De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de kosten van een advocaat of mediator kunnen krijgen.

Rechtwijzer

Ruzie of conflict? Los het samen op! De Rechtwijzer laat u zien wat u in een conflict kunt doen en welke instanties u daarbij kunnen helpen.

Jaarverslag 2013

Gesubsidieerde rechtsbijstand: focus op vooruitkijken en verbeteren.

Kenniswijzer

Kenniswijzer

Nieuws

23-10-2014
Nieuw in Mijn RvR: automatische behandeling aanvraag toevoeging (Civiel) bij High Trust voor benoeming bijzondere curator
Vanaf 24 oktober 2014 wordt de aanvraag toevoeging civiel/bestuursrechtelijk bij benoeming van een bijzondere curator (bij een minderjarige) automatisch afgehandeld. Lees meer...
23-10-2014
Komen e-mailberichten van de Raad niet in uw inbox?
Sinds augustus 2014 ontvangt u van de Raad een e-mailbericht als er in Mijn RvR eindbesluiten of verzoeken om meer informatie voor u klaarstaan. Deze e-mailberichten worden automatisch verstuurd. Ook bij piket worden vanuit het piketsysteem e-mailberichten gestuurd over onder meer piketmeldingen en inroostering. Door de toename van het aantal verzonden e-mailberichten, zien we ook een toename in niet aangekomen e-mailberichten, de zogenaamde ‘bounce’. Ontvangt u geen e-mailberichten meer over uw zaken in Mijn RvR of over uw piketaangelegenheden? Lees dan dit bericht. Lees meer...