Jaarverslag 2020: Rechtsbijstand in tijden van verandering

22 maart 2021

Het jaarverslag 2020 is gepubliceerd. Hiermee doen wij verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen de Raad voor Rechtsbijstand en het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand hebben plaatsgevonden.

Een bijzonder jaar

We kijken terug op een bijzonder jaar. COVID-19 daagde ons uit vanuit huis ons werk voort te zetten. Het niet fysiek kunnen samenkomen werd door de medewerkers van de Raad als een gemis ervaren. Voor de rechtzoekende burgers, advocatuur, mediators, tolken, vertalers en bewindvoerders was het effect eveneens groot. Desondanks vond onze dienstverlening onverminderd doorgang en bleven burgers voorzien van rechtsbijstand. Juist in crisistijd is het belangrijk mensen die in de knel komen van goede rechtsbijstand te voorzien.

Stelselvernieuwing

Hoewel de coronacrisis dit moeilijker maakte, werkte de Raad in 2020 onverstoorbaar verder aan de stelselvernieuwing. We namen deel aan verschillende pilots, waaronder ‘Samenwerking in de eerstelijn’. Ook voerden we de subsidieregeling ‘Stelselherziening rechtsbijstand’ uit, die bijdraagt aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan.

Ontwikkeling als Kenniscentrum

Daarnaast zijn we in 2020 gestart met een signaleringsteam om beter aangesloten te zijn op ontwikkelingen in de maatschappij, politiek, media en wetenschap die invloed kunnen hebben op het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, de Wsnp en de Wbtv. We professionaliseren deze functie verder, ook met het oog op de ontwikkeling van de Raad als Kenniscentrum.

En nog veel meer

Maar we deden nog veel meer. We gingen door met het moderniseren van ons ICT-landschap, we verbeterden onze bedrijfsprocessen, we deden voorstellen om mensen met schulden sneller en met betere ondersteuning bij te staan en we breidden het Register beëdigde tolken en vertalers substantieel uit, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Dit jaarverslag biedt u een mooi inkijkje in wat er het afgelopen jaar allemaal tot stand is gebracht door onze medewerkers in samenwerking met ketenpartners.

Kerncijfers 2020 als infographic

Ook dit jaar hebben we de kerncijfers 2020 weer in een aparte infographic laten opmaken. Deze is online beschikbaar en wordt bij de geprinte jaarverslagen meegestuurd. Door op de infographic te klikken, vergroot u het beeld. Klik hier voor een printbare versie van de infographic.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u de jaarrekening inzien? Stuur dan een e-mail naar webredactie@rvr.org

Bekijk het jaarverslag 2020 (pdf)* 

*In dit jaarverslag staat op pagina 8 e.v. een inspirerend interview met Jo Alberts, manager Asiel en Hans Mulder, beleidsmedewerker Asiel. Net na het ter perse gaan van dit jaarverslag is collega Hans komen te overlijden. Hans heeft te vroeg en toch nog vrij plots afscheid moeten nemen van de Raad. Wij gaan zijn enorme warme en volle betrokkenheid bij de Raad, Legal Aid in het bijzonder en zijn bijzondere aandacht voor ons allen meer dan missen.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht