Samenwerken op basis van High Trust

26 oktober 2010

Steeds meer advocatenkantoren werken voortaan op basis van High Trust met de Raad. Wij voeren de nieuwe werkwijze gefaseerd in. Bent u ook benieuwd wat High Trust inhoudt?

Wat is High Trust?

Minder administratieve lasten met High Trust. U vraagt een toevoeging eenvoudiger aan zonder stukken mee te sturen (tenzij de Belastingdienst nietover gegevens van uw cliënt beschikt). De Raad verleent de toevoeging vervolgens snel na het uitvoeren van de draagkrachttoets. Daardoor heeft uw cliënt eerder zekerheid over de aanvraag.

Afspraken liggen vast in een convenant

Bij High Trust zijn er twee controlevarianten. Met het regiokantoor bespreekt u de mogelijkheden:

  • periodieke controle van vastgestelde toevoegingen achteraf. Dit gebeurt met een steekproef;
  • één op één controle van toevoegingen achteraf nadat u uw declaratie heeft ingediend.

Met High Trust werken de Raad en advocaten samen op basis van transparantie, vertrouwen en begrip. Wij laten elkaar zien wat we doen en we hebben vertrouwen in ieders goede intentie. Een vereiste voor het doen slagen van deze nieuwe werkwijze is begrip voor elkaars situatie en in het omgaan met nieuwe inzichten. De afspraken leggen we vast in een convenant.

De inhoud van beide convenanten is afgestemd met de Nederlandse Orde van Advocaten en de landsadvocaat. Lopende convenanten vervangen we bij afloop.

Helpdesk

Het contact met de Raad is met High Trust intensiever en persoonlijker. In plaats van alleen controleur wordt de Raad een transparante samenwerkingspartner. De telefonische helpdesk is beschikbaar voor vragen en medewerkers nemen nu ook telefonisch in plaats van schriftelijk contact op bij vragen. Dat werkt sneller, efficiënter en prettig.

Wij benaderen u voor deelname

In het najaar van 2011 zijn we gestart met het invoeren van de nieuwe werkwijze. Dit gebeurt gefaseerd. Dat is noodzakelijk omdat de Raad graag met elk kantoor persoonlijk contact wil hebben. We streven ernaar om in 2012 50% van alle toevoegingen via High Trust te laten verlopen. Wij verwachten dat rond de jaarwisseling ruim 20% van het aantal toevoegingen op basis van High Trust wordt verleend.

Veelgestelde vragen

Kijk bij veelgestelde vragen voor meer informatie over High Trust. Een vraag die de laatste tijd vaak wordt gesteld is bijvoorbeeld of High Trust een instrument is van de bezuinigingen? (vraag 3) Het antwoord hierop is: nee, de Raad werkt sinds oktober 2009 met High Trust (proef Viadicte-kantoren) en is sinds april 2011 bezig met de landelijke gefaseerde invoering.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Informatie

  • Brochure High Trust
  • High Trust convenant steekproefcontrole, voorbeeld
  • High Trust convenant één-op-één controle, voorbeeld