Help ons onjuiste aanvragen te voorkomen

25 november 2020

Regelmatig bevatten toevoegingsaanvragen onvolledige of onjuiste persoonsgegevens zoals BSN en/of geboortedatum. Vaak zijn dit tikfouten, is er een verkeerd cijfer ingevuld of zijn er cijfers omgedraaid. Hierdoor kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen. U kunt ons helpen door uw aanvragen voor verzending nog even na te lopen.

Let hierbij op de volgende punten:

  • Als een toevoegingsaanvraag in Mijn RvR langer de status ‘in afwachting van behandeling’ heeft dan u van ons gewend bent, is dat vaak een signaal dat de persoonsgegevens (BSN en/of geboortedatum van rechtzoekende en/of diens partner) niet juist zijn. Hierdoor loopt de aanvraag onnodige vertraging op omdat wij deze niet kunnen toetsen, registreren en in behandeling nemen. Merkt u dat de status ‘in afwachting van behandeling’ langer duurt dan u van ons gewend bent? Controleer dan nogmaals uw aanvraag op correctheid van de persoonsgegevens. Als daaruit blijkt dat deze onjuist zijn, kunt u dit verhelpen door een nieuwe aanvraag met de juiste persoonsgegevens in te dienen. Wij vragen u hier extra alert op te zijn. Uw eerdere onjuiste aanvraag verwijderen wij dan uit het systeem. Dit geldt alleen voor de status ‘in afwachting van behandeling’ en dus niet bij de status ‘in behandeling’.
  • Een aanvulling of wijziging op een door u ingediende aanvraag kunt u pas indienen als het aan te vullen of te wijzigen verzoek al zichtbaar is in Mijn RvR. Is deze nog niet zichtbaar? Stuur dan nog geen aanvulling of wijziging. Dit helpt vertraging van het proces voorkomen.
  • Heeft u in een dossier een aanvraag extra uren ingediend? Dan is, in afwachting van het besluit op uw aanvraag extra uren, zowel uw declaratie van het forfaitaire deel als uw aanvraag extra uren niet meer zichtbaar in Mijn RvR. Het extra uren proces vervolgt per post. Stuur daarom niet opnieuw een aanvraag of aanvulling via Mijn RvR, maar per post. Heeft u vragen over de ontvangst of voortgang? Dan kunt u bellen met de helpdesk Extra Uren.

Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Raad via tel. 088 - 787 10 00 en vraag naar de helpdesk van Mijn RvR of de helpdesk Extra Uren.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht