Nieuwsoverzicht

6 augustus 2020

Nieuwe aanvraagformulieren Internationale Kinderontvoering

Onlangs zijn op www.rvr.org het aanvraagformulier voor zowel de toevoeging als de declaratie inzake Internationale Kinderontvoering aangepast. Lees meer

30 juli 2020

Uitgesteld: Aanpassing beveiliging Mijn RvR

Op 14 juli en in de laatste nieuwsbrief van 29 juli jl. publiceerden wij het bericht dat we de beveiliging van Mijn RvR per 1 augustus zouden aanscherpen. Dit zou betekenen dat advocaten die werken met oudere versies van browsers en besturingssystemen (waaronder Windows XP en Windows Vista) geen gebruik meer konden maken van Mijn RvR. In dit bericht laten we weten dat deze wijziging is uitgesteld tot 14 augustus a.s. Lees meer

29 juli 2020

Spoedvertalingen bij AVB Vertalingen

De Raad heeft samen met AVB Vertalingen geconstateerd dat er veel spoedvertalingen met een levertermijn van 1 werkdag worden aangevraagd. Het leveren hiervan kost AVB en de aan haar gelieerde vertalers veel inspanning. Daarom zijn hieraan voor de Raad forse extra kosten verbonden. Lees meer

29 juli 2020

Rechtmatigheid: aandachtspunten rechtsbijstand

De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. In mei is een tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd om de foutscore en het effect van eerder genomen maatregelen te monitoren. Naar aanleiding van deze controle vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. Lees meer

Nieuwsarchief

E-nieuwsbrief

De Raad voor Rechtsbijstand brengt u met de e-nieuwsbrief, die per e-mail wordt verstuurd, regelmatig op de hoogte van actualiteiten, nieuwe wet- en regelgeving en informatie over bedrijfsprocessen. De e-nieuwsbrief is daarmee een waardevolle informatiebron.

Aanmelden e-nieuwsbrief

De e-nieuwsbrief wordt automatisch verzonden naar advocaten en mediators die meedoen aan het stelsel van rechtsbijstand.

Staat u ingeschreven maar ontvangt u geen e-nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres dan door aan

Staat u niet ingeschreven als rechtsbijstandverlener, maar wilt u wel de e-nieuwsbrief ontvangen?