Update: berekenknop kilometerberekening Mijn RvR

30 oktober 2019

Helaas is het nog niet helemaal gelukt de berekenknop van de kilometerberekening in Mijn RvR in alle gevallen optimaal te laten werken. Het onderzoek naar de oorzaak en het vinden van een oplossing hiervoor is nog in volle gang. Zodra we meer informatie voor u hebben, melden we dat op onze website. Mocht u in de tussentijd toch tegen problemen aanlopen, belt u dan met de Raad en u wordt doorverbonden met de medewerkers die u hiermee kunnen helpen. Onze excuses voor het ongemak.

 

 

10 oktober 2019

Update: de automatische km-berekening nader uitgelegd

Gisteren voerde de Raad een aantal wijzigingen door in MijnRvR. Onderdeel daarvan is de automatische kilometervergoeding. MijnRvR berekent voortaan automatisch het aantal kilometers dat bij uw reisafstand hoort. Dit gebeurt via de webservice van Google Maps. We hebben voor deze service gekozen, omdat deze de beste technische mogelijkheden biedt voor koppeling met onze systemen.

Vragen over gebruik

Ondanks dat we de aanpassing vooraf nauwkeurig hebben getest, blijkt de praktijk toch wat weerbarstiger te zijn. Advocaten melden ons dat het niet altijd lukt om de nodige gegevens in te vullen of dat het systeem hapert.

We vinden dit erg vervelend. De wijziging was immers bedoeld om het invullen te vereenvoudigen. We hebben daarom een toelichting gemaakt die u ter ondersteuning bij het invullen kunt gebruiken.

Toch nog problemen of vragen?

Komt u er toch niet uit of ervaart u anderszins problemen met het systeem? Laat het ons weten door aan te geven welke problemen u ondervindt. We zijn inmiddels bezig met het verwerken van eerdere meldingen en onderzoeken hoe we zo spoedig mogelijk de automatische kilometervergoeding weer voor iedereen optimaal kunnen laten werken.

U kunt uw vragen of opmerkingen op de voor u gebruikelijke wijze aan ons doorgeven. Wij zorgen voor een directe doorgifte aan de collega’s die ermee aan de slag gaan.

We houden u via onze site rvr.org op de hoogte over relevante ontwikkelingen.

 

Wijzigingen in MijnRvR per 8 oktober

Op 8 oktober 2019 voert de Raad een aantal wijzigingen door in MijnRvR. In dit nieuwsbericht leest u hierover meer.

Automatische kilometerberekening

MijnRvR berekent voortaan automatisch het aantal kilometers dat bij uw reisafstand hoort. De Raad gebruikt hiervoor de webservice van Google Maps.

De reisafstand is de afstand tussen de postcode van het vertrekadres en de postcode van het bezoekadres. Google Maps rekent volgens de snelste route en zonder invloed van (actuele) verkeersdrukte.

Het standaard vertrekadres is uw kantooradres. U hoeft alleen de postcode van uw bezoekadres in te voeren.

U heeft de mogelijkheid om een afwijkend vertrekadres op te geven, bijvoorbeeld als:

  • u kilometers opgeeft die zijn gereisd door een eerdere advocaat in de zaak, van wie u de toevoeging heeft overgenomen;
  • uw kantoor is verhuisd gedurende de looptijd van de toevoeging en u kilometers wilt opgeven vanaf het oude adres;
  • u heeft gereisd vanaf uw woonadres in plaats vanaf uw kantoor (zie werkinstructie artikel 24 Bvr voor de voorwaarden).


Voor eventuele declaraties buiten MijnRvR geldt eveneens de opgave via Google Maps.
Zie hiervoor Kenniswijzer onder artikel 24 Bvr Reistijdvergoeding Binnenland.

Gebruik van knoppen

Daarnaast zijn er enkele aanvullende wijzigingen aangebracht die verband houden met de status van het dossier. Het is vanaf nu niet langer mogelijk om bij een:

  • Aanvraag toevoeging in behandeling een declaratie of mutatie declaratie in te dienen.
  • Aanvraag toevoeging status Archief en Aanvraag mutatie toevoeging status ‘In behandeling’ of ‘Archief’ een mutatie declaratie in te dienen.
  • Aanvraag mutatie vergoeding in behandeling een mutatie van de toevoeging in te dienen.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht