Informatie voor advocaten

Bent u advocaat? Dan vindt u hier informatie over het aanvragen van toevoegingen, wijzigingen van toevoegingen, declareren en uitbetalen.

Informatie voor advocaten

Informatie voor mediators

Bent u mediator? Dan vindt u hier informatie over het aanvragen van toevoegingen, wijzigingen van toevoegingen, declareren en uitbetalen.

Informatie voor mediators

Informatie voor rechtzoekenden

Bent u rechtzoekende en wilt u informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand? Kijk dan op onze website www.rechtsbijstand.nl

rechtsbijstand.nl

Nieuws

20 okt 2016

Update werking Mijn RvR

Na het laatste onderhoud aan Mijn RvR ontstonden er problemen in de werking van het systeem. Dit was vervelend, zeker voor u als advocaat. Uiteindelijk bleven er nog wat kleinere problemen over, maar inmiddels komen hierover geen meldingen meer bij ons binnen. Verder hebben we een grondige evaluatie over het onderhoud gehouden met onze ICT-leverancier. De belangrijkste uitkomst hiervan is, dat ondanks dat de samenwerking tussen partijen prima verliep, eerdere communicatie naar u als advocaat over een dergelijk onderhoud cruciaal is.  Lees meer

10 okt 2016

Supersnelrecht en toeslag gevangenhouding/-neming

Op 28 september jl. is door de Raad van State bepaald dat in supersnelrecht (SSR) de toeslag gevangenhouding/-neming van toepassing is. Vanaf de datum van deze uitspraak kent de Raad voor Rechtsbijstand daarom bij SSR en behandeling gevangenhouding/-neming de toeslag van twee punten toe. De beleidswijziging heeft geen terugwerkende kracht. Als de bezwaartermijn van een eerdere vaststelling nog open staat, dan kunt u wel aanvullend declareren.  Lees meer

29 sep 2016

Verjaringstermijn

De Raad ontvangt geregeld vragen over hoe lang u een toevoeging mag laten liggen na beëindiging van de rechtsbijstand voordat u deze declareert. U moet daarbij rekening houden met de verjaringstermijn. Declaraties waarbij de rechtsbijstand tenminste 5 jaar voor de ontvangstdatum van het verzoek om vergoeding is beëindigd, zijn verjaard. De Raad stelt dan geen vergoeding vast. De periode van 5 jaar begint op 31 december van het jaar waarin de rechtsbijstand werd beëindigd en de vergoeding opeisbaar werd.  Lees meer

29 sep 2016

Meldingen psychiatrisch patiëntenpiket op korte termijn via de Raad

Zoals in het afgelopen jaar al is gecommuniceerd, gaat de Raad de piketmeldingen voor het psychiatrisch patiëntenpiket (Bopz) op korte termijn in eigen beheer melden. Dit verloopt dan door middel van het geautomatiseerde meldsysteem van de Raad, waarin tevens de piketplanningen worden opgesteld, zoals dat nu ook al het geval is bij (jeugd)strafrecht.  Lees meer

Meer nieuws

Direct naar:

Inloggen Mijn RvR Formulieren buiten Mijn RvR Inkomensnormen

Informatie over:

Centraal telefoonnummer:

088 - 787 10 00

Maandag t/m vrijdag

van 9.00 tot 17.00 uur