De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de kosten van een advocaat of mediator kunnen krijgen.

Rechtwijzer

Ruzie of conflict? Los het samen op! De Rechtwijzer laat u zien wat u in een conflict kunt doen en welke instanties u daarbij kunnen helpen.

Jaarverslag 2013

Gesubsidieerde rechtsbijstand: focus op vooruitkijken en verbeteren.

Kenniswijzer

Kenniswijzer

Nieuws

05-11-2014
Rechtsbijstand aan nabestaanden van de ramp met vlucht MH17
Om nabestaanden in Nederland van de ramp met vlucht MH17 behulpzaam te zijn bij het indienen van claims voor schadevergoeding bij Malaysia Airlines, heeft de Raad voor Rechtsbijstand afspraken gemaakt met Slachtofferhulp Nederland, de Nederlandse Orde van Advocaten en twee specialisatieverenigingen van advocaten, te weten ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade) en LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten). Bij dit bericht treft u het beleidskader van de Raad voor Rechtsbijstand aan, ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand. U kunt daarin lezen dat rechtsbijstand in verschillende fases is opgedeeld. Lees meer...
27-10-2014
Start pilot ‘ZSM en rechtsbijstand’
Vanaf 3 november start gefaseerd de pilot ‘ZSM en rechtsbijstand’. Hierin participeren het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast is de advocatuur op lokaal niveau bij de pilot betrokken. In de pilot krijgen aangehouden meerderjarige verdachten voorafgaand aan het eerste politieverhoor altijd een advocaat te spreken. Ook als de officier van justitie besluit een strafbeschikking op te leggen, kan de verdachte een beroep doen op rechtsbijstand. Lees meer...