Raad voor Rechtsbijstand Channel Rss Description. http://rvr.org/ Raad voor Rechtsbijstand Home https://www.rvr.org/binaries/content/gallery/rvrorg/logo-rvr.png http://rvr.org/ 260 50 Kenniscentrum Raad brengt visie op data uit https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/april/kenniscentrum-raad-brengt-visie-op-data-uit.html Steeds meer informatie wordt gevat in (digitale) data. Data spelen een steeds belangrijkere rol bij besluitvorming en informatievoorziening. Ook in de directe omgeving van de Raad brengen de stelselherziening en de ontwikkeling van het kenniscentrum grote veranderingen met zich mee. Het kenniscentrum van de Raad voor Rechtsbijstand heeft daarom een visie op data uitgebracht. De visie op data beschrijft de rol en het gebruik van data binnen de Raad en zijn omgeving in 2025. Het is een eerste perspectief op toepassing van data en datatechnologie in de Raad en in het rechtsbijstandstelsel. Daarnaast vormt de visie voor de Raad een kompas als het gaat om inrichtings- en handelingsvraagstukken op het gebied van data. 28 Apr 2021 10:00:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 mei https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/april/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-mei.html Met ingang van 1 mei 2021 voert de Raad diverse wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Wij raden u aan deze wijzigingen goed door te lezen. Dit is van belang voor het juist aanvragen van toevoegingen en declaraties. 28 Apr 2021 07:00:00 Wijzigingen doorgeven via mutatieformulier https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/april/wijzigingen-doorgeven-via-mutatieformulier.html Mediators en advocaten kunnen zelf wijzigingen in hun gegevens doorgeven met het mutatieformulier op onze website. Meer informatie vindt u in dit artikel. 28 Apr 2021 04:00:00 Betalingen helaas wat vertraagd https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/april/betalingen-helaas-wat-vertraagd.html De betalingen van de vergoedingen voor deze maand hebben door omstandigheden helaas wat vertraging opgelopen. Doordat het bovendien vandaag Goede Vrijdag is en banken gesloten zijn, kunnen we pas na Pasen overgaan tot uitbetaling. Onze welgemeende excuses hiervoor. 2 Apr 2021 10:13:00 Jurisprudentie tot en met 2e kwartaal 2020 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/maart/jurisprudentie-tot-en-met-2e-kwartaal-2020-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak tot en met het 2e kwartaal van 2020. 22 Mar 2021 11:05:00 Jaarverslag 2020: Rechtsbijstand in tijden van verandering https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/maart/jaarverslag-2020-rechtsbijstand-in-tijden-van-verandering.html Het jaarverslag 2020 is gepubliceerd. Hiermee doen wij verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen de Raad voor Rechtsbijstand en het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand hebben plaatsgevonden. 22 Mar 2021 09:55:00 Vacature voorzitter Commissie beëdigde tolken en vertalers https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/maart/vacature-voorzitter-commissie-beedigde-tolken-en-vertalers.html De Raad voor Rechtsbijstand is door de minister van Justitie en Veiligheid aangesteld om diverse taken op basis van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit te voeren. In dat kader functioneert onder meer de Commissie beëdigde tolken en vertalers (Commissie btv). De Raad is op zoek naar een voorzitter voor deze commissie en nodigt belangstellenden uit hun interesse in deze functie kenbaar te maken. 22 Mar 2021 09:08:00 Raad organiseert nieuwe online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/februari/raad-organiseert-nieuwe-online-scholingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad zet de interactieve scholingsbijeenkomsten voor bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators via MS Teams voort. De onderwerpen voor de eerstvolgende bijeenkomsten zijn arbeidsrecht en bedrijfsmatig handelen. Daarna organiseren we bijeenkomsten over de wijzigingen op Kenniswijzer per 1 mei, resultaatbeoordeling en personen- en familierecht. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer en zaken die volgen uit eerdere steekproeven en het dagelijks proces een plaats in het programma. Uiteraard beantwoorden wij dan ook uw andere vragen. Heeft u interesse? Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt. 24 Feb 2021 11:20:00 Inschrijvingsverzoeken en bewijsstukken per e-mail indienen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/februari/inschrijvingsverzoeken-en-bewijsstukken-per-e-mail-indienen.html Wegens de beperkte aanwezigheid van medewerkers op kantoor verzoeken wij u vriendelijk de inschrijvingsverzoeken en eventuele bewijsstukken naar ons te mailen. 24 Feb 2021 11:18:00 Nieuwe scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/januari/nieuwe-scholingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad gaat verder met online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die onder andere volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. 27 Jan 2021 07:47:00 Nieuwe scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/januari/nieuwe-scholingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad gaat verder met online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die onder andere volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. 27 Jan 2021 07:47:00 Raad organiseert elke laatste donderdag van de maand online kennismakingsbijeenkomst https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/januari/raad-organiseert-elke-laatste-donderdag-van-de-maand-online-kennismakingsbijeenkomst.html De Raad organiseert op de laatste donderdag van elke maand een online kennismakingsbijeenkomst voor nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. 27 Jan 2021 07:45:00 Raad organiseert elke laatste donderdag van de maand online kennismakingsbijeenkomst https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/januari/raad-organiseert-elke-laatste-donderdag-van-de-maand-online-kennismakingsbijeenkomst.html De Raad organiseert op de laatste donderdag van elke maand een online kennismakingsbijeenkomst voor nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. 27 Jan 2021 07:45:00 Nieuwe e-mailadressen voor het indienen van bezwaren https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/januari/nieuwe-mailadressen-voor-bezwaar.html De e-mailadressen voor het indienen van bezwaar zijn per eind december vorig jaar gewijzigd. Deze wijziging is mede ingegeven door de koppeling van de e-mailadressen aan de diverse specialisaties in plaats van locaties. 14 Jan 2021 09:55:00 Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand gesloten voor inschrijving https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/subsidieregeling-stelselherziening-rechtsbijstand-nog-open-voor-inschrijving.html Eind verleden jaar publiceerden wij onderstaand artikel over de Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand. Per eind 2020 is de inschrijvingsmogelijkheid voor deze regeling gesloten. 13 Jan 2021 11:03:00 Procesevaluatie Pilot consumentenzaken afgerond https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/januari/procesevaluatie-pilot-consumentenzaken-afgerond.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft in zijn dienstverlening de burger centraal staan. Vanuit het belang van de burger onderzoekt de Raad, samen met maatschappelijke partners, nieuwe mogelijkheden voor samenwerking die burgers sneller en ook op andere manieren passende oplossingen voor hun geschillen bieden. In dat kader ging in maart 2019 de Pilot consumentenzaken van start. Doelstelling was het opdoen van ervaring met dienstverlening van verzekeraars aan rechtsbijstandsgerechtigden. De pilot is inmiddels afgerond. Helaas moet geconcludeerd worden dat de pilot door het ontbreken van het benodigde volume onvoldoende gefundeerde data heeft opgeleverd. De doelstelling van de pilot is daarmee niet behaald. De “Evaluatie Pilot consumentenzaken, lessen uit een lerende praktijk”, is opgeleverd. De Raad en het ministerie van Justitie en Veiligheid willen samen met de andere betrokken partijen kijken hoe de meer algemene lessen uit de evaluatie in de praktijk kunnen worden gebracht, zodat we toekomstige pilots gezamenlijk tot een succes kunnen brengen. 11 Jan 2021 17:30:00 Procesevaluatie Pilot consumentenzaken afgerond https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/januari/procesevaluatie-pilot-consumentenzaken-afgerond.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft in zijn dienstverlening de burger centraal staan. Vanuit het belang van de burger onderzoekt de Raad, samen met maatschappelijke partners, nieuwe mogelijkheden voor samenwerking die burgers sneller en ook op andere manieren passende oplossingen voor hun geschillen bieden. In dat kader ging in maart 2019 de Pilot consumentenzaken van start. Doelstelling was het opdoen van ervaring met dienstverlening van verzekeraars aan rechtsbijstandsgerechtigden. De pilot is inmiddels afgerond. Helaas moet geconcludeerd worden dat de pilot door het ontbreken van het benodigde volume onvoldoende gefundeerde data heeft opgeleverd. De doelstelling van de pilot is daarmee niet behaald. De “Evaluatie Pilot consumentenzaken, lessen uit een lerende praktijk”, is opgeleverd. De Raad en het ministerie van Justitie en Veiligheid willen samen met de andere betrokken partijen kijken hoe de meer algemene lessen uit de evaluatie in de praktijk kunnen worden gebracht, zodat we toekomstige pilots gezamenlijk tot een succes kunnen brengen. 11 Jan 2021 17:30:00 Definitieve cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/januari/definitieve-cijfers-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners-covid-19-crisis.html In onze nieuwsberichten van 1 december en 16 december 2020 hebben wij u geïnformeerd over de voorlopige cijfers van de afgifte van het aantal toevoegingen, de piketmeldingen en het aantal toegekende extra uren. Voor de berekening van de individuele afname wordt ten hoogste uitgegaan van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. 11 Jan 2021 09:38:00 Definitieve cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/januari/definitieve-cijfers-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners-covid-19-crisis.html In onze nieuwsberichten van 1 december en 16 december 2020 hebben wij u geïnformeerd over de voorlopige cijfers van de afgifte van het aantal toevoegingen, de piketmeldingen en het aantal toegekende extra uren. Voor de berekening van de individuele afname wordt ten hoogste uitgegaan van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. 11 Jan 2021 09:38:00 Verruiming terugbetalingstermijn voorschotregeling https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2021/januari/verruiming-terugbetalingstermijn-voorschotregeling.html Graag biedt de Raad u de mogelijkheid om de terugbetaling van het voorschot dat u heeft ontvangen op grond van de “Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis” te spreiden over het hele jaar 2021. In dit geval vordert de Raad het voorschotbedrag vanaf januari 2021 via uw rekeningcourant in 12 maandelijkse termijnen terug. 5 Jan 2021 15:57:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2021 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2021.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2021 in oktober 2020 vastgesteld. De inhoud van de voorwaarden is besproken met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in november 2020 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. 16 Dec 2020 14:02:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2021 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2021.html In artikel 2 sub c, g en o en artikel 14 van de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators zijn enkele bepalingen opgenomen die al geruime tijd waren opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten en die ook voor mediators relevant zijn. 16 Dec 2020 14:01:00 Indexering van de vergoeding in 2021 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2021.html Vanaf 1 januari 2021 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. 16 Dec 2020 10:50:00 Indexering van de vergoeding in 2021 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2021.html Vanaf 1 januari 2021 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. 16 Dec 2020 10:50:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2021 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2021.html Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2021. 16 Dec 2020 10:20:00 Actuele cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/actuele-cijfers-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners-covid-19-crisis.html In ons nieuwsbericht van 1 december 2020 over de tegemoetkomingsregeling gaven wij aan u in december opnieuw te informeren over de actuele stand van de afgifte van het aantal toevoegingen, de piketmeldingen en het aantal toegekende extra uren. Voor de berekening van de individuele afname wordt ten hoogste uitgegaan van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. 16 Dec 2020 10:16:00 Actuele cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/actuele-cijfers-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners-covid-19-crisis.html In ons nieuwsbericht van 1 december 2020 over de tegemoetkomingsregeling gaven wij aan u in december opnieuw te informeren over de actuele stand van de afgifte van het aantal toevoegingen, de piketmeldingen en het aantal toegekende extra uren. Voor de berekening van de individuele afname wordt ten hoogste uitgegaan van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. 16 Dec 2020 10:16:00 Verhoging heffingvrij vermogen heeft geen gevolgen voor vermogensgrenzen gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/verhoging-heffingvrij-vermogen-heeft-geen-gevolgen-voor-vermogensgrenzen-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html Per 1 januari 2021 treedt de Wet aanpassing box 3 in werking. Met deze wet wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast zodat met name de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 daalt. Het heffingvrij vermogen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar € 50.000. 16 Dec 2020 10:04:00 Verhoging heffingvrij vermogen heeft geen gevolgen voor vermogensgrenzen gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/verhoging-heffingvrij-vermogen-heeft-geen-gevolgen-voor-vermogensgrenzen-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html Per 1 januari 2021 treedt de Wet aanpassing box 3 in werking. Met deze wet wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast zodat met name de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 daalt. Het heffingvrij vermogen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar € 50.000. 16 Dec 2020 10:04:00 Raad gaat door met online bijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/raad-gaat-door-met-online-bijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad is onlangs gestart met kennismakings- en scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven via MS Teams. Zo bereiken we op een laagdrempelige wijze zoveel mogelijk rechtsbijstandverleners en krijgt u de juiste informatie. De eerste reacties zijn zeer positief. Daarom gaan wij hiermee door. In december zijn weer nieuwe scholingsbijeenkomsten gepland. 16 Dec 2020 09:04:00 Raad gaat door met online bijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/raad-gaat-door-met-online-bijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad is onlangs gestart met kennismakings- en scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven via MS Teams. Zo bereiken we op een laagdrempelige wijze zoveel mogelijk rechtsbijstandverleners en krijgt u de juiste informatie. De eerste reacties zijn zeer positief. Daarom gaan wij hiermee door. In december zijn weer nieuwe scholingsbijeenkomsten gepland. 16 Dec 2020 09:04:00 Telefoonnummer burger vermelden op aanvraag toevoeging https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/telefoonnummer-burger-vermelden-op-aanvraag-toevoeging.html Wij attenderen u graag op de mogelijkheid om het vaste en/of mobiele telefoonnummer van de burger op de aanvraag toevoeging in te vullen. Zo kunnen wij beter de gevolgen van een beslissing uitleggen of onduidelijkheden wegnemen. 16 Dec 2020 08:07:00 Telefoonnummer burger vermelden op aanvraag toevoeging https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/telefoonnummer-burger-vermelden-op-aanvraag-toevoeging.html Wij attenderen u graag op de mogelijkheid om het vaste en/of mobiele telefoonnummer van de burger op de aanvraag toevoeging in te vullen. Zo kunnen wij beter de gevolgen van een beslissing uitleggen of onduidelijkheden wegnemen. 16 Dec 2020 08:07:00 Telefonische bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/telefonische-bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Op vrijdag 25 december (1e Kerstdag) en vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag) is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling is gedurende deze dagen gewoon bereikbaar voor piketmeldingen. 16 Dec 2020 07:30:00 Telefonische bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/telefonische-bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Op vrijdag 25 december (1e Kerstdag) en vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag) is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling is gedurende deze dagen gewoon bereikbaar voor piketmeldingen. 16 Dec 2020 07:30:00 Raad weer goed telefonisch bereikbaar https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/november/raad-telefonisch-minder-goed-bereikbaar-kopie.html Gelukkig zijn de eerder gemelde storingen in onze telefonische bereikbaarheid vanaf bepaalde mobiele netwerken verholpen. De Raad is weer goed telefonisch bereikbaar en de verbinding met het telefonisch keuzemenu komt weer in alle gevallen goed tot stand. We danken u voor uw geduld en begrip in deze. 8 Dec 2020 13:28:00 Challenge innovatie sociale advocatuur een succes https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/challenge-innovatie-sociale-advocatuur-een-succes.html In oktober van dit jaar organiseerde de Raad in samenwerking met de Amsterdam Law Hub van de Universiteit van Amsterdam een challenge voor UvA rechtenstudenten, waarbij in korte tijd gezocht moest worden naar creatieve en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar de sociaal advocaat mee te maken heeft. Het beloofde een spannende strijd te worden. Slotakkoord vormde een pitch waarbij de studenten hun idee moesten presenteren voor een jury. 7 Dec 2020 08:32:00 Challenge innovatie sociale advocatuur een succes https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/challenge-innovatie-sociale-advocatuur-een-succes.html In oktober van dit jaar organiseerde de Raad in samenwerking met de Amsterdam Law Hub van de Universiteit van Amsterdam een challenge voor UvA rechtenstudenten, waarbij in korte tijd gezocht moest worden naar creatieve en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar de sociaal advocaat mee te maken heeft. Het beloofde een spannende strijd te worden. Slotakkoord vormde een pitch waarbij de studenten hun idee moesten presenteren voor een jury. 7 Dec 2020 08:32:00 Tegemoetkomingsregeling voor sociale rechtsbijstandverleners van start https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/december/tegemoetkomingsregeling-voor-sociale-rechtsbijstandverleners-van-start.html Op 19 juni jl. hebben wij u via onze site en de nieuwsbrief geïnformeerd over de Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis. Van 1 december t/m 31 december 2020 kunt u een beroep doen op deze regeling. Met de regeling van de minister kan de Raad voor Rechtsbijstand begin volgend jaar tegemoetkomen in inkomensverlies, door de mogelijke afname van het aantal afgegeven toevoegingen, piketmeldingen en toegekende extra uren in 2020. 1 Dec 2020 14:55:00 Nieuwe scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/november/nieuwe-data-scholingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad gaat verder met online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die onder andere volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. 25 Nov 2020 16:09:00 Help ons onjuiste aanvragen te voorkomen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/november/help-ons-onjuiste-aanvragen-te-voorkomen.html Regelmatig bevatten toevoegingsaanvragen onvolledige of onjuiste persoonsgegevens zoals BSN en/of geboortedatum. Vaak zijn dit tikfouten, is er een verkeerd cijfer ingevuld of zijn er cijfers omgedraaid. Hierdoor kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen. U kunt ons helpen door uw aanvragen voor verzending nog even na te lopen. 25 Nov 2020 13:27:00 Help ons onjuiste aanvragen te voorkomen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/november/help-ons-onjuiste-aanvragen-te-voorkomen.html Regelmatig bevatten toevoegingsaanvragen onvolledige of onjuiste persoonsgegevens zoals BSN en/of geboortedatum. Vaak zijn dit tikfouten, is er een verkeerd cijfer ingevuld of zijn er cijfers omgedraaid. Hierdoor kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen. U kunt ons helpen door uw aanvragen voor verzending nog even na te lopen. 25 Nov 2020 13:27:00 Wijzigingen in werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/november/wijzigingen-in-werkinstructies.html Met ingang van 1 december 2020 voert de Raad diverse wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Wij verzoeken u met klem om alle wijzigingen per 1 december goed tot u te nemen. 25 Nov 2020 07:16:00 Wijzigingen in werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/november/wijzigingen-in-werkinstructies.html Met ingang van 1 december 2020 voert de Raad diverse wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Wij verzoeken u met klem om alle wijzigingen per 1 december goed tot u te nemen. 25 Nov 2020 07:16:00 Overzicht betaaldata 2021 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/november/overzicht-betaaldata-2021.html Ook in 2021 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 25 Nov 2020 06:28:00 Komende weken geen fysieke steekproefcontroles https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/november/komende-weken-geen-fysieke-steekproefcontroles.html Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond heeft de Raad voor Rechtsbijstand besloten om in ieder geval de komende twee weken – ingaande per vandaag, 4 november 2020- geen fysieke steekproefcontroles uit te voeren. Zo handelen we in lijn met de nieuwe verscherpte maatregelen van het kabinet i.v.m. het coronavirus en kunnen we het beste uw en onze veiligheid waarborgen. Tussentijds houden we situatie goed in de gaten en beoordelen we op basis daarvan of een verlenging van deze twee weken nodig is. Hierover informeren we u via onze website. 4 Nov 2020 16:59:00 Rechtmatigheid: tussentijdse steekproef https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/oktober/rechtmatigheid-tussentijdse-steekproef.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen en vergoedingen. Over 2019 is de gestelde foutmarge overtreden en neemt de Raad aanvullende maatregelen. Een van die maatregelen is een tussentijdse steekproef om de foutscore voor 2020 en het effect van de maatregelen te monitoren. 28 Oct 2020 16:22:00 Declaratie zittingen waarvoor u niet fysiek hoefde te reizen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/oktober/declaratie-zittingen-waarvoor-u-niet-fysiek-hoefde-te-reizen.html Heeft u in een zaak één of meerdere zittingen bijgewoond waarvoor u niet fysiek heeft hoeven reizen vanwege het coronavirus, bijvoorbeeld via Skype? Dan kunt u deze zitting opgeven bij uw declaratie. U kunt in dat geval geen reistijd en reiskosten declareren. 28 Oct 2020 16:21:00 Help ons datalekken te voorkomen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/oktober/help-ons-datalekken-te-voorkomen.html De Raad voor Rechtsbijstand verkrijgt en verwerkt veel gegevens van burgers die gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen die door u aangeleverd worden. Omdat hierbij persoonsgegevens en vertrouwelijke documenten betrokken zijn, gaan wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. U kunt ons hierbij helpen, door vooraf te controleren of de gegevens die u aanlevert actueel en correct zijn. 28 Oct 2020 16:18:00 Help ons datalekken te voorkomen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/oktober/help-ons-datalekken-te-voorkomen.html De Raad voor Rechtsbijstand verkrijgt en verwerkt veel gegevens van burgers die gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen die door u aangeleverd worden. Omdat hierbij persoonsgegevens en vertrouwelijke documenten betrokken zijn, gaan wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. U kunt ons hierbij helpen, door vooraf te controleren of de gegevens die u aanlevert actueel en correct zijn. 28 Oct 2020 16:18:00 Raad start met online kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/oktober/raad-start-met-online-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad start met online kennismakingsbijeenkomsten voor de dit jaar nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. 28 Oct 2020 16:16:00 Raad start met online kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/oktober/raad-start-met-online-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad start met online kennismakingsbijeenkomsten voor de dit jaar nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. 28 Oct 2020 16:16:00 Raad telefonisch minder goed bereikbaar https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/oktober/raad-telefonisch-minder-goed-bereikbaar.html De Raad is op dit moment niet goed telefonisch bereikbaar. Het telefonisch keuzemenu werkt niet zoals dat zou moeten. We zijn met behulp van onze externe leverancier aan het onderzoeken waar dit aan ligt en doen er alles aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Zodra dit is gelukt, melden we dit op onze website. Excuses voor het ongemak. 27 Oct 2020 13:54:00 De relatiemanager https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/september/de-relatiemanager.html De relatiemanager van de Raad is er voor u! Wellicht heeft u als eens kennis gemaakt met deze functionaris. Dit kan zijn op het moment dat u zich inschrijft bij de Raad, als u via de High Trust uw zaken wilt afhandelen of als er sprake is van een bijzondere situatie op uw kantoor. Bijvoorbeeld bij een splitsing van het kantoor, bij overlijden, bij een schorsing of bij faillissement. 30 Sep 2020 11:33:00 De relatiemanager https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/september/de-relatiemanager.html De relatiemanager van de Raad is er voor u! Wellicht heeft u als eens kennis gemaakt met deze functionaris. Dit kan zijn op het moment dat u zich inschrijft bij de Raad, als u via de High Trust uw zaken wilt afhandelen of als er sprake is van een bijzondere situatie op uw kantoor. Bijvoorbeeld bij een splitsing van het kantoor, bij overlijden, bij een schorsing of bij faillissement. 30 Sep 2020 11:33:00 Raad start met online scholingsbijeenkomsten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/september/raad-start-met-online-scholingsbijeenkomsten.html De Raad start met scholingsbijeenkomsten voor bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators via Microsoft Teams. De bijeenkomsten zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die o.a. volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. 30 Sep 2020 09:04:00 Cijfers gesubsidieerde rechtsbijstand 2019 online https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/september/cijfers-gesubsidieerde-rechtsbijstand-2019-online.html Vanaf 16 september staan de cijfers over de gesubsidieerde rechtsbijstand 2019 online. Deze cijfers laten de ontwikkelingen binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zien. Het aantal afgegeven toevoegingen loopt terug en er is een neerwaartse ontwikkeling zichtbaar in het aantal advocaten dat toevoegingen behandelt. 16 Sep 2020 15:48:00 Eerste subsidieaanvragen binnen Subsidieregeling Stelselherziening toegekend https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/augustus/eerste-subsidieaanvragen-binnen-subsidieregeling-stelselherziening-toegekend.html Begin dit jaar stelde minister Dekker 10 miljoen euro beschikbaar voor de Subsidieregeling stelselherziening rechtsbijstand. Deze subsidieregeling is er voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. 11 Aug 2020 12:55:00 Eerste subsidieaanvragen binnen Subsidieregeling Stelselherziening toegekend https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/augustus/eerste-subsidieaanvragen-binnen-subsidieregeling-stelselherziening-toegekend.html Begin dit jaar stelde minister Dekker 10 miljoen euro beschikbaar voor de Subsidieregeling stelselherziening rechtsbijstand. Deze subsidieregeling is er voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. 11 Aug 2020 12:55:00 Uitgesteld: Aanpassing beveiliging Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/juli/uitgesteld-aanpassing-beveiliging-mijn-rvr.html Op 14 juli en in de laatste nieuwsbrief van 29 juli jl. publiceerden wij het bericht dat we de beveiliging van Mijn RvR per 1 augustus zouden aanscherpen. Dit zou betekenen dat advocaten die werken met oudere versies van browsers en besturingssystemen (waaronder Windows XP en Windows Vista) geen gebruik meer konden maken van Mijn RvR. In dit bericht laten we weten dat deze wijziging is uitgesteld tot 14 augustus a.s. 30 Jul 2020 16:12:00 Op herhaling: Geen diagnosedocument Juridisch Loket nodig voor korting op eigen bijdrage https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/juli/op-herhaling-geen-diagnosedocument-juridisch-loket-nodig-voor-korting-op-eigen-bijdrage.html Een goede diagnose en triage in de eerste lijn is belangrijk. In verband met de coronacrisis geldt vanwege de tijdelijke beperkte bereikbaarheid van het Juridisch Loket tot nader order het volgende: 10 Jul 2020 07:45:00 Extra voorschotregeling aanvragen kan tot 1 augustus 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/juli/extra-voorschotregeling-aanvragen-kan-tot-1-augustus-2020.html Op 24 maart jl. heeft de Raad een extra voorschotregeling van 50% aangekondigd om advocaten en mediators in hun financiële continuïteit te ondersteunen. Wilt u nog gebruik maken van deze regeling? Dan kunt u uw aanvraag tot 1 augustus 2020 indienen. 9 Jul 2020 08:55:00 Raad start weer met bijeenkomsten en kantoorbezoeken https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/juli/raad-start-weer-met-bijeenkomsten-en-kantoorbezoeken.html De Raad voor Rechtsbijstand is weer voorzichtig met bijeenkomsten en bezoeken aan kantoren gestart. Het basis uitgangpunt blijft echter dat de meeste steekproeven nog digitaal plaatsvinden. Wij blijven graag ook in tijden van het coronavirus voor u klaar staan. Uiteraard mag het uitvoeren van onze dienstverlening niet ten koste gaan van uw veiligheid en die van onze medewerkers. Daarom nemen we een aantal maatregelen in acht, zodat we veilig kunnen doorwerken. 9 Jul 2020 08:41:00 Enquête voor project innovatie sociale advocatuur en mediation https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/juli/enquete-voor-project-innovatie-sociale-advocatuur-en-mediation.html De Raad is in onze democratische rechtsstaat verantwoordelijk voor de optimale organisatie en borging van goede gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation voor minder draagkrachtige burgers. Om dit te kunnen waarmaken is onder andere voldoende aanbod van kwalitatief hoogwaardige rechtsbijstand nodig. Een van de doelstellingen van de Raad is dan ook het waarborgen van goede kwaliteit en voldoende aanbod van rechtsbijstand van sociaal advocaten en mediators te bevorderen. Om de behoefte van advocaten en mediators aan innovatie, ondersteuning en samenwerking voor verbetering van productiviteit en kwaliteit van hun praktijk te meten, heeft de Raad op 6 juli 2020 een enquête uitgezet onder een selectie van bij de Raad actieve rechtsbijstandverleners. 7 Jul 2020 08:57:00 Digitale steekproeven en pilot beveiligd e-mailen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/juni/digitale-steekproeven-en-pilot-beveiligd-e-mailen.html De Raad volgt de richtlijnen van het RIVM om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te garanderen. Zo werken al onze medewerkers sinds de corona-uitbraak thuis. De steekproefcontroles die we normaal gesproken op de kantoren van advocaten uitvoeren doen we ook vanuit huis. 24 Jun 2020 16:11:00 Digitale steekproeven en pilot beveiligd e-mailen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/juni/digitale-steekproeven-en-pilot-beveiligd-e-mailen.html De Raad volgt de richtlijnen van het RIVM om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te garanderen. Zo werken al onze medewerkers sinds de corona-uitbraak thuis. De steekproefcontroles die we normaal gesproken op de kantoren van advocaten uitvoeren doen we ook vanuit huis. 24 Jun 2020 16:11:00 Meer informatie over tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/juni/meer-informatie-over-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners.html Op 27 mei 2020 hebben wij bekendgemaakt dat Minister Dekker het besluit had genomen om een tegemoetkomingsregeling voor sociale rechtsbijstandverleners te treffen. De regeling is in overleg met de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand tot stand gekomen en is inmiddels gepubliceerd. Met de regeling van de minister kan de Raad voor Rechtsbijstand begin volgend jaar tegemoetkomen in inkomensverlies, door de mogelijke afname van het aantal afgegeven toevoegingen, piketmeldingen en toegekende extra uren in 2020. 19 Jun 2020 10:07:00 Wachtwoordbeleid Mijn RvR is aangescherpt https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/mei/wachtwoordbeleid-mijn-rvr-is-aangescherpt.html De Raad voor Rechtsbijstand hecht veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy in het algemeen en bescherming van uw persoonsgegevens in het bijzonder. Vanzelfsprekend werken wij conform de bepalingen uit de AVG, maar aanvullend nemen wij maatregelen om de informatiebeveiliging rond Mijn RvR de komende tijd verder te verbeteren. Zo hebben we op 26 mei het wachtwoordbeleid aangescherpt. In dit bericht leest u wat dit voor u betekent. 27 May 2020 14:13:00 Start steekproefcontroles vanaf 1 juni a.s. https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/mei/start-steekproefcontroles-vanaf-1-juni-a.s.html De Raad voor Rechtsbijstand wil voorzichtig weer een herstart maken met de steekproefcontroles bij advocatenkantoren per 1 juni a.s. Dit zijn in eerste instantie de 100% controles en de controles die afgelopen periode niet digitaal uitgevoerd konden worden. Wij blijven immers graag ook in tijden van het coronavirus voor u klaar staan. Uiteraard mag het uitvoeren van onze dienstverlening niet ten koste gaan van uw veiligheid en die van onze medewerkers. Daarom nemen we een aantal maatregelen in acht, zodat we veilig kunnen doorwerken. 27 May 2020 14:11:00 Extra declareren bij cliënt https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/mei/extra-declareren-bij-client.html De Raad ontvangt signalen dat advocaten en mediators, naast de eigen bijdrage, een honorarium in rekening brengen aan de cliënt. Zolang de toevoeging in stand blijft, is het sturen van een (aanvullende) rekening naar de cliënt echter niet geoorloofd. 27 May 2020 14:01:00 Extra declareren bij cliënt https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/mei/extra-declareren-bij-client.html De Raad ontvangt signalen dat advocaten en mediators, naast de eigen bijdrage, een honorarium in rekening brengen aan de cliënt. Zolang de toevoeging in stand blijft, is het sturen van een (aanvullende) rekening naar de cliënt echter niet geoorloofd. 27 May 2020 14:01:00 Wijzigingen in de werkinstructies per 1 juni 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/mei/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-juni-2020.html Met ingang van 1 juni 2020 voert de Raad een aantal wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Vanwege de actualiteit is een aantal van de oorspronkelijk geplande wijzigingen aangepast of uitgesteld. Wij adviseren u het overzicht van alle wijzigingen per 1 juni goed tot u te nemen. 27 May 2020 13:58:00 Tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/mei/tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners.html De sociaal advocatuur, mediators en bijzondere curatoren vervullen een bijzondere en belangrijke rol in de toegang tot het recht van min-en onvermogende burgers en daarmee voor de rechtsstaat. Deze rol dient juist in deze tijden gewaarborgd te blijven. Minister Dekker heeft de Tweede Kamer daarom vorige week geïnformeerd over het Kabinetsbesluit om een extra regeling voor de sociale advocatuur te treffen. Hiermee wordt tegemoetgekomen in inkomensverlies door de mogelijke afname van het aantal toevoegingen in 2020. De regeling is in overleg met de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand tot stand gekomen. 27 May 2020 13:47:00 Tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/mei/tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners.html De sociaal advocatuur, mediators en bijzondere curatoren vervullen een bijzondere en belangrijke rol in de toegang tot het recht van min-en onvermogende burgers en daarmee voor de rechtsstaat. Deze rol dient juist in deze tijden gewaarborgd te blijven. Minister Dekker heeft de Tweede Kamer daarom vorige week geïnformeerd over het Kabinetsbesluit om een extra regeling voor de sociale advocatuur te treffen. Hiermee wordt tegemoetgekomen in inkomensverlies door de mogelijke afname van het aantal toevoegingen in 2020. De regeling is in overleg met de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand tot stand gekomen. 27 May 2020 13:47:00 Tijdelijke versoepeling permanente educatie verplichtingen inschrijvingsvoorwaarden Raad voor Rechtsbijstand voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/mei/tijdelijke-versoepeling-permanente-educatie-verplichtingen.html Tegen de achtergrond van de effecten van de coronacrisis heeft de Raad voor Rechtsbijstand een besluit genomen over de manier waarop wij om zullen gaan met de toetsing op het voldoen aan permanente educatie (PE) verplichtingen. 15 May 2020 08:32:00 Continuering thuiswerksituatie medewerkers Raad https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/mei/continuering-thuiswerksituatie-medewerkers-raad.html De Raad voor Rechtsbijstand houdt zich aan het de landelijke basis coronamaatregel door zoveel als mogelijk thuis te werken, zoals benoemd op de persconferentie van 6 mei jl. Zo willen we als Raad blijven bijdragen aan het beperken van het besmettingsgevaar. 8 May 2020 10:25:00 Rechtmatigheid: steekproef en aandachtspunten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/april/rechtmatigheid-steekproef-en-aandachtspunten.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen en vergoedingen. Over 2019 is de gestelde foutmarge overschreden en neemt de Raad aanvullende maatregelen. In mei en september 2020 is er een tussentijdse steekproef om de foutscore 2020 en het effect van de maatregelen te monitoren. Neemt u deel aan de High Trust-werkwijze? Houd er dan rekening mee dat wij in die periodes stukken bij u kunnen opvragen. Ook vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 29 Apr 2020 07:28:00 Rechtmatigheid: steekproef en aandachtspunten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/april/rechtmatigheid-steekproef-en-aandachtspunten.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen en vergoedingen. Over 2019 is de gestelde foutmarge overschreden en neemt de Raad aanvullende maatregelen. In mei en september 2020 is er een tussentijdse steekproef om de foutscore 2020 en het effect van de maatregelen te monitoren. Neemt u deel aan de High Trust-werkwijze? Houd er dan rekening mee dat wij in die periodes stukken bij u kunnen opvragen. Ook vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 29 Apr 2020 07:28:00 Evaluatierapport pilot Exu gepresenteerd https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/april/evaluatierapport-pilot-exu-gepresenteerd.html Het evaluatierapport met daarin de bevindingen uit de pilot Extra Uren is eind februari aangeboden aan de algemeen directeur/bestuurder van de Raad voor Rechtsbijstand. Als rode draad door het rapport lopen de thema’s ‘vertrouwen’ en ‘kwaliteit’. De Raad is, op advies van de toenmalige Commissie Van der Meer, op 1 oktober 2018 een pilot Extra Uren gestart om een commissie te laten adviseren in aanvragen tot toekenning van extra uren. De Raad heeft alle adviezen van de commissie overgenomen. 29 Apr 2020 07:26:00 Evaluatierapport pilot Exu gepresenteerd https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/april/evaluatierapport-pilot-exu-gepresenteerd.html Het evaluatierapport met daarin de bevindingen uit de pilot Extra Uren is eind februari aangeboden aan de algemeen directeur/bestuurder van de Raad voor Rechtsbijstand. Als rode draad door het rapport lopen de thema’s ‘vertrouwen’ en ‘kwaliteit’. De Raad is, op advies van de toenmalige Commissie Van der Meer, op 1 oktober 2018 een pilot Extra Uren gestart om een commissie te laten adviseren in aanvragen tot toekenning van extra uren. De Raad heeft alle adviezen van de commissie overgenomen. 29 Apr 2020 07:26:00 Goedgekeurde cursussen specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/april/goedgekeurde-cursussen-specialisaties-arbeidsrecht-huurecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html In dit artikel vindt u een overzicht van opleidingsinstellingen die op dit moment een door de Raad goedgekeurde basisopleiding aanbieden voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Er zijn nog meer opleidingsinstellingen die hebben aangegeven basisopleidingen op deze terreinen te willen gaan aanbieden. Zodra de Raad nieuwe opleidingen heeft erkend, wordt het overzicht aangevuld en informeren wij u daarover. 29 Apr 2020 07:25:00 Goedgekeurde cursussen specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/april/goedgekeurde-cursussen-specialisaties-arbeidsrecht-huurecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html In dit artikel vindt u een overzicht van opleidingsinstellingen die op dit moment een door de Raad goedgekeurde basisopleiding aanbieden voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Er zijn nog meer opleidingsinstellingen die hebben aangegeven basisopleidingen op deze terreinen te willen gaan aanbieden. Zodra de Raad nieuwe opleidingen heeft erkend, wordt het overzicht aangevuld en informeren wij u daarover. 29 Apr 2020 07:25:00 Overzicht van alle coronamaatregelen op een rij https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/april/overzicht-van-alle-coronamaatregelen-op-een-rij.html In de afgelopen weken is er veel nieuws op u afgekomen dat ging over verschillende maatregelen die de Raad voor Rechtsbijstand heeft genomen in samenwerking en in overleg met stakeholders, in het kader van de coronacrisis. Wij geven u graag nog een volledig overzicht van de genomen maatregelen in dit nieuwsartikel. Daarnaast treft u hierin nieuwe berichtgeving aan. Deze staat als eerste genoemd. 10 Apr 2020 08:54:00 Aanvullende informatie Beleidsregel extra voorschotregeling 50% https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/april/aanvullende-informatie-beleidsregel-extra-voorschotregeling-50.html Op 31 maart j.l. hebben we u geïnformeerd over de extra voorschotregeling van 50%. In de opgestelde beleidsregel voor de verstrekking van dit extra voorschot staat in artikel 2 een foutieve verwijzing. 9 Apr 2020 11:07:00 Verlenging coronamaatregelen t/m 28 april 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/april/verlenging-thuiswerksituatie-medewerkers-raad.html De Raad voor Rechtsbijstand volgt de verlenging van de termijn van de landelijke coronamaatregelen tot en met 28 april 2020, die aangekondigd is op de persconferentie van het kabinet op 31 maart jl. Zo willen we als Raad blijven bijdragen aan het inperken van het besmettingsgevaar. 2 Apr 2020 11:51:00 Diagnosedocument Juridisch Loket https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/april/diagnosedocument-juridisch-loket.html Een goede diagnose en triage in de eerstelijn is belangrijk. In verband met de coronacrisis geldt vanwege de tijdelijke beperkte bereikbaarheid van het Juridisch Loket tot nader order het volgende: 2 Apr 2020 09:33:00 Extra voorschotregeling 50% https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/extra-voorschotregeling-50.html Op 24 maart jl. heeft de Raad een extra voorschotregeling van 50% aangekondigd. Hierbij informeren we u nader over de regeling en de verdere uitvoering. 31 Mar 2020 17:00:00 Uitstel werkinstructiewijzigingen gepland op 1 april a.s. https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/uitstel-invoering-werkinstructies-van-1-april-2020.html Op 25 maart heeft de Raad bekendgemaakt met ingang van 1 april 2020 wijzigingen door te voeren in de werkinstructies op Kenniswijzer. In het licht van de actualiteit heeft de directie van de Raad vandaag, 31 maart 2020, besloten om hier per 1 april a.s. geen uitvoering aan te geven. 31 Mar 2020 16:00:00 Nadere uitwerking extra maatregelen zittingstoeslag en uitbetaling EXU https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/nadere-uitwerking-extra-maatregelen-zittingstoeslag-en-uitbetaling-exu.html Op 24 maart jl. introduceerde de Raad een drietal aanvullende maatregelen gesubsidieerde rechtsbijstand voor advocaten en mediators. Inmiddels kunnen we voor twee van die maatregelen de verdere uitvoering bekendmaken. 25 Mar 2020 16:09:00 Jaarverslag 2019: ‘Op weg naar vernieuwend werken’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/jaarverslag-2019-%E2%80%98op-weg-naar-vernieuwend-werken%E2%80%99.html Het jaarverslag 2019 is gepubliceerd. Hiermee doen wij verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen de Raad voor Rechtsbijstand en het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand hebben plaatsgevonden. 25 Mar 2020 09:30:00 Jaarverslag 2019: ‘Op weg naar vernieuwend werken’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/jaarverslag-2019-%E2%80%98op-weg-naar-vernieuwend-werken%E2%80%99.html Het jaarverslag 2019 is gepubliceerd. Hiermee doen wij verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen de Raad voor Rechtsbijstand en het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand hebben plaatsgevonden. 25 Mar 2020 09:30:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 april 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-april-2020.html Met ingang van 1 april voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Er zijn ditmaal veel belangrijke wijzigingen op verschillende rechtsgebieden. Wij verzoeken u daarom met klem om het overzicht van alle wijzigingen per 1 april goed tot u te nemen. 25 Mar 2020 09:21:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 april 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-april-2020.html Met ingang van 1 april voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Er zijn ditmaal veel belangrijke wijzigingen op verschillende rechtsgebieden. Wij verzoeken u daarom met klem om het overzicht van alle wijzigingen per 1 april goed tot u te nemen. 25 Mar 2020 09:21:00 Wat betekenen de nieuwe deskundigheidseisen voor Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht voor u? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/wat-betekenen-de-nieuwe-deskundigheidseisen-voor-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht-voor-u.html Per 1 januari 2020 zijn er nieuwe deskundigheidseisen opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden op het terrein van Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. De Raad zal pas per 1 januari 2021 gaan toetsen of de advocaten die een toevoeging aanvragen ook voldoen aan de gestelde deskundigheidseisen. 25 Mar 2020 09:20:00 Wat betekenen de nieuwe deskundigheidseisen voor Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht voor u? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/wat-betekenen-de-nieuwe-deskundigheidseisen-voor-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht-voor-u.html Per 1 januari 2020 zijn er nieuwe deskundigheidseisen opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden op het terrein van Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. De Raad zal pas per 1 januari 2021 gaan toetsen of de advocaten die een toevoeging aanvragen ook voldoen aan de gestelde deskundigheidseisen. 25 Mar 2020 09:20:00 Reminder: Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid in. https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/reminder-piketadvocaat-voer-voor-1-april-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 25 Mar 2020 09:18:00 Reminder: Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid in. https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/reminder-piketadvocaat-voer-voor-1-april-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 25 Mar 2020 09:18:00 Aanvullende maatregelen gesubsidieerde rechtsbijstand voor advocaten en mediators i.v.m. COVID-19/corona https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/aanvullende-maatregelen-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html In verband met de maatregelen die het kabinet heeft getroffen vanwege de corona-epidemie zal de Raad binnenkort, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en in nauwe afstemming met de Nederlandse Orde van Advocaten en de Mediatorsfederatie Nederland (het MfN-register), een drietal aanvullende maatregelen treffen. Deze maatregelen zijn tijdelijk en gelden tot nader order. 24 Mar 2020 14:34:00 Pilot Samenwerken in de eerstelijn uitgesteld https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/pilot-samenwerken-in-de-eerstelijn-uitgesteld.html Gezien de onzekere ontwikkelingen rond het coronavirus hebben de Nederlandse orde van advocaten, Sociaal Werk Nederland, het Juridisch Loket, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand gezamenlijk besloten om de start van de pilot Samenwerken in de eerstelijn voor onbepaalde tijd uit te stellen. 23 Mar 2020 15:04:00 Speciaal telefoonnummer voor vragen Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/speciaal-telefoonnummer-voor-vragen-subsidieregeling-stelselherziening-rechtsbijstand.html Vanaf maandag 23 maart 2020 is er een speciaal telefoonnummer opengesteld voor uw vragen over de Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand. Deze regeling is op 1 maart jl. officieel van start gegaan en is bedoeld voor het subsidiëren van activiteiten die op een innovatieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. 23 Mar 2020 10:34:00 Update maatregelen Raad i.v.m. corona https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/update-maatregelen-raad-i.v.m.-corona.html De uitbraak van de coronapandemie en de maatregelen van het Kabinet daartegen, hebben ook effecten op het functioneren van het rechtsbestel. Wij beseffen terdege dat ook onder advocaten en mediators zorgen leven. Deze hebben onze aandacht. 20 Mar 2020 11:55:00 Maatregelen afwijkende beoordeling aanvragen en declaraties https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/maatregelen-afwijkende-beoordeling-aanvragen-en-declaraties.html Door de corona/COVID-19 maatregelen en daaropvolgende sluitingen van onder meer AC's, rechtbanken en detentiecentra, zijn er voor de periode van 16 maart tot en met 6 april a.s. enkele aanpassingen gedaan in de beoordeling voor aanvragen en declaraties van toevoegingen. In dit artikel leest u er meer over. 17 Mar 2020 15:56:00 Berichtgeving aan strafpiketadvocaten n.a.v. de aanpak coronavirus https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/berichtgeving-aan-strafpiketadvocaten-n.a.v.-de-aanpak-van-het-coronavirus-in-nederland.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft overleg gevoerd met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, het OM en de Nederlandse Orde van Advocaten over de verlening van piketbijstand in de periode tot en met 6 april 2020. Voor deze periode heeft het Kabinet maatregelen genomen om de uitbraak van COVID-19 in te dammen en verdere verspreiding zoveel mogelijk te beperken. 16 Mar 2020 15:16:00 Update: Aandacht voor het coronavirus bij de Raad https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/update-aandacht-voor-coronavirus-bij-de-raad.html Naar aanleiding van de recent aangescherpte maatregelen vanuit het Kabinet en het RIVM op 12 en 15 maart jl., heeft de Raad besloten in de periode van 13 maart tot en met 6 april a.s. het thuiswerken voor zijn medewerkers in te voeren waar dat kan. We hebben voorafgaand aan dit besluit zorgvuldig gekeken naar de betekenis daarvan voor onze werkprocessen en dienstverlening. Daar waar thuiswerken niet kan omdat dat dit teveel gevolgen heeft voor de doorgang van het proces en daarmee de continuering van de dienstverlening, worden in overleg met intern betrokkenen andere oplossingen gekozen. 16 Mar 2020 10:29:00 Aandacht voor coronavirus bij de Raad https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/maart/aandacht-voor-coronavirus-bij-de-raad.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft volop aandacht voor het coronavirus en volgt hierbij de ontwikkelingen en adviezen van de officiële instanties nauwgezet. In verband met de uitbraak en uitbreiding van het COVID-19 (corona)virus adviseert het RIVM mensen die onlangs in een risicogebied zijn geweest of mensen die in contact zijn geweest met coronavirus en nu verkoudheidsklachten (‘lichte luchtwegklachten’) of koorts hebben, thuis te blijven. Dit advies kan gevolgen hebben voor activiteiten die u als stakeholder van de Raad uitvoert in het kader van werkzaamheden voor de Raad. 6 Mar 2020 17:04:00 Aanvragen Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand per 1 maart 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/februari/aanvragen-subsidieregeling-stelselherziening-per-1-maart-2020-open.html Het is bijna zover. Aanvragen voor de Subsidieregeling Stelselherzieining Rechtsbijstand kunnen vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ingediend worden bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze regeling is bedoeld voor het subsidiëren van activiteiten die op een innovatieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. 27 Feb 2020 08:57:00 Data informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/februari/data-informatie--en-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators-2020.html De Raad organiseert regelmatig informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators. Advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Bent u niet nieuw ingeschreven, maar wilt u wel graag een bijeenkomst bijwonen? Dat kan. In dit bericht leest u wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden in 2020. 26 Feb 2020 13:19:00 Data informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/februari/data-informatie--en-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators-2020.html De Raad organiseert regelmatig informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators. Advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Bent u niet nieuw ingeschreven, maar wilt u wel graag een bijeenkomst bijwonen? Dat kan. In dit bericht leest u wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden in 2020. 26 Feb 2020 13:19:00 Op herhaling: Nadere informatie over verhoging van de vergoedingen in 2020 en 2021 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/februari/op-herhaling-nadere-informatie-over-verhoging-van-de-vergoedingen-in-2020-en-2021.html Vanaf 1 januari 2020 zijn het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. Ook ontvangen advocaten en mediators werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage van € 10,88 (excl. BTW) per toevoegingspunt, voor de eerste 1.500 punten per jaar. In onze nieuwsbrief van 20 december 2019 heeft u dit al kunnen lezen. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor dit onderwerp. 26 Feb 2020 10:48:00 Op herhaling: Nadere informatie over verhoging van de vergoedingen in 2020 en 2021 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/februari/op-herhaling-nadere-informatie-over-verhoging-van-de-vergoedingen-in-2020-en-2021.html Vanaf 1 januari 2020 zijn het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. Ook ontvangen advocaten en mediators werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage van € 10,88 (excl. BTW) per toevoegingspunt, voor de eerste 1.500 punten per jaar. In onze nieuwsbrief van 20 december 2019 heeft u dit al kunnen lezen. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor dit onderwerp. 26 Feb 2020 10:48:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/februari/piketadvocaat-voer-voor-1-april-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 26 Feb 2020 10:38:00 Benoeming voorzitters en leden adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/februari/benoeming-voorzitters-en-leden-adviescommissie-subsidieregeling.html De Raad is verheugd u te kunnen mededelen dat de adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand is gevormd. Deze commissie adviseert de Raad over besluiten op aanvragen voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand. 19 Feb 2020 17:22:00 Mooie opkomst bij informatiebijeenkomst Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/februari/mooie-opkomst-bij-informatiebijeenkomst-subsidieregeling-stelselherziening-rechtsbijstand.html In het WTC in Utrecht verzamelden zich in de ochtend van dinsdag 11 februari een diverse groep geïnteresseerden voor de informatiebijeenkomst over de Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand. Deze regeling, die eind 2019 door de Raad voor Rechtsbijstand werd aangekondigd, is bedoeld voor het subsidiëren van activiteiten die op een innovatieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. Tijdens de bijeenkomst werd informatie gegeven en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daar werd volop gebruik van gemaakt. In dit bericht een impressie van deze ochtend en we geven u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden. 18 Feb 2020 19:55:00 Irene Nijboer algemeen directeur/bestuurder Raad voor Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/februari/irene-nijboer-algemeen-directeur-bestuurder-raad-voor-rechtsbijstand.html Irene Nijboer is benoemd tot algemeen directeur/bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand. De benoeming gaat in per 1 april 2020 en geldt voor 4 jaar. 14 Feb 2020 17:00:00 Vacature Directiesecretaris (36 uur per week) https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/februari/vacature-directiesecretaris-36-uur-per-week.html De Raad is op zoek naar een Directiesecretaris voor 36 uur per week. Interesse? Solliciteren kan tot 6 maart 2020 via sollicitatie@rvr.org. Stuur je motivatiebrief en cv mee. Heb je vragen of wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Irene Nijboer, algemeen directeur / bestuurder a.i. (tel. 088-7871012) of met Harm Keijer, hoofd HRM (tel. 06-11871479). 13 Feb 2020 09:29:00 Inwerkingtreding artikel 2.3 Wet forensische zorg https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/januari/inwerkingtreding-artikel-2.3-wet-forensische-zorg.html Met ingang van 1 januari 2020 zijn artikel 2.3 van de Wet forensische zorg (Wfz), de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Artikel 2.3 Wfz bepaalt dat de strafrechter in elke fase van het strafrechtelijk traject ambtshalve of na een verzoek van de Officier van Justitie een zorgmachtiging krachtens de Wvggz of een rechterlijke machtiging krachtens de Wzd kan afgeven. 29 Jan 2020 11:36:00 Wat betekenen de nieuwe deskundigheidseisen voor Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht voor u? Bekijk het stroomschema. https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/januari/wat-betekenen-de-nieuwe-deskundigheidseisen-voor-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht-voor-u-bekijk-het-stroomschema.html Per 1 januari 2020 zijn er nieuwe deskundigheidseisen opgenomen in de inschrijfvoorwaarden op het terrein van Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. De Raad zal pas per 1 januari 2021 gaan toetsen of de advocaten die een toevoeging aanvragen ook voldoen aan de gestelde deskundigheidseisen. 29 Jan 2020 09:41:00 Nadere uitleg toelatingseisen specialisatie personen- en familierecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/januari/nadere-uitleg-toelatingseisen-specialisatie-personen--en-familierecht.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft in de inschrijvingsvoorwaarden 2020 een wijziging opgenomen in de deskundigheidseisen voor toelating tot de specialisatie personen- en familierecht. We zien op sociale media dat hierover wat onduidelijkheid is en leggen daarom de wijziging in dit artikel nader uit. 29 Jan 2020 09:38:00 Beleidswijziging Dublin zaken die in een tweede asielaanvraag inhoudelijk worden behandeld https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/januari/beleidswijziging-dublin-zaken-die-in-een-tweede-asielaanvraag-inhoudelijk-worden-behandeld.html De Raad voert een wijziging door in het beleid voor asielzoekers die een tweede asielverzoek indienen, nadat hun eerste asielverzoek op basis van het Dublinverdrag buiten behandeling is gesteld. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op die buiten behandeling gestelde asielverzoeken die tijdens het tweede asielverzoek voor de eerste keer inhoudelijk worden beoordeeld. Met de wijziging zorgt de Raad ervoor dat dit type zaken wordt vergoed als een eerste (inhoudelijke) aanvraag en niet langer als een tweede en volgende aanvraag. 13 Jan 2020 16:33:00 Beleidswijziging Dublin zaken die in een tweede asielaanvraag inhoudelijk worden behandeld https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/januari/beleidswijziging-dublin-zaken-die-in-een-tweede-asielaanvraag-inhoudelijk-worden-behandeld.html De Raad voert een wijziging door in het beleid voor asielzoekers die een tweede asielverzoek indienen, nadat hun eerste asielverzoek op basis van het Dublinverdrag buiten behandeling is gesteld. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op die buiten behandeling gestelde asielverzoeken die tijdens het tweede asielverzoek voor de eerste keer inhoudelijk worden beoordeeld. Met de wijziging zorgt de Raad ervoor dat dit type zaken wordt vergoed als een eerste (inhoudelijke) aanvraag en niet langer als een tweede en volgende aanvraag. 13 Jan 2020 16:33:00 Nieuw: subsidieregeling voor innovatieve ideeën stelselherziening rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/januari/nieuw-subsidieregeling-voor-innovatieve-ideeen-stelselherziening-rechtsbijstand.html Minister Dekker heeft dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. Toekomstige aanbieders, zoals (coöperaties van) sociaal advocaten, maar ook andere juridische adviseurs, verzekeraars, mediators en nieuwe toetreders tot de markt worden opgeroepen subsidie aan te vragen voor innovatieve projecten die input leveren voor het ontwikkelen van rechtshulppakketten. De uitvoering van de regeling ligt in handen van de Raad voor Rechtsbijstand. 9 Jan 2020 13:55:00 Dossier(stukken) voor rechtmatigheidstoets https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2020/januari/dossierstukken-voor-rechtmatigheidstoets.html In januari vindt er een rechtmatigheidstoets plaats voor de jaarrekening en accountantscontrole van de Raad voor Rechtsbijstand. In dit kader moeten wij mogelijk dossier(stukken) bij u opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk om deze stukken snel aan te leveren zodat wij onze controle op tijd kunnen afronden. Neemt u deel aan High Trust? De rechtmatigheidstoets staat los van de HT-steekproeven bij u op kantoor en heeft geen invloed op de steekproefpercentages. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 8 Jan 2020 00:00:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2020.html Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2020 in november 2019 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 21 november 2019 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2020 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 18 Dec 2019 17:30:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2020.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 in november 2019 vastgesteld. Over de inhoud van de voorwaarden is overlegd met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 21 november 2019 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2020 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 18 Dec 2019 17:29:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2020.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 in november 2019 vastgesteld. Over de inhoud van de voorwaarden is overlegd met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 21 november 2019 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2020 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 18 Dec 2019 17:29:00 Invoering maximum van vier specialisatiegroepen en deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/invoering-maximum-van-vier-specialisatiegroepen-en-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.-wat-betekent-dit-voor-u.html De Raad neemt vanaf 2020 in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht op. Vanaf 1 januari 2021 mogen dan alleen advocaten die ingeschreven staan voor deze specialisaties toevoegingen op deze rechtsterreinen aanvragen. 18 Dec 2019 17:28:00 Invoering maximum van vier specialisatiegroepen en deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/invoering-maximum-van-vier-specialisatiegroepen-en-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.-wat-betekent-dit-voor-u.html De Raad neemt vanaf 2020 in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht op. Vanaf 1 januari 2021 mogen dan alleen advocaten die ingeschreven staan voor deze specialisaties toevoegingen op deze rechtsterreinen aanvragen. 18 Dec 2019 17:28:00 Stand van zaken invoering specialisatie bijzondere curator https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/stand-van-zaken-invoering-specialisatie-bijzondere-curator.html In onze e-nieuwsbrief van 6 februari 2019 hebben wij u bericht over de invoering van de specialisatie bijzondere curator. Wij hebben u toen bericht dat bijzondere curatoren die zich niet vóór 1 januari 2020 bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN) hebben aangemeld, na 1 januari 2020 niet langer in aanmerking komen voor benoemingen als bijzondere curator en voor de werkzaamheden als bijzondere curator geen toevoegingen meer kunnen aanvragen bij de Raad. 18 Dec 2019 17:27:00 Stand van zaken invoering specialisatie bijzondere curator https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/stand-van-zaken-invoering-specialisatie-bijzondere-curator.html In onze e-nieuwsbrief van 6 februari 2019 hebben wij u bericht over de invoering van de specialisatie bijzondere curator. Wij hebben u toen bericht dat bijzondere curatoren die zich niet vóór 1 januari 2020 bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN) hebben aangemeld, na 1 januari 2020 niet langer in aanmerking komen voor benoemingen als bijzondere curator en voor de werkzaamheden als bijzondere curator geen toevoegingen meer kunnen aanvragen bij de Raad. 18 Dec 2019 17:27:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2020.html Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020. 18 Dec 2019 17:26:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2020.html Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020. 18 Dec 2019 17:26:00 Indexering van de vergoeding in 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2020.html Vanaf 1 januari 2020 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. 18 Dec 2019 17:25:00 Indexering van de vergoeding in 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2020.html Vanaf 1 januari 2020 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. 18 Dec 2019 17:25:00 Verrichten van werkzaamheden door advocaat-stagiairs in de toevoegingen van hun patroon https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/verrichten-van-werkzaamheden-door-advocaat-stagiairs-in-de-toevoegingen-van-hun-patroon.html Vanaf 2020 neemt de Raad in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen op voor het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Hierdoor is het vanaf 2021 voor circa 90% van alle toevoegingen alleen voor advocaten die voor een specialisatie zijn ingeschreven mogelijk toevoegingen aan te vragen. 18 Dec 2019 17:24:00 Verrichten van werkzaamheden door advocaat-stagiairs in de toevoegingen van hun patroon https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/verrichten-van-werkzaamheden-door-advocaat-stagiairs-in-de-toevoegingen-van-hun-patroon.html Vanaf 2020 neemt de Raad in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen op voor het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Hierdoor is het vanaf 2021 voor circa 90% van alle toevoegingen alleen voor advocaten die voor een specialisatie zijn ingeschreven mogelijk toevoegingen aan te vragen. 18 Dec 2019 17:24:00 Toevoegbeleid Wet verplichte GGZ (WvGGz) https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/toevoegbeleid-wet-verplichte-ggz-wvggz.html Per 1 januari treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Advocaten stellen vragen wat per 1 januari a.s. het toevoegbeleid zal zijn ten aanzien van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGz). 18 Dec 2019 17:23:00 Invoering WvGGZ/WZD: ophalen van de stukken die bij de piketmelding horen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/invoering-van-de-wvggz-wzd.html Per 1 januari 2020 gaat de WvGGZ van start. De werkzaamheden hiervoor zijn al geruime tijd in volle gang en raken ook de huidige piketmeldingen waarover we u in dit bericht verder informeren. 18 Dec 2019 17:22:00 Invoering WvGGZ/WZD: ophalen van de stukken die bij de piketmelding horen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/invoering-van-de-wvggz-wzd.html Per 1 januari 2020 gaat de WvGGZ van start. De werkzaamheden hiervoor zijn al geruime tijd in volle gang en raken ook de huidige piketmeldingen waarover we u in dit bericht verder informeren. 18 Dec 2019 17:22:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2020.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 18 Dec 2019 14:42:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2020.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 18 Dec 2019 14:42:00 Meer over de nieuwe deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/meer-over-de-nieuwe-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op de nieuwe rechtsterreinen een relevante basisopleiding of het relevante grote keuzevak uit de beroepsopleiding volgen en zaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:15:00 Meer over de nieuwe deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/meer-over-de-nieuwe-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op de nieuwe rechtsterreinen een relevante basisopleiding of het relevante grote keuzevak uit de beroepsopleiding volgen en zaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:15:00 Waarom een maximum aan specialisatiegroepen en invoering van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/waarom-een-maximum-aan-specialisatiegroepen-en-invoering-van-deskundigheidseisen-op-nieuwe-rechtsterreinen.html Aanleiding voor de wijzigingen vormen de adviezen in de rapporten van de Commissies Wolfsen en Van der Meer. In die rapporten is onder meer naast een aanscherping en uniformering van de deskundigheidseisen ook een beperking van het aantal rechtsterreinen en het invoeren van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen bepleit. Het doel daarvan is het bevorderen van specialisering en daarmee de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening. In het rapport van Van der Meer is ook aangegeven dat rechtsbijstandverleners hun werk doorgaans efficiënter kunnen doen naarmate ze meer gespecialiseerd zijn. 18 Dec 2019 09:04:00 Waarom een maximum aan specialisatiegroepen en invoering van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/waarom-een-maximum-aan-specialisatiegroepen-en-invoering-van-deskundigheidseisen-op-nieuwe-rechtsterreinen.html Aanleiding voor de wijzigingen vormen de adviezen in de rapporten van de Commissies Wolfsen en Van der Meer. In die rapporten is onder meer naast een aanscherping en uniformering van de deskundigheidseisen ook een beperking van het aantal rechtsterreinen en het invoeren van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen bepleit. Het doel daarvan is het bevorderen van specialisering en daarmee de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening. In het rapport van Van der Meer is ook aangegeven dat rechtsbijstandverleners hun werk doorgaans efficiënter kunnen doen naarmate ze meer gespecialiseerd zijn. 18 Dec 2019 09:04:00 Meer over de invoering van het maximum van vier specialisatiegroepen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/meer-over-de-invoering-van-het-maximum-van-vier-specialisatiegroepen.html Vanaf 1 januari 2020 beperkt de Raad het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan. De Raad heeft de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor ingedeeld in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. 18 Dec 2019 09:03:00 Meer over de invoering van het maximum van vier specialisatiegroepen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/meer-over-de-invoering-van-het-maximum-van-vier-specialisatiegroepen.html Vanaf 1 januari 2020 beperkt de Raad het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan. De Raad heeft de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor ingedeeld in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. 18 Dec 2019 09:03:00 Meer over de specialisatie sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/meer-over-de-specialisatie-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht een basisopleiding sociaal zekerheidsrecht of het grote keuzevak sociaal zekerheidsrecht uit de beroepsopleiding volgen en sociaal zekerheidsrechtzaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie huurrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/meer-over-de-specialisatie-huurrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het huurrecht een basisopleiding huurrecht of het grote keuzevak huurrecht uit de beroepsopleiding volgen en huurrechtzaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie arbeidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/meer-over-de-specialisatie-arbeidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het arbeidsrecht een basisopleiding arbeidsrecht of het grote keuzevak arbeidsrecht uit de beroepsopleiding volgen en arbeidszaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie arbeidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/meer-over-de-specialisatie-arbeidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het arbeidsrecht een basisopleiding arbeidsrecht of het grote keuzevak arbeidsrecht uit de beroepsopleiding volgen en arbeidszaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie huurrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/meer-over-de-specialisatie-huurrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het huurrecht een basisopleiding huurrecht of het grote keuzevak huurrecht uit de beroepsopleiding volgen en huurrechtzaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/december/meer-over-de-specialisatie-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht een basisopleiding sociaal zekerheidsrecht of het grote keuzevak sociaal zekerheidsrecht uit de beroepsopleiding volgen en sociaal zekerheidsrechtzaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Berekenknop kilometerberekening Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/november/berekenknop-kilometerberekening-mijn-rvr.html We meldden u eerder dat we onderzoek deden om de berekenknop van de kilometerberekening in Mijn RvR optimaal te kunnen laten functioneren in alle browsers. Dit is gelukt. We hebben de oplossing getest. Deze tests laten goede resultaten zien. De berekenknop werkt nu in alle browsers naar behoren. We danken u voor uw geduld en begrip. Mocht u toch nog tegen problemen aanlopen, belt u dan met de Raad en u wordt doorverbonden met de medewerkers die u hiermee kunnen helpen. 19 Nov 2019 08:22:00 Berekenknop kilometerberekening Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/november/berekenknop-kilometerberekening-mijn-rvr.html We meldden u eerder dat we onderzoek deden om de berekenknop van de kilometerberekening in Mijn RvR optimaal te kunnen laten functioneren in alle browsers. Dit is gelukt. We hebben de oplossing getest. Deze tests laten goede resultaten zien. De berekenknop werkt nu in alle browsers naar behoren. We danken u voor uw geduld en begrip. Mocht u toch nog tegen problemen aanlopen, belt u dan met de Raad en u wordt doorverbonden met de medewerkers die u hiermee kunnen helpen. 19 Nov 2019 08:22:00 Update: berekenknop kilometerberekening Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/oktober/wijzigingen-in-mijnrvr.html Helaas is het nog niet helemaal gelukt de berekenknop van de kilometerberekening in Mijn RvR in alle gevallen optimaal te laten werken. Het onderzoek naar de oorzaak en het vinden van een oplossing hiervoor is nog in volle gang. Zodra we meer informatie voor u hebben, melden we dat op onze website. Mocht u in de tussentijd toch tegen problemen aanlopen, belt u dan met de Raad en u wordt doorverbonden met de medewerkers die u hiermee kunnen helpen. Onze excuses voor het ongemak. 30 Oct 2019 13:40:00 Mijn RvR werkt weer: tips voor herstarten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/oktober/update-storing-mijn-rvr.html 29 oktober 2019, 13.00 uur Mijn RvR werkt weer. Mocht u bij het opstarten of inloggen toch nog een foutmelding krijgen, dan raden wij aan om de sessie te verversen via de F5 knop of (als dat niet werkt) de Mijn RvR pagina geheel opnieuw te laden. Dit laatste doet u via de toetscombinatie CTRL+F5. Dank voor uw begrip. 29 Oct 2019 13:01:00 Cijfers gesubsidieerde rechtsbijstand 2018 online https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/oktober/cijfers-gesubsidieerde-rechtsbijstand-2018-online.html Tot en met 2017 publiceerde de Raad voor Rechtsbijstand de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR) in papieren vorm. De monitor gaf inzicht in trends door de jaren heen. Vanaf 2018 is gekozen voor het digitaal publiceren van cijfers en trends. Deze staan vanaf 28 oktober 2019 online. 28 Oct 2019 13:51:00 Irene Nijboer benoemd tot Bestuurder a.i. bij de Raad als opvolger van Hans Gerritsen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/oktober/irene-nijboer-is-per-7-oktober-benoemd-tot-bestuurder-a.i.-bij-de-raad-voor-rechtsbijstand-als-opvolger-van-hans-gerritsen.html Irene Nijboer is per 7 oktober benoemd tot Bestuurder a.i. bij de Raad voor Rechtsbijstand als opvolger van Hans Gerritsen. 10 Oct 2019 13:51:00 Beleidsaspecten asiel/vreemdelingenzaken https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/oktober/beleidsaspecten-asiel-vreemdelingenzaken.html Met dit bericht informeren wij u over een aantal beleidsaspecten in asiel-/vreemdelingenzaken. 2 Oct 2019 14:02:00 Beleidsaspecten asiel/vreemdelingenzaken https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/oktober/beleidsaspecten-asiel-vreemdelingenzaken.html Met dit bericht informeren wij u over een aantal beleidsaspecten in asiel-/vreemdelingenzaken. 2 Oct 2019 14:02:00 Actualiteitencursus OSR over gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/oktober/cursus-actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html OSR Juridische Opleidingen biedt een actualiteitencursus aan over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). De cursus is vooral praktijkgericht met ruime aandacht voor het inbrengen van casuïstiek. Naast actualiteiten in de rechtspraak over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) gaan de docenten deze keer in het bijzonder in op het thema zelfredzaamheid. 2 Oct 2019 08:20:00 Actualiteitencursus OSR over gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/oktober/cursus-actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html OSR Juridische Opleidingen biedt een actualiteitencursus aan over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). De cursus is vooral praktijkgericht met ruime aandacht voor het inbrengen van casuïstiek. Naast actualiteiten in de rechtspraak over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) gaan de docenten deze keer in het bijzonder in op het thema zelfredzaamheid. 2 Oct 2019 08:20:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 oktober 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/september/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-oktober-2019.html Met ingang van 1 oktober 2019 voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een aantal belangrijke wijzigingen. 25 Sep 2019 11:48:00 Raad geschokt door moord op Derk Wiersum https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/september/raad-geschokt-door-moord-op-derk-wiersum.html De Raad voor Rechtsbijstand is geschokt en verdrietig door de gewelddadige dood van advocaat Derk Wiersum. Alles wijst in de richting van een grove inbreuk op onze democratische rechtsorde. Advocaten moeten in alle vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen. We wensen de advocatuur in het algemeen en de familie in het bijzonder veel sterkte. 19 Sep 2019 15:42:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2019 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2019-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2019 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 28 Aug 2019 14:00:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2019 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2019-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2019 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 28 Aug 2019 14:00:00 Op herhaling: per 1 juli heeft vestiging Den Bosch geen brievenbus meer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/juli/op-herhaling-per-1-juli-heeft-vestiging-den-bosch-geen-brievenbus-meer.html In onze nieuwsbrief van mei lieten wij u weten dat de vestiging van de Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch sinds 1 juli jl. geen brievenbus meer heeft. Omdat wij vragen kregen over waar de post naartoe gestuurd mag worden, informeren wij u graag nogmaals hierover. 31 Jul 2019 12:44:00 Tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/juli/tussentijdse-rechtmatigheidscontrole-uitgevoerd.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. In mei is een tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd om de foutscore en het effect van eerder genomen maatregelen te monitoren. Naar aanleiding van deze controle vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 31 Jul 2019 10:36:00 Tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/juli/tussentijdse-rechtmatigheidscontrole-uitgevoerd.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. In mei is een tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd om de foutscore en het effect van eerder genomen maatregelen te monitoren. Naar aanleiding van deze controle vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 31 Jul 2019 10:36:00 Aanpassing inschrijvingsvoorwaarden voor mediators per 1 juli 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/juni/aanpassing-inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-per-1-juli-2019.html Per 1 juli 2019 voert de Raad nieuwe deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren in artikel 1:250 BW zaken in. Het Bestuur van de Raad heeft daarom de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2019 aangepast. De nieuwe deskundigheidseisen zijn opgenomen in artikel 15 van de voorwaarden. 27 Jun 2019 13:49:00 Invoering maximum van vier specialisatiegroepen en deskundigheidseisen op het terrein van het Arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/juni/invoering-maximum-van-vier-specialisatiegroepen-en-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.-wat-betekent-dit-voor-u.html De Raad is voornemens vanaf 2020 in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht te introduceren. Vanaf 1 januari 2021 mogen dan alleen advocaten die ingeschreven staan voor deze specialisaties toevoegingen op deze rechtsterreinen aanvragen. 27 Jun 2019 13:47:00 Meer over de invoering van het maximum van vier specialisatiegroepen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/juni/meer-over-de-invoering-van-het-maximum-van-vier-specialisatiegroepen.html Vanaf 1 januari 2020 gaat de Raad het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan, beperken. De Raad zal de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor indelen in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. 27 Jun 2019 13:45:00 Meer over de nieuwe deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/juni/meer-over-de-nieuwe-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op de nieuwe rechtsterreinen een relevante basisopleiding of het relevante grote keuzevak uit de beroepsopleiding moeten volgen en zaken moeten meelopen met een andere advocaat. 27 Jun 2019 13:44:00 Waarom een maximum aan specialisatiegroepen en invoering van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/juni/waarom-een-maximum-aan-specialisatiegroepen-en-invoering-van-deskundigheidseisen-op-nieuwe-rechtsterreinen.html De nieuwe deskundigheidseisen en het maximum aan specialisatiegroepen zijn eerder door de Raad aangekondigd in de e-nieuwsbrief van 19 december 2018. De Raad heeft over deze wijzigingen overleg gevoerd met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 27 Jun 2019 13:43:00 Meer over de specialisatie Arbeidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/juni/meer-over-de-specialisatie-arbeidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het arbeidsrecht een basisopleiding Arbeidsrecht of het grote keuzevak Arbeidsrecht uit de beroepsopleiding moeten volgen en arbeidszaken moeten meelopen met een andere advocaat. 27 Jun 2019 13:43:00 Meer over de specialisatie Huurrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/juni/meer-over-de-specialisatie-huurrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het huurrecht een basisopleiding Huurrecht of het grote keuzevak Huurrecht uit de beroepsopleiding moeten volgen en huurrechtzaken moeten meelopen met een andere advocaat. 27 Jun 2019 13:42:00 Meer over de specialisatie Sociaal Zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/juni/meer-over-de-specialisatie-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht een basisopleiding Sociaal Zekerheidsrecht of het grote keuzevak Sociaal Zekerheidsrecht uit de beroepsopleiding moeten volgen en Sociaal zekerheidsrechtzaken moeten meelopen met een andere advocaat. 27 Jun 2019 13:42:00 Nieuw Maatregelbeleid https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/april/nieuw-maatregelbeleid.html De Raad heeft op 20 maart 2019 een nieuw Maatregelbeleid vastgesteld, na consultatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse Orde van Advocaten NOvA), de voorzitters van het dekenberaad en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Het Maatregelbeleid is het formele sluitstuk van alle acties die de Raad onderneemt om advocaten en mediators (hierna: rechtsbijstandverleners) te stimuleren te (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving. 3 Apr 2019 12:47:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 april 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-april.html Met ingang van 1 april 2019 voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een aantal belangrijke wijzigingen. 27 Mar 2019 12:57:00 Inkomenscontrole weer gestart https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/inkomenscontrole-weer-gestart.html De Raad is onlangs weer gestart met de inkomenscontrole van de toevoegingen die in 2016 zijn aangevraagd. Alle toevoegingen waarbij het inkomen en/of vermogen voor 2014 nog niet definitief was vastgesteld én toevoegingen waarbij het peiljaar naar 2016 is verlegd, vallen binnen de inkomenscontrole. 27 Mar 2019 12:57:00 Verhaal kosten rechtsbijstand: informeer uw cliënt https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/verhaal-kosten-rechtsbijstand-informeer-uw-client.html De Raad voert de maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden uit per 8 maart 2017. Als een strafzaak waarin ambtshalve een toevoeging is verleend, is geëindigd met een onherroepelijke veroordeling van de rechtzoekende, dan wordt alsnog het inkomen en vermogen van de rechtzoekende getoetst. 27 Mar 2019 12:57:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 april 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-april.html Met ingang van 1 april 2019 voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een aantal belangrijke wijzigingen. 27 Mar 2019 12:57:00 Rechtmatigheid: aandachtspunten bij toevoegingsaanvragen en -vergoedingen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/rechtmatigheid-aandachtspunten-bij-toevoegingsaanvragen-en--vergoedingen.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. Er is over het jaar 2018 een marginale overschrijding van de gestelde foutmarge vastgesteld. Om dit in de toekomst te voorkomen neemt de Raad aanvullende maatregelen. De Raad voert in mei en september 2019 een tussentijdse steekproef uit om de foutscore en het effect van de maatregelen te monitoren. Neemt u deel aan de High Trust-werkwijze? Houd er dan rekening mee dat wij in deze periodes stukken bij u kunnen opvragen. Verder vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 27 Mar 2019 12:57:00 Wijzigingen binnen kantoren die deelnemen aan High Trust https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/wijzigingen-binnen-kantoren-die-deelnemen-aan-high-trust.html Het komt regelmatig voor dat advocaten die bij een High Trust-kantoor werken, vertrekken naar een ander kantoor of zelf een nieuw kantoor opstarten. Of er is sprake van een splitsing van kantoren waarbij het oude kantoor wordt opgeheven. Vaak wordt gedacht dat de High Trust-registratie dan automatisch meegaat. Dit is niet het geval. De High Trust-registratie is verbonden aan het kantoor (het K-nummer) en niet aan de advocaat (A-nummer). 27 Mar 2019 12:57:00 Nieuw vertaalbureau per 15 april 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/nieuw-vertaalbureau-per-15-april-2019.html AVB Vertalingen heeft de aanbesteding vertaaldiensten voor de Raad voor Rechtsbijstand gewonnen. Vertaalopdrachten worden met ingang van 15 april 2019 uitgezet bij AVB. Vanaf deze datum neemt de huidige leverancier Livewords geen vertaalopdrachten meer aan. 27 Mar 2019 12:57:00 Inkomenscontrole weer gestart https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/inkomenscontrole-weer-gestart.html De Raad is onlangs weer gestart met de inkomenscontrole van de toevoegingen die in 2016 zijn aangevraagd. Alle toevoegingen waarbij het inkomen en/of vermogen voor 2014 nog niet definitief was vastgesteld én toevoegingen waarbij het peiljaar naar 2016 is verlegd, vallen binnen de inkomenscontrole. 27 Mar 2019 12:57:00 Wijzigingen binnen kantoren die deelnemen aan High Trust https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/wijzigingen-binnen-kantoren-die-deelnemen-aan-high-trust.html Het komt regelmatig voor dat advocaten die bij een High Trust-kantoor werken, vertrekken naar een ander kantoor of zelf een nieuw kantoor opstarten. Of er is sprake van een splitsing van kantoren waarbij het oude kantoor wordt opgeheven. Vaak wordt gedacht dat de High Trust-registratie dan automatisch meegaat. Dit is niet het geval. De High Trust-registratie is verbonden aan het kantoor (het K-nummer) en niet aan de advocaat (A-nummer). 27 Mar 2019 12:57:00 Rechtmatigheid: aandachtspunten bij toevoegingsaanvragen en -vergoedingen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/rechtmatigheid-aandachtspunten-bij-toevoegingsaanvragen-en--vergoedingen.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. Er is over het jaar 2018 een marginale overschrijding van de gestelde foutmarge vastgesteld. Om dit in de toekomst te voorkomen neemt de Raad aanvullende maatregelen. De Raad voert in mei en september 2019 een tussentijdse steekproef uit om de foutscore en het effect van de maatregelen te monitoren. Neemt u deel aan de High Trust-werkwijze? Houd er dan rekening mee dat wij in deze periodes stukken bij u kunnen opvragen. Verder vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 27 Mar 2019 12:57:00 Verhaal kosten rechtsbijstand: informeer uw cliënt https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/verhaal-kosten-rechtsbijstand-informeer-uw-client.html De Raad voert de maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden uit per 8 maart 2017. Als een strafzaak waarin ambtshalve een toevoeging is verleend, is geëindigd met een onherroepelijke veroordeling van de rechtzoekende, dan wordt alsnog het inkomen en vermogen van de rechtzoekende getoetst. 27 Mar 2019 12:57:00 Jaarverslag 2018: Koers bepalen in tijden van verandering https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/jaarverslag-2018-koers-bepalen-in-tijden-van-verandering.html Het jaarverslag 2018 is gepubliceerd. Het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van de rechtsbijstand, de vraag wat burgers nodig hebben en de rol die de Raad kan spelen. Over deze onderwerpen gingen we het afgelopen jaar in gesprek met onze ketenpartners en stakeholders. Uit die strategische verkenning bleek onder meer dat de rol van kenniscentrum goed bij de Raad past. Want we hebben de kennis en kunde, maar ook de data tot onze beschikking die we beter willen gaan ontsluiten, analyseren en beschikbaar stellen. Kortom: de Raad als meer data-gedreven organisatie. 20 Mar 2019 11:12:00 Veelgestelde vragen over de Pilot Consumentenzaken https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/veelgestelde-vragen-over-de-pilot-consumentenzaken.html Begin maart is de Raad voor Rechtsbijstand gestart met een pilot consumentenzaken met LegalGuard. We willen via deze verkenning onze blik verbreden op wat werkt voor de burger als het gaat om oplossingen voor zijn problemen. De pilot met LegalGuard (een on demand rechtshulp initiatief van Achmea) moet ons meer inzicht geven in het effect van gestandaardiseerde vormen van dienstverlening. We beogen met deze pilot burgers met een consumentenprobleem te helpen met een passende oplossing, solide data te verzamelen over zaken en betrokken partijen, kosten van oplossingen en routes, doorlooptijden, uitkomsten, kwaliteit en klanttevredenheid. 14 Mar 2019 08:42:00 Toetsing inschrijvingsvoorwaarden specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/toetsing-inschrijvingsvoorwaarden-specialisaties-strafrecht-en-slachtofferzaken.html De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken. Advocaten die ingeschreven zijn voor deze specialisaties moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisaties en voor deze specialisaties toevoegingen te kunnen aanvragen. 11 Mar 2019 14:17:00 Toetsing inschrijvingsvoorwaarden specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/toetsing-inschrijvingsvoorwaarden-specialisaties-strafrecht-en-slachtofferzaken.html De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken. Advocaten die ingeschreven zijn voor deze specialisaties moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisaties en voor deze specialisaties toevoegingen te kunnen aanvragen. 11 Mar 2019 14:17:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2019 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/maart/piketadvocaat-voer-voor-1-april-2019-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2019. Bent u piketadvocaat? Dan moet u vóór 1 april 2019 uw beschikbaarheid en verhinderdata opgeven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 4 Mar 2019 10:20:00 Start pilot consumentenzaken https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/februari/start-pilot-consumentenzaken.html De Raad voor Rechtsbijstand wil een bredere kijk krijgen op wat werkt voor de burger als het gaat om oplossingen voor zijn problemen. De Raad zoekt daarom naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen. Het belang van de burger staat daarbij centraal. We willen burgers, samen met maatschappelijke partners, sneller en op andere manieren aan passende oplossingen voor hun problemen helpen. 28 Feb 2019 10:04:00 Start pilot consumentenzaken https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/februari/start-pilot-consumentenzaken.html De Raad voor Rechtsbijstand wil een bredere kijk krijgen op wat werkt voor de burger als het gaat om oplossingen voor zijn problemen. De Raad zoekt daarom naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen. Het belang van de burger staat daarbij centraal. We willen burgers, samen met maatschappelijke partners, sneller en op andere manieren aan passende oplossingen voor hun problemen helpen. 28 Feb 2019 10:04:00 EU-project: expertmeetings over waarborgen rechten van verdachten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/februari/eu-project-expertmeetings-over-waarborgen-rechten-van-verdachten.html Het Law Institute in Litouwen heeft Nederland en Duitsland gevraagd om samen op te trekken in een EU-project dat betrekking heeft op het recht op rechtsbijstand van verdachten. Hiermee werkte de Raad voor Rechtsbijstand aan advies daarover op Europees niveau. Het doel van dit project was ook het in kaart brengen hoe het recht op rechtsbijstand van verdachten in Litouwen, Duitsland en Nederland geborgd wordt. In januari 2019 werden als sluitstuk van het project expertmeetings georganiseerd waaraan verschillende Nederlandse ketenpartners deelnamen. 28 Feb 2019 10:03:00 Invoering specialisatie bijzondere curator: wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/februari/invoering-specialisatie-bijzondere-curator-wat-betekent-dit-voor-u.html Vanaf juli 2019 neemt de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen op voor bijzondere curatoren in 1:212 en 1:250 BW zaken. 6 Feb 2019 14:58:00 Position paper stelselherziening Raad voor Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2019/position-paper-stelselherziening-raad-voor-rechtsbijstand.html Nederland kent een goed stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Maar het kan beter: voor alle betrokkenen en voor het rechtsbestel als geheel. Ook de Raad is voorstander van een gefaseerde aanpak van veranderingen, waarbij je eerst uitprobeert wat werkt en wat niet. De Raad geeft graag mede inhoud aan de vormgeving en uitwerking van experimenten. Wij zijn en blijven bereid onze centrale rol in het stelsel te vervullen en mee te denken en te werken. Advocaten die gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen, zijn achterop geraakt. Willen op termijn voldoende advocaten beschikbaar blijven voor het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen, dan is nu een reëel perspectief op verhoging toevoegingsvergoedingen nodig. U leest er meer over in onze position paper van 11 januari 2019 over de stelselherziening via de link in dit artikel. 18 Jan 2019 07:40:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2019.html Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2019 in oktober 2018 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 2 november 2018 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2019 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 19 Dec 2018 10:08:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2019.html Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2019 in oktober 2018 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 2 november 2018 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2019 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 19 Dec 2018 10:08:00 Overzicht betaaldata 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/overzicht-betaaldata-2019.html Ook in 2019 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 19 Dec 2018 10:07:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2019.html Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019. 19 Dec 2018 10:07:00 Indexering van de vergoeding in 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2019.html Vanaf 1 januari 2019 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding weer geïndexeerd. 19 Dec 2018 10:07:00 Rechtmatigheidscontrole https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/rechtmatigheidscontrole.html In januari en mei 2019 vindt er een rechtmatigheidstoets plaats ten behoeve van de jaarrekening en accountantscontrole. De Raad kan in dit kader dossier(stukken) bij u opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk om deze stukken snel aan te leveren zodat wij onze controle op tijd kunnen afronden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 19 Dec 2018 10:07:00 Indexering van de vergoeding in 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2019.html Vanaf 1 januari 2019 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding weer geïndexeerd. 19 Dec 2018 10:07:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2019.html Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019. 19 Dec 2018 10:07:00 Overzicht betaaldata 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/overzicht-betaaldata-2019.html Ook in 2019 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 19 Dec 2018 10:07:00 Rechtmatigheidscontrole https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/rechtmatigheidscontrole.html In januari en mei 2019 vindt er een rechtmatigheidstoets plaats ten behoeve van de jaarrekening en accountantscontrole. De Raad kan in dit kader dossier(stukken) bij u opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk om deze stukken snel aan te leveren zodat wij onze controle op tijd kunnen afronden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 19 Dec 2018 10:07:00 Telefonische bereikbaarheid rond de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/telefonische-bereikbaarheid-rond-de-feestdagen.html In de laatste twee weken van het jaar zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. Op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling blijft wel telefonisch bereikbaar. 19 Dec 2018 09:55:00 Telefonische bereikbaarheid rond de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/telefonische-bereikbaarheid-rond-de-feestdagen.html In de laatste twee weken van het jaar zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. Op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling blijft wel telefonisch bereikbaar. 19 Dec 2018 09:55:00 Brievenbus regiokantoor ’s-Hertogenbosch rond jaarwisseling gesloten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/brievenbus-regiokantoor-%E2%80%99s-hertogenbosch-rond-jaarwisseling-gesloten.html De brievenbus van het kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand aan het Eerste straatje van Best 10-12 in ’s-Hertogenbosch, is vanaf vrijdag 28 december 2018 om 15:00 uur gesloten vanwege de te verwachte vuurwerkoverlast. Vanaf 2 januari 2019 is de brievenbus weer geopend. In deze periode is het wel mogelijk om poststukken te versturen naar het postbusnummer van de Raad. Ook kunt u gewoon uw post versturen via PostNL/Falck Post en natuurlijk digitaal via Mijn RvR. 19 Dec 2018 09:54:00 Brievenbus regiokantoor ’s-Hertogenbosch rond jaarwisseling gesloten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/brievenbus-regiokantoor-%E2%80%99s-hertogenbosch-rond-jaarwisseling-gesloten.html De brievenbus van het kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand aan het Eerste straatje van Best 10-12 in ’s-Hertogenbosch, is vanaf vrijdag 28 december 2018 om 15:00 uur gesloten vanwege de te verwachte vuurwerkoverlast. Vanaf 2 januari 2019 is de brievenbus weer geopend. In deze periode is het wel mogelijk om poststukken te versturen naar het postbusnummer van de Raad. Ook kunt u gewoon uw post versturen via PostNL/Falck Post en natuurlijk digitaal via Mijn RvR. 19 Dec 2018 09:54:00 Antwoord op vragen van de NVJSA over de Monitor 2017 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/december/antwoord-op-vragen-van-de-nvjsa-over-de-monitor-2017.html Op 5 november 2018 heeft de Nederlandse vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) in een open brief vragen gesteld bij de weergave van de ontwikkeling van het aantal advocaten in de Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 2017. De NVJSA vindt dat in de Monitor verkeerde dan wel onjuiste conclusies worden getrokken over het aanbod van advocaten. In zijn antwoord van 30 november 2019 gaat de Raad op de vragen en legt uit hoe de onderzoekers tot de weergave zijn gekomen. Hierna is een weergave van het antwoord te vinden. 4 Dec 2018 13:26:00 Cursus ‘Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/september/cursus-%E2%80%98actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand%E2%80%99-26-november-2018.html Na het volgen van deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van wat er op dit moment verandert in de gesubsidieerde rechtsbijstand. U krijgt een grondig overzicht van de recente jurisprudentie rond de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb), de laatste veranderingen in relevante wet- en regelgeving en veel praktische tips. Nieuw in de cursus is het onderdeel tuchtrecht in relatie tot de gesubsidieerde rechtsbijstand. 26 Sep 2018 15:14:00 Wijzigingen in werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/september/wijzigingen-in-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Met ingang van 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een selectie van enkele wijzigingen. 26 Sep 2018 15:13:00 Data informatie-, scholings- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators 2018 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/september/data-informatie--scholings--en-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators-2018.html De Raad organiseert regelmatig informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die willen deelnemen aan High Trust. Advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven ontvangen hiervoor een uitnodiging. We organiseren ook scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die al deelnemen aan High Trust, maar graag tips ontvangen en op de hoogte blijven. In dit bericht vindt u de data voor de geplande bijeenkomsten in 2018. 26 Sep 2018 14:20:00 Rapport nulmeting gepubliceerd https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/september/rapport-nulmeting-gepubliceerd.html Na de rapporten van de commissie-Wolfsen, -Barkhuysen en -Van der Meer, zijn veranderingen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te verwachten. De doelstelling van de uitgebrachte nulmeting van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is om, voorafgaand daaraan, met een aantal indicatoren de stand van het stelsel per eind 2016 te beschrijven. Wilt u meer weten over de nulmeting en de resultaten ervan? 21 Sep 2018 11:05:00 Onderhoud aan Mijn RvR op 22 en 26 september https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/september/onderhoud-mijn-rvr-22-september-08.00---14.00-uur.html Als gevolg van groot onderhoud is Mijn RvR zaterdag 22 september van 08.00 tot 14.00 uur uit de lucht. Dit geldt ook voor woensdag 26 september van 18.00 tot 19.00 uur. Voor het geval u met een aanvraag bezig bent iets voor 08.00 uur resp. 18.00 uur, raden wij u aan uw aanvraag als concept op te slaan en na 14.00 uur resp. 19.00 uur weer op te pakken. Onze excuses voor het ongemak. 18 Sep 2018 15:27:00 Help ons met actuele cliëntgegevens https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/augustus/help-ons-met-actuele-clientgegevens.html De Raad voor Rechtsbijstand verkrijgt en verwerkt veel persoonsgegevens van burgers die gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen die door u aangeleverd worden. Voor een juiste en snelle verwerking van deze aanvragen is het belangrijk dat de gegevens actueel en correct zijn. Zijn gegevens niet meer actueel? Dan kan een brief bijvoorbeeld bij een onjuist adres bezorgd worden. We vragen u daarom de actuele gegevens van uw cliënt door te geven. 29 Aug 2018 10:15:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2018 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2018-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2019. Bent u piketadvocaat? Dan moet u vóór 1 oktober 2018 uw beschikbaarheid en verhinderdata opgeven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 29 Aug 2018 10:03:00 Jurisprudentie tot en met kwartaal 1 2018 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/augustus/jurisprudentie-tot-en-met-kwartaal-1-2018-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak tot en met het eerste kwartaal van 2018. 29 Aug 2018 10:00:00 Werkinstructie visum kort verblijf https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/juli/werkinstructie-visum-kort-verblijf-verduidelijkt.html Per 1 april jl. zijn er wijzigingen doorgevoerd in de werkinstructies. Wij hebben u daarover geïnformeerd in onze nieuwsbrief van 5 april 2018. Naar aanleiding van een van de wijzigingen hebben we een aantal reacties ontvangen waardoor wij hebben besloten de werkinstructie V010 onderwerp visum kort verblijf te verduidelijken. Deze wijziging is inmiddels doorgevoerd op Kenniswijzer. In dit bericht leest u er meer over. 25 Jul 2018 09:21:00 Aandachtspunten bij aanvragen en declareren toevoeging https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/juli/aandachtspunten-bij-aanvragen-en-declareren-toevoeging.html We merken dat er soms onduidelijkheid bestaat over hoe een aanvraag moet worden ingediend of gedeclareerd. We vragen daarom uw aandacht voor de volgende punten. 25 Jul 2018 09:19:00 High Trust: met de juiste gegevens aanvragen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/juli/high-trust-met-de-juiste-gegevens-aanvragen.html Via Mijn RvR kunt u als advocaat diverse formulieren kiezen voor het aanvragen van een toevoeging. Uw digitale aanvraag wordt automatisch geregistreerd, met de door u ingevulde gegevens. Als u deelneemt aan High Trust wordt de toevoeging ook automatisch afgegeven. De Raad controleert de aanvraag dan niet, ook niet inhoudelijk. Het is daarom van belang dat u de juiste cliëntgegevens en eventuele partner- en adresgegevens invult. 25 Jul 2018 09:18:00 Blijf op de hoogte: abonneer u op onze RSS-feed https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/juni/blijf-op-de-hoogte-abonneer-u-op-onze-rss-feed.html Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op onze RSS-feed. Telkens als er een voor u relevant nieuwsbericht op www.rvr.org gepubliceerd wordt, krijgt u hiervan een bericht in uw mailbox of RSS-lezer. 27 Jun 2018 14:48:00 Inschrijving per specialisatie of rechtsterrein noodzakelijk https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/juni/inschrijving-per-specialisatie-of-rechtsterrein-noodzakelijk.html Voor een aantal rechtsterreinen en specialisaties moet u aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om toevoegingen te kunnen aanvragen. Voor deze rechtsterreinen/specialisaties moet u zich afzonderlijk inschrijven bij de Raad. Als u al bent ingeschreven, hoeft u niets te doen. 27 Jun 2018 14:47:00 Maximumaantal toevoegingen aangevraagd https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/juni/maximumaantal-toevoegingen-aangevraagd.html Stel, u bent dit kalenderjaar (tijdelijk) uitgeschreven na het behalen van het maximumaantal te ontvangen toevoegingseenheden. Dan kunt u een probleem ervaren bij nieuwe cliënten. U kunt immers op dat moment geen gesubsidieerde rechtsbijstand meer voor hen aanvragen. In dit bericht leest u wat u in dat geval kunt doen en wat u niet mag doen. 27 Jun 2018 14:46:00 Deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren en opsplitsing specialisatie jeugdzaken in jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht uitgesteld naar 2019 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/juni/deskundigheidseisen-voor-bijzondere-curatoren-en-opsplitsing-specialisatie-jeugdzaken-in-jeugdstrafrecht-en-civiel-jeugdrecht-uitgesteld-naar-2019.html De wijzigingen van de deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren en de opsplitsing van de specialisatie jeugdzaken in jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht zijn uitgesteld naar 2019. 27 Jun 2018 12:18:00 Rechtmatigheid: aandachtspunten bij declaratie https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/mei/rechtmatigheid-aandachtspunten-bij-declaratie.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingsvergoedingen. Hoewel de uitkomst binnen de gestelde foutmarges bleef, geven de bevindingen wel aanleiding om tot verbetering te komen. De Raad vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 31 May 2018 12:52:00 (E-mail)adres wijzigen na schrapping niet mogelijk https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/mei/e-mailadres-wijzigen-na-schrapping-niet-mogelijk.html Regelmatig krijgen wij het verzoek van rechtsbijstandverleners om na uitschrijving bij de Raad bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of nieuwe adresgegevens op te nemen. Meestal vanwege toevoegingen die nog moeten worden gedeclareerd. Na schrapping kunt u geen wijzigingen in (e-mail)adressen meer doorvoeren. Niet via BAR-beheer en niet via de Raad. Wel blijft u toegang houden tot Mijn RvR voor het declareren van aan u afgegeven toevoegingen. 31 May 2018 12:51:00 Verhoging deskundigheidseisen voortzetting vrijwel alle specialisaties https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/mei/verhoging-deskundigheidseisen-voortzetting-vrijwel-alle-specialisaties.html We willen u er nogmaals op attenderen dat met ingang van 2018 de deskundigheidseisen voor de voortzetting van vrijwel alle specialisaties zijn verhoogd. Het gaat hierbij om een verhoging van het aantal zaken én opleidingspunten dat u jaarlijks moet behalen om de inschrijving voor een specialisatie bij de Raad voort te kunnen zetten. In onze nieuwsbrief van 14 februari 2018 berichtten wij u hier al over. Onder ‘lees meer’ vindt u een link naar het eerdere nieuwsbericht. 31 May 2018 12:50:00 Verwerkersovereenkomst niet noodzakelijk met de Raad https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/mei/verwerkersovereenkomst-niet-noodzakelijk-met-de-raad.html Ondanks publiceerden we er een artikel over in onze nieuwsbrief aan advocatuur en mediators: een verwerkersovereenkomst tussen u als dienstverlener en de Raad is niet nodig. Dit geldt ook voor bewindvoerders, tolken en vertalers. Volgens de definitie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bent u als dienstverlener, net als de Raad, verwerkingsverantwoordelijke. Tussen twee partijen die als verwerkingsverantwoordelijk worden aangemerkt, is een verwerkersovereenkomst niet nodig. 24 May 2018 16:34:00 Uw privacy is belangrijk voor ons https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/mei/uw-privacy-is-belangrijk-voor-ons.html De Raad voor Rechtsbijstand hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft respect voor uw privacy. Via onze privacyverklaring informeren wij u daarom over de gegevens die wij van u hebben en waarom. Dit doen we zo toegankelijk en duidelijk mogelijk, conform alle wettelijke bepalingen die vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden. De privacyverklaring is vanaf vandaag op onze sites te raadplegen. We informeren u en andere betrokkenen van de Raad tegelijkertijd over ons privacybeleid, via deze gezamenlijke ‘nieuwsbrief special’. 24 May 2018 16:24:00 Verwerkersovereenkomst voor privacywetgeving niet noodzakelijk https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/april/verwerkersovereenkomst-voor-privacywetgeving-niet-noodzakelijk.html Onlangs ontving de Raad van een advocatenkantoor een uitnodiging om voor de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) een verwerkingsovereenkomst af te sluiten. We kregen hierover overigens al van meer advocaten vragen. Tijd dus om er in deze nieuwsbrief meer aandacht aan te besteden. Kortgezegd komt het erop neer dat een verwerkingsovereenkomst tussen u als advocaat, mediator of andere dienstverlener en de Raad niet van toepassing is. Dit komt omdat beide partijen als verwerkingsverantwoordelijke zijn aan te merken. Wat dit precies betekent, leest u in dit artikel. 26 Apr 2018 08:01:00 Basisbedrag per punt reistijdvergoeding extra uren strafzaken verdachten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/april/basisbedrag-per-punt-reistijdvergoeding-extra-uren-strafzaken-verdachten.html In een recent advies heeft de Commissie voor bezwaar van de Raad geconcludeerd dat voor de vergoeding van de reistijd in uiterst bewerkelijke zaken niet het per 1 februari 2015 verlaagde basisbedrag voor exu-zaken geldt van € 100,86 (0,955 x € 105,61 = € 100,86), maar het volle bedrag van € 105,61 per punt. De Raad heeft besloten de conclusie en het advies van de commissie op te volgen en met terugwerkende kracht tot een nabetaling aan de advocatuur over te gaan, voor aanvragen met een aanvraagdatum vanaf 1 februari 2015. 26 Apr 2018 07:53:00 Telefonische bereikbaarheid komende feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/april/telefonische-bereikbaarheid-raad.html In verband met Koningsdag, Hemelvaart en tweede Pinksterdag is de Raad op vrijdag 27 april, donderdag 10 mei en maandag 21 mei telefonisch niet bereikbaar. Mijn RvR is die dagen - net als altijd - wel beschikbaar. Ook de Centrale Piketafdeling blijft bereikbaar voor (actuele) piketmeldingen. 23 Apr 2018 08:49:00 Wijzigingen in werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/april/wijzigingen-in-werkinstructies.html Met ingang van 1 april voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u de belangrijke wijzigingen. 5 Apr 2018 13:47:00 Jaarverslag 2017: Klaar voor een nieuwe bladzijde https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/april/jaarverslag-2017-klaar-voor-een-nieuwe-bladzijde.html De Raad heeft zijn jaarverslag 2017 gepubliceerd. Wij bewegen mee met de veranderingen in de maatschappij en politiek. We moeten daarom transparant, flexibel en wendbaar zijn. Hier hebben we in 2017 aan gewerkt, door te investeren in onze dienstverlening, systemen en in onze medewerkers. We staan klaar voor de uitvoering van de stelselherziening en willen meer en meer de regierol binnen de keten van rechtsbijstand uitvoeren. Daarmee staan we op het punt een nieuwe bladzijde aan het verhaal van de Raad toe te voegen. 5 Apr 2018 11:40:00 Uitbetaling mogelijk later op uw rekening https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/maart/uitbetaling-mogelijk-later-overgeschreven.html Mogelijk wordt de wekelijkse betaling later op uw rekening bijgeschreven vanwege Goede Vrijdag en de Paasdagen. 29 Mar 2018 19:22:00 Goedgekeurde cursussen en veelgestelde vragen toetsing inschrijvingsvoorwaarden https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/maart/goedgekeurde-cursussen-en-veelgestelde-vragen-toetsing-inschrijvingsvoorwaarden.html Voor toelating tot enkele specialisaties geldt dat de advocaat een door de Raad goedgekeurde cursus/basisopleiding moet hebben gevolgd. Op www.rvr.org kunt u terugvinden welke cursussen de Raad heeft goedgekeurd. In de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden is een verwijzing opgenomen naar deze pagina. 28 Mar 2018 14:17:00 Toetsing deskundigheidseisen specialisatie personen- en familierecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/maart/toetsing-deskundigheidseisen-specialisatie-personen--en-familierecht.html De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisatie personen- en familierecht. Advocaten en mediators die ingeschreven zijn voor deze specialisatie moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen, om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisatie en voor deze specialisatie toevoegingen te kunnen aanvragen. 28 Mar 2018 14:17:00 Piketadvocaat? Geef voor 30 maart a.s. 22.00 uur uw beschikbaarheid op https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/maart/piketadvocaat-piketadvocaat-geef-voor-30-maart-a.s.-22.00-uur-uw-beschikbaarheid-op.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2018. Bent u piketadvocaat? Dan maken wij u erop attent dat u tot en met 30 maart aanstaande 22.00 uur uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven. Dit kan bij het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 28 Mar 2018 14:16:00 Aanvragen tolk- en vertaaldiensten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/maart/aanvragen-tolk--en-vertaaldiensten-veelgestelde-vragen-en-nieuw-e-mailadres.html Heeft u voor de rechtsbijstand aan een toegevoegde cliënt de hulp nodig van een tolk of vertaler? Dan kunt u aanspraak maken op de gesubsidieerde bijstand van een tolk of vertaler. De Raad heeft voor de levering van deze tolkdiensten een overeenkomst met Tolk- en vertaalcentrum Nederland (TVcN) en voor deze vertaaldiensten met AVB. Wilt u meer weten over hoe en voor wie u deze diensten kunt aanvragen? 28 Mar 2018 14:15:00 Zaterdag 31 maart Mijn RvR in onderhoud https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/maart/zaterdag-31-maart-it-systemen-raad-in-onderhoud.html Op zaterdag 31 maart vindt er onderhoud plaats aan de IT-systemen van de Raad. Als gevolg hiervan is Mijn RvR niet beschikbaar van vrijdag 30 maart 22.00 uur tot zondag 1 april 05.00 uur. Als het onderhoud korter duurt, stellen we Mijn RvR eerder open. 26 Mar 2018 15:36:00 Nieuwe formulieren voor resultaatbeoordeling https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/maart/nieuwe-formulieren-resultaatbeoordeling.html Is een zaak ten einde waarbij u vermoedt of weet dat er sprake is van resultaat? Dan moet u dit opgeven bij uw declaratie. Er is sprake van resultaat, als de rechtzoekende een geldsom ontvangt of een vordering heeft op een geldsom die hoger is of gelijk aan 50% van de heffingsvrije grondslag, van het jaar dat de rechtsbijstand is beëindigd. In 2018 is het volledige heffingvrij vermogen € 30.000 per volwassene. De resultaatgrens is gelijk aan of hoger dan € 15.000. 23 Mar 2018 13:12:00 Nieuwe formulieren voor resultaatsbeoordeling https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/maart/nieuwe-formulieren-voor-resultaatsbeoordeling.html Vanaf 7 maart 2018 stellen we nieuwe formulieren beschikbaar voor resultaatsbeoordeling. Er zijn twee formulieren; één voor personen- en familierecht en één voor overige zaken waarin resultaat is behaald. De formulieren vindt u op onze website onder ‘Formulieren buiten Mijn RvR’. In de volgende nieuwsbrief komt een bericht met meer informatie hierover. Heeft u op voorhand vragen? Neem dan contact met ons op via 088 - 787 1000 en vraag naar het Financieel Klantencentrum. 8 Mar 2018 12:37:00 Piketadvocaat? Voer voor 1 april 2018 uw beschikbaarheid in. https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/februari/piketadvocaat-voer-voor-1-april-2018-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2018. Bent u piketadvocaat? Dan maken wij u erop attent dat u tot uiterlijk 1 april 2018 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven. Dit kan bij het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 28 Feb 2018 16:01:00 Jurisprudentie t/m derde kwartaal 2017 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/februari/jurisprudentie-t-m-derde-kwartaal-2017-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak tot en met het derde kwartaal van 2017. 28 Feb 2018 15:49:00 Raad gestart met inkomenscontrole https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/februari/raad-gestart-met-inkomenscontrole.html Maandag 12 februari jl. is de Raad voor Rechtsbijstand gestart met de inkomenscontrole van de toevoegingen die in 2015 zijn aangevraagd. Alle toevoegingen waarbij het inkomen en/of vermogen voor 2013 nog niet definitief was vastgesteld en toevoegingen waarbij het peiljaar naar 2015 is verlegd, vallen binnen de inkomenscontrole. 28 Feb 2018 15:42:00 Specialisatievereisten bij waarneming, piketten en voorkeursmelding https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/februari/specialisatievereisten-bij-waarneming-piketten-en-voorkeursmelding.html Om op bepaalde rechtsterreinen rechtsbijstand te kunnen verlenen zijn in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad extra specialisatievereisten opgenomen. Deze specialisatievereisten zijn ook van toepassing bij waarneming, piketten en voorkeursmeldingen. 28 Feb 2018 15:40:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2018 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/februari/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2018.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators in december 2017 vastgesteld. Over de inhoud van de voorwaarden is overleg gepleegd met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 9 februari jl. goedkeuring verleend aan de voorwaarden. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 14 Feb 2018 14:19:00 Pilot signalering multiproblematiek gestart https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/januari/pilot-signalering-multiproblematiek-gestart.html Op 4 januari jl. is de pilot vroegtijdige signalering multiproblematiek, onderdeel van het Programma Versterking Rechtsbijstand dat door de Raad voor Rechtsbijstand wordt uitgevoerd, officieel gestart. 24 Jan 2018 10:15:00 Resultaten enquête onder toevoegingsgebruikers https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2018/januari/resultaten-enquete-onder-toevoegingsgebruikers.html De Raad heeft in het najaar van 2017 een groep toevoegingsgebruikers aangeschreven om deel te nemen aan een internetenquête. Het onderzoek heeft betrekking op onder meer het probleem of de kwestie waarvoor men juridische hulp nodig had, het vinden van een advocaat of mediator en de tevredenheid over de dienstverlening van de rechtsbijstandverlener. In dit artikel leest u meer over de onderzoeksmethode, de respons en de onderzoeksresultaten. De resultaten van de straftoevoegingsgebruikers en de niet straf-gerelateerde toevoegingsgebruikers worden afzonderlijk beschreven. 24 Jan 2018 09:02:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2018 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2018.html Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018. 28 Dec 2017 10:43:00 Telefonische bereikbaarheid tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/december/telefonische-bereikbaarheid-op-14-december-en-tijdens-de-feestdagen.html Op 1e kerstdag, 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. 15 Dec 2017 10:53:00 Vernieuwde Kenniswijzer per 20 december live https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/december/vernieuwde-kenniswijzer-per-20-december-live.html Op 20 december aanstaande gaat een vernieuwde versie van de u bekende Kenniswijzer live. Na onderzoek onder rechtsbijstandverleners moesten wij concluderen dat met name de zoekfunctie niet goed genoeg werkte. Het was dus tijd voor een verbetering. Inmiddels zijn we bijna zover. Samen met onze ICT-leverancier hebben we gekeken naar verbetermogelijkheden die bijdragen aan een sneller en makkelijker zoekproces en een hoger gebruikersgemak. U hoeft daarbij niets nieuws te leren; Kenniswijzer werkt als voorheen, alleen beter. Lees er meer over in dit artikel. 13 Dec 2017 15:55:00 Overzicht betaaldata 2018 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/december/overzicht-betaaldata-2018.html Ook in 2018 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 13 Dec 2017 15:55:00 Brievenbus regiokantoor ’s-Hertogenbosch rond jaarwisseling gesloten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/december/brievenbus-regiokantoor-%E2%80%99s-hertogenbosch-rond-jaarwisseling-gesloten.html De brievenbus van het kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand aan het Eerste straatje van Best 10-12 in ’s-Hertogenbosch, is vanaf vrijdag 29 december 2017 om 15:00 uur gesloten vanwege de te verwachte vuurwerkoverlast. Vanaf 2 januari 2018 is de brievenbus weer geopend. In deze periode is het wel mogelijk om poststukken te versturen naar het postbusnummer van de Raad. Ook kunt u gewoon uw post versturen via PostNL/Falck Post en natuurlijk digitaal via Mijn RvR. 13 Dec 2017 00:00:00 Succesvol symposium voor rechtswinkels in Jaarbeurs https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/november/succesvol-symposium-voor-rechtswinkels-in-jaarbeurs.html Op 12 oktober jl. vond het symposium voor rechtswinkels, georganiseerd door de Raad voor Rechtsbijstand, in de Jaarbeurs in Utrecht plaats. De mooie opkomst toont de betrokkenheid aan van rechtswinkels en van mediators en de advocatuur bij de rechtswinkels. Onder de inspirerende leiding van dagvoorzitter Ernst Radius werd gesproken over de huidige rol van de rechtswinkels en de herijking van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. In dit artikel leest u meer over onder meer showcase Tilburg en de bevindingen van de dag. 29 Nov 2017 14:27:00 Relatiemanager Hossain Amezziane aan het woord https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/november/relatiemanager-hossain-amezziane-aan-het-woord.html Bij de Raad voor Rechtsbijstand werken we dagelijks met een gedreven team aan het stelsel voor gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Wij laten u graag kennismaken met de mensen achter onze organisatie. In dit artikel stelt relatiemanager Hossain Amezziane zich aan u voor. 29 Nov 2017 00:00:00 Technische storing bij Centrale Piketafdeling https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/november/technische-storing-bij-centrale-piketafdeling.html De eerder gemelde netwerkstoring is verholpen. De Centrale Piketafdeling is weer telefonisch te bereiken. Dank voor uw begrip. 29 Nov 2017 00:00:00 Resultaten enquête onder rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/november/resultaten-enquete-onder-rechtsbijstandverleners.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft enige tijd geleden onderzoek gedaan onder de rechtsbijstandverleners binnen het stelsel in de vorm van een enquête. Er hebben in totaal bijna 2.200 rechtsbijstandsverleners meegedaan aan de enquête, een respons van bijna 30%. Graag informeren wij u in dit artikel over de resultaten. 29 Nov 2017 00:00:00 Zaterdag 16 en zondag 17 december onderhoud Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/november/zaterdag-16-en-zondag-17-december-onderhoud-mijn-rvr.html Zaterdag 16 december vanaf 05.00 uur en zondag 17 december de hele dag vindt er hoogstwaarschijnlijk onderhoud plaats aan Mijn RvR. Gedurende deze dagen is Mijn RvR niet beschikbaar. Het portaal is dan weer beschikbaar op maandag 18 december vanaf 05.00 uur. 29 Nov 2017 00:00:00 Rapport “Evaluatie Commissie puntentoekenning” gepresenteerd https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/oktober/rapport-%E2%80%9Cevaluatie-commissie-evaluatie-puntentoekenning%E2%80%9D-gepresenteerd.html Afgelopen maanden deed de onafhankelijke Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand onderzoek naar de gemiddelde tijd die advocaten en mediators besteden aan zaken in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Het onderzoeksrapport is vandaag gepresenteerd aan de demissionair minister van Veiligheid en Justitie. 24 Oct 2017 16:37:00 Verruimde beschikbaarheid Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/oktober/verruimde-beschikbaarheid-mijnrvr.html Enige tijd geleden kregen we van diverse kanten het verzoek om de beschikbaarheid van Mijn RvR te verruimen. De afgelopen tijd onderzocht de Raad de mogelijkheden hiervan. Inmiddels is een aantal maatregelen genomen. Meer weten? 24 Oct 2017 16:33:00 Wijziging declaratieroute mediationtoevoegingen op verwijzing van de rechter https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/oktober/wijziging-declaratieroute-mediationtoevoegingen-op-verwijzing-van-de-rechter.html Ontvangt u mediationtoevoegingen op verwijzing van de rechter? Dan dient u uw beëindigingsbericht/declaratie per 1 november 2017 rechtstreeks in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De vragenlijst mediator en partijen stuurt u apart toe naar de mediationfunctionaris. Wilt u hier meer over weten? 24 Oct 2017 16:29:00 Wijzigingen in werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/oktober/wijzigingen-in-werkinstructies.html Met ingang van 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u de belangrijke wijzigingen. 24 Oct 2017 16:23:00 Technische storing financieel systeem https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/technische-storing-financieel-systeem.html Op dit moment heeft de Raad te maken met een technische storing van haar financiële systeem. De wekelijkse betalingen van advocaten en mediators zijn vandaag gewoon uitgevoerd. Alleen de betalingsoverzichten kunnen niet verstuurd worden. Dit gebeurt naar alle waarschijnlijkheid aanstaande maandag. Alvast excuses voor de eventuele overlast. 19 Oct 2017 16:07:00 Symposium Rechtswinkels: het programma https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/oktober/symposium-rechtswinkels-verbreding-en-versterking-van-de-eerste-lijn-kopie.html Het is morgen zover. Dan vindt van 16.00 – 21.00 uur het symposium voor Rechtswinkels over de Herijking Stelsel Gesubsidieerde Rechtsbijstand in de Jaarbeurs van Utrecht (zaal Quest) plaats. Deze middag en avond informeren we de aanwezigen over de maatregelen in het kader van de Herijking Rechtsbijstand en gaan we in op vragen wat de veranderingen in de eerste lijn zijn en welke mogelijke rol de Rechtswinkels daarbij kunnen vervullen. In dit artikel meer informatie over het programma. 11 Oct 2017 15:32:00 Wijzigingen in werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/september/wijzigingen-in-werkinstructies.html Met ingang van 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Wilt u weten om welke belangrijke wijzigingen het zoal gaat? 2 Oct 2017 10:16:00 Symposium Rechtswinkels: verbreding en versterking van de eerste lijn https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/september/symposium-rechtswinkels-verbreding-en-versterking-van-de-eerste-lijn.html Op donderdag 12 oktober 2017 is er van 16.00 – 20.30 uur een symposium voor Rechtswinkels over de Herijking Stelsel Gesubsidieerde Rechtsbijstand in de Jaarbeurs van Utrecht (zaal Quest). Dit symposium is alleen toegankelijk voor genodigden. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en zou u erbij moeten zijn? Neem dan contact met ons op via info@rvr.org. Graag kijken we samen met u naar de mogelijkheden. 25 Sep 2017 13:10:00 High Trust-helpdesk tijdelijk niet beschikbaar op 19 september https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/september/high-trust-helpdesk-tijdelijk-niet-beschikbaar-op-19-september.html De High Trust-helpdesk is vanwege een interne bijeenkomst tijdelijk telefonisch niet beschikbaar tussen 09.45 en 11.00 en van 13.00 - 14.00 uur. Daarvoor en -na is de High Trust-helpdesk wel te bereiken. We staan dan klaar voor beantwoording van uw vragen. Wij danken u voor uw begrip. Excuses voor het ongemak. 18 Sep 2017 13:17:00 Reviewteam High Trust presenteert onderzoeksresultaten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/augustus/reviewteam-high-trust-presenteert-onderzoeksresultaten.html Op 9 november 2016 ging een reviewteam, samengesteld vanuit de gelederen van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB), aan de slag, om de High Trust-werkwijze van de Raad te evalueren. Dit gebeurde op initiatief van de Raad. Na de invoering van High Trust in 2009 vond de directie het tijd om deze onafhankelijke externe groep van experts de werkwijze onder de loep te laten nemen. Het reviewteam heeft zijn opdracht inmiddels klaar en de onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd. U leest meer over de uitkomsten in dit artikel. 23 Aug 2017 16:28:00 Per 1 september: nieuwe aanvraagformulieren voor mediators https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/augustus/per-1-september-nieuwe-aanvraagformulieren-voor-mediators.html Per 1 september wordt op RvR.org en Kenniswijzer het nieuwe aanvraagformulier toevoeging gepubliceerd voor mediators. Ook het beëindigingsbericht is vernieuwd. Deze ontvangt u als bijlage bij de verstrekte toevoeging. 23 Aug 2017 16:23:00 Jurisprudentie tot en met het vierde kwartaal 2016 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/augustus/jurisprudentie-tot-en-met-het-vierde-kwartaal-2016-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het vierde kwartaal van 2016. Meer weten? 23 Aug 2017 16:20:00 Onderzoek naar de inzet, inkoop en kwaliteit van tolkdiensten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/augustus/onderzoek-naar-de-inzet-inkoop-en-kwaliteit-van-tolkdiensten.html Bent u als Wsnp-bewindvoerder ingeschreven bij de Raad? En hebt u als bewindvoerder wel of niet een of meerdere toevoegen aangevraagd? Dan is dit bericht interessant en informatief voor u. 23 Aug 2017 16:10:00 Vraag uw tolk- of vertaaldiensten bij ons aan https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/augustus/vraag-uw-tolk--of-vertaaldiensten-bij-ons-aan.html Wilt u een gesubsidieerde tolk inschakelen voor uw cliënt? Of hebt u een gesubsidieerde vertaling nodig? Dan kunt u bij de Raad voor Rechtsbijstand terecht. Want de Raad sloot een overeenkomst af met Tolk- en vertaal centrum Nederland (TVcN) en met vertaalbureau Concorde. Wilt u meer weten over hoe en voor wie u deze diensten kunt aanvragen? 23 Aug 2017 16:05:00 Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2016 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/augustus/monitor-gesubsidieerde-rechtsbijstand-2016.html Jaarlijks publiceert de Raad voor Rechtsbijstand de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR). De monitor geeft inzicht in trends door de jaren heen. 9 Aug 2017 16:06:00 Fout in omschrijving betaling https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/juli/fout-in-omschrijving-betaling.html Vanwege de introductie van een nieuw boekhoudprogramma is er een fout ontstaan in de omschrijving van de betalingen aan advocaten en mediators op donderdag 6 juli. De omschrijving wordt komende week gewijzigd op de afschrift van uw bank. Excuses voor het ongemak. 7 Jul 2017 11:00:00 Enquête voor nulmeting programma ‘Versterking Rechtsbijstand’ en bijeenkomst eerstelijns (rechts)hulp https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/juni/enquete-voor-nulmeting-programma-%E2%80%98versterking-rechtsbijstand%E2%80%99-en-bijeenkomst-eerstelijns-rechtshulp.html In het programma ‘Versterking Rechtsbijstand’ dat door de Raad is opgezet om uitvoering te geven aan de kabinetsmaatregelen n.a.v. het rapport van de Commissie Wolfsen vindt een nulmeting plaats. Deze nulmeting is nodig, zodat er over een paar jaar, als de invoering van de kabinetsmaatregelen zijn voltooid, bekeken kan worden of de maatregelen ook het beoogde effect hebben gehad. De nulmeting is als het ware een 'foto' van hoe het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand er op dit moment voor staat. De beschrijving van de huidige situatie kan straks naast die van de toekomstige situatie, na invoering van de maatregelen, gelegd worden. 14 Jun 2017 11:49:00 Jurisprudentie tot en met het derde kwartaal 2016 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/april/jurisprudentie-tot-en-met-het-derde-kwartaal-2016-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het derde kwartaal van 2016. 26 Apr 2017 11:21:00 Consultatiereactie wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/april/consultatiereactie-wetsvoorstel-duurzaam-stelsel-rechtsbijstand.html Op vrijdag 14 april jl. sloot de consultatietermijn van het Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand. Een aantal van onze ketenpartners maakte – net als de Raad – van de gelegenheid gebruik om een visie op het wetsvoorstel te geven. De reacties tonen de betrokkenheid bij het rechtsbijstandstelsel. De reactie van de Raad op het voorstel wordt gekenmerkt door de versterkte regierol in het stelsel, naast die van uitvoeringsinstantie. Meer weten? 26 Apr 2017 10:01:00 Handige tools Mijn RvR en Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/april/handige-tools-mijnrvr-en-kenniswijzer.html Zoals u weet, kunt u als advocaat via Mijn RvR en als advocaat of mediator via Kenniswijzer veel zelf regelen. Zo kunt u bij Mijn RvR bijvoorbeeld direct online een aanvraag doen voor diverse toevoegingen en declaraties. U raadpleegt Kenniswijzer als u vragen heeft over de toevoegwaardigheid van een zaak. Het mes snijdt aan twee kanten. Want door online meer te regelen, worden de wachttijden bij de helpdesk korter. Zo kunnen we meer capaciteit inzetten op het afhandelen van uw aanvragen. Meer weten? 24 Apr 2017 15:13:00 Vanaf 1 mei 2017 Reglement Piket aangepast https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/april/vanaf-1-mei-2017-reglement-piket-aangepast.html Vanaf 1 mei 2017 is er een aangepaste versie van het Reglement Piket van 1 augustus 2014. Dit reglement bevat de uitgangspunten, regels en randvoorwaarden ten aanzien van deelname aan de verschillende piketregelingen. Wilt u weten wat deze aanpassingen inhouden? En wat er niet verandert? 24 Apr 2017 13:24:00 Rechtwijzer uit elkaar door in vernieuwde vorm https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/maart/rechtwijzer-uit-elkaar-door-in-vernieuwde-vorm.html HiiL, Modria en de Raad voor Rechtsbijstand hebben met de ontwikkeling van Rechtwijzer uit elkaar geïnvesteerd in online scheiden waarbij burgers meer zelf kunnen doen en tegelijkertijd meer samenwerken. De innovatie Rechtwijzer uit elkaar is geslaagd en de markt neemt het nu over. Daarmee stopt na drie jaar de samenwerking tussen de organisaties. De rol van de Raad verandert van ontwikkelaar, investeerder en eigenaar, naar aanjager en facilitator. 31 Mar 2017 10:57:00 Wetgeving raadsman bij het politieverhoor treedt in werking https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/maart/wetgeving-raadsman-bij-het-politieverhoor-treedt-in-werking.html Op 1 maart 2017 traden twee wetten en uitvoeringsregelgeving in werking waarmee onder meer het recht op consultatie en verhoorbijstand aan aangehouden verdachten wordt geformaliseerd. De wetten zijn gepubliceerd in Staatsblad 2016, 475 en 476. 8 Mar 2017 11:34:00 Wijs uw cliënt op de website rechtsbijstand.nl https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/maart/wijs-uw-client-op-de-website-rechtsbijstand.html De website www.rechtsbijstand.nl informeert burgers over gesubsidieerde rechtsbijstand. De website www.rvr.org kent u al langer en is specifiek gericht op advocaten en mediators. 8 Mar 2017 09:59:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2017 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/maart/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2017.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand stelde de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2017, in december 2016 vast. Het ministerie van Veiligheid en Justitie keurde de voorwaarden goed. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 8 Mar 2017 09:58:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2017 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/maart/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2017.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 8 Mar 2017 09:57:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2017 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/maart/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2017.html De inschrijvingsvoorwaarden voor 2017 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 8 Mar 2017 09:56:00 Veel gestelde vragen en antwoorden verhaal kosten rechtsbijstand op draagkrachtige onherroepelijk veroordeelden https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/maart/veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-verhaal-kosten-rechtsbijstand-op-draagkrachtige-onherroepelijk-veroordeelden.html In de vorige nieuwsbrief kondigden wij de maatregel 'kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden' aan. Vervolgens kregen wij vanuit de advocatuur een aantal vragen en opmerkingen. Deze hebben we voor u op een rij gezet. Dit geeft u beter inzicht in de betekenis van het invoeren van deze maatregel. Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het financieel klantencentrum van de Raad via telefoonnummer 088 – 787 1000 (kies voor optie 7). 1 Mar 2017 15:28:00 Collegiale kwaliteitsbevordering: doet u mee? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/februari/collegiale-kwaliteitsbevordering-doet-u-mee.html Vorig jaar startte de Raad de collegiale kwaliteitsbevordering (CKB) voor reguliere vreemdelingenzaken. Samen met NOvA en SVMA zijn concrete stappen gezet om de kwaliteit van de rechtsbijstand in het vreemdenlingenrecht te verbeteren. Er komt weer een ronde aan. Bent u advocaat in dit specifieke segment? Dan kunt u een mail ontvangen waarin we u vragen deel te nemen aan CKB. Bent u nog niet bekend met CKB? Wellicht nieuwsgierig geworden? Of bent u er wel mee bekend en wilt u meedoen? Dan is dit artikel interessant voor u. 22 Feb 2017 00:00:00 Aanvraag fout of niet volledig? Doe opnieuw verzoek voor aanvraag https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/maart/aanvraag-fout-of-niet-volledig-doe-opnieuw-verzoek-voor-aanvraag.html In de praktijk blijkt dat de persoonsgegevens bij aanvragen voor een toevoeging vaak onvolledig en onjuist worden ingevuld. Helaas kunnen wij deze aanvraag ingediend via Mijn RvR niet in behandeling nemen. Normaal gesproken werd u hierover gebeld. Voortaan krijgt u een e-mail waarin staat wat fout is bij de aanvraag met het verzoek een nieuwe aanvraag te doen. In dit bericht leest u meer over de achtergronden. 20 Feb 2017 00:00:00 Bijvoegen beschikking van burgemeester bij piketdeclaratie noodzakelijk https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/januari/bijvoegen-beschikking-van-burgemeester-bij-piketdeclaratie-noodzakelijk.html Bij het project ‘insourcing BOPZ-proces worden de piketmeldingen landelijk op eenzelfde uniforme manier gemeld. Hierbij willen wij u erop attenderen dat voor alle regio’s geldt dat - bij de piketdeclaratie op het gebied van het psychiatrisch patiëntenpiket - de beschikking van de burgemeester bijgevoegd moet worden. 25 Jan 2017 13:47:00 Nieuw meldingsproces psychiatrisch patiëntenpiket https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/januari/nieuw-meldingsproces-psychiatrisch-patientenpiket.html De Centrale Piketafdeling stond afgelopen jaar onder meer in het teken van het project ‘insourcing bopz-piket’. Dit project zorgt ervoor dat de Raad naast alle piketmeldingen voor (jeugd)strafpiket ook de piketmeldingen voor het psychiatrisch patiëntenpiket via het geautomatiseerde systeem laat verlopen. Afgelopen oktober ging de regio Den Haag als eerste hierop over. Daarna volgenden de andere regio’s waarvan regio Noord-Nederland als laatste vlak voor de kerstperiode. Meer weten over dit project? 25 Jan 2017 13:31:00 Jurisprudentie tot en met 2e kwartaal 2016 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/januari/jurisprudentie-tot-en-met-tweede-kwartaal-2016-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het derde en vierde kwartaal van 2015 en het eerste en tweede kwartaal van 2016. 25 Jan 2017 13:27:00 Wijzigingen binnen MijnRvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2017/januari/mijnrvr-even-uit-de-lucht-door-wijzigingen.html Gisteravond was Mijn RvR van 18.00 tot 18.30 uur even uit de lucht. Dit in verband met een aantal wijzigingen binnen het systeem. Bovendien is het na deze update niet meer mogelijk gebruik te maken van Mijn RvR met verouderde besturingssystemen en browsers. Zo zal MijnRvR niet meer beschikbaar zijn voor gebruikers van WindowsXP en Internet Explorer 8 of lager. Deze software wordt al langere tijd niet meer veilig geacht en met deze update wordt dit actief geblokkeerd. 11 Jan 2017 09:02:00 Supersnelrecht en toeslag gevangenhouding/-neming https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/november/supersnelrecht-en-toeslag-gevangenhouding--neming.html Op 28 september 2016 is door de Raad van State bepaald dat in supersnelrecht (SSR) de toeslag gevangenhouding/-neming van toepassing is. Vanaf de datum van deze uitspraak kent de Raad voor Rechtsbijstand daarom bij SSR en behandeling gevangenhouding/-neming de toeslag van twee punten toe. De beleidswijziging heeft geen terugwerkende kracht. Als de bezwaartermijn van een eerdere vaststelling nog open staat, dan kunt u wel aanvullend declareren. 4 Jan 2017 10:20:00 Hoe werkt de telefooncentrale piket? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/december/piket-telefonie.html De Centrale Piketafdeling heeft een eigen telefooncentrale en is te bereiken via het nummer 088- 787 1098. De afdeling is zeven dagen per week, ook op weekend- en feestdagen, te bereiken van 7.00 tot 20.00 uur. De beller krijgt bij verbinding met de Centrale Piketafdeling het volgende keuzemenu te horen: 1) piketmelding, 2) vragen over planning en diensten, 3) vragen over piketdeclaraties, 4) afdeling Inschrijven. Ook is er een wachtrij-aanduiding te horen. In de nachtelijke uren, tussen 20.00 en 7.00 uur is er een bereikbaarheidsdienst ingericht waarvoor alleen in geval van een levensdelict, gijzeling of ontvoering ook contact met een medewerker mogelijk is. 21 Dec 2016 13:40:00 Commissie evaluatie puntentoekenning rechtsbijstand opent e-mailadres https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/december/commissie-evaluatie-puntentoekenning-rechtsbijstand-opent-e-mailadres.html Sinds 2 september 2016 is de Commissie evaluatie puntentoekenning rechtsbijstand onder leiding van mr. H. Th. van der Meer aan de slag. De commissie wil graag in verbinding staan met rechtsbijstandverleners in het stelsel. Omdat het niet mogelijk is alle rechtsbijstandverleners in persoon te horen, heeft de commissie een e-mailadres opengesteld waarop individuele rechtsbijstandverleners hun ervaringen met de puntentoekenningen in het stelsel kenbaar kunnen maken. De commissie heeft de Raad gevraagd dit artikel te plaatsen in deze nieuwsbrief. In het artikel leest u meer en vindt u het e-mailadres. 21 Dec 2016 13:37:00 Update versterking rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/december/update-versterking-rechtsbijstand.html In mei van dit jaar heeft de regering de aanbevelingen uit het eerder gepubliceerde rapport “Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand” van de commissie, onder voorzitterschap van mr. A. Wolfsen, in een kabinetsreactie aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel gesteld wordt dat het stelsel op hoofdlijnen goed functioneert, kondigt de regering een groot aantal maatregelen aan die het stelsel op onderdelen kunnen verbeteren. De maatregelen worden via een gemeenschappelijk programma door het Juridisch Loket en de Raad uitgevoerd. Op dit moment worden de randvoorwaarden gerealiseerd om die uitvoering op termijn mogelijk te maken. 21 Dec 2016 13:35:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2017 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2017.html Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2017. 21 Dec 2016 13:28:00 Overzicht betaaldata 2017 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/november/overzicht-betaaldata-2017.html Ook in 2017 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 25 Nov 2016 09:48:00 Werkinstructie ‘mediation vaststellen’ per 1 oktober gewijzigd https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/november/per-1-oktober-werkinstructie-%E2%80%98mediation-vaststellen%E2%80%99-gewijzigd.html Per 1 oktober jl. wordt een afhechtingstoeslag alleen toegekend als de advocaat die een vaststellingsovereenkomst bij de rechtbank indient, staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en beschikt over de specialisatievereiste personen- en familierecht. 25 Nov 2016 09:48:00 Tijdig afmelden beschikbaarheid lasten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/oktober/tijdig-afmelden-beschikbaarheid-lasten.html Jaarlijks kunnen er (op grond van artikel 5 van de inschrijvingsvoorwaarden) niet meer toevoegingen worden afgegeven dan het equivalent van 250 “eenheden”. Onder dit aantal vallen ook de ambtshalve verstrekte toevoegingen. Het is daarom belangrijk dat u, als u bijna het maximum aantal toevoegingen heeft bereikt, tijdig aan de rechtbank(en) doorgeeft dat u niet meer beschikbaar bent voor ambtshalve toevoegingen. Dit voorkomt dat er lasten aan u worden verstrekt, waar geen toevoegingen meer voor kunnen worden afgegeven. 27 Oct 2016 11:51:00 Wijzigingen werkinstructies per 1 oktober 2016 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/september/wijzigingen-werkinstructies-per-1-oktober-2016.html Per 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit artikel een aantal van die wijzigingen op een rij. Op Kenniswijzer vindt u (per 1 oktober a.s.) een overzicht van alle wijzigingen. 29 Sep 2016 00:00:00 Verjaringstermijn https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/september/verjaringstermijn.html De Raad ontvangt geregeld vragen over hoe lang u een toevoeging mag laten liggen na beëindiging van de rechtsbijstand voordat u deze declareert. U moet daarbij rekening houden met de verjaringstermijn. Declaraties waarbij de rechtsbijstand tenminste 5 jaar voor de ontvangstdatum van het verzoek om vergoeding is beëindigd, zijn verjaard. De Raad stelt dan geen vergoeding vast. De periode van 5 jaar begint op 31 december van het jaar waarin de rechtsbijstand werd beëindigd en de vergoeding opeisbaar werd. 29 Sep 2016 00:00:00 High Trust-helpdesk tijdelijk niet beschikbaar op 20 september https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/september/high-trust-helpdesk-tijdelijk-niet-beschikbaar-op-20-september.html De High Trust-helpdesk is vanwege een interne bijeenkomst tijdelijk telefonisch niet beschikbaar tussen 12.30 en 14.30 uur. Daarvoor en daarna is de High Trust-helpdesk wel te bereiken. We staan dan klaar voor beantwoording van uw vragen. Wij danken u voor uw begrip. Excuses voor het ongemak. 16 Sep 2016 12:32:00 Versterking Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/augustus/versterking-rechtsbijstand.html Op 22 juni vond het rondetafelgesprek met de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie plaats over de adviezen van de Commissie Wolfsen en de Commissie Barkhuysen en over de kabinetsreactie naar aanleiding van deze adviezen. Algemeen directeur/bestuurder Hans Gerritsen gaf een toelichting namens onze organisatie. In dit artikel meer over de reactie van de Raad. 4 Aug 2016 14:37:31 Vragen over de verwerking van uw aanvragen? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/augustus/vragen-over-de-verwerking-van-uw-aanvragen.html Wij streven ernaar uw verzoeken zo goed en zo snel mogelijk te verwerken. Toch kan er bij het verwerken van verzoeken om toevoeging of declaratie wat mis gaan. Doet dit zich voor bij uw zaak, neem dan eerst contact op met een van de medewerkers van de Raad via ons algemene nummer 088-787 1000. 4 Aug 2016 14:34:55 Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2015 gepubliceerd https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/augustus/monitor-2015-gepubliceerd.html Begin augustus is de 14e editie van de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand met daarin de cijfers over het jaar 2015 verschenen. Elk jaar publiceert de Raad voor Rechtsbijstand deze monitor om te beschrijven hoe de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand zich ontwikkelen. 4 Aug 2016 13:54:19 Geconcentreerde telefonische (helpdesk)bezetting in ochtenden augustus https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/juli/telefonische-bereikbaarheid-augustus-2016.html Van maandag 1 augustus t/m vrijdag 19 augustus 2016 concentreert de Raad de telefonische (helpdesk)bezetting in de ochtend. Dit doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in deze weken tijdens de zomerperiode. Doe uw zaken met de Raad in deze weken dus in de ochtenden vóór 13.00 uur. Door de aanwezige menskracht op deze manier optimaal in te zetten, zijn er meer collega’s beschikbaar voor de beantwoording van uw vragen. Wij kunnen u dan sneller te woord staan en verder helpen. 19 Jul 2016 13:19:56 Vragen over mediation? Bel met de helpdesk mediation https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/juli/vragen-over-mediation-bel-met-de-helpdesk-mediation.html Voor u als mediator hebben wij een aparte helpdesk ingericht. Kies in het telefonische keuzemenu voor optie 2 (rechtsbijstandverlener), gevolgd door optie 4 (overig) en vraag de telefoniste om doorverbonden te worden met de helpdesk voor mediation. Zo beperkt u uw wachttijd en voorkomt u extra doorverbinden. 7 Jul 2016 11:23:06 Informatiebijeenkomsten voor mediators https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/juli/informatiebijeenkomsten-voor-mediators.html De Raad organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor mediators. Mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven ontvangen hiervoor een uitnodiging. We organiseren ook zogenaamde scholingsbijeenkomsten voor mediators die al zijn inschreven bij de Raad, maar graag op de hoogte gehouden willen worden. 7 Jul 2016 11:20:37 Nieuw formulier aanvraag toevoeging mediation https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/juli/nieuw-formulier-aanvraag-toevoeging-mediation.html De Raad heeft het formulier voor het aanvragen van een mediationtoevoeging aangepast. Het nieuwe formulier is voor u beschikbaar op onze website. 7 Jul 2016 10:56:09 Hoe vind ik mijn weg op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/juni/hoe-vind-ik-mijn-weg-op-kenniswijzer.html Dient u onder High Trust een aanvraag voor toevoeging of vaststelling in, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de aanvraag. De Raad ondersteunt u daarbij met de interne werkinstructies die op Kenniswijzer zijn gepubliceerd. 30 Jun 2016 09:35:12 Wijzigingen werkinstructies per 1 juli https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/juni/wijzigingen-werkinstructies-per-1-juli.html Per 1 juli voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. De wijzigingen betreffen onder andere het in maart 2016 ingevoerde 'spoor 2- beleid'. We berichtten u hier al over in een nieuwsartikel van 2 mei jl. Daarnaast is ook in het beleid van de Raad beschreven hoe de Raad omgaat met een toevoegingsaanvraag, nadat een toevoeging op last is ingetrokken, omdat de rechtzoekende op betalende basis wenst te worden bijgestaan. Het beleid bij ‘verzet tegen strafbeschikking’ is verder verduidelijkt. 30 Jun 2016 09:33:18 Slagingskans schuldsanering onverminderd hoog https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/juni/slagingskans-schuldsanering-onverminderd-hoog.html De Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) blijkt een goede manier om problematische schulden duurzaam op te lossen. De kans op een succesvolle afronding is onverminderd hoog. Van het aantal personen dat is toegelaten tot de schuldsanering, haalt 86% schuldenvrij de eindstreep (‘schone lei’). Het slagingspercentage is daarmee zelfs licht gestegen. Dit blijkt uit de Monitor 2015. Opvallend is de dalende instroom van nieuwe Wsnp-zaken ten opzichte van voorgaande jaren. 22 Jun 2016 13:54:00 Kabinetsreactie rapport Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/juni/kabinetsreactie-rapport-wolfsen.html Minister van der Steur (VenJ) heeft op 31 mei aan de Tweede Kamer de kabinetsreactie gestuurd op het rapport “Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand” van de “Commissie Onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel”. 1 Jun 2016 13:50:35 Peter van den Biggelaar benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/april/peter-van-den-biggelaar-benoemd-tot-officier-in-de-orde-van-oranje-nassau.html Dinsdag 29 maart 2016 is Peter van den Biggelaar benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat maakte Secretaris-Generaal Siebe Riedstra van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekend tijdens het symposium ‘Rechtsbijstand voor de burger’ in Utrecht. Van de Biggelaar nam daar afscheid als directeur van de Raad voor Rechtsbijstand. 8 Apr 2016 09:27:27 Onderzoek rol Juridisch Loket voor vreemdelingen in bewaring https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/april/onderzoek-rol-juridisch-loket-voor-vreemdelingen-in-bewaring.html In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand heeft het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden onderzoek gedaan naar de beleving en ervaringen van ingesloten vreemdelingen in het Detentiecentrum (DC) Zeist met het spreekuur van het Juridisch Loket. 7 Apr 2016 08:40:23 Invoering wijzigingen werkinstructies uitgesteld https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/maart/invoering-wijzigingen-werkinstructies-uitgesteld.html Anders dan u van ons gewend bent, hebben we deze keer geen wijzigingen in de werkinstructies ingevoerd in per 1 april. De recent ingevoerde regeling voor vergoeding verhoorbijstand geeft mogelijk na monitoring aanleiding tot verdere aanpassing van het beleid en de werkinstructies. Om wijzigingen in de werkinstructies zoveel mogelijk te clusteren en de wijzigingsdata waar mogelijk te beperken in aantal, stellen we de invoering van de wijzigingen daarom voorlopig uit. 5 Apr 2016 11:39:26 Aanvraag Lichte Advies Toevoeging bij High Trust één-op-één-controle https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/maart/aanvraag-lichte-advies-toevoeging-bij-ht-een-op-een.html Geregeld ontvangt de Raad Lichte Advies Toevoegingsaanvragen (LAT) binnen de High Trust één-op-één-controle, waarbij onduidelijk is waarvoor deze worden aangevraagd. Bij de afgifte van een LAT binnen High Trust één-op-één-controle valt het moment van de controle van de toevoeging samen met het vaststellen van de vergoeding. Dit is één administratieve handeling. Het is daarom van belang dat u uw LAT-aanvraag goed motiveert. Zo kunnen we deze sneller controleren en uw vergoeding sneller uitbetalen. 5 Apr 2016 11:39:22 De Raad tijdelijk telefonisch niet bereikbaar op 24 maart https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/maart/de-raad-telefonisch-tijdelijk-niet-bereikbaar-op-24-maart.html De Raad is vanwege een interne bijeenkomst tijdelijk telefonisch niet beschikbaar op donderdag 24 maart vanaf 16.00 uur. Vanaf vrijdag 25 maart zijn wij weer te bereiken. We staan dan klaar voor beantwoording van uw vragen. Wij danken u voor uw begrip. 23 Mar 2016 07:38:34 Jaarverslag 2015: Voorbereid de toekomst in https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/maart/jaarverslag-2015-voorbereid-de-toekomst-in.html Het rechtsbijstandstelsel is een kostbaar goed dat we moeten bewaken. Het is nooit een rustig bezit. Na zeven jaren van reorganisatie en veranderingen in onze organisatie, staan alweer nieuwe ontwikkelingen voor de deur. We bereiden ons voor op de uitdagingen die ons wachten op basis van het rapport Wolfsen. 22 Mar 2016 19:51:55 Declaratie reiskosten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/maart/declaratie-reiskosten.html Voor het bijwonen van zittingen kunt u een vergoeding van reiskosten en –tijd krijgen. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als er daadwerkelijk is gereisd. Bij de berekening van de afstand gaat de Raad uit van de snelste route. 14 Mar 2016 09:31:18 Gerard Schouw nieuwe voorzitter Raad van Advies https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/januari/gerard-schouw-nieuwe-voorzitter-raad-van-advies.html De heer dr. A.G. (Gerard) Schouw is op 21 januari 2016 benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies van de Raad voor Rechtsbijstand. 28 Jan 2016 13:23:00 Aangepaste structuur en bedrijfsvoering Raad https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/januari/aangepaste-structuur-en-bedrijfsvoering-raad.html In 2015 heeft de Raad voor Rechtsbijstand zijn landelijke dienstverlening verder uitgebouwd en vormgegeven. Door de landelijke inrichting van de organisatie en de dienstverlening vergroten we de efficiency van de organisatie voor het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand. In 2009 is dit proces via de fusie in gang gezet waarbij de voormalige Raden voor Rechtsbijstand fuseerden tot één Raad met vijf vestigingen en een centraal kantoor. In dit artikel informeren wij u over de uitbouw van de landelijke dienstverlening. 28 Jan 2016 09:39:00 Raad verwelkomt 2000-ste High Trust-kantoor https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/januari/raad-verwelkomt-2000-ste-high-trust-kantoor.html Begin december 2015 mocht de Raad het 2000-ste High Trust-kantoor verwelkomen. Kantoor Ten Berge│Leerkotte uit Utrecht viel deze gebeurtenis ten deel. High Trust is inmiddels de ‘core business’ van de Raad. Dit betekent dat ruim 76% van het toevoegvolume wordt verwerkt op basis van High Trust. In dit artikel een kennismaking met kantoor Ten Berge│Leerkotte. 28 Jan 2016 00:00:00 Herhaalde aanvraag vanwege peiljaarverlegging https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2016/januari/herhaalde-aanvraag-vanwege-peiljaarverlegging.html De Raad ontvangt geregeld herhaalde aanvragen voor toevoeging nadat een aanvraag toevoeging financieel is afgewezen én een verzoek PJV is afgewezen of de termijn voor indienen ervan ongebruikt is verstreken. Met de nieuwe financiële afwijzing én een daarop tijdig aangevraagde peiljaarverlegging wordt dan getracht alsnog het verzoek PJV gehonoreerd te krijgen. Dit is niet correct als niet wordt voldaan aan de volgende criteria. 28 Jan 2016 00:00:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2016 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2016.html Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2016. 22 Dec 2015 00:00:00 Overzicht betaaldata 2016 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/december/overzicht-betaaldata-2016.html In 2016 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 22 Dec 2015 00:00:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2016 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2016.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2016, in december 2015 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de voorwaarden goedgekeurd. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 22 Dec 2015 00:00:00 Bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/december/bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Op eerste kerstdag en op nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand telefonisch niet bereikbaar. Op 31 december zijn wij tot 15.00 uur bereikbaar. De afdeling Piket is gedurende deze dagen bereikbaar voor (actuele) piketmeldingen. 20 Dec 2015 00:05:00 Hans Gerritsen nieuwe directeur Raad voor Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/december/hans-gerritsen-nieuwe-directeur-raad-voor-rechtsbijstand.html De heer mr. drs. J.H. (Hans) Gerritsen wordt de nieuwe directeur van de Raad voor Rechtsbijstand. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft besloten hem te benoemen. Gerritsen begint 1 januari 2016 bij de Raad. 18 Dec 2015 10:00:00 Jurisprudentie tot en met vierde kwartaal 2014 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/november/jurisprudentie-tot-en-met-vierde-kwartaal-12014-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het vierde kwartaal van 2014. 26 Nov 2015 15:12:50 Op goede voet scheiden via Rechtwijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/november/op-goede-voet-scheiden-via-rechtwijzer.html De Raad voor Rechtsbijstand lanceert, in samenwerking met HiiL Innovating Justice en IT-bedrijf Modria, het online conflictoplossingsplatform Rechtwijzer uit elkaar. 24 Nov 2015 12:56:11 Rechtwijzer krijgt eervolle vermelding Europese innovatieprijs Raad van Europa https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/oktober/rechtwijzer-krijgt-eervolle-vermelding-europese-innovatieprijs.html Vrijdag 23 oktober 2015 is in Banja Luka (Bosnië en Herzegovina) de Crystal Scale of Justice uitgereikt aan het Gerechtelijk instituut voor Schotland. Rechtwijzer kreeg tijdens de uitreiking een eervolle vermelding. 29 Oct 2015 15:24:20 Belastingvrij inkomen of inkomen en vermogen in het buitenland https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/oktober/belastingvrij-inkomen-of-inkomen-en-vermogen-in-het-buitenland.html Heeft uw cliënt (en/of de eventuele partner) belastingvrij inkomen of heeft uw cliënt inkomsten of vermogen in het buitenland? Dan kan voor de financiële beoordeling niet worden volstaan met de opgave van het BSN. 29 Oct 2015 15:20:21 Rechtwijzer genomineerd voor Europese innovatie prijs https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/oktober/rechtwijzer-genomineerd-voor-europese-innovatie-prijs.html De ‘Crystal Scale of Justice’ is een prijs van de justitiecommissie van de Raad van Europa. De prijs wordt vrijdag 23 oktober 2015 uitgereikt in Banja Luka (Bosnië en Herzegovina). Rechtwijzer is –samen met drie andere initiatieven- genomineerd. 20 Oct 2015 17:06:04 Declaratie reiskosten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/september/declaratie-reiskosten.html Voor het bijwonen van zittingen kunt u een vergoeding van reiskosten en –tijd krijgen. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als er daadwerkelijk is gereisd. Bij de berekening van de afstand heen- en terugreis gaat de Raad uit van de snelste route. 24 Sep 2015 00:00:00 Wijzigingen werkinstructies per 1 oktober 2015 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/september/wijzigingen-werkinstructies.html Met ingang van 1 oktober 2015 wordt een aantal werkinstructies aangepast, aangevuld en/of verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet. 24 Sep 2015 00:00:00 Nieuw burgerportaal voor aanvraag inkomensverklaring https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/september/nieuw-burgerportaal-voor-aanvraag-inkomensverklaring.html Op 5 oktober 2015 introduceert de Raad voor Rechtsbijstand het nieuwe burgerportaal Mijn Rechtsbijstand. Hiermee kunnen burgers een inkomensverklaring veilig en eenvoudig aanvragen. Verwijst u op uw website of in andere middelen naar de Raad voor het aanvragen van de inkomensverklaring? Pas dan de link aan. 24 Sep 2015 00:00:00 Monitor 2014: innovatie blijft belangrijk https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/augustus/monitor-2014-innovatie-blijft-belangrijk.html Dinsdag 18 augustus 2015 is de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2014 gepubliceerd. Daaruit komt naar voren dat online-applicaties in 2014 onverminderd in een behoefte blijken te voorzien. Het nieuwe Rechtwijzer uit elkaar, speelt hierop in. Ondanks het feit dat meer Nederlanders kans maken in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is er in 2014 toch een lichte afname te zien van het daadwerkelijk beroep dat op het stelsel gedaan is. De Raad heeft in 2014 ongeveer 450.000 toevoegingen afgegeven. 27 Aug 2015 13:04:16 Raad bij International Legal Aid Group (ILAG) https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/juli/raad-bij-international-legal-aid-group-ilag.html Van 10 t/m 12 juni 2015 vond in Edinburgh de tweejaarlijks terugkerende conferentie van The International Legal Aid Group (ILAG) plaats. Een Nederlandse afvaardiging van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Hill (The Hague Institute for the Internationalisation of Law, het advies- en onderzoeksinstituut van de juridische sector, WODC (het Wetenschappelijk en Documentatie Centrum), de Universiteit van Amsterdam en de Raad voor Rechtsbijstand was aanwezig om meer te horen en zeker ook te vertellen over de laatste (inter)nationale ontwikkelingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand en te leren van de ‘best practices’ uit de diverse landen om ons heen. 30 Jul 2015 00:00:00 Eerste halfjaarcijfers 2015 Piket https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/juli/eerste-halfjaarcijfers-2015-piket.html In dit artikel informeren wij u over de piketcijfers van het eerste halfjaar van 2015. In het eerste zes maanden werden in totaal 76.804 piketmeldingen afgehandeld. Hiervan waren 41.878 consultatiemeldingen (Salduz) en 34.926 meldingen over inverzekeringstelling. 30 Jul 2015 00:00:00 Werkinstructies aangepast aan nieuw ontslagrecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/juli/werkinstructies-aangepast-aan-nieuw-ontslagrecht.html Per 1 juli is het ontslagrecht (WWZ) gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen voor de werkinstructies zijn: de wijziging ontslagroute, de ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding en er zijn meer rechtsmiddelen (beroep/hoger beroep) mogelijk. Naast een transitievergoeding kan ook een zogenaamde billijke vergoeding worden toegekend. Beide vergoedingen tellen mee bij het bepalen van het resultaat van de zaak. Kosten van maatregelen gericht op bijvoorbeeld het voorkomen van werkloosheid of het verkorten daarvan, kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Aangenomen wordt dat de toegekende transitievergoeding het bedrag na verrekening betreft (zie de werkinstructie Resultaatbeoordeling). 2 Jul 2015 07:48:55 Deze zomer: doe uw zaken met de Raad in de ochtend https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/juni/deze-zomer-doe-uw-zaken-met-de-raad-in-de-ochtend.html Van 20 juli t/m 14 augustus 2015 concentreert de Raad de telefonische (helpdesk)bezetting in de ochtenden. Dit doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in de zomerperiode. Doe uw zaken met de Raad in deze weken dus bij voorkeur in de ochtenden. Dan kunnen wij u sneller helpen omdat er meer collega’s beschikbaar zijn voor de beantwoording van uw vragen. 24 Jun 2015 10:53:33 Aanvraag vergoeding Asiel en Vreemdelingenrecht niet automatisch https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/juni/aanvraag-vergoeding-asiel-en-vreemdelingenrecht-niet-automatisch.html De vergoeding Asiel en Vreemdelingenrecht wordt niet automatisch vastgesteld. Wel worden zo veel mogelijk door u ingevulde gegevens door ons systeem ingelezen. Voor de verdere verwerking van uw aanvraag vergoeding geldt nog het bestaande proces. 24 Jun 2015 10:51:26 Uitzonderingen op automatische verwerking aanvraag vergoeding Civiel en Straf https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/juni/uitzonderingen-op-automatische-verwerking-aanvraag-vergoeding-civiel-en-straf.html Voor High Trust-advocaten (steekproefvariant) verwerkt de Raad de aanvragen vergoeding Civiel en Straf per 26 juni 2015 automatisch. Dit geldt voor alle aanvragen die zijn ingediend vanuit een webdossier in Mijn RvR. Er zijn echter uitzonderingen. Deze uitzonderingen zetten we voor u in dit artikel op een rij. 24 Jun 2015 10:47:27 Wijzigingen in aanvraag vergoeding Straf per 26 juni https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/juni/wijzigingen-in-aanvraag-vergoeding-straf-per-26-juni.html Ook in de aanvraag vergoeding Straf wijzigt er per 26 juni 2015 het een en ander binnen Mijn RvR. In dit artikel zetten wij die wijzigingen voor u op een rij. Door het automatisch inlezen van door u ingevoerde gegevens bij een aanvraag vergoeding Straf is het juist invullen van uw aanvraag van belang. 24 Jun 2015 10:28:06 Wijzigingen in aanvraag vergoeding Civiel/Bestuursrecht per 26 juni https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/juni/wijzigingen-in-aanvraag-vergoeding-civiel-bestuursrecht-per-26-juni.html Per 26 juni 2015 voert de Raad voor Rechtsbijstand een aantal wijzigingen door in Mijn RvR. Omdat vanaf die datum uw gegevens voor een aanvraag vergoeding Civiel/Bestuursrecht automatisch ingelezen worden door ons systeem en dus niet meer handmatig worden gecontroleerd bij invoering, is het juist invullen van uw aanvraaggegevens belangrijk. 24 Jun 2015 09:16:40 Nieuw: automatische verwerking aanvragen vergoeding https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/juni/nieuw-automatische-verwerking-aanvragen-vergoeding.html Per 26 juni 2015 worden alle gegevens die u bij uw aanvraag vergoeding in Mijn RvR invult, automatisch door het systeem van de Raad ingelezen. Dit geldt voor High Trust-advocaten (steekproef en één-op-één) en niet High Trust-advocaten. Bent u High Trust-advocaat in de steekproefvariant, dan verloopt voor uw aanvraag vergoeding het daaropvolgende verwerkingsproces ook automatisch. Doordat minder tijd verloren gaat bij het overnemen van uw gegevens, kan het proces sneller en met minder kans op (type)fouten doorlopen worden. Bovendien wordt hierdoor de declaratie ook sneller uitgekeerd in de High Trust-steekproefvariant. 24 Jun 2015 08:41:25 Invullen straatnaam met cijfertoevoeging in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/mei/invullen-straatnaam-met-toevoeging-in-mijn-rvr.html Heeft de straatnaam van uw cliënt een extra cijfer? Dan kunt u dit cijfer het beste invullen in het huisnummerkader in Mijn RvR, direct voorafgaand (zonder spatie) aan het huisnummer. Zo voorkomt u foutmeldingen bij het invoeren van de adresgegevens van uw cliënt in Mijn RvR. 28 May 2015 13:52:13 Jurisprudentie tot en met derde kwartaal 2014 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/mei/jurisprudentie-tot-en-met-derde-kwartaal-2014-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak tot en met het derde kwartaal van 2014. 28 May 2015 11:42:53 Controleer openstaande, niet gedeclareerde toevoegingen vanwege inkomenscontrole https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/mei/controleer-openstaande-niet-gedeclareerde-toevoegingen-vanwege-inkomenscontrole.html In de Wet op de rechtsbijstand is geregeld dat voor de financiële beoordeling wordt uitgegaan van het door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomen in het peiljaar. De Raad controleert het verzamelinkomen daarom nogmaals als de inkomensgegevens op het moment van de aanvraag van de toevoeging nog niet definitief waren vastgesteld door de Belastingdienst. 28 May 2015 09:48:03 Openingstijden High Trust-helpdesk en gebruik Kenniswijzer en Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/mei/openingstijden-high-trust-helpdesk-en-gebruik-kenniswijzer-en-mijn-rvr.html De Raad werkt sinds februari 2015 met een nieuwe telefonische dienstverlening. Hierbij gelden ruimere openingstijden van 09.00 – 17.00 uur op werkdagen. Deze openingstijden gelden daarmee ook voor de helpdesk High Trust, die sindsdien via het landelijk nummer 088 – 787 1000 te bereiken is. 28 May 2015 09:30:45 Voorwaarden inschakelen tolk via ‘niet-leveren-verklaring’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/mei/voorwaarden-inschakelen-tolk-via-niet-leveren-verklaring.html TVcN bemiddelt sinds 1 januari 2015 bij de levering van tolkdiensten in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Uit de realisatiecijfers van het eerste kwartaal 2015 blijkt dat TVcN in een percentueel klein aantal gevallen de gevraagde tolkdienst niet kan leveren. In die gevallen verstrekt TVcN een ‘niet-leveren-verklaring’. Hiermee kunt u als advocaat of mediator zelf een tolk regelen. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt de kosten van die tolk, mits u voldoet aan de voorwaarden. 28 May 2015 09:02:07 Bopz-advocaat: meelopen in beklagzaak met patiëntenvertrouwenspersoon https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/mei/bopz-advocaat-meelopen-beklagzaak-met-een-patientenvertrouwenspersoon.html Eerder informeerden wij u over de gewijzigde deskundigheidseisen voor de specialisatie psychiatrisch patiëntenrecht. Een van die gewijzigde eisen is dat advocaten die zich willen inschrijven, onder meer eenmaal in een beklagzaak op grond van artikel 41 Wet BOPZ moeten hebben meegelopen met een patiëntenvertrouwenspersoon. 28 May 2015 00:00:00 Ambtshalve correctie basisbedragen toevoegingsvergoedingen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/april/ambtshalve-correctie-basisbedragen-toevoegingsvergoedingen.html Per 1 februari 2015 is het basisbedrag voor toevoegingszaken verlaagd van € 106,40 naar €105,61 per punt. Wij hebben dit bekendgemaakt in onze e-nieuwsbrief van 2 februari jl. 30 Apr 2015 13:48:09 Formulieren Raad nu op één plek https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/april/formulieren-raad-nu-op-een-plek.html Er zijn al veel formulieren van de Raad gedigitaliseerd in Mijn RvR. Een aantal formulieren, waaronder die voor burgers, is er nog in printvorm. Deze formulieren voor burgers zijn sinds kort op onderwerp te vinden op de burgersite rechtsbijstand.nl. Omdat er toch behoefte bleek aan een concentratie van alle beschikbare printformulieren op één plek, hebben we een pagina op rvr.org hiervoor gereserveerd. 30 Apr 2015 11:29:19 Gebruik centraal postadres in 's-Hertogenbosch https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/april/gebruik-centraal-postadres-in-s-hertogenbosch.html Sinds 1 maart 2015 kunt u uitsluitend gebruikmaken van het centrale postbusnummer van de Raad: postbus 70503, 5201 CD, ’s-Hertogenbosch. Wij raden u overigens aan zoveel mogelijk gebruik te maken van Mijn RvR. 30 Apr 2015 11:22:52 Evaluatie van het verwijsarrangement https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/april/evaluatie-van-het-verwijsarrangement.html Via het verwijsarrangement wil de Raad de verwijsstructuur vanuit het Juridisch Loket naar advocaten en mediators goed en transparant regelen. Uitgangspunt bij de verwijzing is dat de verdeling van zaken over advocaten en mediators zoveel mogelijk naar specialisme en op basis van evenredigheid gebeurt. Eind februari 2015 heeft de Raad in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten en het Juridisch Loket de uitvoering van het verwijsarrangement geëvalueerd. 30 Apr 2015 10:39:32 Onderzoek onder piketadvocaten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/april/onderzoek-onder-piketadvocaten.html In 2013 is de werkwijze digitale piketmelding door de Raad ingevoerd. Medio 2014 is de laatste regio aangesloten. De landelijke uitrol van de nieuwe centrale digitale strafpiketmelding was daarmee een feit. Nu de beginperiode achter de rug is en er relevante ervaring is opgebouwd, heeft de Raad een klantwaarderingsonderzoek gedaan onder deelnemende piketadvocaten. In dit bericht leest u er meer over. 30 Apr 2015 10:35:09 Eerste ervaringen en inzichten pilot aanvragen exu in High Trust https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/april/eerste-ervaringen-en-inzichten-pilot-aanvragen-exu-in-high-trust.html In januari van dit jaar nodigde de Raad elf advocatenkantoren uit, mee te doen aan een pilot aanvragen extra uren in High Trust. Hiermee onderzoeken we onder welke condities en binnen welke grenzen de praktijk van extra uren in High Trust kan worden vormgegeven. Via de pilot wil de Raad de introductie van extra uren in High Trust op een gefaseerde en behoedzame manier laten verlopen. Daarom zijn we gestart met een kleine groep en hebben we een apart werkproces ingericht met een helpdesk voor optimale ondersteuning. In dit artikel meer over de eerste inzichten. Daarnaast vertellen Advocaten Serge Weening van ‘Weening Strafrechtadvocaten’ en Erik Thomas van ‘Thomas Doesburg & Van ’t Land strafrechtadvocaten’ over hun ervaringen. 30 Apr 2015 09:46:17 Formulieren van de Raad https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/maart/formulieren-van-de-raad.html Naast de digitale formulieren op Mijn RvR, zijn er nog een paar print-formulieren van de Raad. De formulieren voor burgers staan voortaan op www.rechtsbijstand.nl. We hebben de linkjes naar de diverse burgerformulieren voor u op een rij gezet. 1 Apr 2015 14:25:20 Jaarverslag 2014: Twintig jaar toegang tot het recht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/maart/jaarverslag-2014.html De Wet op de rechtsbijstand bestaat twintig jaar. De Raad was in die twintig jaar altijd in beweging. We stonden klaar om te reageren op veranderingen die op ons afkwamen. Dat blijven we doen. Nu en in de toekomst. Met constant in ons achterhoofd de reden van ons bestaan: een burger helpen met het vinden van een oplossing. 27 Mar 2015 11:30:00 Onderzoek organisatie en dienstverlening piket https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/maart/onderzoek-organisatie-en-dienstverlening-piket.html Sinds enige tijd is de organisatie van piketrechtsbijstand centraal georganiseerd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Om de organisatie en de dienstverlening voor piket te kunnen evalueren en daar waar nodig te verbeteren gaat de Raad binnenkort een onderzoek onder piketdeelnemers uitvoeren. 27 Mar 2015 07:11:11 Wijzigingen specialisatievereisten advocaten mensenhandelzaken https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/maart/wijzigingen-specialisatievereisten-advocaten-mensenhandelzaken.html Eerder hebben wij u bericht over de specialisatievoorwaarden voor rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel. In nader overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten zijn deze voorwaarden als volgt vastgesteld. 27 Mar 2015 07:11:05 Wijzigingen in de werkinstructies per 1 april 2015 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/maart/wijzigingen-in-de-werkinstructies-per-1-april-2015.html Een aantal werkinstructies wijzigt per 1 april 2015, de belangrijkste wijzigingen lichten we hieronder kort toe. 27 Mar 2015 07:10:56 Hercontrole inkomens https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/maart/hercontrole-inkomens.html Medio februari 2015 is de Raad gestart met de hercontrole van inkomensgegevens van cliënten over het hercontrolejaar 2012 (toevoegingen aangevraagd in 2012). Dit doen we bij toevoegingen waarvan het verzamelinkomen ten tijde van de aanvraag nog niet is vastgesteld door de Belastingdienst. 27 Mar 2015 07:10:45 Organisatiebureau Raad officieel van start https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/maart/organisatiebureau-raad-officieel-van-start.html Het nieuwe organisatiebureau dat organisatorische en administratieve ondersteuning gaat bieden aan de nieuwe landelijke indeling bedrijfsvoering, is per 2 maart 2015 officieel van start gegaan op het centraal kantoor in Utrecht. Het organisatiebureau is onderdeel van de nieuwe landelijke indeling binnen bedrijfsvoering van de Raad naar High Trust, Productie en Piket, Extra uren, Financieel Klantencentrum en Asiel/Vreemdelingenrecht , die per 1 februari 2015 in gang is gezet. 27 Mar 2015 07:06:21 Wijzigingen in telefonisch keuzemenu Raad per 1 april 2015 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/maart/wijzigingen-in-telefonisch-keuzemenu-raad-per-1-april.html Onlangs introduceerde de Raad de nieuwe telefonische dienstverlening met een landelijk telefoonnummer en keuzemenu. Per 1 april 2015 wijzigt het keuzemenu. De keuze voor de helpdesk Mijn RvR vervalt. Toegevoegd worden de keuzes voor asiel en extra uren. De keuzemogelijkheid voor de High Trust-helpdesk blijft bestaan. 27 Mar 2015 06:55:58 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2015 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/maart/nwsbrf-3-art-3-inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2015.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2015, in februari 2015 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de voorwaarden goedgekeurd. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 19 Mar 2015 09:07:24 Links op Kenniswijzer tijdelijk niet beschikbaar https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/maart/links-kenniswijzer-werken-niet.html Door een technisch mankement zijn niet alle links op Kenniswijzer beschikbaar op dit moment. In overleg met onze leverancier zijn we bezig met het vinden van een oplossing. Het heeft onze volle aandacht. Zodra alle links weer werken, informeren wij u hierover op onze website rvr.org en op Kenniswijzer.nl. Excuses voor het ongemak. 11 Mar 2015 13:12:27 Nieuw: landelijke telefonische dienstverlening Raad https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/februari/nieuw-landelijke-telefonische-dienstverlening-raad.html Vanaf maandag 2 maart 2015 gaat de Raad officieel van start met een nieuw landelijk telefoonnummer voor al uw vragen, 088 – 787 1000. Wij introduceren hiermee een nieuwe landelijke telefonische dienstverlening met een uniforme bereikbaarheid en service op werkdagen van 09.00-17.00 uur. U kunt op dit nummer terecht met uw vragen voor de helpdesk High Trust, Mijn RvR en met overige vragen. 26 Feb 2015 00:00:00 Per 9 maart: één website voor burgers en één voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/februari/per-9-maart-een-website-voor-burgers-en-een-voor-advocaten-en-mediators.html Maandag 9 maart 2015 gaan twee nieuwe websites van de Raad online: één website met informatie specifiek voor burgers en één website specifiek toegespitst op advocaten en mediators. U vindt algemene informatie en nieuws van de Raad op het vernieuwde rvr.org. Uw cliënt kunt u voortaan verwijzen naar rechtsbijstand.nl. 26 Feb 2015 00:00:00 Per 1 maart 2015 alleen post op centraal postadres ‘s-Hertogenbosch https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/februari/per-1-maart-2015-alleen-post-op-centraal-postadres-s-hertogenbosch.html Sinds 1 maart 2013 heeft de Raad één centraal postadres. Twee jaar na de invoering stopt ook de automatisch doorzending van poststukken die binnenkomen op andere (post)adressen van de Raad. Per 1 maart 2015 kunt u dus uitsluitend gebruikmaken van het centrale postbusnummer van de Raad: postbus 70503, 5201 CD, ’s-Hertogenbosch. Wij raden u overigens aan zoveel mogelijk gebruik te maken van Mijn RvR. 26 Feb 2015 00:00:00 Instelling onderzoekscommissie gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/februari/instelling-onderzoekscommissie-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html Mr. A. (Aleid) Wolfsen wordt voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de oorzaken van de kostenstijgingen in het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De staatssecretaris heeft in afwachting van het eindrapport van de onderzoekscommissie het wetsvoorstel ten aanzien van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand opgeschort. 17 Feb 2015 00:00:00 Wijzigingen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/februari/wijzigingen-in-mijn-rvr.html Per 3 februari 2015 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in Mijn RvR die verband houden met de invoering van de AMvB. In dit artikel zetten wij de wijzigingen voor u op een rij. 3 Feb 2015 00:00:00 Indexering inkomensnormen en verlaging basisbedrag https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/februari/indexering-inkomensnormen-en-verlaging-basisbedrag.html Per brief van 12 december 2014 heeft Staatssecretaris F. Teeven aangekondigd dat de inkomensnormen voor 2015 werden geïndexeerd. Dit is met de AMvB per 1 februari 2015 geformaliseerd. De inkomensnormen die per 1 januari 2015 zijn gaan gelden, wijzigen op 1 februari niet. Met invoering van de AMvB wordt het basisbedrag voor berekening van de toevoegingsvergoeding per 1 februari verlaagd naar € 105,61. 2 Feb 2015 00:00:00 Overzicht betaaldata 2015 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/december/overzicht-betaaldata-2015.html In 2015 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 19 Dec 2014 00:05:00 Bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/december/bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Vanwege kerst en oud & nieuw zijn de kantoren van de Raad voor Rechtsbijstand enkele dagen telefonisch niet bereikbaar. De afdeling Piket is gedurende deze dagen wel gewoon bereikbaar. 19 Dec 2014 00:05:00 Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur en mediation, distributieregeling AC https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/december/inschrijvingsvoorwaarden-advocatuur-en-mediation-distributieregeling-ac.html De afronding van de besluitvorming over wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor 2015 laat nog even op zich wachten. Wij verwachten u omstreeks 1 februari 2015 te kunnen berichten. De voorwaarden 2014 gelden tot nadere aankondiging ongewijzigd, met uitzondering van de Distributieregeling AC. 19 Dec 2014 00:04:00 Indexering vergoeding 2015 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/december/indexering-vergoeding-2015.html Omdat de AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand wordt uitgesteld, worden de vergoedingen van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 per 1 januari 2015 zoals gebruikelijk geïndexeerd. 19 Dec 2014 00:02:00 Indexering inkomensnormen 2015 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/december/indexering-inkomensnormen-2015.html Omdat de AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand wordt uitgesteld, worden de inkomensnormen per 1 januari 2015 zoals gebruikelijk geïndexeerd. 19 Dec 2014 00:01:00 Uitstel AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/december/uitstel-amvb-stelselvernieuwing-rechtsbijstand.html Op 15 december jl. zou de Eerste Kamer debatteren over de begroting voor Veiligheid en Justitie. Dit debat is echter uitgesteld. Dit uitstel heeft consequenties voor de inwerkingtreding van de AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand. 19 Dec 2014 00:00:00 Tolk- en vertaalcentrum Nederland (TVcN) nieuwe aanbieder van tolkdiensten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/december/tolk--en-vertaalcentrum-nederland-tvcn-nieuwe-aanbieder-van-tolkdiensten.html TVcN is per 1 januari 2015 de nieuwe aanbieder van tolkdiensten in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat betekent dat u tolken die u vanaf 1 januari a.s. inzet in de gesprekken met uw cliënt, voortaan moet aanvragen bij TVcN in plaats van bij Concorde. Vertaaldiensten vraagt u na 1 januari 2015 onveranderd aan bij Concorde. 18 Dec 2014 00:00:00 Bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/november/bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Vanwege kerst en oud & nieuw zijn de kantoren van de Raad voor Rechtsbijstand enkele dagen telefonisch niet bereikbaar. De afdeling Piket is gedurende deze dagen wel gewoon bereikbaar. 27 Nov 2014 00:00:00 High Trust helpdesk concentratie deskundigheid in de ochtend https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/september/high-trust-helpdesk-concentratie-deskundigheid-in-de-ochtend.html De Raad blijft inzetten op een goede dienstverlening. Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen van een wijziging van onze telefooncentrale, waardoor we u nog beter van dienst kunnen zijn. 29 Sep 2014 00:00:00 Stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand innoveert en vereenvoudigt https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/september/stelsel-gesubsidieerde-rechtsbijstand-innoveert-en-vereenvoudigt.html De in september 2014 verschenen Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2013 laat een lichte stijging van het aantal afgegeven toevoegingen zien. In 2013 heeft de Raad voor Rechtsbijstand ongeveer 450.000 toevoegingen afgegeven. Ook in de eerstelijn is er een toename van het aantal klantactiviteiten. Online voorzieningen blijken daarbij in een behoefte te voorzien. 26 Sep 2014 00:05:00 Cursus ‘Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/september/cursus-%E2%80%98actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand-en-proceskosten%E2%80%99.html De afgelopen tijd is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in wet- en regelgeving voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In deze cursus gaan twee experts, een advocaat en een medewerker van de Raad voor Rechtsbijstand, hier nader op in. Zij laten u verder zien wat dit concreet kan gaan betekenen voor uw eigen praktijk. 26 Sep 2014 00:04:00 Mijn RvR: eindbesluit na 42 dagen automatisch uit overzicht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/september/mijn-rvr-eindbesluit-na-42-dagen-automatisch-uit-overzicht.html 26 Sep 2014 00:03:00 Eigen bijdrage inclusief btw? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/september/eigen-bijdrage-inclusief-btw.html Het antwoord op de vraag of u btw moet afdragen over de opgelegde eigen bijdrage luidt bevestigend. De eigen bijdrage die wordt opgelegd bij toekenning van gesubsidieerde rechtsbijstand is inclusief btw. De hoogte van de btw berekent u door de eigen bijdrage te delen door het btw-percentage. 26 Sep 2014 00:01:00 Nieuwe en gewijzigde werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/september/nieuwe-en-gewijzigde-werkinstructies.html In vrijwel iedere (zaakcodegerelateerde) werkinstructie vindt u onderdelen van ons beleid over het bereik van de toevoeging. Voor een goed begrip van en inzicht in dat beleid hebben we het beleid samengevoegd in één overzichtelijke werkinstructie Bereik. De losse beleidsfragmenten zijn uit de overige werkinstructies gehaald, u wordt in plaats daarvan verwezen naar de toepasselijke onderdelen in de werkinstructie Bereik. 26 Sep 2014 00:00:00 ‘Leerzame en verhelderende scholingsbijeenkomsten’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/september/%E2%80%98leerzame-en-verhelderende-scholingsbijeenkomsten%E2%80%99.html Speciaal om High Trust-advocaten en secretarieel medewerkers te ondersteunen organiseren we op elk regiokantoor High Trust-scholingsbijeenkomsten. De eerste reacties zijn positief: “Advocaten geven aan dat ze de bijeenkomsten leerzaam en verhelderend vinden”, vertelt relatiemanager Everdine Coumans. 22 Sep 2014 00:04:00 ‘Relatie met Raad is opener en gelijkwaardiger’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/september/%E2%80%98relatie-met-raad-is-opener-en-gelijkwaardiger%E2%80%99.html Het Assense advocatenkantoor LM advocaten van Marion Arends onderging met succes de eerste High Trust-steekproef. Niet alleen het goede resultaat leidde tot tevredenheid bij Arends en haar compagnon Louise van der Veen. Ook de aanpak van de Raad - open, gelijkwaardig en deskundig - viel in goede aarde. 22 Sep 2014 00:03:00 Op Kenniswijzer: werkinstructie steekproef High Trust https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/september/op-kenniswijzer-werkinstructie-steekproef-high-trust.html Alle informatie over de uitvoering van de steekproef is in een werkinstructie opgenomen. Deze wordt op 1 oktober 2014 gepubliceerd op Kenniswijzer. 22 Sep 2014 00:02:00 Omzetten High Trust-convenanten naar onbepaalde tijd https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/september/omzetten-high-trust-convenanten-naar-onbepaalde-tijd.html De samenwerking op basis van High Trust is gericht op duurzaamheid. Een relatie die Raad en High Trust-kantoren langdurig met elkaar aangaan. Het is logisch om daar niet meer elke keer een nieuw convenant voor af te sluiten. Daarom gaan we over van de nu nog beperkte looptijd van de High Trust-convenanten naar een High Trust-samenwerking voor onbepaalde tijd. 22 Sep 2014 00:01:00 Uitnodiging tot samenwerken op basis van High Trust https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/september/uitnodiging-tot-samenwerken-op-basis-van-high-trust.html De Raad gaat, in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten, de komende maanden kantoren uitnodigen voor het aangaan van een High Trust-samenwerking. Ruim twee derde van het totaal aantal toevoegingen geven we nu al af op basis van High Trust. Hierbij vindt controle achteraf (via een steekproef) plaats. 22 Sep 2014 00:00:00 Inschrijving per specialisatie of rechtsterrein noodzakelijk https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/augustus/inschrijving-per-specialisatie-of-rechtsterrein-noodzakelijk.html Voor een aantal rechtsterreinen en specialisaties moet u aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om toevoegingen te kunnen aanvragen. Voor deze rechtsterreinen/specialisaties moet u zich afzonderlijk inschrijven bij de Raad. 28 Aug 2014 00:02:00 Telefonische dienstverlening https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/augustus/telefonische-dienstverlening.html De Raad werkt voortdurend aan een goede en waar mogelijk verbetering van de dienstverlening. Zo verwachten we in het najaar van 2014 de telefonische bereikbaarheid van alle helpdesks verder uit te kunnen breiden. Daar treffen we nu al de voorbereidingen voor. 28 Aug 2014 00:00:00 Cursus ‘Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/juli/cursus-%E2%80%98actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand-en-proceskosten%E2%80%99.html De afgelopen tijd is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in wet- en regelgeving voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In deze cursus gaan twee experts, een advocaat en een medewerker van de Raad voor Rechtsbijstand, hier nader op in. Zij laten u verder zien wat dit concreet kan gaan betekenen voor uw eigen praktijk. 31 Jul 2014 00:03:00 Innovatieportaal Rechtsbestel gelanceerd https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/juli/innovatieportaal-rechtsbestel-gelanceerd.html Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft eind juni 2014 het Innovatieportaal Rechtsbestel gelanceerd. Innovatierechtsbestel.nl is een online platform waar juridische professionals van de rechtspraak, advocatuur, gerechtsdeurwaarders en andere organisaties uit het rechtsbestel hun ideeën kunnen indienen. Het portaal is specifiek bedoeld om ideeën voor innovaties te genereren, samenhang en verbinding tussen de innovaties te stimuleren en professionals de mogelijkheid geven innovaties te volgen. 31 Jul 2014 00:02:00 Verslag miniconferentie Twintig jaar Wrb https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/mei/verslag-miniconferentie-twintig-jaar-wrb.html ‘Samen werken aan de toegang tot het recht’ stond centraal tijdens de conferentie in Den Haag op 22 mei 2014. Vele verschillende partijen uit de rechtsketen waren met 130 personen aanwezig om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. 28 May 2014 00:00:00 Meld u aan voor de miniconferentie twintig jaar Wet op de rechtbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/april/meld-u-aan-voor-de-miniconferentie-twintig-jaar-wet-op-de-rechtbijstand.html De Raad voor Rechtsbijstand organiseert, samen met de leerstoel Sociale Rechtshulp, op donderdagmiddag 22 mei 2014 een miniconferentie in Den Haag. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. U bent van harte welkom. Hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. 24 Apr 2014 00:05:00 Klanttevredenheidsonderzoek toevoegingsgebruikers https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/april/klanttevredenheidsonderzoek-toevoegingsgebruikers.html In het najaar van 2013 is er voor de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand, editie 2013, een online enquête afgenomen onder ruim 250 toevoegingsgebruikers. Uit de enquête blijkt dat toevoegingsgebruikers de dienstverlening van de advocaten en mediators gemiddeld een 7,8 geven, net zoals in 2009. 24 Apr 2014 00:04:00 Kiezen van de juiste zaakcode https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/april/kiezen-van-de-juiste-zaakcode.html Vraagt u via Mijn RvR de toevoeging aan? Het is dan zowel voor u, als voor de Raad belangrijk dat u de juiste zaakcode voor de toevoeging kiest. De juiste zaakcode heeft invloed op de vergoeding en daardoor gevolgen voor de (juiste) declaratie. 24 Apr 2014 00:02:00 Meld u aan voor de miniconferentie twintig jaar Wet op de rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/april/meld-u-aan-voor-de-miniconferentie-twintig-jaar-wet-op-de-rechtsbijstand.html De Raad voor Rechtsbijstand wil deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren we, samen met de leerstoel Sociale Rechtshulp, op donderdagmiddag 22 mei 2014 een miniconferentie. 17 Apr 2014 00:01:00 Gesubsidieerde rechtsbijstand: focus op vooruitkijken en verbeteren https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/maart/gesubsidieerde-rechtsbijstand-focus-op-vooruitkijken-en-verbeteren.html De Raad werkt steeds digitaler, bezwaren worden proactief afgehandeld en burgers krijgen steeds meer online tools in handen om (echtscheidings)conflicten zelf op te lossen. Het invoeren van de administratieve werkwijze ‘High Trust’ gaat voorspoedig; inmiddels verloopt 65% van alle aanvragen via deze wijze. De Raad voor Rechtsbijstand doet meer met minder middelen. Tegelijkertijd innoveert de Raad. 31 Mar 2014 00:00:00 Betalingen voortaan op woensdag https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/maart/betaling-voortaan-op-woensdag.html Regelmatig krijgt de Raad de vraag of de wekelijkse betaling vervroegd kan worden, zodat de betaling voor het weekend is bijgeschreven. Om aan deze wens tegemoet te komen voeren wij vanaf 2 april 2014 uw wekelijkse betaling op woensdag uit. Uw betaling wordt dan in de loop van de donderdag, uiterlijk vrijdag, op uw rekening bijgeschreven. 27 Mar 2014 00:04:00 Cursus 'Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten' https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/maart/cursus-%E2%80%98actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand-en-proceskosten%E2%80%99.html OSR Juridische Opleidingen biedt een actualiteitencursus aan over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). U wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van rechtsbijstand binnen het stelsel. Ook wordt ingegaan op de inschrijfvoorwaarden voor de per 1 juli 2014 in te voeren specialisatie slachtofferzaken en de later dit jaar in te voeren specialisatie bijzondere curator. 27 Mar 2014 00:03:00 Jurisprudentie tot en met derde kwartaal 2013 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/maart/jurisprudentie-tot-en-met-derde-kwartaal-2013-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het derde kwartaal van 2013. 27 Mar 2014 00:02:00 Gewijzigde werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/maart/gewijzigde-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Een aantal werkinstructies wijzigt per 1 april 2014. De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met: uitzondering verhoogde eigen bijdrage in personen-/ familierechtzaken, toepasselijke zaakcategorie bij geschil echtscheidingsconvenant, OM-afdoening/Officierszitting en Voetbalwet. 27 Mar 2014 00:01:00 Extra code op beschikking van de Raad https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/januari/extra-code-op-beschikking-van-de-raad.html Sinds kort staat op de beschikkingen een extra code in de rechter bovenhoek. De code vergemakkelijkt het postsorteerproces binnen de Raad. U hoeft deze code echter niet in uw communicatie naar de Raad te gebruiken. Hiervoor gebruikt u de bij u bekende kenmerken als toevoegkenmerk en BAR-nummer. 30 Jan 2014 00:06:00 Nieuw contract met Concorde voor vertaaldiensten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/januari/nieuw-contract-met-concorde-voor-vertaaldiensten.html Na een aanbesteding van de opdracht tot uitvoering van vertaaldiensten in de gesubsidieerde rechtbijstand heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie het contract gegund aan de Concorde Group. Het nieuwe contract is op 1 januari 2014 ingegaan en borduurt voor een belangrijk deel voort op bestaande afspraken en procedures. 30 Jan 2014 00:02:00 Jurisprudentie op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/januari/jurisprudentie-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het tweede kwartaal van 2013. 30 Jan 2014 00:01:00 Over op Europees betaalsysteem https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/januari/over-op-europees-betaalsysteem.html Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. SEPA, dat staat voor de Single Euro Payment Area, zorgt ervoor dat betalingen in en tussen de aangesloten landen gestandaardiseerd en eenvoudiger worden. Deze landen gaan allemaal werken met internationale bankrekeningnummers, ook voor het interne betalingsverkeer. 8 Jan 2014 00:04:00 Mijn RvR: invullen juiste gegevens belangrijk https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/januari/mijn-rvr-invullen-juiste-gegevens-belangrijk.html Via Mijn RvR kunt u als advocaat diverse formulieren kiezen voor het aanvragen van een toevoeging. Uw digitale aanvraag wordt automatisch geregistreerd, met de door u ingevulde gegevens. Neemt uw kantoor deel aan High Trust? De toevoeging (straf, civiel) wordt geautomatiseerd afgegeven, volgens de door u ingevulde gegevens. De Raad controleert uw aanvraag dus niet meer, ook inhoudelijk niet. Het is daarom van belang dat u de juiste cliëntgegevens en eventuele partner- en adresgegevens invult. 8 Jan 2014 00:03:00 Importeren gegevens vanuit uw kantoorapplicaties naar Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/januari/importeren-gegevens-vanuit-uw-kantoorapplicaties-naar-mijn-rvr.html In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de voortgang van de koppeling van uw kantoorapplicaties met Mijn RvR. Wij hebben inmiddels de eerste voorbereidingen voor het importeren van gegevens uit uw kantoorapplicatie naar Mijn RvR gerealiseerd. 8 Jan 2014 00:02:00 Overzicht wijzigingen in Mijn RvR per 10 januari 2014 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/januari/overzicht-wijzigingen-in-mijn-rvr-per-10-januari-2014.html In dit overzicht tonen wij u de wijzigingen in Mijn RvR die vanaf vrijdag 10 januari 2014 operationeel zijn. 8 Jan 2014 00:01:00 Onderhoud Mijn RvR op 9 januari 2014 voor verbeterde functionaliteit https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2014/januari/onderhoud-mijn-rvr-op-9-januari-2014-voor-verbeterde-functionaliteit.html Op donderdag 9 januari 2014 voeren we in de middag en avond een aantal gewenste verbeterde functionaliteiten en aanpassingen door in Mijn RvR. Mijn RvR is tijdens deze werkzaamheden niet beschikbaar. 8 Jan 2014 00:00:00 Bereikbaarheid rond de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/december/bereikbaarheid-rond-de-feestdagen.html Vanwege kerst en oud & nieuw zijn de kantoren van de Raad voor Rechtsbijstand enkele dagen telefonisch niet bereikbaar. De afdeling Piket is gedurende deze dagen wel gewoon bereikbaar. 24 Dec 2013 00:08:00 Koppeling kantoorapplicaties, meer dan een technische verbinding https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/december/koppeling-kantoorapplicaties-meer-dan-een-technische-verbinding.html Binnenkort wordt het mogelijk om via een koppeling met uw kantoorapplicatie (bepaalde) cliënt- en zaaksgegevens automatisch over te zetten naar Mijn RvR. De Raad voor Rechtsbijstand komt daarmee graag tegemoet aan een bij de advocatuur bestaande wens. 24 Dec 2013 00:07:00 Overzicht betaaldata 2014 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/december/overzicht-betaaldata-2014.html In 2014 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 24 Dec 2013 00:05:00 Indexering vergoeding 2014 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/december/indexering-vergoeding-2014.html Per 1 januari 2014 indexeert de regering het basisbedrag voor de vergoeding van toevoegingen. Het nieuwe bedrag is uitsluitend van toepassing op toevoegingen die op of na 1 januari 2014 worden afgegeven. 24 Dec 2013 00:04:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdragen 2014 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdragen-2014.html Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen, die zijn ingediend vanaf 1 januari 2014. 24 Dec 2013 00:03:00 Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2014 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/december/inschrijvingsvoorwaarden-mediators-2014.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2014, in december 2013 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de voorwaarden goedgekeurd. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 24 Dec 2013 00:02:00 Gebruik Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/november/gebruik-mijn-rvr.html Via Mijn RvR kunt u als advocaat direct online een aanvraag voor diverse toevoegingen en declaraties indienen. 91% van alle eerste aanvragen komen tegenwoordig binnen via Mijn RvR. Van de aanvragen voor een vergoeding is dit al 87% en extra uren ook 87%. Lees wat u nog meer via Mijn RvR kunt regelen. 28 Nov 2013 00:02:00 Gewijzigde werkinstructies op Kenniswijzer per 1 december 2013 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/november/gewijzigde-werkinstructies-op-kenniswijzer-per-1-december-2013.html Een aantal werkinstructies is per 1 december 2013 gewijzigd. Zo is de draagkrachtberekening voor minderjarigen die een geschil hebben met hun ouders gewijzigd. 28 Nov 2013 00:00:00 Deelnemers gezocht voor onderzoek over scheiden https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/oktober/deelnemers-gezocht-voor-onderzoek-over-scheiden.html De faculteit Psychologie van de Universiteit Twente voert in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand een onderzoek onder burgers uit naar scheidingen. 31 Oct 2013 00:04:00 Concentratie werkzaamheden: mediation in Amsterdam https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/oktober/concentratie-werkzaamheden-mediation-in-amsterdam.html Sinds de fusie werkt de Raad aan verbetering van de dienstverlening. Dit gebeurt in stappen. In dat kader gaan we alle mediationaanvragen voortaan op het regiokantoor Amsterdam verwerken. 31 Oct 2013 00:03:00 Cursus ‘Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/oktober/cursus-%E2%80%98actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand-en-proceskosten%E2%80%99.html De OSR biedt een actualiteitencursus aan over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). Ook dit jaar is er weer een aantal wijzigingen aangebracht in de Wrb en aanverwante besluiten, andere staan op het punt van invoeren. 1 Oct 2013 00:03:00 Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2012: stijging aantal toevoegingen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/oktober/monitor-gesubsidieerde-rechtsbijstand-2012-stijging-aantal-toevoegingen.html De stijging van het aantal afgegeven toevoegingen doet zich vrijwel overal voor. Dat staat in de begin september 2013 verschenen Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2012. 1 Oct 2013 00:01:00 Tweede verlaging van het basisbedrag https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/september/tweede-verlaging-van-het-basisbedrag.html De toevoegingsvergoeding is per 1 januari 2012 met een eerste tranche verlaagd. Het basisbedrag wordt nu met een tweede tranche van 2% verlaagd en bedraagt voor toevoegingen verleend vanaf 1 oktober 2013 € 104,85. 20 Sep 2013 00:06:00 Afschaffing anticumulatiebepaling https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/september/afschaffing-anticumulatiebepaling.html Het Besluit schaft de anticumulatiebepaling af. Als overweging daarvoor geldt volgens de Nota van Toelichting het uitgangspunt dat de burger eerst zelf moet proberen zijn eigen probleem op te lossen en/of naar alternatieve oplossingen moet zoeken alvorens een beroep te doen op het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. 20 Sep 2013 00:05:00 Opnieuw eigen bijdrage bij toestemming voor besteden extra uren https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/september/opnieuw-eigen-bijdrage-bij-toestemming-voor-besteden-extra-uren.html Het nieuwe artikel 2c Bebr bepaalt dat opnieuw een eigen bijdrage verschuldigd is, wanneer er toestemming wordt verleend voor extra uren. Deze bepaling gaat alleen op voor de rechtzoekenden die al een eigen bijdrage opgelegd hebben gekregen. De nieuwe eigen bijdrage is per toevoeging éénmaal verschuldigd. 20 Sep 2013 00:04:00 Opnieuw eigen bijdrage bij opvolgend deskundigenoordeel https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/september/opnieuw-eigen-bijdrage-bij-opvolgend-deskundigenoordeel.html Er moet volgens artikel 2b Bebr opnieuw een eigen bijdrage worden betaald wanneer een opvolgend rechtsbijstandverlener, als bedoeld in de artikelen 9 en 20 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, over een zaak oordeelt waarvoor een toevoeging is verleend aan een andere rechtsbijstandverlener die niet werkzaam is in hetzelfde samenwerkingsverband. 20 Sep 2013 00:03:00 Kiezen van de juiste zaakcode https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/augustus/kiezen-van-de-juiste-zaakcode.html Vraagt u via Mijn RvR de toevoeging aan, dan kiest u zelf de zaakcode die op de toevoeging komt te staan. Het is zowel voor u, als voor de Raad belangrijk dat u de juiste zaakcode kiest. 29 Aug 2013 00:01:00 Hoe vind ik mijn weg op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/augustus/hoe-vind-ik-mijn-weg-op-kenniswijzer.html Dient u onder High Trust een aanvraag voor toevoeging of vaststelling in, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de aanvraag. De Raad ondersteunt u daarbij met de interne werkinstructies die op Kenniswijzer zijn gepubliceerd. 29 Aug 2013 00:00:00 Scholingsbijeenkomsten voor High Trust https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/mei/scholingsbijeenkomsten-voor-high-trust.html Komende maanden organiseren we scholingsbijeenkomsten om u te ondersteunen bij uw aanvragen. Het gebruik van Mijn RvR en de Kenniswijzer staan daarbij centraal. Bent u High Trust-advocaat? Dan is onderstaand bericht voor u van belang. 30 May 2013 00:05:00 Nu ook werkinstructies mediation op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/mei/nu-ook-werkinstructies-mediation-op-kenniswijzer.html Vanaf 1 juni vindt u op Kenniswijzer de werkinstructies voor het beoordelen van de aanvraag voor een toevoeging, declaratie en extra uren bij mediation. Deze werkinstructies vervangen de Leidraad mediation. 30 May 2013 00:04:00 High Trust steeds meer de standaard werkwijze https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/mei/high-trust-steeds-meer-de-standaard-werkwijze.html De High Trust-vorm van samenwerking betekent voor u en voor de medewerkers van de Raad een verandering. De verhoudingen en communicatie tussen advocaat en onze medewerkers verschuiven naar een meer gelijkwaardige en begripvolle relatie. 30 May 2013 00:00:00 Centraal postadres https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/maart/centraal-postadres-herhaling.html Er is sinds kort één centraal postadres voor al uw aanvragen bij de Raad. Daarnaast is het niet meer mogelijk uw post naar ons te faxen. Maak zoveel mogelijk gebruik van Mijn RvR. Ook voor het indienen van declaraties. 28 Mar 2013 00:02:00 Centraal postadres https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/maart/centraal-postadres.html Er is sinds kort één centraal postadres voor al uw aanvragen bij de Raad. Daarnaast is het niet meer mogelijk uw post naar ons te faxen. Maak zoveel mogelijk gebruik van Mijn RvR. Ook voor het indienen van declaraties. 21 Mar 2013 00:00:00 Centraal postadres https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/februari/centraal-postadres.html Vanaf 1 maart 2013 heeft de Raad één centraal postadres. Daarnaast is het niet meer mogelijk uw post naar de Raad te faxen. Maak zoveel mogelijk gebruik van Mijn RvR. 21 Feb 2013 00:00:00 Inschrijvingsvoorwaarden 2013 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/januari/inschrijvingsvoorwaarden-2013.html De inschrijvingsvoorwaarden voor 2013 zijn bekend. Hierover bent u via onze e-nieuwsbrief op donderdag 27 december 2012 geïnformeerd. Een van de wijzigingen heeft betrekking op het maximum aantal piketroosters waarop een advocaat ingeschreven kan worden. 31 Jan 2013 00:04:00 Gewijzigde werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/januari/gewijzigde-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Een aantal werkinstructies is gewijzigd. Zo is bijvoorbeeld per 1 januari 2013 het beleid over ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing terug te vinden onder de werkinstructie met zaakcode P043. Per 1 februari 2013 is ook een aantal tekstverduidelijkingen doorgevoerd. 31 Jan 2013 00:02:00 Helft toevoegingen op basis van High Trust https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2013/januari/helft-toevoegingen-op-basis-van-high-trust.html Op 1 januari 2013 bereikte de High Trust-deelname een mijlpaal: 50% van de door de Raad verstrekte toevoegingen geven we af op basis van High Trust. Met de verwachte verdere groei in 2013 ontwikkelt High Trust zich in toenemende mate tot de standaard werkwijze van de Raad. 31 Jan 2013 00:00:00 Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2013 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/december/inschrijvingsvoorwaarden-mediators-2013.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2013 in december 2012 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de voorwaarden goedgekeurd. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 27 Dec 2012 00:01:00 Overzicht betaaldata 2013 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/december/overzicht-betaaldata-2013.html In 2013 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 19 Dec 2012 00:04:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2013 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2013.html Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2013. 19 Dec 2012 00:02:00 Indexering vergoeding https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/december/indexering-vergoeding.html Per 1 januari 2013 indexeert de regering het basisbedrag voor de vergoeding van toevoegingen. Het nieuwe bedrag is uitsluitend van toepassing op toevoegingen die op of na 1 januari 2013 worden afgegeven. 19 Dec 2012 00:01:00 Aanvragen voortaan via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/december/aanvragen-voortaan-via-mijn-rvr.html Meerdere veelgebruikte aanvraagformulieren zijn vanaf 1 januari 2013 alleen nog via Mijn RvR beschikbaar. Meld u daarom nu aan voor Mijn RvR. Met Mijn RvR heeft u altijd toegang tot de meest actuele aanvraagformulieren. U dient de aanvraag online in en daarmee kan de Raad uw aanvraag sneller behandelen. 19 Dec 2012 00:00:00 Belang correcte aanvraag in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/november/belang-correcte-aanvraag-in-mijn-rvr.html Sinds enige tijd kunt u uw aanvragen voor toevoegingen en declaraties online indienen via Mijn RvR. Door goed gebruik van Mijn RvR kan de Raad uw aanvraag sneller behandelen. Hierbij enkele tips. 30 Nov 2012 00:01:00 Is de eigen bijdrage niet betaald? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/november/is-de-eigen-bijdrage-niet-betaald.html Een rechtzoekende is verplicht de eigen bijdrage op de toevoeging aan u, zijn rechtsbijstandverlener, te betalen. Zonder tegenbericht gaat de Raad ervan uit dat de rechtzoekende de eigen bijdrage aan u betaalt. Doet de rechtzoekende dit niet? Dan kunt u bij ons een verzoek indienen om de toevoeging tussentijds te beëindigen. 30 Nov 2012 00:00:00 Stijgend aantal High Trust-kantoren https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/november/stijgend-aantal-high-trust-kantoren.html Sinds 2011 is er een nieuwe werkwijze op basis van High Trust. Ruim 400 advocatenkantoren werken inmiddels met High Trust. De High Trust-werkwijze wordt in de toekomst de standaard in relatie met de advocatuur. 30 Nov 2012 00:00:00 Nieuwe Rechtwijzer voor burger online https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/november/nieuwe-rechtwijzer-voor-burger-online.html In 2007 lanceerde de Raad voor het eerst de applicatie voor burgers: Rechtwijzer. Via deze tool kon de burger een advies of verwijzing krijgen bij het oplossen van zijn conflict of probleem. Sinds 20 oktober 2012 staat er een nieuwe versie van de Rechtwijzer online. 7 Nov 2012 00:04:00 Aanvragen voortaan via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/november/aanvragen-voortaan-via-mijnrvr.html Met MijnRvR heeft u altijd toegang tot de meest actuele aanvraagformulieren. 7 Nov 2012 00:02:00 Concentratie extra uren zaken https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/november/concentratie-extra-uren-zaken.html Alle werkzaamheden voor extra urenzaken (bewerkelijke zaken) zijn bij het regiokantoor Den Haag ondergebracht. Op deze manier zorgen we voor een uniforme dienstverlening en korte en stabiele doorlooptijden. 7 Nov 2012 00:01:00 Landelijke informatiedag 'Los je Conflict Op!' https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/oktober/landelijke-informatiedag-los-je-conflict-op.html Op 20 oktober 2012 organiseert de Raad voor Rechtsbijstand in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Universiteit van Tilburg een informatiedag voor de burger. Via workshops, persoonlijk advies en informatiestands leren bezoekers wat zij zelf kunnen doen om een probleem op te lossen en waar zij terecht kunnen voor hulp. 3 Oct 2012 00:04:00 Monitor 2011: Daling aantal toevoegingen zet door https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/oktober/monitor-2011-daling-aantal-toevoegingen-zet-door.html De Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2011, laat zien dat de daling in het aantal afgegeven toevoegingen in 2010, zich in 2011 voortzette. In 2011 zijn door de Raad ongeveer 414.000 toevoegingen afgegeven. 3 Oct 2012 00:03:00 Update dienstverlening: snellere reactietijden en werkzaamheden https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/oktober/update-dienstverlening-snellere-reactietijden-en-werkzaamheden.html Op veel fronten tegelijk werkt de Raad aan verbetering van de dienstverlening. Sinds 1 oktober is het voor alle advocaten mogelijk van het webportaal gebruik te maken. Een kleine veertig procent van de toevoegingen is nu onder het bereik van High Trust. In de komende 15 maanden willen we dit bereik zo groot mogelijk maken. De afhandeling van een aanvraag en een declaratie gaan hierdoor makkelijker en veel sneller. Vijftig procent van alle toevoegaanvragen gaat binnen 10 werkdagen en als het goed is gaat ook dit percentage nog voor het eind van het jaar stevig omhoog. 3 Oct 2012 00:02:00 Verandering in voorschotregeling https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/september/verandering-in-voorschotregeling.html Neemt u deel aan de voorschotregeling? Per 1 oktober 2012 ontvangt u 25 procent van het kwartaalvoorschot. Steeds meer advocaten stappen over op een snellere wekelijkse betaling. 11 Sep 2012 00:02:00 Onderzoek naar verbetering dienstverlening https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/september/onderzoek-naar-verbetering-dienstverlening.html Wij onderzoeken regelmatig of onze dienstverlening aan u, als advocaat of mediator, aansluit bij uw verwachtingen en waar verbetering mogelijk is. 11 Sep 2012 00:01:00 Specialisatie 'Personen- en Familirecht': inschrijvingsformulieren op www.rvr.org https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/september/specialisatie-personen--en-familierecht-inschrijvingsformulieren-op-www.rvr.org.html Sinds 1 juli 2012 gelden deskundigheidseisen voor de specialisatie 'Personen- en Familierecht'. Per 1 januari 2013 mogen alleen advocaten en mediators die gespecialiseerd zijn toevoegingen aanvragen op het gebied van personen- en familierecht. 11 Sep 2012 00:00:00 Btw verhoging per 1 oktober 2012 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/september/btw-verhoging-per-1-oktober-2012.html Per 1 oktober 2012 stijgt het btw-tarief van 19 % naar 21 %. Het btw-tarief hangt af van de datum waarop de werkzaamheden zijn afgerond. 11 Sep 2012 00:00:00 Veelgestelde vragen over het opnieuw opgeven van uw voorkeursgebieden https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/augustus/veelgestelde-vragen-over-het-opnieuw-opgeven-van-uw-voorkeursgebieden.html 28 Aug 2012 00:01:00 Koppeling gegevens Raad en Loket: mediators ontvangen binnenkort brief over opgeven affiniteiten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/augustus/koppeling-gegevens-raad-en-loket-mediators-ontvangen-binnenkort-brief-over-opgeven-affiniteiten.html De Raad en het Juridisch Loket (HJL) gaan de gegevensbestanden van mediators aan elkaar koppelen. Hiervoor is het nodig dat u uw affiniteiten opnieuw aan ons doorgeeft. 28 Aug 2012 00:00:00 Werkinstructies vaststellen vervangen ‘Handboek Vergoedingen’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/juli/werkinstructies-vaststellen-vervangen-%E2%80%98handboek-vergoedingen%E2%80%99.html Per 1 juli 2012 is het ‘Handboek Vergoedingen’ komen te vervallen. Het vergoedingenbeleid vindt u voortaan terug in de ‘werkinstructies vaststellen’ op Kenniswijzer. 12 Jul 2012 00:05:00 Cliënt ontvangt uitleg bij brief van de Raad https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/juli/client-ontvangt-uitleg-bij-brief-van-de-raad.html Een rechtzoekende ontvangt bij een beslissing van de Raad extra uitleg over de voorwaarden rondom de toevoeging. De ‘Uitleg bij de brief’ helpt om uw cliënt zo goed mogelijk te informeren over de voorwaarden bij het aanvragen van een toevoeging. 12 Jul 2012 00:02:00 Gewijzigde werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/juli/gewijzigde-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Sinds 1 juli 2012 is een aantal werkinstructies gewijzigd op Kenniswijzer. Onder andere voor strafpiket en schadevergoeding na voorlopige hechtenis. 12 Jul 2012 00:01:00 Meest gestelde vragen personen- en familierecht https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/juni/meest-gestelde-vragen-personen--en-familierecht.html Sinds 1 juli 2012 gelden er deskundigheidseisen en een gedragscode voor de specialisatie ‘Personen- en Familierecht’. Per 1 januari 2013 mogen alleen advocaten en mediators die gespecialiseerd zijn toevoegingen aanvragen op het gebied van personen- en familierecht. Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen. 21 Jun 2012 00:03:00 Werkinstructies vervangen ‘Handboek Vergoedingen’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/juni/werkinstructies-vervangen-%E2%80%98handboek-vergoedingen%E2%80%99.html Per 1 juli 2012 vervalt het ‘Handboek Vergoedingen’. Het vergoedingenbeleid is dan volledig verwoord in de werkinstructies vaststellen. Deze vervangen het handboek op Kenniswijzer. 21 Jun 2012 00:01:00 De Kenniswijzer: alle informatie op één plek https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/mei/de-kenniswijzer-alle-informatie-op-een-plek.html De benodigde informatie om een aanvraag voor een toevoeging te kunnen invullen vindt u voortaan verzameld op één plek in de Kenniswijzer. Hier vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie in samenhang met elkaar. 10 May 2012 00:01:00 High Trust enquête: enthousiaste reacties van advocaten https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/mei/high-trust-enquete-enthousiaste-reacties-van-advocaten.html Meer dan 40% van de High Trust advocaten heeft afgelopen maand meegewerkt aan een enquête over High Trust. De resultaten geven ons een goed beeld hoe de introductie van de nieuwe werkwijze verloopt en wat advocaten belangrijk vinden binnen de samenwerking. 10 May 2012 00:00:00 Nieuw: specialisatie ‘Personen- en Familierecht’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/april/nieuw-specialisatie-%E2%80%98personen--en-familierecht%E2%80%99.html Vanaf 1 juli 2012 introduceren we deskundigheidseisen en een gedragscode voor de specialisatie ‘Personen- en Familierecht’. Per 1 januari 2013 mogen alleen advocaten en mediators die gespecialiseerd zijn toevoegingen aanvragen op het gebied van personen- en familierecht. 11 Apr 2012 00:05:00 Deskundigheidseisen ‘Internationale Kinderontvoeringszaken’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/april/deskundigheidseisen-%E2%80%98internationale-kinderontvoeringszaken%E2%80%99.html Sinds kort is het mogelijk u in te schrijven voor de specialisatie ‘Internationale Kinderontvoeringszaken’. Alleen advocaten die voldoen aan de eisen mogen voor dit rechtsterrein toevoegingen aanvragen. 11 Apr 2012 00:04:00 Wijzigingen in werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/april/wijzigingen-in-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Per 1 april hebben we wijzigingen doorgevoerd in de interne werkinstructies op Kenniswijzer. Daarnaast is de werkinstructie grensoverschrijdende geschillen toegevoegd. 11 Apr 2012 00:01:00 Jaarverslag 2011: Rechtvaardige oplossing voor de burger https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/maart/jaarverslag-2011-rechtvaardige-oplossing-voor-de-burger.html Toegang tot een rechtvaardige oplossing is voor de Raad een belangrijk onderdeel van de democratische samenleving. Uitbreiding van het scala aan mogelijkheden om juridische problemen aan te pakken is een belangrijke voorwaarde voor burgers om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. 26 Mar 2012 00:00:00 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/februari/hoe-lang-stukken-bewaren.html Voor de accountantscontrole van de Raad kunnen stukken uit uw dossiers opgevraagd worden. Het is goed hier rekening mee houden als u deelneemt aan High Trust. 17 Feb 2012 00:02:00 Onderzoek High Trust https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/februari/onderzoek-high-trust.html Sinds 2011 voeren we de nieuwe werkwijze ‘High Trust’ in. Eind februari houden we een online onderzoek om uw oordeel over de werkwijze en samenwerking te polsen. 17 Feb 2012 00:01:00 Checklist High Trust https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/februari/checklist-high-trust.html Om u te ondersteunen bij de aanvraag voor een toevoeging en vergoeding bij High Trust, hebben we een aparte checklist opgesteld die geldt bij de steekproefcontrole en één voor de één-op-ééncontrole. 17 Feb 2012 00:00:00 Start hercontrole inkomens https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2012/januari/start-hercontrole-inkomens.html Vanaf 23 januari 2012 start de Raad met het hercontroleren van inkomensgegevens van cliënten. Dit doen we bij voorlopig verstrekte toevoegingen. Hierbij was het verzamelinkomen, ten tijde van de aanvraag, nog niet vastgesteld door de Belastingdienst. 19 Jan 2012 00:00:00 Verlaging vergoeding https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/december/verlaging-vergoeding.html Per 1 januari 2012 verlaagt de regering het basisbedrag voor de vergoeding van toevoegingen. Het bedrag van januari 2011 is met 5% verlaagd vanwege de bezuinigingen. 21 Dec 2011 00:05:00 Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2012 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/december/inschrijvingsvoorwaarden-mediators-2012.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2012 in december 2011 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de voorwaarden goedgekeurd. 21 Dec 2011 00:03:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2012 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2012.html Vanaf 1 januari 2012 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2012. 21 Dec 2011 00:01:00 Concentratie werkzaamheden: asiel in Arnhem https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/december/concentratie-werkzaamheden-asiel-in-arnhem.html Sinds de start van de fusie werkt de Raad aan verbetering van de dienstverlening aan u als advocaat en mediator. Dit gebeurt in stappen die in de loop van 2012 resulteren in korte en stabiele doorlooptijden. Eén daarvan is het concentreren van specifieke werkgebieden. 14 Dec 2011 00:03:00 Overzicht betaaldata 2012 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/december/overzicht-betaaldata-2012.html In 2012 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 14 Dec 2011 00:02:00 Beter toezicht op gefinancierde rechtshulp https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/december/beter-toezicht-op-gefinancierde-rechtshulp.html De Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand gaan meer informatie uitwisselen om het toezicht op gefinancierde rechtshulp te verbeteren. De Raad voor Rechtsbijstand en de lokale dekens, die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op advocaten, hebben afgesproken in een eerder stadium signalen met elkaar te delen als zij gedragingen van advocaten zorgelijk vinden. Zo kunnen ze effectiever opereren en sneller ingrijpen als dat nodig is. 14 Dec 2011 00:01:00 Snellere afhandeling aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/december/snellere-afhandeling-aanvraag-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html De Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand hebben afspraken gemaakt om de aanvraag van toevoegingen makkelijker te laten verlopen. Cliënten krijgen hierdoor eerder zekerheid over aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In een zogeheten servicecontract, dat de Orde en de Raad met elkaar hebben afgesloten, ligt de focus voortaan op ‘vertrouwen’ in plaats van ‘controle’. Hiermee stappen advocatuur en Raad uit een geschiedenis van 20 jaar. 14 Dec 2011 00:00:00 Alle post van de Raad op wit papier https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/oktober/alle-post-van-de-raad-op-wit-papier.html De Raad digitaliseert op dit moment haar interne processen zodat u in de toekomst via een webportaal digitaal toevoegingen kunt aanvragen en declareren. Alle beschikkingen printen we voortaan op gewoon wit papier. 26 Oct 2011 00:00:00 Vereenvoudiging vergoeding asielrechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/september/vereenvoudiging-vergoeding-asielrechtsbijstand.html Sinds de invoering van de AA- en VA-procedure op 1 juli 2010 gold een tijdelijke beleidsregel voor de vergoedingen van rechtsbijstand op dit gebied. Het ‘Besluit vergoedingen rechtsbijstand’ is nu gewijzigd. 16 Sep 2011 00:04:00 Klachtencommissie voor asiel https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/september/klachtencommissie-voor-asiel.html De Raad heeft de Klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring (KRAV) ingesteld. 16 Sep 2011 00:03:00 Voorschotregeling https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/september/voorschotregeling.html De voorschotregeling verandert. Dit is het gevolg van de kabinetsmaatregelen om op de uitgaven voor de gesubsidieerde rechtsbijstand te besparen. 16 Sep 2011 00:02:00 Geen stijging meer in de vraag naar rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/september/geen-stijging-meer-in-de-vraag-naar-rechtsbijstand.html Tot 2010 steeg de vraag naar gesubsidieerde rechtsbijstand en contacten met het Juridisch Loket continu. In 2010 is de vraag gestabiliseerd. Een trendbreuk met voorgaande jaren. De Raad heeft in 2010 minder toevoegingen afgegeven dan verwacht kon worden op basis van de trendmatige groei sinds 2000. 16 Sep 2011 00:00:00 High Trust: de nieuwe werkwijze https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/september/high-trust-de-nieuwe-werkwijze.html De Raad voert in 2011 en 2012 de nieuwe werkwijze ‘High Trust’ in. Een aantal advocatenkantoren is daar inmiddels mee gestart. Lees de eerste reacties van hen over de vernieuwde samenwerking in de digitale brochure. 8 Sep 2011 00:00:00 Contact Diagnose en Triage https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/juli/contact-diagnose-en-triage.html De eerste ervaringen en de praktische uitwerking geven aanleiding tot het stellen van vragen. Om deze vragen zo goed en snel mogelijk te kunnen verwerken en beantwoorden hebben we bij zowel het Juridisch Loket als de Raad een speciaal e-mailadres aangemaakt. 29 Jul 2011 00:03:00 Informeren over hulp door het Juridisch Loket https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/juli/informeren-over-hulp-door-het-juridisch-loket.html Als u een cliënt heeft die voor zijn probleem geen advocaat nodig heeft, verwijst u deze door naar het Juridisch Loket. Helaas is het niet mogelijk om u van het vervolg van de zaak op de hoogte te houden. 29 Jul 2011 00:02:00 Terugverwijzen cliënt https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/juli/terugverwijzen-client.html De nieuwe maatregel botst niet met het recht op de vrije advocaatkeuze. Als het Juridisch Loket verwijst dan wordt rekening gehouden met de voorkeur voor een bepaalde advocaat, zolang deze is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. 29 Jul 2011 00:01:00 Wie vraagt een diagnosedocument aan? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/juli/wie-vraagt-een-diagnosedocument-aan.html In de AMvB is opgenomen dat de burger contact moet hebben gehad met het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket kan dus alleen een diagnosedocument verstrekken aan én op verzoek van de burger nadat deze zelf contact met het Juridisch Loket heeft gehad. 29 Jul 2011 00:00:00 Gesubsidieerde rechtsbijstand in 2010 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/juni/gesubsidieerde-rechtsbijstand-in-2010.html Momenteel leggen we de laatste hand aan de ‘Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand’ over het jaar 2010. Dit is de achtste editie alweer. We geven alvast een voorproefje van de belangrijkste trends. 24 Jun 2011 00:02:00 Verhoging vergoedingen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/juni/verhoging-vergoedingen.html Het basisbedrag voor het berekenen van de vergoeding voor een toevoeging en de vergoeding voor administratieve lasten zijn allebei verhoogd. De verhoging geldt per 1 juli 2011. 24 Jun 2011 00:01:00 Eerst naar het Juridisch Loket https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/juni/eerst-naar-het-juridisch-loket.html Vanaf 1 juli 2011 treedt ‘Diagnose en triage’ in werking. De eigen bijdrage voor rechtzoekenden wordt verhoogd, maar zij krijgen € 50,- korting als ze met hun juridisch probleem eerst het Juridisch Loket bezoeken en naar een advocaat worden doorverwezen. 24 Jun 2011 00:00:00 Instaptarief mediaton https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/juni/instaptarief-mediaton.html Sinds 1 januari 2011 is het voor mediators mogelijk om een instaptarief te hanteren. In de module ‘Vind snel een mediator’ is opgenomen of een mediator dit tarief hanteert. 8 Jun 2011 00:01:00 High Trust https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/juni/high-trust.html Transparantie, vertrouwen en begrip. Dat zijn de drie kernwoorden die de nieuwe administratieve werkwijze van de Raad samenvatten. De komende periode voert de Raad voor Rechtsbijstand deze nieuwe werkwijze landelijk in. 8 Jun 2011 00:00:00 Speciale commissie voor mediation https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/mei/speciale-commissie-voor-mediation.html De Raad heeft op 16 november 2010 een onafhankelijke commissie in het leven geroepen die de kwaliteit van mediators kan beoordelen. Het gaat hierbij om mediators waar de rechtbank of het Juridisch Loket naar kunnen verwijzen. 4 May 2011 00:02:00 De Kenniswijzer: alle informatie op één plek https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/april/de-kenniswijzer-alle-informatie-op-een-plek.html De benodigde informatie om een aanvraag voor een toevoeging te kunnen invullen vindt u voortaan verzameld op één plek in de Kenniswijzer. Hier vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie in samenhang met elkaar. 13 Apr 2011 00:00:00 Steeds meer mogelijkheden met Rechtwijzer https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/april/steeds-meer-mogelijkheden-met-rechtwijzer.html De Rechtwijzer is samen met de Universiteit van Tilburg ontwikkeld. Sinds 2007 is de site aangevuld met steeds meer onderdelen. Zoals het Echtscheidings- en Ouderschapsplan in 2010 en recentelijk Gezondheid. Wat zijn de ervaringen van gebruikers? 7 Apr 2011 00:04:00 Actualisering beleidsregels resultaatbeoordeling https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/april/actualisering-beleidsregels-resultaatbeoordeling.html De beleidsregels resultaatbeoordeling zijn aangepast aan de vermogensnormen 2011. De beleidsregels zijn uitgebreid met een toelichting over de beoordeling van koopsompolissen en onder welke voorwaarden een ‘mediationtoevoeging naast rechtsbijstandtoevoeging’ onderhevig kan zijn aan resultaatbeoordeling. 7 Apr 2011 00:02:00 Declaratie reiskosten en reistijd https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/april/declaratie-reiskosten-en-reistijd.html Regelmatig woont u zittingen bij. U kunt hiervoor een vergoeding van reiskosten en –tijd krijgen. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als er daadwerkelijk is gereisd. 7 Apr 2011 00:01:00 Meer kantoren starten met ‘High Trust’ https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/april/meer-kantoren-starten-met-%E2%80%98high-trust%E2%80%99.html Na zeer positieve ervaringen met de proef ‘High Trust’ bij Viadicte-kantoren, voert de Raad de nieuwe werkwijze gefaseerd landelijk in. Sinds april zijn meer advocatenkantoren overgegaan op de nieuwe manier van aanvragen van toevoegingen en declaraties. 7 Apr 2011 00:00:00 Veel deelnemers onderzoek gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/februari/veel-deelnemers-onderzoek-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html Voor ons jaarlijkse onderzoek ‘Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand’ hebben we in het najaar van 2010 2.150 reacties ontvangen. Met behulp van uw antwoorden, krijgt de Raad een goed beeld van de deelnemers aan het stelsel en haar praktijk. 17 Feb 2011 00:00:00 Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2011 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/januari/inschrijvingsvoorwaarden-mediators-2011.html De inschrijvingsvoorwaarden voor mediators is op een aantal punten aangepast. 19 Jan 2011 00:01:00 Interne digitalisering regiokantoor Arnhem https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/januari/interne-digitalisering-regiokantoor-arnhem.html Sinds 10 januari 2011 verlopen de ambtshalve toevoegingen (lasten) en de bijbehorende aanvragen voor extra uren op het kantoor Arnhem digitaal. We gaan alle formulieren en binnenkomende post voortaan scannen. Niet alle poststukken zijn geschikt om te scannen. Graag vragen we uw aandacht hiervoor. 12 Jan 2011 00:02:00 Betaling voorschot 23 december https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/januari/betaling-voorschot-23-december.html Het eerste kwartaalvoorschot voor 2011 en de verrekening van het vierde kwartaalvoorschot 2010 is volgens planning betaald op 23 december. Voor de verwerking van de betaling is de Raad afhankelijk van wanneer de bank de betaling verwerkt. Door drukte heeft de bank de bedragen deels pas in de loop van maandag 27 december bijgeschreven. 12 Jan 2011 00:00:00 Echtscheidings- en ouderschapsplan https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/december/echtscheidings--en-ouderschapsplan.html Van advocaten en mediators hebben we veel reacties ontvangen op het plan en ook op de pagina speciaal voor kinderen. Sinds de lancering in september zijn er ook al flink wat mensen gestart met het plan. 15 Dec 2010 00:06:00 Vooraankondiging: voorschotregeling verandert https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/december/vooraankondiging-voorschotregeling-verandert.html Vanaf 2011 gelden voor de deelnemers aan de voorschotregeling nieuwe bedragen voor de berekening. De officiële bekendmaking door het ministerie van Veiligheid en Justitie volgt nog. 15 Dec 2010 00:05:00 Afschaffing stimuleringsbijdrage mediation https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/december/afschaffing-stimuleringsbijdrage-mediation.html Veel betrokkenen hebben hun zorg uitgesproken over de eventuele nadelige gevolgen van het vervallen van de stimuleringsbijdrage mediation. Daarom is het vanaf nu mogelijk voor mediators om een instaptarief te rekenen. 15 Dec 2010 00:03:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2011 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2011.html Vanaf 1 januari 2011 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2011. 15 Dec 2010 00:02:00 Veel deelnemers internetenquête monitor https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/december/veel-deelnemers-internetenquete-monitor.html 2150 advocaten en mediators hebben deelgenomen aan de internetenquête voor de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand. Dit is 27% van de benaderde rechtsbijstandverleners. 15 Dec 2010 00:01:00 Overzicht betaaldata 2011 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/december/overzicht-betaaldata-2011.html Ook in 2011 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 15 Dec 2010 00:00:00 Samenwerken op basis van High Trust https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2011/oktober/samenwerken-op-basis-van-high-trust.html Steeds meer advocatenkantoren werken voortaan op basis van High Trust met de Raad. Wij voeren de nieuwe werkwijze gefaseerd in. Bent u ook benieuwd wat High Trust inhoudt? 26 Oct 2010 00:04:00 Onderzoek naar mediation deels afgerond https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/oktober/onderzoek-naar-mediation-deels-afgerond.html Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft een deel van haar onderzoek naar mediation afgerond. Het is daarom ook niet meer nodig om in alle situaties de mediationformulieren in te vullen. Wij danken u hartelijk voor uw hulp de afgelopen jaren. 18 Oct 2010 00:01:00 Stimuleringsbijdrage mediation stopt https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/oktober/stimuleringsbijdrage-mediation-stopt.html Wie niet in aanmerking komt voor een mediationtoevoeging vanwege een te hoog inkomen, kan sinds 1 april 2005 een subsidie aanvragen om een gedeelte van de mediationkosten vergoed te krijgen. Deze regeling stopt per 1 januari 2011. 18 Oct 2010 00:00:00 Alimentatieberekening door het LBIO https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/september/alimentatieberekening-door-het-lbio.html Sinds begin 2010 voert het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) een project rondom de berekening van alimentatie uit. (Ex-)partners kunnen het bureau inschakelen om een alimentatieberekening voor hen te maken. 10 Sep 2010 00:03:00 Ouders-uit-elkaar.nl geeft kinderen antwoord https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/september/ouders-uit-elkaar.nl-geeft-kinderen-antwoord.html De nieuwe site www.ouders-uit-elkaar.nl geeft kinderen en jongeren informatie over wat er op hen afkomt bij het uit elkaar gaan van hun ouders. Want wat zijn de gevolgen voor de kinderen? Bij wie mogen (of moeten) zij gaan wonen? Hoe zit het bijvoorbeeld met de omgangsregeling? 10 Sep 2010 00:02:00 Kinderalimentatierekentool (KART) https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/september/kinderalimentatierekentool-kart.html 10 Sep 2010 00:01:00 Scheiding voor groot deel zelf regelen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/september/scheiding-voor-groot-deel-zelf-regelen.html Via www.echtscheidingsplan.nl kunnen mensen die uit elkaar gaan zelf een echtscheidings- en ouderschapsplan opstellen. Echtgenoten kunnen het plan online in elkaar zetten, zonder dat zij daarvoor direct contact met elkaar hebben. Een advocaat kan met het plan vervolgens relatief snel een verzoek tot echtscheiding indienen. De website is sinds maandag 6 september online. 10 Sep 2010 00:00:00 Rechtsbijstand steeds vaker nodig https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/augustus/rechtsbijstand-steeds-vaker-nodig.html Gesubsidieerde rechtsbijstand via het Juridisch Loket, een advocaat of mediator wordt steeds vaker ingeroepen. Dit blijkt uit de ‘Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2009’. In een samenleving die met nieuwe wetten en regels alsmaar complexer wordt, groeit de vraag naar rechtsbijstand mee. 30 Aug 2010 00:01:00 Kwaliteit tolken en vertalers versterken https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/juli/kwaliteit-tolken-en-vertalers-versterken.html De Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) richt zich op het versterken van de kwaliteit van tolken en vertalen in de straf- en vreemdelingenketen. Ook u kunt erop toezien dat dit wordt gerealiseerd. 8 Jul 2010 00:03:00 Verhoging vergoedingen https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/juli/verhoging-vergoedingen.html Het basisbedrag voor het berekenen van de vergoeding voor een toevoeging en de vergoeding voor administratieve lasten zijn allebei verhoogd. De verhoging geldt per 1 juli 2010. 8 Jul 2010 00:02:00 Fusie Raad voor Rechtsbijstand officieel een feit https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/juli/fusie-raad-voor-rechtsbijstand-officieel-een-feit.html Per 1 juli 2010 is de fusie van de vijf Raden voor Rechtsbijstand tot één Raad voor Rechtsbijstand officieel een feit. De eerder aangekondigde wijziging van de Wet op de rechtsbijstand is op 1 juli in werking getreden. Peter van den Biggelaar en Jan Wijkstra zijn door de minister benoemd tot het Bestuur. 8 Jul 2010 00:01:00 Vergoeding vervolgberoep en grensbedrag financieel belang https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/juni/vergoeding-vervolgberoep-en-grensbedrag-financieel-belang.html Vanaf 23 april geldt een aanpassing van de vergoeding van het vervolgberoep vreemdelingenbewaring en is de eis van het financieel belang verhoogd. 2 Jun 2010 00:04:00 Reactie op uw aanvraag https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/juni/reactie-op-uw-aanvraag.html Hoe lang duurt het voor u een reactie ontvangt op een aanvraag voor een toevoeging of declaratie? Lees over de zogenaamde ‘doorlooptijden’ van de Raad in de eerste vier maanden van 2010. 2 Jun 2010 00:03:00 Toevoegbeleid Wet dwangsom https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/juni/toevoegbeleid-wet-dwangsom.html In november 2009 kon u al lezen over het beleid rondom aanvragen voor een toevoeging voor de Wet dwangsom. Na overleg met advocaten en het Juridisch Loket heeft de Raad het beleid aangepast. 2 Jun 2010 00:00:00 Vergoeding vervolgberoep en grensbedrag financieel belang https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/april/vergoeding-vervolgberoep-en-grensbedrag-financieel-belang.html Vanaf 23 april geldt een aanpassing van de vergoeding van het vervolgberoep vreemdelingenbewaring en is de eis van het financieel belang verhoogd. 21 Apr 2010 00:03:00 Subsidieregeling stimuleringsbijdrage mediation 2010 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/april/subsidieregeling-stimuleringsbijdrage-mediation-2010.html Wie niet in aanmerking komt voor een mediationtoevoeging vanwege een te hoog inkomen, kan al sinds 1 april 2005 een subsidie aanvragen om een gedeelte van zijn mediationkosten vergoed te krijgen. Ook voor 2010 geldt de regeling. 21 Apr 2010 00:02:00 Belangrijke informatie over uw declaratie bij resultaatsbeoordeling https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/april/belangrijke-informatie-over-uw-declaratie-bij-resultaatsbeoordeling.html Er is onduidelijkheid bij rechtzoekenden over dubbele facturering. Daarnaast is de werkwijze rondom het intrekken van de toevoeging bij extra urenzaken veranderd. 21 Apr 2010 00:01:00 Inkomensnorm alleenstaanden https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/maart/inkomensnorm-alleenstaanden.html De inkomensnorm voor alleenstaanden is per 1 januari 2010 € 400,- hoger. 19 Mar 2010 00:03:00 Echtscheidings- en ouderschapsplan online https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/maart/echtscheidings--en-ouderschapsplan-online.html Sinds januari 2010 kunnen burgers gebruikmaken van het online ouderschapsplan. Het bijbehorende echtscheidingsplan komt in mei online te staan. 19 Mar 2010 00:02:00 Vooraankondiging wijziging besluiten Wrb https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/maart/vooraankondiging-wijziging-besluiten-wrb.html Het kabinet heeft eind 2008 twee bezuinigingsmaatregelen op het budget van de gesubsidieerde rechtsbijstand genomen. Deze worden binnenkort van kracht. Het gaat om een aanpassing van de vergoeding voor het vervolgberoep vreemdelingenbewaring en het verhogen van de eis van het financieel belang. 19 Mar 2010 00:01:00 Transparante beoordeling https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/maart/transparante-beoordeling.html Sinds 1 maart 2010 is een aantal interne werkinstructies online te raadplegen door rechtsbijstandverleners en mediators. Het beschikbaar stellen van de instructies geeft een duidelijk inzicht in de beoordeling van aanvragen voor toevoegingen en declaraties. 19 Mar 2010 00:00:00 Wat als een tolk niet geleverd kan worden? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/februari/wat-als-een-tolk-niet-geleverd-kan-worden.html Voor het aanvragen van een tolk- of vertaaldienst richt u zich tot Concorde Group BV. Als tijdens de overgangsperiode Concorde Group BV onverhoopt geen tolk kan leveren kunt u zelf een tolk zoeken en de kosten hiervan doorberekenen aan de Raad voor Rechtsbijstand. 19 Feb 2010 00:03:00 Aanvraag voor een toevoeging onvolledig? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/februari/aanvraag-voor-een-toevoeging-onvolledig.html Het komt regelmatig voor dat een aanvraag voor een toevoeging onvolledig wordt ingediend. De afhandeling van de aanvraag loopt vertraging op en dat is vervelend voor u. Het aantal onvolledige aanvragen willen we tot het minimum beperken. 19 Feb 2010 00:02:00 Tevredenheid over de Raad https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/februari/tevredenheid-over-de-raad.html Een groot aantal advocaten en mediators heeft meegewerkt aan het klanttevredenheidsonderzoek 2009. We zetten nu tal van activiteiten op om te werken aan een betere dienstverlening. 19 Feb 2010 00:01:00 Hoeveel aanvragen ontvangt de Raad? https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/februari/hoeveel-aanvragen-ontvangt-de-raad.html De Raad voor Rechtsbijstand krijgt meer dan 450.000 aanvragen voor toevoegingen per jaar. Een overzicht van een aantal cijfers over 2009. 19 Feb 2010 00:00:00 Overgang naar nieuwe tolken- en vertaaldienst https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/januari/overgang-naar-nieuwe-tolken--en-vertaaldienst.html Voor het aanvragen van een tolk- of vertaaldienst moet u zich sinds 1 januari 2010 richten tot Concorde Group BV. Niet alles is de afgelopen weken zonder slag of stoot verlopen. 21 Jan 2010 00:00:00 Parlementaire goedkeuring centralisatie Raden https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/januari/parlementaire-goedkeuring-centralisatie-raden.html Eind 2009 hebben zowel de Tweede als Eerste Kamer ingestemd met de aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). De aanpassing regelt in de wet de centralisatie van de Raden voor Rechtsbijstand in één Raad. 13 Jan 2010 00:05:00 Het indienen van uw toevoegingsaanvraag https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/januari/het-indienen-van-uw-toevoegingsaanvraag.html De Raad digitaliseert op dit moment haar interne processen. We gaan alle formulieren en binnenkomende post voortaan scannen. Niet alle poststukken zijn geschikt om te scannen. Graag vragen we uw aandacht hiervoor. 13 Jan 2010 00:01:00 De Raad in 2010 https://www.rvr.org/nieuws/mediators/2010/januari/de-raad-in-2010.html Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de vijf Raden voor Rechtsbijstand op 1 februari 2009 feitelijk fuseerden. De formele afronding daarvan verwachten we medio 2010. 13 Jan 2010 00:00:00 Nieuwsoverzicht 2019 https://www.rvr.org/Informatie-over-de-raad/Nieuwsarchief/nieuwsoverzicht-2019.html Op deze pagina kunt u per maand de nieuwsberichten terugvinden.