De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de advocaatskosten kunnen krijgen.

Rechtwijzer

Ruzie of conflict? Los het samen op! De Rechtwijzer laat u zien wat u in een conflict kunt doen en welke instanties u daarbij kunnen helpen.

Jaarverslag 2013

Gesubsidieerde rechtsbijstand: focus op vooruitkijken en verbeteren.

Kenniswijzer

Kenniswijzer

Nieuws

02-09-2014
Stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand innoveert en vereenvoudigt
De vandaag verschenen Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2013 laat een lichte stijging van het aantal afgegeven toevoegingen zien. In 2013 heeft de Raad voor Rechtsbijstand ongeveer 450.000 toevoegingen afgegeven. Ook in de eerstelijn is er een toename van het aantal klantactiviteiten. Online voorzieningen blijken daarbij in een behoefte te voorzien. Lees meer...
28-08-2014
Telefonische dienstverlening
De Raad werkt voortdurend aan een goede en waar mogelijk verbetering van de dienstverlening. Zo verwachten we in het najaar van 2014 de telefonische bereikbaarheid van alle helpdesks verder uit te kunnen breiden. Daar treffen we nu al de voorbereidingen voor. Lees meer...