Irene Nijboer benoemd tot Bestuurder a.i. bij de Raad als opvolger van Hans Gerritsen

10 oktober 2019

Irene Nijboer is per 7 oktober benoemd tot Bestuurder a.i. bij de Raad voor Rechtsbijstand als opvolger van Hans Gerritsen.

Irene Nijboer is consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze is in het verleden plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geweest en bekleedde diverse andere functies, zoals afdelingshoofd bij financieel-economische zaken, directeur bij het programmaministerie Jeugd en Gezin en directeur Inkomensverzekeringen en Voorzieningen.
Irene is goed bekend met beleid en uitvoering en verheugd dat zij in haar functie als bestuurder van de Raad een bijdrage kan leveren aan de taken die de Raad voor zijn doelgroepen uitvoert.
 
De Raad is Hans Gerritsen erkentelijk voor zijn werk en zijn inzet in de afgelopen vier jaar.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht