De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de advocaatskosten kunnen krijgen.

Rechtwijzer

Ruzie of conflict? Los het samen op! De Rechtwijzer laat u zien wat u in een conflict kunt doen en welke instanties u daarbij kunnen helpen.

Jaarverslag 2013

Gesubsidieerde rechtsbijstand: focus op vooruitkijken en verbeteren.

Kenniswijzer

Kenniswijzer

Nieuws

26-09-2014
Nieuwe en gewijzigde werkinstructies
In vrijwel iedere (zaakcodegerelateerde) werkinstructie vindt u onderdelen van ons beleid over het bereik van de toevoeging. Voor een goed begrip van en inzicht in dat beleid hebben we het beleid samengevoegd in één overzichtelijke werkinstructie Bereik. De losse beleidsfragmenten zijn uit de overige werkinstructies gehaald, u wordt in plaats daarvan verwezen naar de toepasselijke onderdelen in de werkinstructie Bereik. Lees meer...
26-09-2014
Eigen bijdrage inclusief btw?
Het antwoord op de vraag of u btw moet afdragen over de opgelegde eigen bijdrage luidt bevestigend. De eigen bijdrage die wordt opgelegd bij toekenning van gesubsidieerde rechtsbijstand is inclusief btw. De hoogte van de btw berekent u door de eigen bijdrage te delen door het btw-percentage. Lees meer...