Nieuwsoverzicht

27 juni 2019

Aanpassing inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 voert de Raad nieuwe deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren in. Het Bestuur van de Raad heeft daarom de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2019 aangepast. De nieuwe deskundigheidseisen zijn opgenomen in artikel 6i en 6j van de inschrijvingsvoorwaarden. Lees meer

27 juni 2019

Aanpassing inschrijvingsvoorwaarden voor mediators per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 voert de Raad nieuwe deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren in artikel 1:250 BW zaken in. Het Bestuur van de Raad heeft daarom de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2019 aangepast. De nieuwe deskundigheidseisen zijn opgenomen in artikel 15 van de voorwaarden. Lees meer

27 juni 2019

Invoering maximum van vier specialisatiegroepen en deskundigheidseisen op het terrein van het Arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Wat betekent dit voor u?

De Raad is voornemens vanaf 2020 in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht te introduceren. Vanaf 1 januari 2021 mogen dan alleen advocaten die ingeschreven staan voor deze specialisaties toevoegingen op deze rechtsterreinen aanvragen. Lees meer

27 juni 2019

Meer over de invoering van het maximum van vier specialisatiegroepen

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Raad het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan, beperken. De Raad zal de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor indelen in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. Lees meer

Nieuwsarchief

E-nieuwsbrief

De Raad voor Rechtsbijstand brengt u met de e-nieuwsbrief, die per e-mail wordt verstuurd, regelmatig op de hoogte van actualiteiten, nieuwe wet- en regelgeving en informatie over bedrijfsprocessen. De e-nieuwsbrief is daarmee een waardevolle informatiebron.

Aanmelden e-nieuwsbrief

De e-nieuwsbrief wordt automatisch verzonden naar advocaten en mediators die meedoen aan het stelsel van rechtsbijstand.

Staat u ingeschreven maar ontvangt u geen e-nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres dan door aan

Staat u niet ingeschreven als rechtsbijstandverlener, maar wilt u wel de e-nieuwsbrief ontvangen?