De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de kosten van een advocaat of mediator kunnen krijgen.

Rechtwijzer

Ruzie of conflict? Los het samen op! De Rechtwijzer laat u zien wat u in een conflict kunt doen en welke instanties u daarbij kunnen helpen.

Jaarverslag 2013

Gesubsidieerde rechtsbijstand: focus op vooruitkijken en verbeteren.

Kenniswijzer

Kenniswijzer

Nieuws

27-10-2014
Start pilot ‘ZSM en rechtsbijstand’
Vanaf 3 november start gefaseerd de pilot ‘ZSM en rechtsbijstand’. Hierin participeren het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast is de advocatuur op lokaal niveau bij de pilot betrokken. In de pilot krijgen aangehouden meerderjarige verdachten voorafgaand aan het eerste politieverhoor altijd een advocaat te spreken. Ook als de officier van justitie besluit een strafbeschikking op te leggen, kan de verdachte een beroep doen op rechtsbijstand. Lees meer...
23-10-2014
Nieuw in Mijn RvR: automatische behandeling aanvraag toevoeging (Civiel) bij High Trust voor benoeming bijzondere curator
Vanaf 24 oktober 2014 wordt de aanvraag toevoeging civiel/bestuursrechtelijk bij benoeming van een bijzondere curator (bij een minderjarige) automatisch afgehandeld. Lees meer...