Informatie voor advocaten

Bent u advocaat? Dan vindt u hier informatie over het aanvragen van toevoegingen, wijzigingen van toevoegingen, declareren en uitbetalen.

Informatie voor advocaten

Informatie voor mediators

Bent u mediator? Dan vindt u hier informatie over het aanvragen van toevoegingen, wijzigingen van toevoegingen, declareren en uitbetalen.

Informatie voor mediators

Informatie voor rechtzoekenden

Bent u rechtzoekende en wilt u informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand? Kijk dan op onze website www.rechtsbijstand.nl

rechtsbijstand.nl

Nieuws

24 aug 2016

Excuus voor geen bereik Mijn RvR

Wij bieden u onze excuses aan voor het feit dat wij de afgelopen dagen niet in staat waren u een goed functionerend Mijn RvR te leveren. We konden een goede verwerking van de gegevens van Mijn RvR niet garanderen en hebben noodgedwongen het systeem voor bepaalde tijd moeten afsluiten. Graag geven wij u een korte uitleg over de gang van zaken. Na het onderhoud van vrijdag 19 augustus 15.00 uur t/m zondag 21 augustus leek Mijn RvR bij de start op maandagochtend 22 augustus weer goed bereikbaar te zijn. Helaas deden er zich daarna toch onvoorziene omstandigheden voor die ervoor zorgden dat Mijn RvR te maken kreeg met een zeer wisselende werking en bereikbaarheid. Hierdoor hebben we later die dag zelfs moeten besluiten om Mijn RvR af te sluiten voor de rest van dag. Ook de dag daarna lukte het niet meteen Mijn RvR weer naar behoren te laten werken.  Lees meer

04 aug 2016

Versterking Rechtsbijstand

Op 22 juni vond het rondetafelgesprek met de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie plaats over de adviezen van de Commissie Wolfsen en de Commissie Barkhuysen en over de kabinetsreactie naar aanleiding van deze adviezen. Algemeen directeur/bestuurder Hans Gerritsen gaf een toelichting namens onze organisatie. In dit artikel meer over de reactie van de Raad.  Lees meer

04 aug 2016

Vragen over de verwerking van uw aanvragen?

Wij streven ernaar uw verzoeken zo goed en zo snel mogelijk te verwerken. Toch kan er bij het verwerken van verzoeken om toevoeging of declaratie wat mis gaan. Doet dit zich voor bij uw zaak, neem dan eerst contact op met een van de medewerkers van de Raad via ons algemene nummer 088-787 1000.  Lees meer

04 aug 2016

Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2015 gepubliceerd

Begin augustus is de 14e editie van de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand met daarin de cijfers over het jaar 2015 verschenen. Elk jaar publiceert de Raad voor Rechtsbijstand deze monitor om te beschrijven hoe de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand zich ontwikkelen.  Lees meer

Meer nieuws

Direct naar:

Inloggen Mijn RvR Formulieren buiten Mijn RvR Inkomensnormen

Informatie over:

Centraal telefoonnummer:

088 - 787 10 00

Maandag t/m vrijdag

van 9.00 tot 17.00 uur