De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de kosten van een advocaat of mediator kunnen krijgen.

Rechtwijzer

Ruzie of conflict? Los het samen op! De Rechtwijzer laat u zien wat u in een conflict kunt doen en welke instanties u daarbij kunnen helpen.

Jaarverslag 2013

Gesubsidieerde rechtsbijstand: focus op vooruitkijken en verbeteren.

Kenniswijzer

Kenniswijzer

Nieuws

19-12-2014
Uitstel AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand
Op 15 december jl. zou de Eerste Kamer debatteren over de begroting voor Veiligheid en Justitie. Dit debat is echter uitgesteld. Dit uitstel heeft consequenties voor de inwerkingtreding van de AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand. Lees meer...
19-12-2014
Indexering vergoeding (uitstel AMvB i.v.m. debat)
Het nieuwe bedrag is uitsluitend van toepassing op toevoegingen die op of na 1 januari 2015 worden afgegeven. Lees meer...