Nieuwsoverzicht

11 april 2019

Informatie over nieuw vertaalbureau per 15 april 2019

Met ingang van 15 april 2019 worden vertaalopdrachten die via het contract van de Raad voor Rechtsbijstand lopen, uitgezet bij AVB. Wie de aanvraag voor een vertaling kan indienen, waarvoor AVB kan worden ingezet en hoe de aanvraag kan worden ingediend, vindt u in dit bericht. Lees meer

3 april 2019

Nieuw Maatregelbeleid

De Raad heeft op 20 maart 2019 een nieuw Maatregelbeleid vastgesteld, na consultatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse Orde van Advocaten NOvA), de voorzitters van het dekenberaad en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Het Maatregelbeleid is het formele sluitstuk van alle acties die de Raad onderneemt om advocaten en mediators (hierna: rechtsbijstandverleners) te stimuleren te (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving. Lees meer

27 maart 2019

Nieuw vertaalbureau per 15 april 2019

AVB Vertalingen heeft de aanbesteding vertaaldiensten voor de Raad voor Rechtsbijstand gewonnen. Vertaalopdrachten worden met ingang van 15 april 2019 uitgezet bij AVB. Vanaf deze datum neemt de huidige leverancier Livewords geen vertaalopdrachten meer aan. Lees meer

27 maart 2019

Wijzigingen in werkinstructies per 1 april 2019

Met ingang van 1 april 2019 voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een aantal belangrijke wijzigingen. Lees meer

Nieuwsarchief

E-nieuwsbrief

De Raad voor Rechtsbijstand brengt u met de e-nieuwsbrief, die per e-mail wordt verstuurd, regelmatig op de hoogte van actualiteiten, nieuwe wet- en regelgeving en informatie over bedrijfsprocessen. De e-nieuwsbrief is daarmee een waardevolle informatiebron.

Aanmelden e-nieuwsbrief

De e-nieuwsbrief wordt automatisch verzonden naar advocaten en mediators die meedoen aan het stelsel van rechtsbijstand.

Staat u ingeschreven maar ontvangt u geen e-nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres dan door aan

Staat u niet ingeschreven als rechtsbijstandverlener, maar wilt u wel de e-nieuwsbrief ontvangen?