Raad voor Rechtsbijstand Channel Rss Description. http://rvr.org/ Raad voor Rechtsbijstand Home https://www.rvr.org/binaries/content/gallery/rvrorg/logo-rvr.png http://rvr.org/ 260 50 Subsidieregeling herstelregelingen kinderopvangtoeslag: aanmelden kan nog steeds, meer informatie via online bijeenkomst op 15 april 2021 https://www.rvr.org/nieuws/2021/april/subsidieregeling-herstelregelingen-kinderopvangtoeslag-aanmelden-kan-nog-steeds-meer-informatie-via-online-bijeenkomst-op-15-april-2021.html Op 1 maart is de subsidieregeling pakket herstelregelingen kinderopvangtoeslag van start gegaan. Er hebben zich inmiddels 169 advocaten aangemeld om rechtsbijstand te verlenen. Geïnteresseerde advocaten kunnen zich nog steeds voor deze regeling aanmelden. Tijdens een online bijeenkomst 15 april aanstaande kunnen reeds deelnemende advocaten en geïnteresseerde advocaten meer informatie verkrijgen over de regeling en de laatste stand van zaken. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. 7 Apr 2021 17:00:00 Betalingen helaas wat vertraagd https://www.rvr.org/nieuws/2021/april/betalingen-helaas-wat-vertraagd.html De betalingen van de vergoedingen voor deze maand hebben door omstandigheden helaas wat vertraging opgelopen. Doordat het bovendien vandaag Goede Vrijdag is en banken gesloten zijn, kunnen we pas na Pasen overgaan tot uitbetaling. Onze welgemeende excuses hiervoor. 2 Apr 2021 10:13:00 Gratis standaard consult bij een OM-strafbeschikking https://www.rvr.org/nieuws/2021/maart/gratis-standaard-consult-bij-een-om-strafbeschikking.html Verdachten die zich op vrije voeten bevinden kunnen een gratis gesprek met een advocaat krijgen. Dit noemen we een standaard consult. De verdachten kunnen dit consult voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie krijgen wegens de oplegging van een strafbeschikking (eerste en tweede lid van artikel 257c van het Wetboek van Strafvordering). Er vindt geen draagkrachttoets plaats en er wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Vanaf 1 april 2021 wijst het Openbaar Ministerie (OM) in alle uitnodigingen voor een verhoor als hiervoor bedoeld, de verdachte op die mogelijkheid. Als een verdachte in aanmerking komt voor het standaard consult staat dit dus altijd in de brief vermeld die hij of zij ontvangt van het OM. 31 Mar 2021 17:32:00 Wijziging algemene voorwaarden High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2021/maart/wijziging-algemene-voorwaarden-high-trust.html Met ingang van 16 december 2020 heeft de Raad piketdeclaraties opgenomen in Mijn RvR. Voor advocaten die deelnemen aan de High Trust steekproefcontrole betekent dit dat piketdeclaraties voortaan in de steekproef vallen. De ‘Algemene voorwaarden High Trust steekproef’ zijn hierop aangepast. 22 Mar 2021 12:19:00 Nieuw op kenniswijzer: benodigde stukken per rechtsterrein bij steekproef https://www.rvr.org/nieuws/2021/maart/nieuw-op-kenniswijzer-benodigde-stukken-per-rechtsterrein-bij-steekproef.html Vanaf nu staat per rechtsterrein op Kenniswijzer beschreven welke stukken er nodig zijn bij een steekproefcontrole. Het gaat om de meest gebruikelijke stukken zodat we zo compleet mogelijk de dossiers kunnen beoordelen. Als er buiten deze lijst nog een aanvulling nodig is, dan hoort u dat van de medewerker die de steekproef uitvoert. 22 Mar 2021 11:06:00 Jurisprudentie tot en met 2e kwartaal 2020 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2021/maart/jurisprudentie-tot-en-met-2e-kwartaal-2020-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak tot en met het 2e kwartaal van 2020. 22 Mar 2021 11:05:00 Eerste steekproeven piketdeclaraties vanaf mei 2021 https://www.rvr.org/nieuws/2021/maart/vooraankondiging-eerste-steekproeven-piketdeclaraties.html In juni en november van dit jaar informeerden wij u over de automatisering van piketdeclaraties en het feit dat piketdeclaraties voortaan in de steekproef vallen. De uitvoering van deze steekproeven vindt plaats vanaf mei 2021. 22 Mar 2021 10:12:00 Jaarverslag 2020: Rechtsbijstand in tijden van verandering https://www.rvr.org/nieuws/2021/maart/jaarverslag-2020-rechtsbijstand-in-tijden-van-verandering.html Het jaarverslag 2020 is gepubliceerd. Hiermee doen wij verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen de Raad voor Rechtsbijstand en het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand hebben plaatsgevonden. 22 Mar 2021 09:55:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2021 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/2021/maart/piketadvocaat-voer-voor-1-april-2021-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2021. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 april 2021 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 22 Mar 2021 09:53:00 Vacature voorzitter Commissie beëdigde tolken en vertalers https://www.rvr.org/nieuws/2021/maart/vacature-voorzitter-commissie-beedigde-tolken-en-vertalers.html De Raad voor Rechtsbijstand is door de minister van Justitie en Veiligheid aangesteld om diverse taken op basis van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit te voeren. In dat kader functioneert onder meer de Commissie beëdigde tolken en vertalers (Commissie btv). De Raad is op zoek naar een voorzitter voor deze commissie en nodigt belangstellenden uit hun interesse in deze functie kenbaar te maken. 22 Mar 2021 09:08:00 Overzicht wijzigingen algemene voorwaarden https://www.rvr.org/nieuws/2021/maart/overzicht-wijzigingen-algemene-voorwaarden.html 22 Mar 2021 08:19:00 Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag https://www.rvr.org/nieuws/2021/februari/subsidieregeling-pakket-rechtsbijstand-herstelregelingen-kinderopvangtoeslag.html Gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag kunnen, bij verzoeken in het kader van de herstelregelingen kinderopvangtoeslag bij Belastingdienst/Toeslagen, via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze gefinancierde rechtsbijstand krijgen. Deze ‘Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen Kinderopvangtoeslag’ (HKT), gaat in per 1 maart 2021. Vanaf die datum kunnen advocaten hun aanvraag voor deelname aan deze regeling indienen. Hoe en waar dit kan, onder welke voorwaarden, leest u in dit nieuwsbericht. 1 Mar 2021 12:13:00 Geen diagnosedocument van Juridisch Loket nodig voor korting op eigen bijdrage https://www.rvr.org/nieuws/2021/februari/geen-diagnosedocument-van-juridisch-loket-nodig-voor-korting-op-eigen-bijdrage.html Bij het Juridisch Loket neemt het aantal telefoontjes waarbij rechtzoekenden op verzoek van hun advocaat bellen voor een diagnosedocument weer toe. Vanwege de coronacrisis is een diagnosedocument van het Juridisch Loket niet nodig voor korting op de eigen bijdrage. 24 Feb 2021 11:21:00 Raad organiseert nieuwe online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/2021/februari/raad-organiseert-nieuwe-online-scholingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad zet de interactieve scholingsbijeenkomsten voor bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators via MS Teams voort. De onderwerpen voor de eerstvolgende bijeenkomsten zijn arbeidsrecht en bedrijfsmatig handelen. Daarna organiseren we bijeenkomsten over de wijzigingen op Kenniswijzer per 1 mei, resultaatbeoordeling en personen- en familierecht. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer en zaken die volgen uit eerdere steekproeven en het dagelijks proces een plaats in het programma. Uiteraard beantwoorden wij dan ook uw andere vragen. Heeft u interesse? Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt. 24 Feb 2021 11:20:00 Opschorting maatregel maximum aantal voorkeursmachtigingen https://www.rvr.org/nieuws/2021/februari/opschorting-maatregel-maximum-aantal-voorkeursmachtigingen.html In de tweede helft van 2020 is de distributieregeling voor de aanmeldcentra aangepast, door vanaf 1 januari 2021 een maximum aantal van 20 voorkeursmachtigingen per jaar voor advocaten op het AC-rooster op te nemen. Bij overschrijding van dit maximum zou de betrokken advocaat niet meer worden gefaciliteerd door de afdeling Legal Aid in de aanmeldcentra. Deze maatregel wordt nu voorlopig opgeschort, gezien de aanhoudende vertraging in de behandeling van zaken door de IND, de beperkingen van de werkzaamheden in de AC’s en meer in het algemeen door de verscheidenheid in de behandeling van zaken door de IND. 24 Feb 2021 11:19:00 Inschrijvingsverzoeken en bewijsstukken per e-mail indienen https://www.rvr.org/nieuws/2021/februari/inschrijvingsverzoeken-en-bewijsstukken-per-e-mail-indienen.html Wegens de beperkte aanwezigheid van medewerkers op kantoor verzoeken wij u vriendelijk de inschrijvingsverzoeken en eventuele bewijsstukken naar ons te mailen. 24 Feb 2021 11:18:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2021 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/2021/februari/piketadvocaat-voer-voor-1-april-2021-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2021. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 april 2021 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 24 Feb 2021 11:17:00 Vereisten deelname (voortzetting) Wots-Wets/uitlevering-overleveringspiket https://www.rvr.org/nieuws/2021/februari/vereisten-deelname-voortzetting-wots-wets-uitlevering-overleveringspiket.html De Raad hanteert vier piketplanningen in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Utrecht. Elders wordt, gezien het zeer geringe aantal zaken daar, geen piketplanning gehanteerd. Advocaten die elders kantoor houden, kunnen zich dan ook niet bij de Raad aanmelden voor deelname. Als deze advocaten een piketmelding voor een uitlevering of overlevering, WOTS of WETS zaak ontvangen, worden zij geacht deze door te verwijzen naar een advocaat op de hiervoor genoemde vier piketplanningen. In dit bericht leest u meer over de vereisten voor deelname en de vereisten voor voortzetting van de deelname aan het WOTS-WETS-uitlevering-en overleveringspiket. 24 Feb 2021 11:16:00 Eerstvolgende piketcursus Psychiatrische Patiëntenrecht https://www.rvr.org/nieuws/2021/februari/eerstvolgende-piketcursus-psychiatrische-patientenrecht.html De advocaten die benaderd zijn voor toelating tot de piketplanning Psychiatrische Patiëntenrecht vanaf 1 juli 2021 en nog een piketcursus moeten volgen, dienen de eerstvolgende piketcursus te volgen. 24 Feb 2021 11:15:00 Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten https://www.rvr.org/nieuws/2021/februari/subsidieregeling-beroepsopleiding-sociaal-advocaten.html Op 1 december 2020 zijn we gestart met de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren. Het aanvragen van de subsidie voor de tweede cohort in september is mogelijk. In dit bericht leest u de belangrijkste voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen en een link naar het formulier. 3 Feb 2021 16:26:00 Enkele aanpassingen en extra toelichting op declaratieproces piket https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/enkele-aanpassingen-en-extra-toelichting-op-declaratieproces-piket.html Op 16 december 2020 informeerden we u over de (gedeeltelijke) overgang naar het indienen van piketdeclaraties via Mijn RvR. We hebben sindsdien ruim 3500 digitale piketdeclaraties ontvangen. De snelheid van verwerking van de declaraties, de vergrote kwaliteit en lagere foutmarge bij vastgestelde declaraties en het inzicht in de status van ingediende declaraties worden als positief aangemerkt. Maar er zijn zeker nog verbeterpunten mogelijk. Een aantal punten hebben we inmiddels doorgevoerd. Daarover informeren we u in dit artikel. 27 Jan 2021 07:50:00 Wachtlijst vreemdelingenpiket https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/wachtlijst-vreemdelingenpiket.html Sinds 2019 geldt op grond van de inschrijvingsvoorwaarden een toelatingsstop voor deelname aan het vreemdelingenpiket. Deze toelatingsstop is met ingang van 2021 omgezet in een wachtlijst. 27 Jan 2021 07:48:00 Wachtlijst vreemdelingenpiket https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/wachtlijst-vreemdelingenpiket.html Sinds 2019 geldt op grond van de inschrijvingsvoorwaarden een toelatingsstop voor deelname aan het vreemdelingenpiket. Deze toelatingsstop is met ingang van 2021 omgezet in een wachtlijst. 27 Jan 2021 07:48:00 Nieuwe scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/nieuwe-scholingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad gaat verder met online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die onder andere volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. 27 Jan 2021 07:47:00 Nieuwe scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/nieuwe-scholingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad gaat verder met online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die onder andere volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. 27 Jan 2021 07:47:00 Raad organiseert elke laatste donderdag van de maand online kennismakingsbijeenkomst https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/raad-organiseert-elke-laatste-donderdag-van-de-maand-online-kennismakingsbijeenkomst.html De Raad organiseert op de laatste donderdag van elke maand een online kennismakingsbijeenkomst voor nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. 27 Jan 2021 07:45:00 Raad organiseert elke laatste donderdag van de maand online kennismakingsbijeenkomst https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/raad-organiseert-elke-laatste-donderdag-van-de-maand-online-kennismakingsbijeenkomst.html De Raad organiseert op de laatste donderdag van elke maand een online kennismakingsbijeenkomst voor nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. 27 Jan 2021 07:45:00 Vacature voorzitter Commissie beëdigde tolken en vertalers en vacature plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Wbtv https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/vacature-voorzitter-commissie-beedigde-tolken-en-vertalers-en-vacature-plaatsvervangend-voorzitter-klachtencommissie-wbtv.html De Raad voor Rechtsbijstand voert naast de Wet op de Rechtsbijstand onder andere de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit. Bureau Wbtv is het onderdeel van de Raad dat deze wet uitvoert. Bureau Wbtv wordt op verschillende terreinen ondersteund door deskundige adviescommissies, waaronder de Commissie beëdigde tolken en vertalers (Commissie btv) en de Klachtencommissie Wbtv. De Raad is op zoek naar een voorzitter voor de Commissie btv en een plaatsvervangend voorzitter voor de Klachtencommissie Wbtv en nodigt belangstellenden uit om hun interesse voor een van deze functies kenbaar te maken. 26 Jan 2021 08:07:00 Avondklok en piket https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/avondklok-en-piket.html Vanaf zaterdag 23 januari is het alleen toegestaan tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends naar buiten te gaan als dat noodzakelijk is. Een geldige reden hiervoor is onder andere “als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- en beroepschriftencommissie en dit kunt aantonen.” De avondklok heeft geen invloed op het piketmeldingproces als zodanig. Maar bent u piketadvocaat en moet u tijdens de avondklok uren voor een piketmelding op weg? Dan vindt u via onderstaande link op de website van de NOvA de juiste formulieren die u hiervoor nodig heeft. 22 Jan 2021 16:38:00 Nieuwe e-mailadressen voor het indienen van bezwaren https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/nieuwe-mailadressen-voor-bezwaar.html De e-mailadressen voor het indienen van bezwaar zijn per eind december vorig jaar gewijzigd. Deze wijziging is mede ingegeven door de koppeling van de e-mailadressen aan de diverse specialisaties in plaats van locaties. 14 Jan 2021 09:55:00 Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand gesloten voor inschrijving https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/subsidieregeling-stelselherziening-rechtsbijstand-nog-open-voor-inschrijving.html Eind verleden jaar publiceerden wij onderstaand artikel over de Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand. Per eind 2020 is de inschrijvingsmogelijkheid voor deze regeling gesloten. 13 Jan 2021 11:03:00 Procesevaluatie Pilot consumentenzaken afgerond https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/procesevaluatie-pilot-consumentenzaken-afgerond.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft in zijn dienstverlening de burger centraal staan. Vanuit het belang van de burger onderzoekt de Raad, samen met maatschappelijke partners, nieuwe mogelijkheden voor samenwerking die burgers sneller en ook op andere manieren passende oplossingen voor hun geschillen bieden. In dat kader ging in maart 2019 de Pilot consumentenzaken van start. Doelstelling was het opdoen van ervaring met dienstverlening van verzekeraars aan rechtsbijstandsgerechtigden. De pilot is inmiddels afgerond. Helaas moet geconcludeerd worden dat de pilot door het ontbreken van het benodigde volume onvoldoende gefundeerde data heeft opgeleverd. De doelstelling van de pilot is daarmee niet behaald. De “Evaluatie Pilot consumentenzaken, lessen uit een lerende praktijk”, is opgeleverd. De Raad en het ministerie van Justitie en Veiligheid willen samen met de andere betrokken partijen kijken hoe de meer algemene lessen uit de evaluatie in de praktijk kunnen worden gebracht, zodat we toekomstige pilots gezamenlijk tot een succes kunnen brengen. 11 Jan 2021 17:30:00 Procesevaluatie Pilot consumentenzaken afgerond https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/procesevaluatie-pilot-consumentenzaken-afgerond.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft in zijn dienstverlening de burger centraal staan. Vanuit het belang van de burger onderzoekt de Raad, samen met maatschappelijke partners, nieuwe mogelijkheden voor samenwerking die burgers sneller en ook op andere manieren passende oplossingen voor hun geschillen bieden. In dat kader ging in maart 2019 de Pilot consumentenzaken van start. Doelstelling was het opdoen van ervaring met dienstverlening van verzekeraars aan rechtsbijstandsgerechtigden. De pilot is inmiddels afgerond. Helaas moet geconcludeerd worden dat de pilot door het ontbreken van het benodigde volume onvoldoende gefundeerde data heeft opgeleverd. De doelstelling van de pilot is daarmee niet behaald. De “Evaluatie Pilot consumentenzaken, lessen uit een lerende praktijk”, is opgeleverd. De Raad en het ministerie van Justitie en Veiligheid willen samen met de andere betrokken partijen kijken hoe de meer algemene lessen uit de evaluatie in de praktijk kunnen worden gebracht, zodat we toekomstige pilots gezamenlijk tot een succes kunnen brengen. 11 Jan 2021 17:30:00 Definitieve cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/definitieve-cijfers-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners-covid-19-crisis.html In onze nieuwsberichten van 1 december en 16 december 2020 hebben wij u geïnformeerd over de voorlopige cijfers van de afgifte van het aantal toevoegingen, de piketmeldingen en het aantal toegekende extra uren. Voor de berekening van de individuele afname wordt ten hoogste uitgegaan van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. 11 Jan 2021 09:38:00 Definitieve cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/definitieve-cijfers-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners-covid-19-crisis.html In onze nieuwsberichten van 1 december en 16 december 2020 hebben wij u geïnformeerd over de voorlopige cijfers van de afgifte van het aantal toevoegingen, de piketmeldingen en het aantal toegekende extra uren. Voor de berekening van de individuele afname wordt ten hoogste uitgegaan van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. 11 Jan 2021 09:38:00 Verruiming terugbetalingstermijn voorschotregeling https://www.rvr.org/nieuws/2021/januari/verruiming-terugbetalingstermijn-voorschotregeling.html Graag biedt de Raad u de mogelijkheid om de terugbetaling van het voorschot dat u heeft ontvangen op grond van de “Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis” te spreiden over het hele jaar 2021. In dit geval vordert de Raad het voorschotbedrag vanaf januari 2021 via uw rekeningcourant in 12 maandelijkse termijnen terug. 5 Jan 2021 15:57:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2021 https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2021.html Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2021 in oktober 2020 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de Nederlandse orde van advocaten vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 20 november 2020 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2021 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 16 Dec 2020 14:55:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2021 https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2021.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 16 Dec 2020 14:02:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2021 https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2021.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2021 in oktober 2020 vastgesteld. De inhoud van de voorwaarden is besproken met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in november 2020 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. 16 Dec 2020 14:02:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2021 https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2021.html In artikel 2 sub c, g en o en artikel 14 van de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators zijn enkele bepalingen opgenomen die al geruime tijd waren opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten en die ook voor mediators relevant zijn. 16 Dec 2020 14:01:00 Verlenen van rechtsbijstand door paralegals en veelgestelde vragen https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/verlenen-van-rechtsbijstand-door-paralegals-en-veelgestelde-vragen.html De Raad heeft met ingang van 2021 in artikel 1 sub o van de inschrijvingsvoorwaarden de mogelijkheid opgenomen voor advocaten om paralegals met minimaal een vierjarige juridische HBO opleiding of een juridische WO bacheloropleiding rechtsbijstand te laten verlenen in een toevoeging. Deze mogelijkheid was al aangekondigd in de inschrijvingsvoorwaarden per 1 juli 2020. We hebben u hierover al geïnformeerd in onze nieuwsbrief van 7 juli 2020. 16 Dec 2020 14:01:00 Indexering van de vergoeding in 2021 https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2021.html Vanaf 1 januari 2021 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. 16 Dec 2020 10:50:00 Indexering van de vergoeding in 2021 https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2021.html Vanaf 1 januari 2021 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. 16 Dec 2020 10:50:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2021 https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2021.html Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2021. 16 Dec 2020 10:20:00 Actuele cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/actuele-cijfers-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners-covid-19-crisis.html In ons nieuwsbericht van 1 december 2020 over de tegemoetkomingsregeling gaven wij aan u in december opnieuw te informeren over de actuele stand van de afgifte van het aantal toevoegingen, de piketmeldingen en het aantal toegekende extra uren. Voor de berekening van de individuele afname wordt ten hoogste uitgegaan van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. 16 Dec 2020 10:16:00 Actuele cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/actuele-cijfers-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners-covid-19-crisis.html In ons nieuwsbericht van 1 december 2020 over de tegemoetkomingsregeling gaven wij aan u in december opnieuw te informeren over de actuele stand van de afgifte van het aantal toevoegingen, de piketmeldingen en het aantal toegekende extra uren. Voor de berekening van de individuele afname wordt ten hoogste uitgegaan van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. 16 Dec 2020 10:16:00 Verhoging heffingvrij vermogen heeft geen gevolgen voor vermogensgrenzen gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/verhoging-heffingvrij-vermogen-heeft-geen-gevolgen-voor-vermogensgrenzen-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html Per 1 januari 2021 treedt de Wet aanpassing box 3 in werking. Met deze wet wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast zodat met name de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 daalt. Het heffingvrij vermogen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar € 50.000. 16 Dec 2020 10:04:00 Verhoging heffingvrij vermogen heeft geen gevolgen voor vermogensgrenzen gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/verhoging-heffingvrij-vermogen-heeft-geen-gevolgen-voor-vermogensgrenzen-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html Per 1 januari 2021 treedt de Wet aanpassing box 3 in werking. Met deze wet wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast zodat met name de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 daalt. Het heffingvrij vermogen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar € 50.000. 16 Dec 2020 10:04:00 Raad gaat door met online bijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/raad-gaat-door-met-online-bijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad is onlangs gestart met kennismakings- en scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven via MS Teams. Zo bereiken we op een laagdrempelige wijze zoveel mogelijk rechtsbijstandverleners en krijgt u de juiste informatie. De eerste reacties zijn zeer positief. Daarom gaan wij hiermee door. In december zijn weer nieuwe scholingsbijeenkomsten gepland. 16 Dec 2020 09:04:00 Raad gaat door met online bijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/raad-gaat-door-met-online-bijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad is onlangs gestart met kennismakings- en scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven via MS Teams. Zo bereiken we op een laagdrempelige wijze zoveel mogelijk rechtsbijstandverleners en krijgt u de juiste informatie. De eerste reacties zijn zeer positief. Daarom gaan wij hiermee door. In december zijn weer nieuwe scholingsbijeenkomsten gepland. 16 Dec 2020 09:04:00 Verzoek tot overname toevoeging indienen via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/digitalisering-verzoek-tot-overname-toevoeging.html Vanaf 15 december 2020 is het mogelijk om mutatieverzoeken voor overname in te dienen via Mijn RvR. Het gaat hier om overnames van kantoorgenoten of van een rechtsbijstandverlener van een ander kantoor. Voorwaarde is dat de beoogd overnemend advocaat binnen hetzelfde ressort bij de Raad is ingeschreven. 16 Dec 2020 08:47:00 Verzoek tot overname toevoeging indienen via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/digitalisering-verzoek-tot-overname-toevoeging.html Vanaf 15 december 2020 is het mogelijk om mutatieverzoeken voor overname in te dienen via Mijn RvR. Het gaat hier om overnames van kantoorgenoten of van een rechtsbijstandverlener van een ander kantoor. Voorwaarde is dat de beoogd overnemend advocaat binnen hetzelfde ressort bij de Raad is ingeschreven. 16 Dec 2020 08:47:00 Telefoonnummer burger vermelden op aanvraag toevoeging https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/telefoonnummer-burger-vermelden-op-aanvraag-toevoeging.html Wij attenderen u graag op de mogelijkheid om het vaste en/of mobiele telefoonnummer van de burger op de aanvraag toevoeging in te vullen. Zo kunnen wij beter de gevolgen van een beslissing uitleggen of onduidelijkheden wegnemen. 16 Dec 2020 08:07:00 Telefoonnummer burger vermelden op aanvraag toevoeging https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/telefoonnummer-burger-vermelden-op-aanvraag-toevoeging.html Wij attenderen u graag op de mogelijkheid om het vaste en/of mobiele telefoonnummer van de burger op de aanvraag toevoeging in te vullen. Zo kunnen wij beter de gevolgen van een beslissing uitleggen of onduidelijkheden wegnemen. 16 Dec 2020 08:07:00 Telefonische bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/telefonische-bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Op vrijdag 25 december (1e Kerstdag) en vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag) is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling is gedurende deze dagen gewoon bereikbaar voor piketmeldingen. 16 Dec 2020 07:30:00 Telefonische bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/telefonische-bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Op vrijdag 25 december (1e Kerstdag) en vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag) is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling is gedurende deze dagen gewoon bereikbaar voor piketmeldingen. 16 Dec 2020 07:30:00 Piketdeclaraties indienen via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/piketdeclaraties-indienen-via-mijn-rvr.html In juni en november van dit jaar informeerden wij u over het plan om de piketdeclaraties te digitaliseren en te automatiseren. Het plan is inmiddels afgerond en met ingang van vandaag kunt u aanvragen voor piketdeclaraties (en mutaties op declaraties) via Mijn RvR indienen. In dit artikel leest u meer over de nieuwe werkwijze en vindt u een link naar een overzicht met veelgestelde vragen over dit onderwerp. 16 Dec 2020 07:02:00 Piketdeclaraties indienen via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/piketdeclaraties-indienen-via-mijn-rvr.html In juni en november van dit jaar informeerden wij u over het plan om de piketdeclaraties te digitaliseren en te automatiseren. Het plan is inmiddels afgerond en met ingang van vandaag kunt u aanvragen voor piketdeclaraties (en mutaties op declaraties) via Mijn RvR indienen. In dit artikel leest u meer over de nieuwe werkwijze en vindt u een link naar een overzicht met veelgestelde vragen over dit onderwerp. 16 Dec 2020 07:02:00 Raad weer goed telefonisch bereikbaar https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/raad-telefonisch-minder-goed-bereikbaar-kopie.html Gelukkig zijn de eerder gemelde storingen in onze telefonische bereikbaarheid vanaf bepaalde mobiele netwerken verholpen. De Raad is weer goed telefonisch bereikbaar en de verbinding met het telefonisch keuzemenu komt weer in alle gevallen goed tot stand. We danken u voor uw geduld en begrip in deze. 8 Dec 2020 13:28:00 Challenge innovatie sociale advocatuur een succes https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/challenge-innovatie-sociale-advocatuur-een-succes.html In oktober van dit jaar organiseerde de Raad in samenwerking met de Amsterdam Law Hub van de Universiteit van Amsterdam een challenge voor UvA rechtenstudenten, waarbij in korte tijd gezocht moest worden naar creatieve en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar de sociaal advocaat mee te maken heeft. Het beloofde een spannende strijd te worden. Slotakkoord vormde een pitch waarbij de studenten hun idee moesten presenteren voor een jury. 7 Dec 2020 08:32:00 Challenge innovatie sociale advocatuur een succes https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/challenge-innovatie-sociale-advocatuur-een-succes.html In oktober van dit jaar organiseerde de Raad in samenwerking met de Amsterdam Law Hub van de Universiteit van Amsterdam een challenge voor UvA rechtenstudenten, waarbij in korte tijd gezocht moest worden naar creatieve en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar de sociaal advocaat mee te maken heeft. Het beloofde een spannende strijd te worden. Slotakkoord vormde een pitch waarbij de studenten hun idee moesten presenteren voor een jury. 7 Dec 2020 08:32:00 Tegemoetkomingsregeling voor sociale rechtsbijstandverleners van start https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/tegemoetkomingsregeling-voor-sociale-rechtsbijstandverleners-van-start.html Op 19 juni jl. hebben wij u via onze site en de nieuwsbrief geïnformeerd over de Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis. Van 1 december t/m 31 december 2020 kunt u een beroep doen op deze regeling. Met de regeling van de minister kan de Raad voor Rechtsbijstand begin volgend jaar tegemoetkomen in inkomensverlies, door de mogelijke afname van het aantal afgegeven toevoegingen, piketmeldingen en toegekende extra uren in 2020. 1 Dec 2020 14:55:00 Aanvraagformulier subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten beschikbaar https://www.rvr.org/nieuws/2020/december/aanvraagformulier-subsidieregeling-beroepsopleiding-sociaal-advocaten-beschikbaar.html Het aanvraagformulier voor de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten is beschikbaar op onze website. U vindt het op de homepage aan de rechterkant onder ‘Direct naar’. Meer weten? Kijk dan op de pagina ‘Project Innovatie Sociale Advocatuur en Mediation’. 1 Dec 2020 12:27:00 Eerdere distributie Spoor 4-zaken https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/eerdere-distributie-spoor-4-zaken.html De afdeling Legal Aid van de Raad voor Rechtsbijstand gaat asielzoekers in een eerder stadium koppelen aan een advocaat. Het gaat om asielaanvragen die na 1 april 2020 zijn ingediend en in Spoor 4 in de algemene asielprocedure worden behandeld. De Raad gaat deze zaken in een vroeg stadium distribueren, mede gelet op de brief aan de Tweede Kamer d.d. 18 november 2020 van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de Taskforce en Asiel stand van zaken IND. De advocaat kan in een vroeg stadium aan de slag als procesbewaker en starten met advieswerkzaamheden onder de afgegeven toevoeging. Er kan dan ook eerder een vertrouwensband worden opgebouwd tussen cliënt en advocaat. 26 Nov 2020 11:37:00 Eerdere distributie Spoor 4-zaken https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/eerdere-distributie-spoor-4-zaken.html De afdeling Legal Aid van de Raad voor Rechtsbijstand gaat asielzoekers in een eerder stadium koppelen aan een advocaat. Het gaat om asielaanvragen die na 1 april 2020 zijn ingediend en in Spoor 4 in de algemene asielprocedure worden behandeld. De Raad gaat deze zaken in een vroeg stadium distribueren, mede gelet op de brief aan de Tweede Kamer d.d. 18 november 2020 van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de Taskforce en Asiel stand van zaken IND. De advocaat kan in een vroeg stadium aan de slag als procesbewaker en starten met advieswerkzaamheden onder de afgegeven toevoeging. Er kan dan ook eerder een vertrouwensband worden opgebouwd tussen cliënt en advocaat. 26 Nov 2020 11:37:00 Nieuwe scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/nieuwe-data-scholingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad gaat verder met online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die onder andere volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. 25 Nov 2020 16:09:00 Help ons onjuiste aanvragen te voorkomen https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/help-ons-onjuiste-aanvragen-te-voorkomen.html Regelmatig bevatten toevoegingsaanvragen onvolledige of onjuiste persoonsgegevens zoals BSN en/of geboortedatum. Vaak zijn dit tikfouten, is er een verkeerd cijfer ingevuld of zijn er cijfers omgedraaid. Hierdoor kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen. U kunt ons helpen door uw aanvragen voor verzending nog even na te lopen. 25 Nov 2020 13:27:00 Help ons onjuiste aanvragen te voorkomen https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/help-ons-onjuiste-aanvragen-te-voorkomen.html Regelmatig bevatten toevoegingsaanvragen onvolledige of onjuiste persoonsgegevens zoals BSN en/of geboortedatum. Vaak zijn dit tikfouten, is er een verkeerd cijfer ingevuld of zijn er cijfers omgedraaid. Hierdoor kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen. U kunt ons helpen door uw aanvragen voor verzending nog even na te lopen. 25 Nov 2020 13:27:00 Invoering van maximaal 4 specialisatiegroepen https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/invoering-van-maximaal-4-specialisatiegroepen.html De Raad beperkt met ingang van 1 januari 2021 het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan. De Raad heeft de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor ingedeeld in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de indeling van hoofdrechtsgebieden die de Nederlandse Orde van Advocaten hanteert. 25 Nov 2020 13:26:00 Invoering van maximaal 4 specialisatiegroepen https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/invoering-van-maximaal-4-specialisatiegroepen.html De Raad beperkt met ingang van 1 januari 2021 het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan. De Raad heeft de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor ingedeeld in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de indeling van hoofdrechtsgebieden die de Nederlandse Orde van Advocaten hanteert. 25 Nov 2020 13:26:00 Wijzigingen in werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/wijzigingen-in-werkinstructies.html Met ingang van 1 december 2020 voert de Raad diverse wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Wij verzoeken u met klem om alle wijzigingen per 1 december goed tot u te nemen. 25 Nov 2020 07:16:00 Wijzigingen in werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/wijzigingen-in-werkinstructies.html Met ingang van 1 december 2020 voert de Raad diverse wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Wij verzoeken u met klem om alle wijzigingen per 1 december goed tot u te nemen. 25 Nov 2020 07:16:00 Belangrijk bericht voor bijzonder curatoren https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/belangrijk-bericht-voor-bijzonder-curatoren.html Staat u op dit moment als bijzondere curator op een lijst van de rechtbanken en wilt u in de toekomst in aanmerking blijven komen voor benoemingen als bijzondere curator door de rechtspraak? Dan moet u zich eerst aanmelden bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (hierna: Stichting BCN). Deze stichting toetst of u aan de deskundigheidseisen en de overgangsregeling voldoet en of u kunt opgaan voor een examen Bijzondere curator in 1:212 en/of 1:250 BW zaken. 25 Nov 2020 06:30:00 Belangrijk bericht voor bijzonder curatoren https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/belangrijk-bericht-voor-bijzonder-curatoren.html Staat u op dit moment als bijzondere curator op een lijst van de rechtbanken en wilt u in de toekomst in aanmerking blijven komen voor benoemingen als bijzondere curator door de rechtspraak? Dan moet u zich eerst aanmelden bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (hierna: Stichting BCN). Deze stichting toetst of u aan de deskundigheidseisen en de overgangsregeling voldoet en of u kunt opgaan voor een examen Bijzondere curator in 1:212 en/of 1:250 BW zaken. 25 Nov 2020 06:30:00 Op herhaling: subsidie voor advocaat-stagiairs in stelsel van rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/op-herhaling-subsidie-voor-advocaat-stagiairs-in-stelsel-van-rechtsbijstand.html De Raad voor Rechtsbijstand gaat het opleiden van advocaat-stagiairs binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand financieel ondersteunen. Dit om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een (eenmalig) budget van € 2 miljoen toegezegd. De subsidie dekt de totale kosten van de beroepsopleiding (€ 11.434). In onze nieuwsbrief van 26 oktober jl. informeerden wij u al hierover. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor deze subsidieregeling. 25 Nov 2020 06:29:00 Op herhaling: subsidie voor advocaat-stagiairs in stelsel van rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/op-herhaling-subsidie-voor-advocaat-stagiairs-in-stelsel-van-rechtsbijstand.html De Raad voor Rechtsbijstand gaat het opleiden van advocaat-stagiairs binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand financieel ondersteunen. Dit om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een (eenmalig) budget van € 2 miljoen toegezegd. De subsidie dekt de totale kosten van de beroepsopleiding (€ 11.434). In onze nieuwsbrief van 26 oktober jl. informeerden wij u al hierover. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor deze subsidieregeling. 25 Nov 2020 06:29:00 Overzicht betaaldata 2021 https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/overzicht-betaaldata-2021.html Ook in 2021 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 25 Nov 2020 06:28:00 De Raad geeft voor 2021 geen toepassing aan de 70-toevoegingenregeling in het psychiatrisch patiëntenpiket https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/de-raad-geeft-voor-2021-geen-toepassing-aan-de-70-toevoegingen-regeling-in-het-psychiatrisch-patientenpiket.html In de Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020 is in artikel 6c opgenomen dat advocaten tijdelijk niet worden ingepland voor het psychiatrisch piket, als zij binnen één kalenderjaar meer dan 70 toevoegingen (Z020-toevoegingen) hebben gekregen binnen het psychiatrisch patiëntenrecht. Op deze wijze bevordert de Raad een meer evenredige verdeling van het aantal afgegeven toevoegingen aan de advocaten op de psychiatrisch patiëntenpiketplanning. 18 Nov 2020 12:19:00 Digitalisering en automatisering piketdeclaraties https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/digitalisering-en-automatisering-piketdeclaraties.html In juni van dit jaar informeerden wij u over het plan om de piketdeclaraties de digitaliseren en automatiseren. We willen hiermee onze dienstverlening verbeteren. Door het indienen van piketdeclaraties te digitaliseren en het verwerkingsproces gedeeltelijk te automatiseren, verlichten we de administratieve last voor piketadvocaten. Bovendien wordt het proces versneld en het eventueel muteren van declaraties eenvoudiger. Livegang van de digitalisering staat gepland voor begin december. In dit artikel leest u meer over het nieuwe proces voor indienen van piketdeclaraties. 16 Nov 2020 15:33:00 Komende weken geen fysieke steekproefcontroles https://www.rvr.org/nieuws/2020/november/komende-weken-geen-fysieke-steekproefcontroles.html Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond heeft de Raad voor Rechtsbijstand besloten om in ieder geval de komende twee weken – ingaande per vandaag, 4 november 2020- geen fysieke steekproefcontroles uit te voeren. Zo handelen we in lijn met de nieuwe verscherpte maatregelen van het kabinet i.v.m. het coronavirus en kunnen we het beste uw en onze veiligheid waarborgen. Tussentijds houden we situatie goed in de gaten en beoordelen we op basis daarvan of een verlenging van deze twee weken nodig is. Hierover informeren we u via onze website. 4 Nov 2020 16:59:00 Publicatie piketroosters https://www.rvr.org/nieuws/2020/oktober/publicatie-piketroosters.html Het vormgeven van de nieuwe piketroosters verloopt volgens planning. Half november publiceren wij de piketroosters. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar helpdeskpiket@rvr.org. Wij helpen u graag. 28 Oct 2020 16:23:00 Rechtmatigheid: tussentijdse steekproef https://www.rvr.org/nieuws/2020/oktober/rechtmatigheid-tussentijdse-steekproef.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen en vergoedingen. Over 2019 is de gestelde foutmarge overtreden en neemt de Raad aanvullende maatregelen. Een van die maatregelen is een tussentijdse steekproef om de foutscore voor 2020 en het effect van de maatregelen te monitoren. 28 Oct 2020 16:22:00 Declaratie zittingen waarvoor u niet fysiek hoefde te reizen https://www.rvr.org/nieuws/2020/oktober/declaratie-zittingen-waarvoor-u-niet-fysiek-hoefde-te-reizen.html Heeft u in een zaak één of meerdere zittingen bijgewoond waarvoor u niet fysiek heeft hoeven reizen vanwege het coronavirus, bijvoorbeeld via Skype? Dan kunt u deze zitting opgeven bij uw declaratie. U kunt in dat geval geen reistijd en reiskosten declareren. 28 Oct 2020 16:21:00 Help ons datalekken te voorkomen https://www.rvr.org/nieuws/2020/oktober/help-ons-datalekken-te-voorkomen.html De Raad voor Rechtsbijstand verkrijgt en verwerkt veel gegevens van burgers die gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen die door u aangeleverd worden. Omdat hierbij persoonsgegevens en vertrouwelijke documenten betrokken zijn, gaan wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. U kunt ons hierbij helpen, door vooraf te controleren of de gegevens die u aanlevert actueel en correct zijn. 28 Oct 2020 16:18:00 Help ons datalekken te voorkomen https://www.rvr.org/nieuws/2020/oktober/help-ons-datalekken-te-voorkomen.html De Raad voor Rechtsbijstand verkrijgt en verwerkt veel gegevens van burgers die gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen die door u aangeleverd worden. Omdat hierbij persoonsgegevens en vertrouwelijke documenten betrokken zijn, gaan wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. U kunt ons hierbij helpen, door vooraf te controleren of de gegevens die u aanlevert actueel en correct zijn. 28 Oct 2020 16:18:00 Raad start met online kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/2020/oktober/raad-start-met-online-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad start met online kennismakingsbijeenkomsten voor de dit jaar nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. 28 Oct 2020 16:16:00 Raad start met online kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/2020/oktober/raad-start-met-online-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad start met online kennismakingsbijeenkomsten voor de dit jaar nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. 28 Oct 2020 16:16:00 Raad telefonisch minder goed bereikbaar https://www.rvr.org/nieuws/2020/oktober/raad-telefonisch-minder-goed-bereikbaar.html De Raad is op dit moment niet goed telefonisch bereikbaar. Het telefonisch keuzemenu werkt niet zoals dat zou moeten. We zijn met behulp van onze externe leverancier aan het onderzoeken waar dit aan ligt en doen er alles aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Zodra dit is gelukt, melden we dit op onze website. Excuses voor het ongemak. 27 Oct 2020 13:54:00 Subsidie voor advocaat-stagiairs in stelsel van rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/oktober/subsidie-voor-advocaat-stagiaires-in-stelsel-van-rechtsbijstand.html Om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren, gaat de Raad voor Rechtsbijstand het opleiden van advocaat-stagiairs in de sociale praktijk financieel ondersteunen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een (eenmalig) budget van € 2 miljoen toegezegd, als onderdeel van het al eerder beschikbaar gestelde innovatiebudget van € 6 miljoen voor de sociale advocatuur. Kantoren kunnen subsidie aanvragen voor advocaat-stagiairs die in 2021 met de Beroepsopleiding Advocatuur starten. De subsidie dekt de totale kosten van de Beroepsopleiding (€ 11.434). 26 Oct 2020 09:19:00 Subsidie voor advocaat-stagiairs in stelsel van rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/oktober/subsidie-voor-advocaat-stagiaires-in-stelsel-van-rechtsbijstand.html Om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren, gaat de Raad voor Rechtsbijstand het opleiden van advocaat-stagiairs in de sociale praktijk financieel ondersteunen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een (eenmalig) budget van € 2 miljoen toegezegd, als onderdeel van het al eerder beschikbaar gestelde innovatiebudget van € 6 miljoen voor de sociale advocatuur. Kantoren kunnen subsidie aanvragen voor advocaat-stagiairs die in 2021 met de Beroepsopleiding Advocatuur starten. De subsidie dekt de totale kosten van de Beroepsopleiding (€ 11.434). 26 Oct 2020 09:19:00 Vergoeding rechtsbijstand in kader van Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang op onderdelen verhoogd https://www.rvr.org/nieuws/2020/september/vergoeding-rechtsbijstand-in-kader-van-wet-verplichte-ggz-en-wet-zorg-en-dwang-op-onderdelen-verhoogd.html Op 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeksbureau Significant verzocht om na te gaan of de nieuwe wetgeving effecten heeft op de rechtsbijstand. Naar aanleiding van de uitkomsten heeft de Raad de vergoeding van toevoegingen met zaakcode Z020 gedifferentieerd en op onderdelen verhoogd. Dit geldt voor toevoegingen afgegeven vanaf 1 januari 2020. De Raad heeft hiervoor drie nieuwe vaststelcodes gerealiseerd. Vanaf 6 oktober 2020 kunt u bij uw declaratie de nieuwe codes in Mijn RvR selecteren. Heeft u toevoegingen die onder de nieuwe regeling vallen al gedeclareerd? Dan ontvangt u een nabetaling. 30 Sep 2020 11:34:00 De relatiemanager https://www.rvr.org/nieuws/2020/september/de-relatiemanager.html De relatiemanager van de Raad is er voor u! Wellicht heeft u als eens kennis gemaakt met deze functionaris. Dit kan zijn op het moment dat u zich inschrijft bij de Raad, als u via de High Trust uw zaken wilt afhandelen of als er sprake is van een bijzondere situatie op uw kantoor. Bijvoorbeeld bij een splitsing van het kantoor, bij overlijden, bij een schorsing of bij faillissement. 30 Sep 2020 11:33:00 De relatiemanager https://www.rvr.org/nieuws/2020/september/de-relatiemanager.html De relatiemanager van de Raad is er voor u! Wellicht heeft u als eens kennis gemaakt met deze functionaris. Dit kan zijn op het moment dat u zich inschrijft bij de Raad, als u via de High Trust uw zaken wilt afhandelen of als er sprake is van een bijzondere situatie op uw kantoor. Bijvoorbeeld bij een splitsing van het kantoor, bij overlijden, bij een schorsing of bij faillissement. 30 Sep 2020 11:33:00 Raad start met online scholingsbijeenkomsten https://www.rvr.org/nieuws/2020/september/raad-start-met-online-scholingsbijeenkomsten.html De Raad start met scholingsbijeenkomsten voor bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators via Microsoft Teams. De bijeenkomsten zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die o.a. volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. 30 Sep 2020 09:04:00 Vragen en antwoorden aanpassing distributieregeling AC https://www.rvr.org/nieuws/2020/september/vragen-en-antwoorden-aanpassing-distributieregeling-ac.html Zoals we u eerder lieten weten is de distributieregeling van het aanmeldcentrum (AC) aangepast. Het gaat daarbij om bijlage 2 van de inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020. In dit nieuwsartikel beantwoorden we een aantal vragen die we hierover van u binnenkregen. 16 Sep 2020 18:06:00 Vragen en antwoorden aanpassing distributieregeling AC https://www.rvr.org/nieuws/2020/september/vragen-en-antwoorden-aanpassing-distributieregeling-ac.html Zoals we u eerder lieten weten is de distributieregeling van het aanmeldcentrum (AC) aangepast. Het gaat daarbij om bijlage 2 van de inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020. In dit nieuwsartikel beantwoorden we een aantal vragen die we hierover van u binnenkregen. 16 Sep 2020 18:06:00 Cijfers gesubsidieerde rechtsbijstand 2019 online https://www.rvr.org/nieuws/2020/september/cijfers-gesubsidieerde-rechtsbijstand-2019-online.html Vanaf 16 september staan de cijfers over de gesubsidieerde rechtsbijstand 2019 online. Deze cijfers laten de ontwikkelingen binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zien. Het aantal afgegeven toevoegingen loopt terug en er is een neerwaartse ontwikkeling zichtbaar in het aantal advocaten dat toevoegingen behandelt. 16 Sep 2020 15:48:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/2020/september/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2021. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 16 Sep 2020 00:00:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/2020/september/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2021. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 16 Sep 2020 00:00:00 Raad gebruikt vanaf 14 september ZIVVER voor veilig versturen van privacygevoelige informatie https://www.rvr.org/nieuws/2020/september/raad-gebruikt-zivver-voor-het-veilig-versturen-van-privacygevoelige-informatie.html Als professionele organisatie gaan we vertrouwelijk om met (privacy)gevoelige informatie van en over onze klanten en relaties. Daarom willen we persoonsgegevens, verslagen, dossiers en andere gevoelige informatie veilig communiceren. Dat is nodig omdat de huidige kanalen - zoals ‘gewone’ e-mail, fax of post - kwetsbaar zijn. Daarom gebruiken we vanaf 14 september a.s. ZIVVER om veilig met u te e-mailen en bestanden uit te wisselen. 10 Sep 2020 08:38:00 Schriftelijk horen in asielzaken van start https://www.rvr.org/nieuws/2020/september/schriftelijk-horen-in-asielzaken-van-start.html Per 27 juli jl. is gestart met het schriftelijk horen in asielaanvragen van vóór 1 april 2020. Deze methode moet bijdragen aan het sneller aanpakken van achterstanden in asielzaken bij de IND. De IND Taskforce heeft hiertoe het initiatief genomen. In dit artikel informeren wij u over de vergoeding. 2 Sep 2020 10:18:00 Vergoeding voor meervoudige kamerzaak, afgedaan door enkelvoudige kamer https://www.rvr.org/nieuws/2020/augustus/vergoeding-voor-meervoudige-kamerzaak-afgedaan-door-enkelvoudige-kamer.html In de periode van 1 september 2020 tot 1 januari 2022 behandelt de enkelvoudige strafkamer sommige zaken in eerste aanleg in de strafrechtketen, die normaliter door de meervoudige strafkamer behandeld worden. Dit gebeurt om zo op efficiënte wijze ruimte te creëren voor de afhandeling van meer zaken. Hiervoor kan wel de vergoeding van 8 punten gegeven worden, zijnde de vergoeding op basis van behandeling in de meervoudige kamer. 31 Aug 2020 17:00:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/2020/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2021. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 26 Aug 2020 12:06:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/2020/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2021. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 26 Aug 2020 12:06:00 Online aanvragen tolkdiensten https://www.rvr.org/nieuws/2020/augustus/online-aanvragen-tolkdiensten.html Tolkdiensten kunnen bij Global Talk (voorheen TVcN) aangevraagd worden via de telefoon, maar ook online via TASnet. TASnet is te gebruiken op computer, laptop of mobiele telefoon. Het voordeel van online aanvragen is dat u geen wachtrijen heeft en geen callcentermedewerker hoeft te spreken. Hierdoor verloopt volgens Global Talk uw tolkaanvraag sneller en efficiënter. 26 Aug 2020 11:16:00 Online aanvragen tolkdiensten https://www.rvr.org/nieuws/2020/augustus/online-aanvragen-tolkdiensten.html Tolkdiensten kunnen bij Global Talk (voorheen TVcN) aangevraagd worden via de telefoon, maar ook online via TASnet. TASnet is te gebruiken op computer, laptop of mobiele telefoon. Het voordeel van online aanvragen is dat u geen wachtrijen heeft en geen callcentermedewerker hoeft te spreken. Hierdoor verloopt volgens Global Talk uw tolkaanvraag sneller en efficiënter. 26 Aug 2020 11:16:00 Een vernieuwd Rbtv dat beter aansluit bij de vraag naar tolken https://www.rvr.org/nieuws/2020/augustus/een-vernieuwd-rbtv-dat-beter-aansluit-bij-de-vraag-naar-tolken.html Samen met zijn ketenpartners heeft Bureau Wbtv van de Raad voor Rechtsbijstand de afgelopen jaren hard gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van de inzet van tolkdiensten binnen de overheid. Zo is er binnen het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) een taalniveau toegevoegd voor tolken. Tolken kunnen zich sinds 1 juli 2020 ook op B2-niveau (van het Europees Referentiekader voor de talen) in het Rbtv laten inschrijven. Bepaalde afnemers hebben conform artikel 28 van de Wet beëdigde tolken en vertalers een afnameplicht. Dit geldt ook voor advocaten in het kader van de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze informatie is daarom ook voor u wellicht relevant. 26 Aug 2020 11:00:00 Een vernieuwd Rbtv dat beter aansluit bij de vraag naar tolken https://www.rvr.org/nieuws/2020/augustus/een-vernieuwd-rbtv-dat-beter-aansluit-bij-de-vraag-naar-tolken.html Samen met zijn ketenpartners heeft Bureau Wbtv van de Raad voor Rechtsbijstand de afgelopen jaren hard gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van de inzet van tolkdiensten binnen de overheid. Zo is er binnen het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) een taalniveau toegevoegd voor tolken. Tolken kunnen zich sinds 1 juli 2020 ook op B2-niveau (van het Europees Referentiekader voor de talen) in het Rbtv laten inschrijven. Bepaalde afnemers hebben conform artikel 28 van de Wet beëdigde tolken en vertalers een afnameplicht. Dit geldt ook voor advocaten in het kader van de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze informatie is daarom ook voor u wellicht relevant. 26 Aug 2020 11:00:00 Verwacht: Dublinzaken terug naar de inhoudelijke asielprocedure https://www.rvr.org/nieuws/2020/augustus/verwacht-dublinzaken-terug-naar-de-inhoudelijke-asielprocedure.html Vanaf 17 augustus a.s. verwacht de Raad een groot aantal te behandelen asielzaken die terugkomen in de inhoudelijke asielprocedure (spoor 4). Het gaat met name om oude Dublinzaken waarbij de overdrachtstermijnen zijn verstreken, omdat door de coronacrisis (tijdelijk) geen overdrachten hebben plaatsgevonden. 11 Aug 2020 13:12:00 Eerste subsidieaanvragen binnen Subsidieregeling Stelselherziening toegekend https://www.rvr.org/nieuws/2020/augustus/eerste-subsidieaanvragen-binnen-subsidieregeling-stelselherziening-toegekend.html Begin dit jaar stelde minister Dekker 10 miljoen euro beschikbaar voor de Subsidieregeling stelselherziening rechtsbijstand. Deze subsidieregeling is er voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. 11 Aug 2020 12:55:00 Eerste subsidieaanvragen binnen Subsidieregeling Stelselherziening toegekend https://www.rvr.org/nieuws/2020/augustus/eerste-subsidieaanvragen-binnen-subsidieregeling-stelselherziening-toegekend.html Begin dit jaar stelde minister Dekker 10 miljoen euro beschikbaar voor de Subsidieregeling stelselherziening rechtsbijstand. Deze subsidieregeling is er voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. 11 Aug 2020 12:55:00 Nieuwe aanvraagformulieren Internationale Kinderontvoering https://www.rvr.org/nieuws/2020/augustus/nieuwe-aanvraagformulieren-internationale-kinderontvoering.html Onlangs zijn op www.rvr.org het aanvraagformulier voor zowel de toevoeging als de declaratie inzake Internationale Kinderontvoering aangepast. 6 Aug 2020 09:19:00 Uitgesteld: Aanpassing beveiliging Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/uitgesteld-aanpassing-beveiliging-mijn-rvr.html Op 14 juli en in de laatste nieuwsbrief van 29 juli jl. publiceerden wij het bericht dat we de beveiliging van Mijn RvR per 1 augustus zouden aanscherpen. Dit zou betekenen dat advocaten die werken met oudere versies van browsers en besturingssystemen (waaronder Windows XP en Windows Vista) geen gebruik meer konden maken van Mijn RvR. In dit bericht laten we weten dat deze wijziging is uitgesteld tot 14 augustus a.s. 30 Jul 2020 16:12:00 Spoedvertalingen bij AVB Vertalingen https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/spoedvertalingen-bij-avb-vertalingen.html De Raad heeft samen met AVB Vertalingen geconstateerd dat er veel spoedvertalingen met een levertermijn van 1 werkdag worden aangevraagd. Het leveren hiervan kost AVB en de aan haar gelieerde vertalers veel inspanning. Daarom zijn hieraan voor de Raad forse extra kosten verbonden. 29 Jul 2020 09:27:00 Spoedvertalingen bij AVB Vertalingen https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/spoedvertalingen-bij-avb-vertalingen.html De Raad heeft samen met AVB Vertalingen geconstateerd dat er veel spoedvertalingen met een levertermijn van 1 werkdag worden aangevraagd. Het leveren hiervan kost AVB en de aan haar gelieerde vertalers veel inspanning. Daarom zijn hieraan voor de Raad forse extra kosten verbonden. 29 Jul 2020 09:27:00 Rechtmatigheid: aandachtspunten rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/rechtmatigheid-aandachtspunten-rechtsbijstand.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. In mei is een tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd om de foutscore en het effect van eerder genomen maatregelen te monitoren. Naar aanleiding van deze controle vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 29 Jul 2020 09:24:00 Rechtmatigheid: aandachtspunten rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/rechtmatigheid-aandachtspunten-rechtsbijstand.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. In mei is een tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd om de foutscore en het effect van eerder genomen maatregelen te monitoren. Naar aanleiding van deze controle vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 29 Jul 2020 09:24:00 Mijn RvR werkt vanaf 31 juli niet meer met verouderde besturingssystemen en browsers https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/mijn-rvr-werkt-vanaf-31-juli-niet-meer-met-verouderde-besturingssystemen-en-browsers.html De Raad voor Rechtsbijstand hecht veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy in het algemeen en bescherming van uw persoonsgegevens in het bijzonder. Vanzelfsprekend werken wij conform de bepalingen uit de AVG, maar aanvullend nemen wij maatregelen om de informatiebeveiliging rond Mijn RvR de komende tijd verder te verbeteren. Zo werkt Mijn RvR vanaf vrijdag 31 juli 2020 niet meer via verouderde webbrowsers en Windowsversies. 14 Jul 2020 10:09:00 Mijn RvR werkt vanaf 31 juli niet meer met verouderde besturingssystemen en browsers https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/mijn-rvr-werkt-vanaf-31-juli-niet-meer-met-verouderde-besturingssystemen-en-browsers.html De Raad voor Rechtsbijstand hecht veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy in het algemeen en bescherming van uw persoonsgegevens in het bijzonder. Vanzelfsprekend werken wij conform de bepalingen uit de AVG, maar aanvullend nemen wij maatregelen om de informatiebeveiliging rond Mijn RvR de komende tijd verder te verbeteren. Zo werkt Mijn RvR vanaf vrijdag 31 juli 2020 niet meer via verouderde webbrowsers en Windowsversies. 14 Jul 2020 10:09:00 Op herhaling: Geen diagnosedocument Juridisch Loket nodig voor korting op eigen bijdrage https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/op-herhaling-geen-diagnosedocument-juridisch-loket-nodig-voor-korting-op-eigen-bijdrage.html Een goede diagnose en triage in de eerste lijn is belangrijk. In verband met de coronacrisis geldt vanwege de tijdelijke beperkte bereikbaarheid van het Juridisch Loket tot nader order het volgende: 10 Jul 2020 07:45:00 Extra voorschotregeling aanvragen kan tot 1 augustus 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/extra-voorschotregeling-aanvragen-kan-tot-1-augustus-2020.html Op 24 maart jl. heeft de Raad een extra voorschotregeling van 50% aangekondigd om advocaten en mediators in hun financiële continuïteit te ondersteunen. Wilt u nog gebruik maken van deze regeling? Dan kunt u uw aanvraag tot 1 augustus 2020 indienen. 9 Jul 2020 08:55:00 Raad start weer met bijeenkomsten en kantoorbezoeken https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/raad-start-weer-met-bijeenkomsten-en-kantoorbezoeken.html De Raad voor Rechtsbijstand is weer voorzichtig met bijeenkomsten en bezoeken aan kantoren gestart. Het basis uitgangpunt blijft echter dat de meeste steekproeven nog digitaal plaatsvinden. Wij blijven graag ook in tijden van het coronavirus voor u klaar staan. Uiteraard mag het uitvoeren van onze dienstverlening niet ten koste gaan van uw veiligheid en die van onze medewerkers. Daarom nemen we een aantal maatregelen in acht, zodat we veilig kunnen doorwerken. 9 Jul 2020 08:41:00 Wijziging inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten per 1 juli 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/wijziging-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2020-per-1-juli-2020.html Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020 per 1 juli 2020 aangepast. Hieraan ging overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: NOvA) vooraf. De minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 juli 2020 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2020 zijn per 1 juli 2020 op twee onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 7 Jul 2020 13:14:00 Verrichten van rechtsbijstand door paralegals in toevoegingen op naam van de advocaat https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/verrichten-van-rechtsbijstand-door-paralegals-in-toevoegingen-op-naam-van-de-advocaat.html De Raad zal vanaf 1 januari 2021 advocaten de mogelijkheid geven om paralegals die aan specifieke voorwaarden voldoen rechtsbijstand te laten verrichten in de toevoeging van een advocaat. 7 Jul 2020 13:12:00 Aanpassing distributieregeling AC https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/aanpassing-distributieregeling-ac.html De distributieregeling van het aanmeldcentrum (AC) wordt aangepast. Aanleiding hiervoor is de sterke toename van het aantal door advocaten ingediende voorkeursmachtigingen sinds het afgelopen jaar, mede veroorzaakt door de achterstanden van de IND. 7 Jul 2020 13:10:00 Enquête voor project innovatie sociale advocatuur en mediation https://www.rvr.org/nieuws/2020/juli/enquete-voor-project-innovatie-sociale-advocatuur-en-mediation.html De Raad is in onze democratische rechtsstaat verantwoordelijk voor de optimale organisatie en borging van goede gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation voor minder draagkrachtige burgers. Om dit te kunnen waarmaken is onder andere voldoende aanbod van kwalitatief hoogwaardige rechtsbijstand nodig. Een van de doelstellingen van de Raad is dan ook het waarborgen van goede kwaliteit en voldoende aanbod van rechtsbijstand van sociaal advocaten en mediators te bevorderen. Om de behoefte van advocaten en mediators aan innovatie, ondersteuning en samenwerking voor verbetering van productiviteit en kwaliteit van hun praktijk te meten, heeft de Raad op 6 juli 2020 een enquête uitgezet onder een selectie van bij de Raad actieve rechtsbijstandverleners. 7 Jul 2020 08:57:00 Digitale steekproeven en pilot beveiligd e-mailen https://www.rvr.org/nieuws/2020/juni/digitale-steekproeven-en-pilot-beveiligd-e-mailen.html De Raad volgt de richtlijnen van het RIVM om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te garanderen. Zo werken al onze medewerkers sinds de corona-uitbraak thuis. De steekproefcontroles die we normaal gesproken op de kantoren van advocaten uitvoeren doen we ook vanuit huis. 24 Jun 2020 16:11:00 Digitale steekproeven en pilot beveiligd e-mailen https://www.rvr.org/nieuws/2020/juni/digitale-steekproeven-en-pilot-beveiligd-e-mailen.html De Raad volgt de richtlijnen van het RIVM om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te garanderen. Zo werken al onze medewerkers sinds de corona-uitbraak thuis. De steekproefcontroles die we normaal gesproken op de kantoren van advocaten uitvoeren doen we ook vanuit huis. 24 Jun 2020 16:11:00 Digitalisering en automatisering piketdeclaraties https://www.rvr.org/nieuws/2020/juni/digitalisering-en-automatisering-piketdeclaraties.html Verbetering van de dienstverlening is bij de Raad voor Rechtsbijstand een constant aandachtspunt. In dit kader wordt dit najaar ook het proces voor het indienen van piketdeclaraties vernieuwd. 24 Jun 2020 11:54:00 Digitalisering en automatisering piketdeclaraties https://www.rvr.org/nieuws/2020/juni/digitalisering-en-automatisering-piketdeclaraties.html Verbetering van de dienstverlening is bij de Raad voor Rechtsbijstand een constant aandachtspunt. In dit kader wordt dit najaar ook het proces voor het indienen van piketdeclaraties vernieuwd. 24 Jun 2020 11:54:00 Automatische inschrijving voor specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/2020/juni/automatische-inschrijving-voor-specialisaties-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html De Raad voor Rechtsbijstand is bezig met de verwerking van de automatische inschrijving voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. 24 Jun 2020 11:51:00 Automatische inschrijving voor specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/2020/juni/automatische-inschrijving-voor-specialisaties-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html De Raad voor Rechtsbijstand is bezig met de verwerking van de automatische inschrijving voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. 24 Jun 2020 11:51:00 Ruim 100.000 gezinnen kampen met psychosociale en juridische problemen https://www.rvr.org/nieuws/2020/juni/ruim-100.000-gezinnen-kampen-met-psychosociale-en-juridische-problemen.html EHBO-tool gelanceerd om mensen met ‘multiproblematiek’ te helpen - ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’, maar bij ruim 100.000 gezinnen in Nederland lopen de problemen zo hoog op dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Zij hebben te maken met meerdere langdurige problemen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, werk en geld. MIND Korrelatie en de Raad voor Rechtsbijstand hebben een tool ontwikkeld om deze ‘multiproblematiek’ vroegtijdig in beeld te brengen en mensen zelf weer grip te geven op hun leven. De tool is door iedereen in te vullen die zich herkent in de problematiek en op zoek is naar hulp. 23 Jun 2020 08:33:00 Ruim 100.000 gezinnen kampen met psychosociale en juridische problemen https://www.rvr.org/nieuws/2020/juni/ruim-100.000-gezinnen-kampen-met-psychosociale-en-juridische-problemen.html EHBO-tool gelanceerd om mensen met ‘multiproblematiek’ te helpen - ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’, maar bij ruim 100.000 gezinnen in Nederland lopen de problemen zo hoog op dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Zij hebben te maken met meerdere langdurige problemen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, werk en geld. MIND Korrelatie en de Raad voor Rechtsbijstand hebben een tool ontwikkeld om deze ‘multiproblematiek’ vroegtijdig in beeld te brengen en mensen zelf weer grip te geven op hun leven. De tool is door iedereen in te vullen die zich herkent in de problematiek en op zoek is naar hulp. 23 Jun 2020 08:33:00 Meer informatie over tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/2020/juni/meer-informatie-over-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners.html Op 27 mei 2020 hebben wij bekendgemaakt dat Minister Dekker het besluit had genomen om een tegemoetkomingsregeling voor sociale rechtsbijstandverleners te treffen. De regeling is in overleg met de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand tot stand gekomen en is inmiddels gepubliceerd. Met de regeling van de minister kan de Raad voor Rechtsbijstand begin volgend jaar tegemoetkomen in inkomensverlies, door de mogelijke afname van het aantal afgegeven toevoegingen, piketmeldingen en toegekende extra uren in 2020. 19 Jun 2020 10:07:00 Wachtwoordbeleid Mijn RvR is aangescherpt https://www.rvr.org/nieuws/2020/mei/wachtwoordbeleid-mijn-rvr-is-aangescherpt.html De Raad voor Rechtsbijstand hecht veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy in het algemeen en bescherming van uw persoonsgegevens in het bijzonder. Vanzelfsprekend werken wij conform de bepalingen uit de AVG, maar aanvullend nemen wij maatregelen om de informatiebeveiliging rond Mijn RvR de komende tijd verder te verbeteren. Zo hebben we op 26 mei het wachtwoordbeleid aangescherpt. In dit bericht leest u wat dit voor u betekent. 27 May 2020 14:13:00 Start steekproefcontroles vanaf 1 juni a.s. https://www.rvr.org/nieuws/2020/mei/start-steekproefcontroles-vanaf-1-juni-a.s.html De Raad voor Rechtsbijstand wil voorzichtig weer een herstart maken met de steekproefcontroles bij advocatenkantoren per 1 juni a.s. Dit zijn in eerste instantie de 100% controles en de controles die afgelopen periode niet digitaal uitgevoerd konden worden. Wij blijven immers graag ook in tijden van het coronavirus voor u klaar staan. Uiteraard mag het uitvoeren van onze dienstverlening niet ten koste gaan van uw veiligheid en die van onze medewerkers. Daarom nemen we een aantal maatregelen in acht, zodat we veilig kunnen doorwerken. 27 May 2020 14:11:00 Extra declareren bij cliënt https://www.rvr.org/nieuws/2020/mei/extra-declareren-bij-client.html De Raad ontvangt signalen dat advocaten en mediators, naast de eigen bijdrage, een honorarium in rekening brengen aan de cliënt. Zolang de toevoeging in stand blijft, is het sturen van een (aanvullende) rekening naar de cliënt echter niet geoorloofd. 27 May 2020 14:01:00 Extra declareren bij cliënt https://www.rvr.org/nieuws/2020/mei/extra-declareren-bij-client.html De Raad ontvangt signalen dat advocaten en mediators, naast de eigen bijdrage, een honorarium in rekening brengen aan de cliënt. Zolang de toevoeging in stand blijft, is het sturen van een (aanvullende) rekening naar de cliënt echter niet geoorloofd. 27 May 2020 14:01:00 Wijzigingen in de werkinstructies per 1 juni 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2020/mei/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-juni-2020.html Met ingang van 1 juni 2020 voert de Raad een aantal wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Vanwege de actualiteit is een aantal van de oorspronkelijk geplande wijzigingen aangepast of uitgesteld. Wij adviseren u het overzicht van alle wijzigingen per 1 juni goed tot u te nemen. 27 May 2020 13:58:00 Tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/2020/mei/tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners.html De sociaal advocatuur, mediators en bijzondere curatoren vervullen een bijzondere en belangrijke rol in de toegang tot het recht van min-en onvermogende burgers en daarmee voor de rechtsstaat. Deze rol dient juist in deze tijden gewaarborgd te blijven. Minister Dekker heeft de Tweede Kamer daarom vorige week geïnformeerd over het Kabinetsbesluit om een extra regeling voor de sociale advocatuur te treffen. Hiermee wordt tegemoetgekomen in inkomensverlies door de mogelijke afname van het aantal toevoegingen in 2020. De regeling is in overleg met de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand tot stand gekomen. 27 May 2020 13:47:00 Tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/2020/mei/tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners.html De sociaal advocatuur, mediators en bijzondere curatoren vervullen een bijzondere en belangrijke rol in de toegang tot het recht van min-en onvermogende burgers en daarmee voor de rechtsstaat. Deze rol dient juist in deze tijden gewaarborgd te blijven. Minister Dekker heeft de Tweede Kamer daarom vorige week geïnformeerd over het Kabinetsbesluit om een extra regeling voor de sociale advocatuur te treffen. Hiermee wordt tegemoetgekomen in inkomensverlies door de mogelijke afname van het aantal toevoegingen in 2020. De regeling is in overleg met de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand tot stand gekomen. 27 May 2020 13:47:00 Tijdelijke versoepeling permanente educatie verplichtingen inschrijvingsvoorwaarden Raad voor Rechtsbijstand voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/2020/mei/tijdelijke-versoepeling-permanente-educatie-verplichtingen.html Tegen de achtergrond van de effecten van de coronacrisis heeft de Raad voor Rechtsbijstand een besluit genomen over de manier waarop wij om zullen gaan met de toetsing op het voldoen aan permanente educatie (PE) verplichtingen. 15 May 2020 08:32:00 Continuering thuiswerksituatie medewerkers Raad https://www.rvr.org/nieuws/2020/mei/continuering-thuiswerksituatie-medewerkers-raad.html De Raad voor Rechtsbijstand houdt zich aan het de landelijke basis coronamaatregel door zoveel als mogelijk thuis te werken, zoals benoemd op de persconferentie van 6 mei jl. Zo willen we als Raad blijven bijdragen aan het beperken van het besmettingsgevaar. 8 May 2020 10:25:00 Rechtmatigheid: steekproef en aandachtspunten https://www.rvr.org/nieuws/2020/april/rechtmatigheid-steekproef-en-aandachtspunten.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen en vergoedingen. Over 2019 is de gestelde foutmarge overschreden en neemt de Raad aanvullende maatregelen. In mei en september 2020 is er een tussentijdse steekproef om de foutscore 2020 en het effect van de maatregelen te monitoren. Neemt u deel aan de High Trust-werkwijze? Houd er dan rekening mee dat wij in die periodes stukken bij u kunnen opvragen. Ook vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 29 Apr 2020 07:28:00 Rechtmatigheid: steekproef en aandachtspunten https://www.rvr.org/nieuws/2020/april/rechtmatigheid-steekproef-en-aandachtspunten.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen en vergoedingen. Over 2019 is de gestelde foutmarge overschreden en neemt de Raad aanvullende maatregelen. In mei en september 2020 is er een tussentijdse steekproef om de foutscore 2020 en het effect van de maatregelen te monitoren. Neemt u deel aan de High Trust-werkwijze? Houd er dan rekening mee dat wij in die periodes stukken bij u kunnen opvragen. Ook vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 29 Apr 2020 07:28:00 Evaluatierapport pilot Exu gepresenteerd https://www.rvr.org/nieuws/2020/april/evaluatierapport-pilot-exu-gepresenteerd.html Het evaluatierapport met daarin de bevindingen uit de pilot Extra Uren is eind februari aangeboden aan de algemeen directeur/bestuurder van de Raad voor Rechtsbijstand. Als rode draad door het rapport lopen de thema’s ‘vertrouwen’ en ‘kwaliteit’. De Raad is, op advies van de toenmalige Commissie Van der Meer, op 1 oktober 2018 een pilot Extra Uren gestart om een commissie te laten adviseren in aanvragen tot toekenning van extra uren. De Raad heeft alle adviezen van de commissie overgenomen. 29 Apr 2020 07:26:00 Evaluatierapport pilot Exu gepresenteerd https://www.rvr.org/nieuws/2020/april/evaluatierapport-pilot-exu-gepresenteerd.html Het evaluatierapport met daarin de bevindingen uit de pilot Extra Uren is eind februari aangeboden aan de algemeen directeur/bestuurder van de Raad voor Rechtsbijstand. Als rode draad door het rapport lopen de thema’s ‘vertrouwen’ en ‘kwaliteit’. De Raad is, op advies van de toenmalige Commissie Van der Meer, op 1 oktober 2018 een pilot Extra Uren gestart om een commissie te laten adviseren in aanvragen tot toekenning van extra uren. De Raad heeft alle adviezen van de commissie overgenomen. 29 Apr 2020 07:26:00 Goedgekeurde cursussen specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/2020/april/goedgekeurde-cursussen-specialisaties-arbeidsrecht-huurecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html In dit artikel vindt u een overzicht van opleidingsinstellingen die op dit moment een door de Raad goedgekeurde basisopleiding aanbieden voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Er zijn nog meer opleidingsinstellingen die hebben aangegeven basisopleidingen op deze terreinen te willen gaan aanbieden. Zodra de Raad nieuwe opleidingen heeft erkend, wordt het overzicht aangevuld en informeren wij u daarover. 29 Apr 2020 07:25:00 Goedgekeurde cursussen specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/2020/april/goedgekeurde-cursussen-specialisaties-arbeidsrecht-huurecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html In dit artikel vindt u een overzicht van opleidingsinstellingen die op dit moment een door de Raad goedgekeurde basisopleiding aanbieden voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Er zijn nog meer opleidingsinstellingen die hebben aangegeven basisopleidingen op deze terreinen te willen gaan aanbieden. Zodra de Raad nieuwe opleidingen heeft erkend, wordt het overzicht aangevuld en informeren wij u daarover. 29 Apr 2020 07:25:00 Verlenging coronamaatregelen t/m 19 mei 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2020/april/verlenging-coronamaatregelen-t-m-19-mei-2020.html De Raad voor Rechtsbijstand volgt de verlenging van de termijn van de landelijke coronamaatregelen tot en met dinsdag 19 mei 2020, die aangekondigd is op de persconferentie van het kabinet op 21 april jl. Zo willen we als Raad blijven bijdragen aan het inperken van het besmettingsgevaar. 22 Apr 2020 09:59:00 Overzicht van alle coronamaatregelen op een rij https://www.rvr.org/nieuws/2020/april/overzicht-van-alle-coronamaatregelen-op-een-rij.html In de afgelopen weken is er veel nieuws op u afgekomen dat ging over verschillende maatregelen die de Raad voor Rechtsbijstand heeft genomen in samenwerking en in overleg met stakeholders, in het kader van de coronacrisis. Wij geven u graag nog een volledig overzicht van de genomen maatregelen in dit nieuwsartikel. Daarnaast treft u hierin nieuwe berichtgeving aan. Deze staat als eerste genoemd. 10 Apr 2020 08:54:00 Aanvullende informatie Beleidsregel extra voorschotregeling 50% https://www.rvr.org/nieuws/2020/april/aanvullende-informatie-beleidsregel-extra-voorschotregeling-50.html Op 31 maart j.l. hebben we u geïnformeerd over de extra voorschotregeling van 50%. In de opgestelde beleidsregel voor de verstrekking van dit extra voorschot staat in artikel 2 een foutieve verwijzing. 9 Apr 2020 11:07:00 Verlenging coronamaatregelen t/m 28 april 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2020/april/verlenging-thuiswerksituatie-medewerkers-raad.html De Raad voor Rechtsbijstand volgt de verlenging van de termijn van de landelijke coronamaatregelen tot en met 28 april 2020, die aangekondigd is op de persconferentie van het kabinet op 31 maart jl. Zo willen we als Raad blijven bijdragen aan het inperken van het besmettingsgevaar. 2 Apr 2020 11:51:00 Diagnosedocument Juridisch Loket https://www.rvr.org/nieuws/2020/april/diagnosedocument-juridisch-loket.html Een goede diagnose en triage in de eerstelijn is belangrijk. In verband met de coronacrisis geldt vanwege de tijdelijke beperkte bereikbaarheid van het Juridisch Loket tot nader order het volgende: 2 Apr 2020 09:33:00 Extra voorschotregeling 50% https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/extra-voorschotregeling-50.html Op 24 maart jl. heeft de Raad een extra voorschotregeling van 50% aangekondigd. Hierbij informeren we u nader over de regeling en de verdere uitvoering. 31 Mar 2020 17:00:00 Uitstel werkinstructiewijzigingen gepland op 1 april a.s. https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/uitstel-invoering-werkinstructies-van-1-april-2020.html Op 25 maart heeft de Raad bekendgemaakt met ingang van 1 april 2020 wijzigingen door te voeren in de werkinstructies op Kenniswijzer. In het licht van de actualiteit heeft de directie van de Raad vandaag, 31 maart 2020, besloten om hier per 1 april a.s. geen uitvoering aan te geven. 31 Mar 2020 16:00:00 Nadere uitwerking extra maatregelen zittingstoeslag en uitbetaling EXU https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/nadere-uitwerking-extra-maatregelen-zittingstoeslag-en-uitbetaling-exu.html Op 24 maart jl. introduceerde de Raad een drietal aanvullende maatregelen gesubsidieerde rechtsbijstand voor advocaten en mediators. Inmiddels kunnen we voor twee van die maatregelen de verdere uitvoering bekendmaken. 25 Mar 2020 16:09:00 Jaarverslag 2019: ‘Op weg naar vernieuwend werken’ https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/jaarverslag-2019-%E2%80%98op-weg-naar-vernieuwend-werken%E2%80%99.html Het jaarverslag 2019 is gepubliceerd. Hiermee doen wij verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen de Raad voor Rechtsbijstand en het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand hebben plaatsgevonden. 25 Mar 2020 09:30:00 Jaarverslag 2019: ‘Op weg naar vernieuwend werken’ https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/jaarverslag-2019-%E2%80%98op-weg-naar-vernieuwend-werken%E2%80%99.html Het jaarverslag 2019 is gepubliceerd. Hiermee doen wij verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen de Raad voor Rechtsbijstand en het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand hebben plaatsgevonden. 25 Mar 2020 09:30:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 april 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-april-2020.html Met ingang van 1 april voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Er zijn ditmaal veel belangrijke wijzigingen op verschillende rechtsgebieden. Wij verzoeken u daarom met klem om het overzicht van alle wijzigingen per 1 april goed tot u te nemen. 25 Mar 2020 09:21:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 april 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-april-2020.html Met ingang van 1 april voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Er zijn ditmaal veel belangrijke wijzigingen op verschillende rechtsgebieden. Wij verzoeken u daarom met klem om het overzicht van alle wijzigingen per 1 april goed tot u te nemen. 25 Mar 2020 09:21:00 Wat betekenen de nieuwe deskundigheidseisen voor Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht voor u? https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/wat-betekenen-de-nieuwe-deskundigheidseisen-voor-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht-voor-u.html Per 1 januari 2020 zijn er nieuwe deskundigheidseisen opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden op het terrein van Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. De Raad zal pas per 1 januari 2021 gaan toetsen of de advocaten die een toevoeging aanvragen ook voldoen aan de gestelde deskundigheidseisen. 25 Mar 2020 09:20:00 Wat betekenen de nieuwe deskundigheidseisen voor Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht voor u? https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/wat-betekenen-de-nieuwe-deskundigheidseisen-voor-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht-voor-u.html Per 1 januari 2020 zijn er nieuwe deskundigheidseisen opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden op het terrein van Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. De Raad zal pas per 1 januari 2021 gaan toetsen of de advocaten die een toevoeging aanvragen ook voldoen aan de gestelde deskundigheidseisen. 25 Mar 2020 09:20:00 Reminder: Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid in. https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/reminder-piketadvocaat-voer-voor-1-april-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 25 Mar 2020 09:18:00 Reminder: Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid in. https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/reminder-piketadvocaat-voer-voor-1-april-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 25 Mar 2020 09:18:00 Aanvullende maatregelen gesubsidieerde rechtsbijstand voor advocaten en mediators i.v.m. COVID-19/corona https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/aanvullende-maatregelen-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html In verband met de maatregelen die het kabinet heeft getroffen vanwege de corona-epidemie zal de Raad binnenkort, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en in nauwe afstemming met de Nederlandse Orde van Advocaten en de Mediatorsfederatie Nederland (het MfN-register), een drietal aanvullende maatregelen treffen. Deze maatregelen zijn tijdelijk en gelden tot nader order. 24 Mar 2020 14:34:00 Wijziging werkproces afgifte toevoeging vervolgaanvraag asiel https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/wijziging-werkproces-afgifte-toevoeging-vervolgaanvraag-asiel.html Met ingang van 1 april wijzigt het interne werkproces van de Raad voor Rechtsbijstand bij de afgifte van een toevoeging vervolgaanvraag asiel. Die wijziging brengt geen verandering in het afgiftebeleid van deze toevoeging, maar dus wel in de wijze waarop wij de toevoeging afgeven. In dit bericht leest u wat dat voor u betekent. (NB: Dit bericht is verstuurd naar alle advocaten met de specialisatie asiel- en vluchtelingenrecht.) 24 Mar 2020 13:59:00 Pilot Samenwerken in de eerstelijn uitgesteld https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/pilot-samenwerken-in-de-eerstelijn-uitgesteld.html Gezien de onzekere ontwikkelingen rond het coronavirus hebben de Nederlandse orde van advocaten, Sociaal Werk Nederland, het Juridisch Loket, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand gezamenlijk besloten om de start van de pilot Samenwerken in de eerstelijn voor onbepaalde tijd uit te stellen. 23 Mar 2020 15:04:00 Speciaal telefoonnummer voor vragen Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/speciaal-telefoonnummer-voor-vragen-subsidieregeling-stelselherziening-rechtsbijstand.html Vanaf maandag 23 maart 2020 is er een speciaal telefoonnummer opengesteld voor uw vragen over de Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand. Deze regeling is op 1 maart jl. officieel van start gegaan en is bedoeld voor het subsidiëren van activiteiten die op een innovatieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. 23 Mar 2020 10:34:00 Update maatregelen Raad i.v.m. corona https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/update-maatregelen-raad-i.v.m.-corona.html De uitbraak van de coronapandemie en de maatregelen van het Kabinet daartegen, hebben ook effecten op het functioneren van het rechtsbestel. Wij beseffen terdege dat ook onder advocaten en mediators zorgen leven. Deze hebben onze aandacht. 20 Mar 2020 11:55:00 Maatregelen afwijkende beoordeling aanvragen en declaraties https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/maatregelen-afwijkende-beoordeling-aanvragen-en-declaraties.html Door de corona/COVID-19 maatregelen en daaropvolgende sluitingen van onder meer AC's, rechtbanken en detentiecentra, zijn er voor de periode van 16 maart tot en met 6 april a.s. enkele aanpassingen gedaan in de beoordeling voor aanvragen en declaraties van toevoegingen. In dit artikel leest u er meer over. 17 Mar 2020 15:56:00 Tolk gewenst? TVcN adviseert conference call https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/tolk-gewenst-tvcn-adviseert-conference-call.html Op dit moment geeft Nederland massaal gehoor aan de oproep om zoveel mogelijk contact te vermijden en thuis te werken, om zo de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Toch zijn er mogelijk nog steeds gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk gewenst, ook vanuit huis. Namens TVcN wijzen we u op de mogelijkheid van een conference call met tolk. Hierbij kunt u, uw cliënt of relatie en de tolk op een andere locatie aanwezig zijn en kunt u toch met elkaar communiceren! 17 Mar 2020 08:35:00 Berichtgeving aan strafpiketadvocaten n.a.v. de aanpak coronavirus https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/berichtgeving-aan-strafpiketadvocaten-n.a.v.-de-aanpak-van-het-coronavirus-in-nederland.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft overleg gevoerd met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, het OM en de Nederlandse Orde van Advocaten over de verlening van piketbijstand in de periode tot en met 6 april 2020. Voor deze periode heeft het Kabinet maatregelen genomen om de uitbraak van COVID-19 in te dammen en verdere verspreiding zoveel mogelijk te beperken. 16 Mar 2020 15:16:00 Update: Aandacht voor het coronavirus bij de Raad https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/update-aandacht-voor-coronavirus-bij-de-raad.html Naar aanleiding van de recent aangescherpte maatregelen vanuit het Kabinet en het RIVM op 12 en 15 maart jl., heeft de Raad besloten in de periode van 13 maart tot en met 6 april a.s. het thuiswerken voor zijn medewerkers in te voeren waar dat kan. We hebben voorafgaand aan dit besluit zorgvuldig gekeken naar de betekenis daarvan voor onze werkprocessen en dienstverlening. Daar waar thuiswerken niet kan omdat dat dit teveel gevolgen heeft voor de doorgang van het proces en daarmee de continuering van de dienstverlening, worden in overleg met intern betrokkenen andere oplossingen gekozen. 16 Mar 2020 10:29:00 Aandacht voor coronavirus bij de Raad https://www.rvr.org/nieuws/2020/maart/aandacht-voor-coronavirus-bij-de-raad.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft volop aandacht voor het coronavirus en volgt hierbij de ontwikkelingen en adviezen van de officiële instanties nauwgezet. In verband met de uitbraak en uitbreiding van het COVID-19 (corona)virus adviseert het RIVM mensen die onlangs in een risicogebied zijn geweest of mensen die in contact zijn geweest met coronavirus en nu verkoudheidsklachten (‘lichte luchtwegklachten’) of koorts hebben, thuis te blijven. Dit advies kan gevolgen hebben voor activiteiten die u als stakeholder van de Raad uitvoert in het kader van werkzaamheden voor de Raad. 6 Mar 2020 17:04:00 Aanvragen Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand per 1 maart 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2020/februari/aanvragen-subsidieregeling-stelselherziening-per-1-maart-2020-open.html Het is bijna zover. Aanvragen voor de Subsidieregeling Stelselherzieining Rechtsbijstand kunnen vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ingediend worden bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze regeling is bedoeld voor het subsidiëren van activiteiten die op een innovatieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. 27 Feb 2020 08:57:00 Data informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2020/februari/data-informatie--en-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators-2020.html De Raad organiseert regelmatig informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators. Advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Bent u niet nieuw ingeschreven, maar wilt u wel graag een bijeenkomst bijwonen? Dat kan. In dit bericht leest u wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden in 2020. 26 Feb 2020 13:19:00 Data informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2020/februari/data-informatie--en-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators-2020.html De Raad organiseert regelmatig informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators. Advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Bent u niet nieuw ingeschreven, maar wilt u wel graag een bijeenkomst bijwonen? Dat kan. In dit bericht leest u wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden in 2020. 26 Feb 2020 13:19:00 Op herhaling: Nadere informatie over verhoging van de vergoedingen in 2020 en 2021 https://www.rvr.org/nieuws/2020/februari/op-herhaling-nadere-informatie-over-verhoging-van-de-vergoedingen-in-2020-en-2021.html Vanaf 1 januari 2020 zijn het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. Ook ontvangen advocaten en mediators werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage van € 10,88 (excl. BTW) per toevoegingspunt, voor de eerste 1.500 punten per jaar. In onze nieuwsbrief van 20 december 2019 heeft u dit al kunnen lezen. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor dit onderwerp. 26 Feb 2020 10:48:00 Op herhaling: Nadere informatie over verhoging van de vergoedingen in 2020 en 2021 https://www.rvr.org/nieuws/2020/februari/op-herhaling-nadere-informatie-over-verhoging-van-de-vergoedingen-in-2020-en-2021.html Vanaf 1 januari 2020 zijn het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. Ook ontvangen advocaten en mediators werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage van € 10,88 (excl. BTW) per toevoegingspunt, voor de eerste 1.500 punten per jaar. In onze nieuwsbrief van 20 december 2019 heeft u dit al kunnen lezen. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor dit onderwerp. 26 Feb 2020 10:48:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/2020/februari/piketadvocaat-voer-voor-1-april-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 26 Feb 2020 10:38:00 Benoeming voorzitters en leden adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/februari/benoeming-voorzitters-en-leden-adviescommissie-subsidieregeling.html De Raad is verheugd u te kunnen mededelen dat de adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand is gevormd. Deze commissie adviseert de Raad over besluiten op aanvragen voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand. 19 Feb 2020 17:22:00 Mooie opkomst bij informatiebijeenkomst Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/februari/mooie-opkomst-bij-informatiebijeenkomst-subsidieregeling-stelselherziening-rechtsbijstand.html In het WTC in Utrecht verzamelden zich in de ochtend van dinsdag 11 februari een diverse groep geïnteresseerden voor de informatiebijeenkomst over de Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand. Deze regeling, die eind 2019 door de Raad voor Rechtsbijstand werd aangekondigd, is bedoeld voor het subsidiëren van activiteiten die op een innovatieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. Tijdens de bijeenkomst werd informatie gegeven en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daar werd volop gebruik van gemaakt. In dit bericht een impressie van deze ochtend en we geven u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden. 18 Feb 2020 19:55:00 Irene Nijboer algemeen directeur/bestuurder Raad voor Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/februari/irene-nijboer-algemeen-directeur-bestuurder-raad-voor-rechtsbijstand.html Irene Nijboer is benoemd tot algemeen directeur/bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand. De benoeming gaat in per 1 april 2020 en geldt voor 4 jaar. 14 Feb 2020 17:00:00 Vacature Directiesecretaris (36 uur per week) https://www.rvr.org/nieuws/2020/februari/vacature-directiesecretaris-36-uur-per-week.html De Raad is op zoek naar een Directiesecretaris voor 36 uur per week. Interesse? Solliciteren kan tot 6 maart 2020 via sollicitatie@rvr.org. Stuur je motivatiebrief en cv mee. Heb je vragen of wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Irene Nijboer, algemeen directeur / bestuurder a.i. (tel. 088-7871012) of met Harm Keijer, hoofd HRM (tel. 06-11871479). 13 Feb 2020 09:29:00 Inwerkingtreding artikel 2.3 Wet forensische zorg https://www.rvr.org/nieuws/2020/januari/inwerkingtreding-artikel-2.3-wet-forensische-zorg.html Met ingang van 1 januari 2020 zijn artikel 2.3 van de Wet forensische zorg (Wfz), de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Artikel 2.3 Wfz bepaalt dat de strafrechter in elke fase van het strafrechtelijk traject ambtshalve of na een verzoek van de Officier van Justitie een zorgmachtiging krachtens de Wvggz of een rechterlijke machtiging krachtens de Wzd kan afgeven. 29 Jan 2020 11:36:00 Wat betekenen de nieuwe deskundigheidseisen voor Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht voor u? Bekijk het stroomschema. https://www.rvr.org/nieuws/2020/januari/wat-betekenen-de-nieuwe-deskundigheidseisen-voor-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht-voor-u-bekijk-het-stroomschema.html Per 1 januari 2020 zijn er nieuwe deskundigheidseisen opgenomen in de inschrijfvoorwaarden op het terrein van Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. De Raad zal pas per 1 januari 2021 gaan toetsen of de advocaten die een toevoeging aanvragen ook voldoen aan de gestelde deskundigheidseisen. 29 Jan 2020 09:41:00 Nadere uitleg toelatingseisen specialisatie personen- en familierecht https://www.rvr.org/nieuws/2020/januari/nadere-uitleg-toelatingseisen-specialisatie-personen--en-familierecht.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft in de inschrijvingsvoorwaarden 2020 een wijziging opgenomen in de deskundigheidseisen voor toelating tot de specialisatie personen- en familierecht. We zien op sociale media dat hierover wat onduidelijkheid is en leggen daarom de wijziging in dit artikel nader uit. 29 Jan 2020 09:38:00 Vertaalcontract AVB; aandachtspunten aanvragen vertalingen onder toevoeging https://www.rvr.org/nieuws/2020/januari/vertaalcontract-avb-aandachtspunten-aanvragen-vertalingen-onder-toevoeging.html Halverwege april 2019 is het contract voor vertaaldiensten in de gesubsidieerde rechtsbijstand overgegaan van Livewords naar AVB. Advocaten, mediators en Wsnp-bewindvoerders die onder een toevoeging werken of bijstand bieden in de Wsnp, kunnen gebruik maken van deze vertaaldiensten. Een jaar na de start van het nieuwe contract, vragen wij u aandacht voor een aantal zaken. Dat zijn: de spoedaanvragen, het nazenden van het toevoegnummer en de bewaartermijn van 30 dagen na levering van de vertaling. 29 Jan 2020 08:53:00 Verklaring Raad voor Rechtsbijstand over het NRC artikel pilot rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/januari/verklaring-raad-voor-rechtsbijstand-over-het-nrc-artikel-pilot-rechtsbijstand.html In het NRC van 14 januari 2020 stond een artikel over de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met Achmea/LegalGuard. Hierin staat dat de Raad van duizenden rechtzoekenden deels vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met Achmea. Die informatie is niet juist, maar dat lag niet aan de auteurs van het artikel. 21 Jan 2020 17:09:00 Beleidswijziging Dublin zaken die in een tweede asielaanvraag inhoudelijk worden behandeld https://www.rvr.org/nieuws/2020/januari/beleidswijziging-dublin-zaken-die-in-een-tweede-asielaanvraag-inhoudelijk-worden-behandeld.html De Raad voert een wijziging door in het beleid voor asielzoekers die een tweede asielverzoek indienen, nadat hun eerste asielverzoek op basis van het Dublinverdrag buiten behandeling is gesteld. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op die buiten behandeling gestelde asielverzoeken die tijdens het tweede asielverzoek voor de eerste keer inhoudelijk worden beoordeeld. Met de wijziging zorgt de Raad ervoor dat dit type zaken wordt vergoed als een eerste (inhoudelijke) aanvraag en niet langer als een tweede en volgende aanvraag. 13 Jan 2020 16:33:00 Beleidswijziging Dublin zaken die in een tweede asielaanvraag inhoudelijk worden behandeld https://www.rvr.org/nieuws/2020/januari/beleidswijziging-dublin-zaken-die-in-een-tweede-asielaanvraag-inhoudelijk-worden-behandeld.html De Raad voert een wijziging door in het beleid voor asielzoekers die een tweede asielverzoek indienen, nadat hun eerste asielverzoek op basis van het Dublinverdrag buiten behandeling is gesteld. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op die buiten behandeling gestelde asielverzoeken die tijdens het tweede asielverzoek voor de eerste keer inhoudelijk worden beoordeeld. Met de wijziging zorgt de Raad ervoor dat dit type zaken wordt vergoed als een eerste (inhoudelijke) aanvraag en niet langer als een tweede en volgende aanvraag. 13 Jan 2020 16:33:00 Nieuw: subsidieregeling voor innovatieve ideeën stelselherziening rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2020/januari/nieuw-subsidieregeling-voor-innovatieve-ideeen-stelselherziening-rechtsbijstand.html Minister Dekker heeft dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. Toekomstige aanbieders, zoals (coöperaties van) sociaal advocaten, maar ook andere juridische adviseurs, verzekeraars, mediators en nieuwe toetreders tot de markt worden opgeroepen subsidie aan te vragen voor innovatieve projecten die input leveren voor het ontwikkelen van rechtshulppakketten. De uitvoering van de regeling ligt in handen van de Raad voor Rechtsbijstand. 9 Jan 2020 13:55:00 Dossier(stukken) voor rechtmatigheidstoets https://www.rvr.org/nieuws/2020/januari/dossierstukken-voor-rechtmatigheidstoets.html In januari vindt er een rechtmatigheidstoets plaats voor de jaarrekening en accountantscontrole van de Raad voor Rechtsbijstand. In dit kader moeten wij mogelijk dossier(stukken) bij u opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk om deze stukken snel aan te leveren zodat wij onze controle op tijd kunnen afronden. Neemt u deel aan High Trust? De rechtmatigheidstoets staat los van de HT-steekproeven bij u op kantoor en heeft geen invloed op de steekproefpercentages. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 8 Jan 2020 00:00:00 Nadere informatie over verhoging van de vergoedingen in 2020 en 2021 https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/nadere-informatie-over-verhoging-van-de-vergoedingen-2020-en-2021.html Vanaf 1 januari 2020 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. Ook ontvangen advocaten en mediators werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage van 10,88 euro (excl. BTW) per toevoegingspunt, voor de eerste 1.500 punten per jaar. 20 Dec 2019 16:00:00 Locaties pilot Samenwerken in de eerstelijn bekend https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/locaties-pilot-samenwerken-in-de-eerstelijn-bekend.html De pilot Samenwerken in de eerstelijn start volgend jaar in Amsterdam, Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Middelburg. Op deze locaties gaan sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket nauwer samenwerken met als doel sneller een passende oplossing voor rechtzoekenden te vinden. 20 Dec 2019 11:39:00 Telefonische bereikbaarheid rond de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/telefonische-bereikbaarheid-rond-de-feestdagen.html In de laatste twee weken van het jaar zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. Op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling blijft wel telefonisch bereikbaar. 19 Dec 2019 08:43:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2020.html Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2020 in november 2019 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 21 november 2019 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2020 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 18 Dec 2019 17:30:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2020.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 in november 2019 vastgesteld. Over de inhoud van de voorwaarden is overlegd met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 21 november 2019 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2020 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 18 Dec 2019 17:29:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2020.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 in november 2019 vastgesteld. Over de inhoud van de voorwaarden is overlegd met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 21 november 2019 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2020 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 18 Dec 2019 17:29:00 Invoering maximum van vier specialisatiegroepen en deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/invoering-maximum-van-vier-specialisatiegroepen-en-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.-wat-betekent-dit-voor-u.html De Raad neemt vanaf 2020 in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht op. Vanaf 1 januari 2021 mogen dan alleen advocaten die ingeschreven staan voor deze specialisaties toevoegingen op deze rechtsterreinen aanvragen. 18 Dec 2019 17:28:00 Invoering maximum van vier specialisatiegroepen en deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/invoering-maximum-van-vier-specialisatiegroepen-en-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.-wat-betekent-dit-voor-u.html De Raad neemt vanaf 2020 in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht op. Vanaf 1 januari 2021 mogen dan alleen advocaten die ingeschreven staan voor deze specialisaties toevoegingen op deze rechtsterreinen aanvragen. 18 Dec 2019 17:28:00 Stand van zaken invoering specialisatie bijzondere curator https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/stand-van-zaken-invoering-specialisatie-bijzondere-curator.html In onze e-nieuwsbrief van 6 februari 2019 hebben wij u bericht over de invoering van de specialisatie bijzondere curator. Wij hebben u toen bericht dat bijzondere curatoren die zich niet vóór 1 januari 2020 bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN) hebben aangemeld, na 1 januari 2020 niet langer in aanmerking komen voor benoemingen als bijzondere curator en voor de werkzaamheden als bijzondere curator geen toevoegingen meer kunnen aanvragen bij de Raad. 18 Dec 2019 17:27:00 Stand van zaken invoering specialisatie bijzondere curator https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/stand-van-zaken-invoering-specialisatie-bijzondere-curator.html In onze e-nieuwsbrief van 6 februari 2019 hebben wij u bericht over de invoering van de specialisatie bijzondere curator. Wij hebben u toen bericht dat bijzondere curatoren die zich niet vóór 1 januari 2020 bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN) hebben aangemeld, na 1 januari 2020 niet langer in aanmerking komen voor benoemingen als bijzondere curator en voor de werkzaamheden als bijzondere curator geen toevoegingen meer kunnen aanvragen bij de Raad. 18 Dec 2019 17:27:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2020.html Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020. 18 Dec 2019 17:26:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2020.html Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020. 18 Dec 2019 17:26:00 Indexering van de vergoeding in 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2020.html Vanaf 1 januari 2020 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. 18 Dec 2019 17:25:00 Indexering van de vergoeding in 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2020.html Vanaf 1 januari 2020 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. 18 Dec 2019 17:25:00 Verrichten van werkzaamheden door advocaat-stagiairs in de toevoegingen van hun patroon https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/verrichten-van-werkzaamheden-door-advocaat-stagiairs-in-de-toevoegingen-van-hun-patroon.html Vanaf 2020 neemt de Raad in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen op voor het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Hierdoor is het vanaf 2021 voor circa 90% van alle toevoegingen alleen voor advocaten die voor een specialisatie zijn ingeschreven mogelijk toevoegingen aan te vragen. 18 Dec 2019 17:24:00 Verrichten van werkzaamheden door advocaat-stagiairs in de toevoegingen van hun patroon https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/verrichten-van-werkzaamheden-door-advocaat-stagiairs-in-de-toevoegingen-van-hun-patroon.html Vanaf 2020 neemt de Raad in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen op voor het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Hierdoor is het vanaf 2021 voor circa 90% van alle toevoegingen alleen voor advocaten die voor een specialisatie zijn ingeschreven mogelijk toevoegingen aan te vragen. 18 Dec 2019 17:24:00 Toevoegbeleid Wet verplichte GGZ (WvGGz) https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/toevoegbeleid-wet-verplichte-ggz-wvggz.html Per 1 januari treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Advocaten stellen vragen wat per 1 januari a.s. het toevoegbeleid zal zijn ten aanzien van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGz). 18 Dec 2019 17:23:00 Invoering WvGGZ/WZD: ophalen van de stukken die bij de piketmelding horen https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/invoering-van-de-wvggz-wzd.html Per 1 januari 2020 gaat de WvGGZ van start. De werkzaamheden hiervoor zijn al geruime tijd in volle gang en raken ook de huidige piketmeldingen waarover we u in dit bericht verder informeren. 18 Dec 2019 17:22:00 Invoering WvGGZ/WZD: ophalen van de stukken die bij de piketmelding horen https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/invoering-van-de-wvggz-wzd.html Per 1 januari 2020 gaat de WvGGZ van start. De werkzaamheden hiervoor zijn al geruime tijd in volle gang en raken ook de huidige piketmeldingen waarover we u in dit bericht verder informeren. 18 Dec 2019 17:22:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2020.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 18 Dec 2019 14:42:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2020.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 18 Dec 2019 14:42:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2020.html De inschrijvingsvoorwaarden zijn grondig geredigeerd en zoveel mogelijk gegroepeerd op basis van de bevoegdheidsgrondslag uit de Wet op de rechtsbijstand. De bepalingen die gaan over de verwijsvoorzieningen zijn bij elkaar in een afzonderlijk artikel gezet. Waar mogelijk en voor zover relevant, zijn bepalingen die in de inschrijvingsvoorwaarden advocatuur stonden nu ook opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators. Daarnaast zijn de voorwaarden over de tijdregistratie en verslaglegging aangescherpt. Ook is een wijziging opgenomen over het aantal opleidingspunten dat voor intervisie op het terrein van het personen- en familierecht kan worden opgegeven. De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 18 Dec 2019 14:41:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2020.html De inschrijvingsvoorwaarden zijn grondig geredigeerd en zoveel mogelijk gegroepeerd op basis van de bevoegdheidsgrondslag uit de Wet op de rechtsbijstand. De bepalingen die gaan over de verwijsvoorzieningen zijn bij elkaar in een afzonderlijk artikel gezet. Waar mogelijk en voor zover relevant, zijn bepalingen die in de inschrijvingsvoorwaarden advocatuur stonden nu ook opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators. Daarnaast zijn de voorwaarden over de tijdregistratie en verslaglegging aangescherpt. Ook is een wijziging opgenomen over het aantal opleidingspunten dat voor intervisie op het terrein van het personen- en familierecht kan worden opgegeven. De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 18 Dec 2019 14:41:00 Meer over de nieuwe deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/meer-over-de-nieuwe-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op de nieuwe rechtsterreinen een relevante basisopleiding of het relevante grote keuzevak uit de beroepsopleiding volgen en zaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:15:00 Meer over de nieuwe deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/meer-over-de-nieuwe-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op de nieuwe rechtsterreinen een relevante basisopleiding of het relevante grote keuzevak uit de beroepsopleiding volgen en zaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:15:00 Waarom een maximum aan specialisatiegroepen en invoering van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen? https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/waarom-een-maximum-aan-specialisatiegroepen-en-invoering-van-deskundigheidseisen-op-nieuwe-rechtsterreinen.html Aanleiding voor de wijzigingen vormen de adviezen in de rapporten van de Commissies Wolfsen en Van der Meer. In die rapporten is onder meer naast een aanscherping en uniformering van de deskundigheidseisen ook een beperking van het aantal rechtsterreinen en het invoeren van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen bepleit. Het doel daarvan is het bevorderen van specialisering en daarmee de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening. In het rapport van Van der Meer is ook aangegeven dat rechtsbijstandverleners hun werk doorgaans efficiënter kunnen doen naarmate ze meer gespecialiseerd zijn. 18 Dec 2019 09:04:00 Waarom een maximum aan specialisatiegroepen en invoering van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen? https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/waarom-een-maximum-aan-specialisatiegroepen-en-invoering-van-deskundigheidseisen-op-nieuwe-rechtsterreinen.html Aanleiding voor de wijzigingen vormen de adviezen in de rapporten van de Commissies Wolfsen en Van der Meer. In die rapporten is onder meer naast een aanscherping en uniformering van de deskundigheidseisen ook een beperking van het aantal rechtsterreinen en het invoeren van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen bepleit. Het doel daarvan is het bevorderen van specialisering en daarmee de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening. In het rapport van Van der Meer is ook aangegeven dat rechtsbijstandverleners hun werk doorgaans efficiënter kunnen doen naarmate ze meer gespecialiseerd zijn. 18 Dec 2019 09:04:00 Meer over de invoering van het maximum van vier specialisatiegroepen https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/meer-over-de-invoering-van-het-maximum-van-vier-specialisatiegroepen.html Vanaf 1 januari 2020 beperkt de Raad het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan. De Raad heeft de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor ingedeeld in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. 18 Dec 2019 09:03:00 Meer over de invoering van het maximum van vier specialisatiegroepen https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/meer-over-de-invoering-van-het-maximum-van-vier-specialisatiegroepen.html Vanaf 1 januari 2020 beperkt de Raad het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan. De Raad heeft de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor ingedeeld in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. 18 Dec 2019 09:03:00 Meer over de specialisatie sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/meer-over-de-specialisatie-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht een basisopleiding sociaal zekerheidsrecht of het grote keuzevak sociaal zekerheidsrecht uit de beroepsopleiding volgen en sociaal zekerheidsrechtzaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie huurrecht https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/meer-over-de-specialisatie-huurrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het huurrecht een basisopleiding huurrecht of het grote keuzevak huurrecht uit de beroepsopleiding volgen en huurrechtzaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie arbeidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/meer-over-de-specialisatie-arbeidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het arbeidsrecht een basisopleiding arbeidsrecht of het grote keuzevak arbeidsrecht uit de beroepsopleiding volgen en arbeidszaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie arbeidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/meer-over-de-specialisatie-arbeidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het arbeidsrecht een basisopleiding arbeidsrecht of het grote keuzevak arbeidsrecht uit de beroepsopleiding volgen en arbeidszaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie huurrecht https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/meer-over-de-specialisatie-huurrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het huurrecht een basisopleiding huurrecht of het grote keuzevak huurrecht uit de beroepsopleiding volgen en huurrechtzaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/meer-over-de-specialisatie-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht een basisopleiding sociaal zekerheidsrecht of het grote keuzevak sociaal zekerheidsrecht uit de beroepsopleiding volgen en sociaal zekerheidsrechtzaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Alle piketplanningen ingevuld https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/alle-piketplanningen-ingevuld.html Alle piketplanningen voor de periode 1 t/m 14 januari 2020 zijn ingevuld. Hiermee is de rechtsbijstand in het gehele land (ook) in de eerste twee weken van januari gewaarborgd. Alle advocaten ontvangen op reguliere wijze via Mijn RvR informatie over hun piketdiensten. 17 Dec 2019 13:24:00 Afscheid Mies Westerveld en bundel ‘Toegang tot recht’ https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/afscheid-mies-westerveld-en-bundel-%E2%80%98toegang-tot-recht%E2%80%99.html Eind november heeft Mies Westerveld afscheid genomen als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Een bijzondere leerstoel is tijdelijk en vult het bestaande onderwijsprogramma op een maatschappelijk terrein aan. Zo’n leerstoel wordt niet uit het universitaire onderwijsbudget betaald, maar uit speciale fondsen. Twaalf jaar geleden werd de leerstoel sociale rechtshulp ingesteld met subsidie vanuit de Raad. 16 Dec 2019 12:52:00 Piketplanning 1 t/m 14 januari 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/november/piketplanning.html De piketplanningen voor de periode 1 t/m 14 januari 2020 zijn bekend. Veruit de meeste piketplanningen kunnen we op reguliere wijze invullen. Voor enkele (zeer lokale) planningen zijn nadere maatregelen nodig. 6 Dec 2019 11:39:00 Overzicht betaaldata 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/november/overzicht-betaaldata-2020.html Ook in 2020 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 27 Nov 2019 13:34:00 Telefonische bereikbaarheid in december https://www.rvr.org/nieuws/2019/november/telefonische-bereikbaarheid-in-december.html In verband met de kerstviering sluit onze telefoonlijn eerder op donderdag 12 december. In de laatste twee weken van het jaar zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. Op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling blijft wel telefonisch bereikbaar. 27 Nov 2019 09:33:00 Berekenknop kilometerberekening Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2019/november/berekenknop-kilometerberekening-mijn-rvr.html We meldden u eerder dat we onderzoek deden om de berekenknop van de kilometerberekening in Mijn RvR optimaal te kunnen laten functioneren in alle browsers. Dit is gelukt. We hebben de oplossing getest. Deze tests laten goede resultaten zien. De berekenknop werkt nu in alle browsers naar behoren. We danken u voor uw geduld en begrip. Mocht u toch nog tegen problemen aanlopen, belt u dan met de Raad en u wordt doorverbonden met de medewerkers die u hiermee kunnen helpen. 19 Nov 2019 08:22:00 Berekenknop kilometerberekening Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2019/november/berekenknop-kilometerberekening-mijn-rvr.html We meldden u eerder dat we onderzoek deden om de berekenknop van de kilometerberekening in Mijn RvR optimaal te kunnen laten functioneren in alle browsers. Dit is gelukt. We hebben de oplossing getest. Deze tests laten goede resultaten zien. De berekenknop werkt nu in alle browsers naar behoren. We danken u voor uw geduld en begrip. Mocht u toch nog tegen problemen aanlopen, belt u dan met de Raad en u wordt doorverbonden met de medewerkers die u hiermee kunnen helpen. 19 Nov 2019 08:22:00 Extra geld voor sociale advocatuur: geef snel uw beschikbaarheid door voor 1 t/m 14 januari 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/november/extra-geld-voor-sociale-advocatuur-geef-snel-uw-beschikbaarheid-door-voor-1-t-m-14-januari-2020.html De minister stelt extra geld beschikbaar voor de sociale advocatuur. Hiermee zijn, wat de NOvA betreft, de aangekondigde acties van de baan. De NOvA roept advocaten op de voorgenomen acties geen doorgang te laten vinden. Daarom maakt de Raad het opnieuw mogelijk, voor piketadvocaten die hadden besloten zich voor de eerste twee weken van januari niet aan te melden, om dat alsnog te doen. Zij kunnen vanaf vandaag hun beschikbaarheid aanpassen in Mijn RvR. 18 Nov 2019 10:20:00 Extra geld voor sociale advocatuur: geef snel uw beschikbaarheid door voor 1 t/m 14 januari 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/november/extra-geld-voor-sociale-advocatuur-geef-snel-uw-beschikbaarheid-door-voor-1-t-m-14-januari-2020.html De minister stelt extra geld beschikbaar voor de sociale advocatuur. Hiermee zijn, wat de NOvA betreft, de aangekondigde acties van de baan. De NOvA roept advocaten op de voorgenomen acties geen doorgang te laten vinden. Daarom maakt de Raad het opnieuw mogelijk, voor piketadvocaten die hadden besloten zich voor de eerste twee weken van januari niet aan te melden, om dat alsnog te doen. Zij kunnen vanaf vandaag hun beschikbaarheid aanpassen in Mijn RvR. 18 Nov 2019 10:20:00 Update: berekenknop kilometerberekening Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/wijzigingen-in-mijnrvr.html Helaas is het nog niet helemaal gelukt de berekenknop van de kilometerberekening in Mijn RvR in alle gevallen optimaal te laten werken. Het onderzoek naar de oorzaak en het vinden van een oplossing hiervoor is nog in volle gang. Zodra we meer informatie voor u hebben, melden we dat op onze website. Mocht u in de tussentijd toch tegen problemen aanlopen, belt u dan met de Raad en u wordt doorverbonden met de medewerkers die u hiermee kunnen helpen. Onze excuses voor het ongemak. 30 Oct 2019 13:40:00 Geen vergoeding, geen rekening voor cliënt https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/geen-vergoeding-geen-rekening-voor-client.html Wij willen u wijzen op een tweetal situaties waarin u géén (extra) vergoeding krijgt van de Raad, maar ook geen werkzaamheden bij uw cliënt in rekening mag brengen. Uit de besprekingen die de Raad periodiek met de dekens voert is gebleken dat hierover onduidelijkheid bestaat. 30 Oct 2019 10:26:00 Geen vergoeding, geen rekening voor cliënt https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/geen-vergoeding-geen-rekening-voor-client.html Wij willen u wijzen op een tweetal situaties waarin u géén (extra) vergoeding krijgt van de Raad, maar ook geen werkzaamheden bij uw cliënt in rekening mag brengen. Uit de besprekingen die de Raad periodiek met de dekens voert is gebleken dat hierover onduidelijkheid bestaat. 30 Oct 2019 10:26:00 Mijn RvR werkt weer: tips voor herstarten https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/update-storing-mijn-rvr.html 29 oktober 2019, 13.00 uur Mijn RvR werkt weer. Mocht u bij het opstarten of inloggen toch nog een foutmelding krijgen, dan raden wij aan om de sessie te verversen via de F5 knop of (als dat niet werkt) de Mijn RvR pagina geheel opnieuw te laden. Dit laatste doet u via de toetscombinatie CTRL+F5. Dank voor uw begrip. 29 Oct 2019 13:01:00 Cijfers gesubsidieerde rechtsbijstand 2018 online https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/cijfers-gesubsidieerde-rechtsbijstand-2018-online.html Tot en met 2017 publiceerde de Raad voor Rechtsbijstand de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR) in papieren vorm. De monitor gaf inzicht in trends door de jaren heen. Vanaf 2018 is gekozen voor het digitaal publiceren van cijfers en trends. Deze staan vanaf 28 oktober 2019 online. 28 Oct 2019 13:51:00 Opvallend hoge respons op vragen over samenwerken in de eerstelijn https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/opvallend-hoge-respons-op-vragen-over-samenwerken-in-de-eerstelijn.html Ruim 1100 sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket hebben gereageerd op een vragenlijst over hun onderlinge samenwerking. Het onderzoek werd gedaan in het kader van de landelijke pilot ‘Samenwerken in de eerstelijn’, waarvoor de NOvA het initiatief heeft genomen. 25 Oct 2019 12:32:00 Irene Nijboer benoemd tot Bestuurder a.i. bij de Raad als opvolger van Hans Gerritsen https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/irene-nijboer-is-per-7-oktober-benoemd-tot-bestuurder-a.i.-bij-de-raad-voor-rechtsbijstand-als-opvolger-van-hans-gerritsen.html Irene Nijboer is per 7 oktober benoemd tot Bestuurder a.i. bij de Raad voor Rechtsbijstand als opvolger van Hans Gerritsen. 10 Oct 2019 13:51:00 Piketplanning eerste half jaar van 2020 https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/piketplanning-eerste-half-jaar-van-2020-copy.html Op 1 oktober hebben we via een kort bericht op onze website bekend gemaakt dat we voor de periode van 1 t/m 14 januari 2020 de piketdiensten niet op reguliere wijze kunnen inplannen. Die boodschap ('niet op de reguliere wijze') geldt nog steeds en is niet veranderd. In tegenstelling tot andersluidende berichten die we op sociale media hebben gezien. 4 Oct 2019 18:39:00 Veelgestelde vragen deskundigheidseisen https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/veelgestelde-vragen-deskundigheidseisen.html Voor een aantal specialisaties gelden deskundigheidseisen. Enerzijds voor toelating anderzijds voor voortzetting. De belangrijke twee eisen zijn: voldoende zaken en voldoende studiepunten. Met regelmaat toetst de Raad of voldaan is aan de deskundigheidseisen. Maar wat als u niet meer voldoet aan de deskundigheidseisen? 2 Oct 2019 14:08:00 Veelgestelde vragen deskundigheidseisen https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/veelgestelde-vragen-deskundigheidseisen.html Voor een aantal specialisaties gelden deskundigheidseisen. Enerzijds voor toelating anderzijds voor voortzetting. De belangrijke twee eisen zijn: voldoende zaken en voldoende studiepunten. Met regelmaat toetst de Raad of voldaan is aan de deskundigheidseisen. Maar wat als u niet meer voldoet aan de deskundigheidseisen? 2 Oct 2019 14:08:00 Beleidsaspecten asiel/vreemdelingenzaken https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/beleidsaspecten-asiel-vreemdelingenzaken.html Met dit bericht informeren wij u over een aantal beleidsaspecten in asiel-/vreemdelingenzaken. 2 Oct 2019 14:02:00 Beleidsaspecten asiel/vreemdelingenzaken https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/beleidsaspecten-asiel-vreemdelingenzaken.html Met dit bericht informeren wij u over een aantal beleidsaspecten in asiel-/vreemdelingenzaken. 2 Oct 2019 14:02:00 Actualiteitencursus OSR over gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/cursus-actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html OSR Juridische Opleidingen biedt een actualiteitencursus aan over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). De cursus is vooral praktijkgericht met ruime aandacht voor het inbrengen van casuïstiek. Naast actualiteiten in de rechtspraak over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) gaan de docenten deze keer in het bijzonder in op het thema zelfredzaamheid. 2 Oct 2019 08:20:00 Actualiteitencursus OSR over gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2019/oktober/cursus-actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html OSR Juridische Opleidingen biedt een actualiteitencursus aan over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). De cursus is vooral praktijkgericht met ruime aandacht voor het inbrengen van casuïstiek. Naast actualiteiten in de rechtspraak over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) gaan de docenten deze keer in het bijzonder in op het thema zelfredzaamheid. 2 Oct 2019 08:20:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 oktober 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2019/september/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-oktober-2019.html Met ingang van 1 oktober 2019 voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een aantal belangrijke wijzigingen. 25 Sep 2019 11:48:00 Raad geschokt door moord op Derk Wiersum https://www.rvr.org/nieuws/2019/september/raad-geschokt-door-moord-op-derk-wiersum.html De Raad voor Rechtsbijstand is geschokt en verdrietig door de gewelddadige dood van advocaat Derk Wiersum. Alles wijst in de richting van een grove inbreuk op onze democratische rechtsorde. Advocaten moeten in alle vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen. We wensen de advocatuur in het algemeen en de familie in het bijzonder veel sterkte. 19 Sep 2019 15:42:00 Werkwijze vergoeding minderjarigenpiket https://www.rvr.org/nieuws/2019/september/werkwijze-vergoeding-minderjarigenpiket.html Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft op 2 september jl. besloten de vergoeding voor het minderjarigenpiket te verhogen. Naar aanleiding van het persbericht dat hierover gisteren gepubliceerd is, heeft de Raad voor Rechtsbijstand de hierna volgende werkwijze ingesteld. 3 Sep 2019 16:34:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2019 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/2019/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2019-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2019 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 28 Aug 2019 14:00:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2019 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/2019/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2019-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2019 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 28 Aug 2019 14:00:00 Op herhaling: per 1 juli heeft vestiging Den Bosch geen brievenbus meer https://www.rvr.org/nieuws/2019/juli/op-herhaling-per-1-juli-heeft-vestiging-den-bosch-geen-brievenbus-meer.html In onze nieuwsbrief van mei lieten wij u weten dat de vestiging van de Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch sinds 1 juli jl. geen brievenbus meer heeft. Omdat wij vragen kregen over waar de post naartoe gestuurd mag worden, informeren wij u graag nogmaals hierover. 31 Jul 2019 12:44:00 Tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd https://www.rvr.org/nieuws/2019/juli/tussentijdse-rechtmatigheidscontrole-uitgevoerd.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. In mei is een tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd om de foutscore en het effect van eerder genomen maatregelen te monitoren. Naar aanleiding van deze controle vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 31 Jul 2019 10:36:00 Tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd https://www.rvr.org/nieuws/2019/juli/tussentijdse-rechtmatigheidscontrole-uitgevoerd.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. In mei is een tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd om de foutscore en het effect van eerder genomen maatregelen te monitoren. Naar aanleiding van deze controle vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 31 Jul 2019 10:36:00 Aanpassing vaste kostenvergoeding (nieuwsbericht voor asiel- en vreemdelingenrechtadvocaten) https://www.rvr.org/nieuws/2019/juli/aanpassing-vaste-kostenvergoeding.html De Commissie voor Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand heeft onlangs geadviseerd dat bij de vergoedingen van beroep en hoger beroep in tweede of volgende aanvragen (zaakcodes V071, V072, V075, V076, V077 en V078) recht bestaat op een vaste kostenvergoeding. De Raad heeft besloten de conclusie en het advies van de Commissie op te volgen en met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2019 een vaste kostenvergoeding uit te betalen op de hierboven genoemde zaakcodes. 8 Jul 2019 15:14:00 Aanpassing inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten per 1 juli 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2019/juni/aanpassing-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-per-1-juli-2019.html Per 1 juli 2019 voert de Raad nieuwe deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren in. Het Bestuur van de Raad heeft daarom de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2019 aangepast. De nieuwe deskundigheidseisen zijn opgenomen in artikel 6i en 6j van de inschrijvingsvoorwaarden. 27 Jun 2019 13:50:00 Aanpassing inschrijvingsvoorwaarden voor mediators per 1 juli 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2019/juni/aanpassing-inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-per-1-juli-2019.html Per 1 juli 2019 voert de Raad nieuwe deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren in artikel 1:250 BW zaken in. Het Bestuur van de Raad heeft daarom de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2019 aangepast. De nieuwe deskundigheidseisen zijn opgenomen in artikel 15 van de voorwaarden. 27 Jun 2019 13:49:00 Invoering maximum van vier specialisatiegroepen en deskundigheidseisen op het terrein van het Arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/2019/juni/invoering-maximum-van-vier-specialisatiegroepen-en-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.-wat-betekent-dit-voor-u.html De Raad is voornemens vanaf 2020 in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht te introduceren. Vanaf 1 januari 2021 mogen dan alleen advocaten die ingeschreven staan voor deze specialisaties toevoegingen op deze rechtsterreinen aanvragen. 27 Jun 2019 13:47:00 Meer over de invoering van het maximum van vier specialisatiegroepen https://www.rvr.org/nieuws/2019/juni/meer-over-de-invoering-van-het-maximum-van-vier-specialisatiegroepen.html Vanaf 1 januari 2020 gaat de Raad het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan, beperken. De Raad zal de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor indelen in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. 27 Jun 2019 13:45:00 Meer over de nieuwe deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/2019/juni/meer-over-de-nieuwe-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op de nieuwe rechtsterreinen een relevante basisopleiding of het relevante grote keuzevak uit de beroepsopleiding moeten volgen en zaken moeten meelopen met een andere advocaat. 27 Jun 2019 13:44:00 Waarom een maximum aan specialisatiegroepen en invoering van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen? https://www.rvr.org/nieuws/2019/juni/waarom-een-maximum-aan-specialisatiegroepen-en-invoering-van-deskundigheidseisen-op-nieuwe-rechtsterreinen.html De nieuwe deskundigheidseisen en het maximum aan specialisatiegroepen zijn eerder door de Raad aangekondigd in de e-nieuwsbrief van 19 december 2018. De Raad heeft over deze wijzigingen overleg gevoerd met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 27 Jun 2019 13:43:00 Meer over de specialisatie Arbeidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/2019/juni/meer-over-de-specialisatie-arbeidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het arbeidsrecht een basisopleiding Arbeidsrecht of het grote keuzevak Arbeidsrecht uit de beroepsopleiding moeten volgen en arbeidszaken moeten meelopen met een andere advocaat. 27 Jun 2019 13:43:00 Meer over de specialisatie Huurrecht https://www.rvr.org/nieuws/2019/juni/meer-over-de-specialisatie-huurrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het huurrecht een basisopleiding Huurrecht of het grote keuzevak Huurrecht uit de beroepsopleiding moeten volgen en huurrechtzaken moeten meelopen met een andere advocaat. 27 Jun 2019 13:42:00 Meer over de specialisatie Sociaal Zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/2019/juni/meer-over-de-specialisatie-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht een basisopleiding Sociaal Zekerheidsrecht of het grote keuzevak Sociaal Zekerheidsrecht uit de beroepsopleiding moeten volgen en Sociaal zekerheidsrechtzaken moeten meelopen met een andere advocaat. 27 Jun 2019 13:42:00 Vertaalbureau AVB voor vertalingen via de Raad https://www.rvr.org/nieuws/2019/mei/vertaalbureau-avb-voor-vertalingen-via-de-raad.html Met ingang van 15 april 2019 worden vertaalopdrachten die via het contract van de Raad voor Rechtsbijstand lopen, uitgevoerd door AVB. Wat zijn de aandachtspunten die we na ruim een maand naar voren kunnen brengen? 29 May 2019 11:31:00 Vertaalbureau AVB voor vertalingen via de Raad https://www.rvr.org/nieuws/2019/mei/vertaalbureau-avb-voor-vertalingen-via-de-raad.html Met ingang van 15 april 2019 worden vertaalopdrachten die via het contract van de Raad voor Rechtsbijstand lopen, uitgevoerd door AVB. Wat zijn de aandachtspunten die we na ruim een maand naar voren kunnen brengen? 29 May 2019 11:31:00 Per 1 juli heeft vestiging Den Bosch geen brievenbus meer https://www.rvr.org/nieuws/2019/mei/per-1-juli-heeft-vestiging-den-bosch-geen-brievenbus-meer.html Per 1 juli a.s. heeft de vestiging in Den Bosch geen brievenbus meer. U kunt de post vanaf dan alleen nog sturen naar het postadres: Postbus 70503, 5201 CD ’s-Hertogenbosch. 29 May 2019 10:42:00 Per 1 juli heeft vestiging Den Bosch geen brievenbus meer https://www.rvr.org/nieuws/2019/mei/per-1-juli-heeft-vestiging-den-bosch-geen-brievenbus-meer.html Per 1 juli a.s. heeft de vestiging in Den Bosch geen brievenbus meer. U kunt de post vanaf dan alleen nog sturen naar het postadres: Postbus 70503, 5201 CD ’s-Hertogenbosch. 29 May 2019 10:42:00 Afhechtingstoeslag bij mediation; alleen met gespecialiseerde personen- en familierechtadvocaat https://www.rvr.org/nieuws/2019/mei/afhechtingstoeslag-bij-mediation-alleen-met-gespecialiseerde-p-en-f-advocaat.html Het komt regelmatig voor dat mediators een advocaat inschakelen voor werkzaamheden bij de rechtbank in verband met een vaststellingsovereenkomst. 29 May 2019 10:41:00 Afhechtingstoeslag bij mediation; alleen met gespecialiseerde personen- en familierechtadvocaat https://www.rvr.org/nieuws/2019/mei/afhechtingstoeslag-bij-mediation-alleen-met-gespecialiseerde-p-en-f-advocaat.html Het komt regelmatig voor dat mediators een advocaat inschakelen voor werkzaamheden bij de rechtbank in verband met een vaststellingsovereenkomst. 29 May 2019 10:41:00 Aanpassing exu-factoren feitelijke complexiteit bij echtscheiding https://www.rvr.org/nieuws/2019/mei/aanpassing-exu-factoren-feitelijke-complexiteit-bij-echtscheiding.html De Raad heeft de factoren die een echtscheidingszaak bewerkelijk maken geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de werkinstructie extra uren echtscheidingszaken. 29 May 2019 10:38:00 Kenniswijzer: tips en enquête https://www.rvr.org/nieuws/2019/mei/kenniswijzer-tips-en-enquete.html Kenniswijzer is een tool die u onder andere kunt raadplegen als u vragen heeft over de toevoegwaardigheid van een zaak. Of als u vragen heeft over hoe u een zaak dient te declareren. Ook kunt u Kenniswijzer gebruiken om te bepalen wat de juiste zaakcode voor een zaak is. In dit artikel geven we u graag wat tips over hoe u Kenniswijzer het beste kunt gebruiken. Ook horen wij graag uw mening over de werking van Kenniswijzer. Doe mee met onze korte enquête. 29 May 2019 10:37:00 Kenniswijzer: tips en enquête https://www.rvr.org/nieuws/2019/mei/kenniswijzer-tips-en-enquete.html Kenniswijzer is een tool die u onder andere kunt raadplegen als u vragen heeft over de toevoegwaardigheid van een zaak. Of als u vragen heeft over hoe u een zaak dient te declareren. Ook kunt u Kenniswijzer gebruiken om te bepalen wat de juiste zaakcode voor een zaak is. In dit artikel geven we u graag wat tips over hoe u Kenniswijzer het beste kunt gebruiken. Ook horen wij graag uw mening over de werking van Kenniswijzer. Doe mee met onze korte enquête. 29 May 2019 10:37:00 Vacature voor stafmedewerker, afdeling stafdiensten (32-36 uur) https://www.rvr.org/nieuws/2019/mei/vacature-stafmedewerker-afd-stafdiensten.html De Raad voor Rechtsbijstand zoekt voor het Centraal Kantoor in Utrecht een stafmedewerker, afdeling stafdiensten. Onze organisatie is volop in beweging. We optimaliseren onze werkprocessen, zoeken verbinding en bouwen aan nieuwe ICT-systemen. We werken kortom aan de versterking van het stelsel van rechtsbijstand. Dit alles doen we om burgers met een juridisch probleem te helpen. Wil jij daaraan bijdragen? Lees dan verder en klik op de vacaturetekst in het vervolg van dit bericht. 2 May 2019 16:52:00 Project multiproblematiek succesvol afgerond https://www.rvr.org/nieuws/2019/april/project-multiproblematiek-succesvol-afgerond.html Het project vroegtijdige signalering multiproblematiek, een initiatief van de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad), is afgerond. De resultaten van dit samenwerkingsverband met het Juridisch Loket zijn begin april gepresenteerd aan de algemeen directeur van het Juridisch Loket en de directeur/bestuurder van de Raad. Concluderend kan gezegd worden dat de twee pilots binnen het project goed zijn verlopen. De resultaten laten zien dat de ontwikkelde werkwijze en de gemaakte afspraken met partners in het sociaal domein goed werken bij het signaleren van multiproblematiek en het doorverwijzen naar een partner in het sociaal domein om een voor hen duurzame oplossing te realiseren. 24 Apr 2019 10:56:00 Project multiproblematiek succesvol afgerond https://www.rvr.org/nieuws/2019/april/project-multiproblematiek-succesvol-afgerond.html Het project vroegtijdige signalering multiproblematiek, een initiatief van de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad), is afgerond. De resultaten van dit samenwerkingsverband met het Juridisch Loket zijn begin april gepresenteerd aan de algemeen directeur van het Juridisch Loket en de directeur/bestuurder van de Raad. Concluderend kan gezegd worden dat de twee pilots binnen het project goed zijn verlopen. De resultaten laten zien dat de ontwikkelde werkwijze en de gemaakte afspraken met partners in het sociaal domein goed werken bij het signaleren van multiproblematiek en het doorverwijzen naar een partner in het sociaal domein om een voor hen duurzame oplossing te realiseren. 24 Apr 2019 10:56:00 Meer achtergrondinformatie resultaten project multiproblematiek https://www.rvr.org/nieuws/2019/april/meer-achtergrondinformatie-resultaten-project-multiproblematiek.html Vanuit het project is ervoor gekozen om de ontwikkelde werkwijze, de documenten en het format voor de samenwerkingsovereenkomst eerst uit te proberen bij één vestiging van het Juridisch Loket. De vestiging in Roermond had al nauwe samenwerkingsverbanden met de partners in het sociaal domein waarbij alle partners positief stonden tegenover het project. Alle reden dus om de eerste pilot hier te laten plaatsvinden. 24 Apr 2019 10:55:00 Meer achtergrondinformatie resultaten project multiproblematiek https://www.rvr.org/nieuws/2019/april/meer-achtergrondinformatie-resultaten-project-multiproblematiek.html Vanuit het project is ervoor gekozen om de ontwikkelde werkwijze, de documenten en het format voor de samenwerkingsovereenkomst eerst uit te proberen bij één vestiging van het Juridisch Loket. De vestiging in Roermond had al nauwe samenwerkingsverbanden met de partners in het sociaal domein waarbij alle partners positief stonden tegenover het project. Alle reden dus om de eerste pilot hier te laten plaatsvinden. 24 Apr 2019 10:55:00 Informatie over nieuw vertaalbureau per 15 april 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2019/april/informatie-over-nieuw-vertaalbureau-per-15-april-2019.html Met ingang van 15 april 2019 worden vertaalopdrachten die via het contract van de Raad voor Rechtsbijstand lopen, uitgezet bij AVB. Wie de aanvraag voor een vertaling kan indienen, waarvoor AVB kan worden ingezet en hoe de aanvraag kan worden ingediend, vindt u in dit bericht. 11 Apr 2019 11:00:00 Nieuw Maatregelbeleid https://www.rvr.org/nieuws/2019/april/nieuw-maatregelbeleid.html De Raad heeft op 20 maart 2019 een nieuw Maatregelbeleid vastgesteld, na consultatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse Orde van Advocaten NOvA), de voorzitters van het dekenberaad en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Het Maatregelbeleid is het formele sluitstuk van alle acties die de Raad onderneemt om advocaten en mediators (hierna: rechtsbijstandverleners) te stimuleren te (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving. 3 Apr 2019 12:47:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 april 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-april.html Met ingang van 1 april 2019 voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een aantal belangrijke wijzigingen. 27 Mar 2019 12:57:00 Inkomenscontrole weer gestart https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/inkomenscontrole-weer-gestart.html De Raad is onlangs weer gestart met de inkomenscontrole van de toevoegingen die in 2016 zijn aangevraagd. Alle toevoegingen waarbij het inkomen en/of vermogen voor 2014 nog niet definitief was vastgesteld én toevoegingen waarbij het peiljaar naar 2016 is verlegd, vallen binnen de inkomenscontrole. 27 Mar 2019 12:57:00 Verhaal kosten rechtsbijstand: informeer uw cliënt https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/verhaal-kosten-rechtsbijstand-informeer-uw-client.html De Raad voert de maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden uit per 8 maart 2017. Als een strafzaak waarin ambtshalve een toevoeging is verleend, is geëindigd met een onherroepelijke veroordeling van de rechtzoekende, dan wordt alsnog het inkomen en vermogen van de rechtzoekende getoetst. 27 Mar 2019 12:57:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 april 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-april.html Met ingang van 1 april 2019 voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een aantal belangrijke wijzigingen. 27 Mar 2019 12:57:00 Rechtmatigheid: aandachtspunten bij toevoegingsaanvragen en -vergoedingen https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/rechtmatigheid-aandachtspunten-bij-toevoegingsaanvragen-en--vergoedingen.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. Er is over het jaar 2018 een marginale overschrijding van de gestelde foutmarge vastgesteld. Om dit in de toekomst te voorkomen neemt de Raad aanvullende maatregelen. De Raad voert in mei en september 2019 een tussentijdse steekproef uit om de foutscore en het effect van de maatregelen te monitoren. Neemt u deel aan de High Trust-werkwijze? Houd er dan rekening mee dat wij in deze periodes stukken bij u kunnen opvragen. Verder vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 27 Mar 2019 12:57:00 Wijzigingen binnen kantoren die deelnemen aan High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/wijzigingen-binnen-kantoren-die-deelnemen-aan-high-trust.html Het komt regelmatig voor dat advocaten die bij een High Trust-kantoor werken, vertrekken naar een ander kantoor of zelf een nieuw kantoor opstarten. Of er is sprake van een splitsing van kantoren waarbij het oude kantoor wordt opgeheven. Vaak wordt gedacht dat de High Trust-registratie dan automatisch meegaat. Dit is niet het geval. De High Trust-registratie is verbonden aan het kantoor (het K-nummer) en niet aan de advocaat (A-nummer). 27 Mar 2019 12:57:00 Nieuw vertaalbureau per 15 april 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/nieuw-vertaalbureau-per-15-april-2019.html AVB Vertalingen heeft de aanbesteding vertaaldiensten voor de Raad voor Rechtsbijstand gewonnen. Vertaalopdrachten worden met ingang van 15 april 2019 uitgezet bij AVB. Vanaf deze datum neemt de huidige leverancier Livewords geen vertaalopdrachten meer aan. 27 Mar 2019 12:57:00 Inkomenscontrole weer gestart https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/inkomenscontrole-weer-gestart.html De Raad is onlangs weer gestart met de inkomenscontrole van de toevoegingen die in 2016 zijn aangevraagd. Alle toevoegingen waarbij het inkomen en/of vermogen voor 2014 nog niet definitief was vastgesteld én toevoegingen waarbij het peiljaar naar 2016 is verlegd, vallen binnen de inkomenscontrole. 27 Mar 2019 12:57:00 Wijzigingen binnen kantoren die deelnemen aan High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/wijzigingen-binnen-kantoren-die-deelnemen-aan-high-trust.html Het komt regelmatig voor dat advocaten die bij een High Trust-kantoor werken, vertrekken naar een ander kantoor of zelf een nieuw kantoor opstarten. Of er is sprake van een splitsing van kantoren waarbij het oude kantoor wordt opgeheven. Vaak wordt gedacht dat de High Trust-registratie dan automatisch meegaat. Dit is niet het geval. De High Trust-registratie is verbonden aan het kantoor (het K-nummer) en niet aan de advocaat (A-nummer). 27 Mar 2019 12:57:00 Rechtmatigheid: aandachtspunten bij toevoegingsaanvragen en -vergoedingen https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/rechtmatigheid-aandachtspunten-bij-toevoegingsaanvragen-en--vergoedingen.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. Er is over het jaar 2018 een marginale overschrijding van de gestelde foutmarge vastgesteld. Om dit in de toekomst te voorkomen neemt de Raad aanvullende maatregelen. De Raad voert in mei en september 2019 een tussentijdse steekproef uit om de foutscore en het effect van de maatregelen te monitoren. Neemt u deel aan de High Trust-werkwijze? Houd er dan rekening mee dat wij in deze periodes stukken bij u kunnen opvragen. Verder vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 27 Mar 2019 12:57:00 Verhaal kosten rechtsbijstand: informeer uw cliënt https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/verhaal-kosten-rechtsbijstand-informeer-uw-client.html De Raad voert de maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden uit per 8 maart 2017. Als een strafzaak waarin ambtshalve een toevoeging is verleend, is geëindigd met een onherroepelijke veroordeling van de rechtzoekende, dan wordt alsnog het inkomen en vermogen van de rechtzoekende getoetst. 27 Mar 2019 12:57:00 Jaarverslag 2018: Koers bepalen in tijden van verandering https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/jaarverslag-2018-koers-bepalen-in-tijden-van-verandering.html Het jaarverslag 2018 is gepubliceerd. Het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van de rechtsbijstand, de vraag wat burgers nodig hebben en de rol die de Raad kan spelen. Over deze onderwerpen gingen we het afgelopen jaar in gesprek met onze ketenpartners en stakeholders. Uit die strategische verkenning bleek onder meer dat de rol van kenniscentrum goed bij de Raad past. Want we hebben de kennis en kunde, maar ook de data tot onze beschikking die we beter willen gaan ontsluiten, analyseren en beschikbaar stellen. Kortom: de Raad als meer data-gedreven organisatie. 20 Mar 2019 11:12:00 Veelgestelde vragen over de Pilot Consumentenzaken https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/veelgestelde-vragen-over-de-pilot-consumentenzaken.html Begin maart is de Raad voor Rechtsbijstand gestart met een pilot consumentenzaken met LegalGuard. We willen via deze verkenning onze blik verbreden op wat werkt voor de burger als het gaat om oplossingen voor zijn problemen. De pilot met LegalGuard (een on demand rechtshulp initiatief van Achmea) moet ons meer inzicht geven in het effect van gestandaardiseerde vormen van dienstverlening. We beogen met deze pilot burgers met een consumentenprobleem te helpen met een passende oplossing, solide data te verzamelen over zaken en betrokken partijen, kosten van oplossingen en routes, doorlooptijden, uitkomsten, kwaliteit en klanttevredenheid. 14 Mar 2019 08:42:00 Toetsing inschrijvingsvoorwaarden specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/toetsing-inschrijvingsvoorwaarden-specialisaties-strafrecht-en-slachtofferzaken.html De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken. Advocaten die ingeschreven zijn voor deze specialisaties moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisaties en voor deze specialisaties toevoegingen te kunnen aanvragen. 11 Mar 2019 14:17:00 Toetsing inschrijvingsvoorwaarden specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/toetsing-inschrijvingsvoorwaarden-specialisaties-strafrecht-en-slachtofferzaken.html De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken. Advocaten die ingeschreven zijn voor deze specialisaties moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisaties en voor deze specialisaties toevoegingen te kunnen aanvragen. 11 Mar 2019 14:17:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2019 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/2019/maart/piketadvocaat-voer-voor-1-april-2019-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2019. Bent u piketadvocaat? Dan moet u vóór 1 april 2019 uw beschikbaarheid en verhinderdata opgeven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 4 Mar 2019 10:20:00 Wijziging indienen lasten en opvolgingsmutaties tot toevoeging in hoger beroep zaken https://www.rvr.org/nieuws/2019/februari/wijziging-indienen-lasten-en-opvolgingsmutaties-tot-toevoeging-in-hoger-beroep-zaken.html Sinds begin van deze maand worden lasten tot toevoeging in hoger beroep zaken ingediend door het Openbaar Ministerie (OM) en niet meer door de Gerechtshoven. Ook de naam van deze last tot toevoeging is gewijzigd en heet nu ‘mededeling tot aanwijzing’. Dit betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand in die zaken de advocaat aanwijst. Mutaties die voortvloeien uit de ‘mededeling tot aanwijzing’ kunt u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. 28 Feb 2019 10:04:00 Start pilot consumentenzaken https://www.rvr.org/nieuws/2019/februari/start-pilot-consumentenzaken.html De Raad voor Rechtsbijstand wil een bredere kijk krijgen op wat werkt voor de burger als het gaat om oplossingen voor zijn problemen. De Raad zoekt daarom naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen. Het belang van de burger staat daarbij centraal. We willen burgers, samen met maatschappelijke partners, sneller en op andere manieren aan passende oplossingen voor hun problemen helpen. 28 Feb 2019 10:04:00 Wijziging indienen lasten en opvolgingsmutaties tot toevoeging in hoger beroep zaken https://www.rvr.org/nieuws/2019/februari/wijziging-indienen-lasten-en-opvolgingsmutaties-tot-toevoeging-in-hoger-beroep-zaken.html Sinds begin van deze maand worden lasten tot toevoeging in hoger beroep zaken ingediend door het Openbaar Ministerie (OM) en niet meer door de Gerechtshoven. Ook de naam van deze last tot toevoeging is gewijzigd en heet nu ‘mededeling tot aanwijzing’. Dit betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand in die zaken de advocaat aanwijst. Mutaties die voortvloeien uit de ‘mededeling tot aanwijzing’ kunt u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. 28 Feb 2019 10:04:00 Start pilot consumentenzaken https://www.rvr.org/nieuws/2019/februari/start-pilot-consumentenzaken.html De Raad voor Rechtsbijstand wil een bredere kijk krijgen op wat werkt voor de burger als het gaat om oplossingen voor zijn problemen. De Raad zoekt daarom naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen. Het belang van de burger staat daarbij centraal. We willen burgers, samen met maatschappelijke partners, sneller en op andere manieren aan passende oplossingen voor hun problemen helpen. 28 Feb 2019 10:04:00 EU-project: expertmeetings over waarborgen rechten van verdachten https://www.rvr.org/nieuws/2019/februari/eu-project-expertmeetings-over-waarborgen-rechten-van-verdachten.html Het Law Institute in Litouwen heeft Nederland en Duitsland gevraagd om samen op te trekken in een EU-project dat betrekking heeft op het recht op rechtsbijstand van verdachten. Hiermee werkte de Raad voor Rechtsbijstand aan advies daarover op Europees niveau. Het doel van dit project was ook het in kaart brengen hoe het recht op rechtsbijstand van verdachten in Litouwen, Duitsland en Nederland geborgd wordt. In januari 2019 werden als sluitstuk van het project expertmeetings georganiseerd waaraan verschillende Nederlandse ketenpartners deelnamen. 28 Feb 2019 10:03:00 Invoering specialisatie bijzondere curator: wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/2019/februari/invoering-specialisatie-bijzondere-curator-wat-betekent-dit-voor-u.html Vanaf juli 2019 neemt de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen op voor bijzondere curatoren in 1:212 en 1:250 BW zaken. 6 Feb 2019 14:58:00 Ik ben advocaat, MfN-registermediator of gedragsdeskundige en sta op dit moment niet op een lijst van de rechtbanken voor benoemingen als bijzondere curator en wil hier graag voor in aanmerking komen https://www.rvr.org/nieuws/2019/februari/ik-ben-advocaat-mfn-registermediator-of-gedragsdeskundige-en-sta-op-dit-moment-niet-op-een-lijst-van-de-rechtbanken-voor-benoemingen-als-bijzondere-curator-en-wil-hier-graag-voor-in-aanmerking-komen.html 6 Feb 2019 14:57:00 Ik ben gedragsdeskundige en sta als zodanig op een lijst van de rechtbanken voor benoemingen als bijzondere curator in 1:250 BW zaken https://www.rvr.org/nieuws/2019/februari/ik-ben-gedragsdeskundige-en-sta-als-zodanig-op-een-lijst-van-de-rechtbanken-voor-benoemingen-als-bijzondere-curator-in-1-250-bw-zaken.html 6 Feb 2019 14:55:00 Ik ben MfN-registermediator en sta op een lijst van de rechtbanken voor benoemingen als bijzondere curator in 1:250 BW zaken https://www.rvr.org/nieuws/2019/februari/ik-ben-mfn-registermediator-en-sta-op-een-lijst-van-de-rechtbanken-voor-benoemingen-als-bijzondere-curator-in-1-250-bw-zaken.html 6 Feb 2019 14:54:00 Ik ben advocaat en sta op een lijst van de rechtbanken voor benoemingen als bijzondere curator in 1:250 BW zaken https://www.rvr.org/nieuws/2019/februari/ik-ben-advocaat-en-sta-op-een-lijst-van-de-rechtbanken-voor-benoemingen-als-bijzondere-curator-in-1-250-bw-zaken.html 6 Feb 2019 14:53:00 Ik ben advocaat en sta op een lijst van de rechtbanken voor benoemingen als bijzondere curator in 1:212 BW zaken https://www.rvr.org/nieuws/2019/februari/ik-ben-advocaat-en-sta-op-een-lijst-van-de-rechtbanken-voor-benoemingen-als-bijzondere-curator-in-1-212-bw-zaken.html 6 Feb 2019 14:51:00 Position paper stelselherziening Raad voor Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2019/position-paper-stelselherziening-raad-voor-rechtsbijstand.html Nederland kent een goed stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Maar het kan beter: voor alle betrokkenen en voor het rechtsbestel als geheel. Ook de Raad is voorstander van een gefaseerde aanpak van veranderingen, waarbij je eerst uitprobeert wat werkt en wat niet. De Raad geeft graag mede inhoud aan de vormgeving en uitwerking van experimenten. Wij zijn en blijven bereid onze centrale rol in het stelsel te vervullen en mee te denken en te werken. Advocaten die gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen, zijn achterop geraakt. Willen op termijn voldoende advocaten beschikbaar blijven voor het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen, dan is nu een reëel perspectief op verhoging toevoegingsvergoedingen nodig. U leest er meer over in onze position paper van 11 januari 2019 over de stelselherziening via de link in dit artikel. 18 Jan 2019 07:40:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2019.html Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2019 in oktober 2018 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 2 november 2018 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2019 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 19 Dec 2018 10:08:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2019.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2019 op 10 oktober 2018 vastgesteld. Over de inhoud van de voorwaarden is overleg gepleegd met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in december 2018 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2019 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen, waaronder een verhoging van de zakeneis voor de voortzetting van de specialisatie Personen- en familierecht voor mediators. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 19 Dec 2018 10:08:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2019.html Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2019 in oktober 2018 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 2 november 2018 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2019 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 19 Dec 2018 10:08:00 Overzicht betaaldata 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/overzicht-betaaldata-2019.html Ook in 2019 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 19 Dec 2018 10:07:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2019.html Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019. 19 Dec 2018 10:07:00 Indexering van de vergoeding in 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2019.html Vanaf 1 januari 2019 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding weer geïndexeerd. 19 Dec 2018 10:07:00 Rechtmatigheidscontrole https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/rechtmatigheidscontrole.html In januari en mei 2019 vindt er een rechtmatigheidstoets plaats ten behoeve van de jaarrekening en accountantscontrole. De Raad kan in dit kader dossier(stukken) bij u opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk om deze stukken snel aan te leveren zodat wij onze controle op tijd kunnen afronden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 19 Dec 2018 10:07:00 Indexering van de vergoeding in 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2019.html Vanaf 1 januari 2019 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding weer geïndexeerd. 19 Dec 2018 10:07:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2019.html Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019. 19 Dec 2018 10:07:00 Overzicht betaaldata 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/overzicht-betaaldata-2019.html Ook in 2019 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 19 Dec 2018 10:07:00 Rechtmatigheidscontrole https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/rechtmatigheidscontrole.html In januari en mei 2019 vindt er een rechtmatigheidstoets plaats ten behoeve van de jaarrekening en accountantscontrole. De Raad kan in dit kader dossier(stukken) bij u opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk om deze stukken snel aan te leveren zodat wij onze controle op tijd kunnen afronden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 19 Dec 2018 10:07:00 Telefonische bereikbaarheid rond de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/telefonische-bereikbaarheid-rond-de-feestdagen.html In de laatste twee weken van het jaar zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. Op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling blijft wel telefonisch bereikbaar. 19 Dec 2018 09:55:00 Telefonische bereikbaarheid rond de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/telefonische-bereikbaarheid-rond-de-feestdagen.html In de laatste twee weken van het jaar zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. Op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling blijft wel telefonisch bereikbaar. 19 Dec 2018 09:55:00 Brievenbus regiokantoor ’s-Hertogenbosch rond jaarwisseling gesloten https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/brievenbus-regiokantoor-%E2%80%99s-hertogenbosch-rond-jaarwisseling-gesloten.html De brievenbus van het kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand aan het Eerste straatje van Best 10-12 in ’s-Hertogenbosch, is vanaf vrijdag 28 december 2018 om 15:00 uur gesloten vanwege de te verwachte vuurwerkoverlast. Vanaf 2 januari 2019 is de brievenbus weer geopend. In deze periode is het wel mogelijk om poststukken te versturen naar het postbusnummer van de Raad. Ook kunt u gewoon uw post versturen via PostNL/Falck Post en natuurlijk digitaal via Mijn RvR. 19 Dec 2018 09:54:00 Brievenbus regiokantoor ’s-Hertogenbosch rond jaarwisseling gesloten https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/brievenbus-regiokantoor-%E2%80%99s-hertogenbosch-rond-jaarwisseling-gesloten.html De brievenbus van het kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand aan het Eerste straatje van Best 10-12 in ’s-Hertogenbosch, is vanaf vrijdag 28 december 2018 om 15:00 uur gesloten vanwege de te verwachte vuurwerkoverlast. Vanaf 2 januari 2019 is de brievenbus weer geopend. In deze periode is het wel mogelijk om poststukken te versturen naar het postbusnummer van de Raad. Ook kunt u gewoon uw post versturen via PostNL/Falck Post en natuurlijk digitaal via Mijn RvR. 19 Dec 2018 09:54:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2019.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 19 Dec 2018 09:53:00 Opsplitsing specialisatie Jeugdzaken in specialisatie civiel jeugdrecht en specialisatie jeugdstrafrecht: wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/opsplitsing-jeugdzaken-in-jeugdstrafrecht-en-civiel-jeugdrecht.html De Raad zal de specialisatie jeugdzaken in 2019 opsplitsen in een specialisatie jeugdstrafrecht en een specialisatie civiel jeugdrecht (machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting). In bijlage 5 van de inschrijvingsvoorwaarden 2019 zijn de afzonderlijke deskundigheidseisen voor toelating en voortzetting van deze specialisaties opgenomen. 19 Dec 2018 09:53:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2019.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 19 Dec 2018 09:53:00 Opsplitsing specialisatie Jeugdzaken in specialisatie civiel jeugdrecht en specialisatie jeugdstrafrecht: wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/opsplitsing-jeugdzaken-in-jeugdstrafrecht-en-civiel-jeugdrecht.html De Raad zal de specialisatie jeugdzaken in 2019 opsplitsen in een specialisatie jeugdstrafrecht en een specialisatie civiel jeugdrecht (machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting). In bijlage 5 van de inschrijvingsvoorwaarden 2019 zijn de afzonderlijke deskundigheidseisen voor toelating en voortzetting van deze specialisaties opgenomen. 19 Dec 2018 09:53:00 Antwoord op vragen van de NVJSA over de Monitor 2017 https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/antwoord-op-vragen-van-de-nvjsa-over-de-monitor-2017.html Op 5 november 2018 heeft de Nederlandse vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) in een open brief vragen gesteld bij de weergave van de ontwikkeling van het aantal advocaten in de Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 2017. De NVJSA vindt dat in de Monitor verkeerde dan wel onjuiste conclusies worden getrokken over het aanbod van advocaten. In zijn antwoord van 30 november 2019 gaat de Raad op de vragen en legt uit hoe de onderzoekers tot de weergave zijn gekomen. Hierna is een weergave van het antwoord te vinden. 4 Dec 2018 13:26:00 TVcN heeft portaal voor aanvragen tolkdiensten https://www.rvr.org/nieuws/2018/november/tvcn-heeft-portaal-voor-aanvragen-tolkdiensten.html De Raad heeft een overeenkomst met Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) voor de levering van tolkdiensten aan advocaten en mediators die gesubsidieerde rechtsbijstand bieden. U kunt een tolkdienst aanvragen via Tasnet. Onlangs heeft TVcN dit portaal opnieuw onder de aandacht gebracht. 28 Nov 2018 17:40:00 TVcN heeft portaal voor aanvragen tolkdiensten https://www.rvr.org/nieuws/2018/november/tvcn-heeft-portaal-voor-aanvragen-tolkdiensten.html De Raad heeft een overeenkomst met Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) voor de levering van tolkdiensten aan advocaten en mediators die gesubsidieerde rechtsbijstand bieden. U kunt een tolkdienst aanvragen via Tasnet. Onlangs heeft TVcN dit portaal opnieuw onder de aandacht gebracht. 28 Nov 2018 17:40:00 Mijn RvR en websites Raad door onderhoud niet beschikbaar op 7, 8 en 9 december https://www.rvr.org/nieuws/2018/november/mijn-rvr-en-websites-raad-door-onderhoud-niet-beschikbaar-op-7-8-en-9-december.html Als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden is Mijn RvR van vrijdag 7 december 17.00 uur tot en met zondag 9 december 21.00 uur uit de lucht. U kunt tijdens deze periode geen aanvragen indienen. 22 Nov 2018 09:59:00 Mijn RvR en websites Raad door onderhoud niet beschikbaar op 7, 8 en 9 december https://www.rvr.org/nieuws/2018/november/mijn-rvr-en-websites-raad-door-onderhoud-niet-beschikbaar-op-7-8-en-9-december.html Als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden is Mijn RvR van vrijdag 7 december 17.00 uur tot en met zondag 9 december 21.00 uur uit de lucht. U kunt tijdens deze periode geen aanvragen indienen. 22 Nov 2018 09:59:00 Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2017 verschenen https://www.rvr.org/nieuws/2018/oktober/monitor-gesubsidieerde-rechtsbijstand-2017-verschenen.html Onlangs is de nieuwe Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand gepubliceerd. De Monitor geeft inzicht in trends binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand door de jaren heen. 31 Oct 2018 11:24:00 Raad heeft Commissie Extra Uren (EXU) ingesteld https://www.rvr.org/nieuws/2018/oktober/raad-heeft-commissie-extra-uren-exu-ingesteld.html De Raad voor Rechtsbijstand voert, op advies van de Commissie Van der Meer, per 1 oktober 2018 een pilot EXU straf uit om na te gaan of advisering door externen de EXU-beslissingen van de Raad naar een hoger niveau kan tillen. De Raad heeft acht personen die op strafrechtgebied zeer ervaren zijn, bereid gevonden lid te worden van de adviescommissie extra uren. In dit artikel leest u onder meer over de samenstelling van de commissie en de pilot. 31 Oct 2018 11:23:00 Raad heeft Commissie Extra Uren (EXU) ingesteld https://www.rvr.org/nieuws/2018/oktober/raad-heeft-commissie-extra-uren-exu-ingesteld.html De Raad voor Rechtsbijstand voert, op advies van de Commissie Van der Meer, per 1 oktober 2018 een pilot EXU straf uit om na te gaan of advisering door externen de EXU-beslissingen van de Raad naar een hoger niveau kan tillen. De Raad heeft acht personen die op strafrechtgebied zeer ervaren zijn, bereid gevonden lid te worden van de adviescommissie extra uren. In dit artikel leest u onder meer over de samenstelling van de commissie en de pilot. 31 Oct 2018 11:23:00 Data informatie-, scholings- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators 2018 https://www.rvr.org/nieuws/2018/oktober/data-informatie--scholings--en-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators-2018.html De Raad organiseert regelmatig informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators. Advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven, ontvangen hiervoor een uitnodiging. We organiseren ook scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die al deelnemen aan High Trust, maar graag tips ontvangen en op de hoogte blijven. Wilt u zich aanmelden voor een High Trust bijeenkomst of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de relatiemanager van uw regio. In dit bericht vindt u de data voor de geplande bijeenkomsten in 2018. 31 Oct 2018 11:22:00 Data informatie-, scholings- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators 2018 https://www.rvr.org/nieuws/2018/oktober/data-informatie--scholings--en-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators-2018.html De Raad organiseert regelmatig informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators. Advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven, ontvangen hiervoor een uitnodiging. We organiseren ook scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die al deelnemen aan High Trust, maar graag tips ontvangen en op de hoogte blijven. Wilt u zich aanmelden voor een High Trust bijeenkomst of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de relatiemanager van uw regio. In dit bericht vindt u de data voor de geplande bijeenkomsten in 2018. 31 Oct 2018 11:22:00 Verhoging deskundigheidseisen voortzetting vrijwel alle specialisaties https://www.rvr.org/nieuws/2018/oktober/verhoging-deskundigheidseisen-voortzetting-vrijwel-alle-specialisaties.html We willen u er nogmaals op attenderen dat met ingang van 2018 de deskundigheidseisen voor de voortzetting van vrijwel alle specialisaties zijn verhoogd. Het gaat hierbij om een verhoging van het aantal zaken én opleidingspunten dat u jaarlijks moet behalen om de inschrijving voor een specialisatie bij de Raad voort te kunnen zetten. In onze nieuwsbrief van 14 februari 2018 berichtten wij u hier al over. Onder ‘lees meer’ vindt u een link naar het eerdere nieuwsbericht. 31 Oct 2018 11:21:00 Livewords heeft nieuw portaal voor aanvragen vertaaldiensten https://www.rvr.org/nieuws/2018/oktober/livewords-heeft-nieuw-portaal-voor-aanvragen-vertaaldiensten.html De Raad heeft een overeenkomst met Livewords voor de levering van vertaaldiensten aan advocaten en mediators die gesubsidieerde rechtsbijstand bieden. Sinds 8 oktober 2018 heeft Livewords een nieuw portaal voor het aanvragen van vertaaldiensten in gebruik genomen. 31 Oct 2018 11:19:00 Cursus ‘Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand’ https://www.rvr.org/nieuws/2018/september/cursus-%E2%80%98actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand%E2%80%99-26-november-2018.html Na het volgen van deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van wat er op dit moment verandert in de gesubsidieerde rechtsbijstand. U krijgt een grondig overzicht van de recente jurisprudentie rond de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb), de laatste veranderingen in relevante wet- en regelgeving en veel praktische tips. Nieuw in de cursus is het onderdeel tuchtrecht in relatie tot de gesubsidieerde rechtsbijstand. 26 Sep 2018 15:14:00 Wijzigingen in werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2018/september/wijzigingen-in-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Met ingang van 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een selectie van enkele wijzigingen. 26 Sep 2018 15:13:00 Data informatie-, scholings- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators 2018 https://www.rvr.org/nieuws/2018/september/data-informatie--scholings--en-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators-2018.html De Raad organiseert regelmatig informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die willen deelnemen aan High Trust. Advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven ontvangen hiervoor een uitnodiging. We organiseren ook scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die al deelnemen aan High Trust, maar graag tips ontvangen en op de hoogte blijven. In dit bericht vindt u de data voor de geplande bijeenkomsten in 2018. 26 Sep 2018 14:20:00 Rapport nulmeting gepubliceerd https://www.rvr.org/nieuws/2018/september/rapport-nulmeting-gepubliceerd.html Na de rapporten van de commissie-Wolfsen, -Barkhuysen en -Van der Meer, zijn veranderingen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te verwachten. De doelstelling van de uitgebrachte nulmeting van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is om, voorafgaand daaraan, met een aantal indicatoren de stand van het stelsel per eind 2016 te beschrijven. Wilt u meer weten over de nulmeting en de resultaten ervan? 21 Sep 2018 11:05:00 Onderhoud aan Mijn RvR op 22 en 26 september https://www.rvr.org/nieuws/2018/september/onderhoud-mijn-rvr-22-september-08.00---14.00-uur.html Als gevolg van groot onderhoud is Mijn RvR zaterdag 22 september van 08.00 tot 14.00 uur uit de lucht. Dit geldt ook voor woensdag 26 september van 18.00 tot 19.00 uur. Voor het geval u met een aanvraag bezig bent iets voor 08.00 uur resp. 18.00 uur, raden wij u aan uw aanvraag als concept op te slaan en na 14.00 uur resp. 19.00 uur weer op te pakken. Onze excuses voor het ongemak. 18 Sep 2018 15:27:00 Help ons met actuele cliëntgegevens https://www.rvr.org/nieuws/2018/augustus/help-ons-met-actuele-clientgegevens.html De Raad voor Rechtsbijstand verkrijgt en verwerkt veel persoonsgegevens van burgers die gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen die door u aangeleverd worden. Voor een juiste en snelle verwerking van deze aanvragen is het belangrijk dat de gegevens actueel en correct zijn. Zijn gegevens niet meer actueel? Dan kan een brief bijvoorbeeld bij een onjuist adres bezorgd worden. We vragen u daarom de actuele gegevens van uw cliënt door te geven. 29 Aug 2018 10:15:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2018 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/2018/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2018-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2019. Bent u piketadvocaat? Dan moet u vóór 1 oktober 2018 uw beschikbaarheid en verhinderdata opgeven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 29 Aug 2018 10:03:00 Jurisprudentie tot en met kwartaal 1 2018 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2018/augustus/jurisprudentie-tot-en-met-kwartaal-1-2018-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak tot en met het eerste kwartaal van 2018. 29 Aug 2018 10:00:00 Werkinstructie visum kort verblijf https://www.rvr.org/nieuws/2018/juli/werkinstructie-visum-kort-verblijf-verduidelijkt.html Per 1 april jl. zijn er wijzigingen doorgevoerd in de werkinstructies. Wij hebben u daarover geïnformeerd in onze nieuwsbrief van 5 april 2018. Naar aanleiding van een van de wijzigingen hebben we een aantal reacties ontvangen waardoor wij hebben besloten de werkinstructie V010 onderwerp visum kort verblijf te verduidelijken. Deze wijziging is inmiddels doorgevoerd op Kenniswijzer. In dit bericht leest u er meer over. 25 Jul 2018 09:21:00 Aandachtspunten bij aanvragen en declareren toevoeging https://www.rvr.org/nieuws/2018/juli/aandachtspunten-bij-aanvragen-en-declareren-toevoeging.html We merken dat er soms onduidelijkheid bestaat over hoe een aanvraag moet worden ingediend of gedeclareerd. We vragen daarom uw aandacht voor de volgende punten. 25 Jul 2018 09:19:00 High Trust: met de juiste gegevens aanvragen https://www.rvr.org/nieuws/2018/juli/high-trust-met-de-juiste-gegevens-aanvragen.html Via Mijn RvR kunt u als advocaat diverse formulieren kiezen voor het aanvragen van een toevoeging. Uw digitale aanvraag wordt automatisch geregistreerd, met de door u ingevulde gegevens. Als u deelneemt aan High Trust wordt de toevoeging ook automatisch afgegeven. De Raad controleert de aanvraag dan niet, ook niet inhoudelijk. Het is daarom van belang dat u de juiste cliëntgegevens en eventuele partner- en adresgegevens invult. 25 Jul 2018 09:18:00 Blijf op de hoogte: abonneer u op onze RSS-feed https://www.rvr.org/nieuws/2018/juni/blijf-op-de-hoogte-abonneer-u-op-onze-rss-feed.html Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op onze RSS-feed. Telkens als er een voor u relevant nieuwsbericht op www.rvr.org gepubliceerd wordt, krijgt u hiervan een bericht in uw mailbox of RSS-lezer. 27 Jun 2018 14:48:00 Inschrijving per specialisatie of rechtsterrein noodzakelijk https://www.rvr.org/nieuws/2018/juni/inschrijving-per-specialisatie-of-rechtsterrein-noodzakelijk.html Voor een aantal rechtsterreinen en specialisaties moet u aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om toevoegingen te kunnen aanvragen. Voor deze rechtsterreinen/specialisaties moet u zich afzonderlijk inschrijven bij de Raad. Als u al bent ingeschreven, hoeft u niets te doen. 27 Jun 2018 14:47:00 Maximumaantal toevoegingen aangevraagd https://www.rvr.org/nieuws/2018/juni/maximumaantal-toevoegingen-aangevraagd.html Stel, u bent dit kalenderjaar (tijdelijk) uitgeschreven na het behalen van het maximumaantal te ontvangen toevoegingseenheden. Dan kunt u een probleem ervaren bij nieuwe cliënten. U kunt immers op dat moment geen gesubsidieerde rechtsbijstand meer voor hen aanvragen. In dit bericht leest u wat u in dat geval kunt doen en wat u niet mag doen. 27 Jun 2018 14:46:00 Deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren en opsplitsing specialisatie jeugdzaken in jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht uitgesteld naar 2019 https://www.rvr.org/nieuws/2018/juni/deskundigheidseisen-voor-bijzondere-curatoren-en-opsplitsing-specialisatie-jeugdzaken-in-jeugdstrafrecht-en-civiel-jeugdrecht-uitgesteld-naar-2019.html De wijzigingen van de deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren en de opsplitsing van de specialisatie jeugdzaken in jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht zijn uitgesteld naar 2019. 27 Jun 2018 12:18:00 Uitvoering regeling meer dan 70 psychiatrisch patiëntenrecht toevoegingen https://www.rvr.org/nieuws/2018/mei/uitvoering-regeling-meer-dan-70-psychiatrisch-patientenrecht-toevoegingen.html In de inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2018 is in artikel 6c opgenomen dat advocaten tijdelijk niet worden ingepland voor het BOPZ-piket, als zij binnen één kalenderjaar meer dan 70 toevoegingen hebben gekregen binnen het psychiatrisch patiëntenrecht. In onze e-nieuwsbrief van 14 februari jl. hebben wij u hiervan op de hoogte gebracht. Via dit bericht informeren wij u over de uitvoering van deze nieuwe regeling. 31 May 2018 12:55:00 Codes onderwijs- en onderwijsgerelateerde zaken https://www.rvr.org/nieuws/2018/mei/codes-onderwijs--en-onderwijsgerelateerde-zaken.html Onlangs heeft de Raad onderzocht hoe aanvragen voor toevoegingen in onderwijs- en onderwijsgerelateerde zaken worden gecodeerd. Helaas zien wij dat er toch regelmatig verkeerde zaakcodes worden gebruikt. Voor een soepel verloop van deze aanvragen is het gebruik van de juiste zaakcode echter van belang. In dit bericht leest u er meer over. 31 May 2018 12:53:00 Rechtmatigheid: aandachtspunten bij declaratie https://www.rvr.org/nieuws/2018/mei/rechtmatigheid-aandachtspunten-bij-declaratie.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingsvergoedingen. Hoewel de uitkomst binnen de gestelde foutmarges bleef, geven de bevindingen wel aanleiding om tot verbetering te komen. De Raad vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 31 May 2018 12:52:00 (E-mail)adres wijzigen na schrapping niet mogelijk https://www.rvr.org/nieuws/2018/mei/e-mailadres-wijzigen-na-schrapping-niet-mogelijk.html Regelmatig krijgen wij het verzoek van rechtsbijstandverleners om na uitschrijving bij de Raad bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of nieuwe adresgegevens op te nemen. Meestal vanwege toevoegingen die nog moeten worden gedeclareerd. Na schrapping kunt u geen wijzigingen in (e-mail)adressen meer doorvoeren. Niet via BAR-beheer en niet via de Raad. Wel blijft u toegang houden tot Mijn RvR voor het declareren van aan u afgegeven toevoegingen. 31 May 2018 12:51:00 Verhoging deskundigheidseisen voortzetting vrijwel alle specialisaties https://www.rvr.org/nieuws/2018/mei/verhoging-deskundigheidseisen-voortzetting-vrijwel-alle-specialisaties.html We willen u er nogmaals op attenderen dat met ingang van 2018 de deskundigheidseisen voor de voortzetting van vrijwel alle specialisaties zijn verhoogd. Het gaat hierbij om een verhoging van het aantal zaken én opleidingspunten dat u jaarlijks moet behalen om de inschrijving voor een specialisatie bij de Raad voort te kunnen zetten. In onze nieuwsbrief van 14 februari 2018 berichtten wij u hier al over. Onder ‘lees meer’ vindt u een link naar het eerdere nieuwsbericht. 31 May 2018 12:50:00 Verwerkersovereenkomst niet noodzakelijk met de Raad https://www.rvr.org/nieuws/2018/mei/verwerkersovereenkomst-niet-noodzakelijk-met-de-raad.html Ondanks publiceerden we er een artikel over in onze nieuwsbrief aan advocatuur en mediators: een verwerkersovereenkomst tussen u als dienstverlener en de Raad is niet nodig. Dit geldt ook voor bewindvoerders, tolken en vertalers. Volgens de definitie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bent u als dienstverlener, net als de Raad, verwerkingsverantwoordelijke. Tussen twee partijen die als verwerkingsverantwoordelijk worden aangemerkt, is een verwerkersovereenkomst niet nodig. 24 May 2018 16:34:00 Uw privacy is belangrijk voor ons https://www.rvr.org/nieuws/2018/mei/uw-privacy-is-belangrijk-voor-ons.html De Raad voor Rechtsbijstand hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft respect voor uw privacy. Via onze privacyverklaring informeren wij u daarom over de gegevens die wij van u hebben en waarom. Dit doen we zo toegankelijk en duidelijk mogelijk, conform alle wettelijke bepalingen die vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden. De privacyverklaring is vanaf vandaag op onze sites te raadplegen. We informeren u en andere betrokkenen van de Raad tegelijkertijd over ons privacybeleid, via deze gezamenlijke ‘nieuwsbrief special’. 24 May 2018 16:24:00 Verwerkersovereenkomst voor privacywetgeving niet noodzakelijk https://www.rvr.org/nieuws/2018/april/verwerkersovereenkomst-voor-privacywetgeving-niet-noodzakelijk.html Onlangs ontving de Raad van een advocatenkantoor een uitnodiging om voor de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) een verwerkingsovereenkomst af te sluiten. We kregen hierover overigens al van meer advocaten vragen. Tijd dus om er in deze nieuwsbrief meer aandacht aan te besteden. Kortgezegd komt het erop neer dat een verwerkingsovereenkomst tussen u als advocaat, mediator of andere dienstverlener en de Raad niet van toepassing is. Dit komt omdat beide partijen als verwerkingsverantwoordelijke zijn aan te merken. Wat dit precies betekent, leest u in dit artikel. 26 Apr 2018 08:01:00 Basisbedrag per punt reistijdvergoeding extra uren strafzaken verdachten https://www.rvr.org/nieuws/2018/april/basisbedrag-per-punt-reistijdvergoeding-extra-uren-strafzaken-verdachten.html In een recent advies heeft de Commissie voor bezwaar van de Raad geconcludeerd dat voor de vergoeding van de reistijd in uiterst bewerkelijke zaken niet het per 1 februari 2015 verlaagde basisbedrag voor exu-zaken geldt van € 100,86 (0,955 x € 105,61 = € 100,86), maar het volle bedrag van € 105,61 per punt. De Raad heeft besloten de conclusie en het advies van de commissie op te volgen en met terugwerkende kracht tot een nabetaling aan de advocatuur over te gaan, voor aanvragen met een aanvraagdatum vanaf 1 februari 2015. 26 Apr 2018 07:53:00 Telefonische bereikbaarheid komende feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/2018/april/telefonische-bereikbaarheid-raad.html In verband met Koningsdag, Hemelvaart en tweede Pinksterdag is de Raad op vrijdag 27 april, donderdag 10 mei en maandag 21 mei telefonisch niet bereikbaar. Mijn RvR is die dagen - net als altijd - wel beschikbaar. Ook de Centrale Piketafdeling blijft bereikbaar voor (actuele) piketmeldingen. 23 Apr 2018 08:49:00 Wijzigingen in werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/2018/april/wijzigingen-in-werkinstructies.html Met ingang van 1 april voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u de belangrijke wijzigingen. 5 Apr 2018 13:47:00 Jaarverslag 2017: Klaar voor een nieuwe bladzijde https://www.rvr.org/nieuws/2018/april/jaarverslag-2017-klaar-voor-een-nieuwe-bladzijde.html De Raad heeft zijn jaarverslag 2017 gepubliceerd. Wij bewegen mee met de veranderingen in de maatschappij en politiek. We moeten daarom transparant, flexibel en wendbaar zijn. Hier hebben we in 2017 aan gewerkt, door te investeren in onze dienstverlening, systemen en in onze medewerkers. We staan klaar voor de uitvoering van de stelselherziening en willen meer en meer de regierol binnen de keten van rechtsbijstand uitvoeren. Daarmee staan we op het punt een nieuwe bladzijde aan het verhaal van de Raad toe te voegen. 5 Apr 2018 11:40:00 Uitbetaling mogelijk later op uw rekening https://www.rvr.org/nieuws/2018/maart/uitbetaling-mogelijk-later-overgeschreven.html Mogelijk wordt de wekelijkse betaling later op uw rekening bijgeschreven vanwege Goede Vrijdag en de Paasdagen. 29 Mar 2018 19:22:00 Telefonische bereikbaarheid 2e Paasdag https://www.rvr.org/nieuws/2018/maart/telefonische-bereikbaarheid-2e-paasdag.html Op maandag 2 april (Tweede Paasdag) is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling blijft wel telefonisch bereikbaar via 088 - 787 10 98. Vanaf dinsdag 3 april beantwoorden wij graag uw telefonische vragen weer via ons algemene nummer. 28 Mar 2018 15:04:00 Goedgekeurde cursussen en veelgestelde vragen toetsing inschrijvingsvoorwaarden https://www.rvr.org/nieuws/2018/maart/goedgekeurde-cursussen-en-veelgestelde-vragen-toetsing-inschrijvingsvoorwaarden.html Voor toelating tot enkele specialisaties geldt dat de advocaat een door de Raad goedgekeurde cursus/basisopleiding moet hebben gevolgd. Op www.rvr.org kunt u terugvinden welke cursussen de Raad heeft goedgekeurd. In de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden is een verwijzing opgenomen naar deze pagina. 28 Mar 2018 14:17:00 Toetsing deskundigheidseisen specialisatie personen- en familierecht https://www.rvr.org/nieuws/2018/maart/toetsing-deskundigheidseisen-specialisatie-personen--en-familierecht.html De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisatie personen- en familierecht. Advocaten en mediators die ingeschreven zijn voor deze specialisatie moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen, om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisatie en voor deze specialisatie toevoegingen te kunnen aanvragen. 28 Mar 2018 14:17:00 Piketadvocaat? Geef voor 30 maart a.s. 22.00 uur uw beschikbaarheid op https://www.rvr.org/nieuws/2018/maart/piketadvocaat-piketadvocaat-geef-voor-30-maart-a.s.-22.00-uur-uw-beschikbaarheid-op.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2018. Bent u piketadvocaat? Dan maken wij u erop attent dat u tot en met 30 maart aanstaande 22.00 uur uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven. Dit kan bij het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 28 Mar 2018 14:16:00 Aanvragen tolk- en vertaaldiensten https://www.rvr.org/nieuws/2018/maart/aanvragen-tolk--en-vertaaldiensten-veelgestelde-vragen-en-nieuw-e-mailadres.html Heeft u voor de rechtsbijstand aan een toegevoegde cliënt de hulp nodig van een tolk of vertaler? Dan kunt u aanspraak maken op de gesubsidieerde bijstand van een tolk of vertaler. De Raad heeft voor de levering van deze tolkdiensten een overeenkomst met Tolk- en vertaalcentrum Nederland (TVcN) en voor deze vertaaldiensten met AVB. Wilt u meer weten over hoe en voor wie u deze diensten kunt aanvragen? 28 Mar 2018 14:15:00 Zaterdag 31 maart Mijn RvR in onderhoud https://www.rvr.org/nieuws/2018/maart/zaterdag-31-maart-it-systemen-raad-in-onderhoud.html Op zaterdag 31 maart vindt er onderhoud plaats aan de IT-systemen van de Raad. Als gevolg hiervan is Mijn RvR niet beschikbaar van vrijdag 30 maart 22.00 uur tot zondag 1 april 05.00 uur. Als het onderhoud korter duurt, stellen we Mijn RvR eerder open. 26 Mar 2018 15:36:00 Nieuwe formulieren voor resultaatbeoordeling https://www.rvr.org/nieuws/2018/maart/nieuwe-formulieren-resultaatbeoordeling.html Is een zaak ten einde waarbij u vermoedt of weet dat er sprake is van resultaat? Dan moet u dit opgeven bij uw declaratie. Er is sprake van resultaat, als de rechtzoekende een geldsom ontvangt of een vordering heeft op een geldsom die hoger is of gelijk aan 50% van de heffingsvrije grondslag, van het jaar dat de rechtsbijstand is beëindigd. In 2018 is het volledige heffingvrij vermogen € 30.000 per volwassene. De resultaatgrens is gelijk aan of hoger dan € 15.000. 23 Mar 2018 13:12:00 Vacature wetenschappelijk onderzoeker https://www.rvr.org/nieuws/2018/maart/vacature-wetenschappelijk-onderzoeker.html De Raad is op zoek naar een ervaren wetenschappelijk onderzoeker. 13 Mar 2018 13:07:00 Nieuwe formulieren voor resultaatsbeoordeling https://www.rvr.org/nieuws/2018/maart/nieuwe-formulieren-voor-resultaatsbeoordeling.html Vanaf 7 maart 2018 stellen we nieuwe formulieren beschikbaar voor resultaatsbeoordeling. Er zijn twee formulieren; één voor personen- en familierecht en één voor overige zaken waarin resultaat is behaald. De formulieren vindt u op onze website onder ‘Formulieren buiten Mijn RvR’. In de volgende nieuwsbrief komt een bericht met meer informatie hierover. Heeft u op voorhand vragen? Neem dan contact met ons op via 088 - 787 1000 en vraag naar het Financieel Klantencentrum. 8 Mar 2018 12:37:00 Piketadvocaat? Voer voor 1 april 2018 uw beschikbaarheid in. https://www.rvr.org/nieuws/2018/februari/piketadvocaat-voer-voor-1-april-2018-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2018. Bent u piketadvocaat? Dan maken wij u erop attent dat u tot uiterlijk 1 april 2018 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven. Dit kan bij het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 28 Feb 2018 16:01:00 Jurisprudentie t/m derde kwartaal 2017 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2018/februari/jurisprudentie-t-m-derde-kwartaal-2017-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak tot en met het derde kwartaal van 2017. 28 Feb 2018 15:49:00 Raad gestart met inkomenscontrole https://www.rvr.org/nieuws/2018/februari/raad-gestart-met-inkomenscontrole.html Maandag 12 februari jl. is de Raad voor Rechtsbijstand gestart met de inkomenscontrole van de toevoegingen die in 2015 zijn aangevraagd. Alle toevoegingen waarbij het inkomen en/of vermogen voor 2013 nog niet definitief was vastgesteld en toevoegingen waarbij het peiljaar naar 2015 is verlegd, vallen binnen de inkomenscontrole. 28 Feb 2018 15:42:00 Specialisatievereisten bij waarneming, piketten en voorkeursmelding https://www.rvr.org/nieuws/2018/februari/specialisatievereisten-bij-waarneming-piketten-en-voorkeursmelding.html Om op bepaalde rechtsterreinen rechtsbijstand te kunnen verlenen zijn in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad extra specialisatievereisten opgenomen. Deze specialisatievereisten zijn ook van toepassing bij waarneming, piketten en voorkeursmeldingen. 28 Feb 2018 15:40:00 Mijn RvR wordt nu ook op Google Chrome ondersteund https://www.rvr.org/nieuws/2018/februari/mijn-rvr-wordt-nu-ook-op-google-chrome-ondersteund.html Vanaf heden kunt u Mijn RvR ook gebruiken in Google Chrome. Werkt het systeem toch niet zoals bedoeld? Hieronder leest u wat u kunt doen als u onverhoopt toch problemen daarbij ervaart. 28 Feb 2018 15:38:00 Inschrijvingsvoorwaarden advocaten 2018: verhoging deskundigheidseisen https://www.rvr.org/nieuws/2018/februari/inschrijfvoorwaarden-advocaten-2018-verhoging-deskundigheidseisen.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2018, in december 2017 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 9 februari jl. goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2018 zijn op een groot aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. Het gaat hierbij onder meer om een verhoging van de deskundigheidseisen voor de voortzetting van vrijwel alle specialisaties. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 14 Feb 2018 16:35:00 De wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2018 https://www.rvr.org/nieuws/2018/februari/de-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2018.html In dit artikel vindt u het overzicht van alle wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor de deskundigheidseisen (aantallen zaken en opleidingspunten) bij voortzetting van vrijwel alle specialisaties. 14 Feb 2018 16:27:00 Commissies Wolfsen en Van der Meer en inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2018 https://www.rvr.org/nieuws/2018/februari/commissies-wolfsen-en-van-der-meer-over-inschrijvingsvoorwaarden-advocatuur-2018.html De commissies Wolfsen en Van der Meer hebben geadviseerd de deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad aan te scherpen, vergelijkbaar met de deskundigheidseisen die specialisatieverenigingen hanteren. Beide commissies hebben verder aangegeven dat een systeem van intercollegiale en vakinhoudelijke toetsing noodzakelijk is om een adequaat niveau van rechtsbijstandverlening te kunnen waarborgen. De inschrijvingsvoorwaarden van de Raad moeten daar ook op aansluiten. 14 Feb 2018 16:26:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2018 https://www.rvr.org/nieuws/2018/februari/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2018.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators in december 2017 vastgesteld. Over de inhoud van de voorwaarden is overleg gepleegd met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 9 februari jl. goedkeuring verleend aan de voorwaarden. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 14 Feb 2018 14:19:00 Pilot signalering multiproblematiek gestart https://www.rvr.org/nieuws/2018/januari/pilot-signalering-multiproblematiek-gestart.html Op 4 januari jl. is de pilot vroegtijdige signalering multiproblematiek, onderdeel van het Programma Versterking Rechtsbijstand dat door de Raad voor Rechtsbijstand wordt uitgevoerd, officieel gestart. 24 Jan 2018 10:15:00 Resultaten enquête onder toevoegingsgebruikers https://www.rvr.org/nieuws/2018/januari/resultaten-enquete-onder-toevoegingsgebruikers.html De Raad heeft in het najaar van 2017 een groep toevoegingsgebruikers aangeschreven om deel te nemen aan een internetenquête. Het onderzoek heeft betrekking op onder meer het probleem of de kwestie waarvoor men juridische hulp nodig had, het vinden van een advocaat of mediator en de tevredenheid over de dienstverlening van de rechtsbijstandverlener. In dit artikel leest u meer over de onderzoeksmethode, de respons en de onderzoeksresultaten. De resultaten van de straftoevoegingsgebruikers en de niet straf-gerelateerde toevoegingsgebruikers worden afzonderlijk beschreven. 24 Jan 2018 09:02:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2018 https://www.rvr.org/nieuws/2017/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2018.html Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018. 28 Dec 2017 10:43:00 Kostenverhaal rechtsbijstand in strafzaken van start https://www.rvr.org/nieuws/2017/december/kostenverhaal-rechtsbijstand-in-strafzaken-van-start.html Op 1 maart 2017 ging de maatregel kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtig veroordeelden in. Medio januari 2018 worden naar verwachting de eerste facturen met een verzoek om terugbetaling vanuit de Raad voor Rechtsbijstand verzonden. De maatregel heeft betrekking op verdachten van strafbare feiten die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en die daarom op last van de rechter of op aanwijzing van het OM een advocaat krijgen toegewezen. Bij onherroepelijke veroordeling kunnen de kosten hiervan op de verdachte worden verhaald, als uit de inkomens- en vermogenstoets blijkt dat de veroordeelde boven de draagkrachtnormen uitkomt, als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand. 28 Dec 2017 10:41:00 Telefonische bereikbaarheid tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/2017/december/telefonische-bereikbaarheid-op-14-december-en-tijdens-de-feestdagen.html Op 1e kerstdag, 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. 15 Dec 2017 10:53:00 Onderhoud Mijn RvR van 15 tot 17 december gaat door https://www.rvr.org/nieuws/2017/december/onderhoud-mijn-rvr-van-15-tot-17-december-gaat-door.html Vrijdag 15 december vanaf 22.00 uur, tot zondag 17 december 05.00 uur in de ochtend, vindt er onderhoud plaats aan Mijn RvR. Gedurende deze dagen is Mijn RvR niet beschikbaar. In de nieuwsbrief van 29 november informeerden wij u al over het geplande onderhoud. De data en tijdstippen waren toen nog onder voorbehoud. Inmiddels zijn deze definitief. 13 Dec 2017 15:56:00 Vernieuwde Kenniswijzer per 20 december live https://www.rvr.org/nieuws/2017/december/vernieuwde-kenniswijzer-per-20-december-live.html Op 20 december aanstaande gaat een vernieuwde versie van de u bekende Kenniswijzer live. Na onderzoek onder rechtsbijstandverleners moesten wij concluderen dat met name de zoekfunctie niet goed genoeg werkte. Het was dus tijd voor een verbetering. Inmiddels zijn we bijna zover. Samen met onze ICT-leverancier hebben we gekeken naar verbetermogelijkheden die bijdragen aan een sneller en makkelijker zoekproces en een hoger gebruikersgemak. U hoeft daarbij niets nieuws te leren; Kenniswijzer werkt als voorheen, alleen beter. Lees er meer over in dit artikel. 13 Dec 2017 15:55:00 Overzicht betaaldata 2018 https://www.rvr.org/nieuws/2017/december/overzicht-betaaldata-2018.html Ook in 2018 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 13 Dec 2017 15:55:00 Experts uit EU zoeken naar kwaliteitsstandaarden in gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2017/december/experts-uit-eu-zoeken-naar-kwaliteitsstandaarden-in-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html Op 22 en 23 november 2017 werd het congres “Enhancing the Quality of Legal Aid: Common Standards for Different Countries” gehouden in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Hier kwamen meer dan 30 experts bijeen vanuit de advocatuur, rechtspraak, Raden voor Rechtsbijstand, overheidsinstanties, universiteiten en onderzoeksinstituten in verschillende EU-lidstaten. Het doel was het uitwisselen van kennis en ervaringen over verschillende aspecten van gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarbij stond de kwaliteit van rechtsbijstand centraal. Namens de Raad voor Rechtsbijstand waren Herman Schilperoort (manager staf) en Susanne Peters (onderzoeker) naar Litouwen afgereisd. 13 Dec 2017 15:53:00 Experts uit EU zoeken naar kwaliteitsstandaarden in gesubsidieerde rechtsbijstand (sessie 1) https://www.rvr.org/nieuws/2017/december/experts-uit-eu-zoeken-naar-kwaliteitsstandaarden-in-gesubsidieerde-rechtsbijstand-sessie-1.html In dit bericht leest u meer informatie over de eerste sessie van het congres waarin verschillende EU-lidstaten een presentatie gaven over rechtsbijstand in het betreffende land. 13 Dec 2017 15:50:00 EU-congres Litouwen: discussie met professionals (sessie 2) https://www.rvr.org/nieuws/2017/december/eu-congres-litouwen-discussie-met-professionals-sessie-2.html 13 Dec 2017 15:00:00 Brievenbus regiokantoor ’s-Hertogenbosch rond jaarwisseling gesloten https://www.rvr.org/nieuws/2017/december/brievenbus-regiokantoor-%E2%80%99s-hertogenbosch-rond-jaarwisseling-gesloten.html De brievenbus van het kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand aan het Eerste straatje van Best 10-12 in ’s-Hertogenbosch, is vanaf vrijdag 29 december 2017 om 15:00 uur gesloten vanwege de te verwachte vuurwerkoverlast. Vanaf 2 januari 2018 is de brievenbus weer geopend. In deze periode is het wel mogelijk om poststukken te versturen naar het postbusnummer van de Raad. Ook kunt u gewoon uw post versturen via PostNL/Falck Post en natuurlijk digitaal via Mijn RvR. 13 Dec 2017 00:00:00 Succesvol symposium voor rechtswinkels in Jaarbeurs https://www.rvr.org/nieuws/2017/november/succesvol-symposium-voor-rechtswinkels-in-jaarbeurs.html Op 12 oktober jl. vond het symposium voor rechtswinkels, georganiseerd door de Raad voor Rechtsbijstand, in de Jaarbeurs in Utrecht plaats. De mooie opkomst toont de betrokkenheid aan van rechtswinkels en van mediators en de advocatuur bij de rechtswinkels. Onder de inspirerende leiding van dagvoorzitter Ernst Radius werd gesproken over de huidige rol van de rechtswinkels en de herijking van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. In dit artikel leest u meer over onder meer showcase Tilburg en de bevindingen van de dag. 29 Nov 2017 14:27:00 Relatiemanager Hossain Amezziane aan het woord https://www.rvr.org/nieuws/2017/november/relatiemanager-hossain-amezziane-aan-het-woord.html Bij de Raad voor Rechtsbijstand werken we dagelijks met een gedreven team aan het stelsel voor gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Wij laten u graag kennismaken met de mensen achter onze organisatie. In dit artikel stelt relatiemanager Hossain Amezziane zich aan u voor. 29 Nov 2017 00:00:00 Technische storing bij Centrale Piketafdeling https://www.rvr.org/nieuws/2017/november/technische-storing-bij-centrale-piketafdeling.html De eerder gemelde netwerkstoring is verholpen. De Centrale Piketafdeling is weer telefonisch te bereiken. Dank voor uw begrip. 29 Nov 2017 00:00:00 Resultaten enquête onder rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/2017/november/resultaten-enquete-onder-rechtsbijstandverleners.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft enige tijd geleden onderzoek gedaan onder de rechtsbijstandverleners binnen het stelsel in de vorm van een enquête. Er hebben in totaal bijna 2.200 rechtsbijstandsverleners meegedaan aan de enquête, een respons van bijna 30%. Graag informeren wij u in dit artikel over de resultaten. 29 Nov 2017 00:00:00 Zaterdag 16 en zondag 17 december onderhoud Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2017/november/zaterdag-16-en-zondag-17-december-onderhoud-mijn-rvr.html Zaterdag 16 december vanaf 05.00 uur en zondag 17 december de hele dag vindt er hoogstwaarschijnlijk onderhoud plaats aan Mijn RvR. Gedurende deze dagen is Mijn RvR niet beschikbaar. Het portaal is dan weer beschikbaar op maandag 18 december vanaf 05.00 uur. 29 Nov 2017 00:00:00 Rapport “Evaluatie Commissie puntentoekenning” gepresenteerd https://www.rvr.org/nieuws/2017/oktober/rapport-%E2%80%9Cevaluatie-commissie-evaluatie-puntentoekenning%E2%80%9D-gepresenteerd.html Afgelopen maanden deed de onafhankelijke Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand onderzoek naar de gemiddelde tijd die advocaten en mediators besteden aan zaken in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Het onderzoeksrapport is vandaag gepresenteerd aan de demissionair minister van Veiligheid en Justitie. 24 Oct 2017 16:37:00 Verruimde beschikbaarheid Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2017/oktober/verruimde-beschikbaarheid-mijnrvr.html Enige tijd geleden kregen we van diverse kanten het verzoek om de beschikbaarheid van Mijn RvR te verruimen. De afgelopen tijd onderzocht de Raad de mogelijkheden hiervan. Inmiddels is een aantal maatregelen genomen. Meer weten? 24 Oct 2017 16:33:00 Wijziging declaratieroute mediationtoevoegingen op verwijzing van de rechter https://www.rvr.org/nieuws/2017/oktober/wijziging-declaratieroute-mediationtoevoegingen-op-verwijzing-van-de-rechter.html Ontvangt u mediationtoevoegingen op verwijzing van de rechter? Dan dient u uw beëindigingsbericht/declaratie per 1 november 2017 rechtstreeks in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De vragenlijst mediator en partijen stuurt u apart toe naar de mediationfunctionaris. Wilt u hier meer over weten? 24 Oct 2017 16:29:00 Wijzigingen in werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/2017/oktober/wijzigingen-in-werkinstructies.html Met ingang van 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u de belangrijke wijzigingen. 24 Oct 2017 16:23:00 Technische storing financieel systeem https://www.rvr.org/nieuws/2017/technische-storing-financieel-systeem.html Op dit moment heeft de Raad te maken met een technische storing van haar financiële systeem. De wekelijkse betalingen van advocaten en mediators zijn vandaag gewoon uitgevoerd. Alleen de betalingsoverzichten kunnen niet verstuurd worden. Dit gebeurt naar alle waarschijnlijkheid aanstaande maandag. Alvast excuses voor de eventuele overlast. 19 Oct 2017 16:07:00 Symposium Rechtswinkels: het programma https://www.rvr.org/nieuws/2017/oktober/symposium-rechtswinkels-verbreding-en-versterking-van-de-eerste-lijn-kopie.html Het is morgen zover. Dan vindt van 16.00 – 21.00 uur het symposium voor Rechtswinkels over de Herijking Stelsel Gesubsidieerde Rechtsbijstand in de Jaarbeurs van Utrecht (zaal Quest) plaats. Deze middag en avond informeren we de aanwezigen over de maatregelen in het kader van de Herijking Rechtsbijstand en gaan we in op vragen wat de veranderingen in de eerste lijn zijn en welke mogelijke rol de Rechtswinkels daarbij kunnen vervullen. In dit artikel meer informatie over het programma. 11 Oct 2017 15:32:00 Wijzigingen in werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/2017/september/wijzigingen-in-werkinstructies.html Met ingang van 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Wilt u weten om welke belangrijke wijzigingen het zoal gaat? 2 Oct 2017 10:16:00 Symposium Rechtswinkels: verbreding en versterking van de eerste lijn https://www.rvr.org/nieuws/2017/september/symposium-rechtswinkels-verbreding-en-versterking-van-de-eerste-lijn.html Op donderdag 12 oktober 2017 is er van 16.00 – 20.30 uur een symposium voor Rechtswinkels over de Herijking Stelsel Gesubsidieerde Rechtsbijstand in de Jaarbeurs van Utrecht (zaal Quest). Dit symposium is alleen toegankelijk voor genodigden. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en zou u erbij moeten zijn? Neem dan contact met ons op via info@rvr.org. Graag kijken we samen met u naar de mogelijkheden. 25 Sep 2017 13:10:00 Enquête onder toevoegingsgebruikers https://www.rvr.org/nieuws/2017/september/enquete-onder-toevoegingsgebruikers.html Eind september nemen we een enquête af onder rechtzoekenden die in de maanden maart/april 2017 een toevoeging kregen. Deze enquête maakt deel uit van de nulmeting die nu plaatsvindt om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand in kaart te kunnen brengen. 25 Sep 2017 13:08:00 High Trust: update laatste ontwikkelingen https://www.rvr.org/nieuws/2017/september/high-trust-update-laatste-ontwikkelingen.html In dit bericht leest u meer over de laatste ontwikkelingen binnen High Trust. Enerzijds gaat dit over een aantal procesafspraken die onlangs gemaakt zijn. Anderzijds over de werkwijze met betrekking tot het aanvragen van een gemotiveerde beschikking. Wilt u hier meer over weten? 25 Sep 2017 11:28:00 High Trust-helpdesk tijdelijk niet beschikbaar op 19 september https://www.rvr.org/nieuws/2017/september/high-trust-helpdesk-tijdelijk-niet-beschikbaar-op-19-september.html De High Trust-helpdesk is vanwege een interne bijeenkomst tijdelijk telefonisch niet beschikbaar tussen 09.45 en 11.00 en van 13.00 - 14.00 uur. Daarvoor en -na is de High Trust-helpdesk wel te bereiken. We staan dan klaar voor beantwoording van uw vragen. Wij danken u voor uw begrip. Excuses voor het ongemak. 18 Sep 2017 13:17:00 Onlangs technische storing (jeugd-)strafpiketmeldingensysteem https://www.rvr.org/nieuws/2017/augustus/onlangs-technische-storing-jeugd-strafmeldingensysteem.html Door een technische storing kon de Raad vanaf dinsdagavond 22 augustus jl. 22:30 uur tot vrijdagochtend 25 augustus jl. 9.00 uur geen (jeugd-)strafmeldingen van de politie ontvangen. Daarom startte de Raad samen met de politie een noodscenario op. Om de piketrechtsbijstandverlening zoveel mogelijk in goede banen te leiden is afgesproken dat de politie contactgegevens van dienstdoende piket- of voorkeurspiketadvocaten bij de Centrale Piketafdeling kon opvragen. 30 Aug 2017 11:57:00 Technische storing (jeugd-)strafpiket meldsysteem voorbij https://www.rvr.org/nieuws/2017/augustus/storing-piket-meldsysteem-voorbij.html De technische storing die zich sinds eergisteren in de avond voordeed in het meldsysteem voor (jeugd-)strafpiket van de politie naar de Raad, is opgelost. Piketmeldingen vinden weer op de gebruikelijke manier plaats. Dank voor uw begrip. -25 aug. 2017, 09.00 uur- 25 Aug 2017 09:00:00 Reviewteam High Trust presenteert onderzoeksresultaten https://www.rvr.org/nieuws/2017/augustus/reviewteam-high-trust-presenteert-onderzoeksresultaten.html Op 9 november 2016 ging een reviewteam, samengesteld vanuit de gelederen van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB), aan de slag, om de High Trust-werkwijze van de Raad te evalueren. Dit gebeurde op initiatief van de Raad. Na de invoering van High Trust in 2009 vond de directie het tijd om deze onafhankelijke externe groep van experts de werkwijze onder de loep te laten nemen. Het reviewteam heeft zijn opdracht inmiddels klaar en de onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd. U leest meer over de uitkomsten in dit artikel. 23 Aug 2017 16:28:00 Per 1 september: nieuwe aanvraagformulieren voor mediators https://www.rvr.org/nieuws/2017/augustus/per-1-september-nieuwe-aanvraagformulieren-voor-mediators.html Per 1 september wordt op RvR.org en Kenniswijzer het nieuwe aanvraagformulier toevoeging gepubliceerd voor mediators. Ook het beëindigingsbericht is vernieuwd. Deze ontvangt u als bijlage bij de verstrekte toevoeging. 23 Aug 2017 16:23:00 Jurisprudentie tot en met het vierde kwartaal 2016 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2017/augustus/jurisprudentie-tot-en-met-het-vierde-kwartaal-2016-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het vierde kwartaal van 2016. Meer weten? 23 Aug 2017 16:20:00 Onderzoek naar de inzet, inkoop en kwaliteit van tolkdiensten https://www.rvr.org/nieuws/2017/augustus/onderzoek-naar-de-inzet-inkoop-en-kwaliteit-van-tolkdiensten.html Bent u als Wsnp-bewindvoerder ingeschreven bij de Raad? En hebt u als bewindvoerder wel of niet een of meerdere toevoegen aangevraagd? Dan is dit bericht interessant en informatief voor u. 23 Aug 2017 16:10:00 Vraag uw tolk- of vertaaldiensten bij ons aan https://www.rvr.org/nieuws/2017/augustus/vraag-uw-tolk--of-vertaaldiensten-bij-ons-aan.html Wilt u een gesubsidieerde tolk inschakelen voor uw cliënt? Of hebt u een gesubsidieerde vertaling nodig? Dan kunt u bij de Raad voor Rechtsbijstand terecht. Want de Raad sloot een overeenkomst af met Tolk- en vertaal centrum Nederland (TVcN) en met vertaalbureau Concorde. Wilt u meer weten over hoe en voor wie u deze diensten kunt aanvragen? 23 Aug 2017 16:05:00 Piketadvocaat? Voer voor 1 oktober 2017 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/2017/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2017-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2018. Bent u piketadvocaat? Dan maken wij u erop attent dat u tot uiterlijk 1 oktober 2017 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven. Dit kan bij het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 23 Aug 2017 15:50:00 Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2016 https://www.rvr.org/nieuws/2017/augustus/monitor-gesubsidieerde-rechtsbijstand-2016.html Jaarlijks publiceert de Raad voor Rechtsbijstand de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR). De monitor geeft inzicht in trends door de jaren heen. 9 Aug 2017 16:06:00 Beperkte telefonische bereikbaarheid tijdens zomerperiode https://www.rvr.org/nieuws/2017/juni/beperkte-telefonische-bereikbaarheid-tijdens-zomerperiode.html Tijdens de zomerperiode, van maandag 31 juli t/m vrijdag 18 augustus, is de Raad beperkt telefonisch bereikbaar. De telefonische helpdesk voor advocaten en mediators is in deze periode van 9.00 tot 13.00 uur te bereiken. Dit doen we omdat tijdens deze uren meer medewerkers beschikbaar zijn. Zo kunnen we u sneller helpen. In dit bericht leest u meer over de specifieke bereikbaarheid en wat dit voor u betekent. 27 Jul 2017 09:15:00 Hoge respons enquête nulmeting programma ‘Versterking Rechtsbijstand’ https://www.rvr.org/nieuws/2017/juli/hoge-respons-enquete-nulmeting-programma-%E2%80%98versterking-rechtsbijstand%E2%80%99.html Onlangs vroegen we u mee te doen met een enquête voor de nulmeting van het programma ‘Versterking Rechtsbijstand’. De nulmeting beschrijft het stelsel kwalitatief en kwantitatief. Op dit verzoek kregen we de hoge respons van ruim 2100 reacties binnen. 13 Jul 2017 11:14:00 Gewijzigd telefoonnummer piketdeclaraties en meedoen met evenementenpiket https://www.rvr.org/nieuws/2017/juli/1.gewijzigd-telefoonnummer-piketdeclaraties-en-meedoen-met-evenementenpiket.html Het telefoonnummer voor een vastgestelde piketdeclaratie is gewijzigd. Ook kunt u meedoen met het nieuw ingevoerde evenementenpiket. 13 Jul 2017 11:08:00 Fout in omschrijving betaling https://www.rvr.org/nieuws/2017/juli/fout-in-omschrijving-betaling.html Vanwege de introductie van een nieuw boekhoudprogramma is er een fout ontstaan in de omschrijving van de betalingen aan advocaten en mediators op donderdag 6 juli. De omschrijving wordt komende week gewijzigd op de afschrift van uw bank. Excuses voor het ongemak. 7 Jul 2017 11:00:00 Mijn RvR weer beschikbaar na preventieve sluiting https://www.rvr.org/nieuws/2017/juni/voorzorgsmaatregelen-i.v.m.-ransomware-aanval.html Mijn RvR is weer bereikbaar nadat wij op 27 juni besloten tot een preventieve sluiting van Mijn RvR in verband met de wereldwijde ransomware aanval. In overleg met onze ICT beheerder is gisteren voor deze voorzorgsmaatregel gekozen, om Mijn RvR te beschermen. Inmiddels is de situatie opnieuw bekeken en hebben we in overleg kunnen besluiten Mijn RvR weer te activeren. U kunt Mijn RvR dus gewoon gebruiken. Wij blijven in samenwerking met onze ICT leverancier de situatie nauwlettend in de gaten houden. Mocht deze monitoring aanleiding geven tot hernieuwde preventieve sluiting, dan informeren wij u via onze site en via Mijn RvR. De veiligheid van Mijn RvR is niet in geding geweest en we doen er alles aan om onze systemen te blijven beschermen. Onze excuses voor het eventuele ongemak dat u hebt ondervonden van de preventieve sluiting. 28 Jun 2017 08:02:00 Enquête voor nulmeting programma ‘Versterking Rechtsbijstand’ en bijeenkomst eerstelijns (rechts)hulp https://www.rvr.org/nieuws/2017/juni/enquete-voor-nulmeting-programma-%E2%80%98versterking-rechtsbijstand%E2%80%99-en-bijeenkomst-eerstelijns-rechtshulp.html In het programma ‘Versterking Rechtsbijstand’ dat door de Raad is opgezet om uitvoering te geven aan de kabinetsmaatregelen n.a.v. het rapport van de Commissie Wolfsen vindt een nulmeting plaats. Deze nulmeting is nodig, zodat er over een paar jaar, als de invoering van de kabinetsmaatregelen zijn voltooid, bekeken kan worden of de maatregelen ook het beoogde effect hebben gehad. De nulmeting is als het ware een 'foto' van hoe het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand er op dit moment voor staat. De beschrijving van de huidige situatie kan straks naast die van de toekomstige situatie, na invoering van de maatregelen, gelegd worden. 14 Jun 2017 11:49:00 Jurisprudentie tot en met het derde kwartaal 2016 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2017/april/jurisprudentie-tot-en-met-het-derde-kwartaal-2016-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het derde kwartaal van 2016. 26 Apr 2017 11:21:00 Consultatiereactie wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2017/april/consultatiereactie-wetsvoorstel-duurzaam-stelsel-rechtsbijstand.html Op vrijdag 14 april jl. sloot de consultatietermijn van het Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand. Een aantal van onze ketenpartners maakte – net als de Raad – van de gelegenheid gebruik om een visie op het wetsvoorstel te geven. De reacties tonen de betrokkenheid bij het rechtsbijstandstelsel. De reactie van de Raad op het voorstel wordt gekenmerkt door de versterkte regierol in het stelsel, naast die van uitvoeringsinstantie. Meer weten? 26 Apr 2017 10:01:00 Handige tools Mijn RvR en Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2017/april/handige-tools-mijnrvr-en-kenniswijzer.html Zoals u weet, kunt u als advocaat via Mijn RvR en als advocaat of mediator via Kenniswijzer veel zelf regelen. Zo kunt u bij Mijn RvR bijvoorbeeld direct online een aanvraag doen voor diverse toevoegingen en declaraties. U raadpleegt Kenniswijzer als u vragen heeft over de toevoegwaardigheid van een zaak. Het mes snijdt aan twee kanten. Want door online meer te regelen, worden de wachttijden bij de helpdesk korter. Zo kunnen we meer capaciteit inzetten op het afhandelen van uw aanvragen. Meer weten? 24 Apr 2017 15:13:00 Vanaf 1 mei 2017 Reglement Piket aangepast https://www.rvr.org/nieuws/2017/april/vanaf-1-mei-2017-reglement-piket-aangepast.html Vanaf 1 mei 2017 is er een aangepaste versie van het Reglement Piket van 1 augustus 2014. Dit reglement bevat de uitgangspunten, regels en randvoorwaarden ten aanzien van deelname aan de verschillende piketregelingen. Wilt u weten wat deze aanpassingen inhouden? En wat er niet verandert? 24 Apr 2017 13:24:00 Rechtwijzer uit elkaar door in vernieuwde vorm https://www.rvr.org/nieuws/2017/maart/rechtwijzer-uit-elkaar-door-in-vernieuwde-vorm.html HiiL, Modria en de Raad voor Rechtsbijstand hebben met de ontwikkeling van Rechtwijzer uit elkaar geïnvesteerd in online scheiden waarbij burgers meer zelf kunnen doen en tegelijkertijd meer samenwerken. De innovatie Rechtwijzer uit elkaar is geslaagd en de markt neemt het nu over. Daarmee stopt na drie jaar de samenwerking tussen de organisaties. De rol van de Raad verandert van ontwikkelaar, investeerder en eigenaar, naar aanjager en facilitator. 31 Mar 2017 10:57:00 Vanaf 1 april wijzigingen werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2017/maart/vanaf-1-april-wijzigingen-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Vanaf 1 april voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit nieuwsbericht ziet u een aantal van deze wijzigingen staan. 29 Mar 2017 11:10:00 Jaarverslag 2016: Op weg naar de toekomst https://www.rvr.org/nieuws/2017/maart/jaarverslag-2016.html In een steeds veranderende wereld geeft de Raad uitvoering aan zijn wettelijke taak op het gebied van gesubsidieerde rechtsbijstand, schuldsanering en tolken en vertalers. Dat doen we toegankelijk, met vertrouwen, in samenwerking en professioneel. Daarbij stellen we de burger centraal. Dit bewustzijn is in 2016 met deze kernwaarden herijkt. Met dit jaarverslag, getiteld ‘Op weg naar de toekomst’ doen wij aan u en aan onze relaties verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand en de Raad voor Rechtsbijstand plaats hebben gevonden. 22 Mar 2017 14:06:00 Wetgeving raadsman bij het politieverhoor treedt in werking https://www.rvr.org/nieuws/2017/maart/wetgeving-raadsman-bij-het-politieverhoor-treedt-in-werking.html Op 1 maart 2017 traden twee wetten en uitvoeringsregelgeving in werking waarmee onder meer het recht op consultatie en verhoorbijstand aan aangehouden verdachten wordt geformaliseerd. De wetten zijn gepubliceerd in Staatsblad 2016, 475 en 476. 8 Mar 2017 11:34:00 Wijs uw cliënt op de website rechtsbijstand.nl https://www.rvr.org/nieuws/2017/maart/wijs-uw-client-op-de-website-rechtsbijstand.html De website www.rechtsbijstand.nl informeert burgers over gesubsidieerde rechtsbijstand. De website www.rvr.org kent u al langer en is specifiek gericht op advocaten en mediators. 8 Mar 2017 09:59:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2017 https://www.rvr.org/nieuws/2017/maart/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2017.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand stelde de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2017, in december 2016 vast. Het ministerie van Veiligheid en Justitie keurde de voorwaarden goed. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 8 Mar 2017 09:58:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2017 https://www.rvr.org/nieuws/2017/maart/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2017.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 8 Mar 2017 09:57:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2017 https://www.rvr.org/nieuws/2017/maart/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2017.html De inschrijvingsvoorwaarden voor 2017 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 8 Mar 2017 09:56:00 Veel gestelde vragen en antwoorden verhaal kosten rechtsbijstand op draagkrachtige onherroepelijk veroordeelden https://www.rvr.org/nieuws/2017/maart/veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-verhaal-kosten-rechtsbijstand-op-draagkrachtige-onherroepelijk-veroordeelden.html In de vorige nieuwsbrief kondigden wij de maatregel 'kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden' aan. Vervolgens kregen wij vanuit de advocatuur een aantal vragen en opmerkingen. Deze hebben we voor u op een rij gezet. Dit geeft u beter inzicht in de betekenis van het invoeren van deze maatregel. Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het financieel klantencentrum van de Raad via telefoonnummer 088 – 787 1000 (kies voor optie 7). 1 Mar 2017 15:28:00 Toetsing deskundigheidseisen vreemdelingenrecht, -piket, asiel- en vluchtelingenrecht en psychiatrisch patiëntenrecht https://www.rvr.org/nieuws/2017/februari/toetsing-deskundigheidseisen-vluchtelingenrecht-vreemdelingenrecht-vreemdelingenpiket-en-psychiatrisch-patientenrecht.html De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisaties vreemdelingenrecht, vreemdelingenpiket, asiel- en vluchtelingenrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Advocaten die ingeschreven zijn voor deze specialisaties moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen, om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisaties en voor deze specialisaties toevoegingen aan te kunnen vragen. 22 Feb 2017 10:33:00 Per 1 maart: maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden https://www.rvr.org/nieuws/2017/februari/per-1-maart-maatregel-kostenverhaal-draagkrachtig-veroordeelden.html De maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden gaat per 1 maart 2017 in. Deze maatregel heeft betrekking op verdachten van strafbare feiten die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en die daarom op last van de rechter een advocaat krijgen toegewezen. De Raad voor Rechtsbijstand kán de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand terugvorderen, als er sprake is van een onherroepelijke veroordeling. 22 Feb 2017 09:50:00 Deadline doorgeven beschikbaarheid en verhinderdata Piket https://www.rvr.org/nieuws/2017/februari/deadline-doorgeven-beschikbaarheid-en-verhinderdata-piket.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode juli tot en met december 2017. Wij maken u erop attent dat u tot uiterlijk 1 april 2016 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven. Dit kan bij het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 22 Feb 2017 00:00:00 Collegiale kwaliteitsbevordering: doet u mee? https://www.rvr.org/nieuws/2017/februari/collegiale-kwaliteitsbevordering-doet-u-mee.html Vorig jaar startte de Raad de collegiale kwaliteitsbevordering (CKB) voor reguliere vreemdelingenzaken. Samen met NOvA en SVMA zijn concrete stappen gezet om de kwaliteit van de rechtsbijstand in het vreemdenlingenrecht te verbeteren. Er komt weer een ronde aan. Bent u advocaat in dit specifieke segment? Dan kunt u een mail ontvangen waarin we u vragen deel te nemen aan CKB. Bent u nog niet bekend met CKB? Wellicht nieuwsgierig geworden? Of bent u er wel mee bekend en wilt u meedoen? Dan is dit artikel interessant voor u. 22 Feb 2017 00:00:00 Aanvraag fout of niet volledig? Doe opnieuw verzoek voor aanvraag https://www.rvr.org/nieuws/2017/maart/aanvraag-fout-of-niet-volledig-doe-opnieuw-verzoek-voor-aanvraag.html In de praktijk blijkt dat de persoonsgegevens bij aanvragen voor een toevoeging vaak onvolledig en onjuist worden ingevuld. Helaas kunnen wij deze aanvraag ingediend via Mijn RvR niet in behandeling nemen. Normaal gesproken werd u hierover gebeld. Voortaan krijgt u een e-mail waarin staat wat fout is bij de aanvraag met het verzoek een nieuwe aanvraag te doen. In dit bericht leest u meer over de achtergronden. 20 Feb 2017 00:00:00 Door onderhoud is Mijn RvR gedeeltelijk beschikbaar https://www.rvr.org/nieuws/2017/februari/door-onderhoud-mijn-rvr-gedeeltelijk-beschikbaar.html Op donderdagavond 16 februari vindt er van 17.30 – 18.30 uur technisch onderhoud van het systeem plaats. Op dat moment zijn een paar functies van Mijn RvR niet te gebruiken. Zo kunt u geen aanvragen versturen. Ook zijn de beslissingen van de Raad niet in te zien. Wel kunt u aanvragen invoeren en als concept opslaan op de startpagina. Ook is het mogelijk het piketrooster te bekijken. We verwachten dat uiterlijk 18.30 uur alles weer functioneert. 15 Feb 2017 10:55:00 Strafbeschikking van de OvJ - beleidswijziging https://www.rvr.org/nieuws/2017/februari/strafbeschikking-van-de-ovj---beleidswijziging.html Op 1 februari 2017 is door de Raad van State bepaald dat het horen van een verdachte door de Officier van Justitie inzake een strafbeschikking moet worden aangemerkt als een behandeling in rechte. 13 Feb 2017 11:17:00 Bijvoegen beschikking van burgemeester bij piketdeclaratie noodzakelijk https://www.rvr.org/nieuws/2017/januari/bijvoegen-beschikking-van-burgemeester-bij-piketdeclaratie-noodzakelijk.html Bij het project ‘insourcing BOPZ-proces worden de piketmeldingen landelijk op eenzelfde uniforme manier gemeld. Hierbij willen wij u erop attenderen dat voor alle regio’s geldt dat - bij de piketdeclaratie op het gebied van het psychiatrisch patiëntenpiket - de beschikking van de burgemeester bijgevoegd moet worden. 25 Jan 2017 13:47:00 Nieuw meldingsproces psychiatrisch patiëntenpiket https://www.rvr.org/nieuws/2017/januari/nieuw-meldingsproces-psychiatrisch-patientenpiket.html De Centrale Piketafdeling stond afgelopen jaar onder meer in het teken van het project ‘insourcing bopz-piket’. Dit project zorgt ervoor dat de Raad naast alle piketmeldingen voor (jeugd)strafpiket ook de piketmeldingen voor het psychiatrisch patiëntenpiket via het geautomatiseerde systeem laat verlopen. Afgelopen oktober ging de regio Den Haag als eerste hierop over. Daarna volgenden de andere regio’s waarvan regio Noord-Nederland als laatste vlak voor de kerstperiode. Meer weten over dit project? 25 Jan 2017 13:31:00 Jurisprudentie tot en met 2e kwartaal 2016 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2017/januari/jurisprudentie-tot-en-met-tweede-kwartaal-2016-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het derde en vierde kwartaal van 2015 en het eerste en tweede kwartaal van 2016. 25 Jan 2017 13:27:00 Wijzigingen binnen MijnRvR https://www.rvr.org/nieuws/2017/januari/mijnrvr-even-uit-de-lucht-door-wijzigingen.html Gisteravond was Mijn RvR van 18.00 tot 18.30 uur even uit de lucht. Dit in verband met een aantal wijzigingen binnen het systeem. Bovendien is het na deze update niet meer mogelijk gebruik te maken van Mijn RvR met verouderde besturingssystemen en browsers. Zo zal MijnRvR niet meer beschikbaar zijn voor gebruikers van WindowsXP en Internet Explorer 8 of lager. Deze software wordt al langere tijd niet meer veilig geacht en met deze update wordt dit actief geblokkeerd. 11 Jan 2017 09:02:00 Supersnelrecht en toeslag gevangenhouding/-neming https://www.rvr.org/nieuws/2016/november/supersnelrecht-en-toeslag-gevangenhouding--neming.html Op 28 september 2016 is door de Raad van State bepaald dat in supersnelrecht (SSR) de toeslag gevangenhouding/-neming van toepassing is. Vanaf de datum van deze uitspraak kent de Raad voor Rechtsbijstand daarom bij SSR en behandeling gevangenhouding/-neming de toeslag van twee punten toe. De beleidswijziging heeft geen terugwerkende kracht. Als de bezwaartermijn van een eerdere vaststelling nog open staat, dan kunt u wel aanvullend declareren. 4 Jan 2017 10:20:00 Hoe werkt de telefooncentrale piket? https://www.rvr.org/nieuws/2016/december/piket-telefonie.html De Centrale Piketafdeling heeft een eigen telefooncentrale en is te bereiken via het nummer 088- 787 1098. De afdeling is zeven dagen per week, ook op weekend- en feestdagen, te bereiken van 7.00 tot 20.00 uur. De beller krijgt bij verbinding met de Centrale Piketafdeling het volgende keuzemenu te horen: 1) piketmelding, 2) vragen over planning en diensten, 3) vragen over piketdeclaraties, 4) afdeling Inschrijven. Ook is er een wachtrij-aanduiding te horen. In de nachtelijke uren, tussen 20.00 en 7.00 uur is er een bereikbaarheidsdienst ingericht waarvoor alleen in geval van een levensdelict, gijzeling of ontvoering ook contact met een medewerker mogelijk is. 21 Dec 2016 13:40:00 Commissie evaluatie puntentoekenning rechtsbijstand opent e-mailadres https://www.rvr.org/nieuws/2016/december/commissie-evaluatie-puntentoekenning-rechtsbijstand-opent-e-mailadres.html Sinds 2 september 2016 is de Commissie evaluatie puntentoekenning rechtsbijstand onder leiding van mr. H. Th. van der Meer aan de slag. De commissie wil graag in verbinding staan met rechtsbijstandverleners in het stelsel. Omdat het niet mogelijk is alle rechtsbijstandverleners in persoon te horen, heeft de commissie een e-mailadres opengesteld waarop individuele rechtsbijstandverleners hun ervaringen met de puntentoekenningen in het stelsel kenbaar kunnen maken. De commissie heeft de Raad gevraagd dit artikel te plaatsen in deze nieuwsbrief. In het artikel leest u meer en vindt u het e-mailadres. 21 Dec 2016 13:37:00 Update versterking rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2016/december/update-versterking-rechtsbijstand.html In mei van dit jaar heeft de regering de aanbevelingen uit het eerder gepubliceerde rapport “Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand” van de commissie, onder voorzitterschap van mr. A. Wolfsen, in een kabinetsreactie aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel gesteld wordt dat het stelsel op hoofdlijnen goed functioneert, kondigt de regering een groot aantal maatregelen aan die het stelsel op onderdelen kunnen verbeteren. De maatregelen worden via een gemeenschappelijk programma door het Juridisch Loket en de Raad uitgevoerd. Op dit moment worden de randvoorwaarden gerealiseerd om die uitvoering op termijn mogelijk te maken. 21 Dec 2016 13:35:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2017 https://www.rvr.org/nieuws/2016/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2017.html Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2017. 21 Dec 2016 13:28:00 Overzicht betaaldata 2017 https://www.rvr.org/nieuws/2016/november/overzicht-betaaldata-2017.html Ook in 2017 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 25 Nov 2016 09:48:00 Werkinstructie ‘mediation vaststellen’ per 1 oktober gewijzigd https://www.rvr.org/nieuws/2016/november/per-1-oktober-werkinstructie-%E2%80%98mediation-vaststellen%E2%80%99-gewijzigd.html Per 1 oktober jl. wordt een afhechtingstoeslag alleen toegekend als de advocaat die een vaststellingsovereenkomst bij de rechtbank indient, staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en beschikt over de specialisatievereiste personen- en familierecht. 25 Nov 2016 09:48:00 Pilot Exu in High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2016/oktober/pilot-exu-in-high-trust.html Begin 2015 heeft de Raad een aantal advocatenkantoren uitgenodigd om mee te doen aan een pilot ‘extra uren in High Trust’. Met deze pilot wilden wij onderzoeken onder welke condities en binnen welke grenzen de praktijk van extra uren onder het regime van High Trust kan worden vormgegeven. 27 Oct 2016 11:52:00 Tijdig afmelden beschikbaarheid lasten https://www.rvr.org/nieuws/2016/oktober/tijdig-afmelden-beschikbaarheid-lasten.html Jaarlijks kunnen er (op grond van artikel 5 van de inschrijvingsvoorwaarden) niet meer toevoegingen worden afgegeven dan het equivalent van 250 “eenheden”. Onder dit aantal vallen ook de ambtshalve verstrekte toevoegingen. Het is daarom belangrijk dat u, als u bijna het maximum aantal toevoegingen heeft bereikt, tijdig aan de rechtbank(en) doorgeeft dat u niet meer beschikbaar bent voor ambtshalve toevoegingen. Dit voorkomt dat er lasten aan u worden verstrekt, waar geen toevoegingen meer voor kunnen worden afgegeven. 27 Oct 2016 11:51:00 Update werking Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2016/oktober/update-onderhoud-mijn-rvr.html Na het laatste onderhoud aan Mijn RvR ontstonden er problemen in de werking van het systeem. Dit was vervelend, zeker voor u als advocaat. Uiteindelijk bleven er nog wat kleinere problemen over, maar inmiddels komen hierover geen meldingen meer bij ons binnen. Verder hebben we een grondige evaluatie over het onderhoud gehouden met onze ICT-leverancier. De belangrijkste uitkomst hiervan is, dat ondanks dat de samenwerking tussen partijen prima verliep, eerdere communicatie naar u als advocaat over een dergelijk onderhoud cruciaal is. 20 Oct 2016 17:25:00 Supersnelrecht en toeslag gevangenhouding/-neming https://www.rvr.org/nieuws/2016/oktober/supersnelrecht-en-toeslag-gevangenhouding-neming.html Op 28 september jl. is door de Raad van State bepaald dat in supersnelrecht (SSR) de toeslag gevangenhouding/-neming van toepassing is. Vanaf de datum van deze uitspraak kent de Raad voor Rechtsbijstand daarom bij SSR en behandeling gevangenhouding/-neming de toeslag van twee punten toe. De beleidswijziging heeft geen terugwerkende kracht. Als de bezwaartermijn van een eerdere vaststelling nog open staat, dan kunt u wel aanvullend declareren. 10 Oct 2016 20:22:00 Hoe verder met een gedistribueerde asielzaak wanneer er geen contact (meer) is met cliënt? https://www.rvr.org/nieuws/2016/september/gedistribueerde-asielzaak-bij-geen-contact-meer-met-client.html Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand volgens het rooster een asielzaak aan u distribueert, staat u de cliënt in principe gedurende de gehele asielprocedure bij. In een vroeg stadium van de Algemene Asielprocedure wordt daarvoor een toevoeging verstrekt door de medewerkers van de Raad in het AC. 29 Sep 2016 00:00:00 Meldingen psychiatrisch patiëntenpiket op korte termijn via de Raad https://www.rvr.org/nieuws/2016/september/meldingen-psychiatrisch-patientenpiket-op-korte-termijn-via-raad.html Zoals in het afgelopen jaar al is gecommuniceerd, gaat de Raad de piketmeldingen voor het psychiatrisch patiëntenpiket (Bopz) op korte termijn in eigen beheer melden. Dit verloopt dan door middel van het geautomatiseerde meldsysteem van de Raad, waarin tevens de piketplanningen worden opgesteld, zoals dat nu ook al het geval is bij (jeugd)strafrecht. 29 Sep 2016 00:00:00 Deadline doorgeven beschikbaarheid en verhinderdata Piket https://www.rvr.org/nieuws/2016/september/deadline-doorgeven-beschikbaarheid-en-verhinderdata-piket.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode januari tot en met juni 2017. Wij maken u erop attent dat u tot uiterlijk 7 oktober 2016 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven via het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 29 Sep 2016 00:00:00 Wijzigingen werkinstructies per 1 oktober 2016 https://www.rvr.org/nieuws/2016/september/wijzigingen-werkinstructies-per-1-oktober-2016.html Per 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit artikel een aantal van die wijzigingen op een rij. Op Kenniswijzer vindt u (per 1 oktober a.s.) een overzicht van alle wijzigingen. 29 Sep 2016 00:00:00 Verjaringstermijn https://www.rvr.org/nieuws/2016/september/verjaringstermijn.html De Raad ontvangt geregeld vragen over hoe lang u een toevoeging mag laten liggen na beëindiging van de rechtsbijstand voordat u deze declareert. U moet daarbij rekening houden met de verjaringstermijn. Declaraties waarbij de rechtsbijstand tenminste 5 jaar voor de ontvangstdatum van het verzoek om vergoeding is beëindigd, zijn verjaard. De Raad stelt dan geen vergoeding vast. De periode van 5 jaar begint op 31 december van het jaar waarin de rechtsbijstand werd beëindigd en de vergoeding opeisbaar werd. 29 Sep 2016 00:00:00 High Trust-helpdesk tijdelijk niet beschikbaar op 20 september https://www.rvr.org/nieuws/2016/september/high-trust-helpdesk-tijdelijk-niet-beschikbaar-op-20-september.html De High Trust-helpdesk is vanwege een interne bijeenkomst tijdelijk telefonisch niet beschikbaar tussen 12.30 en 14.30 uur. Daarvoor en daarna is de High Trust-helpdesk wel te bereiken. We staan dan klaar voor beantwoording van uw vragen. Wij danken u voor uw begrip. Excuses voor het ongemak. 16 Sep 2016 12:32:00 Status werking Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2016/september/status-werking-mijn-rvr.html Na het recentelijk herstel van de problemen rond Mijn RvR, bleek de afgelopen dagen toch dat het systeem nog niet naar onze tevredenheid werkt. We hebben helaas te maken gehad met momenten dat Mijn RvR niet beschikbaar was. Dit hebben we opgelost door Mijn RvR te herstarten. Overigens verwerkt Mijn RvR wel de gebruikelijke hoeveelheid aanvragen als ervoor. We realiseren ons dat deze ontwikkelingen uw vertrouwen in Mijn RvR op de proef stelt. We geven u daarom in dit bericht meer uitleg over de huidige stand van zaken, zodat u op de hoogte bent en weet wat u in de tussentijd kunt doen als u tegen problemen aanloopt. Ondertussen doen wij er alles aan om de nog openstaande zaken zo snel mogelijk op te lossen. 1 Sep 2016 00:00:00 Excuus voor geen bereik Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2016/augustus/excuus-voor-geen-bereik-mijn-rvr.html Wij bieden u onze excuses aan voor het feit dat wij de afgelopen dagen niet in staat waren u een goed functionerend Mijn RvR te leveren. We konden een goede verwerking van de gegevens van Mijn RvR niet garanderen en hebben noodgedwongen het systeem voor bepaalde tijd moeten afsluiten. Graag geven wij u een korte uitleg over de gang van zaken. Na het onderhoud van vrijdag 19 augustus 15.00 uur t/m zondag 21 augustus leek Mijn RvR bij de start op maandagochtend 22 augustus weer goed bereikbaar te zijn. 24 Aug 2016 00:00:00 Mijn RvR vandaag weer operationeel vanaf 15.00 uur https://www.rvr.org/nieuws/2016/augustus/mijn-rvr-vandaag-weer-operationeel-vanaf-15.00-uur.html Mijn RvR is vandaag, 23 augustus, vanaf 15.00 uur weer beschikbaar. Het systeem verwerkt de gegevens dan weer optimaal. U kunt uw aanvragen vanaf dat moment dus weer via Mijn RvR indienen en uw gegevens checken. Het kan echter nog voorkomen dat u wel een e-mailnotificatie heeft ontvangen, maar dat het besluit (nog) niet zichtbaar is Mijn RvR. Onze ICT-leverancier is op dit moment de oplossing hiervoor aan het implementeren. Deze treedt uiterlijk morgen, 24 augustus in werking. Dan zijn ook deze besluiten weer zichtbaar in Mijn RvR. 23 Aug 2016 15:00:00 Mijn RvR niet beschikbaar door onvoorziene omstandigheden https://www.rvr.org/nieuws/2016/augustus/mijn-rvr-niet-beschikbaar-door-onvoorziene-omstandigheden.html Helaas blijkt dat Mijn RvR nog steeds niet goed functioneert. Na het onderhoud van afgelopen weekend blijft de werking van Mijn RvR mede door onvoorziene omstandigheden onvoorspelbaar. Daarom blijft Mijn RvR afgesloten tot we een goede werking kunnen garanderen. We realiseren ons dat dit voor ongemak zorgt, maar voor een goede verwerking van uw aanvragen is een goede werking van Mijn RvR noodzakelijk. Onze ICT-leverancier werkt aan een oplossing van het probleem. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via de website en melden u als Mijn RvR weer beschikbaar is. (Update bericht: 23 aug 07.30 uur) 23 Aug 2016 07:30:00 Versterking Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2016/augustus/versterking-rechtsbijstand.html Op 22 juni vond het rondetafelgesprek met de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie plaats over de adviezen van de Commissie Wolfsen en de Commissie Barkhuysen en over de kabinetsreactie naar aanleiding van deze adviezen. Algemeen directeur/bestuurder Hans Gerritsen gaf een toelichting namens onze organisatie. In dit artikel meer over de reactie van de Raad. 4 Aug 2016 14:37:31 Vragen over de verwerking van uw aanvragen? https://www.rvr.org/nieuws/2016/augustus/vragen-over-de-verwerking-van-uw-aanvragen.html Wij streven ernaar uw verzoeken zo goed en zo snel mogelijk te verwerken. Toch kan er bij het verwerken van verzoeken om toevoeging of declaratie wat mis gaan. Doet dit zich voor bij uw zaak, neem dan eerst contact op met een van de medewerkers van de Raad via ons algemene nummer 088-787 1000. 4 Aug 2016 14:34:55 Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2015 gepubliceerd https://www.rvr.org/nieuws/2016/augustus/monitor-2015-gepubliceerd.html Begin augustus is de 14e editie van de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand met daarin de cijfers over het jaar 2015 verschenen. Elk jaar publiceert de Raad voor Rechtsbijstand deze monitor om te beschrijven hoe de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand zich ontwikkelen. 4 Aug 2016 13:54:19 Geconcentreerde telefonische (helpdesk)bezetting in ochtenden augustus https://www.rvr.org/nieuws/2016/juli/telefonische-bereikbaarheid-augustus-2016.html Van maandag 1 augustus t/m vrijdag 19 augustus 2016 concentreert de Raad de telefonische (helpdesk)bezetting in de ochtend. Dit doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in deze weken tijdens de zomerperiode. Doe uw zaken met de Raad in deze weken dus in de ochtenden vóór 13.00 uur. Door de aanwezige menskracht op deze manier optimaal in te zetten, zijn er meer collega’s beschikbaar voor de beantwoording van uw vragen. Wij kunnen u dan sneller te woord staan en verder helpen. 19 Jul 2016 13:19:56 Vragen over mediation? Bel met de helpdesk mediation https://www.rvr.org/nieuws/2016/juli/vragen-over-mediation-bel-met-de-helpdesk-mediation.html Voor u als mediator hebben wij een aparte helpdesk ingericht. Kies in het telefonische keuzemenu voor optie 2 (rechtsbijstandverlener), gevolgd door optie 4 (overig) en vraag de telefoniste om doorverbonden te worden met de helpdesk voor mediation. Zo beperkt u uw wachttijd en voorkomt u extra doorverbinden. 7 Jul 2016 11:23:06 Informatiebijeenkomsten voor mediators https://www.rvr.org/nieuws/2016/juli/informatiebijeenkomsten-voor-mediators.html De Raad organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor mediators. Mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven ontvangen hiervoor een uitnodiging. We organiseren ook zogenaamde scholingsbijeenkomsten voor mediators die al zijn inschreven bij de Raad, maar graag op de hoogte gehouden willen worden. 7 Jul 2016 11:20:37 Nieuw formulier aanvraag toevoeging mediation https://www.rvr.org/nieuws/2016/juli/nieuw-formulier-aanvraag-toevoeging-mediation.html De Raad heeft het formulier voor het aanvragen van een mediationtoevoeging aangepast. Het nieuwe formulier is voor u beschikbaar op onze website. 7 Jul 2016 10:56:09 Collegiale Kwaliteitsbevordering succesvol van start https://www.rvr.org/nieuws/2016/juli/collegiale-kwaliteitsbevordering-succesvol-van-start.html Eind 2015 is de collegiale kwaliteitsbevordering (CKB) voor reguliere vreemdelingenzaken en zaken van inbewaringstelling van vreemdelingen gestart. In januari van dit jaar gingen de uitnodigingen uit aan advocaten die zich bezighouden met regulier vreemdelingenrecht. Deze kwaliteitsbevordering is opgezet voor en door advocaten en beoogt bij te dragen aan de kwaliteit door uitwisseling van ervaringen en het delen van ‘tips en tricks’. Er is geen sprake van een toezichthoudende rol. Het is een vorm van vrijwillige intervisie die als doel heeft de eigen kwaliteit te verbeteren. Nu de eerste bezoeken achter de rug zijn en naar na de vakantieperiode een tweede uitnodigingsronde start, is het tijd voor een korte update. 6 Jul 2016 13:29:00 Hoe vind ik mijn weg op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2016/juni/hoe-vind-ik-mijn-weg-op-kenniswijzer.html Dient u onder High Trust een aanvraag voor toevoeging of vaststelling in, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de aanvraag. De Raad ondersteunt u daarbij met de interne werkinstructies die op Kenniswijzer zijn gepubliceerd. 30 Jun 2016 09:35:12 Inloggen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2016/juni/inloggen-in-mijn-rvr.html Voor het inloggen en werken in Mijn RvR adviseren wij u Internet Explorer of Firefox te gebruiken. Google Chrome veroorzaakt af en toe problemen bij het invoeren van gegevens. Dit is overigens mede afhankelijk van de instellingen van de lokale werkplek. Hierdoor is de oorzaak van deze problemen door ons moeilijk te vinden. Om die reden ontraden wij het gebruik van Google Chrome. 30 Jun 2016 09:34:06 Wijzigingen werkinstructies per 1 juli https://www.rvr.org/nieuws/2016/juni/wijzigingen-werkinstructies-per-1-juli.html Per 1 juli voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. De wijzigingen betreffen onder andere het in maart 2016 ingevoerde 'spoor 2- beleid'. We berichtten u hier al over in een nieuwsartikel van 2 mei jl. Daarnaast is ook in het beleid van de Raad beschreven hoe de Raad omgaat met een toevoegingsaanvraag, nadat een toevoeging op last is ingetrokken, omdat de rechtzoekende op betalende basis wenst te worden bijgestaan. Het beleid bij ‘verzet tegen strafbeschikking’ is verder verduidelijkt. 30 Jun 2016 09:33:18 Slagingskans schuldsanering onverminderd hoog https://www.rvr.org/nieuws/2016/juni/slagingskans-schuldsanering-onverminderd-hoog.html De Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) blijkt een goede manier om problematische schulden duurzaam op te lossen. De kans op een succesvolle afronding is onverminderd hoog. Van het aantal personen dat is toegelaten tot de schuldsanering, haalt 86% schuldenvrij de eindstreep (‘schone lei’). Het slagingspercentage is daarmee zelfs licht gestegen. Dit blijkt uit de Monitor 2015. Opvallend is de dalende instroom van nieuwe Wsnp-zaken ten opzichte van voorgaande jaren. 22 Jun 2016 13:54:00 Kabinetsreactie rapport Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2016/juni/kabinetsreactie-rapport-wolfsen.html Minister van der Steur (VenJ) heeft op 31 mei aan de Tweede Kamer de kabinetsreactie gestuurd op het rapport “Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand” van de “Commissie Onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel”. 1 Jun 2016 13:50:35 Correctie op te lage uitbetalingen https://www.rvr.org/nieuws/2016/mei/correctie-op-te-lage-uitbetalingen.html Begin juni 2016 voert de Raad weer een ambtshalve correctie uit op te lage uitbetalingen voor toevoegingszaken die vóór 3 februari 2015 zijn aangevraagd en op, of direct na die datum nog in onze werkvoorraad zaten. In deze toevoegingszaken is er namelijk recht op uitbetaling van het basisbedrag zoals dat voor de indexering van 1 februari 2015 gold. 24 May 2016 09:07:39 Asiel: toevoeging en vaststelling vergoeding spoor 2 https://www.rvr.org/nieuws/2016/mei/asiel-toevoeging-en-vaststelling-vergoeding-spoor-2.html Voor de rechtsbijstand aan asielzoekers in de procedure veilig land van herkomst of bescherming in een andere EU-lidstaat (spoor 2) wordt door het AC een V060 toevoeging afgegeven. Doordat op 1 maart jl. de procedure op grond van artikel 3.109ca Vreemdelingenbesluit is ingevoerd, wordt de asielaanvraag buiten de AA/VA procedure afgedaan, waardoor de vergoeding op grond van artikel 5a lid1 onder a, b en c Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr) niet van toepassing is. 2 May 2016 10:17:13 Introductie wachtlijsten BOPZ piketplanningen Ressort Arnhem-Leeuwarden en Lelystad https://www.rvr.org/nieuws/2016/mei/introductie-wachtlijsten.html De Raad hanteert al sinds geruime tijd wachtlijsten voor de aanmelding op de psychiatrisch patiëntenpiketplanningen in een groot deel van Nederland. Voor de meeste psychiatrisch piketplanningen in het ressort Arnhem-Leeuwarden bestond tot voor kort nog geen wachtlijst. Sinds 1 januari 2016 hanteert de Raad –na advies van de landelijke Adviescommissie BOPZ en in afstemming met de Nederlandse Orde van Advocaten- ook voor deze piketplanningen een wachtlijst. Daarmee geldt landelijk voor alle psychiatrisch piketplanningen een wachtlijst. 2 May 2016 08:57:53 Peter van den Biggelaar benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau https://www.rvr.org/nieuws/2016/april/peter-van-den-biggelaar-benoemd-tot-officier-in-de-orde-van-oranje-nassau.html Dinsdag 29 maart 2016 is Peter van den Biggelaar benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat maakte Secretaris-Generaal Siebe Riedstra van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekend tijdens het symposium ‘Rechtsbijstand voor de burger’ in Utrecht. Van de Biggelaar nam daar afscheid als directeur van de Raad voor Rechtsbijstand. 8 Apr 2016 09:27:27 Onderzoek rol Juridisch Loket voor vreemdelingen in bewaring https://www.rvr.org/nieuws/2016/april/onderzoek-rol-juridisch-loket-voor-vreemdelingen-in-bewaring.html In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand heeft het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden onderzoek gedaan naar de beleving en ervaringen van ingesloten vreemdelingen in het Detentiecentrum (DC) Zeist met het spreekuur van het Juridisch Loket. 7 Apr 2016 08:40:23 Invoering wijzigingen werkinstructies uitgesteld https://www.rvr.org/nieuws/2016/maart/invoering-wijzigingen-werkinstructies-uitgesteld.html Anders dan u van ons gewend bent, hebben we deze keer geen wijzigingen in de werkinstructies ingevoerd in per 1 april. De recent ingevoerde regeling voor vergoeding verhoorbijstand geeft mogelijk na monitoring aanleiding tot verdere aanpassing van het beleid en de werkinstructies. Om wijzigingen in de werkinstructies zoveel mogelijk te clusteren en de wijzigingsdata waar mogelijk te beperken in aantal, stellen we de invoering van de wijzigingen daarom voorlopig uit. 5 Apr 2016 11:39:26 Aanvraag Lichte Advies Toevoeging bij High Trust één-op-één-controle https://www.rvr.org/nieuws/2016/maart/aanvraag-lichte-advies-toevoeging-bij-ht-een-op-een.html Geregeld ontvangt de Raad Lichte Advies Toevoegingsaanvragen (LAT) binnen de High Trust één-op-één-controle, waarbij onduidelijk is waarvoor deze worden aangevraagd. Bij de afgifte van een LAT binnen High Trust één-op-één-controle valt het moment van de controle van de toevoeging samen met het vaststellen van de vergoeding. Dit is één administratieve handeling. Het is daarom van belang dat u uw LAT-aanvraag goed motiveert. Zo kunnen we deze sneller controleren en uw vergoeding sneller uitbetalen. 5 Apr 2016 11:39:22 Pricon lanceert piketservice nieuwe stijl https://www.rvr.org/nieuws/2016/maart/pricon-lanceert-piketservice-nieuwe-stijl.html Met de komende veranderingen in de processen van de Raad voor Rechtsbijstand worden ook de piketmeldingen die nog via de Piketcentrale in Rotterdam verliepen, geautomatiseerd door de Centrale Piketafdeling van de Raad voor Rechtsbijstand gemeld aan piketadvocaten. In de procedures zijn echter een aantal voorwaarden opgenomen voor wat betreft de acceptatie, zoals een reactietermijn. Deze voorwaarden kunnen de oorzaak zijn dat een advocaat een bepaalde melding niet tijdig accepteert. Pricon heeft voor de acceptatie van piketmeldingen een service opgezet. In dit artikel wordt globaal ingegaan op de achtergronden. 5 Apr 2016 11:39:10 De Raad tijdelijk telefonisch niet bereikbaar op 24 maart https://www.rvr.org/nieuws/2016/maart/de-raad-telefonisch-tijdelijk-niet-bereikbaar-op-24-maart.html De Raad is vanwege een interne bijeenkomst tijdelijk telefonisch niet beschikbaar op donderdag 24 maart vanaf 16.00 uur. Vanaf vrijdag 25 maart zijn wij weer te bereiken. We staan dan klaar voor beantwoording van uw vragen. Wij danken u voor uw begrip. 23 Mar 2016 07:38:34 Jaarverslag 2015: Voorbereid de toekomst in https://www.rvr.org/nieuws/2015/maart/jaarverslag-2015-voorbereid-de-toekomst-in.html Het rechtsbijstandstelsel is een kostbaar goed dat we moeten bewaken. Het is nooit een rustig bezit. Na zeven jaren van reorganisatie en veranderingen in onze organisatie, staan alweer nieuwe ontwikkelingen voor de deur. We bereiden ons voor op de uitdagingen die ons wachten op basis van het rapport Wolfsen. 22 Mar 2016 19:51:55 Declaratie reiskosten https://www.rvr.org/nieuws/2016/maart/declaratie-reiskosten.html Voor het bijwonen van zittingen kunt u een vergoeding van reiskosten en –tijd krijgen. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als er daadwerkelijk is gereisd. Bij de berekening van de afstand gaat de Raad uit van de snelste route. 14 Mar 2016 09:31:18 Toevoegingen alleen met inschrijving specialisatie: ook bij Jeugdzaken https://www.rvr.org/nieuws/2016/maart/toevoegingen-alleen-met-inschrijving-specialisatie-ook-bij-jeugdzaken.html Voor een aantal rechtsgebieden, waaronder Jeugdzaken, heeft de Raad op grond van artikel 15 van de Wet op de rechtsbijstand specialisaties ingesteld. Hiervoor gelden aanvullende deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden. Wilt u toevoegingen voor een of meerdere van deze specialisaties aanvragen, dan hoort u hiervoor ingeschreven te staan. Dit geldt ook voor toevoegingen die op last (digitaal) door het gerecht worden afgegeven. 14 Mar 2016 09:07:24 Deadline doorgeven beschikbaarheid en verhinderdata piket https://www.rvr.org/nieuws/2016/maart/deadline-doorgeven-beschikbaarheid-en-verhinderdata-piket.html Binnenkort stelt de centrale piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2016. Wij willen u erop attent maken dat u tot uiterlijk 1 april 2016 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven via het piketplanningsprogramma Symagic, te bereiken via Mijn RvR. 14 Mar 2016 08:52:08 Meenemen mobiele telefoon tijdens piketdienst https://www.rvr.org/nieuws/2016/maart/meenemen-mobiele-telefoon-tijdens-piketdienst.html Vanaf 1 maart 2016 mogen piketadvocaten hun mobiele telefoon meenemen tijdens het verlenen van consultatiebijstand. De Korpsleiding van de Nationale Politie heeft hierover een hernieuwd standpunt ingenomen. 14 Mar 2016 08:40:00 Recht van verdachten op verhoorbijstand; ook voor meerderjarigen https://www.rvr.org/nieuws/2016/februari/recht-van-verdachten-op-verhoorbijstand-ook-voor-meerderjarigen.html Uiterlijk 27 november 2016 moet de EU-richtlijn (2013/48/EU) waarin minimumregels voor het recht op rechtsbijstand in strafprocedures zijn opgenomen in nationale regelgeving omgezet zijn. Hiervoor is een wetsvoorstel (Kamerstukken II 34 157 nr. 2) ingediend. De Hoge Raad heeft bij arrest van 22 december 2015 (ECLI: NL: HR:2015:3608) echter al aangegeven er voortaan van uit te zullen gaan dat verdachten recht op verhoorbijstand hebben. De Hoge Raad heeft de rechtspraktijk tot 1 maart 2016 de gelegenheid gegeven om de feitelijke implementatie van dit recht te realiseren. 12 Feb 2016 00:00:00 Collegiale Kwaliteitsbevordering voor zaken regulier vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring https://www.rvr.org/nieuws/2016/februari/collegiale-kwaliteitsbevordering-voor-reguliere-en-bewaringszaken.html Eind 2015 is gestart met collegiale kwaliteitsbevordering voor reguliere vreemdelingenzaken en zaken van inbewaringstelling van vreemdelingen. Kwaliteitsbevordering van advocaten voor en door advocaten die beoogt bij te dragen aan de kwaliteit door uitwisseling van ervaringen, ‘tips en tricks’. De collegiale kwaliteitsbevordering heeft geen toezichthoudende rol. Het is een vorm van vrijwillige intervisie die als doel heeft om de eigen kwaliteit te verbeteren. 11 Feb 2016 09:58:34 Gerard Schouw nieuwe voorzitter Raad van Advies https://www.rvr.org/nieuws/2016/januari/gerard-schouw-nieuwe-voorzitter-raad-van-advies.html De heer dr. A.G. (Gerard) Schouw is op 21 januari 2016 benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies van de Raad voor Rechtsbijstand. 28 Jan 2016 13:23:00 Aangepaste structuur en bedrijfsvoering Raad https://www.rvr.org/nieuws/2016/januari/aangepaste-structuur-en-bedrijfsvoering-raad.html In 2015 heeft de Raad voor Rechtsbijstand zijn landelijke dienstverlening verder uitgebouwd en vormgegeven. Door de landelijke inrichting van de organisatie en de dienstverlening vergroten we de efficiency van de organisatie voor het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand. In 2009 is dit proces via de fusie in gang gezet waarbij de voormalige Raden voor Rechtsbijstand fuseerden tot één Raad met vijf vestigingen en een centraal kantoor. In dit artikel informeren wij u over de uitbouw van de landelijke dienstverlening. 28 Jan 2016 09:39:00 Raad verwelkomt 2000-ste High Trust-kantoor https://www.rvr.org/nieuws/2016/januari/raad-verwelkomt-2000-ste-high-trust-kantoor.html Begin december 2015 mocht de Raad het 2000-ste High Trust-kantoor verwelkomen. Kantoor Ten Berge│Leerkotte uit Utrecht viel deze gebeurtenis ten deel. High Trust is inmiddels de ‘core business’ van de Raad. Dit betekent dat ruim 76% van het toevoegvolume wordt verwerkt op basis van High Trust. In dit artikel een kennismaking met kantoor Ten Berge│Leerkotte. 28 Jan 2016 00:00:00 Herhaalde aanvraag vanwege peiljaarverlegging https://www.rvr.org/nieuws/2016/januari/herhaalde-aanvraag-vanwege-peiljaarverlegging.html De Raad ontvangt geregeld herhaalde aanvragen voor toevoeging nadat een aanvraag toevoeging financieel is afgewezen én een verzoek PJV is afgewezen of de termijn voor indienen ervan ongebruikt is verstreken. Met de nieuwe financiële afwijzing én een daarop tijdig aangevraagde peiljaarverlegging wordt dan getracht alsnog het verzoek PJV gehonoreerd te krijgen. Dit is niet correct als niet wordt voldaan aan de volgende criteria. 28 Jan 2016 00:00:00 Nieuwe telefooncentrale piket https://www.rvr.org/nieuws/2016/januari/nieuwe-telefooncentrale-piket.html De Centrale Piketafdeling van de Raad voor Rechtsbijstand is vanaf 21 januari jl. op de telefooncentrale van de Raad aangesloten via het bekende telefoonnummer 088-787 10 98. Dit betekent dat advocaten die met de Centrale Piketafdeling bellen een nieuw keuzemenu te horen krijgen. Met deze aanpassing is de Centrale Piketafdeling, met gebruik van een eigen apart keuzemenu, opgenomen in het overkoepelende telefoonsysteem van de Raad dat begin 2015 al in gebruik werd genomen voor de andere afdelingen en vestigingen. 28 Jan 2016 00:00:00 Toetsing specialisatie Strafrecht en Jeugdzaken High Trust-steekproef https://www.rvr.org/nieuws/2016/januari/toetsing-specialisatie-strafrecht-en-jeugdzaken-high-trust-steekproef.html De Raad toetst binnenkort bij advocaten van High Trust-kantoren die staan ingeschreven voor de specialisaties Strafrecht en Jeugdzaken tijdens de steekproefcontrole of u aan de deskundigheidseisen voor deze specialisaties heeft voldaan. Deze toetsing vindt plaats op basis van een willekeurige selectie. Bent u geselecteerd voor de toetsing van de opleidingspunten of heeft u te weinig toevoegingen behandeld? Dan ontvangt u voorafgaand of tijdens het kantoorbezoek voor de High Trust-steekproefcontrole van de beschikker relatiebeheer een antwoordformulier, dat wij u vragen in te vullen. 28 Jan 2016 00:00:00 Toetsing specialisatie Strafrecht en Jeugdzaken Niet High Trust-kantoren en High Trust één-op-één-kantoren https://www.rvr.org/nieuws/2016/januari/toetsing-specialisatie-strafrecht-en-jeugdzaken-niet-high-trust-kantoren-en-high-trust-een-op-een-kantoren.html Heeft uw kantoor een High Trust-overeenkomst met één-op-één-controle met de Raad gesloten of heeft uw kantoor geen High Trust-overeenkomst met de Raad? Dan toetsen we door middel van een e-mailbericht, waarin we u verzoeken aan te tonen dat u aan de deskundigheidseisen heeft voldaan. Als u te weinig toevoegingen op het terrein van het strafrecht over 2015 en/of te weinig toevoegingen op het terrein van jeugdzaken over 2014 en 2015 heeft behandeld, ontvangt u van ons binnenkort een e-mailbericht met daarin een link naar het antwoordformulier. 28 Jan 2016 00:00:00 Spreekuur Juridisch Loket voor vreemdelingen https://www.rvr.org/nieuws/2016/januari/spreekuur-juridisch-loket-voor-vreemdelingen.html Het Juridisch Loket verzorgt spreekuren voor vreemdelingen in detentie voor juridische vragen over hun verblijf in Nederland en het detentiecentrum waar zij verblijven. In dit artikel meer over deze dienstverlening. 28 Jan 2016 00:00:00 Toetsing inschrijvingsvoorwaarden specialisaties Strafrecht en Jeugdzaken https://www.rvr.org/nieuws/2016/januari/toetsing-inschrijvingsvoorwaarden-specialisaties-strafrecht-en-jeugdzaken.html De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisaties Strafrecht en Jeugdzaken. Advocaten die ingeschreven zijn voor deze specialisaties moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisaties en voor deze specialisaties toevoegingen aan te kunnen vragen. 28 Jan 2016 00:00:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2016 https://www.rvr.org/nieuws/2015/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2016.html De inschrijvingsvoorwaarden voor 2016 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 22 Dec 2015 20:34:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2016 https://www.rvr.org/nieuws/2015/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2016.html Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2016. 22 Dec 2015 00:00:00 Overzicht betaaldata 2016 https://www.rvr.org/nieuws/2015/december/overzicht-betaaldata-2016.html In 2016 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 22 Dec 2015 00:00:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2016 https://www.rvr.org/nieuws/2015/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2016.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2016, in december 2015 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de voorwaarden goedgekeurd. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 22 Dec 2015 00:00:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2016 https://www.rvr.org/nieuws/2015/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2016.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. Het gaat hierbij onder meer om wijzigingen in de specialisaties strafrecht en jeugdzaken. 22 Dec 2015 00:00:00 Extra vragen over deskundigheidseisen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2015/december/extra-vraag-over-deskundigheidseisen-in-mijn-rvr.html Vraagt u via Mijn RvR een toevoeging aan voor een rechtsgebied waarvoor aanvullende deskundigheidseisen gelden? Dan wordt u ook de vraag gesteld of u voor dit rechtsgebied ingeschreven bent bij de Raad. Dit is namelijk een vereiste. Let op: High Trust-advocaten die een toevoeging aanvragen voor een rechtsgebied waarvoor zij niet zijn ingeschreven krijgen deze toch automatisch toegewezen omdat in High Trust deze controle niet vooraf wordt uitgevoerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het juiste invullen van deze vraag. 21 Dec 2015 14:40:46 Bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/2015/december/bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Op eerste kerstdag en op nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand telefonisch niet bereikbaar. Op 31 december zijn wij tot 15.00 uur bereikbaar. De afdeling Piket is gedurende deze dagen bereikbaar voor (actuele) piketmeldingen. 20 Dec 2015 00:05:00 Hans Gerritsen nieuwe directeur Raad voor Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2015/december/hans-gerritsen-nieuwe-directeur-raad-voor-rechtsbijstand.html De heer mr. drs. J.H. (Hans) Gerritsen wordt de nieuwe directeur van de Raad voor Rechtsbijstand. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft besloten hem te benoemen. Gerritsen begint 1 januari 2016 bij de Raad. 18 Dec 2015 10:00:00 Kort geding opheffing gijzeling Wet Mulder https://www.rvr.org/nieuws/2015/november/kort-geding-opheffing-gijzeling-wet-mulder.html De Raad ontvangt geregeld aanvragen voor advieswerkzaamheden bij een dreigende gijzeling in Wet Mulderzaken. Kern van het toevoegingbeleid is dat alleen dan een toevoeging wordt verleend (of bij High Trust mag worden aangevraagd) voor kort geding opheffing gijzeling, als de rechtzoekende daadwerkelijk is gegijzeld. 26 Nov 2015 15:13:13 Let op gebruik juiste zaakcode bij automatisch verstrekte toevoeging https://www.rvr.org/nieuws/2015/november/let-op-gebruik-juiste-zaakcode-bij-automatisch-verstrekte-toevoeging.html Wanneer een toevoeging automatisch wordt verstrekt komt de door u geselecteerde zaakcode (via Mijn RvR) op de toevoeging. Het is dus belangrijk dat u alert bent op dit onderdeel omdat de zaakcode direct van invloed is (puntenaantal) op de hoogte van de vergoeding. Daarnaast is in het personen- en familierecht de zaakcode ook bepalend voor welke eigen bijdrage van toepassing is. 26 Nov 2015 15:13:00 Jurisprudentie tot en met vierde kwartaal 2014 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2015/november/jurisprudentie-tot-en-met-vierde-kwartaal-12014-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het vierde kwartaal van 2014. 26 Nov 2015 15:12:50 Op goede voet scheiden via Rechtwijzer https://www.rvr.org/nieuws/2015/november/op-goede-voet-scheiden-via-rechtwijzer.html De Raad voor Rechtsbijstand lanceert, in samenwerking met HiiL Innovating Justice en IT-bedrijf Modria, het online conflictoplossingsplatform Rechtwijzer uit elkaar. 24 Nov 2015 12:56:11 Rechtwijzer krijgt eervolle vermelding Europese innovatieprijs Raad van Europa https://www.rvr.org/nieuws/2015/oktober/rechtwijzer-krijgt-eervolle-vermelding-europese-innovatieprijs.html Vrijdag 23 oktober 2015 is in Banja Luka (Bosnië en Herzegovina) de Crystal Scale of Justice uitgereikt aan het Gerechtelijk instituut voor Schotland. Rechtwijzer kreeg tijdens de uitreiking een eervolle vermelding. 29 Oct 2015 15:24:20 Supersnelrecht (S042) en toeslagen https://www.rvr.org/nieuws/2015/oktober/supersnelrecht-s042-en-toeslagen.html De Raad krijgt met enige regelmaat vragen over het declareren van toeslagen bij supersnelrechtzaken. Het gaat hier om verdachten die binnen de termijn van de inverzekeringstelling worden berecht. De vergoeding van deze zaken is afgestemd op het geheel van de uit te voeren werkzaamheden, zo blijkt uit de Nota van toelichting. De toeslagen ex artikel 16 en 17 Besluit vergoedingen rechtsbijstand zijn niet van toepassing op deze zaken. 29 Oct 2015 15:22:09 Belastingvrij inkomen of inkomen en vermogen in het buitenland https://www.rvr.org/nieuws/2015/oktober/belastingvrij-inkomen-of-inkomen-en-vermogen-in-het-buitenland.html Heeft uw cliënt (en/of de eventuele partner) belastingvrij inkomen of heeft uw cliënt inkomsten of vermogen in het buitenland? Dan kan voor de financiële beoordeling niet worden volstaan met de opgave van het BSN. 29 Oct 2015 15:20:21 Samenvoeging piketregio's Roosendaal/Bergen op Zoom-Breda en Friesland Noord-Zuid https://www.rvr.org/nieuws/2015/oktober/samenvoeging-piketregios.html Vanaf 1 januari 2016 worden twee piketregio’s samengevoegd: de piketregio Roosendaal/Bergen op Zoom met de piketregio Breda en de regio’s Friesland Noord en Zuid worden één piketregio. Aanleiding daartoe is de aanmerkelijke vermindering van het aantal piketmeldingen in Roosendaal/Bergen op Zoom en de regio Friesland Zuid. 29 Oct 2015 15:10:39 Rechtwijzer genomineerd voor Europese innovatie prijs https://www.rvr.org/nieuws/2015/oktober/rechtwijzer-genomineerd-voor-europese-innovatie-prijs.html De ‘Crystal Scale of Justice’ is een prijs van de justitiecommissie van de Raad van Europa. De prijs wordt vrijdag 23 oktober 2015 uitgereikt in Banja Luka (Bosnië en Herzegovina). Rechtwijzer is –samen met drie andere initiatieven- genomineerd. 20 Oct 2015 17:06:04 Bij fout in steekproef vergoeding ingetrokken https://www.rvr.org/nieuws/2015/oktober/bij-fout-in-steekproef-vergoeding-ingetrokken.html De Raad ontvangt opnieuw vragen van rechtzoekenden over advocaten die aan hen, naast de eigen bijdrage, een honorarium in rekening brengen. Dit blijkt bijvoorbeeld voor te komen als na steekproefcontrole de vergoeding van de High Trust-advocaat is ingetrokken omdat het een onterecht afgegeven toevoeging bleek te zijn. Het alsnog sturen van een (aanvullende) rekening naar de cliënt is dan niet geoorloofd. De toevoeging blijft namelijk in stand. 8 Oct 2015 15:10:14 Cursus ‘Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten’ https://www.rvr.org/nieuws/2015/september/cursus-%E2%80%98actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand-en-proceskosten%E2%80%99.html De bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand zijn vooralsnog stilgelegd in afwachting van de verschijning van de rapporten van de Commissie Wolfsen en de Commissie Duurzaam van de Nederlandse Orde van Advocaten begin december 2015. In deze cursus gaan twee experts, Bernard de Leest, lid van de Algemene Raad van de NOvA en portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand en Ella Schepel, Coördinator Kwaliteit bij de Raad voor Rechtsbijstand, u bijpraten over de actuele stand van zaken. 24 Sep 2015 00:00:00 Declaratie reiskosten https://www.rvr.org/nieuws/2015/september/declaratie-reiskosten.html Voor het bijwonen van zittingen kunt u een vergoeding van reiskosten en –tijd krijgen. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als er daadwerkelijk is gereisd. Bij de berekening van de afstand heen- en terugreis gaat de Raad uit van de snelste route. 24 Sep 2015 00:00:00 Wijzigingen werkinstructies per 1 oktober 2015 https://www.rvr.org/nieuws/2015/september/wijzigingen-werkinstructies.html Met ingang van 1 oktober 2015 wordt een aantal werkinstructies aangepast, aangevuld en/of verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet. 24 Sep 2015 00:00:00 Nieuw: High-Trust scholingsbijeenkomsten voor Asiel- en Vreemdelingenrecht https://www.rvr.org/nieuws/2015/september/nieuw-high-trust-scholingsbijeenkomsten-voor-asiel--en-vreemdelingenrecht.html Binnenkort organiseert de Raad voor Rechtsbijstand op een aantal locaties speciale High Trust-scholingsbijeenkomsten op het gebied van Asiel- en Vreemdelingenrecht. Gespecialiseerde medewerkers zijn bij deze bijeenkomsten aanwezig om u te ondersteunen bij uw aanvragen en declaraties voor deze specialisatie. 24 Sep 2015 00:00:00 Extra declareren bij cliënt https://www.rvr.org/nieuws/2015/september/extra-declareren-bij-client.html De Raad ontvangt opnieuw vragen van rechtzoekenden over advocaten die aan hen, naast de eigen bijdrage, een honorarium in rekening brengen. Dit blijkt bijvoorbeeld voor te komen als na steekproefcontrole de vergoeding van de High Trust-advocaat is ingetrokken omdat het een onterecht afgegeven toevoeging bleek te zijn. Het alsnog sturen van een (aanvullende) rekening naar de cliënt is dan niet geoorloofd. De toevoeging blijft namelijk in stand. 24 Sep 2015 00:00:00 Nieuw burgerportaal voor aanvraag inkomensverklaring https://www.rvr.org/nieuws/2015/september/nieuw-burgerportaal-voor-aanvraag-inkomensverklaring.html Op 5 oktober 2015 introduceert de Raad voor Rechtsbijstand het nieuwe burgerportaal Mijn Rechtsbijstand. Hiermee kunnen burgers een inkomensverklaring veilig en eenvoudig aanvragen. Verwijst u op uw website of in andere middelen naar de Raad voor het aanvragen van de inkomensverklaring? Pas dan de link aan. 24 Sep 2015 00:00:00 Nieuw telefoonnummer Coördinatiecentrum Cellen en Transport https://www.rvr.org/nieuws/2015/september/nieuw-telefoonnummer-coordinatiecentrum-cellen-en-transport.html Voor advocaten die in Amsterdam een afspraak willen maken met hun ingesloten cliënt, is het vanaf heden mogelijk direct telefonisch met het Coördinatiecentrum Cellen en Transport contact op te nemen. 21 Sep 2015 09:06:53 Inloggen Mijn RvR vanuit nieuwste browserversies https://www.rvr.org/nieuws/2015/september/inloggen-mijn-rvr-vanuit-nieuwste-browserversies.html Eerder berichtten wij u dat het nog niet mogelijk was met de nieuwe versie van Firefox in te loggen in Mijn RvR. Inmiddels is door de Raad in samenwerking met de IT-leverancier een oplossing gevonden. Mijn RvR is beschikbaar via de nieuwste browserversies van Firefox, Chrome en Internet Explorer. 3 Sep 2015 07:32:16 Mijn RvR tijdelijk niet beschikbaar https://www.rvr.org/nieuws/2015/september/inloggen-mijn-rvr-nieuwste-versie-firfox-mogelijk.html Eerder berichtten wij u dat het nog niet mogelijk was met de nieuwe versie van Firefox in te loggen in Mijn RvR. Inmiddels is door de Raad in samenwerking met de IT-leverancier een oplossing gevonden. We gaan de daarvoor noodzakelijke aanpassingen op woensdag 2 september doorvoeren. Hierdoor is Mijn RvR van 17.00 - 18.00 uur niet beschikbaar. Uw opgeslagen concepten blijven wel gewoon behouden. Daarna is Mijn RvR weer bereikbaar. 2 Sep 2015 00:00:00 Automatische verwerking aanvraag vergoeding alleen voor High Trust-steekproefvariant https://www.rvr.org/nieuws/2015/augustus/automatische-verwerking-aanvraag-vergoeding-allen-voor-high-trust-steekproefvariant.html In onze nieuwsbrief van juni 2015 informeerden wij u over de automatische verwerking van de aanvraag vergoeding. Dit is alleen het geval bij aanvragen vergoeding Civiel en Straf binnen de High Trust-steekproefvariant, ingediend vanuit een webdossier in Mijn RvR. Alle andere aanvragen vergoedingen worden nog niet automatisch verwerkt. 27 Aug 2015 13:05:09 Resultaten klantonderzoek onder rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/2015/augustus/resultaten-klantonderzoek-onder-rechtsbijstandverleners.html In juni heeft de Raad wederom onderzoek laten uitvoeren onder aangesloten rechtsbijstandverleners. We waren benieuwd naar de recente ervaringen met de High Trust-dienstverlening, de basis van samenwerking met de Raad. De resultaten laten een positief beeld zien. Als we vergelijken met vorige metingen zien we tegelijkertijd een stabiel beeld. Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten voor de totale dienstverlening geven is een 7,4. Tijdens de vorige meting in december 2014 was dit 7,3. 27 Aug 2015 13:05:00 Deadline doorgeven beschikbaarheid en verhinderdata piket https://www.rvr.org/nieuws/2015/augustus/deadline-doorgeven-beschikbaarheid-en-verhinderdata-piket.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode januari tot en met juni 2016. Wij willen u erop attent maken dat u tot uiterlijk 1 oktober 2015 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven via het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 27 Aug 2015 13:04:48 Stamadvocaat of vrije advocaatkeuze bij psychiatrisch patiëntenpiket? https://www.rvr.org/nieuws/2015/augustus/stamadvocaat-of-vrije-advocaatkeuze-bij-psychiatrisch-patientenpiket.html Sinds 2013 verzorgt de Centrale Piketafdeling van de Raad voor Rechtsbijstand de straf- en jeugdstrafpiketmeldingen. Op termijn komen daar de piketmeldingen in het kader van de Wet BOPZ (psychiatrisch patiëntenpiket) bij. Hierbij komt de vraag naar voren of het fenomeen van stamadvocaat op dezelfde wijze gehandhaafd moet blijven, of dat er meer ruimte moet komen voor de voorkeursadvocaat. 27 Aug 2015 13:04:37 Monitor 2014: innovatie blijft belangrijk https://www.rvr.org/nieuws/2015/augustus/monitor-2014-innovatie-blijft-belangrijk.html Dinsdag 18 augustus 2015 is de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2014 gepubliceerd. Daaruit komt naar voren dat online-applicaties in 2014 onverminderd in een behoefte blijken te voorzien. Het nieuwe Rechtwijzer uit elkaar, speelt hierop in. Ondanks het feit dat meer Nederlanders kans maken in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is er in 2014 toch een lichte afname te zien van het daadwerkelijk beroep dat op het stelsel gedaan is. De Raad heeft in 2014 ongeveer 450.000 toevoegingen afgegeven. 27 Aug 2015 13:04:16 Inloggen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2015/augustus/inloggen-in-mijn-rvr-kopie.html Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk met de nieuwe versie van Firefox in te loggen in Mijn RvR. De Raad heeft dit probleem samen met de IT-leverancier opgepakt. Een oplossing vinden voor het probleem blijkt echter minder eenvoudig dan gedacht. Bovendien moeten we een mogelijke oplossing eerst gedegen testen op werkbaarheid, voordat wij deze aan u kunnen meedelen. Zodra we u hierover nieuws hebben, berichten wij u hierover op onze website. 10 Aug 2015 09:21:42 Geen ontvangst piketmeldingen op Hotmail en Live e-mailadressen https://www.rvr.org/nieuws/2015/augustus/geen-ontvangst-piketmeldingen-op-hotmail-e-mailadressen.html Door een aanscherping van de privacyregels bij Hotmail en Live in het weekend van 1/2 augustus 2015, zijn de e-mailadressen van Hotmail- en Live-accounts van bij de Raad aangesloten piketadvocaten onbereikbaar geworden voor ontvangst van geautomatiseerd verstuurde piketmeldingen. 6 Aug 2015 13:29:36 Eindbesluit en verzoek om gegevens via e-mail, niet per post https://www.rvr.org/nieuws/2015/juli/eindbesluit-en-verzoek-om-gegevens-via-e-mail-niet-per-post.html Sinds augustus 2014 ontvangt u een e-mailbericht van de Raad als het eindbesluit op uw aanvraag of een verzoek van de Raad om meer gegevens (en rappel) in Mijn RvR voor u klaarstaat. U ontvangt eindbesluiten of verzoeken niet meer via schriftelijke post. 30 Jul 2015 00:00:00 Inloggen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2015/juli/inloggen-in-mijn-rvr%5B2%5D.html Zoals eerder door ons aangegeven is het op dit moment helaas nog niet mogelijk met de nieuwe versie van Firefox in te loggen in Mijn RvR. De Raad heeft dit probleem samen met de IT-leverancier opgepakt en we hopen nu op korte termijn met een geschikte oplossing te kunnen komen. Voordat we de mogelijke oplossing aan u kunnen meedelen, moeten we deze eerst nog testen op werkbaarheid. We verwachten u in de loop van volgende week hierover meer te kunnen vertellen. Een bericht hierover plaatsen wij dan op onze website. 30 Jul 2015 00:00:00 Raad bij International Legal Aid Group (ILAG) https://www.rvr.org/nieuws/2015/juli/raad-bij-international-legal-aid-group-ilag.html Van 10 t/m 12 juni 2015 vond in Edinburgh de tweejaarlijks terugkerende conferentie van The International Legal Aid Group (ILAG) plaats. Een Nederlandse afvaardiging van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Hill (The Hague Institute for the Internationalisation of Law, het advies- en onderzoeksinstituut van de juridische sector, WODC (het Wetenschappelijk en Documentatie Centrum), de Universiteit van Amsterdam en de Raad voor Rechtsbijstand was aanwezig om meer te horen en zeker ook te vertellen over de laatste (inter)nationale ontwikkelingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand en te leren van de ‘best practices’ uit de diverse landen om ons heen. 30 Jul 2015 00:00:00 Dien uw declaratie juist in Mijn RvR in voor een snelle verwerking https://www.rvr.org/nieuws/2015/juli/dien-uw-declaratie-juist-in-mijn-rvr-in-voor-een-snelle-verwerking.html Werkt u met de Raad samen op basis van High Trust, variant steekproef, dan is het van groot belang dat u uw declaratie juist indient in Mijn RvR zodat de automatische verwerking van uw declaratie goed verloopt. In dit artikel zetten we de punten voor u op een rij. 30 Jul 2015 00:00:00 Eerste halfjaarcijfers 2015 Piket https://www.rvr.org/nieuws/2015/juli/eerste-halfjaarcijfers-2015-piket.html In dit artikel informeren wij u over de piketcijfers van het eerste halfjaar van 2015. In het eerste zes maanden werden in totaal 76.804 piketmeldingen afgehandeld. Hiervan waren 41.878 consultatiemeldingen (Salduz) en 34.926 meldingen over inverzekeringstelling. 30 Jul 2015 00:00:00 Inloggen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2015/juli/inloggen-in-mijn-rvr.html Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk met de nieuwe versie van Firefox in te loggen op Mijn RvR. De Raad heeft dit probleem opgepakt samen met de IT-leverancier, naar een oplossing wordt gezocht. Zodra we hierover nieuws voor u hebben, melden wij dat op onze website. 14 Jul 2015 15:53:38 Werkinstructies aangepast aan nieuw ontslagrecht https://www.rvr.org/nieuws/2015/juli/werkinstructies-aangepast-aan-nieuw-ontslagrecht.html Per 1 juli is het ontslagrecht (WWZ) gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen voor de werkinstructies zijn: de wijziging ontslagroute, de ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding en er zijn meer rechtsmiddelen (beroep/hoger beroep) mogelijk. Naast een transitievergoeding kan ook een zogenaamde billijke vergoeding worden toegekend. Beide vergoedingen tellen mee bij het bepalen van het resultaat van de zaak. Kosten van maatregelen gericht op bijvoorbeeld het voorkomen van werkloosheid of het verkorten daarvan, kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Aangenomen wordt dat de toegekende transitievergoeding het bedrag na verrekening betreft (zie de werkinstructie Resultaatbeoordeling). 2 Jul 2015 07:48:55 Deze zomer: doe uw zaken met de Raad in de ochtend https://www.rvr.org/nieuws/2015/juni/deze-zomer-doe-uw-zaken-met-de-raad-in-de-ochtend.html Van 20 juli t/m 14 augustus 2015 concentreert de Raad de telefonische (helpdesk)bezetting in de ochtenden. Dit doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in de zomerperiode. Doe uw zaken met de Raad in deze weken dus bij voorkeur in de ochtenden. Dan kunnen wij u sneller helpen omdat er meer collega’s beschikbaar zijn voor de beantwoording van uw vragen. 24 Jun 2015 10:53:33 Aanvraag vergoeding Asiel en Vreemdelingenrecht niet automatisch https://www.rvr.org/nieuws/2015/juni/aanvraag-vergoeding-asiel-en-vreemdelingenrecht-niet-automatisch.html De vergoeding Asiel en Vreemdelingenrecht wordt niet automatisch vastgesteld. Wel worden zo veel mogelijk door u ingevulde gegevens door ons systeem ingelezen. Voor de verdere verwerking van uw aanvraag vergoeding geldt nog het bestaande proces. 24 Jun 2015 10:51:26 Uitzonderingen op automatische verwerking aanvraag vergoeding Civiel en Straf https://www.rvr.org/nieuws/2015/juni/uitzonderingen-op-automatische-verwerking-aanvraag-vergoeding-civiel-en-straf.html Voor High Trust-advocaten (steekproefvariant) verwerkt de Raad de aanvragen vergoeding Civiel en Straf per 26 juni 2015 automatisch. Dit geldt voor alle aanvragen die zijn ingediend vanuit een webdossier in Mijn RvR. Er zijn echter uitzonderingen. Deze uitzonderingen zetten we voor u in dit artikel op een rij. 24 Jun 2015 10:47:27 Wijzigingen in aanvraag vergoeding Straf per 26 juni https://www.rvr.org/nieuws/2015/juni/wijzigingen-in-aanvraag-vergoeding-straf-per-26-juni.html Ook in de aanvraag vergoeding Straf wijzigt er per 26 juni 2015 het een en ander binnen Mijn RvR. In dit artikel zetten wij die wijzigingen voor u op een rij. Door het automatisch inlezen van door u ingevoerde gegevens bij een aanvraag vergoeding Straf is het juist invullen van uw aanvraag van belang. 24 Jun 2015 10:28:06 Wijzigingen in aanvraag vergoeding Civiel/Bestuursrecht per 26 juni https://www.rvr.org/nieuws/2015/juni/wijzigingen-in-aanvraag-vergoeding-civiel-bestuursrecht-per-26-juni.html Per 26 juni 2015 voert de Raad voor Rechtsbijstand een aantal wijzigingen door in Mijn RvR. Omdat vanaf die datum uw gegevens voor een aanvraag vergoeding Civiel/Bestuursrecht automatisch ingelezen worden door ons systeem en dus niet meer handmatig worden gecontroleerd bij invoering, is het juist invullen van uw aanvraaggegevens belangrijk. 24 Jun 2015 09:16:40 Nieuw: automatische verwerking aanvragen vergoeding https://www.rvr.org/nieuws/2015/juni/nieuw-automatische-verwerking-aanvragen-vergoeding.html Per 26 juni 2015 worden alle gegevens die u bij uw aanvraag vergoeding in Mijn RvR invult, automatisch door het systeem van de Raad ingelezen. Dit geldt voor High Trust-advocaten (steekproef en één-op-één) en niet High Trust-advocaten. Bent u High Trust-advocaat in de steekproefvariant, dan verloopt voor uw aanvraag vergoeding het daaropvolgende verwerkingsproces ook automatisch. Doordat minder tijd verloren gaat bij het overnemen van uw gegevens, kan het proces sneller en met minder kans op (type)fouten doorlopen worden. Bovendien wordt hierdoor de declaratie ook sneller uitgekeerd in de High Trust-steekproefvariant. 24 Jun 2015 08:41:25 Belangrijk voor uw piketdienst https://www.rvr.org/nieuws/2015/juni/tips-voor-uw-piketdienst.html We zetten in dit artikel graag een aantal zaken over het piketmeldingsysteem en de randvoorwaarden voor u op een rij. Door deze toe te passen neemt u optimaal deel aan het piketsysteem van de Raad voor Rechtbijstand. 11 Jun 2015 00:00:00 Samen werken aan een succesvol opererend piketsysteem https://www.rvr.org/nieuws/2015/juni/samen-werken-aan-een-succesvol-openerend-piketsysteem.html Als ketenpartners dienen de politie, de advocatuur en de Raad voor Rechtsbijstand gezamenlijk te zorgen voor een succesvol verloop van het (minderjarigen) strafpiketsysteem. Het is daarbij van belang dat de ketenpartners van elkaar weten hoe de processen verlopen. In dit artikel een korte schets van wat er wordt verwacht van de advocatuur, hoe het dient te verlopen bij de politie en waar de Raad zich voor inzet. 11 Jun 2015 00:00:00 Het planningsproces: hoe komt een piketmelding tot stand? https://www.rvr.org/nieuws/2015/juni/het-planningsproces-hoe-komt-een-piketmelding-tot-stand.html Van het moment dat een verdachte wordt aangehouden tot het moment dat deze verdachte wordt bijgestaan door een advocaat, vinden er veel handelingen plaats om de piketmelding tot stand te brengen. In dit artikel geven we een kijkje achter de schermen. 11 Jun 2015 00:00:00 Resultaten onderzoek onder piketadvocaten https://www.rvr.org/nieuws/2015/juni/resultaten-onderzoek-onder-piketadvocaten.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft eind maart 2015 een klantwaarderingsonderzoek uit laten voeren onder piketadvocaten over het digitale piketsysteem van de Raad. Het aantal respondenten voor dit onderzoek was hoog: 35% ten opzichte van gemiddeld 24% bij andere klantwaarderingsonderzoeken van de Raad. Wij zijn verheugd over deze betrokkenheid onder piketadvocaten. Men reageerde overwegend positief op de telefonische bereikbaarheid, het contact met en de deskundigheid van de Centrale Piketafdeling. Ook het planningsproces en het regelen van een ruiling of een waarneming werden over het algemeen positief belicht. Kritischer waren de respondenten over het uitmeldproces van de piketmeldingen. 11 Jun 2015 00:00:00 Invullen straatnaam met cijfertoevoeging in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2015/mei/invullen-straatnaam-met-toevoeging-in-mijn-rvr.html Heeft de straatnaam van uw cliënt een extra cijfer? Dan kunt u dit cijfer het beste invullen in het huisnummerkader in Mijn RvR, direct voorafgaand (zonder spatie) aan het huisnummer. Zo voorkomt u foutmeldingen bij het invoeren van de adresgegevens van uw cliënt in Mijn RvR. 28 May 2015 13:52:13 Jurisprudentie tot en met derde kwartaal 2014 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2015/mei/jurisprudentie-tot-en-met-derde-kwartaal-2014-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak tot en met het derde kwartaal van 2014. 28 May 2015 11:42:53 Controleer openstaande, niet gedeclareerde toevoegingen vanwege inkomenscontrole https://www.rvr.org/nieuws/2015/mei/controleer-openstaande-niet-gedeclareerde-toevoegingen-vanwege-inkomenscontrole.html In de Wet op de rechtsbijstand is geregeld dat voor de financiële beoordeling wordt uitgegaan van het door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomen in het peiljaar. De Raad controleert het verzamelinkomen daarom nogmaals als de inkomensgegevens op het moment van de aanvraag van de toevoeging nog niet definitief waren vastgesteld door de Belastingdienst. 28 May 2015 09:48:03 Openingstijden High Trust-helpdesk en gebruik Kenniswijzer en Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2015/mei/openingstijden-high-trust-helpdesk-en-gebruik-kenniswijzer-en-mijn-rvr.html De Raad werkt sinds februari 2015 met een nieuwe telefonische dienstverlening. Hierbij gelden ruimere openingstijden van 09.00 – 17.00 uur op werkdagen. Deze openingstijden gelden daarmee ook voor de helpdesk High Trust, die sindsdien via het landelijk nummer 088 – 787 1000 te bereiken is. 28 May 2015 09:30:45 Voorwaarden inschakelen tolk via ‘niet-leveren-verklaring’ https://www.rvr.org/nieuws/2015/mei/voorwaarden-inschakelen-tolk-via-niet-leveren-verklaring.html TVcN bemiddelt sinds 1 januari 2015 bij de levering van tolkdiensten in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Uit de realisatiecijfers van het eerste kwartaal 2015 blijkt dat TVcN in een percentueel klein aantal gevallen de gevraagde tolkdienst niet kan leveren. In die gevallen verstrekt TVcN een ‘niet-leveren-verklaring’. Hiermee kunt u als advocaat of mediator zelf een tolk regelen. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt de kosten van die tolk, mits u voldoet aan de voorwaarden. 28 May 2015 09:02:07 Bopz-advocaat: meelopen in beklagzaak met patiëntenvertrouwenspersoon https://www.rvr.org/nieuws/2015/mei/bopz-advocaat-meelopen-beklagzaak-met-een-patientenvertrouwenspersoon.html Eerder informeerden wij u over de gewijzigde deskundigheidseisen voor de specialisatie psychiatrisch patiëntenrecht. Een van die gewijzigde eisen is dat advocaten die zich willen inschrijven, onder meer eenmaal in een beklagzaak op grond van artikel 41 Wet BOPZ moeten hebben meegelopen met een patiëntenvertrouwenspersoon. 28 May 2015 00:00:00 Ambtshalve correctie basisbedragen toevoegingsvergoedingen https://www.rvr.org/nieuws/2015/april/ambtshalve-correctie-basisbedragen-toevoegingsvergoedingen.html Per 1 februari 2015 is het basisbedrag voor toevoegingszaken verlaagd van € 106,40 naar €105,61 per punt. Wij hebben dit bekendgemaakt in onze e-nieuwsbrief van 2 februari jl. 30 Apr 2015 13:48:09 Formulieren Raad nu op één plek https://www.rvr.org/nieuws/2015/april/formulieren-raad-nu-op-een-plek.html Er zijn al veel formulieren van de Raad gedigitaliseerd in Mijn RvR. Een aantal formulieren, waaronder die voor burgers, is er nog in printvorm. Deze formulieren voor burgers zijn sinds kort op onderwerp te vinden op de burgersite rechtsbijstand.nl. Omdat er toch behoefte bleek aan een concentratie van alle beschikbare printformulieren op één plek, hebben we een pagina op rvr.org hiervoor gereserveerd. 30 Apr 2015 11:29:19 Gebruik centraal postadres in 's-Hertogenbosch https://www.rvr.org/nieuws/2015/april/gebruik-centraal-postadres-in-s-hertogenbosch.html Sinds 1 maart 2015 kunt u uitsluitend gebruikmaken van het centrale postbusnummer van de Raad: postbus 70503, 5201 CD, ’s-Hertogenbosch. Wij raden u overigens aan zoveel mogelijk gebruik te maken van Mijn RvR. 30 Apr 2015 11:22:52 Evaluatie van het verwijsarrangement https://www.rvr.org/nieuws/2015/april/evaluatie-van-het-verwijsarrangement.html Via het verwijsarrangement wil de Raad de verwijsstructuur vanuit het Juridisch Loket naar advocaten en mediators goed en transparant regelen. Uitgangspunt bij de verwijzing is dat de verdeling van zaken over advocaten en mediators zoveel mogelijk naar specialisme en op basis van evenredigheid gebeurt. Eind februari 2015 heeft de Raad in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten en het Juridisch Loket de uitvoering van het verwijsarrangement geëvalueerd. 30 Apr 2015 10:39:32 Onderzoek onder piketadvocaten https://www.rvr.org/nieuws/2015/april/onderzoek-onder-piketadvocaten.html In 2013 is de werkwijze digitale piketmelding door de Raad ingevoerd. Medio 2014 is de laatste regio aangesloten. De landelijke uitrol van de nieuwe centrale digitale strafpiketmelding was daarmee een feit. Nu de beginperiode achter de rug is en er relevante ervaring is opgebouwd, heeft de Raad een klantwaarderingsonderzoek gedaan onder deelnemende piketadvocaten. In dit bericht leest u er meer over. 30 Apr 2015 10:35:09 Eerste ervaringen en inzichten pilot aanvragen exu in High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2015/april/eerste-ervaringen-en-inzichten-pilot-aanvragen-exu-in-high-trust.html In januari van dit jaar nodigde de Raad elf advocatenkantoren uit, mee te doen aan een pilot aanvragen extra uren in High Trust. Hiermee onderzoeken we onder welke condities en binnen welke grenzen de praktijk van extra uren in High Trust kan worden vormgegeven. Via de pilot wil de Raad de introductie van extra uren in High Trust op een gefaseerde en behoedzame manier laten verlopen. Daarom zijn we gestart met een kleine groep en hebben we een apart werkproces ingericht met een helpdesk voor optimale ondersteuning. In dit artikel meer over de eerste inzichten. Daarnaast vertellen Advocaten Serge Weening van ‘Weening Strafrechtadvocaten’ en Erik Thomas van ‘Thomas Doesburg & Van ’t Land strafrechtadvocaten’ over hun ervaringen. 30 Apr 2015 09:46:17 Formulieren van de Raad https://www.rvr.org/nieuws/2015/maart/formulieren-van-de-raad.html Naast de digitale formulieren op Mijn RvR, zijn er nog een paar print-formulieren van de Raad. De formulieren voor burgers staan voortaan op www.rechtsbijstand.nl. We hebben de linkjes naar de diverse burgerformulieren voor u op een rij gezet. 1 Apr 2015 14:25:20 Jaarverslag 2014: Twintig jaar toegang tot het recht https://www.rvr.org/nieuws/2015/maart/jaarverslag-2014.html De Wet op de rechtsbijstand bestaat twintig jaar. De Raad was in die twintig jaar altijd in beweging. We stonden klaar om te reageren op veranderingen die op ons afkwamen. Dat blijven we doen. Nu en in de toekomst. Met constant in ons achterhoofd de reden van ons bestaan: een burger helpen met het vinden van een oplossing. 27 Mar 2015 11:30:00 Onderzoek organisatie en dienstverlening piket https://www.rvr.org/nieuws/2015/maart/onderzoek-organisatie-en-dienstverlening-piket.html Sinds enige tijd is de organisatie van piketrechtsbijstand centraal georganiseerd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Om de organisatie en de dienstverlening voor piket te kunnen evalueren en daar waar nodig te verbeteren gaat de Raad binnenkort een onderzoek onder piketdeelnemers uitvoeren. 27 Mar 2015 07:11:11 Wijzigingen specialisatievereisten advocaten mensenhandelzaken https://www.rvr.org/nieuws/2015/maart/wijzigingen-specialisatievereisten-advocaten-mensenhandelzaken.html Eerder hebben wij u bericht over de specialisatievoorwaarden voor rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel. In nader overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten zijn deze voorwaarden als volgt vastgesteld. 27 Mar 2015 07:11:05 Wijzigingen in de werkinstructies per 1 april 2015 https://www.rvr.org/nieuws/2015/maart/wijzigingen-in-de-werkinstructies-per-1-april-2015.html Een aantal werkinstructies wijzigt per 1 april 2015, de belangrijkste wijzigingen lichten we hieronder kort toe. 27 Mar 2015 07:10:56 Hercontrole inkomens https://www.rvr.org/nieuws/2015/maart/hercontrole-inkomens.html Medio februari 2015 is de Raad gestart met de hercontrole van inkomensgegevens van cliënten over het hercontrolejaar 2012 (toevoegingen aangevraagd in 2012). Dit doen we bij toevoegingen waarvan het verzamelinkomen ten tijde van de aanvraag nog niet is vastgesteld door de Belastingdienst. 27 Mar 2015 07:10:45 Organisatiebureau Raad officieel van start https://www.rvr.org/nieuws/2015/maart/organisatiebureau-raad-officieel-van-start.html Het nieuwe organisatiebureau dat organisatorische en administratieve ondersteuning gaat bieden aan de nieuwe landelijke indeling bedrijfsvoering, is per 2 maart 2015 officieel van start gegaan op het centraal kantoor in Utrecht. Het organisatiebureau is onderdeel van de nieuwe landelijke indeling binnen bedrijfsvoering van de Raad naar High Trust, Productie en Piket, Extra uren, Financieel Klantencentrum en Asiel/Vreemdelingenrecht , die per 1 februari 2015 in gang is gezet. 27 Mar 2015 07:06:21 Wijzigingen in telefonisch keuzemenu Raad per 1 april 2015 https://www.rvr.org/nieuws/2015/maart/wijzigingen-in-telefonisch-keuzemenu-raad-per-1-april.html Onlangs introduceerde de Raad de nieuwe telefonische dienstverlening met een landelijk telefoonnummer en keuzemenu. Per 1 april 2015 wijzigt het keuzemenu. De keuze voor de helpdesk Mijn RvR vervalt. Toegevoegd worden de keuzes voor asiel en extra uren. De keuzemogelijkheid voor de High Trust-helpdesk blijft bestaan. 27 Mar 2015 06:55:58 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2015 https://www.rvr.org/nieuws/2015/maart/nwsbrf-3-art-3-inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2015.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2015, in februari 2015 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de voorwaarden goedgekeurd. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 19 Mar 2015 09:07:24 Belangrijkste veranderingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2015 https://www.rvr.org/nieuws/2015/maart/nwsbrf-3-art-2-belangrijkste-veranderingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2015.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. Het gaat hierbij onder meer om wijzigingen voor de specialisaties Psychiatrisch Patiëntenrecht, Asiel- en Vluchtelingenrecht en deelname aan het AC-rooster. 19 Mar 2015 08:32:52 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2015 https://www.rvr.org/nieuws/2015/maart/nwsbrf-3-art-1-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2015.html De inschrijvingsvoorwaarden voor 2015 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 19 Mar 2015 08:21:59 Links op Kenniswijzer tijdelijk niet beschikbaar https://www.rvr.org/nieuws/2015/maart/links-kenniswijzer-werken-niet.html Door een technisch mankement zijn niet alle links op Kenniswijzer beschikbaar op dit moment. In overleg met onze leverancier zijn we bezig met het vinden van een oplossing. Het heeft onze volle aandacht. Zodra alle links weer werken, informeren wij u hierover op onze website rvr.org en op Kenniswijzer.nl. Excuses voor het ongemak. 11 Mar 2015 13:12:27 Nieuw: landelijke telefonische dienstverlening Raad https://www.rvr.org/nieuws/2015/februari/nieuw-landelijke-telefonische-dienstverlening-raad.html Vanaf maandag 2 maart 2015 gaat de Raad officieel van start met een nieuw landelijk telefoonnummer voor al uw vragen, 088 – 787 1000. Wij introduceren hiermee een nieuwe landelijke telefonische dienstverlening met een uniforme bereikbaarheid en service op werkdagen van 09.00-17.00 uur. U kunt op dit nummer terecht met uw vragen voor de helpdesk High Trust, Mijn RvR en met overige vragen. 26 Feb 2015 00:00:00 Per 9 maart: één website voor burgers en één voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/2015/februari/per-9-maart-een-website-voor-burgers-en-een-voor-advocaten-en-mediators.html Maandag 9 maart 2015 gaan twee nieuwe websites van de Raad online: één website met informatie specifiek voor burgers en één website specifiek toegespitst op advocaten en mediators. U vindt algemene informatie en nieuws van de Raad op het vernieuwde rvr.org. Uw cliënt kunt u voortaan verwijzen naar rechtsbijstand.nl. 26 Feb 2015 00:00:00 Wijziging inloggen in het piketroosterprogramma https://www.rvr.org/nieuws/2015/februari/wijziging-inloggen-in-het-piketroosterprogramma.html Sinds de ingebruikname van het geautomatiseerde piketroosterprogramma medio 2013 logt u als piketadvocaat bij Symagic in, met gebruikmaking van een door de Raad verstrekt wachtwoord. De wens om voor het piketroosterprogramma gebruik te maken van de inlogmogelijkheden via Mijn RvR, kon op dat moment technisch nog niet ingevuld worden. Deze wens bleef echter bestaan, ook bij advocaten. Binnenkort is deze inlogmogelijkheid er wel. 26 Feb 2015 00:00:00 Per 1 maart 2015 alleen post op centraal postadres ‘s-Hertogenbosch https://www.rvr.org/nieuws/2015/februari/per-1-maart-2015-alleen-post-op-centraal-postadres-s-hertogenbosch.html Sinds 1 maart 2013 heeft de Raad één centraal postadres. Twee jaar na de invoering stopt ook de automatisch doorzending van poststukken die binnenkomen op andere (post)adressen van de Raad. Per 1 maart 2015 kunt u dus uitsluitend gebruikmaken van het centrale postbusnummer van de Raad: postbus 70503, 5201 CD, ’s-Hertogenbosch. Wij raden u overigens aan zoveel mogelijk gebruik te maken van Mijn RvR. 26 Feb 2015 00:00:00 Afnameplicht beëdigde tolken en vertalers voor advocaten https://www.rvr.org/nieuws/2015/februari/afnameplicht-beedigde-tolken-en-vertalers-voor-advocaten.html Politie en justitie moeten in straf- en vreemdelingenzaken, voor zover mogelijk, gebruikmaken van beëdigde tolken en vertalers. Vanaf 1 maart 2015 moeten ook advocaten verplicht gebruik gaan maken van tolken en vertalers uit het Register beëdigde tolken en vertalers. 26 Feb 2015 00:00:00 Instelling onderzoekscommissie gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2015/februari/instelling-onderzoekscommissie-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html Mr. A. (Aleid) Wolfsen wordt voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de oorzaken van de kostenstijgingen in het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De staatssecretaris heeft in afwachting van het eindrapport van de onderzoekscommissie het wetsvoorstel ten aanzien van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand opgeschort. 17 Feb 2015 00:00:00 Wijzigingen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2015/februari/wijzigingen-in-mijn-rvr.html Per 3 februari 2015 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in Mijn RvR die verband houden met de invoering van de AMvB. In dit artikel zetten wij de wijzigingen voor u op een rij. 3 Feb 2015 00:00:00 Toeslag gevangenhouding en vergoeding bij beëindiging voor terechtzitting wijzigt https://www.rvr.org/nieuws/2015/februari/toeslag-gevangenhouding-en-vergoeding-bij-beeindiging-voor-terechtzitting-wijzigt.html Wordt een strafprocedure in hoger beroep beëindigd voor het onderzoek ter zitting, dan wordt de vergoeding hierop aangepast. Daarnaast wordt de toeslag van drie punten voor gevangenhouding gesplitst. 2 Feb 2015 00:03:00 Invoering nieuwe zaakcodes. Wijziging punten Z080 https://www.rvr.org/nieuws/2015/februari/invoering-nieuwe-zaakcodes.-wijziging-punten-z080.html Per 1 februari 2015 gebruikt u een andere zaakcode voor zaken over gijzeling bij Wet Mulder, supersnelrecht en overleveringswet. Voor geschillen/klachtzaken gedetineerden wijzigt het puntenaantal. 2 Feb 2015 00:02:00 Wijziging vergoeding extra uren in strafzaken https://www.rvr.org/nieuws/2015/februari/wijziging-vergoeding-extra-uren-in-strafzaken.html Het basisbedrag voor extra uren in strafzaken is verlaagd naar € 100,86. Dit verlaagde basisbedrag geldt voor strafzaken met een S-code (verdachten) en niet voor zaken met een Z-code (niet-verdachten). 2 Feb 2015 00:01:00 Indexering inkomensnormen en verlaging basisbedrag https://www.rvr.org/nieuws/2015/februari/indexering-inkomensnormen-en-verlaging-basisbedrag.html Per brief van 12 december 2014 heeft Staatssecretaris F. Teeven aangekondigd dat de inkomensnormen voor 2015 werden geïndexeerd. Dit is met de AMvB per 1 februari 2015 geformaliseerd. De inkomensnormen die per 1 januari 2015 zijn gaan gelden, wijzigen op 1 februari niet. Met invoering van de AMvB wordt het basisbedrag voor berekening van de toevoegingsvergoeding per 1 februari verlaagd naar € 105,61. 2 Feb 2015 00:00:00 Overzicht betaaldata 2015 https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/overzicht-betaaldata-2015.html In 2015 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 19 Dec 2014 00:05:00 Bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Vanwege kerst en oud & nieuw zijn de kantoren van de Raad voor Rechtsbijstand enkele dagen telefonisch niet bereikbaar. De afdeling Piket is gedurende deze dagen wel gewoon bereikbaar. 19 Dec 2014 00:05:00 Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur en mediation, distributieregeling AC https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/inschrijvingsvoorwaarden-advocatuur-en-mediation-distributieregeling-ac.html De afronding van de besluitvorming over wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor 2015 laat nog even op zich wachten. Wij verwachten u omstreeks 1 februari 2015 te kunnen berichten. De voorwaarden 2014 gelden tot nadere aankondiging ongewijzigd, met uitzondering van de Distributieregeling AC. 19 Dec 2014 00:04:00 Werkinstructies extra uren, asiel en andere wijzigingen op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/werkinstructies-extra-uren-asiel-en-andere-wijzigingen-op-kenniswijzer.html Vanaf 1 januari 2015 vindt u op Kenniswijzer de werkinstructies voor het beoordelen van de (vervolg)aanvraag voor extra uren en voor de declaratie van extra uren. 19 Dec 2014 00:03:00 Indexering vergoeding 2015 https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/indexering-vergoeding-2015.html Omdat de AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand wordt uitgesteld, worden de vergoedingen van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 per 1 januari 2015 zoals gebruikelijk geïndexeerd. 19 Dec 2014 00:02:00 Indexering inkomensnormen 2015 https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/indexering-inkomensnormen-2015.html Omdat de AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand wordt uitgesteld, worden de inkomensnormen per 1 januari 2015 zoals gebruikelijk geïndexeerd. 19 Dec 2014 00:01:00 Uitstel AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/uitstel-amvb-stelselvernieuwing-rechtsbijstand.html Op 15 december jl. zou de Eerste Kamer debatteren over de begroting voor Veiligheid en Justitie. Dit debat is echter uitgesteld. Dit uitstel heeft consequenties voor de inwerkingtreding van de AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand. 19 Dec 2014 00:00:00 Tolk- en vertaalcentrum Nederland (TVcN) nieuwe aanbieder van tolkdiensten https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/tolk--en-vertaalcentrum-nederland-tvcn-nieuwe-aanbieder-van-tolkdiensten.html TVcN is per 1 januari 2015 de nieuwe aanbieder van tolkdiensten in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat betekent dat u tolken die u vanaf 1 januari a.s. inzet in de gesprekken met uw cliënt, voortaan moet aanvragen bij TVcN in plaats van bij Concorde. Vertaaldiensten vraagt u na 1 januari 2015 onveranderd aan bij Concorde. 18 Dec 2014 00:00:00 “Relatie met de Raad is evenwichtiger geworden” https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/%E2%80%9Crelatie-met-de-raad-is-evenwichtiger-geworden%E2%80%9D.html Volgens Peter Hanenberg van het AdvokatenKollektief Oud-Charlois verlopen de procedures van de Raad via High Trust vele malen beter dan onder het ‘klassieke’ systeem: veel efficiënter en ook nog eens veel plezieriger. Hanenberg neemt met zijn kantoor sinds 2011 deel aan High Trust en heeft geen enkel moment spijt gehad van die beslissing. 11 Dec 2014 00:05:00 Net toegetreden advocaten vertellen over High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/net-toegetreden-advocaten-vertellen-over-high-trust.html Heleen over de Linden van Rechta Advocatuur B.V. en Michaëla Wielinga-van Dillen van Wielinga Advocatuur traden beiden onlangs toe tot High Trust. Wat vonden zij van hun High Trust-introductie, wat trok hen over de streep en welke verwachtingen hebben zij van deze duurzame manier van samenwerken? 11 Dec 2014 00:04:00 De High Trust-controlevormen nader uitgelegd https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/de-high-trust-controlevormen-nader-uitgelegd.html Bij High Trust vindt de controle van de toevoegingsaanvragen achteraf plaats, dus nadat de toevoeging is toegekend. Er zijn twee controlevarianten die in dit artikel worden uitgelegd. 11 Dec 2014 00:03:00 Antwoorden op uw High Trust-vragen https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/antwoorden-op-uw-high-trust-vragen.html Tijdens de afgelopen High Trust-bijeenkomsten voor advocatenkantoren kregen wij diverse vragen. Advocaten vroegen zich bijvoorbeeld af of High Trust een direct gevolg is van de bezuinigingen en hoe de Raad aanvragen in High Trust toetst. In dit artikel de antwoorden op een rij. 11 Dec 2014 00:02:00 Impressie van de High Trust-informatiebijeenkomst in Den Haag op 2 december 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/impressie-van-de-high-trust-informatiebijeenkomst-in-den-haag-op-2-december-2014.html De uitnodigingsronde van de Raad, in samenwerking met de Orde van Advocaten, aan kantoren voor het aangaan van een High Trust-samenwerking is in volle gang. Via informatiebijeenkomsten in de regio’s worden kantoren die volgens de Raad al zeer geschikt zijn om op deze basis samen te werken, uitgebreid geïnformeerd over High Trust. In dit artikel een impressie van de bijeenkomst op het regiokantoor in Den Haag, waar Bas Martens, voorzitter van het Landelijk Dekenberaad, zijn visie op en ervaringen met High Trust toelichtte. 11 Dec 2014 00:01:00 Landelijke invoering standaard werkwijze High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2014/december/landelijke-invoering-standaard-werkwijze-high-trust.html De Raad is volop bezig met de uitrol van de High Trust-werkwijze. Deze landelijke invoering wordt door onze medewerkers zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Onderdeel van de voorbereiding zijn de High Trust-informatiebijeenkomsten voor nieuwe kantoren. Wij informeren u graag over de laatste stand van zaken. 11 Dec 2014 00:00:00 Inschrijving per specialisatie of rechtsterrein noodzakelijk https://www.rvr.org/nieuws/2014/november/inschrijving-per-specialisatie-of-rechtsterrein-noodzakelijk.html Voor een aantal rechtsterreinen en specialisaties moet u aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om toevoegingen te kunnen aanvragen. Voor deze rechtsterreinen/specialisaties moet u zich afzonderlijk inschrijven bij de Raad. 27 Nov 2014 00:03:00 Rechtsbijstand aan nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 https://www.rvr.org/nieuws/2014/november/rechtsbijstand-aan-nabestaanden-van-de-ramp-met-vlucht-mh17.html Om nabestaanden in Nederland van de ramp met vlucht MH17 behulpzaam te zijn bij het indienen van claims voor schadevergoeding bij Malaysia Airlines, heeft de Raad voor Rechtsbijstand afspraken gemaakt met Slachtofferhulp Nederland, de Nederlandse Orde van Advocaten en twee specialisatieverenigingen van advocaten, te weten ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade) en LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten). 27 Nov 2014 00:01:00 Bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/2014/november/bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Vanwege kerst en oud & nieuw zijn de kantoren van de Raad voor Rechtsbijstand enkele dagen telefonisch niet bereikbaar. De afdeling Piket is gedurende deze dagen wel gewoon bereikbaar. 27 Nov 2014 00:00:00 Komen e-mailberichten van de Raad niet in uw inbox? https://www.rvr.org/nieuws/2014/oktober/komen-e-mailberichten-van-de-raad-niet-in-uw-inbox.html Sinds augustus 2014 ontvangt u van de Raad een e-mailbericht als er in Mijn RvR eindbesluiten of verzoeken om meer informatie voor u klaarstaan. Deze e-mailberichten worden automatisch verstuurd. Ook bij piket worden vanuit het piketsysteem e-mailberichten gestuurd over onder meer piketmeldingen en inroostering. Door de toename van het aantal verzonden e-mailberichten, zien we ook een toename in niet aangekomen e-mailberichten, de zogenaamde ‘bounce’. Ontvangt u geen e-mailberichten meer over uw zaken in Mijn RvR of over uw piketaangelegenheden? Lees dan dit bericht. 23 Oct 2014 00:02:00 Nieuw in Mijn RvR: automatische behandeling aanvraag toevoeging (Civiel) bij High Trust voor benoeming bijzondere curator https://www.rvr.org/nieuws/2014/oktober/nieuw-in-mijn-rvr-automatische-behandeling-aanvraag-toevoeging-civiel-bij-high-trust-voor-benoeming-bijzondere-curator.html Vanaf 24 oktober 2014 wordt de aanvraag toevoeging civiel/bestuursrechtelijk bij benoeming van een bijzondere curator (bij een minderjarige) automatisch afgehandeld. 23 Oct 2014 00:01:00 Nieuw in Mijn RvR: automatische behandeling aanvraag toevoeging (Civiel en Straf) bij High Trust voor slachtofferzaken/vordering benadeelde partij https://www.rvr.org/nieuws/2014/oktober/nieuw-in-mijn-rvr-automatische-behandeling-aanvraag-toevoeging-civiel-en-straf-bij-high-trust-voor-slachtofferzaken-vordering-benadeelde-partij.html Per 24 oktober 2014 wordt het tabblad bijzonderheden van het formulier Aanvraag Toevoeging Civiel/Bestuursrechtelijk (bij O013 Slachtoffer gewelds- of zedenmisdrijf) en het formulier Aanvraag Toevoeging Straf (bij Z110 Vordering benadeelde partij in strafzaken) aangevuld met een extra vraag. 23 Oct 2014 00:00:00 Conferentie ‘Children and justice: overcoming language barriers’, Antwerpen op 13 en 14 november 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2014/oktober/conferentie-%E2%80%98children-and-justice-overcoming-language-barriers%E2%80%99.html De Universiteit van Leuven organiseert deze tweedaagse conferentie in Antwerpen over de uitkomsten van het CoMinor-IN/QUEST project. De Raad voor Rechtsbijstand is een van de partnerorganisaties van dit onderzoeksproject, dat is gefinancierd door de Europese Commissie. 9 Oct 2014 11:53:00 High Trust helpdesk concentratie deskundigheid in de ochtend https://www.rvr.org/nieuws/2014/september/high-trust-helpdesk-concentratie-deskundigheid-in-de-ochtend.html De Raad blijft inzetten op een goede dienstverlening. Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen van een wijziging van onze telefooncentrale, waardoor we u nog beter van dienst kunnen zijn. 29 Sep 2014 00:00:00 Stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand innoveert en vereenvoudigt https://www.rvr.org/nieuws/2014/september/stelsel-gesubsidieerde-rechtsbijstand-innoveert-en-vereenvoudigt.html De in september 2014 verschenen Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2013 laat een lichte stijging van het aantal afgegeven toevoegingen zien. In 2013 heeft de Raad voor Rechtsbijstand ongeveer 450.000 toevoegingen afgegeven. Ook in de eerstelijn is er een toename van het aantal klantactiviteiten. Online voorzieningen blijken daarbij in een behoefte te voorzien. 26 Sep 2014 00:05:00 Cursus ‘Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten’ https://www.rvr.org/nieuws/2014/september/cursus-%E2%80%98actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand-en-proceskosten%E2%80%99.html De afgelopen tijd is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in wet- en regelgeving voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In deze cursus gaan twee experts, een advocaat en een medewerker van de Raad voor Rechtsbijstand, hier nader op in. Zij laten u verder zien wat dit concreet kan gaan betekenen voor uw eigen praktijk. 26 Sep 2014 00:04:00 Mijn RvR: eindbesluit na 42 dagen automatisch uit overzicht https://www.rvr.org/nieuws/2014/september/mijn-rvr-eindbesluit-na-42-dagen-automatisch-uit-overzicht.html 26 Sep 2014 00:03:00 Mijn RvR: registratievoorschriften parketnummers https://www.rvr.org/nieuws/2014/september/mijn-rvr-registratievoorschriften-parketnummers.html Registratievoorschriften helpen u bij het indienen van een volledige en juist ingevulde aanvraag via Mijn RvR. Door goed gebruik van Mijn RvR kan de Raad uw aanvraag sneller behandelen. Verkeerd ingevulde gegevens leiden tot blokkades in de geautomatiseerde verwerking, dit gaat ten koste van de reactietijd. In dit artikel geven wij u tips voor het juist registreren van parketnummers. 26 Sep 2014 00:02:00 Eigen bijdrage inclusief btw? https://www.rvr.org/nieuws/2014/september/eigen-bijdrage-inclusief-btw.html Het antwoord op de vraag of u btw moet afdragen over de opgelegde eigen bijdrage luidt bevestigend. De eigen bijdrage die wordt opgelegd bij toekenning van gesubsidieerde rechtsbijstand is inclusief btw. De hoogte van de btw berekent u door de eigen bijdrage te delen door het btw-percentage. 26 Sep 2014 00:01:00 Nieuwe en gewijzigde werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/2014/september/nieuwe-en-gewijzigde-werkinstructies.html In vrijwel iedere (zaakcodegerelateerde) werkinstructie vindt u onderdelen van ons beleid over het bereik van de toevoeging. Voor een goed begrip van en inzicht in dat beleid hebben we het beleid samengevoegd in één overzichtelijke werkinstructie Bereik. De losse beleidsfragmenten zijn uit de overige werkinstructies gehaald, u wordt in plaats daarvan verwezen naar de toepasselijke onderdelen in de werkinstructie Bereik. 26 Sep 2014 00:00:00 ‘Leerzame en verhelderende scholingsbijeenkomsten’ https://www.rvr.org/nieuws/2014/september/%E2%80%98leerzame-en-verhelderende-scholingsbijeenkomsten%E2%80%99.html Speciaal om High Trust-advocaten en secretarieel medewerkers te ondersteunen organiseren we op elk regiokantoor High Trust-scholingsbijeenkomsten. De eerste reacties zijn positief: “Advocaten geven aan dat ze de bijeenkomsten leerzaam en verhelderend vinden”, vertelt relatiemanager Everdine Coumans. 22 Sep 2014 00:04:00 ‘Relatie met Raad is opener en gelijkwaardiger’ https://www.rvr.org/nieuws/2014/september/%E2%80%98relatie-met-raad-is-opener-en-gelijkwaardiger%E2%80%99.html Het Assense advocatenkantoor LM advocaten van Marion Arends onderging met succes de eerste High Trust-steekproef. Niet alleen het goede resultaat leidde tot tevredenheid bij Arends en haar compagnon Louise van der Veen. Ook de aanpak van de Raad - open, gelijkwaardig en deskundig - viel in goede aarde. 22 Sep 2014 00:03:00 Op Kenniswijzer: werkinstructie steekproef High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2014/september/op-kenniswijzer-werkinstructie-steekproef-high-trust.html Alle informatie over de uitvoering van de steekproef is in een werkinstructie opgenomen. Deze wordt op 1 oktober 2014 gepubliceerd op Kenniswijzer. 22 Sep 2014 00:02:00 Omzetten High Trust-convenanten naar onbepaalde tijd https://www.rvr.org/nieuws/2014/september/omzetten-high-trust-convenanten-naar-onbepaalde-tijd.html De samenwerking op basis van High Trust is gericht op duurzaamheid. Een relatie die Raad en High Trust-kantoren langdurig met elkaar aangaan. Het is logisch om daar niet meer elke keer een nieuw convenant voor af te sluiten. Daarom gaan we over van de nu nog beperkte looptijd van de High Trust-convenanten naar een High Trust-samenwerking voor onbepaalde tijd. 22 Sep 2014 00:01:00 Uitnodiging tot samenwerken op basis van High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2014/september/uitnodiging-tot-samenwerken-op-basis-van-high-trust.html De Raad gaat, in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten, de komende maanden kantoren uitnodigen voor het aangaan van een High Trust-samenwerking. Ruim twee derde van het totaal aantal toevoegingen geven we nu al af op basis van High Trust. Hierbij vindt controle achteraf (via een steekproef) plaats. 22 Sep 2014 00:00:00 Inschrijving per specialisatie of rechtsterrein noodzakelijk https://www.rvr.org/nieuws/2014/augustus/inschrijving-per-specialisatie-of-rechtsterrein-noodzakelijk.html Voor een aantal rechtsterreinen en specialisaties moet u aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om toevoegingen te kunnen aanvragen. Voor deze rechtsterreinen/specialisaties moet u zich afzonderlijk inschrijven bij de Raad. 28 Aug 2014 00:02:00 Aanspreekpunt het Juridisch Loket bij vreemdelingenbewaring Rotterdam en Zeist https://www.rvr.org/nieuws/2014/augustus/aanspreekpunt-het-juridisch-loket-bij-vreemdelingenbewaring-rotterdam-en-zeist.html Advocaten, medewerkers en ingeslotenen van het Detentie Centrum (DC) Rotterdam en Zeist kunnen per e-mail contact opnemen met de spreekuurhouders van het Juridisch Loket. 28 Aug 2014 00:01:00 Telefonische dienstverlening https://www.rvr.org/nieuws/2014/augustus/telefonische-dienstverlening.html De Raad werkt voortdurend aan een goede en waar mogelijk verbetering van de dienstverlening. Zo verwachten we in het najaar van 2014 de telefonische bereikbaarheid van alle helpdesks verder uit te kunnen breiden. Daar treffen we nu al de voorbereidingen voor. 28 Aug 2014 00:00:00 Eindbesluit en verzoek om gegevens via e-mail, niet meer per post https://www.rvr.org/nieuws/2014/augustus/eindbesluit-en-verzoek-om-gegevens-via-e-mail-niet-meer-per-post.html Vanaf 15 augustus 2014 ontvangt u een e-mailbericht van de Raad als het eindbesluit op uw aanvraag of een verzoek van de Raad om meer gegevens (en rappel) in Mijn RvR voor u klaarstaat. Vanaf 22 augustus 2014 gaan we definitief over op deze digitale werkwijze. U ontvangt dan de eindbesluiten of verzoeken niet meer via schriftelijke post. 7 Aug 2014 00:02:00 Wijzigingen Mijn RvR per 15 augustus 2014 in detail https://www.rvr.org/nieuws/2014/augustus/wijzigingen-mijn-rvr-per-15-augustus-2014-in-detail.html Op deze pagina geven wij u meer uitleg over de wijzigingen in Mijn RvR per 15 augustus 2014, zoals de nieuwe menustructuur, menuknoppen en daarbij horende overzichten. Ook beschrijven wij de wijzigingen bij het zoeken naar een webdossier en geven wij uitleg bij de weergave van digitale lasten tot toevoeging en digitale lasten tot mutatietoevoeging in Mijn RvR. 7 Aug 2014 00:01:00 Wijzigingen Mijn RvR per 15 augustus 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2014/augustus/wijzigingen-mijn-rvr-per-15-augustus-2014.html Vanaf 15 augustus 2014 verandert de menustructuur van Mijn RvR en de wijze waarop u de status van uw aanvragen kunt inzien. Informatie over uw conceptaanvragen die nog verzonden moeten worden ziet u, als vanouds, op het startscherm. Andere achtergrondinformatie bekijkt u via nieuwe menuknoppen. Verder gaat de Raad over op het aanleveren van eindbesluiten via Mijn RvR. Per eindbesluit en bij een verzoek om meer gegevens (en rappel) ontvangt u een e-mailbericht ter attentie. Communicatie hierover via schriftelijke post verdwijnt per 22 augustus 2014. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de wijzigingen. 7 Aug 2014 00:00:00 Specialisatie-opleiding ‘Bijstand aan EGZ-slachtoffers’ https://www.rvr.org/nieuws/2014/juli/specialisatie-opleiding-%E2%80%98bijstand-aan-egz-slachtoffers%E2%80%99.html Graag vestigen wij uw aandacht op de specialisatieopleiding voor rechtsbijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven (EGZ), die vanaf september 2014 start. 31 Jul 2014 00:05:00 Overgangsbeleid rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel https://www.rvr.org/nieuws/2014/juli/overgangsbeleid-rechtsbijstand-aan-slachtoffers-van-mensenhandel.html In onze e-nieuwsbrief 6 van 26 juni 2014 informeerden wij u over het feit dat de specialisatie slachtofferzaken per 1 juli 2015 ook geldt voor rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel. De Raad voor Rechtsbijstand heeft in aanvulling hierop overgangsbeleid vastgesteld. In dit artikel leest u hier meer over. 31 Jul 2014 00:04:00 Cursus ‘Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten’ https://www.rvr.org/nieuws/2014/juli/cursus-%E2%80%98actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand-en-proceskosten%E2%80%99.html De afgelopen tijd is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in wet- en regelgeving voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In deze cursus gaan twee experts, een advocaat en een medewerker van de Raad voor Rechtsbijstand, hier nader op in. Zij laten u verder zien wat dit concreet kan gaan betekenen voor uw eigen praktijk. 31 Jul 2014 00:03:00 Innovatieportaal Rechtsbestel gelanceerd https://www.rvr.org/nieuws/2014/juli/innovatieportaal-rechtsbestel-gelanceerd.html Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft eind juni 2014 het Innovatieportaal Rechtsbestel gelanceerd. Innovatierechtsbestel.nl is een online platform waar juridische professionals van de rechtspraak, advocatuur, gerechtsdeurwaarders en andere organisaties uit het rechtsbestel hun ideeën kunnen indienen. Het portaal is specifiek bedoeld om ideeën voor innovaties te genereren, samenhang en verbinding tussen de innovaties te stimuleren en professionals de mogelijkheid geven innovaties te volgen. 31 Jul 2014 00:02:00 Laatste ontwikkelingen piket en opstellen eerste roosters voor 2015 https://www.rvr.org/nieuws/2014/juli/laatste-ontwikkelingen-piket-en-opstellen-eerste-roosters-voor-2015.html In dit artikel informeren wij u over de voltooiing van de uitrol digitaal strafpiketmeldingssysteem, het overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) over BOPZ-meldingen, het nieuwe piketreglement en nodigen wij u uit uw beschikbaarheid op te geven voor de nieuwe piketroosters voor het eerste halfjaar van 2015. 31 Jul 2014 00:01:00 Piketreglement per 1 augustus 2014 (tekst niet meer actueel) https://www.rvr.org/nieuws/2014/juli/nieuw-piketreglement-per-1-augustus-2014.html Op 1 augustus 2014 treedt het reglement voor het verlenen van rechtsbijstand in piketzaken in werking. Het reglement is na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten tot stand gekomen. Zie voor de actuele tekst van het piketreglement de tekst van het reglement m.i.v. 1 mei 2017. 31 Jul 2014 00:00:00 Nieuw: afgifte toevoegingen tweede en volgende asielaanvragen https://www.rvr.org/nieuws/2014/juni/nieuw-afgifte-toevoegingen-tweede-en-volgende-asielaanvragen.html De afdeling Legal Aid van de Raad op het aanmeldcentrum (AC) verstrekt per 1 juli 2014 ook de toevoegingen voor de tweede en volgende asielaanvragen (zaakcode V070). Dit betekent voor u een vermindering van administratieve lasten. U krijgt geen distributiebrief meer en hoeft zelf hiervoor geen toevoeging meer aan te vragen. U krijgt op dag twee van de procedure uw toevoeging direct mee of we sturen deze naar uw kantoor. 26 Jun 2014 00:02:00 Wijzigingen werkinstructies per 1 juli 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2014/juni/wijzigingen-werkinstructies-per-1-juli-2014.html Een aantal werkinstructies wijzigt per 1 juli 2014. De belangrijkste wijzigingen lichten we hier kort toe. 26 Jun 2014 00:01:00 Specialisatie slachtofferzaken en slachtoffers van mensenhandel https://www.rvr.org/nieuws/2014/juni/specialisatie-slachtofferzaken-en-slachtoffers-van-mensenhandel.html De specialisatie slachtofferzaken geldt vanaf 1 juli 2014 voor toevoegingen op het gebied van geweld- en zedenmisdrijven met ernstig letsel en de voeging als benadeelde partij in het strafproces. Vanaf 1 juli 2015 gaat deze specialisatie ook gelden voor rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel. 26 Jun 2014 00:00:00 Verslag miniconferentie Twintig jaar Wrb https://www.rvr.org/nieuws/2014/mei/verslag-miniconferentie-twintig-jaar-wrb.html ‘Samen werken aan de toegang tot het recht’ stond centraal tijdens de conferentie in Den Haag op 22 mei 2014. Vele verschillende partijen uit de rechtsketen waren met 130 personen aanwezig om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. 28 May 2014 00:00:00 Meld u aan voor de miniconferentie twintig jaar Wet op de rechtbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2014/april/meld-u-aan-voor-de-miniconferentie-twintig-jaar-wet-op-de-rechtbijstand.html De Raad voor Rechtsbijstand organiseert, samen met de leerstoel Sociale Rechtshulp, op donderdagmiddag 22 mei 2014 een miniconferentie in Den Haag. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. U bent van harte welkom. Hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. 24 Apr 2014 00:05:00 Klanttevredenheidsonderzoek toevoegingsgebruikers https://www.rvr.org/nieuws/2014/april/klanttevredenheidsonderzoek-toevoegingsgebruikers.html In het najaar van 2013 is er voor de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand, editie 2013, een online enquête afgenomen onder ruim 250 toevoegingsgebruikers. Uit de enquête blijkt dat toevoegingsgebruikers de dienstverlening van de advocaten en mediators gemiddeld een 7,8 geven, net zoals in 2009. 24 Apr 2014 00:04:00 Belangrijke berichten piket https://www.rvr.org/nieuws/2014/april/belangrijke-berichten-piket.html In dit bericht informeren wij u over de volgende onderwerpen: Amsterdam stapt over naar piketmelding via e-mail, controleer uw spambox en acceptatie piketmeldingen in het weekend. 24 Apr 2014 00:03:00 Kiezen van de juiste zaakcode https://www.rvr.org/nieuws/2014/april/kiezen-van-de-juiste-zaakcode.html Vraagt u via Mijn RvR de toevoeging aan? Het is dan zowel voor u, als voor de Raad belangrijk dat u de juiste zaakcode voor de toevoeging kiest. De juiste zaakcode heeft invloed op de vergoeding en daardoor gevolgen voor de (juiste) declaratie. 24 Apr 2014 00:02:00 No cure less fee fase 2: de tweede of volgende aanvraag regulier https://www.rvr.org/nieuws/2014/april/no-cure-less-fee-fase-2-de-tweede-of-volgende-aanvraag-regulier.html Per 1 april is de tweede fase van no cure less fee in werking getreden. Deze fase ziet op toepassing van de maatregel no cure less fee op de tweede of volgende aanvraag om een reguliere verblijfsvergunning. Over de definitie van een tweede of volgende aanvraag zijn we in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten. 24 Apr 2014 00:01:00 Veelgestelde vragen specialisatie slachtofferzaken https://www.rvr.org/nieuws/2014/april/veelgestelde-vragen-specialisatie-slachtofferzaken.html Per 1 juli 2014 introduceert de Raad deskundigheidseisen voor de specialisatie slachtofferzaken. U las hier al over in E-nieuwsbrief 2 van 27 februari 2014. Wij hebben inmiddels de leden van drie specialisatieverenigingen op dit terrein schriftelijk geïnformeerd over hun automatische inschrijving voor de specialisatie. Heeft u onze brief niet ontvangen? Dan schrijven wij u niet automatisch in. 24 Apr 2014 00:00:00 Meld u aan voor de miniconferentie twintig jaar Wet op de rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2014/april/meld-u-aan-voor-de-miniconferentie-twintig-jaar-wet-op-de-rechtsbijstand.html De Raad voor Rechtsbijstand wil deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren we, samen met de leerstoel Sociale Rechtshulp, op donderdagmiddag 22 mei 2014 een miniconferentie. 17 Apr 2014 00:01:00 Nieuwe formulieren in Mijn RvR asiel en vreemdelingenrecht regulier https://www.rvr.org/nieuws/2014/april/nieuwe-formulieren-in-mijn-rvr-asiel-en-vreemdelingenrecht-regulier.html Vanaf 18 april 2014 zijn de nieuwe formulieren voor vervolgaanvragen toevoegingen en vergoedingen asiel en vreemdelingenrecht regulier beschikbaar in Mijn RvR. Deze formulieren zijn een gevolg van de AMvB No cure less fee, fase I en II. 17 Apr 2014 00:00:00 Gesubsidieerde rechtsbijstand: focus op vooruitkijken en verbeteren https://www.rvr.org/nieuws/2014/maart/gesubsidieerde-rechtsbijstand-focus-op-vooruitkijken-en-verbeteren.html De Raad werkt steeds digitaler, bezwaren worden proactief afgehandeld en burgers krijgen steeds meer online tools in handen om (echtscheidings)conflicten zelf op te lossen. Het invoeren van de administratieve werkwijze ‘High Trust’ gaat voorspoedig; inmiddels verloopt 65% van alle aanvragen via deze wijze. De Raad voor Rechtsbijstand doet meer met minder middelen. Tegelijkertijd innoveert de Raad. 31 Mar 2014 00:00:00 Betalingen voortaan op woensdag https://www.rvr.org/nieuws/2014/maart/betaling-voortaan-op-woensdag.html Regelmatig krijgt de Raad de vraag of de wekelijkse betaling vervroegd kan worden, zodat de betaling voor het weekend is bijgeschreven. Om aan deze wens tegemoet te komen voeren wij vanaf 2 april 2014 uw wekelijkse betaling op woensdag uit. Uw betaling wordt dan in de loop van de donderdag, uiterlijk vrijdag, op uw rekening bijgeschreven. 27 Mar 2014 00:04:00 Cursus 'Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten' https://www.rvr.org/nieuws/2014/maart/cursus-%E2%80%98actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand-en-proceskosten%E2%80%99.html OSR Juridische Opleidingen biedt een actualiteitencursus aan over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). U wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van rechtsbijstand binnen het stelsel. Ook wordt ingegaan op de inschrijfvoorwaarden voor de per 1 juli 2014 in te voeren specialisatie slachtofferzaken en de later dit jaar in te voeren specialisatie bijzondere curator. 27 Mar 2014 00:03:00 Jurisprudentie tot en met derde kwartaal 2013 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2014/maart/jurisprudentie-tot-en-met-derde-kwartaal-2013-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het derde kwartaal van 2013. 27 Mar 2014 00:02:00 Gewijzigde werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2014/maart/gewijzigde-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Een aantal werkinstructies wijzigt per 1 april 2014. De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met: uitzondering verhoogde eigen bijdrage in personen-/ familierechtzaken, toepasselijke zaakcategorie bij geschil echtscheidingsconvenant, OM-afdoening/Officierszitting en Voetbalwet. 27 Mar 2014 00:01:00 No cure, less fee fase II per 1 april 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2014/maart/no-cure-less-fee-fase-ii-per-1-april-2014.html Per 1 april 2014 treedt de tweede fase van de AMvB No cure less fee, artikel 5b Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr), in werking. Dit betekent een wijziging in de vergoeding voor rechtsbijstand bij bezwaar, beroep- en hoger beroepprocedure bij een tweede of vervolgaanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning. 27 Mar 2014 00:00:00 Hoofdbureau Politie Den Haag arrestantenpost tijdens Nuclear Security Summit https://www.rvr.org/nieuws/2014/maart/hoofdbureau-politie-den-haag-arrestantenpost-tijdens-nuclear-security-summit.html Op maandag 24 en dinsdag 25 maart 2014 vindt in Den Haag de Nuclear Security Summit plaats. Gelet op mogelijke aanhoudingen rond de Summit is het Hoofdbureau van Politie in Den Haag aan de Burg. Patijnlaan 35 ingericht als centrale post waar arrestanten worden gehoord. Amsterdam kan hinder ondervinden van mobiele (tijdelijke) wegafzettingen. 20 Mar 2014 00:00:00 Extra informatie einde verlaging vergoeding kennelijke zaken https://www.rvr.org/nieuws/2014/februari/extra-informatie-einde-verlaging-vergoeding-kennelijke-zaken.html Op 19 februari 2014 berichtten wij u dat de maatregel die de verlaagde vergoeding in kennelijke zaken regelde, is beëindigd. In dit nieuwsbericht lichten wij u nog kort toe wat dit voor u in de praktijk betekent. 27 Feb 2014 00:06:00 Nieuw: Specialisatie slachtofferzaken per 1 juli 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2014/februari/nieuw-specialisatie-slachtofferzaken-per-1-juli-2014.html Vanaf 1 juli 2014 introduceert de Raad voor Rechtsbijstand deskundigheidseisen voor de specialisatie slachtofferzaken. Vanaf dat moment mogen alleen advocaten die gespecialiseerd zijn toevoegingen aanvragen op het gebied van geweld- en zedenmisdrijven met ernstig letsel en de voeging als benadeelde partij in het strafproces. De deskundigheidsvereisten zijn in overleg met de advocatuur en rechtspraak opgesteld. 27 Feb 2014 00:05:00 Lasten steeds meer digitaal aangeleverd https://www.rvr.org/nieuws/2014/februari/lasten-steeds-meer-digitaal-aangeleverd.html Medio 2012 zijn door de Raad voor Rechtsbijstand en de Raad voor de Rechtspraak afspraken gemaakt over het in de toekomst digitaal aanleveren van de lasten tot toevoeging. Na een succesvolle proef bij de rechtbank Almelo is begin januari 2014 een start gemaakt met de uitrol van de digitale aanlevering van lasten door alle rechtbanken. Vooralsnog betreft het uitsluitend de lasten die te maken hebben met strafzaken in eerste aanleg. 27 Feb 2014 00:04:00 Controle niet High Trust-kantoren en High Trust-één op één kantoren https://www.rvr.org/nieuws/2014/februari/controle-niet-high-trust-kantoren-en-high-trust-een-op-een-kantoren.html Heeft uw kantoor een High Trust-overeenkomst met de Raad voor één op één controle achteraf of heeft uw kantoor geen High Trust-overeenkomst? Dan toetsen we via een brief of u aan de voorwaarden voldoet. Hierin verzoeken wij u aan te tonen dat u aan de deskundigheidseisen vreemdelingenrecht, vreemdelingenpiket, asiel- en vluchtelingenrecht en psychiatrisch patiëntenrecht heeft voldaan. Als u in deze specialisaties te weinig toevoegingen over 2013 heeft behandeld, ontvangt u van ons binnenkort een brief met antwoordformulier. 27 Feb 2014 00:03:00 Controle deskundigheidseisen High Trust-kantoren https://www.rvr.org/nieuws/2014/februari/controle-deskundigheidseisen-high-trust-kantoren.html De Raad toetst tijdens de reguliere kantoorbezoeken of u aan de deskundigheidseisen voor de specialisaties vreemdelingenrecht, vreemdelingenpiket, asiel- en vluchtelingenrecht en psychiatrisch patiëntenrecht heeft voldaan. Bent u geselecteerd voor de steekproefsgewijze controle van de opleidingspunten of heeft u te weinig toevoegingen behandeld? Dan ontvangt u voorafgaand of tijdens het kantoorbezoek van de beschikker relatiebeheer een antwoordformulier, dat wij u vragen in te vullen. 27 Feb 2014 00:02:00 Controle inschrijving op deskundigheidseisen https://www.rvr.org/nieuws/2014/februari/controle-inschrijving-op-deskundigheidseisen.html De Raad start op korte termijn met de controle van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisaties vreemdelingenrecht, vreemdelingenpiket, asiel- en vluchtelingenrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Advocaten die ingeschreven zijn voor deze specialisaties moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen, om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisaties. 27 Feb 2014 00:01:00 Eigen bijdrage bij opvolgend deskundigenoordeel asiel https://www.rvr.org/nieuws/2014/februari/eigen-bijdrage-bij-opvolgend-deskundigenoordeel-asiel.html Vanaf 1 oktober 2013 geldt de maatregel dat de rechtzoekende opnieuw een eigen bijdrage moet betalen bij wijziging van de toevoeging vanwege een opvolgend deskundigenoordeel van een andere advocaat. Alleen als sprake is van een dwingende reden voor opvolging, kan de Raad afzien van toepassing van deze maatregel. 27 Feb 2014 00:00:00 Einde verlaging vergoeding kennelijke zaken https://www.rvr.org/nieuws/2014/februari/einde-verlaging-vergoeding-kennelijke-zaken.html Vanaf 15 februari 2014 is in bestuursrechtelijke zaken en strafzaken niet langer een lagere vergoeding van 2 punten vastgesteld als de zaak door het bestuursorgaan of de rechter “kennelijk” is afgedaan. Deze verlaging was een van de maatregelen uit de zogenoemde AMvB Taakstelling II, die op 1 oktober 2013 in werking is getreden. 19 Feb 2014 00:00:00 Extra code op beschikking van de Raad https://www.rvr.org/nieuws/2014/januari/extra-code-op-beschikking-van-de-raad.html Sinds kort staat op de beschikkingen een extra code in de rechter bovenhoek. De code vergemakkelijkt het postsorteerproces binnen de Raad. U hoeft deze code echter niet in uw communicatie naar de Raad te gebruiken. Hiervoor gebruikt u de bij u bekende kenmerken als toevoegkenmerk en BAR-nummer. 30 Jan 2014 00:06:00 Doorgeven wijzigingen High Trust-kantoor https://www.rvr.org/nieuws/2014/januari/doorgeven-wijzigingen-high-trust-kantoren.html Als de Raad een High Trust-convenant sluit met een advocatenkantoor, stemmen alle advocaten van het deelnemende kantoor in met deze werkwijze. Het is daarom belangrijk dat u de Raad tijdig op de hoogte brengt van eventuele vertrekkende kantoorgenoten of bijvoorbeeld een naamswijziging van het kantoor. Dit soort wijzigingen kunnen van invloed zijn op de afhandeling van de toevoegingen en declaraties. 30 Jan 2014 00:05:00 Vooraankondiging: omzetten High Trust-convenanten naar onbepaalde tijd https://www.rvr.org/nieuws/2014/januari/vooraankondiging-omzetten-high-trust-convenanten-naar-onbepaalde-tijd.html De samenwerking op basis van High Trust is gericht op duurzaamheid. Een relatie die Raad en High Trust-kantoren langdurig met elkaar aangaan. Het is logisch om daar niet meer elk jaar een nieuw convenant voor af te sluiten. Daarom zetten we de nu nog beperkte looptijd van de steekproefconvenanten om naar onbepaalde tijd. 30 Jan 2014 00:04:00 Nieuw contract met Concorde voor vertaaldiensten https://www.rvr.org/nieuws/2014/januari/nieuw-contract-met-concorde-voor-vertaaldiensten.html Na een aanbesteding van de opdracht tot uitvoering van vertaaldiensten in de gesubsidieerde rechtbijstand heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie het contract gegund aan de Concorde Group. Het nieuwe contract is op 1 januari 2014 ingegaan en borduurt voor een belangrijk deel voort op bestaande afspraken en procedures. 30 Jan 2014 00:02:00 Jurisprudentie op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2014/januari/jurisprudentie-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het tweede kwartaal van 2013. 30 Jan 2014 00:01:00 Gewijzigde werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2014/januari/gewijzigde-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Een aantal werkinstructies is per 1 februari 2014 gewijzigd. In dit artikel wijzen wij u alvast op een paar belangrijke wijzigingen. 30 Jan 2014 00:00:00 Over op Europees betaalsysteem https://www.rvr.org/nieuws/2014/januari/over-op-europees-betaalsysteem.html Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. SEPA, dat staat voor de Single Euro Payment Area, zorgt ervoor dat betalingen in en tussen de aangesloten landen gestandaardiseerd en eenvoudiger worden. Deze landen gaan allemaal werken met internationale bankrekeningnummers, ook voor het interne betalingsverkeer. 8 Jan 2014 00:04:00 Mijn RvR: invullen juiste gegevens belangrijk https://www.rvr.org/nieuws/2014/januari/mijn-rvr-invullen-juiste-gegevens-belangrijk.html Via Mijn RvR kunt u als advocaat diverse formulieren kiezen voor het aanvragen van een toevoeging. Uw digitale aanvraag wordt automatisch geregistreerd, met de door u ingevulde gegevens. Neemt uw kantoor deel aan High Trust? De toevoeging (straf, civiel) wordt geautomatiseerd afgegeven, volgens de door u ingevulde gegevens. De Raad controleert uw aanvraag dus niet meer, ook inhoudelijk niet. Het is daarom van belang dat u de juiste cliëntgegevens en eventuele partner- en adresgegevens invult. 8 Jan 2014 00:03:00 Importeren gegevens vanuit uw kantoorapplicaties naar Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2014/januari/importeren-gegevens-vanuit-uw-kantoorapplicaties-naar-mijn-rvr.html In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de voortgang van de koppeling van uw kantoorapplicaties met Mijn RvR. Wij hebben inmiddels de eerste voorbereidingen voor het importeren van gegevens uit uw kantoorapplicatie naar Mijn RvR gerealiseerd. 8 Jan 2014 00:02:00 Overzicht wijzigingen in Mijn RvR per 10 januari 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2014/januari/overzicht-wijzigingen-in-mijn-rvr-per-10-januari-2014.html In dit overzicht tonen wij u de wijzigingen in Mijn RvR die vanaf vrijdag 10 januari 2014 operationeel zijn. 8 Jan 2014 00:01:00 Onderhoud Mijn RvR op 9 januari 2014 voor verbeterde functionaliteit https://www.rvr.org/nieuws/2014/januari/onderhoud-mijn-rvr-op-9-januari-2014-voor-verbeterde-functionaliteit.html Op donderdag 9 januari 2014 voeren we in de middag en avond een aantal gewenste verbeterde functionaliteiten en aanpassingen door in Mijn RvR. Mijn RvR is tijdens deze werkzaamheden niet beschikbaar. 8 Jan 2014 00:00:00 Bereikbaarheid rond de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/bereikbaarheid-rond-de-feestdagen.html Vanwege kerst en oud & nieuw zijn de kantoren van de Raad voor Rechtsbijstand enkele dagen telefonisch niet bereikbaar. De afdeling Piket is gedurende deze dagen wel gewoon bereikbaar. 24 Dec 2013 00:08:00 Koppeling kantoorapplicaties, meer dan een technische verbinding https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/koppeling-kantoorapplicaties-meer-dan-een-technische-verbinding.html Binnenkort wordt het mogelijk om via een koppeling met uw kantoorapplicatie (bepaalde) cliënt- en zaaksgegevens automatisch over te zetten naar Mijn RvR. De Raad voor Rechtsbijstand komt daarmee graag tegemoet aan een bij de advocatuur bestaande wens. 24 Dec 2013 00:07:00 No cure less fee treedt in werking per 1 januari 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/no-cure-less-fee-treedt-in-werking-per-1-januari-2014.html Vanaf 1 januari 2014 treedt voor vervolgaanvragen in het asielrecht het vergoedingensysteem ‘no cure, less fee’ (nclf) in werking, als onderdeel van het Programma Stroomlijning Toelatingsprocedures. Met deze vergoedingensystematiek wil de overheid het stapelen van procedures voorkomen. Van de advocaat wordt bij vervolgaanvragen een verdergaande afweging verwacht. 24 Dec 2013 00:06:00 Overzicht betaaldata 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/overzicht-betaaldata-2014.html In 2014 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 24 Dec 2013 00:05:00 Indexering vergoeding 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/indexering-vergoeding-2014.html Per 1 januari 2014 indexeert de regering het basisbedrag voor de vergoeding van toevoegingen. Het nieuwe bedrag is uitsluitend van toepassing op toevoegingen die op of na 1 januari 2014 worden afgegeven. 24 Dec 2013 00:04:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdragen 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdragen-2014.html Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen, die zijn ingediend vanaf 1 januari 2014. 24 Dec 2013 00:03:00 Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/inschrijvingsvoorwaarden-mediators-2014.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2014, in december 2013 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de voorwaarden goedgekeurd. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 24 Dec 2013 00:02:00 Belangrijkste veranderingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/belangrijkste-veranderingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2014.html Enkele voorwaarden die overlapten met de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: de Orde) zijn in overleg met de Orde uit artikel 1 gehaald. In de inleiding van de inschrijvingsvoorwaarden wordt nu verwezen naar de Gedragsregels. 24 Dec 2013 00:01:00 Inschrijvingsvoorwaarden advocaten 2014 https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/inschrijvingsvoorwaarden-advocaten-2014.html De inschrijvingsvoorwaarden voor 2014 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 24 Dec 2013 00:00:00 Toegezonden .rtf-bestand raadplegen op Android smartphone https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/toegezonden-.rtf-bestand-raadplegen-op-android-smartphone.html Mocht u een door u ontvangen e-mailbericht met een .rtf-bijlage niet goed kunnen openen, dan adviseren wij u de app ‘OfficeSuite 7’ van Mobile Systems te installeren. 17 Dec 2013 00:05:00 Mogelijke inzage piketrooster https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/mogelijkheid-inzage-piketrooster.html In het dienstrooster kunt u zien wie op dezelfde dag met u dienst heeft, wie de dag na u dienst heeft en wie de dag voor u dienst heeft gehad. Hoe kunt u dat zien? 17 Dec 2013 00:04:00 Nieuwe mogelijkheden ruilen en waarnemen piket https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/nieuwe-mogelijkheden-ruilen-en-waarnemen-piket.html Vanaf 1 november 2013 is het ruilen en waarnemen van uw piketdiensten uitgebreid. U kunt kiezen uit drie ruilmogelijkheden: ruilen op naam, datum of deelnemers rooster. Daarnaast kunt u kiezen uit twee waarnemingsmogelijkheden: waarnemen op naam of deelnemers rooster. 17 Dec 2013 00:03:00 Extra informatie aanpassing digitale piketmelding https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/extra-informatie-aanpassing-digitale-piketmelding.html Onderstaand geven we u meer inzicht in en voorbeelden over de extra informatie die per 19 december 2013 bij een piketmelding aan voorkeursadvocaten te zien is. 17 Dec 2013 00:02:00 Aanpassingen digitale piketmelding 19 december 2013 https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/aanpassingen-digitale-piketmelding-19-december-2013.html Op donderdag 19 december 2013 om 07.00 uur voeren wij een aantal veranderingen door in het digitale piketmelding systeem. Wij geven hierbij gehoor aan uw vraag om meer informatie, de koppeling van meldingen en het eenvoudiger accepteren of weigeren van een digitale piketmelding. Wij zetten de wijzigingen voor u op een rij. 17 Dec 2013 00:01:00 Pas op de plaats bij verdere uitrol piketsysteem https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/pas-op-de-plaats-bij-verdere-uitrol-piketsysteem.html Bij de uitrol van de digitale piketmeldingen door de Raad voor Rechtsbijstand in de regio’s waar dit nog niet heeft plaatsgevonden, wordt een pas op de plaats gemaakt tot een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd. 17 Dec 2013 00:00:00 Ook voor bewindvoerders: aanpassing eigen bijdrage rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2013/december/ook-voor-bewindvoerders-aanpassing-eigen-bijdrage-rechtsbijstand.html Op 1 oktober 2013 is het Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners (hierna: het Besluit) in werking getreden. Dit Besluit bevat een aantal maatregelen, waarmee wordt beoogd besparingen op de uitgaven voor gefinancierde rechtsbijstand te realiseren. Wij informeren u over één van de maatregelen, namelijk de verhoging van de eigen bijdrage. Die maatregel is relevant voor u als Bewindvoerder Wsnp die rechtsbijstand verleent op basis van de Regeling toevoegen bewindvoerders Wsnp (hierna: Regeling). 3 Dec 2013 00:00:00 Gebruik Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2013/november/gebruik-mijn-rvr.html Via Mijn RvR kunt u als advocaat direct online een aanvraag voor diverse toevoegingen en declaraties indienen. 91% van alle eerste aanvragen komen tegenwoordig binnen via Mijn RvR. Van de aanvragen voor een vergoeding is dit al 87% en extra uren ook 87%. Lees wat u nog meer via Mijn RvR kunt regelen. 28 Nov 2013 00:02:00 Gewijzigde werkinstructies op Kenniswijzer per 1 december 2013 https://www.rvr.org/nieuws/2013/november/gewijzigde-werkinstructies-op-kenniswijzer-per-1-december-2013.html Een aantal werkinstructies is per 1 december 2013 gewijzigd. Zo is de draagkrachtberekening voor minderjarigen die een geschil hebben met hun ouders gewijzigd. 28 Nov 2013 00:00:00 Deelnemers gezocht voor onderzoek over scheiden https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/deelnemers-gezocht-voor-onderzoek-over-scheiden.html De faculteit Psychologie van de Universiteit Twente voert in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand een onderzoek onder burgers uit naar scheidingen. 31 Oct 2013 00:04:00 Concentratie werkzaamheden: mediation in Amsterdam https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/concentratie-werkzaamheden-mediation-in-amsterdam.html Sinds de fusie werkt de Raad aan verbetering van de dienstverlening. Dit gebeurt in stappen. In dat kader gaan we alle mediationaanvragen voortaan op het regiokantoor Amsterdam verwerken. 31 Oct 2013 00:03:00 Hardheidsclausule eigen bijdrage personen- en familierecht https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/hardheidsclausule-eigen-bijdrage-personen--en-familierecht.html Voor een scheiding (of daaraan verwante zaak) geldt een afzonderlijke hogere eigen bijdrage. Kan uw cliënt door omstandigheden deze hogere bijdrage niet betalen? Dan kunt u uw cliënt wijzen op de mogelijkheid van verlaging van de eigen bijdrage via de hardheidsclausule. 31 Oct 2013 00:02:00 Advocaten over samenwerking met de Raad https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/advocaten-over-samenwerking-met-de-raad.html De samenwerking op basis van High Trust krijgt goed vorm. Advocaten zijn behoorlijk tevreden over de samenwerking en onze dienstverlening. Al zijn er ook belangrijke verbeterpunten. Dit blijkt uit onlangs gehouden onderzoek onder advocaten. 31 Oct 2013 00:01:00 Declaratie reiskosten: nieuwe routeplanner https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/declaratie-reiskosten-nieuwe-routeplanner.html De routeplanner van de ANWB gebruikt u voor het berekenen van het aantal kilometers dat u kunt declareren voor een gemaakte reis naar uw cliënt of een gerechtelijke instantie. Die routeplanner verandert binnenkort. Voor uw declaratie blijft u uitgaan van de snelste route, onafhankelijk van verkeersdrukte. 31 Oct 2013 00:00:00 Aanpassingen piketrooster https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/aanpassingen-piketrooster.html Wij werken aan een aanpassing van de manier waarop voorkeursadvocaten direct kunnen zien welke cliënt het betreft, waar deze van wordt verdacht en waar hij te bezoeken is. Hierna kan de melding aangenomen of geweigerd worden. 21 Oct 2013 00:05:00 Ruilmogelijkheid in het piketrooster https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/ruilmogelijkheid-in-het-piketrooster.html Het ruilen en waarnemen van uw diensten wordt met ingang van de nieuwe roosters (1 november 2013) uitgebreid. 21 Oct 2013 00:04:00 Landelijke uitrol digitale uitmeldingen jeugd- en strafpiket https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/landelijke-uitrol-digitale-uitmeldingen-jeugd--en-strafpiket.html Op dit moment verzorgen wij de uitmeldingen jeugd- en strafpiket voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Met de landelijke politie vindt overleg plaats over de verdere landelijke uitrol. 21 Oct 2013 00:03:00 Aantal ingeroosterde advocaten aangepast https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/aantal-ingeroosterde-advocaten-aangepast.html Op basis van de input van de portefeuillehouders zijn de aantallen ingeroosterde advocaten per piketrooster aangepast. In principe is op elk rooster nu één hoofd- en één reserveadvocaat ingeroosterd. 21 Oct 2013 00:02:00 Inloggen piketroosters https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/inloggen-piketroosters.html Voor het raadplegen van de piketroosters dient u nog gebruik te maken van de u toegezonden link rvr.symagic.com/html en van het u toegezonden wachtwoord. 21 Oct 2013 00:01:00 Opstellen en publiceren piketroosters verlaat door nuttige afstemming https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/opstellen-en-publiceren-piketroosters-verlaat-door-nuttige-afstemming.html Het opstellen en publiceren van de piketroosters voor de komende periode is helaas vertraagd. Naar aanleiding van de opmerkingen over de vorige piketroosters, is er intensief contact geweest met de portefeuillehouders over de wijze waarop de roosters in het vervolg worden opgesteld. 21 Oct 2013 00:00:00 Cursus ‘Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten’ https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/cursus-%E2%80%98actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand-en-proceskosten%E2%80%99.html De OSR biedt een actualiteitencursus aan over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). Ook dit jaar is er weer een aantal wijzigingen aangebracht in de Wrb en aanverwante besluiten, andere staan op het punt van invoeren. 1 Oct 2013 00:03:00 Concentratie verwerking vreemdelingenrecht Arnhem https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/concentratie-verwerking-vreemdelingenrecht-arnhem.html De Raad werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening aan u als advocaat en mediator. Onderdeel daarvan is het concentreren van rechtsterreinen. Dit zorgt voor een uniformering van onze landelijke dienstverlening. Op dit moment concentreren we de verwerking van vreemdelingenzaken op ons kantoor in Arnhem. 1 Oct 2013 00:02:00 Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2012: stijging aantal toevoegingen https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/monitor-gesubsidieerde-rechtsbijstand-2012-stijging-aantal-toevoegingen.html De stijging van het aantal afgegeven toevoegingen doet zich vrijwel overal voor. Dat staat in de begin september 2013 verschenen Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2012. 1 Oct 2013 00:01:00 Verbeteringen in piketprogramma https://www.rvr.org/nieuws/2013/oktober/verbeteringen-in-piketprogramma.html We voeren een aantal verbeteringen door in het piketprogramma. Dit hebben we gedaan na reacties van diverse advocaten en overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten hierover. 1 Oct 2013 00:00:00 Nieuwe en gewijzigde aanvraagformulieren in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2013/september/nieuwe-en-gewijzigde-aanvraagformulieren-in-mijn-rvr.html We hebben een aantal nieuwe formulieren in Mijn RvR beschikbaar gesteld om de functionaliteit van Mijn RvR te verbeteren. Verder zijn een aantal formulieren gewijzigd. 26 Sep 2013 00:02:00 Extra uitleg bij wijzigingen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2013/september/extra-uitleg-bij-wijzigingen-in-mijn-rvr.html Een aantal wijzigingen in Mijn RvR die per 27 september 2013 van kracht gaat, vraagt een extra uitleg. 26 Sep 2013 00:01:00 Wijzigingen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2013/september/wijzigingen-in-mijn-rvr.html Per 1 oktober 2013 treedt het ‘Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners’ in werking (AMvB Taakstelling II). Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor Mijn RvR. Daarnaast zijn er een aantal gewenste functionaliteiten doorgevoerd op de startpagina van Mijn RvR. De wijzigingen zijn vanaf 27 september 2013 operationeel. 26 Sep 2013 00:00:00 Lagere vergoeding bij kennelijke zaken https://www.rvr.org/nieuws/2013/september/lagere-vergoeding-bij-kennelijke-zaken.html Wanneer een zaak kennelijk wordt afgedaan bedraagt de vergoeding vanaf 1 oktober 2013 twee punten. Dit betreft beslissingen die een oordeel kennelijk niet bevoegd, kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk gegrond of kennelijk ongegrond bevatten. Dit geldt in de eerste plaats voor bestuursrechtelijke zaken. 20 Sep 2013 00:07:00 Tweede verlaging van het basisbedrag https://www.rvr.org/nieuws/2013/september/tweede-verlaging-van-het-basisbedrag.html De toevoegingsvergoeding is per 1 januari 2012 met een eerste tranche verlaagd. Het basisbedrag wordt nu met een tweede tranche van 2% verlaagd en bedraagt voor toevoegingen verleend vanaf 1 oktober 2013 € 104,85. 20 Sep 2013 00:06:00 Afschaffing anticumulatiebepaling https://www.rvr.org/nieuws/2013/september/afschaffing-anticumulatiebepaling.html Het Besluit schaft de anticumulatiebepaling af. Als overweging daarvoor geldt volgens de Nota van Toelichting het uitgangspunt dat de burger eerst zelf moet proberen zijn eigen probleem op te lossen en/of naar alternatieve oplossingen moet zoeken alvorens een beroep te doen op het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. 20 Sep 2013 00:05:00 Opnieuw eigen bijdrage bij toestemming voor besteden extra uren https://www.rvr.org/nieuws/2013/september/opnieuw-eigen-bijdrage-bij-toestemming-voor-besteden-extra-uren.html Het nieuwe artikel 2c Bebr bepaalt dat opnieuw een eigen bijdrage verschuldigd is, wanneer er toestemming wordt verleend voor extra uren. Deze bepaling gaat alleen op voor de rechtzoekenden die al een eigen bijdrage opgelegd hebben gekregen. De nieuwe eigen bijdrage is per toevoeging éénmaal verschuldigd. 20 Sep 2013 00:04:00 Opnieuw eigen bijdrage bij opvolgend deskundigenoordeel https://www.rvr.org/nieuws/2013/september/opnieuw-eigen-bijdrage-bij-opvolgend-deskundigenoordeel.html Er moet volgens artikel 2b Bebr opnieuw een eigen bijdrage worden betaald wanneer een opvolgend rechtsbijstandverlener, als bedoeld in de artikelen 9 en 20 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, over een zaak oordeelt waarvoor een toevoeging is verleend aan een andere rechtsbijstandverlener die niet werkzaam is in hetzelfde samenwerkingsverband. 20 Sep 2013 00:03:00 Extra verhoging eigen bijdragen bij scheidings- en daaraan verwante zaken https://www.rvr.org/nieuws/2013/september/extra-verhoging-eigen-bijdragen-bij-scheidings--en-daaraan-verwante-zaken.html Bij een scheidings- of een daaraan verwante zaak gaat per 1 oktober 2013 een afzonderlijke eigen bijdrageregeling gelden. De bijdragen zijn hoger dan die in andere kwesties. 20 Sep 2013 00:02:00 Verhoging eigen bijdragen rechtzoekenden https://www.rvr.org/nieuws/2013/september/verhoging-eigen-bijdragen-rechtzoekenden.html Om de extra kosten te dekken die ontstaan door het Salduz-arrest en de daarmee samenhangende mogelijkheid van toegang tot een advocaat voorafgaand aan het verhoor bij de politie, bepaalt het Besluit dat de eigen bijdragen generiek worden verhoogd per 1 oktober 2013. 20 Sep 2013 00:01:00 Aanpassing eigen bijdrage en vergoeding rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2013/september/aanpassing-eigen-bijdrage-en-vergoeding-rechtsbijstand.html Per 1 oktober 2013 treedt het Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners (hierna: het Besluit) in werking. Dit Besluit bevat een aantal maatregelen, waarmee wordt beoogd besparingen op de uitgaven voor gefinancierde rechtsbijstand te realiseren. Wij informeren u daarover via deze e-nieuwsbrief. Omdat het Besluit en de Nota van Toelichting pas op 19 september 2013 in het Staatsblad zijn gepubliceerd, konden wij u hierover niet eerder informeren. 20 Sep 2013 00:00:00 Piket: vul nu uw beschikbaarheid en verhinderdata in https://www.rvr.org/nieuws/2013/augustus/piket-vul-nu-uw-beschikbaarheid-en-verhinderdata-in.html De Raad stelt voor de komende periode nieuwe piketroosters op. Wij vragen u hiervoor uw aanwezigheid en verhinderdata door te geven. 30 Aug 2013 00:00:00 Aanpassing inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten per 1 september 2013 https://www.rvr.org/nieuws/2013/augustus/aanpassing-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-per-1-september-2013.html Per 1 september 2013 start de Nederlandse Orde van Advocaten (Orde) met de nieuwe Beroepsopleiding Advocatuur (BA). De Raad voor Rechtsbijstand heeft daarom haar inschrijvingsvoorwaarden in overleg met de Orde hieraan aangepast. De nieuwe voorwaarden treden per 1 september 2013 in werking. 29 Aug 2013 00:03:00 Belangrijk nieuws verrekening proceskostenveroordelingen https://www.rvr.org/nieuws/2013/augustus/belangrijk-nieuws-verrekening-proceskostenveroordelingen.html Met ingang van 15 augustus 2013 is artikel 32, derde lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr) gewijzigd. Dit artikel regelt dat een proceskostenveroordeling van de toevoegingsvergoeding wordt afgetrokken. Hiermee wordt voorkomen dat degene aan wie een toevoeging is verleend, een compensatie ontvangt voor proceskosten die hij zelf niet heeft gemaakt. De aftrek is gelimiteerd tot het bedrag van de vastgestelde vergoeding. 29 Aug 2013 00:02:00 Kiezen van de juiste zaakcode https://www.rvr.org/nieuws/2013/augustus/kiezen-van-de-juiste-zaakcode.html Vraagt u via Mijn RvR de toevoeging aan, dan kiest u zelf de zaakcode die op de toevoeging komt te staan. Het is zowel voor u, als voor de Raad belangrijk dat u de juiste zaakcode kiest. 29 Aug 2013 00:01:00 Hoe vind ik mijn weg op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2013/augustus/hoe-vind-ik-mijn-weg-op-kenniswijzer.html Dient u onder High Trust een aanvraag voor toevoeging of vaststelling in, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de aanvraag. De Raad ondersteunt u daarbij met de interne werkinstructies die op Kenniswijzer zijn gepubliceerd. 29 Aug 2013 00:00:00 Wennen en verbeteren nieuwe piketwerkwijze https://www.rvr.org/nieuws/2013/augustus/wennen-en-verbeteren-nieuwe-piketwerkwijze.html Het nieuwe piketprogramma en de nieuwe wijze van uitmelden is voor alle partijen wennen. Ook ontvangen de Raad en politie klachten van advocaten. Samen met de Orde en politie inventariseren we alle klachten en bekijken we of wijzigingen aan de nieuwe methode nodig zijn. 26 Aug 2013 00:04:00 Voorkeursadvocaat verloopt nog niet overal goed https://www.rvr.org/nieuws/2013/augustus/voorkeursadvocaat-verloopt-nog-niet-overal-goed.html Helaas verloopt de piketmelding naar een voorkeursadvocaat in Zeeland en Noord-Brabant nog niet altijd goed. We voeren overleg met de politie om dit te verbeteren. 26 Aug 2013 00:03:00 Reageren binnen 20/45 minuten op een piketoproep https://www.rvr.org/nieuws/2013/augustus/reageren-binnen-20-45-minuten-op-een-piketoproep.html Reageer binnen 20 minuten op de oproep (als u voorkeursadvocaat bent) of binnen 45 minuten (bij een reguliere piketoproep). Tijdig reageren is van belang vanwege de OM-aanwijzing ‘Salduz’. 26 Aug 2013 00:02:00 Limburg binnenkort ook piketmeldingen via e-mail https://www.rvr.org/nieuws/2013/augustus/limburg-binnenkort-ook-piketmeldingen-via-e-mail.html Na een start in Bergen op Zoom en Roosendaal ontvangen sinds 1 juli 2013 ook de straf- en jeugdstrafadvocaten in de regio’s Zeeland en Noord-Brabant piketmeldingen via e-mail. Vanaf dinsdag 3 september sluit de regio Limburg hier ook bij aan. 26 Aug 2013 00:01:00 Deze week oproep nieuwe roosters piket https://www.rvr.org/nieuws/2013/augustus/deze-week-oproep-nieuwe-roosters-piket.html Eind deze week ontvangt u van ons een oproep om uw aanwezigheid en verhinderdata voor de volgende periode door te geven. Daarna stellen we de nieuwe piketroosters op. De nieuwe roosters starten 1 november 2013. 26 Aug 2013 00:00:00 Specialisatie strafrecht: Controle Niet High Trust-Kantoren en High Trust-1 op 1 kantoren https://www.rvr.org/nieuws/2013/augustus/specialisatie-strafrecht-controle-niet-high-trust-kantoren-en-high-trust-1-op-1-kantoren.html Heeft uw kantoor een High Trust-overeenkomst met één op één controle achteraf met de Raad gesloten of heeft uw kantoor geen High Trust-overeenkomst met de Raad? Dan toetsen we door middel van een brief, waarin we u verzoeken aan te tonen dat u aan de deskundigheidseisen heeft voldaan. 15 Aug 2013 00:02:00 Specialisatie strafrecht: controle High Trust-steekproefkantoren https://www.rvr.org/nieuws/2013/augustus/specialisatie-strafrecht-controle-high-trust-steekproefkantoren.html De Raad toetst tijdens de reguliere kantoorbezoeken of u aan de deskundigheidseisen voor de specialisatie strafrecht heeft voldaan. Bent u geselecteerd voor de steekproefsgewijze controle van de opleidingspunten of heeft u te weinig toevoegingen behandeld, dan ontvangt u voorafgaand of tijdens het kantoorbezoek van de beschikker relatiebeheer een antwoordformulier, dat wij u vragen in te vullen. 15 Aug 2013 00:01:00 Specialisatie strafrecht: controle inschrijvingsvoorwaarden aanstaande https://www.rvr.org/nieuws/2013/augustus/specialisatie-strafrecht-controle-inschrijvingsvoorwaarden-aanstaande.html De Raad begint op korte termijn met het controleren van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisatie strafrecht. Advocaten die ingeschreven zijn voor de specialisatie strafrecht moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisatie. 15 Aug 2013 00:00:00 Belangrijk nieuws verrekening proceskostenveroordelingen https://www.rvr.org/nieuws/2013/juli/belangrijk-nieuws-verrekening-proceskostenveroordelingen.html Met ingang van 15 augustus 2013 wijzigt artikel 32, derde lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr). Dit artikel regelt dat een proceskostenveroordeling van de toevoegingvergoeding wordt afgetrokken. Hiermee wordt voorkomen dat degene aan wie een toevoeging is verleend, een compensatie ontvangt voor proceskosten die hij zelf niet heeft gemaakt. De aftrek is gelimiteerd tot het bedrag van de vastgestelde vergoeding. 18 Jul 2013 00:00:00 Eigen bijdrage: bijzondere situaties https://www.rvr.org/nieuws/2013/juni/eigen-bijdrage-bijzondere-situaties.html Soms is er bij de eigen bijdrage sprake van een ‘bijzondere situatie’. De Raad kan toch de laagste eigen bijdrage opleggen, of juist afzien van de eigen bijdrage. En wat als uw cliënt de eigen bijdrage niet betaalt? Wij leggen u uit wat u kunt doen in deze situaties. 27 Jun 2013 00:05:00 Declareren reiskosten https://www.rvr.org/nieuws/2013/juni/declareren-reiskosten.html Als u reiskosten maakt voor het bijwonen van een zitting, kunt u die kosten declareren. Daarbij geldt een maximum voor het aantal kilometers dat u mag declareren. 27 Jun 2013 00:04:00 Mijn RvR uitgelicht https://www.rvr.org/nieuws/2013/juni/mijn-rvr-uitgelicht.html Via Mijn RvR kunt u als advocaat direct online een aanvraag voor diverse toevoegingen en declaraties bij de Raad indienen. Om u te ondersteunen is er een handleiding waarin precies staat beschreven hoe Mijn RvR werkt. 27 Jun 2013 00:03:00 Eerste roosters met nieuwe piketprogramma https://www.rvr.org/nieuws/2013/juni/eerste-roosters-met-nieuwe-piketprogramma.html Afgelopen week zijn de eerste roosters verspreid met het nieuwe piketprogramma. Uw rooster bekijkt u online. De piketmeldingen ontvangt u nog op de reguliere wijze. De proef met uitmeldingen via e-mail breiden we 1 juli 2013 uit naar de provincies Noord-Brabant en Zeeland. 27 Jun 2013 00:02:00 Mijn RvR: aankomende verbeteringen https://www.rvr.org/nieuws/2013/juni/mijn-rvr-aankomende-verbeteringen.html De suggesties die diverse advocaten ons gaven voor Mijn RvR hebben een aantal extra verbeteringen opgeleverd. Deze worden in de aankomende periode doorgevoerd. We informeren u hier graag over. 27 Jun 2013 00:01:00 Mijn RvR: koppeling met uw administratie https://www.rvr.org/nieuws/2013/juni/mijn-rvr-koppeling-met-uw-administratie.html Sinds de invoering van Mijn RvR hebben we van diverse advocaten uit het hele land suggesties voor verbetering ontvangen. Al deze suggesties hebben we in kaart gebracht en samen met de bouwer hebben we gekeken welke suggesties we kunnen doorvoeren. Een van die verbeteringen is een koppeling met uw administratie. 27 Jun 2013 00:00:00 Scholingsbijeenkomsten voor High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2013/mei/scholingsbijeenkomsten-voor-high-trust.html Komende maanden organiseren we scholingsbijeenkomsten om u te ondersteunen bij uw aanvragen. Het gebruik van Mijn RvR en de Kenniswijzer staan daarbij centraal. Bent u High Trust-advocaat? Dan is onderstaand bericht voor u van belang. 30 May 2013 00:05:00 Nu ook werkinstructies mediation op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2013/mei/nu-ook-werkinstructies-mediation-op-kenniswijzer.html Vanaf 1 juni vindt u op Kenniswijzer de werkinstructies voor het beoordelen van de aanvraag voor een toevoeging, declaratie en extra uren bij mediation. Deze werkinstructies vervangen de Leidraad mediation. 30 May 2013 00:04:00 Jurisprudentie tot en met derde kwartaal 2012 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2013/mei/jurisprudentie-tot-en-met-derde-kwartaal-2012-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak. De uitspraken zijn van de periode: derde en vierde kwartaal van 2011 en het eerste, tweede en derde kwartaal van 2012. 30 May 2013 00:03:00 Gewijzigde werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2013/mei/gewijzigde-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Een aantal werkinstructies wijzigt vanaf 1 juni 2013. Zo is bijvoorbeeld verduidelijkt wanneer bij een declaratie de zaakcode wijzigt. Per 1 juni 2013 voeren we ook een aantal tekstverduidelijkingen door. 30 May 2013 00:02:00 Aanvullende veelgestelde vragen Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2013/mei/aanvullende-veelgestelde-vragen-mijn-rvr.html Via Mijn RvR kunt u als advocaat direct online een aanvraag voor diverse toevoegingen en declaraties bij de Raad indienen. Om u te ondersteunen is er een nieuwe handleiding waarin precies staat beschreven hoe Mijn RvR werkt. 30 May 2013 00:01:00 High Trust steeds meer de standaard werkwijze https://www.rvr.org/nieuws/2013/mei/high-trust-steeds-meer-de-standaard-werkwijze.html De High Trust-vorm van samenwerking betekent voor u en voor de medewerkers van de Raad een verandering. De verhoudingen en communicatie tussen advocaat en onze medewerkers verschuiven naar een meer gelijkwaardige en begripvolle relatie. 30 May 2013 00:00:00 Nieuw piketprogramma: vul nu uw beschikbaarheid én verhinderdata in https://www.rvr.org/nieuws/2013/mei/nieuw-piketprogramma-vul-nu-uw-beschikbaarheid-en-verhinderdata-in.html De Raad neemt een nieuw piketprogramma in gebruik. Vul uw beschikbaarheid én verhinderdata uiterlijk 7 juni 2013 in. De piketmeldingen ontvangt u nog op de reguliere wijze. Uw inloggegevens ontvangt u via een apart bericht. 23 May 2013 00:00:00 Nieuw: afgifte toevoegingen beroep asiel in aanmeldcentrum https://www.rvr.org/nieuws/2013/april/nieuw-afgifte-toevoegingen-beroep-asiel-in-aanmeldcentrum.html De afdeling Legal Aid van de Raad verstrekt de eerste aanleg toevoegingen in het aanmeldcentrum (AC). Vanaf 1 mei 2013 breiden we dit uit met de toevoegingen voor het eerste beroep en voorlopige voorziening (als besluit geen schorsende werking heeft) na afwijzing in de A.A.-procedure en V.A.-procedure. 29 Apr 2013 00:00:00 Schrijf u in voor de specialisatie jeugdzaken https://www.rvr.org/nieuws/2013/april/schrijf-u-in-voor-de-specialisatie-jeugdzaken.html Vanaf 1 juli 2013 gelden nieuwe deskundigheidseisen voor het aanvragen van toevoegingen op het terrein van het jeugdrecht en de inschrijving op het jeugdpiketrooster. Inschrijven kan nog tot 15 mei 2013. 18 Apr 2013 00:01:00 Nieuw piketprogramma https://www.rvr.org/nieuws/2013/april/nieuw-piketprogramma.html De Raad neemt vanaf eind april 2013 gefaseerd een nieuw piketprogramma in gebruik. In het programma voert u zelf uw beschikbaarheid in. U ontvangt het rooster per e-mail. Uitmeldingen ontvangt u ook per e-mail. Lees wat de wijzigingen precies inhouden en wanneer uw regio ermee start. 18 Apr 2013 00:00:00 Centraal postadres https://www.rvr.org/nieuws/2013/maart/centraal-postadres-herhaling.html Er is sinds kort één centraal postadres voor al uw aanvragen bij de Raad. Daarnaast is het niet meer mogelijk uw post naar ons te faxen. Maak zoveel mogelijk gebruik van Mijn RvR. Ook voor het indienen van declaraties. 28 Mar 2013 00:02:00 Gewijzigde werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2013/maart/gewijzigde-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Per 1 april 2013 wijzigt een aantal werkinstructies. De meeste wijzigingen betreffen tekstverduidelijkingen. 28 Mar 2013 00:01:00 Veiligstellen termijn met Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2013/maart/veiligstellen-termijn-met-mijn-rvr.html Nog een voordeel van Mijn RvR: bent u advocaat, dan kunt u Mijn RvR gebruiken voor het veiligstellen van de aanvraagtermijn van bijvoorbeeld een verzoek om extra uren. 28 Mar 2013 00:00:00 Ontwikkelingen rondom peer review in Bopz-zaken https://www.rvr.org/nieuws/2013/maart/ontwikkelingen-rondom-peer-review-in-bopz-zaken.html Op 12 februari 2013 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in de kort gedingprocedure over de toepassing en uitvoering van het systeem van peer review door de Raad voor Rechtsbijstand. 21 Mar 2013 00:04:00 Rechtsbijstandverlening door bewindvoerders Wsnp https://www.rvr.org/nieuws/2013/maart/rechtsbijstandverlening-door-bewindvoerders-wsnp.html Sinds 1 januari 2013 geeft de Raad toevoegingen af aan bewindvoerders Wsnp, met wie we een overeenkomst tot het verlenen van rechtsbijstand hebben gesloten. De afgifte van toevoegingen is strikt beperkt tot drie verzoekschriftenprocedures uit de Faillissementswet (Fw). 21 Mar 2013 00:03:00 Specialisatie jeugdzaken – wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/2013/maart/specialisatie-jeugdzaken-%E2%80%93-wat-betekent-dit-voor-u.html Vanaf 1 juli 2013 gelden nieuwe deskundigheidseisen voor het aanvragen van toevoegingen op het terrein van het jeugdrecht en de inschrijving op het jeugdpiketrooster. Lees de antwoorden op veelgestelde vragen. 21 Mar 2013 00:02:00 https://www.rvr.org/nieuws/2013/maart/diagnose-en-triage-korting-op-de-eigen-bijdrage.html Wij krijgen diverse vragen over diagnose en triage. Met name over wanneer de korting van toepassing is. Hieronder volgen antwoorden op enkele veelgestelde vragen. 21 Mar 2013 00:01:00 Centraal postadres https://www.rvr.org/nieuws/2013/maart/centraal-postadres.html Er is sinds kort één centraal postadres voor al uw aanvragen bij de Raad. Daarnaast is het niet meer mogelijk uw post naar ons te faxen. Maak zoveel mogelijk gebruik van Mijn RvR. Ook voor het indienen van declaraties. 21 Mar 2013 00:00:00 Piketdiensten ruilen https://www.rvr.org/nieuws/2013/februari/piketdiensten-ruilen.html Als u een piketdienst wilt ruilen moet u dit doorgeven aan uw regiokantoor. Voorheen verliep dit via de fax, dit is niet meer mogelijk omdat de Raad vanaf 1 maart 2013 niet meer met faxberichten werkt. Daarom vragen wij u het ruilen van piketdiensten per mail aan ons door te geven. 25 Feb 2013 00:00:00 Declaratie via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2013/februari/declaratie-via-mijn-rvr.html Vul uw declaratie voor een civiel/bestuur of straftoevoeging in op Mijn RvR. Vanaf 1 maart 2013 ontvangt u het declaratieformulier hiervoor niet meer per post bij uw toevoeging. Op deze manier kunnen we ook uw declaraties sneller behandelen. 21 Feb 2013 00:01:00 Centraal postadres https://www.rvr.org/nieuws/2013/februari/centraal-postadres.html Vanaf 1 maart 2013 heeft de Raad één centraal postadres. Daarnaast is het niet meer mogelijk uw post naar de Raad te faxen. Maak zoveel mogelijk gebruik van Mijn RvR. 21 Feb 2013 00:00:00 Extra opties bij High Trust-aanvragen https://www.rvr.org/nieuws/2013/februari/extra-opties-bij-high-trust-aanvragen.html Speciaal voor High Trust-advocaten is een aantal vragen op het formulier gewijzigd. Daarnaast zorgt een technische aanpassing ervoor dat we uw aanvraag sneller verwerken. 18 Feb 2013 00:01:00 Aanpassingen in vragen op Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2013/februari/aanpassingen-in-vragen-op-mijn-rvr.html Donderdag 21 februari passen we een aantal vragen in Mijn RvR aan. Mijn RvR is daarom van donderdag 21 februari 16.00 uur tot vrijdag 22 februari 7.00 uur niet beschikbaar. Lees welke wijzigingen er plaatsvinden. 18 Feb 2013 00:00:00 Binnenkort meer informatie over specialisatie ‘jeugdzaken’ https://www.rvr.org/nieuws/2013/januari/binnenkort-meer-informatie-over-specialisatie-%E2%80%98jeugdzaken%E2%80%99.html Vanaf het voorjaar is het voor advocaten mogelijk om zich in te schrijven voor de specialisatie 'jeugdzaken'. Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven. In de volgende e-nieuwsbrief volgt meer informatie. 31 Jan 2013 00:07:00 Verzoekschriften insolventies https://www.rvr.org/nieuws/2013/januari/verzoekschriften-insolventies.html De Raad voor de Rechtspraak heeft een nieuw ‘Procesreglement voor verzoekschriften insolventies’ vastgesteld. 31 Jan 2013 00:06:00 Aanspreekpunt het Juridisch Loket vreemdelingenbewaring https://www.rvr.org/nieuws/2013/januari/aanspreekpunt-het-juridisch-loket-vreemdelingenbewaring.html Advocaten en medewerkers bij vreemdelingendetentie kunnen per mail contact opnemen met de spreekuurhouders van het Juridisch Loket om een verzoek over een cliënt voor te leggen. 31 Jan 2013 00:05:00 Inschrijvingsvoorwaarden 2013 https://www.rvr.org/nieuws/2013/januari/inschrijvingsvoorwaarden-2013.html De inschrijvingsvoorwaarden voor 2013 zijn bekend. Hierover bent u via onze e-nieuwsbrief op donderdag 27 december 2012 geïnformeerd. Een van de wijzigingen heeft betrekking op het maximum aantal piketroosters waarop een advocaat ingeschreven kan worden. 31 Jan 2013 00:04:00 Overzicht deskundigheidseisen https://www.rvr.org/nieuws/2013/januari/overzicht-deskundigheidseisen.html Staat u bij de Raad ingeschreven voor een specialisatie? Dan moet u jaarlijks voldoen aan de deskundigheidseisen die voor die specialisatie gelden. Deskundigheidseisen zijn bijvoorbeeld het behandelen van voldoende toevoegingen, behalen van een minimum aantal opleidingspunten of deelname aan een werkgroep. 31 Jan 2013 00:03:00 Gewijzigde werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2013/januari/gewijzigde-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Een aantal werkinstructies is gewijzigd. Zo is bijvoorbeeld per 1 januari 2013 het beleid over ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing terug te vinden onder de werkinstructie met zaakcode P043. Per 1 februari 2013 is ook een aantal tekstverduidelijkingen doorgevoerd. 31 Jan 2013 00:02:00 Steeds meer aanvragen via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2013/januari/steeds-meer-aanvragen-via-mijn-rvr.html Steeds meer advocaten maken gebruik van het webportaal Mijn RvR. Inmiddels biedt bijna 65% van de bij de Raad ingeschreven advocaten zijn aanvragen digitaal aan. Een belangrijke ontwikkeling in het terugdringen van administratieve lasten en beheersing van reactietijden. 31 Jan 2013 00:01:00 Helft toevoegingen op basis van High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2013/januari/helft-toevoegingen-op-basis-van-high-trust.html Op 1 januari 2013 bereikte de High Trust-deelname een mijlpaal: 50% van de door de Raad verstrekte toevoegingen geven we af op basis van High Trust. Met de verwachte verdere groei in 2013 ontwikkelt High Trust zich in toenemende mate tot de standaard werkwijze van de Raad. 31 Jan 2013 00:00:00 Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2013 https://www.rvr.org/nieuws/2012/december/inschrijvingsvoorwaarden-mediators-2013.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2013 in december 2012 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de voorwaarden goedgekeurd. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 27 Dec 2012 00:01:00 Inschrijvingsvoorwaarden advocaten 2013 https://www.rvr.org/nieuws/2012/december/inschrijvingsvoorwaarden-advocaten-2013.html De inschrijvingsvoorwaarden voor 2013 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, want er zijn belangrijke veranderingen in opgenomen. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 27 Dec 2012 00:00:00 Overzicht betaaldata 2013 https://www.rvr.org/nieuws/2012/december/overzicht-betaaldata-2013.html In 2013 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 19 Dec 2012 00:04:00 Effecten herziening gerechtelijke kaart bij de Raad https://www.rvr.org/nieuws/2012/december/effecten-herziening-gerechtelijke-kaart-bij-de-raad.html De herziening van de gerechtelijke kaart leidt voor de meeste advocaten en mediators niet tot een verandering in de werkwijze of het contact met de Raad. Dit komt omdat wij de (nieuwe) arrondissementen aan een regiokantoor koppelen. 19 Dec 2012 00:03:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2013 https://www.rvr.org/nieuws/2012/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2013.html Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2013. 19 Dec 2012 00:02:00 Indexering vergoeding https://www.rvr.org/nieuws/2012/december/indexering-vergoeding.html Per 1 januari 2013 indexeert de regering het basisbedrag voor de vergoeding van toevoegingen. Het nieuwe bedrag is uitsluitend van toepassing op toevoegingen die op of na 1 januari 2013 worden afgegeven. 19 Dec 2012 00:01:00 Aanvragen voortaan via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2012/december/aanvragen-voortaan-via-mijn-rvr.html Meerdere veelgebruikte aanvraagformulieren zijn vanaf 1 januari 2013 alleen nog via Mijn RvR beschikbaar. Meld u daarom nu aan voor Mijn RvR. Met Mijn RvR heeft u altijd toegang tot de meest actuele aanvraagformulieren. U dient de aanvraag online in en daarmee kan de Raad uw aanvraag sneller behandelen. 19 Dec 2012 00:00:00 Gewijzigde werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2012/november/gewijzigde-werkinstructies-op-kenniswijzer.html er 1 december 2012 wijzigt een aantal werkinstructies op Kenniswijzer. Het gaat onder andere om: een nieuwe specialisatie in personen- en familierechtzaken en een gewijzigde werkinstructie voor Diagnose & Triage. Voortaan vindt u de werkinstructie ‘Financieel belang’ op Kenniswijzer en niet meer op rvr.org. 30 Nov 2012 00:02:00 Belang correcte aanvraag in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2012/november/belang-correcte-aanvraag-in-mijn-rvr.html Sinds enige tijd kunt u uw aanvragen voor toevoegingen en declaraties online indienen via Mijn RvR. Door goed gebruik van Mijn RvR kan de Raad uw aanvraag sneller behandelen. Hierbij enkele tips. 30 Nov 2012 00:01:00 Is de eigen bijdrage niet betaald? https://www.rvr.org/nieuws/2012/november/is-de-eigen-bijdrage-niet-betaald.html Een rechtzoekende is verplicht de eigen bijdrage op de toevoeging aan u, zijn rechtsbijstandverlener, te betalen. Zonder tegenbericht gaat de Raad ervan uit dat de rechtzoekende de eigen bijdrage aan u betaalt. Doet de rechtzoekende dit niet? Dan kunt u bij ons een verzoek indienen om de toevoeging tussentijds te beëindigen. 30 Nov 2012 00:00:00 Stijgend aantal High Trust-kantoren https://www.rvr.org/nieuws/2012/november/stijgend-aantal-high-trust-kantoren.html Sinds 2011 is er een nieuwe werkwijze op basis van High Trust. Ruim 400 advocatenkantoren werken inmiddels met High Trust. De High Trust-werkwijze wordt in de toekomst de standaard in relatie met de advocatuur. 30 Nov 2012 00:00:00 Belangrijke punten bij afhandeling asielzaken https://www.rvr.org/nieuws/2012/november/belangrijke-punten-bij-afhandeling-asielzaken.html Alle asielaanvragen worden op het regiokantoor in Arnhem afgehandeld. De concentratie van de werkzaamheden bevordert korte en stabiele doorlooptijden, maar we merken ook dat er soms onduidelijkheid bestaat over hoe een aanvraag moet worden ingediend. Daarom hebben we een aantal aandachtspunten op een rij gezet. 7 Nov 2012 00:05:00 Nieuwe Rechtwijzer voor burger online https://www.rvr.org/nieuws/2012/november/nieuwe-rechtwijzer-voor-burger-online.html In 2007 lanceerde de Raad voor het eerst de applicatie voor burgers: Rechtwijzer. Via deze tool kon de burger een advies of verwijzing krijgen bij het oplossen van zijn conflict of probleem. Sinds 20 oktober 2012 staat er een nieuwe versie van de Rechtwijzer online. 7 Nov 2012 00:04:00 Nieuwe uitgave ‘Best Practice Guide Asiel’ https://www.rvr.org/nieuws/2012/november/nieuwe-uitgave-%E2%80%98best-practice-guide-asiel%E2%80%99.html Een nieuwe versie van de leidraad Asiel is afgelopen maand uitgekomen. De leidraad, die in de nieuwe uitgave ‘Best Practice Guide Asiel’ heet, was door vele veranderingen in het asielrecht aan een grondige herziening toe. De advocaten Pieter-Jan van Kuppenveld en Jakob Wedemeijer hebben de opdracht aangenomen om de leidraad te herzien. 7 Nov 2012 00:03:00 Aanvragen voortaan via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/2012/november/aanvragen-voortaan-via-mijnrvr.html Met MijnRvR heeft u altijd toegang tot de meest actuele aanvraagformulieren. 7 Nov 2012 00:02:00 Concentratie extra uren zaken https://www.rvr.org/nieuws/2012/november/concentratie-extra-uren-zaken.html Alle werkzaamheden voor extra urenzaken (bewerkelijke zaken) zijn bij het regiokantoor Den Haag ondergebracht. Op deze manier zorgen we voor een uniforme dienstverlening en korte en stabiele doorlooptijden. 7 Nov 2012 00:01:00 Wijziging algemene voorwaarden: vergeet niet uw voorkeursgebieden op te geven https://www.rvr.org/nieuws/2012/november/wijziging-algemene-voorwaarden-vergeet-niet-uw-voorkeursgebieden-op-te-geven.html Neemt u als advocaat deel aan een arrangement met de Raad voor verwijzingen vanuit het Juridisch Loket (hJL)? Dan heeft u onlangs een brief gekregen met het verzoek om binnen vier weken opnieuw uw voorkeursgebieden op te geven. Voor wie nog niet heeft geantwoord: we ontvangen de brief graag voor 26 november 2012 retour. 7 Nov 2012 00:00:00 Let op: nieuw digitaal piketrooster https://www.rvr.org/nieuws/2012/november/let-op-nieuw-digitaal-piketrooster.html In de loop van 2013 gaat de Raad stap voor stap een nieuw digitaal piketroosterprogramma in gebruik nemen. De inroostering van advocaten verloopt daarmee beter. Voor de advocatuur biedt dit nieuwe programma veel voordelen. Zo worden beschikbaarheid en verhindering door u volledig digitaal aan ons doorgegeven en kan door in te loggen, het rooster worden bekeken. Ook kunt u zelf in het systeem ruilingen doorvoeren. 6 Nov 2012 00:00:00 Gewijzigde werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2012/oktober/gewijzigde-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Sinds 1 oktober 2012 is een aantal werkinstructies gewijzigd op Kenniswijzer. Het gaat onder andere om de instructies bij nihilstelling van de eigen bijdrage bij vrijspraak en OM-afdoening. 3 Oct 2012 00:05:00 Landelijke informatiedag 'Los je Conflict Op!' https://www.rvr.org/nieuws/2012/oktober/landelijke-informatiedag-los-je-conflict-op.html Op 20 oktober 2012 organiseert de Raad voor Rechtsbijstand in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Universiteit van Tilburg een informatiedag voor de burger. Via workshops, persoonlijk advies en informatiestands leren bezoekers wat zij zelf kunnen doen om een probleem op te lossen en waar zij terecht kunnen voor hulp. 3 Oct 2012 00:04:00 Monitor 2011: Daling aantal toevoegingen zet door https://www.rvr.org/nieuws/2012/oktober/monitor-2011-daling-aantal-toevoegingen-zet-door.html De Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2011, laat zien dat de daling in het aantal afgegeven toevoegingen in 2010, zich in 2011 voortzette. In 2011 zijn door de Raad ongeveer 414.000 toevoegingen afgegeven. 3 Oct 2012 00:03:00 Update dienstverlening: snellere reactietijden en werkzaamheden https://www.rvr.org/nieuws/2012/oktober/update-dienstverlening-snellere-reactietijden-en-werkzaamheden.html Op veel fronten tegelijk werkt de Raad aan verbetering van de dienstverlening. Sinds 1 oktober is het voor alle advocaten mogelijk van het webportaal gebruik te maken. Een kleine veertig procent van de toevoegingen is nu onder het bereik van High Trust. In de komende 15 maanden willen we dit bereik zo groot mogelijk maken. De afhandeling van een aanvraag en een declaratie gaan hierdoor makkelijker en veel sneller. Vijftig procent van alle toevoegaanvragen gaat binnen 10 werkdagen en als het goed is gaat ook dit percentage nog voor het eind van het jaar stevig omhoog. 3 Oct 2012 00:02:00 Inschrijvingsvoorwaarden om op de lijst opgenomen te worden en te blijven https://www.rvr.org/nieuws/2012/oktober/inschrijvingsvoorwaarden-om-op-de-lijst-opgenomen-te-worden-en-te-blijven.html 3 Oct 2012 00:01:00 Strafpiket: reageer altijd op melding https://www.rvr.org/nieuws/2012/september/strafpiket-reageer-altijd-op-melding.html Neemt u deel aan de strafpiketregeling? Zorg dan dat u altijd op het eerste sms-bericht dat u ontvangt, reageert. Anders loopt u het risico dat de piketcentrale u voor de rest van de dag van het rooster haalt. 11 Sep 2012 00:03:00 Verandering in voorschotregeling https://www.rvr.org/nieuws/2012/september/verandering-in-voorschotregeling.html Neemt u deel aan de voorschotregeling? Per 1 oktober 2012 ontvangt u 25 procent van het kwartaalvoorschot. Steeds meer advocaten stappen over op een snellere wekelijkse betaling. 11 Sep 2012 00:02:00 Onderzoek naar verbetering dienstverlening https://www.rvr.org/nieuws/2012/september/onderzoek-naar-verbetering-dienstverlening.html Wij onderzoeken regelmatig of onze dienstverlening aan u, als advocaat of mediator, aansluit bij uw verwachtingen en waar verbetering mogelijk is. 11 Sep 2012 00:01:00 Specialisatie 'Personen- en Familirecht': inschrijvingsformulieren op www.rvr.org https://www.rvr.org/nieuws/2012/september/specialisatie-personen--en-familierecht-inschrijvingsformulieren-op-www.rvr.org.html Sinds 1 juli 2012 gelden deskundigheidseisen voor de specialisatie 'Personen- en Familierecht'. Per 1 januari 2013 mogen alleen advocaten en mediators die gespecialiseerd zijn toevoegingen aanvragen op het gebied van personen- en familierecht. 11 Sep 2012 00:00:00 Btw verhoging per 1 oktober 2012 https://www.rvr.org/nieuws/2012/september/btw-verhoging-per-1-oktober-2012.html Per 1 oktober 2012 stijgt het btw-tarief van 19 % naar 21 %. Het btw-tarief hangt af van de datum waarop de werkzaamheden zijn afgerond. 11 Sep 2012 00:00:00 Veelgestelde vragen over de wijziging van de algemene voorwaarden en over het opnieuw opgeven van uw voorkeursgebieden https://www.rvr.org/nieuws/2012/augustus/veelgestelde-vragen-over-de-wijziging-van-de-algemene-voorwaarden-en-over-het-opnieuw-opgeven-van-uw-voorkeursgebieden.html 28 Aug 2012 00:04:00 Wijziging in algemene voorwaarden van het verwijsarrangement: maximaal vier voorkeursgebieden https://www.rvr.org/nieuws/2012/augustus/wijziging-in-algemene-voorwaarden-van-het-verwijsarrangement-maximaal-vier-voorkeursgebieden.html Advocaten die deelnemen aan een arrangement met de Raad voor verwijzingen vanuit het Juridisch Loket (HJL), kunnen binnenkort maximaal vier voorkeursgebieden opgeven in plaats van vijf. Neemt u deel aan het verwijsarrangement? Op korte termijn vragen wij u dan om opnieuw uw voorkeursgebieden op te geven. 28 Aug 2012 00:02:00 Veelgestelde vragen over het opnieuw opgeven van uw voorkeursgebieden https://www.rvr.org/nieuws/2012/augustus/veelgestelde-vragen-over-het-opnieuw-opgeven-van-uw-voorkeursgebieden.html 28 Aug 2012 00:01:00 Koppeling gegevens Raad en Loket: mediators ontvangen binnenkort brief over opgeven affiniteiten https://www.rvr.org/nieuws/2012/augustus/koppeling-gegevens-raad-en-loket-mediators-ontvangen-binnenkort-brief-over-opgeven-affiniteiten.html De Raad en het Juridisch Loket (HJL) gaan de gegevensbestanden van mediators aan elkaar koppelen. Hiervoor is het nodig dat u uw affiniteiten opnieuw aan ons doorgeeft. 28 Aug 2012 00:00:00 Werkinstructies vaststellen vervangen ‘Handboek Vergoedingen’ https://www.rvr.org/nieuws/2012/juli/werkinstructies-vaststellen-vervangen-%E2%80%98handboek-vergoedingen%E2%80%99.html Per 1 juli 2012 is het ‘Handboek Vergoedingen’ komen te vervallen. Het vergoedingenbeleid vindt u voortaan terug in de ‘werkinstructies vaststellen’ op Kenniswijzer. 12 Jul 2012 00:05:00 Declaratie van reiskosten en reistijd https://www.rvr.org/nieuws/2012/juli/declaratie-van-reiskosten-en-reistijd.html U mag reiskosten en reistijd maar één keer declareren als er meerdere zaken op dezelfde dag vallen en op dezelfde locatie plaatsvinden. 12 Jul 2012 00:04:00 Uren declareren rechtsbijstand in advieszaken https://www.rvr.org/nieuws/2012/juli/uren-declareren-rechtsbijstand-in-advieszaken.html U ontvangt acht punten als u in een advieszaak zes uur of meer besteedt. Het gaat hierbij altijd om volle uren rechtsbijstand. Het aantal uren rechtsbijstand ronden we af naar beneden. 12 Jul 2012 00:03:00 Cliënt ontvangt uitleg bij brief van de Raad https://www.rvr.org/nieuws/2012/juli/client-ontvangt-uitleg-bij-brief-van-de-raad.html Een rechtzoekende ontvangt bij een beslissing van de Raad extra uitleg over de voorwaarden rondom de toevoeging. De ‘Uitleg bij de brief’ helpt om uw cliënt zo goed mogelijk te informeren over de voorwaarden bij het aanvragen van een toevoeging. 12 Jul 2012 00:02:00 Gewijzigde werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2012/juli/gewijzigde-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Sinds 1 juli 2012 is een aantal werkinstructies gewijzigd op Kenniswijzer. Onder andere voor strafpiket en schadevergoeding na voorlopige hechtenis. 12 Jul 2012 00:01:00 Nieuwe werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2012/juli/nieuwe-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Sinds 1 juli 2012 staan er nieuwe werkinstructies op Kenniswijzer: voor de aanvraag van een toevoeging voor cassatie civiel en voor de aanvraag van een vergoeding voor piketwerkzaamheden. 12 Jul 2012 00:00:00 Meest gestelde vragen personen- en familierecht https://www.rvr.org/nieuws/2012/juni/meest-gestelde-vragen-personen--en-familierecht.html Sinds 1 juli 2012 gelden er deskundigheidseisen en een gedragscode voor de specialisatie ‘Personen- en Familierecht’. Per 1 januari 2013 mogen alleen advocaten en mediators die gespecialiseerd zijn toevoegingen aanvragen op het gebied van personen- en familierecht. Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen. 21 Jun 2012 00:03:00 Piketdiensten persoonlijk afhandelen https://www.rvr.org/nieuws/2012/juni/piketdiensten-persoonlijk-afhandelen.html Staat u ingeschreven voor piketdiensten? Dan bent u verplicht deze diensten zelf te draaien, bijzondere omstandigheden daargelaten. We horen regelmatig signalen dat advocaten piketdiensten aan anderen overlaten en op de lijst staan, om voor anderen zaken binnen te krijgen. 21 Jun 2012 00:02:00 Werkinstructies vervangen ‘Handboek Vergoedingen’ https://www.rvr.org/nieuws/2012/juni/werkinstructies-vervangen-%E2%80%98handboek-vergoedingen%E2%80%99.html Per 1 juli 2012 vervalt het ‘Handboek Vergoedingen’. Het vergoedingenbeleid is dan volledig verwoord in de werkinstructies vaststellen. Deze vervangen het handboek op Kenniswijzer. 21 Jun 2012 00:01:00 Wijzigingen werkinstructies o.a. tijdelijk huisverbod, asiel- en bestuursrecht https://www.rvr.org/nieuws/2012/juni/wijzigingen-werkinstructies-o.a.-tijdelijk-huisverbod-asiel--en-bestuursrecht.html Per 1 juni 2012 is een aantal werkinstructies gewijzigd. De wijzigingen zijn verwerkt op Kenniswijzer. Lees hier de belangrijkste wijzigingen. 21 Jun 2012 00:00:00 Concentratie verwerking asielaanvragen in Arnhem https://www.rvr.org/nieuws/2012/mei/concentratie-verwerking-asielaanvragen-in-arnhem.html De afgelopen periode hebben we een groot deel van de verwerking van asielaanvragen geconcentreerd op ons regiokantoor in Arnhem. Vanaf 1 juni komen alle asielaanvragen daar terecht. 31 May 2012 00:00:00 Onderzoek naar effecten van Diagnose en Triage https://www.rvr.org/nieuws/2012/mei/onderzoek-naar-effecten-van-diagnose-en-triage.html In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie voert de Raad in samenwerking met het Juridisch Loket een onderzoek uit naar de effecten van de invoering van ‘Diagnose en triage. Het onderzoek is in het najaar van 2012 afgerond. 10 May 2012 00:04:00 Korting op eigen bijdrage https://www.rvr.org/nieuws/2012/mei/korting-op-eigen-bijdrage.html Cliënten voor wie het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft afgegeven, krijgen bij de Raad een korting van €51 op de eigen bijdrage als er een reguliere toevoeging wordt afgegeven. 10 May 2012 00:03:00 Vervolg vergoeding consultatiebijstand https://www.rvr.org/nieuws/2012/mei/vervolg-vergoeding-consultatiebijstand.html Op 21 maart 2012 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het hoger beroep van de Raad gegrond verklaard. De Raad had hoger beroep ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank Arnhem over de vergoeding bij consultatiebijstand. 10 May 2012 00:02:00 De Kenniswijzer: alle informatie op één plek https://www.rvr.org/nieuws/2012/mei/de-kenniswijzer-alle-informatie-op-een-plek.html De benodigde informatie om een aanvraag voor een toevoeging te kunnen invullen vindt u voortaan verzameld op één plek in de Kenniswijzer. Hier vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie in samenhang met elkaar. 10 May 2012 00:01:00 High Trust enquête: enthousiaste reacties van advocaten https://www.rvr.org/nieuws/2012/mei/high-trust-enquete-enthousiaste-reacties-van-advocaten.html Meer dan 40% van de High Trust advocaten heeft afgelopen maand meegewerkt aan een enquête over High Trust. De resultaten geven ons een goed beeld hoe de introductie van de nieuwe werkwijze verloopt en wat advocaten belangrijk vinden binnen de samenwerking. 10 May 2012 00:00:00 Minderjarigen in preventieve hechtenis https://www.rvr.org/nieuws/2012/april/minderjarigen-in-preventieve-hechtenis.html Sinds 1 december 2011 hanteert de afdeling Individuele Jeugdzaken (IJZ) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een nieuwe werkwijze voor het plaatsen van minderjarigen in preventieve hechtenis. De afdeling IJZ reserveert pas een plaats in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) als vast staat dat de jeugdige daadwerkelijk in bewaring wordt gesteld (IBS). Een bericht van landelijk jeugdofficier Linda Dubbelman. 11 Apr 2012 00:06:00 Nieuw: specialisatie ‘Personen- en Familierecht’ https://www.rvr.org/nieuws/2012/april/nieuw-specialisatie-%E2%80%98personen--en-familierecht%E2%80%99.html Vanaf 1 juli 2012 introduceren we deskundigheidseisen en een gedragscode voor de specialisatie ‘Personen- en Familierecht’. Per 1 januari 2013 mogen alleen advocaten en mediators die gespecialiseerd zijn toevoegingen aanvragen op het gebied van personen- en familierecht. 11 Apr 2012 00:05:00 Deskundigheidseisen ‘Internationale Kinderontvoeringszaken’ https://www.rvr.org/nieuws/2012/april/deskundigheidseisen-%E2%80%98internationale-kinderontvoeringszaken%E2%80%99.html Sinds kort is het mogelijk u in te schrijven voor de specialisatie ‘Internationale Kinderontvoeringszaken’. Alleen advocaten die voldoen aan de eisen mogen voor dit rechtsterrein toevoegingen aanvragen. 11 Apr 2012 00:04:00 Wijzigingen in werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/2012/april/wijzigingen-in-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Per 1 april hebben we wijzigingen doorgevoerd in de interne werkinstructies op Kenniswijzer. Daarnaast is de werkinstructie grensoverschrijdende geschillen toegevoegd. 11 Apr 2012 00:01:00 Bereikbaarheid advocaten strafpiket https://www.rvr.org/nieuws/2012/april/bereikbaarheid-advocaten-strafpiket.html Als u deelneemt aan de strafpiketregeling moet u goed bereikbaar zijn. Dit is belangrijk voor de rechtsbijstand aan verdachten, een goede uitvoering van de strafpiketregeling en voor partijen die betrokken zijn bij opsporing en vervolging. 11 Apr 2012 00:00:00 Jaarverslag 2011: Rechtvaardige oplossing voor de burger https://www.rvr.org/nieuws/2012/maart/jaarverslag-2011-rechtvaardige-oplossing-voor-de-burger.html Toegang tot een rechtvaardige oplossing is voor de Raad een belangrijk onderdeel van de democratische samenleving. Uitbreiding van het scala aan mogelijkheden om juridische problemen aan te pakken is een belangrijke voorwaarde voor burgers om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. 26 Mar 2012 00:00:00 https://www.rvr.org/nieuws/2012/februari/hoe-lang-stukken-bewaren.html Voor de accountantscontrole van de Raad kunnen stukken uit uw dossiers opgevraagd worden. Het is goed hier rekening mee houden als u deelneemt aan High Trust. 17 Feb 2012 00:02:00 Onderzoek High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2012/februari/onderzoek-high-trust.html Sinds 2011 voeren we de nieuwe werkwijze ‘High Trust’ in. Eind februari houden we een online onderzoek om uw oordeel over de werkwijze en samenwerking te polsen. 17 Feb 2012 00:01:00 Checklist High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2012/februari/checklist-high-trust.html Om u te ondersteunen bij de aanvraag voor een toevoeging en vergoeding bij High Trust, hebben we een aparte checklist opgesteld die geldt bij de steekproefcontrole en één voor de één-op-ééncontrole. 17 Feb 2012 00:00:00 Start hercontrole inkomens https://www.rvr.org/nieuws/2012/januari/start-hercontrole-inkomens.html Vanaf 23 januari 2012 start de Raad met het hercontroleren van inkomensgegevens van cliënten. Dit doen we bij voorlopig verstrekte toevoegingen. Hierbij was het verzamelinkomen, ten tijde van de aanvraag, nog niet vastgesteld door de Belastingdienst. 19 Jan 2012 00:00:00 Verlaging vergoeding https://www.rvr.org/nieuws/2011/december/verlaging-vergoeding.html Per 1 januari 2012 verlaagt de regering het basisbedrag voor de vergoeding van toevoegingen. Het bedrag van januari 2011 is met 5% verlaagd vanwege de bezuinigingen. 21 Dec 2011 00:05:00 Nieuwe regeling maximum toevoegingen https://www.rvr.org/nieuws/2011/december/nieuwe-regeling-maximum-toevoegingen.html De bezwarencommissie van de Raad voor Rechtsbijstand heeft een advies uitgebracht over de zogenaamde ‘2000-puntenregeling’. Op basis daarvan is er een nieuwe regeling opgesteld die het mogelijk maakt een lager maximum aantal toevoegingen per jaar vast te stellen dan 250 eenheden. 21 Dec 2011 00:04:00 Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2012 https://www.rvr.org/nieuws/2011/december/inschrijvingsvoorwaarden-mediators-2012.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2012 in december 2011 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de voorwaarden goedgekeurd. 21 Dec 2011 00:03:00 Inschrijvingsvoorwaarden advocaten 2012 https://www.rvr.org/nieuws/2011/december/inschrijvingsvoorwaarden-advocaten-2012.html De inschrijvingsvoorwaarden voor 2012 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, want er zijn belangrijke veranderingen in opgenomen. 21 Dec 2011 00:02:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2012 https://www.rvr.org/nieuws/2011/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2012.html Vanaf 1 januari 2012 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2012. 21 Dec 2011 00:01:00 Start peer review in Bopz-zaken https://www.rvr.org/nieuws/2011/december/start-peer-review-in-bopz-zaken.html In 2012 krijgen Bopz-advocaten te maken met een nieuw kwaliteitsinstrument: peer review. Lees meer over hoe het werkt en wanneer u ermee te maken krijgt. 21 Dec 2011 00:00:00 Concentratie werkzaamheden: asiel in Arnhem https://www.rvr.org/nieuws/2011/december/concentratie-werkzaamheden-asiel-in-arnhem.html Sinds de start van de fusie werkt de Raad aan verbetering van de dienstverlening aan u als advocaat en mediator. Dit gebeurt in stappen die in de loop van 2012 resulteren in korte en stabiele doorlooptijden. Eén daarvan is het concentreren van specifieke werkgebieden. 14 Dec 2011 00:03:00 Overzicht betaaldata 2012 https://www.rvr.org/nieuws/2011/december/overzicht-betaaldata-2012.html In 2012 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 14 Dec 2011 00:02:00 Beter toezicht op gefinancierde rechtshulp https://www.rvr.org/nieuws/2011/december/beter-toezicht-op-gefinancierde-rechtshulp.html De Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand gaan meer informatie uitwisselen om het toezicht op gefinancierde rechtshulp te verbeteren. De Raad voor Rechtsbijstand en de lokale dekens, die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op advocaten, hebben afgesproken in een eerder stadium signalen met elkaar te delen als zij gedragingen van advocaten zorgelijk vinden. Zo kunnen ze effectiever opereren en sneller ingrijpen als dat nodig is. 14 Dec 2011 00:01:00 Snellere afhandeling aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2011/december/snellere-afhandeling-aanvraag-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html De Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand hebben afspraken gemaakt om de aanvraag van toevoegingen makkelijker te laten verlopen. Cliënten krijgen hierdoor eerder zekerheid over aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In een zogeheten servicecontract, dat de Orde en de Raad met elkaar hebben afgesloten, ligt de focus voortaan op ‘vertrouwen’ in plaats van ‘controle’. Hiermee stappen advocatuur en Raad uit een geschiedenis van 20 jaar. 14 Dec 2011 00:00:00 Premie aanleveren nieuwe klanten https://www.rvr.org/nieuws/2011/oktober/premie-aanleveren-nieuwe-klanten.html Een tijd terug verscheen er in de landelijke pers een aantal artikelen over het gerucht dat sommige advocaten premies aan hun cliënten verstrekken voor het aanbrengen van nieuwe cliënten. 26 Oct 2011 00:03:00 Nieuwe vergoedingsregeling strafpiket https://www.rvr.org/nieuws/2011/oktober/nieuwe-vergoedingsregeling-strafpiket.html Vanaf dinsdag 15 november 2011 wijzigt het ‘Besluit vergoedingen rechtsbijstand’. Daarom dient u vanaf deze datum gebruikt te maken van een nieuwe declaratieformulier strafpiket. 26 Oct 2011 00:02:00 Vergoeding consultatiebijstand https://www.rvr.org/nieuws/2011/oktober/vergoeding-consultatiebijstand.html De Raad heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Rechtbank Arnhem. 26 Oct 2011 00:01:00 Alle post van de Raad op wit papier https://www.rvr.org/nieuws/2011/oktober/alle-post-van-de-raad-op-wit-papier.html De Raad digitaliseert op dit moment haar interne processen zodat u in de toekomst via een webportaal digitaal toevoegingen kunt aanvragen en declareren. Alle beschikkingen printen we voortaan op gewoon wit papier. 26 Oct 2011 00:00:00 Vereenvoudiging vergoeding asielrechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2011/september/vereenvoudiging-vergoeding-asielrechtsbijstand.html Sinds de invoering van de AA- en VA-procedure op 1 juli 2010 gold een tijdelijke beleidsregel voor de vergoedingen van rechtsbijstand op dit gebied. Het ‘Besluit vergoedingen rechtsbijstand’ is nu gewijzigd. 16 Sep 2011 00:04:00 Klachtencommissie voor asiel https://www.rvr.org/nieuws/2011/september/klachtencommissie-voor-asiel.html De Raad heeft de Klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring (KRAV) ingesteld. 16 Sep 2011 00:03:00 Voorschotregeling https://www.rvr.org/nieuws/2011/september/voorschotregeling.html De voorschotregeling verandert. Dit is het gevolg van de kabinetsmaatregelen om op de uitgaven voor de gesubsidieerde rechtsbijstand te besparen. 16 Sep 2011 00:02:00 Extra declareren bij cliënt https://www.rvr.org/nieuws/2011/september/extra-declareren-bij-client.html De Raad ontvangt steeds vaker vragen van rechtzoekenden over advocaten die aan hen, naast de eigen bijdrage, een honorarium in rekening brengen. Dit is niet geoorloofd. 16 Sep 2011 00:01:00 Geen stijging meer in de vraag naar rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2011/september/geen-stijging-meer-in-de-vraag-naar-rechtsbijstand.html Tot 2010 steeg de vraag naar gesubsidieerde rechtsbijstand en contacten met het Juridisch Loket continu. In 2010 is de vraag gestabiliseerd. Een trendbreuk met voorgaande jaren. De Raad heeft in 2010 minder toevoegingen afgegeven dan verwacht kon worden op basis van de trendmatige groei sinds 2000. 16 Sep 2011 00:00:00 High Trust: de nieuwe werkwijze https://www.rvr.org/nieuws/2011/september/high-trust-de-nieuwe-werkwijze.html De Raad voert in 2011 en 2012 de nieuwe werkwijze ‘High Trust’ in. Een aantal advocatenkantoren is daar inmiddels mee gestart. Lees de eerste reacties van hen over de vernieuwde samenwerking in de digitale brochure. 8 Sep 2011 00:00:00 Contact Diagnose en Triage https://www.rvr.org/nieuws/2011/juli/contact-diagnose-en-triage.html De eerste ervaringen en de praktische uitwerking geven aanleiding tot het stellen van vragen. Om deze vragen zo goed en snel mogelijk te kunnen verwerken en beantwoorden hebben we bij zowel het Juridisch Loket als de Raad een speciaal e-mailadres aangemaakt. 29 Jul 2011 00:03:00 Informeren over hulp door het Juridisch Loket https://www.rvr.org/nieuws/2011/juli/informeren-over-hulp-door-het-juridisch-loket.html Als u een cliënt heeft die voor zijn probleem geen advocaat nodig heeft, verwijst u deze door naar het Juridisch Loket. Helaas is het niet mogelijk om u van het vervolg van de zaak op de hoogte te houden. 29 Jul 2011 00:02:00 Terugverwijzen cliënt https://www.rvr.org/nieuws/2011/juli/terugverwijzen-client.html De nieuwe maatregel botst niet met het recht op de vrije advocaatkeuze. Als het Juridisch Loket verwijst dan wordt rekening gehouden met de voorkeur voor een bepaalde advocaat, zolang deze is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. 29 Jul 2011 00:01:00 Wie vraagt een diagnosedocument aan? https://www.rvr.org/nieuws/2011/juli/wie-vraagt-een-diagnosedocument-aan.html In de AMvB is opgenomen dat de burger contact moet hebben gehad met het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket kan dus alleen een diagnosedocument verstrekken aan én op verzoek van de burger nadat deze zelf contact met het Juridisch Loket heeft gehad. 29 Jul 2011 00:00:00 Gesubsidieerde rechtsbijstand in 2010 https://www.rvr.org/nieuws/2011/juni/gesubsidieerde-rechtsbijstand-in-2010.html Momenteel leggen we de laatste hand aan de ‘Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand’ over het jaar 2010. Dit is de achtste editie alweer. We geven alvast een voorproefje van de belangrijkste trends. 24 Jun 2011 00:02:00 Verhoging vergoedingen https://www.rvr.org/nieuws/2011/juni/verhoging-vergoedingen.html Het basisbedrag voor het berekenen van de vergoeding voor een toevoeging en de vergoeding voor administratieve lasten zijn allebei verhoogd. De verhoging geldt per 1 juli 2011. 24 Jun 2011 00:01:00 Eerst naar het Juridisch Loket https://www.rvr.org/nieuws/2011/juni/eerst-naar-het-juridisch-loket.html Vanaf 1 juli 2011 treedt ‘Diagnose en triage’ in werking. De eigen bijdrage voor rechtzoekenden wordt verhoogd, maar zij krijgen € 50,- korting als ze met hun juridisch probleem eerst het Juridisch Loket bezoeken en naar een advocaat worden doorverwezen. 24 Jun 2011 00:00:00 Instaptarief mediaton https://www.rvr.org/nieuws/2011/juni/instaptarief-mediaton.html Sinds 1 januari 2011 is het voor mediators mogelijk om een instaptarief te hanteren. In de module ‘Vind snel een mediator’ is opgenomen of een mediator dit tarief hanteert. 8 Jun 2011 00:01:00 High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2011/juni/high-trust.html Transparantie, vertrouwen en begrip. Dat zijn de drie kernwoorden die de nieuwe administratieve werkwijze van de Raad samenvatten. De komende periode voert de Raad voor Rechtsbijstand deze nieuwe werkwijze landelijk in. 8 Jun 2011 00:00:00 Verslag symposium ‘Kwaliteit rechtsbijstand’ https://www.rvr.org/nieuws/2011/mei/verslag-symposium-%E2%80%98kwaliteit-rechtsbijstand%E2%80%99.html Op 16 maart 2011 organiseerde de Raad in ’s-Hertogenbosch een landelijk symposium over het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit van de gesubsidieerde rechtsbijstand. 4 May 2011 00:04:00 Verrekenen proceskosten in civiele zaken https://www.rvr.org/nieuws/2011/mei/verrekenen-proceskosten-in-civiele-zaken.html Tot 1 november 2010 betaalde de in het ongelijk gestelde partij de proceskostenvergoeding aan de griffier, als er een toevoeging was verleend aan de wederpartij. Sinds 1 november is deze regel komen te vervallen. De cliënt met een toevoeging is nu ook zelf verantwoordelijk voor het innen van de proceskostenvergoeding. Hoe gaat de Raad hier mee om? 4 May 2011 00:03:00 Speciale commissie voor mediation https://www.rvr.org/nieuws/2011/mei/speciale-commissie-voor-mediation.html De Raad heeft op 16 november 2010 een onafhankelijke commissie in het leven geroepen die de kwaliteit van mediators kan beoordelen. Het gaat hierbij om mediators waar de rechtbank of het Juridisch Loket naar kunnen verwijzen. 4 May 2011 00:02:00 Mutatie asieltoevoeging https://www.rvr.org/nieuws/2011/mei/mutatie-asieltoevoeging.html Alle verzoeken voor een mutatie, opvolging en in-de-plaatsstelling voert de Raad vanaf 1 mei op dezelfde manier uit. Dit geldt voor alle rechtsgebieden en betekent dat de Raad voortaan ook in asielzaken een mutatietoevoeging verleent wanneer opvolging plaatsvindt. 4 May 2011 00:01:00 Herleefde asielprocedure https://www.rvr.org/nieuws/2011/mei/herleefde-asielprocedure.html Een groep van bijna 2.000 asielzoekers wordt opgenomen in de nationale asielprocedure. Hun asielaanvraag wordt alsnog inhoudelijk behandeld. De Raad voert per 1 mei 2011 een tijdelijke regeling in omdat dit een specifieke en uitzonderlijke groep is en erg veel zaken in korte tijd zou betekenen. In het kader van de Dublinprocedure zou de groep worden overgedragen aan Griekenland. 4 May 2011 00:00:00 De Kenniswijzer: alle informatie op één plek https://www.rvr.org/nieuws/2011/april/de-kenniswijzer-alle-informatie-op-een-plek.html De benodigde informatie om een aanvraag voor een toevoeging te kunnen invullen vindt u voortaan verzameld op één plek in de Kenniswijzer. Hier vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie in samenhang met elkaar. 13 Apr 2011 00:00:00 Steeds meer mogelijkheden met Rechtwijzer https://www.rvr.org/nieuws/2011/april/steeds-meer-mogelijkheden-met-rechtwijzer.html De Rechtwijzer is samen met de Universiteit van Tilburg ontwikkeld. Sinds 2007 is de site aangevuld met steeds meer onderdelen. Zoals het Echtscheidings- en Ouderschapsplan in 2010 en recentelijk Gezondheid. Wat zijn de ervaringen van gebruikers? 7 Apr 2011 00:04:00 Veelgestelde vragen 2000 puntenregeling https://www.rvr.org/nieuws/2011/april/veelgestelde-vragen-2000-puntenregeling.html Een aantal advocaten heeft vragen gesteld over de nieuwe regeling in de inschrijfvoorwaarden. Daarin staat dat het maximaal aantal punten dat kan worden gedeclareerd is begrensd op 2000. Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp. 7 Apr 2011 00:03:00 Actualisering beleidsregels resultaatbeoordeling https://www.rvr.org/nieuws/2011/april/actualisering-beleidsregels-resultaatbeoordeling.html De beleidsregels resultaatbeoordeling zijn aangepast aan de vermogensnormen 2011. De beleidsregels zijn uitgebreid met een toelichting over de beoordeling van koopsompolissen en onder welke voorwaarden een ‘mediationtoevoeging naast rechtsbijstandtoevoeging’ onderhevig kan zijn aan resultaatbeoordeling. 7 Apr 2011 00:02:00 Declaratie reiskosten en reistijd https://www.rvr.org/nieuws/2011/april/declaratie-reiskosten-en-reistijd.html Regelmatig woont u zittingen bij. U kunt hiervoor een vergoeding van reiskosten en –tijd krijgen. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als er daadwerkelijk is gereisd. 7 Apr 2011 00:01:00 Meer kantoren starten met ‘High Trust’ https://www.rvr.org/nieuws/2011/april/meer-kantoren-starten-met-%E2%80%98high-trust%E2%80%99.html Na zeer positieve ervaringen met de proef ‘High Trust’ bij Viadicte-kantoren, voert de Raad de nieuwe werkwijze gefaseerd landelijk in. Sinds april zijn meer advocatenkantoren overgegaan op de nieuwe manier van aanvragen van toevoegingen en declaraties. 7 Apr 2011 00:00:00 Veel deelnemers onderzoek gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/2011/februari/veel-deelnemers-onderzoek-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html Voor ons jaarlijkse onderzoek ‘Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand’ hebben we in het najaar van 2010 2.150 reacties ontvangen. Met behulp van uw antwoorden, krijgt de Raad een goed beeld van de deelnemers aan het stelsel en haar praktijk. 17 Feb 2011 00:00:00 Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2011 https://www.rvr.org/nieuws/2011/januari/inschrijvingsvoorwaarden-mediators-2011.html De inschrijvingsvoorwaarden voor mediators is op een aantal punten aangepast. 19 Jan 2011 00:01:00 Inschrijvingsvoorwaarden advocaten 2011 https://www.rvr.org/nieuws/2011/januari/inschrijvingsvoorwaarden-advocaten-2011.html De inschrijvingsvoorwaarden voor 2011 zijn op onderdelen aangescherpt. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, want er is het nodige veranderd. 19 Jan 2011 00:00:00 Interne digitalisering regiokantoor Arnhem https://www.rvr.org/nieuws/2011/januari/interne-digitalisering-regiokantoor-arnhem.html Sinds 10 januari 2011 verlopen de ambtshalve toevoegingen (lasten) en de bijbehorende aanvragen voor extra uren op het kantoor Arnhem digitaal. We gaan alle formulieren en binnenkomende post voortaan scannen. Niet alle poststukken zijn geschikt om te scannen. Graag vragen we uw aandacht hiervoor. 12 Jan 2011 00:02:00 Advocaat van een vreemdeling in bewaring https://www.rvr.org/nieuws/2011/januari/advocaat-van-een-vreemdeling-in-bewaring.html Het gebeurt regelmatig dat in bewaring gestelde vreemdelingen asiel aanvragen. De behandeling van deze aanvragen vindt plaats in het aanmeldcentrum Schiphol. De piketadvocaat staat de asielzoeker bij in de bewaringszaak en wil vaak zijn cliënt ook bijstaan in het asielverzoek. 12 Jan 2011 00:01:00 Betaling voorschot 23 december https://www.rvr.org/nieuws/2011/januari/betaling-voorschot-23-december.html Het eerste kwartaalvoorschot voor 2011 en de verrekening van het vierde kwartaalvoorschot 2010 is volgens planning betaald op 23 december. Voor de verwerking van de betaling is de Raad afhankelijk van wanneer de bank de betaling verwerkt. Door drukte heeft de bank de bedragen deels pas in de loop van maandag 27 december bijgeschreven. 12 Jan 2011 00:00:00 Echtscheidings- en ouderschapsplan https://www.rvr.org/nieuws/2010/december/echtscheidings--en-ouderschapsplan.html Van advocaten en mediators hebben we veel reacties ontvangen op het plan en ook op de pagina speciaal voor kinderen. Sinds de lancering in september zijn er ook al flink wat mensen gestart met het plan. 15 Dec 2010 00:06:00 Vooraankondiging: voorschotregeling verandert https://www.rvr.org/nieuws/2010/december/vooraankondiging-voorschotregeling-verandert.html Vanaf 2011 gelden voor de deelnemers aan de voorschotregeling nieuwe bedragen voor de berekening. De officiële bekendmaking door het ministerie van Veiligheid en Justitie volgt nog. 15 Dec 2010 00:05:00 Opleidingseis vreemdelingenrecht/-bewaring https://www.rvr.org/nieuws/2010/december/opleidingseis-vreemdelingenrecht--bewaring.html Advocaten met de specialisatie vreemdelingenrecht moeten vier studiepunten per jaar halen. Voor vreemdelingenpiket en bewaringszaken is het nodig één keer per twee jaar een workshop te volgen. 15 Dec 2010 00:04:00 Afschaffing stimuleringsbijdrage mediation https://www.rvr.org/nieuws/2010/december/afschaffing-stimuleringsbijdrage-mediation.html Veel betrokkenen hebben hun zorg uitgesproken over de eventuele nadelige gevolgen van het vervallen van de stimuleringsbijdrage mediation. Daarom is het vanaf nu mogelijk voor mediators om een instaptarief te rekenen. 15 Dec 2010 00:03:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2011 https://www.rvr.org/nieuws/2010/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2011.html Vanaf 1 januari 2011 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2011. 15 Dec 2010 00:02:00 Veel deelnemers internetenquête monitor https://www.rvr.org/nieuws/2010/december/veel-deelnemers-internetenquete-monitor.html 2150 advocaten en mediators hebben deelgenomen aan de internetenquête voor de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand. Dit is 27% van de benaderde rechtsbijstandverleners. 15 Dec 2010 00:01:00 Overzicht betaaldata 2011 https://www.rvr.org/nieuws/2010/december/overzicht-betaaldata-2011.html Ook in 2011 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 15 Dec 2010 00:00:00 Hoeveel advocaten bereiken het maximum? https://www.rvr.org/nieuws/2010/november/hoeveel-advocaten-bereiken-het-maximum.html Om de kwaliteit van de gefinancierde rechtsbijstand te waarborgen is het aantal toevoegingen per jaar aan een maximum gebonden. Doel daarvan is te voorkomen dat een advocaat te snel of teveel toevoegingen aanvraagt. 17 Nov 2010 00:01:00 Salduz: nieuws voor piketadvocaten https://www.rvr.org/nieuws/2010/november/salduz-nieuws-voor-piketadvocaten.html Let op: nadat u een cliënt heeft geholpen na een Salduz-melding, is er een veranderde werkwijze voor de eventueel opvolgende inverzekeringstelling (IVS). Dit geldt alleen voor de regio’s Amsterdam, Den Haag en Arnhem. 17 Nov 2010 00:00:00 Samenwerken op basis van High Trust https://www.rvr.org/nieuws/2011/oktober/samenwerken-op-basis-van-high-trust.html Steeds meer advocatenkantoren werken voortaan op basis van High Trust met de Raad. Wij voeren de nieuwe werkwijze gefaseerd in. Bent u ook benieuwd wat High Trust inhoudt? 26 Oct 2010 00:04:00 Onderzoek naar mediation deels afgerond https://www.rvr.org/nieuws/2010/oktober/onderzoek-naar-mediation-deels-afgerond.html Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft een deel van haar onderzoek naar mediation afgerond. Het is daarom ook niet meer nodig om in alle situaties de mediationformulieren in te vullen. Wij danken u hartelijk voor uw hulp de afgelopen jaren. 18 Oct 2010 00:01:00 Stimuleringsbijdrage mediation stopt https://www.rvr.org/nieuws/2010/oktober/stimuleringsbijdrage-mediation-stopt.html Wie niet in aanmerking komt voor een mediationtoevoeging vanwege een te hoog inkomen, kan sinds 1 april 2005 een subsidie aanvragen om een gedeelte van de mediationkosten vergoed te krijgen. Deze regeling stopt per 1 januari 2011. 18 Oct 2010 00:00:00 Alimentatieberekening door het LBIO https://www.rvr.org/nieuws/2010/september/alimentatieberekening-door-het-lbio.html Sinds begin 2010 voert het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) een project rondom de berekening van alimentatie uit. (Ex-)partners kunnen het bureau inschakelen om een alimentatieberekening voor hen te maken. 10 Sep 2010 00:03:00 Ouders-uit-elkaar.nl geeft kinderen antwoord https://www.rvr.org/nieuws/2010/september/ouders-uit-elkaar.nl-geeft-kinderen-antwoord.html De nieuwe site www.ouders-uit-elkaar.nl geeft kinderen en jongeren informatie over wat er op hen afkomt bij het uit elkaar gaan van hun ouders. Want wat zijn de gevolgen voor de kinderen? Bij wie mogen (of moeten) zij gaan wonen? Hoe zit het bijvoorbeeld met de omgangsregeling? 10 Sep 2010 00:02:00 Kinderalimentatierekentool (KART) https://www.rvr.org/nieuws/2010/september/kinderalimentatierekentool-kart.html 10 Sep 2010 00:01:00 Scheiding voor groot deel zelf regelen https://www.rvr.org/nieuws/2010/september/scheiding-voor-groot-deel-zelf-regelen.html Via www.echtscheidingsplan.nl kunnen mensen die uit elkaar gaan zelf een echtscheidings- en ouderschapsplan opstellen. Echtgenoten kunnen het plan online in elkaar zetten, zonder dat zij daarvoor direct contact met elkaar hebben. Een advocaat kan met het plan vervolgens relatief snel een verzoek tot echtscheiding indienen. De website is sinds maandag 6 september online. 10 Sep 2010 00:00:00 Rechtsbijstand steeds vaker nodig https://www.rvr.org/nieuws/2010/augustus/rechtsbijstand-steeds-vaker-nodig.html Gesubsidieerde rechtsbijstand via het Juridisch Loket, een advocaat of mediator wordt steeds vaker ingeroepen. Dit blijkt uit de ‘Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2009’. In een samenleving die met nieuwe wetten en regels alsmaar complexer wordt, groeit de vraag naar rechtsbijstand mee. 30 Aug 2010 00:01:00 Stand van zaken rondom ‘Salduz’ https://www.rvr.org/nieuws/2010/augustus/stand-van-zaken-rondom-%E2%80%98salduz%E2%80%99.html Sinds 1 april 2010 geldt de nieuwe ‘Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor’, de zogenoemde Salduz-regeling. We zijn nu vijf maanden verder. Aanleiding om stil te staan bij de ervaringen die in de afgelopen tijd zijn opgedaan. 30 Aug 2010 00:00:00 Kwaliteit tolken en vertalers versterken https://www.rvr.org/nieuws/2010/juli/kwaliteit-tolken-en-vertalers-versterken.html De Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) richt zich op het versterken van de kwaliteit van tolken en vertalen in de straf- en vreemdelingenketen. Ook u kunt erop toezien dat dit wordt gerealiseerd. 8 Jul 2010 00:03:00 Verhoging vergoedingen https://www.rvr.org/nieuws/2010/juli/verhoging-vergoedingen.html Het basisbedrag voor het berekenen van de vergoeding voor een toevoeging en de vergoeding voor administratieve lasten zijn allebei verhoogd. De verhoging geldt per 1 juli 2010. 8 Jul 2010 00:02:00 Fusie Raad voor Rechtsbijstand officieel een feit https://www.rvr.org/nieuws/2010/juli/fusie-raad-voor-rechtsbijstand-officieel-een-feit.html Per 1 juli 2010 is de fusie van de vijf Raden voor Rechtsbijstand tot één Raad voor Rechtsbijstand officieel een feit. De eerder aangekondigde wijziging van de Wet op de rechtsbijstand is op 1 juli in werking getreden. Peter van den Biggelaar en Jan Wijkstra zijn door de minister benoemd tot het Bestuur. 8 Jul 2010 00:01:00 Nieuwe asielprocedure https://www.rvr.org/nieuws/2010/juli/nieuwe-asielprocedure.html Per 1 juli 2010 is er een nieuwe asielprocedure. Het verlenen van rechtsbijstand aan vreemdelingen is hierdoor gewijzigd. 8 Jul 2010 00:00:00 Declareren strafpiketdiensten https://www.rvr.org/nieuws/2010/juni/declareren-strafpiketdiensten.html Sinds april zijn de nieuwe declaratieformulieren voor het strafpiket beschikbaar. Een aantal zaken is veranderd. 2 Jun 2010 00:06:00 Proef ‘advocaat op politiebureau’ op kleinere schaal voortgezet https://www.rvr.org/nieuws/2010/juni/proef-%E2%80%98advocaat-op-politiebureau%E2%80%99-op-kleinere-schaal-voortgezet.html De proef ‘advocaat voor verhoor op het politiebureau’ gaat in Utrecht en Houten in afgeslankte vorm door, in Capelle aan den IJsel wordt de proef niet voortgezet. 2 Jun 2010 00:05:00 Vergoeding vervolgberoep en grensbedrag financieel belang https://www.rvr.org/nieuws/2010/juni/vergoeding-vervolgberoep-en-grensbedrag-financieel-belang.html Vanaf 23 april geldt een aanpassing van de vergoeding van het vervolgberoep vreemdelingenbewaring en is de eis van het financieel belang verhoogd. 2 Jun 2010 00:04:00 Reactie op uw aanvraag https://www.rvr.org/nieuws/2010/juni/reactie-op-uw-aanvraag.html Hoe lang duurt het voor u een reactie ontvangt op een aanvraag voor een toevoeging of declaratie? Lees over de zogenaamde ‘doorlooptijden’ van de Raad in de eerste vier maanden van 2010. 2 Jun 2010 00:03:00 Inschrijving voor specifieke rechtsgebieden https://www.rvr.org/nieuws/2010/juni/inschrijving-voor-specifieke-rechtsgebieden.html Er gelden specifieke eisen om een toevoeging aan te mogen vragen voor een aantal rechtsgebieden. Het is door omstandigheden mogelijk dat iemand niet kan voldoen aan deze kwaliteitseisen. Is dit ook op u van toepassing? Dan kan het zijn dat we de komende periode contact met u opnemen. 2 Jun 2010 00:02:00 Wie krijgt de proceskostenvergoeding? https://www.rvr.org/nieuws/2010/juni/wie-krijgt-de-proceskostenvergoeding.html Op grond van artikel 7:15 Awb kan gevraagd worden om vergoeding van de kosten van de bezwaarprocedure. Al geruime tijd bestaat verschil van mening over de vraag of deze vergoeding in mindering mag worden gebracht op de door de Raad uit te betalen vergoeding. 2 Jun 2010 00:01:00 Toevoegbeleid Wet dwangsom https://www.rvr.org/nieuws/2010/juni/toevoegbeleid-wet-dwangsom.html In november 2009 kon u al lezen over het beleid rondom aanvragen voor een toevoeging voor de Wet dwangsom. Na overleg met advocaten en het Juridisch Loket heeft de Raad het beleid aangepast. 2 Jun 2010 00:00:00 Vooraankondiging: inschrijvingsvoorwaarden asiel- en vluchtelingenrecht https://www.rvr.org/nieuws/2010/april/vooraankondiging-inschrijvingsvoorwaarden-asiel--en-vluchtelingenrecht.html De huidige inschrijvingsvoorwaarden voor asiel- en vluchtelingenrecht kennen twee onderdelen: de toelating voor het verkrijgen van asieltoevoegingen en de deelname aan de spreekuurvoorziening in het aanmeldcentrum. Dit onderscheid komt te vervallen met de invoering van een nieuwe asielprocedure op 1 juli 2010. 21 Apr 2010 00:04:00 Vergoeding vervolgberoep en grensbedrag financieel belang https://www.rvr.org/nieuws/2010/april/vergoeding-vervolgberoep-en-grensbedrag-financieel-belang.html Vanaf 23 april geldt een aanpassing van de vergoeding van het vervolgberoep vreemdelingenbewaring en is de eis van het financieel belang verhoogd. 21 Apr 2010 00:03:00 Subsidieregeling stimuleringsbijdrage mediation 2010 https://www.rvr.org/nieuws/2010/april/subsidieregeling-stimuleringsbijdrage-mediation-2010.html Wie niet in aanmerking komt voor een mediationtoevoeging vanwege een te hoog inkomen, kan al sinds 1 april 2005 een subsidie aanvragen om een gedeelte van zijn mediationkosten vergoed te krijgen. Ook voor 2010 geldt de regeling. 21 Apr 2010 00:02:00 Belangrijke informatie over uw declaratie bij resultaatsbeoordeling https://www.rvr.org/nieuws/2010/april/belangrijke-informatie-over-uw-declaratie-bij-resultaatsbeoordeling.html Er is onduidelijkheid bij rechtzoekenden over dubbele facturering. Daarnaast is de werkwijze rondom het intrekken van de toevoeging bij extra urenzaken veranderd. 21 Apr 2010 00:01:00 Vergoeding pilot ‘raadsman op politiebureau’ https://www.rvr.org/nieuws/2010/april/vergoeding-pilot-%E2%80%98raadsman-op-politiebureau%E2%80%99.html Hoe vindt u de uitbetaling van de beschikbaarheidsvergoeding terug op het rekening-courantoverzicht van de Raad? 21 Apr 2010 00:00:00 Inkomensnorm alleenstaanden https://www.rvr.org/nieuws/2010/maart/inkomensnorm-alleenstaanden.html De inkomensnorm voor alleenstaanden is per 1 januari 2010 € 400,- hoger. 19 Mar 2010 00:03:00 Echtscheidings- en ouderschapsplan online https://www.rvr.org/nieuws/2010/maart/echtscheidings--en-ouderschapsplan-online.html Sinds januari 2010 kunnen burgers gebruikmaken van het online ouderschapsplan. Het bijbehorende echtscheidingsplan komt in mei online te staan. 19 Mar 2010 00:02:00 Vooraankondiging wijziging besluiten Wrb https://www.rvr.org/nieuws/2010/maart/vooraankondiging-wijziging-besluiten-wrb.html Het kabinet heeft eind 2008 twee bezuinigingsmaatregelen op het budget van de gesubsidieerde rechtsbijstand genomen. Deze worden binnenkort van kracht. Het gaat om een aanpassing van de vergoeding voor het vervolgberoep vreemdelingenbewaring en het verhogen van de eis van het financieel belang. 19 Mar 2010 00:01:00 Transparante beoordeling https://www.rvr.org/nieuws/2010/maart/transparante-beoordeling.html Sinds 1 maart 2010 is een aantal interne werkinstructies online te raadplegen door rechtsbijstandverleners en mediators. Het beschikbaar stellen van de instructies geeft een duidelijk inzicht in de beoordeling van aanvragen voor toevoegingen en declaraties. 19 Mar 2010 00:00:00 Bereikbaarheid is van groot belang https://www.rvr.org/nieuws/2010/maart/bereikbaarheid-is-van-groot-belang.html Het recht op rechtsbijstand voorafgaand aan het politieverhoor en -in bepaalde gevallen- tijdens het verhoor is in het belang van verdachten bepleit en in de jurisprudentie aanvaard. 12 Mar 2010 00:02:00 Vergoedingen nieuwe strafpiketregeling https://www.rvr.org/nieuws/2010/maart/vergoedingen-nieuwe-strafpiketregeling.html De vergoedingen voor piketwerkzaamheden wijzigen per 1 april 2010. 12 Mar 2010 00:01:00 Aanpassingen strafpiketregeling https://www.rvr.org/nieuws/2010/maart/aanpassingen-strafpiketregeling.html Per 1 april 2010 verandert er een aantal zaken rondom de strafpiketregeling. Via deze nieuwsbrief ontvangt u daarover onmisbare informatie van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand. 12 Mar 2010 00:00:00 Wat als een tolk niet geleverd kan worden? https://www.rvr.org/nieuws/2010/februari/wat-als-een-tolk-niet-geleverd-kan-worden.html Voor het aanvragen van een tolk- of vertaaldienst richt u zich tot Concorde Group BV. Als tijdens de overgangsperiode Concorde Group BV onverhoopt geen tolk kan leveren kunt u zelf een tolk zoeken en de kosten hiervan doorberekenen aan de Raad voor Rechtsbijstand. 19 Feb 2010 00:03:00 Aanvraag voor een toevoeging onvolledig? https://www.rvr.org/nieuws/2010/februari/aanvraag-voor-een-toevoeging-onvolledig.html Het komt regelmatig voor dat een aanvraag voor een toevoeging onvolledig wordt ingediend. De afhandeling van de aanvraag loopt vertraging op en dat is vervelend voor u. Het aantal onvolledige aanvragen willen we tot het minimum beperken. 19 Feb 2010 00:02:00 Tevredenheid over de Raad https://www.rvr.org/nieuws/2010/februari/tevredenheid-over-de-raad.html Een groot aantal advocaten en mediators heeft meegewerkt aan het klanttevredenheidsonderzoek 2009. We zetten nu tal van activiteiten op om te werken aan een betere dienstverlening. 19 Feb 2010 00:01:00 Hoeveel aanvragen ontvangt de Raad? https://www.rvr.org/nieuws/2010/februari/hoeveel-aanvragen-ontvangt-de-raad.html De Raad voor Rechtsbijstand krijgt meer dan 450.000 aanvragen voor toevoegingen per jaar. Een overzicht van een aantal cijfers over 2009. 19 Feb 2010 00:00:00 Overgang naar nieuwe tolken- en vertaaldienst https://www.rvr.org/nieuws/2010/januari/overgang-naar-nieuwe-tolken--en-vertaaldienst.html Voor het aanvragen van een tolk- of vertaaldienst moet u zich sinds 1 januari 2010 richten tot Concorde Group BV. Niet alles is de afgelopen weken zonder slag of stoot verlopen. 21 Jan 2010 00:00:00 Parlementaire goedkeuring centralisatie Raden https://www.rvr.org/nieuws/2010/januari/parlementaire-goedkeuring-centralisatie-raden.html Eind 2009 hebben zowel de Tweede als Eerste Kamer ingestemd met de aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). De aanpassing regelt in de wet de centralisatie van de Raden voor Rechtsbijstand in één Raad. 13 Jan 2010 00:05:00 Een bewerkelijke echtscheiding? https://www.rvr.org/nieuws/2010/januari/een-bewerkelijke-echtscheiding.html De aanvragen bewerkelijke zaken hebben de gemoederen in 2009 behoorlijk bezig gehouden. Over beslissingen van de Raad is in een aantal gevallen tot aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geprocedeerd. 13 Jan 2010 00:04:00 Inschrijvingsvoorwaarden 2010 https://www.rvr.org/nieuws/2010/januari/inschrijvingsvoorwaarden-2010.html De inschrijvingsvoorwaarden voor 2010 zijn in december door de Raad vastgesteld. De staatssecretaris van Justitie heeft hiermee ingestemd. Bekijk de nieuwe voorwaarden. 13 Jan 2010 00:03:00 Best Practice Guides: voor en door advocaten https://www.rvr.org/nieuws/2010/januari/best-practice-guides-voor-en-door-advocaten.html In 2009 is op initiatief van de Raad voor Rechtsbijstand en de NOvA een reeks nieuwe Best Practice Guides tot stand gekomen. De boeken bieden een praktische handleiding die ook fungeert als leidraad. 13 Jan 2010 00:02:00 Het indienen van uw toevoegingsaanvraag https://www.rvr.org/nieuws/2010/januari/het-indienen-van-uw-toevoegingsaanvraag.html De Raad digitaliseert op dit moment haar interne processen. We gaan alle formulieren en binnenkomende post voortaan scannen. Niet alle poststukken zijn geschikt om te scannen. Graag vragen we uw aandacht hiervoor. 13 Jan 2010 00:01:00 De Raad in 2010 https://www.rvr.org/nieuws/2010/januari/de-raad-in-2010.html Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de vijf Raden voor Rechtsbijstand op 1 februari 2009 feitelijk fuseerden. De formele afronding daarvan verwachten we medio 2010. 13 Jan 2010 00:00:00 Nieuwsoverzicht 2019 https://www.rvr.org/Informatie-over-de-raad/Nieuwsarchief/nieuwsoverzicht-2019.html Op deze pagina kunt u per maand de nieuwsberichten terugvinden. Open data https://www.rvr.org/Informatie-over-de-raad/cijfers-en-onderzoek/open-data/open-data-rvr.html Proef afgifte asieltoevoegingen in aanmeldcentrum https://www.rvr.org/nieuws/2012/april/proef-afgifte-asieltoevoegingen-in-aanmeldcentrum.html Op 1 maart 2012 is een proef gestart in het aanmeldcentrum (AC) ’s-Hertogenbosch om ter plekke toevoegingen af te geven. Het grootste voordeel hiervan is een vermindering van de administratieve lasten. Nieuwe inschrijvingsvoorwaarden jeugdzaken https://www.rvr.org/nieuws/2012/oktober/nieuwe-inschrijvingsvoorwaarden-jeugdzaken.html Per 1 juli 2013 gelden inschrijvingsvoorwaarden voor jeugdzaken. Advocaten hebben tot 1 juli 2013 de tijd om te voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.