De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de kosten van een advocaat of mediator kunnen krijgen.

Rechtwijzer

Ruzie of conflict? Los het samen op! De Rechtwijzer laat u zien wat u in een conflict kunt doen en welke instanties u daarbij kunnen helpen.

088 - 787 1000

De Raad heeft een nieuw landelijk telefoonnummer

Kenniswijzer

Kenniswijzer

Nieuws

26-02-2015
Wijziging inloggen in het piketroosterprogramma
Sinds de ingebruikname van het geautomatiseerde piketroosterprogramma medio 2013 logt u als piketadvocaat bij Symagic in, met gebruikmaking van een door de Raad verstrekt wachtwoord. De wens om voor het piketroosterprogramma gebruik te maken van de inlogmogelijkheden via Mijn RvR, kon op dat moment technisch nog niet ingevuld worden. Deze wens bleef echter bestaan, ook bij advocaten. Binnenkort is deze inlogmogelijkheid er wel. Lees meer...
26-02-2015
Per 1 maart 2015 alleen post op centraal postadres ‘s-Hertogenbosch
Sinds 1 maart 2013 heeft de Raad één centraal postadres. Twee jaar na de invoering stopt ook de automatisch doorzending van poststukken die binnenkomen op andere (post)adressen van de Raad. Per 1 maart 2015 kunt u dus uitsluitend gebruikmaken van het centrale postbusnummer van de Raad: postbus 70503, 5201 CD, ’s-Hertogenbosch. Wij raden u overigens aan zoveel mogelijk gebruik te maken van Mijn RvR. Lees meer...