Zoeken

10 van 15 zoekresultaten voor "resultaatbeoordeling"

Actualisering beleidsregels resultaatbeoordeling

De beleidsregels resultaatbeoordeling zijn aangepast aan de vermogensnormen 2011. De beleidsregels zijn uitgebreid met een toelichting over de beoordeling van koopsompolissen en onder welke voorwaarden een ‘mediationtoevoeging naast rechtsbijstandtoevoeging’ onderhevig kan zijn aan resultaatbeoordeling.  Lees meer

Werkinstructies aangepast aan nieuw ontslagrecht

Per 1 juli is het ontslagrecht (WWZ) gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen voor de werkinstructies zijn: de wijziging ontslagroute, de ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding en er zijn meer rechtsmiddelen (beroep/hoger beroep) mogelijk. Naast een transitievergoeding kan ook een zogenaamde billijke vergoeding worden toegekend. Beide vergoedingen tellen mee bij het bepalen van het resultaat van de zaak. Kosten van maatregelen gericht op bijvoorbeeld het voorkomen van werkloosheid of het verkorten daarvan, kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Aangenomen wordt dat de toegekende transitievergoeding het bedrag na verrekening betreft (zie de werkinstructie Resultaatbeoordeling).  Lees meer

Nieuwe formulieren voor resultaatbeoordeling

Is een zaak ten einde waarbij u vermoedt of weet dat er sprake is van resultaat? Dan moet u dit opgeven bij uw declaratie. Er is sprake van resultaat, als de rechtzoekende een geldsom ontvangt of een vordering heeft op een geldsom die hoger is of gelijk aan 50% van de heffingsvrije grondslag, van het jaar dat de rechtsbijstand is beëindigd. In 2018 is het volledige heffingvrij vermogen € 30.000 per volwassene. De resultaatgrens is gelijk aan of hoger dan € 15.000.  Lees meer

Wijzigingen in aanvraag vergoeding Civiel/Bestuursrecht per 26 juni

Per 26 juni 2015 voert de Raad voor Rechtsbijstand een aantal wijzigingen door in Mijn RvR. Omdat vanaf die datum uw gegevens voor een aanvraag vergoeding Civiel/Bestuursrecht automatisch ingelezen worden door ons systeem en dus niet meer handmatig worden gecontroleerd bij invoering, is het juist invullen van uw aanvraaggegevens belangrijk.  Lees meer

Wijzigingen werkinstructies per 1 oktober 2016

Per 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit artikel een aantal van die wijzigingen op een rij. Op Kenniswijzer vindt u (per 1 oktober a.s.) een overzicht van alle wijzigingen.  Lees meer

Wijs uw cliënt op de website rechtsbijstand.nl

De website www.rechtsbijstand.nl informeert burgers over gesubsidieerde rechtsbijstand. De website www.rvr.org kent u al langer en is specifiek gericht op advocaten en mediators.  Lees meer

Wijzigingen in werkinstructies op Kenniswijzer

Met ingang van 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een selectie van enkele wijzigingen.  Lees meer

Uitzonderingen op automatische verwerking aanvraag vergoeding Civiel en Straf

Voor High Trust-advocaten (steekproefvariant) verwerkt de Raad de aanvragen vergoeding Civiel en Straf per 26 juni 2015 automatisch. Dit geldt voor alle aanvragen die zijn ingediend vanuit een webdossier in Mijn RvR. Er zijn echter uitzonderingen. Deze uitzonderingen zetten we voor u in dit artikel op een rij.  Lees meer

Cliënt ontvangt uitleg bij brief van de Raad

Een rechtzoekende ontvangt bij een beslissing van de Raad extra uitleg over de voorwaarden rondom de toevoeging. De ‘Uitleg bij de brief’ helpt om uw cliënt zo goed mogelijk te informeren over de voorwaarden bij het aanvragen van een toevoeging.  Lees meer

Automatische verwerking aanvraag vergoeding alleen voor High Trust-steekproefvariant

In onze nieuwsbrief van juni 2015 informeerden wij u over de automatische verwerking van de aanvraag vergoeding. Dit is alleen het geval bij aanvragen vergoeding Civiel en Straf binnen de High Trust-steekproefvariant, ingediend vanuit een webdossier in Mijn RvR. Alle andere aanvragen vergoedingen worden nog niet automatisch verwerkt.  Lees meer