Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Telefonische bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar via 088 – 787 1000.

U krijgt een kort keuzemenu te horen:

  1. Bent u advocaat of mediator? Kies 1.
  2. Bent u burger/particulier? Kies 2.
  3. Heeft u overige vragen? Kies 3.


Alle informatie voor burgers vindt u op www.rechtsbijstand.nl


De volgende diensten en afdelingen hebben een direct telefoonnummer:

Mijn RvR 

U kunt toevoegingen en declaraties aanvragen via Mijn RvR. Werkt u nog niet met Mijn RvR of heeft u vragen over het gebruik ervan? Neem dan contact met ons op via 088 - 787 10 00.

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar. Tijdens de High Trust-informatiebijeenkomsten krijgt u meer informatie over de High Trust-werkwijze en helpen de medewerkers u hoe Kenniswijzer toe te passen.

Twijfelt u na het raadplegen van Kenniswijzer en/of het bijwonen van een bijeenkomst toch nog over bijvoorbeeld de toevoegwaardigheid van uw zaak? Neem dan contact met ons op. Voor ondersteuning bij het gebruik van Mijn RvR kunt u terecht op onze website

Centraal postadres

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD 's-Hertogenbosch

Informatie voor deurwaarders

Betekening van gerechtelijke stukken door deurwaarders kan alleen op het centraal kantoor, Croeselaan 15, 3521 BJ in Utrecht.

Vragen of opmerkingen over de website?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over of voor deze website? Stuur dan een e-mail naar de webredactie