Vacature voorzitter Commissie beëdigde tolken en vertalers

22 maart 2021

De Raad voor Rechtsbijstand is door de minister van Justitie en Veiligheid aangesteld om diverse taken op basis van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit te voeren. In dat kader functioneert onder meer de Commissie beëdigde tolken en vertalers (Commissie btv). De Raad is op zoek naar een voorzitter voor deze commissie en nodigt belangstellenden uit hun interesse in deze functie kenbaar te maken.

De Commissie btv ondersteunt de Raad bij het uitvoeren van beleidsregels die de Raad heeft opgesteld. Daarbij gaat het voornamelijk om de beoordeling van competenties (uit artikel 3 Wbtv) in het kader van individuele verzoeken tot inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en het adviseren over de inschrijfvoorwaarden, om zodoende de kwaliteit van het Rbtv te waarborgen.

Samenstelling

De Commissie btv bestaat uit maximaal acht leden (inclusief de voorzitter) die voor vier jaar worden benoemd. Het lidmaatschap kan eenmaal worden verlengd met vier jaar. Op dit moment bestaat de Commissie btv uit vijf leden en een voorzitter. De Raad zoekt voor deze commissie één nieuwe voorzitter.

Op dit moment bevat de Commissie btv onder andere vertegenwoordigers:

 • uit het tolk- en vertaalonderwijs
 • met kennis op het gebied van toetsing van competenties en profielen van tolken en vertalers;
 • met kennis van en ervaring en affiniteit met tolken en/of vertalen;
 • met kennis van diverse veel beheerste Europese talen en culturen;
 • die zelf werkzaam zijn als tolk en/of vertaler.


De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Het lidmaatschap kan eenmaal worden verlengd met vier jaar.

De Raad voorziet in de ambtelijke ondersteuning van de Commissie btv.

Profielschets voorzitter

De Raad zoekt voor de Commissie btv een voorzitter die zich herkent in onderstaand profiel:

 • U bent een jurist, die niet werkzaam is als tolk of vertaler, noch werkzaam is bij een organisatie van tolken of vertalers of bij een onderneming die tolken of vertalers in dienst heeft, noch aangesteld is bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • U heeft enige beleidsmatige ervaring en een visie op de kwaliteit van tolken en vertalers die boven uw eigen beroepspraktijk uitstijgt;
 • U bent kritisch, maar bereid om in gezamenlijkheid oplossingen voor vraagstukken te bedenken;
 • U beschikt over goede communicatieve en sociale en digitale vaardigheden;
 • U beschikt over leidinggevende capaciteiten;
 • U beschikt over kennis van het bestuursrecht;
 • U heeft ervaring en/of affiniteit hebben met de inzet van tolken/vertalers in een van de justitiële werkvelden;
 • U heeft aantoonbare affiniteit met een kwaliteitsomgeving en kwaliteitsaspecten.


De taken van de voorzitter zijn:

 • Het leiden van de vergaderingen, ook digitaal via MS Teams;
 • Het zorgdragen voor een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden;
 • Bewaken van de kwaliteit, bestendigheid van en de continuïteit in de adviezen;
 • Afstemming met de Raad over de werking van de Wbtv en de commissie.

Vergoeding

De voorzitter ontvangt een vergoeding in overeenstemming met het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies en voor reis- en verblijfkosten in overeenstemming met het Reisbesluit binnenland.

Meer informatie

Meer informatie over de Wbtv en de Commissie btv vindt u op www.bureauwbtv.nl

Voor meer informatie over het voorzitterschap kunt u contact opnemen met mevrouw mr. D.E.S. Tomeij, secretaris van de Commissie btv, via 088-7871718 of d.tomeij@rvr.org

Solliciteren

Sollicitaties kunnen tot 1 mei 2021 per post of e-mail worden gericht aan:

Raad voor Rechtsbijstand
Bureau Wbtv
t.a.v. mw. mr. D. Tomeij
Postbus 2349
5202 CH ‘s-Hertogenbosch

E-mail: d.tomeij@rvr.org

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht