Informatie voor advocaten

Bent u advocaat? Dan vindt u hier informatie over het aanvragen van toevoegingen, wijzigingen van toevoegingen, declareren en uitbetalen.

Informatie voor advocaten

Informatie voor mediators

Bent u mediator? Dan vindt u hier informatie over het aanvragen van toevoegingen, wijzigingen van toevoegingen, declareren en uitbetalen.

Informatie voor mediators

Informatie voor rechtzoekenden

Bent u rechtzoekende en wilt u informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand? Kijk dan op onze website www.rechtsbijstand.nl

rechtsbijstand.nl

Nieuws

25 nov 2016

Werkinstructie ‘mediation vaststellen’ per 1 oktober gewijzigd

Per 1 oktober jl. wordt een afhechtingstoeslag alleen toegekend als de advocaat die een vaststellingsovereenkomst bij de rechtbank indient, staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en beschikt over de specialisatievereiste personen- en familierecht.  Lees meer

25 nov 2016

Overzicht betaaldata 2017

Ook in 2017 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald.  Lees meer

25 nov 2016

Supersnelrecht en toeslag gevangenhouding/-neming

Op 28 september jl. is door de Raad van State bepaald dat in supersnelrecht (SSR) de toeslag gevangenhouding/-neming van toepassing is. Vanaf de datum van deze uitspraak kent de Raad voor Rechtsbijstand daarom bij SSR en behandeling gevangenhouding/-neming de toeslag van twee punten toe. De beleidswijziging heeft geen terugwerkende kracht. Als de bezwaartermijn van een eerdere vaststelling nog open staat, dan kunt u wel aanvullend declareren.  Lees meer

27 okt 2016

Pilot Exu in High Trust

Begin 2015 heeft de Raad een aantal advocatenkantoren uitgenodigd om mee te doen aan een pilot ‘extra uren in High Trust’. Met deze pilot wilden wij onderzoeken onder welke condities en binnen welke grenzen de praktijk van extra uren onder het regime van High Trust kan worden vormgegeven.  Lees meer

Meer nieuws

Direct naar:

Inloggen Mijn RvR Formulieren buiten Mijn RvR Inkomensnormen

Informatie over:

Centraal telefoonnummer:

088 - 787 10 00

Maandag t/m vrijdag

van 9.00 tot 17.00 uur