Zoeken

10 van 22 zoekresultaten voor "resultaatbeoordeling"

Actualisering beleidsregels resultaatbeoordeling

De beleidsregels resultaatbeoordeling zijn aangepast aan de vermogensnormen 2011. De beleidsregels zijn uitgebreid met een toelichting over de beoordeling van koopsompolissen en onder welke voorwaarden een ‘mediationtoevoeging naast rechtsbijstandtoevoeging’ onderhevig kan zijn aan resultaatbeoordeling.  Lees meer

Raad organiseert nieuwe online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators

De Raad zet de interactieve scholingsbijeenkomsten voor bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators via MS Teams voort. De onderwerpen voor de eerstvolgende bijeenkomsten zijn arbeidsrecht en bedrijfsmatig handelen. Daarna organiseren we bijeenkomsten over de wijzigingen op Kenniswijzer per 1 mei, resultaatbeoordeling en personen- en familierecht. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer en zaken die volgen uit eerdere steekproeven en het dagelijks proces een plaats in het programma. Uiteraard beantwoorden wij dan ook uw andere vragen. Heeft u interesse? Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.  Lees meer

Werkinstructies aangepast aan nieuw ontslagrecht

Per 1 juli is het ontslagrecht (WWZ) gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen voor de werkinstructies zijn: de wijziging ontslagroute, de ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding en er zijn meer rechtsmiddelen (beroep/hoger beroep) mogelijk. Naast een transitievergoeding kan ook een zogenaamde billijke vergoeding worden toegekend. Beide vergoedingen tellen mee bij het bepalen van het resultaat van de zaak. Kosten van maatregelen gericht op bijvoorbeeld het voorkomen van werkloosheid of het verkorten daarvan, kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Aangenomen wordt dat de toegekende transitievergoeding het bedrag na verrekening betreft (zie de werkinstructie Resultaatbeoordeling).  Lees meer

Nieuwe formulieren voor resultaatbeoordeling

Is een zaak ten einde waarbij u vermoedt of weet dat er sprake is van resultaat? Dan moet u dit opgeven bij uw declaratie. Er is sprake van resultaat, als de rechtzoekende een geldsom ontvangt of een vordering heeft op een geldsom die hoger is of gelijk aan 50% van de heffingsvrije grondslag, van het jaar dat de rechtsbijstand is beëindigd. In 2018 is het volledige heffingvrij vermogen € 30.000 per volwassene. De resultaatgrens is gelijk aan of hoger dan € 15.000.  Lees meer

Wijzigingen in aanvraag vergoeding Civiel/Bestuursrecht per 26 juni

Per 26 juni 2015 voert de Raad voor Rechtsbijstand een aantal wijzigingen door in Mijn RvR. Omdat vanaf die datum uw gegevens voor een aanvraag vergoeding Civiel/Bestuursrecht automatisch ingelezen worden door ons systeem en dus niet meer handmatig worden gecontroleerd bij invoering, is het juist invullen van uw aanvraaggegevens belangrijk.  Lees meer

Wijzigingen in werkinstructies per 1 oktober 2019

Met ingang van 1 oktober 2019 voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een aantal belangrijke wijzigingen.  Lees meer

Telefoonnummer burger vermelden op aanvraag toevoeging

Wij attenderen u graag op de mogelijkheid om het vaste en/of mobiele telefoonnummer van de burger op de aanvraag toevoeging in te vullen. Zo kunnen wij beter de gevolgen van een beslissing uitleggen of onduidelijkheden wegnemen.  Lees meer

Telefoonnummer burger vermelden op aanvraag toevoeging

Wij attenderen u graag op de mogelijkheid om het vaste en/of mobiele telefoonnummer van de burger op de aanvraag toevoeging in te vullen. Zo kunnen wij beter de gevolgen van een beslissing uitleggen of onduidelijkheden wegnemen.  Lees meer

Wijzigingen werkinstructies per 1 oktober 2016

Per 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit artikel een aantal van die wijzigingen op een rij. Op Kenniswijzer vindt u (per 1 oktober a.s.) een overzicht van alle wijzigingen.  Lees meer

Wijs uw cliënt op de website rechtsbijstand.nl

De website www.rechtsbijstand.nl informeert burgers over gesubsidieerde rechtsbijstand. De website www.rvr.org kent u al langer en is specifiek gericht op advocaten en mediators.  Lees meer