Informatie voor advocaten

Bent u advocaat? Dan vindt u hier informatie over het aanvragen van toevoegingen, wijzigingen van toevoegingen, declareren en uitbetalen.

Informatie voor advocaten

Informatie voor mediators

Bent u mediator? Dan vindt u hier informatie over het aanvragen van toevoegingen, wijzigingen van toevoegingen, declareren en uitbetalen.

Informatie voor mediators

Informatie voor rechtzoekenden

Bent u rechtzoekende en wilt u informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand? Kijk dan op onze website www.rechtsbijstand.nl

rechtsbijstand.nl

Nieuws

22 jun 2016

Slagingskans schuldsanering onverminderd hoog

De Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) blijkt een goede manier om problematische schulden duurzaam op te lossen. De kans op een succesvolle afronding is onverminderd hoog. Van het aantal personen dat is toegelaten tot de schuldsanering, haalt 86% schuldenvrij de eindstreep (‘schone lei’). Het slagingspercentage is daarmee zelfs licht gestegen. Dit blijkt uit de Monitor 2015. Opvallend is de dalende instroom van nieuwe Wsnp-zaken ten opzichte van voorgaande jaren.  Lees meer

01 jun 2016

Kabinetsreactie rapport Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand

Minister van der Steur (VenJ) heeft op 31 mei aan de Tweede Kamer de kabinetsreactie gestuurd op het rapport “Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand” van de “Commissie Onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel”.  Lees meer

24 mei 2016

Correctie op te lage uitbetalingen

Begin juni 2016 voert de Raad weer een ambtshalve correctie uit op te lage uitbetalingen voor toevoegingszaken die vóór 3 februari 2015 zijn aangevraagd en op, of direct na die datum nog in onze werkvoorraad zaten. In deze toevoegingszaken is er namelijk recht op uitbetaling van het basisbedrag zoals dat voor de indexering van 1 februari 2015 gold.  Lees meer

02 mei 2016

Asiel: toevoeging en vaststelling vergoeding spoor 2

Voor de rechtsbijstand aan asielzoekers in de procedure veilig land van herkomst of bescherming in een andere EU-lidstaat (spoor 2) wordt door het AC een V060 toevoeging afgegeven. Doordat op 1 maart jl. de procedure op grond van artikel 3.109ca Vreemdelingenbesluit is ingevoerd, wordt de asielaanvraag buiten de AA/VA procedure afgedaan, waardoor de vergoeding op grond van artikel 5a lid1 onder a, b en c Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr) niet van toepassing is.  Lees meer

Meer nieuws

Direct naar:

Inloggen Mijn RvR Formulieren buiten Mijn RvR Inkomensnormen

Informatie over:

Centraal telefoonnummer:

088 - 787 10 00

Maandag t/m vrijdag

van 9.00 tot 17.00 uur