Informatie voor advocaten

Bent u advocaat? Dan vindt u hier informatie over het aanvragen van toevoegingen, wijzigingen van toevoegingen, declareren en uitbetalen.

Informatie voor advocaten

Informatie voor mediators

Bent u mediator? Dan vindt u hier informatie over het aanvragen van toevoegingen, wijzigingen van toevoegingen, declareren en uitbetalen.

Informatie voor mediators

Informatie voor rechtzoekenden

Bent u rechtzoekende en wilt u informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand? Kijk dan op onze website www.rechtsbijstand.nl

rechtsbijstand.nl

Nieuws

31 okt 2018

Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2017 verschenen

Onlangs is de nieuwe Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand gepubliceerd. De Monitor geeft inzicht in trends binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand door de jaren heen.  Lees meer

31 okt 2018

Raad heeft Commissie Extra Uren (EXU) ingesteld

De Raad voor Rechtsbijstand voert, op advies van de Commissie Van der Meer, per 1 oktober 2018 een pilot EXU straf uit om na te gaan of advisering door externen de EXU-beslissingen van de Raad naar een hoger niveau kan tillen. De Raad heeft acht personen die op strafrechtgebied zeer ervaren zijn, bereid gevonden lid te worden van de adviescommissie extra uren. In dit artikel leest u onder meer over de samenstelling van de commissie en de pilot.  Lees meer

31 okt 2018

Data informatie-, scholings- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators 2018

De Raad organiseert regelmatig informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators. Advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven, ontvangen hiervoor een uitnodiging. We organiseren ook scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die al deelnemen aan High Trust, maar graag tips ontvangen en op de hoogte blijven. Wilt u zich aanmelden voor een High Trust bijeenkomst of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de relatiemanager van uw regio. In dit bericht vindt u de data voor de geplande bijeenkomsten in 2018.  Lees meer

31 okt 2018

Verhoging deskundigheidseisen voortzetting vrijwel alle specialisaties

We willen u er nogmaals op attenderen dat met ingang van 2018 de deskundigheidseisen voor de voortzetting van vrijwel alle specialisaties zijn verhoogd. Het gaat hierbij om een verhoging van het aantal zaken én opleidingspunten dat u jaarlijks moet behalen om de inschrijving voor een specialisatie bij de Raad voort te kunnen zetten. In onze nieuwsbrief van 14 februari 2018 berichtten wij u hier al over. Onder ‘lees meer’ vindt u een link naar het eerdere nieuwsbericht.  Lees meer

Meer nieuws

Direct naar:

Inloggen Mijn RvR Formulieren buiten Mijn RvR Inkomensnormen

Informatie over:

Centraal telefoonnummer:

088 - 787 10 00

Maandag t/m vrijdag

van 9.00 tot 17.00 uur