Nieuwsoverzicht

27 januari 2021

Enkele aanpassingen en extra toelichting op declaratieproces piket

Op 16 december 2020 informeerden we u over de (gedeeltelijke) overgang naar het indienen van piketdeclaraties via Mijn RvR. We hebben sindsdien ruim 3500 digitale piketdeclaraties ontvangen. De snelheid van verwerking van de declaraties, de vergrote kwaliteit en lagere foutmarge bij vastgestelde declaraties en het inzicht in de status van ingediende declaraties worden als positief aangemerkt. Maar er zijn zeker nog verbeterpunten mogelijk. Een aantal punten hebben we inmiddels doorgevoerd. Daarover informeren we u in dit artikel. Lees meer

27 januari 2021

Wachtlijst vreemdelingenpiket

Sinds 2019 geldt op grond van de inschrijvingsvoorwaarden een toelatingsstop voor deelname aan het vreemdelingenpiket. Deze toelatingsstop is met ingang van 2021 omgezet in een wachtlijst. Lees meer

27 januari 2021

Wachtlijst vreemdelingenpiket

Sinds 2019 geldt op grond van de inschrijvingsvoorwaarden een toelatingsstop voor deelname aan het vreemdelingenpiket. Deze toelatingsstop is met ingang van 2021 omgezet in een wachtlijst. Lees meer

27 januari 2021

Nieuwe scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators

De Raad gaat verder met online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die onder andere volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. Lees meer

Nieuwsarchief

E-nieuwsbrief

De Raad voor Rechtsbijstand brengt u met de e-nieuwsbrief, die per e-mail wordt verstuurd, regelmatig op de hoogte van actualiteiten, nieuwe wet- en regelgeving en informatie over bedrijfsprocessen. De e-nieuwsbrief is daarmee een waardevolle informatiebron.

Aanmelden e-nieuwsbrief

De e-nieuwsbrief wordt automatisch verzonden naar advocaten en mediators die meedoen aan het stelsel van rechtsbijstand.

Staat u ingeschreven maar ontvangt u geen e-nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres dan door aan

Staat u niet ingeschreven als rechtsbijstandverlener, maar wilt u wel de e-nieuwsbrief ontvangen?