Nieuwsoverzicht

27 januari 2021

Nieuwe scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators

De Raad gaat verder met online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die onder andere volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. Lees meer

27 januari 2021

Raad organiseert elke laatste donderdag van de maand online kennismakingsbijeenkomst

De Raad organiseert op de laatste donderdag van elke maand een online kennismakingsbijeenkomst voor nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. Lees meer

27 januari 2021

Raad organiseert elke laatste donderdag van de maand online kennismakingsbijeenkomst

De Raad organiseert op de laatste donderdag van elke maand een online kennismakingsbijeenkomst voor nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. Lees meer

26 januari 2021

Vacature voorzitter Commissie beëdigde tolken en vertalers en vacature plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Wbtv

De Raad voor Rechtsbijstand voert naast de Wet op de Rechtsbijstand onder andere de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit. Bureau Wbtv is het onderdeel van de Raad dat deze wet uitvoert. Bureau Wbtv wordt op verschillende terreinen ondersteund door deskundige adviescommissies, waaronder de Commissie beëdigde tolken en vertalers (Commissie btv) en de Klachtencommissie Wbtv. De Raad is op zoek naar een voorzitter voor de Commissie btv en een plaatsvervangend voorzitter voor de Klachtencommissie Wbtv en nodigt belangstellenden uit om hun interesse voor een van deze functies kenbaar te maken. Lees meer

Nieuwsarchief

E-nieuwsbrief

De Raad voor Rechtsbijstand brengt u met de e-nieuwsbrief, die per e-mail wordt verstuurd, regelmatig op de hoogte van actualiteiten, nieuwe wet- en regelgeving en informatie over bedrijfsprocessen. De e-nieuwsbrief is daarmee een waardevolle informatiebron.

Aanmelden e-nieuwsbrief

De e-nieuwsbrief wordt automatisch verzonden naar advocaten en mediators die meedoen aan het stelsel van rechtsbijstand.

Staat u ingeschreven maar ontvangt u geen e-nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres dan door aan

Staat u niet ingeschreven als rechtsbijstandverlener, maar wilt u wel de e-nieuwsbrief ontvangen?