Informatie voor advocaten

Bent u advocaat? Dan vindt u hier informatie over het aanvragen van toevoegingen, wijzigingen van toevoegingen, declareren en uitbetalen.

Informatie voor advocaten

Informatie voor mediators

Bent u mediator? Dan vindt u hier informatie over het aanvragen van toevoegingen, wijzigingen van toevoegingen, declareren en uitbetalen.

Informatie voor mediators

Informatie voor rechtzoekenden

Bent u rechtzoekende en wilt u informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand? Kijk dan op onze website www.rechtsbijstand.nl

rechtsbijstand.nl

Nieuws

01 jun 2016

Raad telefonisch niet bereikbaar op vrijdag 3 juni 2016

Op vrijdag 3 juni 2016 is de Raad vanwege een interne bijeenkomst gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Op maandag 6 juni zijn wij weer beschikbaar voor uw vragen. De diverse helpdesks zijn dan weer operationeel. De Centrale Piketafdeling blijft wel bereikbaar voor (actuele) piketmeldingen. Excuses voor het eventuele ongemak.  Lees meer

24 mei 2016

Correctie op te lage uitbetalingen

Begin juni 2016 voert de Raad weer een ambtshalve correctie uit op te lage uitbetalingen voor toevoegingszaken die vóór 3 februari 2015 zijn aangevraagd en op, of direct na die datum nog in onze werkvoorraad zaten. In deze toevoegingszaken is er namelijk recht op uitbetaling van het basisbedrag zoals dat voor de indexering van 1 februari 2015 gold.  Lees meer

02 mei 2016

Asiel: toevoeging en vaststelling vergoeding spoor 2

Voor de rechtsbijstand aan asielzoekers in de procedure veilig land van herkomst of bescherming in een andere EU-lidstaat (spoor 2) wordt door het AC een V060 toevoeging afgegeven. Doordat op 1 maart jl. de procedure op grond van artikel 3.109ca Vreemdelingenbesluit is ingevoerd, wordt de asielaanvraag buiten de AA/VA procedure afgedaan, waardoor de vergoeding op grond van artikel 5a lid1 onder a, b en c Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr) niet van toepassing is.  Lees meer

02 mei 2016

Introductie wachtlijsten BOPZ piketplanningen Ressort Arnhem-Leeuwarden en Lelystad

De Raad hanteert al sinds geruime tijd wachtlijsten voor de aanmelding op de psychiatrisch patiëntenpiketplanningen in een groot deel van Nederland. Voor de meeste psychiatrisch piketplanningen in het ressort Arnhem-Leeuwarden bestond tot voor kort nog geen wachtlijst. Sinds 1 januari 2016 hanteert de Raad –na advies van de landelijke Adviescommissie BOPZ en in afstemming met de Nederlandse Orde van Advocaten- ook voor deze piketplanningen een wachtlijst. Daarmee geldt landelijk voor alle psychiatrisch piketplanningen een wachtlijst.  Lees meer

Meer nieuws

Direct naar:

Inloggen Mijn RvR Formulieren buiten Mijn RvR Inkomensnormen

Informatie over:

Centraal telefoonnummer:

088 - 787 10 00

Maandag t/m vrijdag

van 9.00 tot 17.00 uur