De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de advocaatskosten kunnen krijgen.

Rechtwijzer

Ruzie of conflict? Los het samen op! De Rechtwijzer laat u zien wat u in een conflict kunt doen en welke instanties u daarbij kunnen helpen.

Jaarverslag 2013

Gesubsidieerde rechtsbijstand: focus op vooruitkijken en verbeteren.

Kenniswijzer

Kenniswijzer

Nieuws

24-07-2014
Binnenkort: wijzigingen in Mijn RvR en berichtgeving via e-mail
In de afgelopen periode heeft de Raad de wensen uit de advocatuur voor het gebruik van Mijn RvR geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot een aantal aangepaste en verbeterde functionaliteiten in Mijn RvR. Zo wijzigt de menustructuur en de wijze waarop u de status van uw aanvragen kunt inzien. Daarnaast gaan wij u per e-mail attenderen over eindbesluiten en verzoeken in Mijn RvR. Lees meer...
23-07-2014
Mijn RvR tijdelijk niet beschikbaar op donderdag 24 juli 2014
Vanwege een aanpassing in ons automatiseringssysteem is Mijn RvR van donderdag 24 juli 2014 17.00 uur tot vrijdag 25 juli 07.00 uur niet beschikbaar. Lees meer...