Raad voor Rechtsbijstand Channel Rss Description. http://rvr.org/ Raad voor Rechtsbijstand Home https://www.rvr.org/binaries/content/gallery/rvrorg/logo-rvr.png http://rvr.org/ 260 50 Kenniscentrum Raad brengt visie op data uit https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/april/kenniscentrum-raad-brengt-visie-op-data-uit.html Steeds meer informatie wordt gevat in (digitale) data. Data spelen een steeds belangrijkere rol bij besluitvorming en informatievoorziening. Ook in de directe omgeving van de Raad brengen de stelselherziening en de ontwikkeling van het kenniscentrum grote veranderingen met zich mee. Het kenniscentrum van de Raad voor Rechtsbijstand heeft daarom een visie op data uitgebracht. De visie op data beschrijft de rol en het gebruik van data binnen de Raad en zijn omgeving in 2025. Het is een eerste perspectief op toepassing van data en datatechnologie in de Raad en in het rechtsbijstandstelsel. Daarnaast vormt de visie voor de Raad een kompas als het gaat om inrichtings- en handelingsvraagstukken op het gebied van data. 28 Apr 2021 10:00:00 Maximale foutscore in steekproefcontrole blijft ongewijzigd op 5% https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/april/maximale-foutscore-in-steekproefcontrole-blijft-ongewijzigd-op-5.html Er is wat verwarring ontstaan naar aanleiding van het artikel in de nieuwsbrief van 24 maart jl. over de wijzigingen in de algemene voorwaarden High Trust. Hierin staat onder meer dat het percentage van maximale onrechtmatigheid voor de Raad is aangepast naar 2%. Bij sommige lezers is de indruk ontstaan dat het foutpercentage voor de High Trust-steekproeven is verlaagd van 5% naar 2%. Dit is echter niet het geval. 28 Apr 2021 09:00:00 Rechtmatigheid: steekproef en aandachtspunten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/april/rechtmatigheid-steekproef-en-aandachtspunten.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen en vergoedingen. Over 2020 komt die rechtmatigheid helaas boven de gestelde foutmarge uit. Daarom voert de Raad een tussentijdse steekproef uit. Dit doen we om al eerder dit jaar de rechtmatigheid te kunnen peilen en monitoren. 28 Apr 2021 08:00:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 mei https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/april/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-mei.html Met ingang van 1 mei 2021 voert de Raad diverse wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Wij raden u aan deze wijzigingen goed door te lezen. Dit is van belang voor het juist aanvragen van toevoegingen en declaraties. 28 Apr 2021 07:00:00 Invullen rechtsprobleem bij aanvragen toevoeging belangrijk https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/april/invullen-rechtsprobleem-bij-aanvragen-toevoeging-belangrijk.html Op het aanvraagformulier toevoeging moet u het rechtsprobleem invullen. Wij komen steeds vaker aanvragen tegen waarbij dit veld niet is ingevuld of waarbij verwezen wordt naar een bijlage, dat vaak een omvangrijk dossier is. Dit is zeer tijdrovend omdat wij dan alle stukken nauwkeurig moeten doorlezen om te achterhalen wat het rechtsprobleem is. Hierdoor loopt de afhandeling van de aanvraag vertraging op en dat is vervelend voor u. 28 Apr 2021 06:00:00 Opdrachtbevestiging voldoende voor aantonen betalende zaak https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/april/opdrachtbevestiging-voldoende-voor-aantonen-betalende-zaak.html Voor het aantonen van betalende zaken is het aanleveren van opdrachtbevestigingen voldoende. In dit artikel leest u welke gegevens de opdrachtbevestiging moet bevatten. 28 Apr 2021 05:00:00 Wijzigingen doorgeven via mutatieformulier https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/april/wijzigingen-doorgeven-via-mutatieformulier.html Mediators en advocaten kunnen zelf wijzigingen in hun gegevens doorgeven met het mutatieformulier op onze website. Meer informatie vindt u in dit artikel. 28 Apr 2021 04:00:00 Aanvragen subsidie beroepsopleiding sociaal advocaten nog mogelijk https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/april/aanvragen-subsidie-beroepsopleiding-sociaal-advocaten-nog-mogelijk.html Op 1 december 2020 zijn we gestart met de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren. Inmiddels zijn ongeveer 140 subsidies toegekend. Er kunnen nog ongeveer 35 aanvragen van sociaal advocatenkantoren gehonoreerd worden. In dit bericht leest u de belangrijkste voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen en een link naar het aanvraagformulier. 28 Apr 2021 03:00:00 Publicatie nieuwe piketroosters in mei https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/april/publicatie-nieuwe-piketroosters-in-mei.html Tot op heden verloopt het maken van de nieuwe piketroosters volgens planning. We publiceren de roosters uiterlijk eind mei. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar helpdeskpiket@rvr.org. Wij helpen u graag. 28 Apr 2021 02:00:00 Subsidieregeling herstelregelingen kinderopvangtoeslag: aanmelden kan nog steeds, meer informatie via online bijeenkomst op 15 april 2021 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/april/subsidieregeling-herstelregelingen-kinderopvangtoeslag-aanmelden-kan-nog-steeds-meer-informatie-via-online-bijeenkomst-op-15-april-2021.html Op 1 maart is de subsidieregeling pakket herstelregelingen kinderopvangtoeslag van start gegaan. Er hebben zich inmiddels 169 advocaten aangemeld om rechtsbijstand te verlenen. Geïnteresseerde advocaten kunnen zich nog steeds voor deze regeling aanmelden. Tijdens een online bijeenkomst 15 april aanstaande kunnen reeds deelnemende advocaten en geïnteresseerde advocaten meer informatie verkrijgen over de regeling en de laatste stand van zaken. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. 7 Apr 2021 17:00:00 Betalingen helaas wat vertraagd https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/april/betalingen-helaas-wat-vertraagd.html De betalingen van de vergoedingen voor deze maand hebben door omstandigheden helaas wat vertraging opgelopen. Doordat het bovendien vandaag Goede Vrijdag is en banken gesloten zijn, kunnen we pas na Pasen overgaan tot uitbetaling. Onze welgemeende excuses hiervoor. 2 Apr 2021 10:13:00 Gratis standaard consult bij een OM-strafbeschikking https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/maart/gratis-standaard-consult-bij-een-om-strafbeschikking.html Verdachten die zich op vrije voeten bevinden kunnen een gratis gesprek met een advocaat krijgen. Dit noemen we een standaard consult. De verdachten kunnen dit consult voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie krijgen wegens de oplegging van een strafbeschikking (eerste en tweede lid van artikel 257c van het Wetboek van Strafvordering). Er vindt geen draagkrachttoets plaats en er wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Vanaf 1 april 2021 wijst het Openbaar Ministerie (OM) in alle uitnodigingen voor een verhoor als hiervoor bedoeld, de verdachte op die mogelijkheid. Als een verdachte in aanmerking komt voor het standaard consult staat dit dus altijd in de brief vermeld die hij of zij ontvangt van het OM. 31 Mar 2021 17:32:00 Wijziging algemene voorwaarden High Trust https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/maart/wijziging-algemene-voorwaarden-high-trust.html Met ingang van 16 december 2020 heeft de Raad piketdeclaraties opgenomen in Mijn RvR. Voor advocaten die deelnemen aan de High Trust steekproefcontrole betekent dit dat piketdeclaraties voortaan in de steekproef vallen. De ‘Algemene voorwaarden High Trust steekproef’ zijn hierop aangepast. 22 Mar 2021 12:19:00 Nieuw op kenniswijzer: benodigde stukken per rechtsterrein bij steekproef https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/maart/nieuw-op-kenniswijzer-benodigde-stukken-per-rechtsterrein-bij-steekproef.html Vanaf nu staat per rechtsterrein op Kenniswijzer beschreven welke stukken er nodig zijn bij een steekproefcontrole. Het gaat om de meest gebruikelijke stukken zodat we zo compleet mogelijk de dossiers kunnen beoordelen. Als er buiten deze lijst nog een aanvulling nodig is, dan hoort u dat van de medewerker die de steekproef uitvoert. 22 Mar 2021 11:06:00 Jurisprudentie tot en met 2e kwartaal 2020 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/maart/jurisprudentie-tot-en-met-2e-kwartaal-2020-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak tot en met het 2e kwartaal van 2020. 22 Mar 2021 11:05:00 Eerste steekproeven piketdeclaraties vanaf mei 2021 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/maart/vooraankondiging-eerste-steekproeven-piketdeclaraties.html In juni en november van dit jaar informeerden wij u over de automatisering van piketdeclaraties en het feit dat piketdeclaraties voortaan in de steekproef vallen. De uitvoering van deze steekproeven vindt plaats vanaf mei 2021. 22 Mar 2021 10:12:00 Jaarverslag 2020: Rechtsbijstand in tijden van verandering https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/maart/jaarverslag-2020-rechtsbijstand-in-tijden-van-verandering.html Het jaarverslag 2020 is gepubliceerd. Hiermee doen wij verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen de Raad voor Rechtsbijstand en het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand hebben plaatsgevonden. 22 Mar 2021 09:55:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2021 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/maart/piketadvocaat-voer-voor-1-april-2021-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2021. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 april 2021 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 22 Mar 2021 09:53:00 Vacature voorzitter Commissie beëdigde tolken en vertalers https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/maart/vacature-voorzitter-commissie-beedigde-tolken-en-vertalers.html De Raad voor Rechtsbijstand is door de minister van Justitie en Veiligheid aangesteld om diverse taken op basis van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit te voeren. In dat kader functioneert onder meer de Commissie beëdigde tolken en vertalers (Commissie btv). De Raad is op zoek naar een voorzitter voor deze commissie en nodigt belangstellenden uit hun interesse in deze functie kenbaar te maken. 22 Mar 2021 09:08:00 Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/februari/subsidieregeling-pakket-rechtsbijstand-herstelregelingen-kinderopvangtoeslag.html Gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag kunnen, bij verzoeken in het kader van de herstelregelingen kinderopvangtoeslag bij Belastingdienst/Toeslagen, via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze gefinancierde rechtsbijstand krijgen. Deze ‘Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen Kinderopvangtoeslag’ (HKT), gaat in per 1 maart 2021. Vanaf die datum kunnen advocaten hun aanvraag voor deelname aan deze regeling indienen. Hoe en waar dit kan, onder welke voorwaarden, leest u in dit nieuwsbericht. 1 Mar 2021 12:13:00 Geen diagnosedocument van Juridisch Loket nodig voor korting op eigen bijdrage https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/februari/geen-diagnosedocument-van-juridisch-loket-nodig-voor-korting-op-eigen-bijdrage.html Bij het Juridisch Loket neemt het aantal telefoontjes waarbij rechtzoekenden op verzoek van hun advocaat bellen voor een diagnosedocument weer toe. Vanwege de coronacrisis is een diagnosedocument van het Juridisch Loket niet nodig voor korting op de eigen bijdrage. 24 Feb 2021 11:21:00 Raad organiseert nieuwe online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/februari/raad-organiseert-nieuwe-online-scholingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad zet de interactieve scholingsbijeenkomsten voor bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators via MS Teams voort. De onderwerpen voor de eerstvolgende bijeenkomsten zijn arbeidsrecht en bedrijfsmatig handelen. Daarna organiseren we bijeenkomsten over de wijzigingen op Kenniswijzer per 1 mei, resultaatbeoordeling en personen- en familierecht. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer en zaken die volgen uit eerdere steekproeven en het dagelijks proces een plaats in het programma. Uiteraard beantwoorden wij dan ook uw andere vragen. Heeft u interesse? Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt. 24 Feb 2021 11:20:00 Opschorting maatregel maximum aantal voorkeursmachtigingen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/februari/opschorting-maatregel-maximum-aantal-voorkeursmachtigingen.html In de tweede helft van 2020 is de distributieregeling voor de aanmeldcentra aangepast, door vanaf 1 januari 2021 een maximum aantal van 20 voorkeursmachtigingen per jaar voor advocaten op het AC-rooster op te nemen. Bij overschrijding van dit maximum zou de betrokken advocaat niet meer worden gefaciliteerd door de afdeling Legal Aid in de aanmeldcentra. Deze maatregel wordt nu voorlopig opgeschort, gezien de aanhoudende vertraging in de behandeling van zaken door de IND, de beperkingen van de werkzaamheden in de AC’s en meer in het algemeen door de verscheidenheid in de behandeling van zaken door de IND. 24 Feb 2021 11:19:00 Inschrijvingsverzoeken en bewijsstukken per e-mail indienen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/februari/inschrijvingsverzoeken-en-bewijsstukken-per-e-mail-indienen.html Wegens de beperkte aanwezigheid van medewerkers op kantoor verzoeken wij u vriendelijk de inschrijvingsverzoeken en eventuele bewijsstukken naar ons te mailen. 24 Feb 2021 11:18:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2021 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/februari/piketadvocaat-voer-voor-1-april-2021-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2021. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 april 2021 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 24 Feb 2021 11:17:00 Vereisten deelname (voortzetting) Wots-Wets/uitlevering-overleveringspiket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/februari/vereisten-deelname-voortzetting-wots-wets-uitlevering-overleveringspiket.html De Raad hanteert vier piketplanningen in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Utrecht. Elders wordt, gezien het zeer geringe aantal zaken daar, geen piketplanning gehanteerd. Advocaten die elders kantoor houden, kunnen zich dan ook niet bij de Raad aanmelden voor deelname. Als deze advocaten een piketmelding voor een uitlevering of overlevering, WOTS of WETS zaak ontvangen, worden zij geacht deze door te verwijzen naar een advocaat op de hiervoor genoemde vier piketplanningen. In dit bericht leest u meer over de vereisten voor deelname en de vereisten voor voortzetting van de deelname aan het WOTS-WETS-uitlevering-en overleveringspiket. 24 Feb 2021 11:16:00 Eerstvolgende piketcursus Psychiatrische Patiëntenrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/februari/eerstvolgende-piketcursus-psychiatrische-patientenrecht.html De advocaten die benaderd zijn voor toelating tot de piketplanning Psychiatrische Patiëntenrecht vanaf 1 juli 2021 en nog een piketcursus moeten volgen, dienen de eerstvolgende piketcursus te volgen. 24 Feb 2021 11:15:00 Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/februari/subsidieregeling-beroepsopleiding-sociaal-advocaten.html Op 1 december 2020 zijn we gestart met de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren. Het aanvragen van de subsidie voor de tweede cohort in september is mogelijk. In dit bericht leest u de belangrijkste voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen en een link naar het formulier. 3 Feb 2021 16:26:00 Enkele aanpassingen en extra toelichting op declaratieproces piket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/enkele-aanpassingen-en-extra-toelichting-op-declaratieproces-piket.html Op 16 december 2020 informeerden we u over de (gedeeltelijke) overgang naar het indienen van piketdeclaraties via Mijn RvR. We hebben sindsdien ruim 3500 digitale piketdeclaraties ontvangen. De snelheid van verwerking van de declaraties, de vergrote kwaliteit en lagere foutmarge bij vastgestelde declaraties en het inzicht in de status van ingediende declaraties worden als positief aangemerkt. Maar er zijn zeker nog verbeterpunten mogelijk. Een aantal punten hebben we inmiddels doorgevoerd. Daarover informeren we u in dit artikel. 27 Jan 2021 07:50:00 Wachtlijst vreemdelingenpiket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/wachtlijst-vreemdelingenpiket.html Sinds 2019 geldt op grond van de inschrijvingsvoorwaarden een toelatingsstop voor deelname aan het vreemdelingenpiket. Deze toelatingsstop is met ingang van 2021 omgezet in een wachtlijst. 27 Jan 2021 07:48:00 Wachtlijst vreemdelingenpiket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/wachtlijst-vreemdelingenpiket.html Sinds 2019 geldt op grond van de inschrijvingsvoorwaarden een toelatingsstop voor deelname aan het vreemdelingenpiket. Deze toelatingsstop is met ingang van 2021 omgezet in een wachtlijst. 27 Jan 2021 07:48:00 Nieuwe scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/nieuwe-scholingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad gaat verder met online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die onder andere volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. 27 Jan 2021 07:47:00 Nieuwe scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/nieuwe-scholingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad gaat verder met online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die onder andere volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. 27 Jan 2021 07:47:00 Raad organiseert elke laatste donderdag van de maand online kennismakingsbijeenkomst https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/raad-organiseert-elke-laatste-donderdag-van-de-maand-online-kennismakingsbijeenkomst.html De Raad organiseert op de laatste donderdag van elke maand een online kennismakingsbijeenkomst voor nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. 27 Jan 2021 07:45:00 Raad organiseert elke laatste donderdag van de maand online kennismakingsbijeenkomst https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/raad-organiseert-elke-laatste-donderdag-van-de-maand-online-kennismakingsbijeenkomst.html De Raad organiseert op de laatste donderdag van elke maand een online kennismakingsbijeenkomst voor nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. 27 Jan 2021 07:45:00 Avondklok en piket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/avondklok-en-piket.html Vanaf zaterdag 23 januari is het alleen toegestaan tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends naar buiten te gaan als dat noodzakelijk is. Een geldige reden hiervoor is onder andere “als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- en beroepschriftencommissie en dit kunt aantonen.” De avondklok heeft geen invloed op het piketmeldingproces als zodanig. Maar bent u piketadvocaat en moet u tijdens de avondklok uren voor een piketmelding op weg? Dan vindt u via onderstaande link op de website van de NOvA de juiste formulieren die u hiervoor nodig heeft. 22 Jan 2021 16:38:00 Nieuwe e-mailadressen voor het indienen van bezwaren https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/nieuwe-mailadressen-voor-bezwaar.html De e-mailadressen voor het indienen van bezwaar zijn per eind december vorig jaar gewijzigd. Deze wijziging is mede ingegeven door de koppeling van de e-mailadressen aan de diverse specialisaties in plaats van locaties. 14 Jan 2021 09:55:00 Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand gesloten voor inschrijving https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/subsidieregeling-stelselherziening-rechtsbijstand-nog-open-voor-inschrijving.html Eind verleden jaar publiceerden wij onderstaand artikel over de Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand. Per eind 2020 is de inschrijvingsmogelijkheid voor deze regeling gesloten. 13 Jan 2021 11:03:00 Procesevaluatie Pilot consumentenzaken afgerond https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/procesevaluatie-pilot-consumentenzaken-afgerond.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft in zijn dienstverlening de burger centraal staan. Vanuit het belang van de burger onderzoekt de Raad, samen met maatschappelijke partners, nieuwe mogelijkheden voor samenwerking die burgers sneller en ook op andere manieren passende oplossingen voor hun geschillen bieden. In dat kader ging in maart 2019 de Pilot consumentenzaken van start. Doelstelling was het opdoen van ervaring met dienstverlening van verzekeraars aan rechtsbijstandsgerechtigden. De pilot is inmiddels afgerond. Helaas moet geconcludeerd worden dat de pilot door het ontbreken van het benodigde volume onvoldoende gefundeerde data heeft opgeleverd. De doelstelling van de pilot is daarmee niet behaald. De “Evaluatie Pilot consumentenzaken, lessen uit een lerende praktijk”, is opgeleverd. De Raad en het ministerie van Justitie en Veiligheid willen samen met de andere betrokken partijen kijken hoe de meer algemene lessen uit de evaluatie in de praktijk kunnen worden gebracht, zodat we toekomstige pilots gezamenlijk tot een succes kunnen brengen. 11 Jan 2021 17:30:00 Procesevaluatie Pilot consumentenzaken afgerond https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/procesevaluatie-pilot-consumentenzaken-afgerond.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft in zijn dienstverlening de burger centraal staan. Vanuit het belang van de burger onderzoekt de Raad, samen met maatschappelijke partners, nieuwe mogelijkheden voor samenwerking die burgers sneller en ook op andere manieren passende oplossingen voor hun geschillen bieden. In dat kader ging in maart 2019 de Pilot consumentenzaken van start. Doelstelling was het opdoen van ervaring met dienstverlening van verzekeraars aan rechtsbijstandsgerechtigden. De pilot is inmiddels afgerond. Helaas moet geconcludeerd worden dat de pilot door het ontbreken van het benodigde volume onvoldoende gefundeerde data heeft opgeleverd. De doelstelling van de pilot is daarmee niet behaald. De “Evaluatie Pilot consumentenzaken, lessen uit een lerende praktijk”, is opgeleverd. De Raad en het ministerie van Justitie en Veiligheid willen samen met de andere betrokken partijen kijken hoe de meer algemene lessen uit de evaluatie in de praktijk kunnen worden gebracht, zodat we toekomstige pilots gezamenlijk tot een succes kunnen brengen. 11 Jan 2021 17:30:00 Definitieve cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/definitieve-cijfers-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners-covid-19-crisis.html In onze nieuwsberichten van 1 december en 16 december 2020 hebben wij u geïnformeerd over de voorlopige cijfers van de afgifte van het aantal toevoegingen, de piketmeldingen en het aantal toegekende extra uren. Voor de berekening van de individuele afname wordt ten hoogste uitgegaan van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. 11 Jan 2021 09:38:00 Definitieve cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/definitieve-cijfers-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners-covid-19-crisis.html In onze nieuwsberichten van 1 december en 16 december 2020 hebben wij u geïnformeerd over de voorlopige cijfers van de afgifte van het aantal toevoegingen, de piketmeldingen en het aantal toegekende extra uren. Voor de berekening van de individuele afname wordt ten hoogste uitgegaan van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. 11 Jan 2021 09:38:00 Verruiming terugbetalingstermijn voorschotregeling https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2021/januari/verruiming-terugbetalingstermijn-voorschotregeling.html Graag biedt de Raad u de mogelijkheid om de terugbetaling van het voorschot dat u heeft ontvangen op grond van de “Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis” te spreiden over het hele jaar 2021. In dit geval vordert de Raad het voorschotbedrag vanaf januari 2021 via uw rekeningcourant in 12 maandelijkse termijnen terug. 5 Jan 2021 15:57:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2021 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2021.html Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2021 in oktober 2020 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de Nederlandse orde van advocaten vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 20 november 2020 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2021 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 16 Dec 2020 14:55:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2021 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2021.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 16 Dec 2020 14:02:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2021 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2021.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2021 in oktober 2020 vastgesteld. De inhoud van de voorwaarden is besproken met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in november 2020 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. 16 Dec 2020 14:02:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2021 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2021.html In artikel 2 sub c, g en o en artikel 14 van de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators zijn enkele bepalingen opgenomen die al geruime tijd waren opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten en die ook voor mediators relevant zijn. 16 Dec 2020 14:01:00 Verlenen van rechtsbijstand door paralegals en veelgestelde vragen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/verlenen-van-rechtsbijstand-door-paralegals-en-veelgestelde-vragen.html De Raad heeft met ingang van 2021 in artikel 1 sub o van de inschrijvingsvoorwaarden de mogelijkheid opgenomen voor advocaten om paralegals met minimaal een vierjarige juridische HBO opleiding of een juridische WO bacheloropleiding rechtsbijstand te laten verlenen in een toevoeging. Deze mogelijkheid was al aangekondigd in de inschrijvingsvoorwaarden per 1 juli 2020. We hebben u hierover al geïnformeerd in onze nieuwsbrief van 7 juli 2020. 16 Dec 2020 14:01:00 Indexering van de vergoeding in 2021 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2021.html Vanaf 1 januari 2021 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. 16 Dec 2020 10:50:00 Indexering van de vergoeding in 2021 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2021.html Vanaf 1 januari 2021 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. 16 Dec 2020 10:50:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2021 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2021.html Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2021. 16 Dec 2020 10:20:00 Actuele cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/actuele-cijfers-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners-covid-19-crisis.html In ons nieuwsbericht van 1 december 2020 over de tegemoetkomingsregeling gaven wij aan u in december opnieuw te informeren over de actuele stand van de afgifte van het aantal toevoegingen, de piketmeldingen en het aantal toegekende extra uren. Voor de berekening van de individuele afname wordt ten hoogste uitgegaan van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. 16 Dec 2020 10:16:00 Actuele cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/actuele-cijfers-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners-covid-19-crisis.html In ons nieuwsbericht van 1 december 2020 over de tegemoetkomingsregeling gaven wij aan u in december opnieuw te informeren over de actuele stand van de afgifte van het aantal toevoegingen, de piketmeldingen en het aantal toegekende extra uren. Voor de berekening van de individuele afname wordt ten hoogste uitgegaan van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. 16 Dec 2020 10:16:00 Verhoging heffingvrij vermogen heeft geen gevolgen voor vermogensgrenzen gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/verhoging-heffingvrij-vermogen-heeft-geen-gevolgen-voor-vermogensgrenzen-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html Per 1 januari 2021 treedt de Wet aanpassing box 3 in werking. Met deze wet wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast zodat met name de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 daalt. Het heffingvrij vermogen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar € 50.000. 16 Dec 2020 10:04:00 Verhoging heffingvrij vermogen heeft geen gevolgen voor vermogensgrenzen gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/verhoging-heffingvrij-vermogen-heeft-geen-gevolgen-voor-vermogensgrenzen-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html Per 1 januari 2021 treedt de Wet aanpassing box 3 in werking. Met deze wet wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast zodat met name de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 daalt. Het heffingvrij vermogen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar € 50.000. 16 Dec 2020 10:04:00 Raad gaat door met online bijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/raad-gaat-door-met-online-bijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad is onlangs gestart met kennismakings- en scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven via MS Teams. Zo bereiken we op een laagdrempelige wijze zoveel mogelijk rechtsbijstandverleners en krijgt u de juiste informatie. De eerste reacties zijn zeer positief. Daarom gaan wij hiermee door. In december zijn weer nieuwe scholingsbijeenkomsten gepland. 16 Dec 2020 09:04:00 Raad gaat door met online bijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/raad-gaat-door-met-online-bijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad is onlangs gestart met kennismakings- en scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven via MS Teams. Zo bereiken we op een laagdrempelige wijze zoveel mogelijk rechtsbijstandverleners en krijgt u de juiste informatie. De eerste reacties zijn zeer positief. Daarom gaan wij hiermee door. In december zijn weer nieuwe scholingsbijeenkomsten gepland. 16 Dec 2020 09:04:00 Verzoek tot overname toevoeging indienen via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/digitalisering-verzoek-tot-overname-toevoeging.html Vanaf 15 december 2020 is het mogelijk om mutatieverzoeken voor overname in te dienen via Mijn RvR. Het gaat hier om overnames van kantoorgenoten of van een rechtsbijstandverlener van een ander kantoor. Voorwaarde is dat de beoogd overnemend advocaat binnen hetzelfde ressort bij de Raad is ingeschreven. 16 Dec 2020 08:47:00 Verzoek tot overname toevoeging indienen via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/digitalisering-verzoek-tot-overname-toevoeging.html Vanaf 15 december 2020 is het mogelijk om mutatieverzoeken voor overname in te dienen via Mijn RvR. Het gaat hier om overnames van kantoorgenoten of van een rechtsbijstandverlener van een ander kantoor. Voorwaarde is dat de beoogd overnemend advocaat binnen hetzelfde ressort bij de Raad is ingeschreven. 16 Dec 2020 08:47:00 Telefoonnummer burger vermelden op aanvraag toevoeging https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/telefoonnummer-burger-vermelden-op-aanvraag-toevoeging.html Wij attenderen u graag op de mogelijkheid om het vaste en/of mobiele telefoonnummer van de burger op de aanvraag toevoeging in te vullen. Zo kunnen wij beter de gevolgen van een beslissing uitleggen of onduidelijkheden wegnemen. 16 Dec 2020 08:07:00 Telefoonnummer burger vermelden op aanvraag toevoeging https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/telefoonnummer-burger-vermelden-op-aanvraag-toevoeging.html Wij attenderen u graag op de mogelijkheid om het vaste en/of mobiele telefoonnummer van de burger op de aanvraag toevoeging in te vullen. Zo kunnen wij beter de gevolgen van een beslissing uitleggen of onduidelijkheden wegnemen. 16 Dec 2020 08:07:00 Telefonische bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/telefonische-bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Op vrijdag 25 december (1e Kerstdag) en vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag) is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling is gedurende deze dagen gewoon bereikbaar voor piketmeldingen. 16 Dec 2020 07:30:00 Telefonische bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/telefonische-bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Op vrijdag 25 december (1e Kerstdag) en vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag) is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling is gedurende deze dagen gewoon bereikbaar voor piketmeldingen. 16 Dec 2020 07:30:00 Piketdeclaraties indienen via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/piketdeclaraties-indienen-via-mijn-rvr.html In juni en november van dit jaar informeerden wij u over het plan om de piketdeclaraties te digitaliseren en te automatiseren. Het plan is inmiddels afgerond en met ingang van vandaag kunt u aanvragen voor piketdeclaraties (en mutaties op declaraties) via Mijn RvR indienen. In dit artikel leest u meer over de nieuwe werkwijze en vindt u een link naar een overzicht met veelgestelde vragen over dit onderwerp. 16 Dec 2020 07:02:00 Piketdeclaraties indienen via Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/piketdeclaraties-indienen-via-mijn-rvr.html In juni en november van dit jaar informeerden wij u over het plan om de piketdeclaraties te digitaliseren en te automatiseren. Het plan is inmiddels afgerond en met ingang van vandaag kunt u aanvragen voor piketdeclaraties (en mutaties op declaraties) via Mijn RvR indienen. In dit artikel leest u meer over de nieuwe werkwijze en vindt u een link naar een overzicht met veelgestelde vragen over dit onderwerp. 16 Dec 2020 07:02:00 Raad weer goed telefonisch bereikbaar https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/raad-telefonisch-minder-goed-bereikbaar-kopie.html Gelukkig zijn de eerder gemelde storingen in onze telefonische bereikbaarheid vanaf bepaalde mobiele netwerken verholpen. De Raad is weer goed telefonisch bereikbaar en de verbinding met het telefonisch keuzemenu komt weer in alle gevallen goed tot stand. We danken u voor uw geduld en begrip in deze. 8 Dec 2020 13:28:00 Challenge innovatie sociale advocatuur een succes https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/challenge-innovatie-sociale-advocatuur-een-succes.html In oktober van dit jaar organiseerde de Raad in samenwerking met de Amsterdam Law Hub van de Universiteit van Amsterdam een challenge voor UvA rechtenstudenten, waarbij in korte tijd gezocht moest worden naar creatieve en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar de sociaal advocaat mee te maken heeft. Het beloofde een spannende strijd te worden. Slotakkoord vormde een pitch waarbij de studenten hun idee moesten presenteren voor een jury. 7 Dec 2020 08:32:00 Challenge innovatie sociale advocatuur een succes https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/challenge-innovatie-sociale-advocatuur-een-succes.html In oktober van dit jaar organiseerde de Raad in samenwerking met de Amsterdam Law Hub van de Universiteit van Amsterdam een challenge voor UvA rechtenstudenten, waarbij in korte tijd gezocht moest worden naar creatieve en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar de sociaal advocaat mee te maken heeft. Het beloofde een spannende strijd te worden. Slotakkoord vormde een pitch waarbij de studenten hun idee moesten presenteren voor een jury. 7 Dec 2020 08:32:00 Tegemoetkomingsregeling voor sociale rechtsbijstandverleners van start https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/december/tegemoetkomingsregeling-voor-sociale-rechtsbijstandverleners-van-start.html Op 19 juni jl. hebben wij u via onze site en de nieuwsbrief geïnformeerd over de Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis. Van 1 december t/m 31 december 2020 kunt u een beroep doen op deze regeling. Met de regeling van de minister kan de Raad voor Rechtsbijstand begin volgend jaar tegemoetkomen in inkomensverlies, door de mogelijke afname van het aantal afgegeven toevoegingen, piketmeldingen en toegekende extra uren in 2020. 1 Dec 2020 14:55:00 Eerdere distributie Spoor 4-zaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/eerdere-distributie-spoor-4-zaken.html De afdeling Legal Aid van de Raad voor Rechtsbijstand gaat asielzoekers in een eerder stadium koppelen aan een advocaat. Het gaat om asielaanvragen die na 1 april 2020 zijn ingediend en in Spoor 4 in de algemene asielprocedure worden behandeld. De Raad gaat deze zaken in een vroeg stadium distribueren, mede gelet op de brief aan de Tweede Kamer d.d. 18 november 2020 van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de Taskforce en Asiel stand van zaken IND. De advocaat kan in een vroeg stadium aan de slag als procesbewaker en starten met advieswerkzaamheden onder de afgegeven toevoeging. Er kan dan ook eerder een vertrouwensband worden opgebouwd tussen cliënt en advocaat. 26 Nov 2020 11:37:00 Eerdere distributie Spoor 4-zaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/eerdere-distributie-spoor-4-zaken.html De afdeling Legal Aid van de Raad voor Rechtsbijstand gaat asielzoekers in een eerder stadium koppelen aan een advocaat. Het gaat om asielaanvragen die na 1 april 2020 zijn ingediend en in Spoor 4 in de algemene asielprocedure worden behandeld. De Raad gaat deze zaken in een vroeg stadium distribueren, mede gelet op de brief aan de Tweede Kamer d.d. 18 november 2020 van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de Taskforce en Asiel stand van zaken IND. De advocaat kan in een vroeg stadium aan de slag als procesbewaker en starten met advieswerkzaamheden onder de afgegeven toevoeging. Er kan dan ook eerder een vertrouwensband worden opgebouwd tussen cliënt en advocaat. 26 Nov 2020 11:37:00 Nieuwe scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/nieuwe-data-scholingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad gaat verder met online scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die bij de Raad zijn ingeschreven. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die onder andere volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. 25 Nov 2020 16:09:00 Help ons onjuiste aanvragen te voorkomen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/help-ons-onjuiste-aanvragen-te-voorkomen.html Regelmatig bevatten toevoegingsaanvragen onvolledige of onjuiste persoonsgegevens zoals BSN en/of geboortedatum. Vaak zijn dit tikfouten, is er een verkeerd cijfer ingevuld of zijn er cijfers omgedraaid. Hierdoor kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen. U kunt ons helpen door uw aanvragen voor verzending nog even na te lopen. 25 Nov 2020 13:27:00 Help ons onjuiste aanvragen te voorkomen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/help-ons-onjuiste-aanvragen-te-voorkomen.html Regelmatig bevatten toevoegingsaanvragen onvolledige of onjuiste persoonsgegevens zoals BSN en/of geboortedatum. Vaak zijn dit tikfouten, is er een verkeerd cijfer ingevuld of zijn er cijfers omgedraaid. Hierdoor kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen. U kunt ons helpen door uw aanvragen voor verzending nog even na te lopen. 25 Nov 2020 13:27:00 Invoering van maximaal 4 specialisatiegroepen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/invoering-van-maximaal-4-specialisatiegroepen.html De Raad beperkt met ingang van 1 januari 2021 het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan. De Raad heeft de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor ingedeeld in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de indeling van hoofdrechtsgebieden die de Nederlandse Orde van Advocaten hanteert. 25 Nov 2020 13:26:00 Invoering van maximaal 4 specialisatiegroepen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/invoering-van-maximaal-4-specialisatiegroepen.html De Raad beperkt met ingang van 1 januari 2021 het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan. De Raad heeft de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor ingedeeld in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de indeling van hoofdrechtsgebieden die de Nederlandse Orde van Advocaten hanteert. 25 Nov 2020 13:26:00 Wijzigingen in werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/wijzigingen-in-werkinstructies.html Met ingang van 1 december 2020 voert de Raad diverse wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Wij verzoeken u met klem om alle wijzigingen per 1 december goed tot u te nemen. 25 Nov 2020 07:16:00 Wijzigingen in werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/wijzigingen-in-werkinstructies.html Met ingang van 1 december 2020 voert de Raad diverse wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Wij verzoeken u met klem om alle wijzigingen per 1 december goed tot u te nemen. 25 Nov 2020 07:16:00 Belangrijk bericht voor bijzonder curatoren https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/belangrijk-bericht-voor-bijzonder-curatoren.html Staat u op dit moment als bijzondere curator op een lijst van de rechtbanken en wilt u in de toekomst in aanmerking blijven komen voor benoemingen als bijzondere curator door de rechtspraak? Dan moet u zich eerst aanmelden bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (hierna: Stichting BCN). Deze stichting toetst of u aan de deskundigheidseisen en de overgangsregeling voldoet en of u kunt opgaan voor een examen Bijzondere curator in 1:212 en/of 1:250 BW zaken. 25 Nov 2020 06:30:00 Belangrijk bericht voor bijzonder curatoren https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/belangrijk-bericht-voor-bijzonder-curatoren.html Staat u op dit moment als bijzondere curator op een lijst van de rechtbanken en wilt u in de toekomst in aanmerking blijven komen voor benoemingen als bijzondere curator door de rechtspraak? Dan moet u zich eerst aanmelden bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (hierna: Stichting BCN). Deze stichting toetst of u aan de deskundigheidseisen en de overgangsregeling voldoet en of u kunt opgaan voor een examen Bijzondere curator in 1:212 en/of 1:250 BW zaken. 25 Nov 2020 06:30:00 Op herhaling: subsidie voor advocaat-stagiairs in stelsel van rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/op-herhaling-subsidie-voor-advocaat-stagiairs-in-stelsel-van-rechtsbijstand.html De Raad voor Rechtsbijstand gaat het opleiden van advocaat-stagiairs binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand financieel ondersteunen. Dit om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een (eenmalig) budget van € 2 miljoen toegezegd. De subsidie dekt de totale kosten van de beroepsopleiding (€ 11.434). In onze nieuwsbrief van 26 oktober jl. informeerden wij u al hierover. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor deze subsidieregeling. 25 Nov 2020 06:29:00 Op herhaling: subsidie voor advocaat-stagiairs in stelsel van rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/op-herhaling-subsidie-voor-advocaat-stagiairs-in-stelsel-van-rechtsbijstand.html De Raad voor Rechtsbijstand gaat het opleiden van advocaat-stagiairs binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand financieel ondersteunen. Dit om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een (eenmalig) budget van € 2 miljoen toegezegd. De subsidie dekt de totale kosten van de beroepsopleiding (€ 11.434). In onze nieuwsbrief van 26 oktober jl. informeerden wij u al hierover. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor deze subsidieregeling. 25 Nov 2020 06:29:00 Overzicht betaaldata 2021 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/overzicht-betaaldata-2021.html Ook in 2021 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 25 Nov 2020 06:28:00 De Raad geeft voor 2021 geen toepassing aan de 70-toevoegingenregeling in het psychiatrisch patiëntenpiket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/de-raad-geeft-voor-2021-geen-toepassing-aan-de-70-toevoegingen-regeling-in-het-psychiatrisch-patientenpiket.html In de Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020 is in artikel 6c opgenomen dat advocaten tijdelijk niet worden ingepland voor het psychiatrisch piket, als zij binnen één kalenderjaar meer dan 70 toevoegingen (Z020-toevoegingen) hebben gekregen binnen het psychiatrisch patiëntenrecht. Op deze wijze bevordert de Raad een meer evenredige verdeling van het aantal afgegeven toevoegingen aan de advocaten op de psychiatrisch patiëntenpiketplanning. 18 Nov 2020 12:19:00 Digitalisering en automatisering piketdeclaraties https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/digitalisering-en-automatisering-piketdeclaraties.html In juni van dit jaar informeerden wij u over het plan om de piketdeclaraties de digitaliseren en automatiseren. We willen hiermee onze dienstverlening verbeteren. Door het indienen van piketdeclaraties te digitaliseren en het verwerkingsproces gedeeltelijk te automatiseren, verlichten we de administratieve last voor piketadvocaten. Bovendien wordt het proces versneld en het eventueel muteren van declaraties eenvoudiger. Livegang van de digitalisering staat gepland voor begin december. In dit artikel leest u meer over het nieuwe proces voor indienen van piketdeclaraties. 16 Nov 2020 15:33:00 Komende weken geen fysieke steekproefcontroles https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/november/komende-weken-geen-fysieke-steekproefcontroles.html Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond heeft de Raad voor Rechtsbijstand besloten om in ieder geval de komende twee weken – ingaande per vandaag, 4 november 2020- geen fysieke steekproefcontroles uit te voeren. Zo handelen we in lijn met de nieuwe verscherpte maatregelen van het kabinet i.v.m. het coronavirus en kunnen we het beste uw en onze veiligheid waarborgen. Tussentijds houden we situatie goed in de gaten en beoordelen we op basis daarvan of een verlenging van deze twee weken nodig is. Hierover informeren we u via onze website. 4 Nov 2020 16:59:00 Publicatie piketroosters https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/oktober/publicatie-piketroosters.html Het vormgeven van de nieuwe piketroosters verloopt volgens planning. Half november publiceren wij de piketroosters. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar helpdeskpiket@rvr.org. Wij helpen u graag. 28 Oct 2020 16:23:00 Rechtmatigheid: tussentijdse steekproef https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/oktober/rechtmatigheid-tussentijdse-steekproef.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen en vergoedingen. Over 2019 is de gestelde foutmarge overtreden en neemt de Raad aanvullende maatregelen. Een van die maatregelen is een tussentijdse steekproef om de foutscore voor 2020 en het effect van de maatregelen te monitoren. 28 Oct 2020 16:22:00 Declaratie zittingen waarvoor u niet fysiek hoefde te reizen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/oktober/declaratie-zittingen-waarvoor-u-niet-fysiek-hoefde-te-reizen.html Heeft u in een zaak één of meerdere zittingen bijgewoond waarvoor u niet fysiek heeft hoeven reizen vanwege het coronavirus, bijvoorbeeld via Skype? Dan kunt u deze zitting opgeven bij uw declaratie. U kunt in dat geval geen reistijd en reiskosten declareren. 28 Oct 2020 16:21:00 Help ons datalekken te voorkomen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/oktober/help-ons-datalekken-te-voorkomen.html De Raad voor Rechtsbijstand verkrijgt en verwerkt veel gegevens van burgers die gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen die door u aangeleverd worden. Omdat hierbij persoonsgegevens en vertrouwelijke documenten betrokken zijn, gaan wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. U kunt ons hierbij helpen, door vooraf te controleren of de gegevens die u aanlevert actueel en correct zijn. 28 Oct 2020 16:18:00 Help ons datalekken te voorkomen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/oktober/help-ons-datalekken-te-voorkomen.html De Raad voor Rechtsbijstand verkrijgt en verwerkt veel gegevens van burgers die gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen die door u aangeleverd worden. Omdat hierbij persoonsgegevens en vertrouwelijke documenten betrokken zijn, gaan wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. U kunt ons hierbij helpen, door vooraf te controleren of de gegevens die u aanlevert actueel en correct zijn. 28 Oct 2020 16:18:00 Raad start met online kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/oktober/raad-start-met-online-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad start met online kennismakingsbijeenkomsten voor de dit jaar nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. 28 Oct 2020 16:16:00 Raad start met online kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/oktober/raad-start-met-online-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators.html De Raad start met online kennismakingsbijeenkomsten voor de dit jaar nieuw bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams, zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen onderwerpen als wat doet de Raad, waar kan ik informatie vinden, hoe vraag ik een toevoeging of declaratie aan, wie is mijn relatiemanager en waar kan ik terecht met mijn vragen, een plek in het programma. 28 Oct 2020 16:16:00 Raad telefonisch minder goed bereikbaar https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/oktober/raad-telefonisch-minder-goed-bereikbaar.html De Raad is op dit moment niet goed telefonisch bereikbaar. Het telefonisch keuzemenu werkt niet zoals dat zou moeten. We zijn met behulp van onze externe leverancier aan het onderzoeken waar dit aan ligt en doen er alles aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Zodra dit is gelukt, melden we dit op onze website. Excuses voor het ongemak. 27 Oct 2020 13:54:00 Subsidie voor advocaat-stagiairs in stelsel van rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/oktober/subsidie-voor-advocaat-stagiaires-in-stelsel-van-rechtsbijstand.html Om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren, gaat de Raad voor Rechtsbijstand het opleiden van advocaat-stagiairs in de sociale praktijk financieel ondersteunen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een (eenmalig) budget van € 2 miljoen toegezegd, als onderdeel van het al eerder beschikbaar gestelde innovatiebudget van € 6 miljoen voor de sociale advocatuur. Kantoren kunnen subsidie aanvragen voor advocaat-stagiairs die in 2021 met de Beroepsopleiding Advocatuur starten. De subsidie dekt de totale kosten van de Beroepsopleiding (€ 11.434). 26 Oct 2020 09:19:00 Subsidie voor advocaat-stagiairs in stelsel van rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/oktober/subsidie-voor-advocaat-stagiaires-in-stelsel-van-rechtsbijstand.html Om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren, gaat de Raad voor Rechtsbijstand het opleiden van advocaat-stagiairs in de sociale praktijk financieel ondersteunen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een (eenmalig) budget van € 2 miljoen toegezegd, als onderdeel van het al eerder beschikbaar gestelde innovatiebudget van € 6 miljoen voor de sociale advocatuur. Kantoren kunnen subsidie aanvragen voor advocaat-stagiairs die in 2021 met de Beroepsopleiding Advocatuur starten. De subsidie dekt de totale kosten van de Beroepsopleiding (€ 11.434). 26 Oct 2020 09:19:00 Vergoeding rechtsbijstand in kader van Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang op onderdelen verhoogd https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/september/vergoeding-rechtsbijstand-in-kader-van-wet-verplichte-ggz-en-wet-zorg-en-dwang-op-onderdelen-verhoogd.html Op 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeksbureau Significant verzocht om na te gaan of de nieuwe wetgeving effecten heeft op de rechtsbijstand. Naar aanleiding van de uitkomsten heeft de Raad de vergoeding van toevoegingen met zaakcode Z020 gedifferentieerd en op onderdelen verhoogd. Dit geldt voor toevoegingen afgegeven vanaf 1 januari 2020. De Raad heeft hiervoor drie nieuwe vaststelcodes gerealiseerd. Vanaf 6 oktober 2020 kunt u bij uw declaratie de nieuwe codes in Mijn RvR selecteren. Heeft u toevoegingen die onder de nieuwe regeling vallen al gedeclareerd? Dan ontvangt u een nabetaling. 30 Sep 2020 11:34:00 De relatiemanager https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/september/de-relatiemanager.html De relatiemanager van de Raad is er voor u! Wellicht heeft u als eens kennis gemaakt met deze functionaris. Dit kan zijn op het moment dat u zich inschrijft bij de Raad, als u via de High Trust uw zaken wilt afhandelen of als er sprake is van een bijzondere situatie op uw kantoor. Bijvoorbeeld bij een splitsing van het kantoor, bij overlijden, bij een schorsing of bij faillissement. 30 Sep 2020 11:33:00 De relatiemanager https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/september/de-relatiemanager.html De relatiemanager van de Raad is er voor u! Wellicht heeft u als eens kennis gemaakt met deze functionaris. Dit kan zijn op het moment dat u zich inschrijft bij de Raad, als u via de High Trust uw zaken wilt afhandelen of als er sprake is van een bijzondere situatie op uw kantoor. Bijvoorbeeld bij een splitsing van het kantoor, bij overlijden, bij een schorsing of bij faillissement. 30 Sep 2020 11:33:00 Raad start met online scholingsbijeenkomsten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/september/raad-start-met-online-scholingsbijeenkomsten.html De Raad start met scholingsbijeenkomsten voor bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators via Microsoft Teams. De bijeenkomsten zijn interactief en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die o.a. volgen uit eerdere steekproeven en uit het dagelijks proces een plaats in het programma. Ook het gebruik van Mijn RvR en Kenniswijzer worden in deze bijeenkomsten behandeld. 30 Sep 2020 09:04:00 Vragen en antwoorden aanpassing distributieregeling AC https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/september/vragen-en-antwoorden-aanpassing-distributieregeling-ac.html Zoals we u eerder lieten weten is de distributieregeling van het aanmeldcentrum (AC) aangepast. Het gaat daarbij om bijlage 2 van de inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020. In dit nieuwsartikel beantwoorden we een aantal vragen die we hierover van u binnenkregen. 16 Sep 2020 18:06:00 Vragen en antwoorden aanpassing distributieregeling AC https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/september/vragen-en-antwoorden-aanpassing-distributieregeling-ac.html Zoals we u eerder lieten weten is de distributieregeling van het aanmeldcentrum (AC) aangepast. Het gaat daarbij om bijlage 2 van de inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020. In dit nieuwsartikel beantwoorden we een aantal vragen die we hierover van u binnenkregen. 16 Sep 2020 18:06:00 Cijfers gesubsidieerde rechtsbijstand 2019 online https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/september/cijfers-gesubsidieerde-rechtsbijstand-2019-online.html Vanaf 16 september staan de cijfers over de gesubsidieerde rechtsbijstand 2019 online. Deze cijfers laten de ontwikkelingen binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zien. Het aantal afgegeven toevoegingen loopt terug en er is een neerwaartse ontwikkeling zichtbaar in het aantal advocaten dat toevoegingen behandelt. 16 Sep 2020 15:48:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/september/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2021. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 16 Sep 2020 00:00:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/september/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2021. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 16 Sep 2020 00:00:00 Schriftelijk horen in asielzaken van start https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/september/schriftelijk-horen-in-asielzaken-van-start.html Per 27 juli jl. is gestart met het schriftelijk horen in asielaanvragen van vóór 1 april 2020. Deze methode moet bijdragen aan het sneller aanpakken van achterstanden in asielzaken bij de IND. De IND Taskforce heeft hiertoe het initiatief genomen. In dit artikel informeren wij u over de vergoeding. 2 Sep 2020 10:18:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2021. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 26 Aug 2020 12:06:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2021. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 26 Aug 2020 12:06:00 Online aanvragen tolkdiensten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/augustus/online-aanvragen-tolkdiensten.html Tolkdiensten kunnen bij Global Talk (voorheen TVcN) aangevraagd worden via de telefoon, maar ook online via TASnet. TASnet is te gebruiken op computer, laptop of mobiele telefoon. Het voordeel van online aanvragen is dat u geen wachtrijen heeft en geen callcentermedewerker hoeft te spreken. Hierdoor verloopt volgens Global Talk uw tolkaanvraag sneller en efficiënter. 26 Aug 2020 11:16:00 Online aanvragen tolkdiensten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/augustus/online-aanvragen-tolkdiensten.html Tolkdiensten kunnen bij Global Talk (voorheen TVcN) aangevraagd worden via de telefoon, maar ook online via TASnet. TASnet is te gebruiken op computer, laptop of mobiele telefoon. Het voordeel van online aanvragen is dat u geen wachtrijen heeft en geen callcentermedewerker hoeft te spreken. Hierdoor verloopt volgens Global Talk uw tolkaanvraag sneller en efficiënter. 26 Aug 2020 11:16:00 Een vernieuwd Rbtv dat beter aansluit bij de vraag naar tolken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/augustus/een-vernieuwd-rbtv-dat-beter-aansluit-bij-de-vraag-naar-tolken.html Samen met zijn ketenpartners heeft Bureau Wbtv van de Raad voor Rechtsbijstand de afgelopen jaren hard gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van de inzet van tolkdiensten binnen de overheid. Zo is er binnen het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) een taalniveau toegevoegd voor tolken. Tolken kunnen zich sinds 1 juli 2020 ook op B2-niveau (van het Europees Referentiekader voor de talen) in het Rbtv laten inschrijven. Bepaalde afnemers hebben conform artikel 28 van de Wet beëdigde tolken en vertalers een afnameplicht. Dit geldt ook voor advocaten in het kader van de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze informatie is daarom ook voor u wellicht relevant. 26 Aug 2020 11:00:00 Een vernieuwd Rbtv dat beter aansluit bij de vraag naar tolken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/augustus/een-vernieuwd-rbtv-dat-beter-aansluit-bij-de-vraag-naar-tolken.html Samen met zijn ketenpartners heeft Bureau Wbtv van de Raad voor Rechtsbijstand de afgelopen jaren hard gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van de inzet van tolkdiensten binnen de overheid. Zo is er binnen het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) een taalniveau toegevoegd voor tolken. Tolken kunnen zich sinds 1 juli 2020 ook op B2-niveau (van het Europees Referentiekader voor de talen) in het Rbtv laten inschrijven. Bepaalde afnemers hebben conform artikel 28 van de Wet beëdigde tolken en vertalers een afnameplicht. Dit geldt ook voor advocaten in het kader van de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze informatie is daarom ook voor u wellicht relevant. 26 Aug 2020 11:00:00 Verwacht: Dublinzaken terug naar de inhoudelijke asielprocedure https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/augustus/verwacht-dublinzaken-terug-naar-de-inhoudelijke-asielprocedure.html Vanaf 17 augustus a.s. verwacht de Raad een groot aantal te behandelen asielzaken die terugkomen in de inhoudelijke asielprocedure (spoor 4). Het gaat met name om oude Dublinzaken waarbij de overdrachtstermijnen zijn verstreken, omdat door de coronacrisis (tijdelijk) geen overdrachten hebben plaatsgevonden. 11 Aug 2020 13:12:00 Eerste subsidieaanvragen binnen Subsidieregeling Stelselherziening toegekend https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/augustus/eerste-subsidieaanvragen-binnen-subsidieregeling-stelselherziening-toegekend.html Begin dit jaar stelde minister Dekker 10 miljoen euro beschikbaar voor de Subsidieregeling stelselherziening rechtsbijstand. Deze subsidieregeling is er voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. 11 Aug 2020 12:55:00 Eerste subsidieaanvragen binnen Subsidieregeling Stelselherziening toegekend https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/augustus/eerste-subsidieaanvragen-binnen-subsidieregeling-stelselherziening-toegekend.html Begin dit jaar stelde minister Dekker 10 miljoen euro beschikbaar voor de Subsidieregeling stelselherziening rechtsbijstand. Deze subsidieregeling is er voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. 11 Aug 2020 12:55:00 Nieuwe aanvraagformulieren Internationale Kinderontvoering https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/augustus/nieuwe-aanvraagformulieren-internationale-kinderontvoering.html Onlangs zijn op www.rvr.org het aanvraagformulier voor zowel de toevoeging als de declaratie inzake Internationale Kinderontvoering aangepast. 6 Aug 2020 09:19:00 Uitgesteld: Aanpassing beveiliging Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juli/uitgesteld-aanpassing-beveiliging-mijn-rvr.html Op 14 juli en in de laatste nieuwsbrief van 29 juli jl. publiceerden wij het bericht dat we de beveiliging van Mijn RvR per 1 augustus zouden aanscherpen. Dit zou betekenen dat advocaten die werken met oudere versies van browsers en besturingssystemen (waaronder Windows XP en Windows Vista) geen gebruik meer konden maken van Mijn RvR. In dit bericht laten we weten dat deze wijziging is uitgesteld tot 14 augustus a.s. 30 Jul 2020 16:12:00 Spoedvertalingen bij AVB Vertalingen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juli/spoedvertalingen-bij-avb-vertalingen.html De Raad heeft samen met AVB Vertalingen geconstateerd dat er veel spoedvertalingen met een levertermijn van 1 werkdag worden aangevraagd. Het leveren hiervan kost AVB en de aan haar gelieerde vertalers veel inspanning. Daarom zijn hieraan voor de Raad forse extra kosten verbonden. 29 Jul 2020 09:27:00 Spoedvertalingen bij AVB Vertalingen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juli/spoedvertalingen-bij-avb-vertalingen.html De Raad heeft samen met AVB Vertalingen geconstateerd dat er veel spoedvertalingen met een levertermijn van 1 werkdag worden aangevraagd. Het leveren hiervan kost AVB en de aan haar gelieerde vertalers veel inspanning. Daarom zijn hieraan voor de Raad forse extra kosten verbonden. 29 Jul 2020 09:27:00 Rechtmatigheid: aandachtspunten rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juli/rechtmatigheid-aandachtspunten-rechtsbijstand.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. In mei is een tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd om de foutscore en het effect van eerder genomen maatregelen te monitoren. Naar aanleiding van deze controle vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 29 Jul 2020 09:24:00 Rechtmatigheid: aandachtspunten rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juli/rechtmatigheid-aandachtspunten-rechtsbijstand.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. In mei is een tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd om de foutscore en het effect van eerder genomen maatregelen te monitoren. Naar aanleiding van deze controle vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 29 Jul 2020 09:24:00 Op herhaling: Geen diagnosedocument Juridisch Loket nodig voor korting op eigen bijdrage https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juli/op-herhaling-geen-diagnosedocument-juridisch-loket-nodig-voor-korting-op-eigen-bijdrage.html Een goede diagnose en triage in de eerste lijn is belangrijk. In verband met de coronacrisis geldt vanwege de tijdelijke beperkte bereikbaarheid van het Juridisch Loket tot nader order het volgende: 10 Jul 2020 07:45:00 Extra voorschotregeling aanvragen kan tot 1 augustus 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juli/extra-voorschotregeling-aanvragen-kan-tot-1-augustus-2020.html Op 24 maart jl. heeft de Raad een extra voorschotregeling van 50% aangekondigd om advocaten en mediators in hun financiële continuïteit te ondersteunen. Wilt u nog gebruik maken van deze regeling? Dan kunt u uw aanvraag tot 1 augustus 2020 indienen. 9 Jul 2020 08:55:00 Raad start weer met bijeenkomsten en kantoorbezoeken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juli/raad-start-weer-met-bijeenkomsten-en-kantoorbezoeken.html De Raad voor Rechtsbijstand is weer voorzichtig met bijeenkomsten en bezoeken aan kantoren gestart. Het basis uitgangpunt blijft echter dat de meeste steekproeven nog digitaal plaatsvinden. Wij blijven graag ook in tijden van het coronavirus voor u klaar staan. Uiteraard mag het uitvoeren van onze dienstverlening niet ten koste gaan van uw veiligheid en die van onze medewerkers. Daarom nemen we een aantal maatregelen in acht, zodat we veilig kunnen doorwerken. 9 Jul 2020 08:41:00 Wijziging inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten per 1 juli 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juli/wijziging-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2020-per-1-juli-2020.html Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020 per 1 juli 2020 aangepast. Hieraan ging overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: NOvA) vooraf. De minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 juli 2020 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2020 zijn per 1 juli 2020 op twee onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 7 Jul 2020 13:14:00 Verrichten van rechtsbijstand door paralegals in toevoegingen op naam van de advocaat https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juli/verrichten-van-rechtsbijstand-door-paralegals-in-toevoegingen-op-naam-van-de-advocaat.html De Raad zal vanaf 1 januari 2021 advocaten de mogelijkheid geven om paralegals die aan specifieke voorwaarden voldoen rechtsbijstand te laten verrichten in de toevoeging van een advocaat. 7 Jul 2020 13:12:00 Aanpassing distributieregeling AC https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juli/aanpassing-distributieregeling-ac.html De distributieregeling van het aanmeldcentrum (AC) wordt aangepast. Aanleiding hiervoor is de sterke toename van het aantal door advocaten ingediende voorkeursmachtigingen sinds het afgelopen jaar, mede veroorzaakt door de achterstanden van de IND. 7 Jul 2020 13:10:00 Enquête voor project innovatie sociale advocatuur en mediation https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juli/enquete-voor-project-innovatie-sociale-advocatuur-en-mediation.html De Raad is in onze democratische rechtsstaat verantwoordelijk voor de optimale organisatie en borging van goede gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation voor minder draagkrachtige burgers. Om dit te kunnen waarmaken is onder andere voldoende aanbod van kwalitatief hoogwaardige rechtsbijstand nodig. Een van de doelstellingen van de Raad is dan ook het waarborgen van goede kwaliteit en voldoende aanbod van rechtsbijstand van sociaal advocaten en mediators te bevorderen. Om de behoefte van advocaten en mediators aan innovatie, ondersteuning en samenwerking voor verbetering van productiviteit en kwaliteit van hun praktijk te meten, heeft de Raad op 6 juli 2020 een enquête uitgezet onder een selectie van bij de Raad actieve rechtsbijstandverleners. 7 Jul 2020 08:57:00 Digitale steekproeven en pilot beveiligd e-mailen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juni/digitale-steekproeven-en-pilot-beveiligd-e-mailen.html De Raad volgt de richtlijnen van het RIVM om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te garanderen. Zo werken al onze medewerkers sinds de corona-uitbraak thuis. De steekproefcontroles die we normaal gesproken op de kantoren van advocaten uitvoeren doen we ook vanuit huis. 24 Jun 2020 16:11:00 Digitale steekproeven en pilot beveiligd e-mailen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juni/digitale-steekproeven-en-pilot-beveiligd-e-mailen.html De Raad volgt de richtlijnen van het RIVM om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te garanderen. Zo werken al onze medewerkers sinds de corona-uitbraak thuis. De steekproefcontroles die we normaal gesproken op de kantoren van advocaten uitvoeren doen we ook vanuit huis. 24 Jun 2020 16:11:00 Digitalisering en automatisering piketdeclaraties https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juni/digitalisering-en-automatisering-piketdeclaraties.html Verbetering van de dienstverlening is bij de Raad voor Rechtsbijstand een constant aandachtspunt. In dit kader wordt dit najaar ook het proces voor het indienen van piketdeclaraties vernieuwd. 24 Jun 2020 11:54:00 Digitalisering en automatisering piketdeclaraties https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juni/digitalisering-en-automatisering-piketdeclaraties.html Verbetering van de dienstverlening is bij de Raad voor Rechtsbijstand een constant aandachtspunt. In dit kader wordt dit najaar ook het proces voor het indienen van piketdeclaraties vernieuwd. 24 Jun 2020 11:54:00 Automatische inschrijving voor specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juni/automatische-inschrijving-voor-specialisaties-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html De Raad voor Rechtsbijstand is bezig met de verwerking van de automatische inschrijving voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. 24 Jun 2020 11:51:00 Automatische inschrijving voor specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juni/automatische-inschrijving-voor-specialisaties-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html De Raad voor Rechtsbijstand is bezig met de verwerking van de automatische inschrijving voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. 24 Jun 2020 11:51:00 Ruim 100.000 gezinnen kampen met psychosociale en juridische problemen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juni/ruim-100.000-gezinnen-kampen-met-psychosociale-en-juridische-problemen.html EHBO-tool gelanceerd om mensen met ‘multiproblematiek’ te helpen - ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’, maar bij ruim 100.000 gezinnen in Nederland lopen de problemen zo hoog op dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Zij hebben te maken met meerdere langdurige problemen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, werk en geld. MIND Korrelatie en de Raad voor Rechtsbijstand hebben een tool ontwikkeld om deze ‘multiproblematiek’ vroegtijdig in beeld te brengen en mensen zelf weer grip te geven op hun leven. De tool is door iedereen in te vullen die zich herkent in de problematiek en op zoek is naar hulp. 23 Jun 2020 08:33:00 Ruim 100.000 gezinnen kampen met psychosociale en juridische problemen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juni/ruim-100.000-gezinnen-kampen-met-psychosociale-en-juridische-problemen.html EHBO-tool gelanceerd om mensen met ‘multiproblematiek’ te helpen - ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’, maar bij ruim 100.000 gezinnen in Nederland lopen de problemen zo hoog op dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Zij hebben te maken met meerdere langdurige problemen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, werk en geld. MIND Korrelatie en de Raad voor Rechtsbijstand hebben een tool ontwikkeld om deze ‘multiproblematiek’ vroegtijdig in beeld te brengen en mensen zelf weer grip te geven op hun leven. De tool is door iedereen in te vullen die zich herkent in de problematiek en op zoek is naar hulp. 23 Jun 2020 08:33:00 Meer informatie over tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/juni/meer-informatie-over-tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners.html Op 27 mei 2020 hebben wij bekendgemaakt dat Minister Dekker het besluit had genomen om een tegemoetkomingsregeling voor sociale rechtsbijstandverleners te treffen. De regeling is in overleg met de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand tot stand gekomen en is inmiddels gepubliceerd. Met de regeling van de minister kan de Raad voor Rechtsbijstand begin volgend jaar tegemoetkomen in inkomensverlies, door de mogelijke afname van het aantal afgegeven toevoegingen, piketmeldingen en toegekende extra uren in 2020. 19 Jun 2020 10:07:00 Wachtwoordbeleid Mijn RvR is aangescherpt https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/mei/wachtwoordbeleid-mijn-rvr-is-aangescherpt.html De Raad voor Rechtsbijstand hecht veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy in het algemeen en bescherming van uw persoonsgegevens in het bijzonder. Vanzelfsprekend werken wij conform de bepalingen uit de AVG, maar aanvullend nemen wij maatregelen om de informatiebeveiliging rond Mijn RvR de komende tijd verder te verbeteren. Zo hebben we op 26 mei het wachtwoordbeleid aangescherpt. In dit bericht leest u wat dit voor u betekent. 27 May 2020 14:13:00 Start steekproefcontroles vanaf 1 juni a.s. https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/mei/start-steekproefcontroles-vanaf-1-juni-a.s.html De Raad voor Rechtsbijstand wil voorzichtig weer een herstart maken met de steekproefcontroles bij advocatenkantoren per 1 juni a.s. Dit zijn in eerste instantie de 100% controles en de controles die afgelopen periode niet digitaal uitgevoerd konden worden. Wij blijven immers graag ook in tijden van het coronavirus voor u klaar staan. Uiteraard mag het uitvoeren van onze dienstverlening niet ten koste gaan van uw veiligheid en die van onze medewerkers. Daarom nemen we een aantal maatregelen in acht, zodat we veilig kunnen doorwerken. 27 May 2020 14:11:00 Extra declareren bij cliënt https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/mei/extra-declareren-bij-client.html De Raad ontvangt signalen dat advocaten en mediators, naast de eigen bijdrage, een honorarium in rekening brengen aan de cliënt. Zolang de toevoeging in stand blijft, is het sturen van een (aanvullende) rekening naar de cliënt echter niet geoorloofd. 27 May 2020 14:01:00 Extra declareren bij cliënt https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/mei/extra-declareren-bij-client.html De Raad ontvangt signalen dat advocaten en mediators, naast de eigen bijdrage, een honorarium in rekening brengen aan de cliënt. Zolang de toevoeging in stand blijft, is het sturen van een (aanvullende) rekening naar de cliënt echter niet geoorloofd. 27 May 2020 14:01:00 Wijzigingen in de werkinstructies per 1 juni 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/mei/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-juni-2020.html Met ingang van 1 juni 2020 voert de Raad een aantal wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Vanwege de actualiteit is een aantal van de oorspronkelijk geplande wijzigingen aangepast of uitgesteld. Wij adviseren u het overzicht van alle wijzigingen per 1 juni goed tot u te nemen. 27 May 2020 13:58:00 Tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/mei/tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners.html De sociaal advocatuur, mediators en bijzondere curatoren vervullen een bijzondere en belangrijke rol in de toegang tot het recht van min-en onvermogende burgers en daarmee voor de rechtsstaat. Deze rol dient juist in deze tijden gewaarborgd te blijven. Minister Dekker heeft de Tweede Kamer daarom vorige week geïnformeerd over het Kabinetsbesluit om een extra regeling voor de sociale advocatuur te treffen. Hiermee wordt tegemoetgekomen in inkomensverlies door de mogelijke afname van het aantal toevoegingen in 2020. De regeling is in overleg met de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand tot stand gekomen. 27 May 2020 13:47:00 Tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/mei/tegemoetkomingsregeling-sociale-rechtsbijstandverleners.html De sociaal advocatuur, mediators en bijzondere curatoren vervullen een bijzondere en belangrijke rol in de toegang tot het recht van min-en onvermogende burgers en daarmee voor de rechtsstaat. Deze rol dient juist in deze tijden gewaarborgd te blijven. Minister Dekker heeft de Tweede Kamer daarom vorige week geïnformeerd over het Kabinetsbesluit om een extra regeling voor de sociale advocatuur te treffen. Hiermee wordt tegemoetgekomen in inkomensverlies door de mogelijke afname van het aantal toevoegingen in 2020. De regeling is in overleg met de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand tot stand gekomen. 27 May 2020 13:47:00 Tijdelijke versoepeling permanente educatie verplichtingen inschrijvingsvoorwaarden Raad voor Rechtsbijstand voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/mei/tijdelijke-versoepeling-permanente-educatie-verplichtingen.html Tegen de achtergrond van de effecten van de coronacrisis heeft de Raad voor Rechtsbijstand een besluit genomen over de manier waarop wij om zullen gaan met de toetsing op het voldoen aan permanente educatie (PE) verplichtingen. 15 May 2020 08:32:00 Continuering thuiswerksituatie medewerkers Raad https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/mei/continuering-thuiswerksituatie-medewerkers-raad.html De Raad voor Rechtsbijstand houdt zich aan het de landelijke basis coronamaatregel door zoveel als mogelijk thuis te werken, zoals benoemd op de persconferentie van 6 mei jl. Zo willen we als Raad blijven bijdragen aan het beperken van het besmettingsgevaar. 8 May 2020 10:25:00 Rechtmatigheid: steekproef en aandachtspunten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/april/rechtmatigheid-steekproef-en-aandachtspunten.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen en vergoedingen. Over 2019 is de gestelde foutmarge overschreden en neemt de Raad aanvullende maatregelen. In mei en september 2020 is er een tussentijdse steekproef om de foutscore 2020 en het effect van de maatregelen te monitoren. Neemt u deel aan de High Trust-werkwijze? Houd er dan rekening mee dat wij in die periodes stukken bij u kunnen opvragen. Ook vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 29 Apr 2020 07:28:00 Rechtmatigheid: steekproef en aandachtspunten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/april/rechtmatigheid-steekproef-en-aandachtspunten.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen en vergoedingen. Over 2019 is de gestelde foutmarge overschreden en neemt de Raad aanvullende maatregelen. In mei en september 2020 is er een tussentijdse steekproef om de foutscore 2020 en het effect van de maatregelen te monitoren. Neemt u deel aan de High Trust-werkwijze? Houd er dan rekening mee dat wij in die periodes stukken bij u kunnen opvragen. Ook vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 29 Apr 2020 07:28:00 Evaluatierapport pilot Exu gepresenteerd https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/april/evaluatierapport-pilot-exu-gepresenteerd.html Het evaluatierapport met daarin de bevindingen uit de pilot Extra Uren is eind februari aangeboden aan de algemeen directeur/bestuurder van de Raad voor Rechtsbijstand. Als rode draad door het rapport lopen de thema’s ‘vertrouwen’ en ‘kwaliteit’. De Raad is, op advies van de toenmalige Commissie Van der Meer, op 1 oktober 2018 een pilot Extra Uren gestart om een commissie te laten adviseren in aanvragen tot toekenning van extra uren. De Raad heeft alle adviezen van de commissie overgenomen. 29 Apr 2020 07:26:00 Evaluatierapport pilot Exu gepresenteerd https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/april/evaluatierapport-pilot-exu-gepresenteerd.html Het evaluatierapport met daarin de bevindingen uit de pilot Extra Uren is eind februari aangeboden aan de algemeen directeur/bestuurder van de Raad voor Rechtsbijstand. Als rode draad door het rapport lopen de thema’s ‘vertrouwen’ en ‘kwaliteit’. De Raad is, op advies van de toenmalige Commissie Van der Meer, op 1 oktober 2018 een pilot Extra Uren gestart om een commissie te laten adviseren in aanvragen tot toekenning van extra uren. De Raad heeft alle adviezen van de commissie overgenomen. 29 Apr 2020 07:26:00 Goedgekeurde cursussen specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/april/goedgekeurde-cursussen-specialisaties-arbeidsrecht-huurecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html In dit artikel vindt u een overzicht van opleidingsinstellingen die op dit moment een door de Raad goedgekeurde basisopleiding aanbieden voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Er zijn nog meer opleidingsinstellingen die hebben aangegeven basisopleidingen op deze terreinen te willen gaan aanbieden. Zodra de Raad nieuwe opleidingen heeft erkend, wordt het overzicht aangevuld en informeren wij u daarover. 29 Apr 2020 07:25:00 Goedgekeurde cursussen specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/april/goedgekeurde-cursussen-specialisaties-arbeidsrecht-huurecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html In dit artikel vindt u een overzicht van opleidingsinstellingen die op dit moment een door de Raad goedgekeurde basisopleiding aanbieden voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Er zijn nog meer opleidingsinstellingen die hebben aangegeven basisopleidingen op deze terreinen te willen gaan aanbieden. Zodra de Raad nieuwe opleidingen heeft erkend, wordt het overzicht aangevuld en informeren wij u daarover. 29 Apr 2020 07:25:00 Overzicht van alle coronamaatregelen op een rij https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/april/overzicht-van-alle-coronamaatregelen-op-een-rij.html In de afgelopen weken is er veel nieuws op u afgekomen dat ging over verschillende maatregelen die de Raad voor Rechtsbijstand heeft genomen in samenwerking en in overleg met stakeholders, in het kader van de coronacrisis. Wij geven u graag nog een volledig overzicht van de genomen maatregelen in dit nieuwsartikel. Daarnaast treft u hierin nieuwe berichtgeving aan. Deze staat als eerste genoemd. 10 Apr 2020 08:54:00 Aanvullende informatie Beleidsregel extra voorschotregeling 50% https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/april/aanvullende-informatie-beleidsregel-extra-voorschotregeling-50.html Op 31 maart j.l. hebben we u geïnformeerd over de extra voorschotregeling van 50%. In de opgestelde beleidsregel voor de verstrekking van dit extra voorschot staat in artikel 2 een foutieve verwijzing. 9 Apr 2020 11:07:00 Verlenging coronamaatregelen t/m 28 april 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/april/verlenging-thuiswerksituatie-medewerkers-raad.html De Raad voor Rechtsbijstand volgt de verlenging van de termijn van de landelijke coronamaatregelen tot en met 28 april 2020, die aangekondigd is op de persconferentie van het kabinet op 31 maart jl. Zo willen we als Raad blijven bijdragen aan het inperken van het besmettingsgevaar. 2 Apr 2020 11:51:00 Diagnosedocument Juridisch Loket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/april/diagnosedocument-juridisch-loket.html Een goede diagnose en triage in de eerstelijn is belangrijk. In verband met de coronacrisis geldt vanwege de tijdelijke beperkte bereikbaarheid van het Juridisch Loket tot nader order het volgende: 2 Apr 2020 09:33:00 Extra voorschotregeling 50% https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/extra-voorschotregeling-50.html Op 24 maart jl. heeft de Raad een extra voorschotregeling van 50% aangekondigd. Hierbij informeren we u nader over de regeling en de verdere uitvoering. 31 Mar 2020 17:00:00 Uitstel werkinstructiewijzigingen gepland op 1 april a.s. https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/uitstel-invoering-werkinstructies-van-1-april-2020.html Op 25 maart heeft de Raad bekendgemaakt met ingang van 1 april 2020 wijzigingen door te voeren in de werkinstructies op Kenniswijzer. In het licht van de actualiteit heeft de directie van de Raad vandaag, 31 maart 2020, besloten om hier per 1 april a.s. geen uitvoering aan te geven. 31 Mar 2020 16:00:00 Nadere uitwerking extra maatregelen zittingstoeslag en uitbetaling EXU https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/nadere-uitwerking-extra-maatregelen-zittingstoeslag-en-uitbetaling-exu.html Op 24 maart jl. introduceerde de Raad een drietal aanvullende maatregelen gesubsidieerde rechtsbijstand voor advocaten en mediators. Inmiddels kunnen we voor twee van die maatregelen de verdere uitvoering bekendmaken. 25 Mar 2020 16:09:00 Jaarverslag 2019: ‘Op weg naar vernieuwend werken’ https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/jaarverslag-2019-%E2%80%98op-weg-naar-vernieuwend-werken%E2%80%99.html Het jaarverslag 2019 is gepubliceerd. Hiermee doen wij verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen de Raad voor Rechtsbijstand en het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand hebben plaatsgevonden. 25 Mar 2020 09:30:00 Jaarverslag 2019: ‘Op weg naar vernieuwend werken’ https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/jaarverslag-2019-%E2%80%98op-weg-naar-vernieuwend-werken%E2%80%99.html Het jaarverslag 2019 is gepubliceerd. Hiermee doen wij verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen de Raad voor Rechtsbijstand en het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand hebben plaatsgevonden. 25 Mar 2020 09:30:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 april 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-april-2020.html Met ingang van 1 april voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Er zijn ditmaal veel belangrijke wijzigingen op verschillende rechtsgebieden. Wij verzoeken u daarom met klem om het overzicht van alle wijzigingen per 1 april goed tot u te nemen. 25 Mar 2020 09:21:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 april 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-april-2020.html Met ingang van 1 april voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Er zijn ditmaal veel belangrijke wijzigingen op verschillende rechtsgebieden. Wij verzoeken u daarom met klem om het overzicht van alle wijzigingen per 1 april goed tot u te nemen. 25 Mar 2020 09:21:00 Wat betekenen de nieuwe deskundigheidseisen voor Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht voor u? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/wat-betekenen-de-nieuwe-deskundigheidseisen-voor-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht-voor-u.html Per 1 januari 2020 zijn er nieuwe deskundigheidseisen opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden op het terrein van Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. De Raad zal pas per 1 januari 2021 gaan toetsen of de advocaten die een toevoeging aanvragen ook voldoen aan de gestelde deskundigheidseisen. 25 Mar 2020 09:20:00 Wat betekenen de nieuwe deskundigheidseisen voor Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht voor u? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/wat-betekenen-de-nieuwe-deskundigheidseisen-voor-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht-voor-u.html Per 1 januari 2020 zijn er nieuwe deskundigheidseisen opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden op het terrein van Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. De Raad zal pas per 1 januari 2021 gaan toetsen of de advocaten die een toevoeging aanvragen ook voldoen aan de gestelde deskundigheidseisen. 25 Mar 2020 09:20:00 Reminder: Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid in. https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/reminder-piketadvocaat-voer-voor-1-april-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 25 Mar 2020 09:18:00 Reminder: Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid in. https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/reminder-piketadvocaat-voer-voor-1-april-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 25 Mar 2020 09:18:00 Aanvullende maatregelen gesubsidieerde rechtsbijstand voor advocaten en mediators i.v.m. COVID-19/corona https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/aanvullende-maatregelen-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html In verband met de maatregelen die het kabinet heeft getroffen vanwege de corona-epidemie zal de Raad binnenkort, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en in nauwe afstemming met de Nederlandse Orde van Advocaten en de Mediatorsfederatie Nederland (het MfN-register), een drietal aanvullende maatregelen treffen. Deze maatregelen zijn tijdelijk en gelden tot nader order. 24 Mar 2020 14:34:00 Pilot Samenwerken in de eerstelijn uitgesteld https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/pilot-samenwerken-in-de-eerstelijn-uitgesteld.html Gezien de onzekere ontwikkelingen rond het coronavirus hebben de Nederlandse orde van advocaten, Sociaal Werk Nederland, het Juridisch Loket, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand gezamenlijk besloten om de start van de pilot Samenwerken in de eerstelijn voor onbepaalde tijd uit te stellen. 23 Mar 2020 15:04:00 Speciaal telefoonnummer voor vragen Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/speciaal-telefoonnummer-voor-vragen-subsidieregeling-stelselherziening-rechtsbijstand.html Vanaf maandag 23 maart 2020 is er een speciaal telefoonnummer opengesteld voor uw vragen over de Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand. Deze regeling is op 1 maart jl. officieel van start gegaan en is bedoeld voor het subsidiëren van activiteiten die op een innovatieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. 23 Mar 2020 10:34:00 Update maatregelen Raad i.v.m. corona https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/update-maatregelen-raad-i.v.m.-corona.html De uitbraak van de coronapandemie en de maatregelen van het Kabinet daartegen, hebben ook effecten op het functioneren van het rechtsbestel. Wij beseffen terdege dat ook onder advocaten en mediators zorgen leven. Deze hebben onze aandacht. 20 Mar 2020 11:55:00 Maatregelen afwijkende beoordeling aanvragen en declaraties https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/maatregelen-afwijkende-beoordeling-aanvragen-en-declaraties.html Door de corona/COVID-19 maatregelen en daaropvolgende sluitingen van onder meer AC's, rechtbanken en detentiecentra, zijn er voor de periode van 16 maart tot en met 6 april a.s. enkele aanpassingen gedaan in de beoordeling voor aanvragen en declaraties van toevoegingen. In dit artikel leest u er meer over. 17 Mar 2020 15:56:00 Tolk gewenst? TVcN adviseert conference call https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/tolk-gewenst-tvcn-adviseert-conference-call.html Op dit moment geeft Nederland massaal gehoor aan de oproep om zoveel mogelijk contact te vermijden en thuis te werken, om zo de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Toch zijn er mogelijk nog steeds gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk gewenst, ook vanuit huis. Namens TVcN wijzen we u op de mogelijkheid van een conference call met tolk. Hierbij kunt u, uw cliënt of relatie en de tolk op een andere locatie aanwezig zijn en kunt u toch met elkaar communiceren! 17 Mar 2020 08:35:00 Berichtgeving aan strafpiketadvocaten n.a.v. de aanpak coronavirus https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/berichtgeving-aan-strafpiketadvocaten-n.a.v.-de-aanpak-van-het-coronavirus-in-nederland.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft overleg gevoerd met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, het OM en de Nederlandse Orde van Advocaten over de verlening van piketbijstand in de periode tot en met 6 april 2020. Voor deze periode heeft het Kabinet maatregelen genomen om de uitbraak van COVID-19 in te dammen en verdere verspreiding zoveel mogelijk te beperken. 16 Mar 2020 15:16:00 Update: Aandacht voor het coronavirus bij de Raad https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/update-aandacht-voor-coronavirus-bij-de-raad.html Naar aanleiding van de recent aangescherpte maatregelen vanuit het Kabinet en het RIVM op 12 en 15 maart jl., heeft de Raad besloten in de periode van 13 maart tot en met 6 april a.s. het thuiswerken voor zijn medewerkers in te voeren waar dat kan. We hebben voorafgaand aan dit besluit zorgvuldig gekeken naar de betekenis daarvan voor onze werkprocessen en dienstverlening. Daar waar thuiswerken niet kan omdat dat dit teveel gevolgen heeft voor de doorgang van het proces en daarmee de continuering van de dienstverlening, worden in overleg met intern betrokkenen andere oplossingen gekozen. 16 Mar 2020 10:29:00 Aandacht voor coronavirus bij de Raad https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/maart/aandacht-voor-coronavirus-bij-de-raad.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft volop aandacht voor het coronavirus en volgt hierbij de ontwikkelingen en adviezen van de officiële instanties nauwgezet. In verband met de uitbraak en uitbreiding van het COVID-19 (corona)virus adviseert het RIVM mensen die onlangs in een risicogebied zijn geweest of mensen die in contact zijn geweest met coronavirus en nu verkoudheidsklachten (‘lichte luchtwegklachten’) of koorts hebben, thuis te blijven. Dit advies kan gevolgen hebben voor activiteiten die u als stakeholder van de Raad uitvoert in het kader van werkzaamheden voor de Raad. 6 Mar 2020 17:04:00 Aanvragen Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand per 1 maart 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/februari/aanvragen-subsidieregeling-stelselherziening-per-1-maart-2020-open.html Het is bijna zover. Aanvragen voor de Subsidieregeling Stelselherzieining Rechtsbijstand kunnen vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ingediend worden bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze regeling is bedoeld voor het subsidiëren van activiteiten die op een innovatieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. 27 Feb 2020 08:57:00 Data informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/februari/data-informatie--en-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators-2020.html De Raad organiseert regelmatig informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators. Advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Bent u niet nieuw ingeschreven, maar wilt u wel graag een bijeenkomst bijwonen? Dat kan. In dit bericht leest u wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden in 2020. 26 Feb 2020 13:19:00 Data informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/februari/data-informatie--en-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators-2020.html De Raad organiseert regelmatig informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators. Advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Bent u niet nieuw ingeschreven, maar wilt u wel graag een bijeenkomst bijwonen? Dat kan. In dit bericht leest u wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden in 2020. 26 Feb 2020 13:19:00 Op herhaling: Nadere informatie over verhoging van de vergoedingen in 2020 en 2021 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/februari/op-herhaling-nadere-informatie-over-verhoging-van-de-vergoedingen-in-2020-en-2021.html Vanaf 1 januari 2020 zijn het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. Ook ontvangen advocaten en mediators werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage van € 10,88 (excl. BTW) per toevoegingspunt, voor de eerste 1.500 punten per jaar. In onze nieuwsbrief van 20 december 2019 heeft u dit al kunnen lezen. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor dit onderwerp. 26 Feb 2020 10:48:00 Op herhaling: Nadere informatie over verhoging van de vergoedingen in 2020 en 2021 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/februari/op-herhaling-nadere-informatie-over-verhoging-van-de-vergoedingen-in-2020-en-2021.html Vanaf 1 januari 2020 zijn het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. Ook ontvangen advocaten en mediators werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage van € 10,88 (excl. BTW) per toevoegingspunt, voor de eerste 1.500 punten per jaar. In onze nieuwsbrief van 20 december 2019 heeft u dit al kunnen lezen. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor dit onderwerp. 26 Feb 2020 10:48:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/februari/piketadvocaat-voer-voor-1-april-2020-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 april 2020 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 26 Feb 2020 10:38:00 Benoeming voorzitters en leden adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/februari/benoeming-voorzitters-en-leden-adviescommissie-subsidieregeling.html De Raad is verheugd u te kunnen mededelen dat de adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand is gevormd. Deze commissie adviseert de Raad over besluiten op aanvragen voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand. 19 Feb 2020 17:22:00 Mooie opkomst bij informatiebijeenkomst Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/februari/mooie-opkomst-bij-informatiebijeenkomst-subsidieregeling-stelselherziening-rechtsbijstand.html In het WTC in Utrecht verzamelden zich in de ochtend van dinsdag 11 februari een diverse groep geïnteresseerden voor de informatiebijeenkomst over de Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand. Deze regeling, die eind 2019 door de Raad voor Rechtsbijstand werd aangekondigd, is bedoeld voor het subsidiëren van activiteiten die op een innovatieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. Tijdens de bijeenkomst werd informatie gegeven en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daar werd volop gebruik van gemaakt. In dit bericht een impressie van deze ochtend en we geven u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden. 18 Feb 2020 19:55:00 Irene Nijboer algemeen directeur/bestuurder Raad voor Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/februari/irene-nijboer-algemeen-directeur-bestuurder-raad-voor-rechtsbijstand.html Irene Nijboer is benoemd tot algemeen directeur/bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand. De benoeming gaat in per 1 april 2020 en geldt voor 4 jaar. 14 Feb 2020 17:00:00 Vacature Directiesecretaris (36 uur per week) https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/februari/vacature-directiesecretaris-36-uur-per-week.html De Raad is op zoek naar een Directiesecretaris voor 36 uur per week. Interesse? Solliciteren kan tot 6 maart 2020 via sollicitatie@rvr.org. Stuur je motivatiebrief en cv mee. Heb je vragen of wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Irene Nijboer, algemeen directeur / bestuurder a.i. (tel. 088-7871012) of met Harm Keijer, hoofd HRM (tel. 06-11871479). 13 Feb 2020 09:29:00 Inwerkingtreding artikel 2.3 Wet forensische zorg https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/januari/inwerkingtreding-artikel-2.3-wet-forensische-zorg.html Met ingang van 1 januari 2020 zijn artikel 2.3 van de Wet forensische zorg (Wfz), de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Artikel 2.3 Wfz bepaalt dat de strafrechter in elke fase van het strafrechtelijk traject ambtshalve of na een verzoek van de Officier van Justitie een zorgmachtiging krachtens de Wvggz of een rechterlijke machtiging krachtens de Wzd kan afgeven. 29 Jan 2020 11:36:00 Wat betekenen de nieuwe deskundigheidseisen voor Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht voor u? Bekijk het stroomschema. https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/januari/wat-betekenen-de-nieuwe-deskundigheidseisen-voor-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht-voor-u-bekijk-het-stroomschema.html Per 1 januari 2020 zijn er nieuwe deskundigheidseisen opgenomen in de inschrijfvoorwaarden op het terrein van Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. De Raad zal pas per 1 januari 2021 gaan toetsen of de advocaten die een toevoeging aanvragen ook voldoen aan de gestelde deskundigheidseisen. 29 Jan 2020 09:41:00 Nadere uitleg toelatingseisen specialisatie personen- en familierecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/januari/nadere-uitleg-toelatingseisen-specialisatie-personen--en-familierecht.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft in de inschrijvingsvoorwaarden 2020 een wijziging opgenomen in de deskundigheidseisen voor toelating tot de specialisatie personen- en familierecht. We zien op sociale media dat hierover wat onduidelijkheid is en leggen daarom de wijziging in dit artikel nader uit. 29 Jan 2020 09:38:00 Verklaring Raad voor Rechtsbijstand over het NRC artikel pilot rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/januari/verklaring-raad-voor-rechtsbijstand-over-het-nrc-artikel-pilot-rechtsbijstand.html In het NRC van 14 januari 2020 stond een artikel over de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met Achmea/LegalGuard. Hierin staat dat de Raad van duizenden rechtzoekenden deels vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met Achmea. Die informatie is niet juist, maar dat lag niet aan de auteurs van het artikel. 21 Jan 2020 17:09:00 Beleidswijziging Dublin zaken die in een tweede asielaanvraag inhoudelijk worden behandeld https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/januari/beleidswijziging-dublin-zaken-die-in-een-tweede-asielaanvraag-inhoudelijk-worden-behandeld.html De Raad voert een wijziging door in het beleid voor asielzoekers die een tweede asielverzoek indienen, nadat hun eerste asielverzoek op basis van het Dublinverdrag buiten behandeling is gesteld. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op die buiten behandeling gestelde asielverzoeken die tijdens het tweede asielverzoek voor de eerste keer inhoudelijk worden beoordeeld. Met de wijziging zorgt de Raad ervoor dat dit type zaken wordt vergoed als een eerste (inhoudelijke) aanvraag en niet langer als een tweede en volgende aanvraag. 13 Jan 2020 16:33:00 Beleidswijziging Dublin zaken die in een tweede asielaanvraag inhoudelijk worden behandeld https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/januari/beleidswijziging-dublin-zaken-die-in-een-tweede-asielaanvraag-inhoudelijk-worden-behandeld.html De Raad voert een wijziging door in het beleid voor asielzoekers die een tweede asielverzoek indienen, nadat hun eerste asielverzoek op basis van het Dublinverdrag buiten behandeling is gesteld. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op die buiten behandeling gestelde asielverzoeken die tijdens het tweede asielverzoek voor de eerste keer inhoudelijk worden beoordeeld. Met de wijziging zorgt de Raad ervoor dat dit type zaken wordt vergoed als een eerste (inhoudelijke) aanvraag en niet langer als een tweede en volgende aanvraag. 13 Jan 2020 16:33:00 Nieuw: subsidieregeling voor innovatieve ideeën stelselherziening rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/januari/nieuw-subsidieregeling-voor-innovatieve-ideeen-stelselherziening-rechtsbijstand.html Minister Dekker heeft dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. Toekomstige aanbieders, zoals (coöperaties van) sociaal advocaten, maar ook andere juridische adviseurs, verzekeraars, mediators en nieuwe toetreders tot de markt worden opgeroepen subsidie aan te vragen voor innovatieve projecten die input leveren voor het ontwikkelen van rechtshulppakketten. De uitvoering van de regeling ligt in handen van de Raad voor Rechtsbijstand. 9 Jan 2020 13:55:00 Dossier(stukken) voor rechtmatigheidstoets https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2020/januari/dossierstukken-voor-rechtmatigheidstoets.html In januari vindt er een rechtmatigheidstoets plaats voor de jaarrekening en accountantscontrole van de Raad voor Rechtsbijstand. In dit kader moeten wij mogelijk dossier(stukken) bij u opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk om deze stukken snel aan te leveren zodat wij onze controle op tijd kunnen afronden. Neemt u deel aan High Trust? De rechtmatigheidstoets staat los van de HT-steekproeven bij u op kantoor en heeft geen invloed op de steekproefpercentages. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 8 Jan 2020 00:00:00 Locaties pilot Samenwerken in de eerstelijn bekend https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/locaties-pilot-samenwerken-in-de-eerstelijn-bekend.html De pilot Samenwerken in de eerstelijn start volgend jaar in Amsterdam, Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Middelburg. Op deze locaties gaan sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket nauwer samenwerken met als doel sneller een passende oplossing voor rechtzoekenden te vinden. 20 Dec 2019 11:39:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2020.html Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2020 in november 2019 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 21 november 2019 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2020 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 18 Dec 2019 17:30:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2020.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 in november 2019 vastgesteld. Over de inhoud van de voorwaarden is overlegd met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 21 november 2019 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2020 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 18 Dec 2019 17:29:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2020.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2020 in november 2019 vastgesteld. Over de inhoud van de voorwaarden is overlegd met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 21 november 2019 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2020 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 18 Dec 2019 17:29:00 Invoering maximum van vier specialisatiegroepen en deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/invoering-maximum-van-vier-specialisatiegroepen-en-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.-wat-betekent-dit-voor-u.html De Raad neemt vanaf 2020 in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht op. Vanaf 1 januari 2021 mogen dan alleen advocaten die ingeschreven staan voor deze specialisaties toevoegingen op deze rechtsterreinen aanvragen. 18 Dec 2019 17:28:00 Invoering maximum van vier specialisatiegroepen en deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/invoering-maximum-van-vier-specialisatiegroepen-en-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.-wat-betekent-dit-voor-u.html De Raad neemt vanaf 2020 in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht op. Vanaf 1 januari 2021 mogen dan alleen advocaten die ingeschreven staan voor deze specialisaties toevoegingen op deze rechtsterreinen aanvragen. 18 Dec 2019 17:28:00 Stand van zaken invoering specialisatie bijzondere curator https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/stand-van-zaken-invoering-specialisatie-bijzondere-curator.html In onze e-nieuwsbrief van 6 februari 2019 hebben wij u bericht over de invoering van de specialisatie bijzondere curator. Wij hebben u toen bericht dat bijzondere curatoren die zich niet vóór 1 januari 2020 bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN) hebben aangemeld, na 1 januari 2020 niet langer in aanmerking komen voor benoemingen als bijzondere curator en voor de werkzaamheden als bijzondere curator geen toevoegingen meer kunnen aanvragen bij de Raad. 18 Dec 2019 17:27:00 Stand van zaken invoering specialisatie bijzondere curator https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/stand-van-zaken-invoering-specialisatie-bijzondere-curator.html In onze e-nieuwsbrief van 6 februari 2019 hebben wij u bericht over de invoering van de specialisatie bijzondere curator. Wij hebben u toen bericht dat bijzondere curatoren die zich niet vóór 1 januari 2020 bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN) hebben aangemeld, na 1 januari 2020 niet langer in aanmerking komen voor benoemingen als bijzondere curator en voor de werkzaamheden als bijzondere curator geen toevoegingen meer kunnen aanvragen bij de Raad. 18 Dec 2019 17:27:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2020.html Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020. 18 Dec 2019 17:26:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2020.html Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020. 18 Dec 2019 17:26:00 Indexering van de vergoeding in 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2020.html Vanaf 1 januari 2020 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. 18 Dec 2019 17:25:00 Indexering van de vergoeding in 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2020.html Vanaf 1 januari 2020 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. 18 Dec 2019 17:25:00 Verrichten van werkzaamheden door advocaat-stagiairs in de toevoegingen van hun patroon https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/verrichten-van-werkzaamheden-door-advocaat-stagiairs-in-de-toevoegingen-van-hun-patroon.html Vanaf 2020 neemt de Raad in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen op voor het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Hierdoor is het vanaf 2021 voor circa 90% van alle toevoegingen alleen voor advocaten die voor een specialisatie zijn ingeschreven mogelijk toevoegingen aan te vragen. 18 Dec 2019 17:24:00 Verrichten van werkzaamheden door advocaat-stagiairs in de toevoegingen van hun patroon https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/verrichten-van-werkzaamheden-door-advocaat-stagiairs-in-de-toevoegingen-van-hun-patroon.html Vanaf 2020 neemt de Raad in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen op voor het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Hierdoor is het vanaf 2021 voor circa 90% van alle toevoegingen alleen voor advocaten die voor een specialisatie zijn ingeschreven mogelijk toevoegingen aan te vragen. 18 Dec 2019 17:24:00 Toevoegbeleid Wet verplichte GGZ (WvGGz) https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/toevoegbeleid-wet-verplichte-ggz-wvggz.html Per 1 januari treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Advocaten stellen vragen wat per 1 januari a.s. het toevoegbeleid zal zijn ten aanzien van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGz). 18 Dec 2019 17:23:00 Invoering WvGGZ/WZD: ophalen van de stukken die bij de piketmelding horen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/invoering-van-de-wvggz-wzd.html Per 1 januari 2020 gaat de WvGGZ van start. De werkzaamheden hiervoor zijn al geruime tijd in volle gang en raken ook de huidige piketmeldingen waarover we u in dit bericht verder informeren. 18 Dec 2019 17:22:00 Invoering WvGGZ/WZD: ophalen van de stukken die bij de piketmelding horen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/invoering-van-de-wvggz-wzd.html Per 1 januari 2020 gaat de WvGGZ van start. De werkzaamheden hiervoor zijn al geruime tijd in volle gang en raken ook de huidige piketmeldingen waarover we u in dit bericht verder informeren. 18 Dec 2019 17:22:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2020.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 18 Dec 2019 14:42:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2020.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. 18 Dec 2019 14:42:00 Meer over de nieuwe deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/meer-over-de-nieuwe-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op de nieuwe rechtsterreinen een relevante basisopleiding of het relevante grote keuzevak uit de beroepsopleiding volgen en zaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:15:00 Meer over de nieuwe deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/meer-over-de-nieuwe-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op de nieuwe rechtsterreinen een relevante basisopleiding of het relevante grote keuzevak uit de beroepsopleiding volgen en zaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:15:00 Waarom een maximum aan specialisatiegroepen en invoering van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/waarom-een-maximum-aan-specialisatiegroepen-en-invoering-van-deskundigheidseisen-op-nieuwe-rechtsterreinen.html Aanleiding voor de wijzigingen vormen de adviezen in de rapporten van de Commissies Wolfsen en Van der Meer. In die rapporten is onder meer naast een aanscherping en uniformering van de deskundigheidseisen ook een beperking van het aantal rechtsterreinen en het invoeren van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen bepleit. Het doel daarvan is het bevorderen van specialisering en daarmee de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening. In het rapport van Van der Meer is ook aangegeven dat rechtsbijstandverleners hun werk doorgaans efficiënter kunnen doen naarmate ze meer gespecialiseerd zijn. 18 Dec 2019 09:04:00 Waarom een maximum aan specialisatiegroepen en invoering van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/waarom-een-maximum-aan-specialisatiegroepen-en-invoering-van-deskundigheidseisen-op-nieuwe-rechtsterreinen.html Aanleiding voor de wijzigingen vormen de adviezen in de rapporten van de Commissies Wolfsen en Van der Meer. In die rapporten is onder meer naast een aanscherping en uniformering van de deskundigheidseisen ook een beperking van het aantal rechtsterreinen en het invoeren van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen bepleit. Het doel daarvan is het bevorderen van specialisering en daarmee de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening. In het rapport van Van der Meer is ook aangegeven dat rechtsbijstandverleners hun werk doorgaans efficiënter kunnen doen naarmate ze meer gespecialiseerd zijn. 18 Dec 2019 09:04:00 Meer over de invoering van het maximum van vier specialisatiegroepen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/meer-over-de-invoering-van-het-maximum-van-vier-specialisatiegroepen.html Vanaf 1 januari 2020 beperkt de Raad het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan. De Raad heeft de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor ingedeeld in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. 18 Dec 2019 09:03:00 Meer over de invoering van het maximum van vier specialisatiegroepen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/meer-over-de-invoering-van-het-maximum-van-vier-specialisatiegroepen.html Vanaf 1 januari 2020 beperkt de Raad het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan. De Raad heeft de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor ingedeeld in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. 18 Dec 2019 09:03:00 Meer over de specialisatie sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/meer-over-de-specialisatie-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht een basisopleiding sociaal zekerheidsrecht of het grote keuzevak sociaal zekerheidsrecht uit de beroepsopleiding volgen en sociaal zekerheidsrechtzaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie huurrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/meer-over-de-specialisatie-huurrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het huurrecht een basisopleiding huurrecht of het grote keuzevak huurrecht uit de beroepsopleiding volgen en huurrechtzaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie arbeidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/meer-over-de-specialisatie-arbeidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het arbeidsrecht een basisopleiding arbeidsrecht of het grote keuzevak arbeidsrecht uit de beroepsopleiding volgen en arbeidszaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie arbeidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/meer-over-de-specialisatie-arbeidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het arbeidsrecht een basisopleiding arbeidsrecht of het grote keuzevak arbeidsrecht uit de beroepsopleiding volgen en arbeidszaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie huurrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/meer-over-de-specialisatie-huurrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het huurrecht een basisopleiding huurrecht of het grote keuzevak huurrecht uit de beroepsopleiding volgen en huurrechtzaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Meer over de specialisatie sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/meer-over-de-specialisatie-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht een basisopleiding sociaal zekerheidsrecht of het grote keuzevak sociaal zekerheidsrecht uit de beroepsopleiding volgen en sociaal zekerheidsrechtzaken meelopen met een andere advocaat. 18 Dec 2019 09:00:00 Alle piketplanningen ingevuld https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/december/alle-piketplanningen-ingevuld.html Alle piketplanningen voor de periode 1 t/m 14 januari 2020 zijn ingevuld. Hiermee is de rechtsbijstand in het gehele land (ook) in de eerste twee weken van januari gewaarborgd. Alle advocaten ontvangen op reguliere wijze via Mijn RvR informatie over hun piketdiensten. 17 Dec 2019 13:24:00 Berekenknop kilometerberekening Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/november/berekenknop-kilometerberekening-mijn-rvr.html We meldden u eerder dat we onderzoek deden om de berekenknop van de kilometerberekening in Mijn RvR optimaal te kunnen laten functioneren in alle browsers. Dit is gelukt. We hebben de oplossing getest. Deze tests laten goede resultaten zien. De berekenknop werkt nu in alle browsers naar behoren. We danken u voor uw geduld en begrip. Mocht u toch nog tegen problemen aanlopen, belt u dan met de Raad en u wordt doorverbonden met de medewerkers die u hiermee kunnen helpen. 19 Nov 2019 08:22:00 Berekenknop kilometerberekening Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/november/berekenknop-kilometerberekening-mijn-rvr.html We meldden u eerder dat we onderzoek deden om de berekenknop van de kilometerberekening in Mijn RvR optimaal te kunnen laten functioneren in alle browsers. Dit is gelukt. We hebben de oplossing getest. Deze tests laten goede resultaten zien. De berekenknop werkt nu in alle browsers naar behoren. We danken u voor uw geduld en begrip. Mocht u toch nog tegen problemen aanlopen, belt u dan met de Raad en u wordt doorverbonden met de medewerkers die u hiermee kunnen helpen. 19 Nov 2019 08:22:00 Extra geld voor sociale advocatuur: geef snel uw beschikbaarheid door voor 1 t/m 14 januari 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/november/extra-geld-voor-sociale-advocatuur-geef-snel-uw-beschikbaarheid-door-voor-1-t-m-14-januari-2020.html De minister stelt extra geld beschikbaar voor de sociale advocatuur. Hiermee zijn, wat de NOvA betreft, de aangekondigde acties van de baan. De NOvA roept advocaten op de voorgenomen acties geen doorgang te laten vinden. Daarom maakt de Raad het opnieuw mogelijk, voor piketadvocaten die hadden besloten zich voor de eerste twee weken van januari niet aan te melden, om dat alsnog te doen. Zij kunnen vanaf vandaag hun beschikbaarheid aanpassen in Mijn RvR. 18 Nov 2019 10:20:00 Extra geld voor sociale advocatuur: geef snel uw beschikbaarheid door voor 1 t/m 14 januari 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/november/extra-geld-voor-sociale-advocatuur-geef-snel-uw-beschikbaarheid-door-voor-1-t-m-14-januari-2020.html De minister stelt extra geld beschikbaar voor de sociale advocatuur. Hiermee zijn, wat de NOvA betreft, de aangekondigde acties van de baan. De NOvA roept advocaten op de voorgenomen acties geen doorgang te laten vinden. Daarom maakt de Raad het opnieuw mogelijk, voor piketadvocaten die hadden besloten zich voor de eerste twee weken van januari niet aan te melden, om dat alsnog te doen. Zij kunnen vanaf vandaag hun beschikbaarheid aanpassen in Mijn RvR. 18 Nov 2019 10:20:00 Update: berekenknop kilometerberekening Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/oktober/wijzigingen-in-mijnrvr.html Helaas is het nog niet helemaal gelukt de berekenknop van de kilometerberekening in Mijn RvR in alle gevallen optimaal te laten werken. Het onderzoek naar de oorzaak en het vinden van een oplossing hiervoor is nog in volle gang. Zodra we meer informatie voor u hebben, melden we dat op onze website. Mocht u in de tussentijd toch tegen problemen aanlopen, belt u dan met de Raad en u wordt doorverbonden met de medewerkers die u hiermee kunnen helpen. Onze excuses voor het ongemak. 30 Oct 2019 13:40:00 Mijn RvR werkt weer: tips voor herstarten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/oktober/update-storing-mijn-rvr.html 29 oktober 2019, 13.00 uur Mijn RvR werkt weer. Mocht u bij het opstarten of inloggen toch nog een foutmelding krijgen, dan raden wij aan om de sessie te verversen via de F5 knop of (als dat niet werkt) de Mijn RvR pagina geheel opnieuw te laden. Dit laatste doet u via de toetscombinatie CTRL+F5. Dank voor uw begrip. 29 Oct 2019 13:01:00 Cijfers gesubsidieerde rechtsbijstand 2018 online https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/oktober/cijfers-gesubsidieerde-rechtsbijstand-2018-online.html Tot en met 2017 publiceerde de Raad voor Rechtsbijstand de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR) in papieren vorm. De monitor gaf inzicht in trends door de jaren heen. Vanaf 2018 is gekozen voor het digitaal publiceren van cijfers en trends. Deze staan vanaf 28 oktober 2019 online. 28 Oct 2019 13:51:00 Opvallend hoge respons op vragen over samenwerken in de eerstelijn https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/oktober/opvallend-hoge-respons-op-vragen-over-samenwerken-in-de-eerstelijn.html Ruim 1100 sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket hebben gereageerd op een vragenlijst over hun onderlinge samenwerking. Het onderzoek werd gedaan in het kader van de landelijke pilot ‘Samenwerken in de eerstelijn’, waarvoor de NOvA het initiatief heeft genomen. 25 Oct 2019 12:32:00 Irene Nijboer benoemd tot Bestuurder a.i. bij de Raad als opvolger van Hans Gerritsen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/oktober/irene-nijboer-is-per-7-oktober-benoemd-tot-bestuurder-a.i.-bij-de-raad-voor-rechtsbijstand-als-opvolger-van-hans-gerritsen.html Irene Nijboer is per 7 oktober benoemd tot Bestuurder a.i. bij de Raad voor Rechtsbijstand als opvolger van Hans Gerritsen. 10 Oct 2019 13:51:00 Piketplanning eerste half jaar van 2020 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/oktober/piketplanning-eerste-half-jaar-van-2020-copy.html Op 1 oktober hebben we via een kort bericht op onze website bekend gemaakt dat we voor de periode van 1 t/m 14 januari 2020 de piketdiensten niet op reguliere wijze kunnen inplannen. Die boodschap ('niet op de reguliere wijze') geldt nog steeds en is niet veranderd. In tegenstelling tot andersluidende berichten die we op sociale media hebben gezien. 4 Oct 2019 18:39:00 Beleidsaspecten asiel/vreemdelingenzaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/oktober/beleidsaspecten-asiel-vreemdelingenzaken.html Met dit bericht informeren wij u over een aantal beleidsaspecten in asiel-/vreemdelingenzaken. 2 Oct 2019 14:02:00 Beleidsaspecten asiel/vreemdelingenzaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/oktober/beleidsaspecten-asiel-vreemdelingenzaken.html Met dit bericht informeren wij u over een aantal beleidsaspecten in asiel-/vreemdelingenzaken. 2 Oct 2019 14:02:00 Actualiteitencursus OSR over gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/oktober/cursus-actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html OSR Juridische Opleidingen biedt een actualiteitencursus aan over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). De cursus is vooral praktijkgericht met ruime aandacht voor het inbrengen van casuïstiek. Naast actualiteiten in de rechtspraak over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) gaan de docenten deze keer in het bijzonder in op het thema zelfredzaamheid. 2 Oct 2019 08:20:00 Actualiteitencursus OSR over gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/oktober/cursus-actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html OSR Juridische Opleidingen biedt een actualiteitencursus aan over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). De cursus is vooral praktijkgericht met ruime aandacht voor het inbrengen van casuïstiek. Naast actualiteiten in de rechtspraak over de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) gaan de docenten deze keer in het bijzonder in op het thema zelfredzaamheid. 2 Oct 2019 08:20:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 oktober 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/september/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-oktober-2019.html Met ingang van 1 oktober 2019 voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een aantal belangrijke wijzigingen. 25 Sep 2019 11:48:00 Raad geschokt door moord op Derk Wiersum https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/september/raad-geschokt-door-moord-op-derk-wiersum.html De Raad voor Rechtsbijstand is geschokt en verdrietig door de gewelddadige dood van advocaat Derk Wiersum. Alles wijst in de richting van een grove inbreuk op onze democratische rechtsorde. Advocaten moeten in alle vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen. We wensen de advocatuur in het algemeen en de familie in het bijzonder veel sterkte. 19 Sep 2019 15:42:00 Werkwijze vergoeding minderjarigenpiket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/september/werkwijze-vergoeding-minderjarigenpiket.html Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft op 2 september jl. besloten de vergoeding voor het minderjarigenpiket te verhogen. Naar aanleiding van het persbericht dat hierover gisteren gepubliceerd is, heeft de Raad voor Rechtsbijstand de hierna volgende werkwijze ingesteld. 3 Sep 2019 16:34:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2019 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2019-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2019 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 28 Aug 2019 14:00:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2019 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2019-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2020. Bent u piketadvocaat? Dan dient u vóór 1 oktober 2019 uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 28 Aug 2019 14:00:00 Op herhaling: per 1 juli heeft vestiging Den Bosch geen brievenbus meer https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/juli/op-herhaling-per-1-juli-heeft-vestiging-den-bosch-geen-brievenbus-meer.html In onze nieuwsbrief van mei lieten wij u weten dat de vestiging van de Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch sinds 1 juli jl. geen brievenbus meer heeft. Omdat wij vragen kregen over waar de post naartoe gestuurd mag worden, informeren wij u graag nogmaals hierover. 31 Jul 2019 12:44:00 Tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/juli/tussentijdse-rechtmatigheidscontrole-uitgevoerd.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. In mei is een tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd om de foutscore en het effect van eerder genomen maatregelen te monitoren. Naar aanleiding van deze controle vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 31 Jul 2019 10:36:00 Tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/juli/tussentijdse-rechtmatigheidscontrole-uitgevoerd.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. In mei is een tussentijdse rechtmatigheidscontrole uitgevoerd om de foutscore en het effect van eerder genomen maatregelen te monitoren. Naar aanleiding van deze controle vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 31 Jul 2019 10:36:00 Aanpassing vaste kostenvergoeding (nieuwsbericht voor asiel- en vreemdelingenrechtadvocaten) https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/juli/aanpassing-vaste-kostenvergoeding.html De Commissie voor Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand heeft onlangs geadviseerd dat bij de vergoedingen van beroep en hoger beroep in tweede of volgende aanvragen (zaakcodes V071, V072, V075, V076, V077 en V078) recht bestaat op een vaste kostenvergoeding. De Raad heeft besloten de conclusie en het advies van de Commissie op te volgen en met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2019 een vaste kostenvergoeding uit te betalen op de hierboven genoemde zaakcodes. 8 Jul 2019 15:14:00 Aanpassing inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten per 1 juli 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/juni/aanpassing-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-per-1-juli-2019.html Per 1 juli 2019 voert de Raad nieuwe deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren in. Het Bestuur van de Raad heeft daarom de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2019 aangepast. De nieuwe deskundigheidseisen zijn opgenomen in artikel 6i en 6j van de inschrijvingsvoorwaarden. 27 Jun 2019 13:50:00 Aanpassing inschrijvingsvoorwaarden voor mediators per 1 juli 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/juni/aanpassing-inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-per-1-juli-2019.html Per 1 juli 2019 voert de Raad nieuwe deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren in artikel 1:250 BW zaken in. Het Bestuur van de Raad heeft daarom de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2019 aangepast. De nieuwe deskundigheidseisen zijn opgenomen in artikel 15 van de voorwaarden. 27 Jun 2019 13:49:00 Invoering maximum van vier specialisatiegroepen en deskundigheidseisen op het terrein van het Arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/juni/invoering-maximum-van-vier-specialisatiegroepen-en-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.-wat-betekent-dit-voor-u.html De Raad is voornemens vanaf 2020 in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht te introduceren. Vanaf 1 januari 2021 mogen dan alleen advocaten die ingeschreven staan voor deze specialisaties toevoegingen op deze rechtsterreinen aanvragen. 27 Jun 2019 13:47:00 Meer over de invoering van het maximum van vier specialisatiegroepen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/juni/meer-over-de-invoering-van-het-maximum-van-vier-specialisatiegroepen.html Vanaf 1 januari 2020 gaat de Raad het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan, beperken. De Raad zal de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor indelen in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. 27 Jun 2019 13:45:00 Meer over de nieuwe deskundigheidseisen op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/juni/meer-over-de-nieuwe-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op de nieuwe rechtsterreinen een relevante basisopleiding of het relevante grote keuzevak uit de beroepsopleiding moeten volgen en zaken moeten meelopen met een andere advocaat. 27 Jun 2019 13:44:00 Waarom een maximum aan specialisatiegroepen en invoering van deskundigheidseisen op nieuwe rechtsterreinen? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/juni/waarom-een-maximum-aan-specialisatiegroepen-en-invoering-van-deskundigheidseisen-op-nieuwe-rechtsterreinen.html De nieuwe deskundigheidseisen en het maximum aan specialisatiegroepen zijn eerder door de Raad aangekondigd in de e-nieuwsbrief van 19 december 2018. De Raad heeft over deze wijzigingen overleg gevoerd met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 27 Jun 2019 13:43:00 Meer over de specialisatie Arbeidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/juni/meer-over-de-specialisatie-arbeidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het arbeidsrecht een basisopleiding Arbeidsrecht of het grote keuzevak Arbeidsrecht uit de beroepsopleiding moeten volgen en arbeidszaken moeten meelopen met een andere advocaat. 27 Jun 2019 13:43:00 Meer over de specialisatie Huurrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/juni/meer-over-de-specialisatie-huurrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het huurrecht een basisopleiding Huurrecht of het grote keuzevak Huurrecht uit de beroepsopleiding moeten volgen en huurrechtzaken moeten meelopen met een andere advocaat. 27 Jun 2019 13:42:00 Meer over de specialisatie Sociaal Zekerheidsrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/juni/meer-over-de-specialisatie-sociaal-zekerheidsrecht.html De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht een basisopleiding Sociaal Zekerheidsrecht of het grote keuzevak Sociaal Zekerheidsrecht uit de beroepsopleiding moeten volgen en Sociaal zekerheidsrechtzaken moeten meelopen met een andere advocaat. 27 Jun 2019 13:42:00 Vacature voor stafmedewerker, afdeling stafdiensten (32-36 uur) https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/mei/vacature-stafmedewerker-afd-stafdiensten.html De Raad voor Rechtsbijstand zoekt voor het Centraal Kantoor in Utrecht een stafmedewerker, afdeling stafdiensten. Onze organisatie is volop in beweging. We optimaliseren onze werkprocessen, zoeken verbinding en bouwen aan nieuwe ICT-systemen. We werken kortom aan de versterking van het stelsel van rechtsbijstand. Dit alles doen we om burgers met een juridisch probleem te helpen. Wil jij daaraan bijdragen? Lees dan verder en klik op de vacaturetekst in het vervolg van dit bericht. 2 May 2019 16:52:00 Nieuw Maatregelbeleid https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/april/nieuw-maatregelbeleid.html De Raad heeft op 20 maart 2019 een nieuw Maatregelbeleid vastgesteld, na consultatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse Orde van Advocaten NOvA), de voorzitters van het dekenberaad en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Het Maatregelbeleid is het formele sluitstuk van alle acties die de Raad onderneemt om advocaten en mediators (hierna: rechtsbijstandverleners) te stimuleren te (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving. 3 Apr 2019 12:47:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 april 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-april.html Met ingang van 1 april 2019 voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een aantal belangrijke wijzigingen. 27 Mar 2019 12:57:00 Inkomenscontrole weer gestart https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/inkomenscontrole-weer-gestart.html De Raad is onlangs weer gestart met de inkomenscontrole van de toevoegingen die in 2016 zijn aangevraagd. Alle toevoegingen waarbij het inkomen en/of vermogen voor 2014 nog niet definitief was vastgesteld én toevoegingen waarbij het peiljaar naar 2016 is verlegd, vallen binnen de inkomenscontrole. 27 Mar 2019 12:57:00 Verhaal kosten rechtsbijstand: informeer uw cliënt https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/verhaal-kosten-rechtsbijstand-informeer-uw-client.html De Raad voert de maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden uit per 8 maart 2017. Als een strafzaak waarin ambtshalve een toevoeging is verleend, is geëindigd met een onherroepelijke veroordeling van de rechtzoekende, dan wordt alsnog het inkomen en vermogen van de rechtzoekende getoetst. 27 Mar 2019 12:57:00 Wijzigingen in werkinstructies per 1 april 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/wijzigingen-in-werkinstructies-per-1-april.html Met ingang van 1 april 2019 voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een aantal belangrijke wijzigingen. 27 Mar 2019 12:57:00 Rechtmatigheid: aandachtspunten bij toevoegingsaanvragen en -vergoedingen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/rechtmatigheid-aandachtspunten-bij-toevoegingsaanvragen-en--vergoedingen.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. Er is over het jaar 2018 een marginale overschrijding van de gestelde foutmarge vastgesteld. Om dit in de toekomst te voorkomen neemt de Raad aanvullende maatregelen. De Raad voert in mei en september 2019 een tussentijdse steekproef uit om de foutscore en het effect van de maatregelen te monitoren. Neemt u deel aan de High Trust-werkwijze? Houd er dan rekening mee dat wij in deze periodes stukken bij u kunnen opvragen. Verder vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 27 Mar 2019 12:57:00 Wijzigingen binnen kantoren die deelnemen aan High Trust https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/wijzigingen-binnen-kantoren-die-deelnemen-aan-high-trust.html Het komt regelmatig voor dat advocaten die bij een High Trust-kantoor werken, vertrekken naar een ander kantoor of zelf een nieuw kantoor opstarten. Of er is sprake van een splitsing van kantoren waarbij het oude kantoor wordt opgeheven. Vaak wordt gedacht dat de High Trust-registratie dan automatisch meegaat. Dit is niet het geval. De High Trust-registratie is verbonden aan het kantoor (het K-nummer) en niet aan de advocaat (A-nummer). 27 Mar 2019 12:57:00 Nieuw vertaalbureau per 15 april 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/nieuw-vertaalbureau-per-15-april-2019.html AVB Vertalingen heeft de aanbesteding vertaaldiensten voor de Raad voor Rechtsbijstand gewonnen. Vertaalopdrachten worden met ingang van 15 april 2019 uitgezet bij AVB. Vanaf deze datum neemt de huidige leverancier Livewords geen vertaalopdrachten meer aan. 27 Mar 2019 12:57:00 Inkomenscontrole weer gestart https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/inkomenscontrole-weer-gestart.html De Raad is onlangs weer gestart met de inkomenscontrole van de toevoegingen die in 2016 zijn aangevraagd. Alle toevoegingen waarbij het inkomen en/of vermogen voor 2014 nog niet definitief was vastgesteld én toevoegingen waarbij het peiljaar naar 2016 is verlegd, vallen binnen de inkomenscontrole. 27 Mar 2019 12:57:00 Wijzigingen binnen kantoren die deelnemen aan High Trust https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/wijzigingen-binnen-kantoren-die-deelnemen-aan-high-trust.html Het komt regelmatig voor dat advocaten die bij een High Trust-kantoor werken, vertrekken naar een ander kantoor of zelf een nieuw kantoor opstarten. Of er is sprake van een splitsing van kantoren waarbij het oude kantoor wordt opgeheven. Vaak wordt gedacht dat de High Trust-registratie dan automatisch meegaat. Dit is niet het geval. De High Trust-registratie is verbonden aan het kantoor (het K-nummer) en niet aan de advocaat (A-nummer). 27 Mar 2019 12:57:00 Rechtmatigheid: aandachtspunten bij toevoegingsaanvragen en -vergoedingen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/rechtmatigheid-aandachtspunten-bij-toevoegingsaanvragen-en--vergoedingen.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen. Er is over het jaar 2018 een marginale overschrijding van de gestelde foutmarge vastgesteld. Om dit in de toekomst te voorkomen neemt de Raad aanvullende maatregelen. De Raad voert in mei en september 2019 een tussentijdse steekproef uit om de foutscore en het effect van de maatregelen te monitoren. Neemt u deel aan de High Trust-werkwijze? Houd er dan rekening mee dat wij in deze periodes stukken bij u kunnen opvragen. Verder vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 27 Mar 2019 12:57:00 Verhaal kosten rechtsbijstand: informeer uw cliënt https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/verhaal-kosten-rechtsbijstand-informeer-uw-client.html De Raad voert de maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden uit per 8 maart 2017. Als een strafzaak waarin ambtshalve een toevoeging is verleend, is geëindigd met een onherroepelijke veroordeling van de rechtzoekende, dan wordt alsnog het inkomen en vermogen van de rechtzoekende getoetst. 27 Mar 2019 12:57:00 Jaarverslag 2018: Koers bepalen in tijden van verandering https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/jaarverslag-2018-koers-bepalen-in-tijden-van-verandering.html Het jaarverslag 2018 is gepubliceerd. Het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van de rechtsbijstand, de vraag wat burgers nodig hebben en de rol die de Raad kan spelen. Over deze onderwerpen gingen we het afgelopen jaar in gesprek met onze ketenpartners en stakeholders. Uit die strategische verkenning bleek onder meer dat de rol van kenniscentrum goed bij de Raad past. Want we hebben de kennis en kunde, maar ook de data tot onze beschikking die we beter willen gaan ontsluiten, analyseren en beschikbaar stellen. Kortom: de Raad als meer data-gedreven organisatie. 20 Mar 2019 11:12:00 Veelgestelde vragen over de Pilot Consumentenzaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/veelgestelde-vragen-over-de-pilot-consumentenzaken.html Begin maart is de Raad voor Rechtsbijstand gestart met een pilot consumentenzaken met LegalGuard. We willen via deze verkenning onze blik verbreden op wat werkt voor de burger als het gaat om oplossingen voor zijn problemen. De pilot met LegalGuard (een on demand rechtshulp initiatief van Achmea) moet ons meer inzicht geven in het effect van gestandaardiseerde vormen van dienstverlening. We beogen met deze pilot burgers met een consumentenprobleem te helpen met een passende oplossing, solide data te verzamelen over zaken en betrokken partijen, kosten van oplossingen en routes, doorlooptijden, uitkomsten, kwaliteit en klanttevredenheid. 14 Mar 2019 08:42:00 Toetsing inschrijvingsvoorwaarden specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/toetsing-inschrijvingsvoorwaarden-specialisaties-strafrecht-en-slachtofferzaken.html De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken. Advocaten die ingeschreven zijn voor deze specialisaties moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisaties en voor deze specialisaties toevoegingen te kunnen aanvragen. 11 Mar 2019 14:17:00 Toetsing inschrijvingsvoorwaarden specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/toetsing-inschrijvingsvoorwaarden-specialisaties-strafrecht-en-slachtofferzaken.html De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken. Advocaten die ingeschreven zijn voor deze specialisaties moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisaties en voor deze specialisaties toevoegingen te kunnen aanvragen. 11 Mar 2019 14:17:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2019 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/maart/piketadvocaat-voer-voor-1-april-2019-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2019. Bent u piketadvocaat? Dan moet u vóór 1 april 2019 uw beschikbaarheid en verhinderdata opgeven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 4 Mar 2019 10:20:00 Wijziging indienen lasten en opvolgingsmutaties tot toevoeging in hoger beroep zaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/februari/wijziging-indienen-lasten-en-opvolgingsmutaties-tot-toevoeging-in-hoger-beroep-zaken.html Sinds begin van deze maand worden lasten tot toevoeging in hoger beroep zaken ingediend door het Openbaar Ministerie (OM) en niet meer door de Gerechtshoven. Ook de naam van deze last tot toevoeging is gewijzigd en heet nu ‘mededeling tot aanwijzing’. Dit betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand in die zaken de advocaat aanwijst. Mutaties die voortvloeien uit de ‘mededeling tot aanwijzing’ kunt u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. 28 Feb 2019 10:04:00 Start pilot consumentenzaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/februari/start-pilot-consumentenzaken.html De Raad voor Rechtsbijstand wil een bredere kijk krijgen op wat werkt voor de burger als het gaat om oplossingen voor zijn problemen. De Raad zoekt daarom naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen. Het belang van de burger staat daarbij centraal. We willen burgers, samen met maatschappelijke partners, sneller en op andere manieren aan passende oplossingen voor hun problemen helpen. 28 Feb 2019 10:04:00 Wijziging indienen lasten en opvolgingsmutaties tot toevoeging in hoger beroep zaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/februari/wijziging-indienen-lasten-en-opvolgingsmutaties-tot-toevoeging-in-hoger-beroep-zaken.html Sinds begin van deze maand worden lasten tot toevoeging in hoger beroep zaken ingediend door het Openbaar Ministerie (OM) en niet meer door de Gerechtshoven. Ook de naam van deze last tot toevoeging is gewijzigd en heet nu ‘mededeling tot aanwijzing’. Dit betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand in die zaken de advocaat aanwijst. Mutaties die voortvloeien uit de ‘mededeling tot aanwijzing’ kunt u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. 28 Feb 2019 10:04:00 Start pilot consumentenzaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/februari/start-pilot-consumentenzaken.html De Raad voor Rechtsbijstand wil een bredere kijk krijgen op wat werkt voor de burger als het gaat om oplossingen voor zijn problemen. De Raad zoekt daarom naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen. Het belang van de burger staat daarbij centraal. We willen burgers, samen met maatschappelijke partners, sneller en op andere manieren aan passende oplossingen voor hun problemen helpen. 28 Feb 2019 10:04:00 EU-project: expertmeetings over waarborgen rechten van verdachten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/februari/eu-project-expertmeetings-over-waarborgen-rechten-van-verdachten.html Het Law Institute in Litouwen heeft Nederland en Duitsland gevraagd om samen op te trekken in een EU-project dat betrekking heeft op het recht op rechtsbijstand van verdachten. Hiermee werkte de Raad voor Rechtsbijstand aan advies daarover op Europees niveau. Het doel van dit project was ook het in kaart brengen hoe het recht op rechtsbijstand van verdachten in Litouwen, Duitsland en Nederland geborgd wordt. In januari 2019 werden als sluitstuk van het project expertmeetings georganiseerd waaraan verschillende Nederlandse ketenpartners deelnamen. 28 Feb 2019 10:03:00 Invoering specialisatie bijzondere curator: wat betekent dit voor u? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/februari/invoering-specialisatie-bijzondere-curator-wat-betekent-dit-voor-u.html Vanaf juli 2019 neemt de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen op voor bijzondere curatoren in 1:212 en 1:250 BW zaken. 6 Feb 2019 14:58:00 Position paper stelselherziening Raad voor Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2019/position-paper-stelselherziening-raad-voor-rechtsbijstand.html Nederland kent een goed stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Maar het kan beter: voor alle betrokkenen en voor het rechtsbestel als geheel. Ook de Raad is voorstander van een gefaseerde aanpak van veranderingen, waarbij je eerst uitprobeert wat werkt en wat niet. De Raad geeft graag mede inhoud aan de vormgeving en uitwerking van experimenten. Wij zijn en blijven bereid onze centrale rol in het stelsel te vervullen en mee te denken en te werken. Advocaten die gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen, zijn achterop geraakt. Willen op termijn voldoende advocaten beschikbaar blijven voor het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen, dan is nu een reëel perspectief op verhoging toevoegingsvergoedingen nodig. U leest er meer over in onze position paper van 11 januari 2019 over de stelselherziening via de link in dit artikel. 18 Jan 2019 07:40:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2019.html Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2019 in oktober 2018 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 2 november 2018 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2019 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 19 Dec 2018 10:08:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2019.html Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2019 in oktober 2018 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 2 november 2018 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2019 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 19 Dec 2018 10:08:00 Overzicht betaaldata 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/overzicht-betaaldata-2019.html Ook in 2019 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 19 Dec 2018 10:07:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2019.html Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019. 19 Dec 2018 10:07:00 Indexering van de vergoeding in 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2019.html Vanaf 1 januari 2019 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding weer geïndexeerd. 19 Dec 2018 10:07:00 Rechtmatigheidscontrole https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/rechtmatigheidscontrole.html In januari en mei 2019 vindt er een rechtmatigheidstoets plaats ten behoeve van de jaarrekening en accountantscontrole. De Raad kan in dit kader dossier(stukken) bij u opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk om deze stukken snel aan te leveren zodat wij onze controle op tijd kunnen afronden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 19 Dec 2018 10:07:00 Indexering van de vergoeding in 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/indexering-van-de-vergoeding-in-2019.html Vanaf 1 januari 2019 worden het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding weer geïndexeerd. 19 Dec 2018 10:07:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2019.html Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019. 19 Dec 2018 10:07:00 Overzicht betaaldata 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/overzicht-betaaldata-2019.html Ook in 2019 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 19 Dec 2018 10:07:00 Rechtmatigheidscontrole https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/rechtmatigheidscontrole.html In januari en mei 2019 vindt er een rechtmatigheidstoets plaats ten behoeve van de jaarrekening en accountantscontrole. De Raad kan in dit kader dossier(stukken) bij u opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk om deze stukken snel aan te leveren zodat wij onze controle op tijd kunnen afronden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 19 Dec 2018 10:07:00 Telefonische bereikbaarheid rond de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/telefonische-bereikbaarheid-rond-de-feestdagen.html In de laatste twee weken van het jaar zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. Op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling blijft wel telefonisch bereikbaar. 19 Dec 2018 09:55:00 Telefonische bereikbaarheid rond de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/telefonische-bereikbaarheid-rond-de-feestdagen.html In de laatste twee weken van het jaar zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. Op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Centrale Piketafdeling blijft wel telefonisch bereikbaar. 19 Dec 2018 09:55:00 Brievenbus regiokantoor ’s-Hertogenbosch rond jaarwisseling gesloten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/brievenbus-regiokantoor-%E2%80%99s-hertogenbosch-rond-jaarwisseling-gesloten.html De brievenbus van het kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand aan het Eerste straatje van Best 10-12 in ’s-Hertogenbosch, is vanaf vrijdag 28 december 2018 om 15:00 uur gesloten vanwege de te verwachte vuurwerkoverlast. Vanaf 2 januari 2019 is de brievenbus weer geopend. In deze periode is het wel mogelijk om poststukken te versturen naar het postbusnummer van de Raad. Ook kunt u gewoon uw post versturen via PostNL/Falck Post en natuurlijk digitaal via Mijn RvR. 19 Dec 2018 09:54:00 Brievenbus regiokantoor ’s-Hertogenbosch rond jaarwisseling gesloten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/brievenbus-regiokantoor-%E2%80%99s-hertogenbosch-rond-jaarwisseling-gesloten.html De brievenbus van het kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand aan het Eerste straatje van Best 10-12 in ’s-Hertogenbosch, is vanaf vrijdag 28 december 2018 om 15:00 uur gesloten vanwege de te verwachte vuurwerkoverlast. Vanaf 2 januari 2019 is de brievenbus weer geopend. In deze periode is het wel mogelijk om poststukken te versturen naar het postbusnummer van de Raad. Ook kunt u gewoon uw post versturen via PostNL/Falck Post en natuurlijk digitaal via Mijn RvR. 19 Dec 2018 09:54:00 Antwoord op vragen van de NVJSA over de Monitor 2017 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/december/antwoord-op-vragen-van-de-nvjsa-over-de-monitor-2017.html Op 5 november 2018 heeft de Nederlandse vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) in een open brief vragen gesteld bij de weergave van de ontwikkeling van het aantal advocaten in de Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 2017. De NVJSA vindt dat in de Monitor verkeerde dan wel onjuiste conclusies worden getrokken over het aanbod van advocaten. In zijn antwoord van 30 november 2019 gaat de Raad op de vragen en legt uit hoe de onderzoekers tot de weergave zijn gekomen. Hierna is een weergave van het antwoord te vinden. 4 Dec 2018 13:26:00 Cursus ‘Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand’ https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/september/cursus-%E2%80%98actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand%E2%80%99-26-november-2018.html Na het volgen van deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van wat er op dit moment verandert in de gesubsidieerde rechtsbijstand. U krijgt een grondig overzicht van de recente jurisprudentie rond de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb), de laatste veranderingen in relevante wet- en regelgeving en veel praktische tips. Nieuw in de cursus is het onderdeel tuchtrecht in relatie tot de gesubsidieerde rechtsbijstand. 26 Sep 2018 15:14:00 Wijzigingen in werkinstructies op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/september/wijzigingen-in-werkinstructies-op-kenniswijzer.html Met ingang van 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een selectie van enkele wijzigingen. 26 Sep 2018 15:13:00 Data informatie-, scholings- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators 2018 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/september/data-informatie--scholings--en-kennismakingsbijeenkomsten-voor-advocaten-en-mediators-2018.html De Raad organiseert regelmatig informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die willen deelnemen aan High Trust. Advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven ontvangen hiervoor een uitnodiging. We organiseren ook scholingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die al deelnemen aan High Trust, maar graag tips ontvangen en op de hoogte blijven. In dit bericht vindt u de data voor de geplande bijeenkomsten in 2018. 26 Sep 2018 14:20:00 Rapport nulmeting gepubliceerd https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/september/rapport-nulmeting-gepubliceerd.html Na de rapporten van de commissie-Wolfsen, -Barkhuysen en -Van der Meer, zijn veranderingen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te verwachten. De doelstelling van de uitgebrachte nulmeting van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is om, voorafgaand daaraan, met een aantal indicatoren de stand van het stelsel per eind 2016 te beschrijven. Wilt u meer weten over de nulmeting en de resultaten ervan? 21 Sep 2018 11:05:00 Onderhoud aan Mijn RvR op 22 en 26 september https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/september/onderhoud-mijn-rvr-22-september-08.00---14.00-uur.html Als gevolg van groot onderhoud is Mijn RvR zaterdag 22 september van 08.00 tot 14.00 uur uit de lucht. Dit geldt ook voor woensdag 26 september van 18.00 tot 19.00 uur. Voor het geval u met een aanvraag bezig bent iets voor 08.00 uur resp. 18.00 uur, raden wij u aan uw aanvraag als concept op te slaan en na 14.00 uur resp. 19.00 uur weer op te pakken. Onze excuses voor het ongemak. 18 Sep 2018 15:27:00 Help ons met actuele cliëntgegevens https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/augustus/help-ons-met-actuele-clientgegevens.html De Raad voor Rechtsbijstand verkrijgt en verwerkt veel persoonsgegevens van burgers die gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen die door u aangeleverd worden. Voor een juiste en snelle verwerking van deze aanvragen is het belangrijk dat de gegevens actueel en correct zijn. Zijn gegevens niet meer actueel? Dan kan een brief bijvoorbeeld bij een onjuist adres bezorgd worden. We vragen u daarom de actuele gegevens van uw cliënt door te geven. 29 Aug 2018 10:15:00 Piketadvocaat? Voer vóór 1 oktober 2018 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2018-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode januari t/m juni 2019. Bent u piketadvocaat? Dan moet u vóór 1 oktober 2018 uw beschikbaarheid en verhinderdata opgeven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 29 Aug 2018 10:03:00 Jurisprudentie tot en met kwartaal 1 2018 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/augustus/jurisprudentie-tot-en-met-kwartaal-1-2018-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak tot en met het eerste kwartaal van 2018. 29 Aug 2018 10:00:00 Werkinstructie visum kort verblijf https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/juli/werkinstructie-visum-kort-verblijf-verduidelijkt.html Per 1 april jl. zijn er wijzigingen doorgevoerd in de werkinstructies. Wij hebben u daarover geïnformeerd in onze nieuwsbrief van 5 april 2018. Naar aanleiding van een van de wijzigingen hebben we een aantal reacties ontvangen waardoor wij hebben besloten de werkinstructie V010 onderwerp visum kort verblijf te verduidelijken. Deze wijziging is inmiddels doorgevoerd op Kenniswijzer. In dit bericht leest u er meer over. 25 Jul 2018 09:21:00 Aandachtspunten bij aanvragen en declareren toevoeging https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/juli/aandachtspunten-bij-aanvragen-en-declareren-toevoeging.html We merken dat er soms onduidelijkheid bestaat over hoe een aanvraag moet worden ingediend of gedeclareerd. We vragen daarom uw aandacht voor de volgende punten. 25 Jul 2018 09:19:00 High Trust: met de juiste gegevens aanvragen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/juli/high-trust-met-de-juiste-gegevens-aanvragen.html Via Mijn RvR kunt u als advocaat diverse formulieren kiezen voor het aanvragen van een toevoeging. Uw digitale aanvraag wordt automatisch geregistreerd, met de door u ingevulde gegevens. Als u deelneemt aan High Trust wordt de toevoeging ook automatisch afgegeven. De Raad controleert de aanvraag dan niet, ook niet inhoudelijk. Het is daarom van belang dat u de juiste cliëntgegevens en eventuele partner- en adresgegevens invult. 25 Jul 2018 09:18:00 Blijf op de hoogte: abonneer u op onze RSS-feed https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/juni/blijf-op-de-hoogte-abonneer-u-op-onze-rss-feed.html Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op onze RSS-feed. Telkens als er een voor u relevant nieuwsbericht op www.rvr.org gepubliceerd wordt, krijgt u hiervan een bericht in uw mailbox of RSS-lezer. 27 Jun 2018 14:48:00 Inschrijving per specialisatie of rechtsterrein noodzakelijk https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/juni/inschrijving-per-specialisatie-of-rechtsterrein-noodzakelijk.html Voor een aantal rechtsterreinen en specialisaties moet u aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om toevoegingen te kunnen aanvragen. Voor deze rechtsterreinen/specialisaties moet u zich afzonderlijk inschrijven bij de Raad. Als u al bent ingeschreven, hoeft u niets te doen. 27 Jun 2018 14:47:00 Maximumaantal toevoegingen aangevraagd https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/juni/maximumaantal-toevoegingen-aangevraagd.html Stel, u bent dit kalenderjaar (tijdelijk) uitgeschreven na het behalen van het maximumaantal te ontvangen toevoegingseenheden. Dan kunt u een probleem ervaren bij nieuwe cliënten. U kunt immers op dat moment geen gesubsidieerde rechtsbijstand meer voor hen aanvragen. In dit bericht leest u wat u in dat geval kunt doen en wat u niet mag doen. 27 Jun 2018 14:46:00 Deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren en opsplitsing specialisatie jeugdzaken in jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht uitgesteld naar 2019 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/juni/deskundigheidseisen-voor-bijzondere-curatoren-en-opsplitsing-specialisatie-jeugdzaken-in-jeugdstrafrecht-en-civiel-jeugdrecht-uitgesteld-naar-2019.html De wijzigingen van de deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren en de opsplitsing van de specialisatie jeugdzaken in jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht zijn uitgesteld naar 2019. 27 Jun 2018 12:18:00 Uitvoering regeling meer dan 70 psychiatrisch patiëntenrecht toevoegingen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/mei/uitvoering-regeling-meer-dan-70-psychiatrisch-patientenrecht-toevoegingen.html In de inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2018 is in artikel 6c opgenomen dat advocaten tijdelijk niet worden ingepland voor het BOPZ-piket, als zij binnen één kalenderjaar meer dan 70 toevoegingen hebben gekregen binnen het psychiatrisch patiëntenrecht. In onze e-nieuwsbrief van 14 februari jl. hebben wij u hiervan op de hoogte gebracht. Via dit bericht informeren wij u over de uitvoering van deze nieuwe regeling. 31 May 2018 12:55:00 Codes onderwijs- en onderwijsgerelateerde zaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/mei/codes-onderwijs--en-onderwijsgerelateerde-zaken.html Onlangs heeft de Raad onderzocht hoe aanvragen voor toevoegingen in onderwijs- en onderwijsgerelateerde zaken worden gecodeerd. Helaas zien wij dat er toch regelmatig verkeerde zaakcodes worden gebruikt. Voor een soepel verloop van deze aanvragen is het gebruik van de juiste zaakcode echter van belang. In dit bericht leest u er meer over. 31 May 2018 12:53:00 Rechtmatigheid: aandachtspunten bij declaratie https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/mei/rechtmatigheid-aandachtspunten-bij-declaratie.html De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingsvergoedingen. Hoewel de uitkomst binnen de gestelde foutmarges bleef, geven de bevindingen wel aanleiding om tot verbetering te komen. De Raad vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 31 May 2018 12:52:00 (E-mail)adres wijzigen na schrapping niet mogelijk https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/mei/e-mailadres-wijzigen-na-schrapping-niet-mogelijk.html Regelmatig krijgen wij het verzoek van rechtsbijstandverleners om na uitschrijving bij de Raad bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of nieuwe adresgegevens op te nemen. Meestal vanwege toevoegingen die nog moeten worden gedeclareerd. Na schrapping kunt u geen wijzigingen in (e-mail)adressen meer doorvoeren. Niet via BAR-beheer en niet via de Raad. Wel blijft u toegang houden tot Mijn RvR voor het declareren van aan u afgegeven toevoegingen. 31 May 2018 12:51:00 Verhoging deskundigheidseisen voortzetting vrijwel alle specialisaties https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/mei/verhoging-deskundigheidseisen-voortzetting-vrijwel-alle-specialisaties.html We willen u er nogmaals op attenderen dat met ingang van 2018 de deskundigheidseisen voor de voortzetting van vrijwel alle specialisaties zijn verhoogd. Het gaat hierbij om een verhoging van het aantal zaken én opleidingspunten dat u jaarlijks moet behalen om de inschrijving voor een specialisatie bij de Raad voort te kunnen zetten. In onze nieuwsbrief van 14 februari 2018 berichtten wij u hier al over. Onder ‘lees meer’ vindt u een link naar het eerdere nieuwsbericht. 31 May 2018 12:50:00 Verwerkersovereenkomst niet noodzakelijk met de Raad https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/mei/verwerkersovereenkomst-niet-noodzakelijk-met-de-raad.html Ondanks publiceerden we er een artikel over in onze nieuwsbrief aan advocatuur en mediators: een verwerkersovereenkomst tussen u als dienstverlener en de Raad is niet nodig. Dit geldt ook voor bewindvoerders, tolken en vertalers. Volgens de definitie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bent u als dienstverlener, net als de Raad, verwerkingsverantwoordelijke. Tussen twee partijen die als verwerkingsverantwoordelijk worden aangemerkt, is een verwerkersovereenkomst niet nodig. 24 May 2018 16:34:00 Uw privacy is belangrijk voor ons https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/mei/uw-privacy-is-belangrijk-voor-ons.html De Raad voor Rechtsbijstand hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft respect voor uw privacy. Via onze privacyverklaring informeren wij u daarom over de gegevens die wij van u hebben en waarom. Dit doen we zo toegankelijk en duidelijk mogelijk, conform alle wettelijke bepalingen die vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden. De privacyverklaring is vanaf vandaag op onze sites te raadplegen. We informeren u en andere betrokkenen van de Raad tegelijkertijd over ons privacybeleid, via deze gezamenlijke ‘nieuwsbrief special’. 24 May 2018 16:24:00 Verwerkersovereenkomst voor privacywetgeving niet noodzakelijk https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/april/verwerkersovereenkomst-voor-privacywetgeving-niet-noodzakelijk.html Onlangs ontving de Raad van een advocatenkantoor een uitnodiging om voor de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) een verwerkingsovereenkomst af te sluiten. We kregen hierover overigens al van meer advocaten vragen. Tijd dus om er in deze nieuwsbrief meer aandacht aan te besteden. Kortgezegd komt het erop neer dat een verwerkingsovereenkomst tussen u als advocaat, mediator of andere dienstverlener en de Raad niet van toepassing is. Dit komt omdat beide partijen als verwerkingsverantwoordelijke zijn aan te merken. Wat dit precies betekent, leest u in dit artikel. 26 Apr 2018 08:01:00 Basisbedrag per punt reistijdvergoeding extra uren strafzaken verdachten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/april/basisbedrag-per-punt-reistijdvergoeding-extra-uren-strafzaken-verdachten.html In een recent advies heeft de Commissie voor bezwaar van de Raad geconcludeerd dat voor de vergoeding van de reistijd in uiterst bewerkelijke zaken niet het per 1 februari 2015 verlaagde basisbedrag voor exu-zaken geldt van € 100,86 (0,955 x € 105,61 = € 100,86), maar het volle bedrag van € 105,61 per punt. De Raad heeft besloten de conclusie en het advies van de commissie op te volgen en met terugwerkende kracht tot een nabetaling aan de advocatuur over te gaan, voor aanvragen met een aanvraagdatum vanaf 1 februari 2015. 26 Apr 2018 07:53:00 Telefonische bereikbaarheid komende feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/april/telefonische-bereikbaarheid-raad.html In verband met Koningsdag, Hemelvaart en tweede Pinksterdag is de Raad op vrijdag 27 april, donderdag 10 mei en maandag 21 mei telefonisch niet bereikbaar. Mijn RvR is die dagen - net als altijd - wel beschikbaar. Ook de Centrale Piketafdeling blijft bereikbaar voor (actuele) piketmeldingen. 23 Apr 2018 08:49:00 Wijzigingen in werkinstructies https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/april/wijzigingen-in-werkinstructies.html Met ingang van 1 april voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u de belangrijke wijzigingen. 5 Apr 2018 13:47:00 Jaarverslag 2017: Klaar voor een nieuwe bladzijde https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/april/jaarverslag-2017-klaar-voor-een-nieuwe-bladzijde.html De Raad heeft zijn jaarverslag 2017 gepubliceerd. Wij bewegen mee met de veranderingen in de maatschappij en politiek. We moeten daarom transparant, flexibel en wendbaar zijn. Hier hebben we in 2017 aan gewerkt, door te investeren in onze dienstverlening, systemen en in onze medewerkers. We staan klaar voor de uitvoering van de stelselherziening en willen meer en meer de regierol binnen de keten van rechtsbijstand uitvoeren. Daarmee staan we op het punt een nieuwe bladzijde aan het verhaal van de Raad toe te voegen. 5 Apr 2018 11:40:00 Goedgekeurde cursussen en veelgestelde vragen toetsing inschrijvingsvoorwaarden https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/maart/goedgekeurde-cursussen-en-veelgestelde-vragen-toetsing-inschrijvingsvoorwaarden.html Voor toelating tot enkele specialisaties geldt dat de advocaat een door de Raad goedgekeurde cursus/basisopleiding moet hebben gevolgd. Op www.rvr.org kunt u terugvinden welke cursussen de Raad heeft goedgekeurd. In de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden is een verwijzing opgenomen naar deze pagina. 28 Mar 2018 14:17:00 Toetsing deskundigheidseisen specialisatie personen- en familierecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/maart/toetsing-deskundigheidseisen-specialisatie-personen--en-familierecht.html De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisatie personen- en familierecht. Advocaten en mediators die ingeschreven zijn voor deze specialisatie moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen, om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisatie en voor deze specialisatie toevoegingen te kunnen aanvragen. 28 Mar 2018 14:17:00 Piketadvocaat? Geef voor 30 maart a.s. 22.00 uur uw beschikbaarheid op https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/maart/piketadvocaat-piketadvocaat-geef-voor-30-maart-a.s.-22.00-uur-uw-beschikbaarheid-op.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2018. Bent u piketadvocaat? Dan maken wij u erop attent dat u tot en met 30 maart aanstaande 22.00 uur uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven. Dit kan bij het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 28 Mar 2018 14:16:00 Aanvragen tolk- en vertaaldiensten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/maart/aanvragen-tolk--en-vertaaldiensten-veelgestelde-vragen-en-nieuw-e-mailadres.html Heeft u voor de rechtsbijstand aan een toegevoegde cliënt de hulp nodig van een tolk of vertaler? Dan kunt u aanspraak maken op de gesubsidieerde bijstand van een tolk of vertaler. De Raad heeft voor de levering van deze tolkdiensten een overeenkomst met Tolk- en vertaalcentrum Nederland (TVcN) en voor deze vertaaldiensten met AVB. Wilt u meer weten over hoe en voor wie u deze diensten kunt aanvragen? 28 Mar 2018 14:15:00 Zaterdag 31 maart Mijn RvR in onderhoud https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/maart/zaterdag-31-maart-it-systemen-raad-in-onderhoud.html Op zaterdag 31 maart vindt er onderhoud plaats aan de IT-systemen van de Raad. Als gevolg hiervan is Mijn RvR niet beschikbaar van vrijdag 30 maart 22.00 uur tot zondag 1 april 05.00 uur. Als het onderhoud korter duurt, stellen we Mijn RvR eerder open. 26 Mar 2018 15:36:00 Nieuwe formulieren voor resultaatbeoordeling https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/maart/nieuwe-formulieren-resultaatbeoordeling.html Is een zaak ten einde waarbij u vermoedt of weet dat er sprake is van resultaat? Dan moet u dit opgeven bij uw declaratie. Er is sprake van resultaat, als de rechtzoekende een geldsom ontvangt of een vordering heeft op een geldsom die hoger is of gelijk aan 50% van de heffingsvrije grondslag, van het jaar dat de rechtsbijstand is beëindigd. In 2018 is het volledige heffingvrij vermogen € 30.000 per volwassene. De resultaatgrens is gelijk aan of hoger dan € 15.000. 23 Mar 2018 13:12:00 Vacature wetenschappelijk onderzoeker https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/maart/vacature-wetenschappelijk-onderzoeker.html De Raad is op zoek naar een ervaren wetenschappelijk onderzoeker. 13 Mar 2018 13:07:00 Nieuwe formulieren voor resultaatsbeoordeling https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/maart/nieuwe-formulieren-voor-resultaatsbeoordeling.html Vanaf 7 maart 2018 stellen we nieuwe formulieren beschikbaar voor resultaatsbeoordeling. Er zijn twee formulieren; één voor personen- en familierecht en één voor overige zaken waarin resultaat is behaald. De formulieren vindt u op onze website onder ‘Formulieren buiten Mijn RvR’. In de volgende nieuwsbrief komt een bericht met meer informatie hierover. Heeft u op voorhand vragen? Neem dan contact met ons op via 088 - 787 1000 en vraag naar het Financieel Klantencentrum. 8 Mar 2018 12:37:00 Piketadvocaat? Voer voor 1 april 2018 uw beschikbaarheid in. https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/februari/piketadvocaat-voer-voor-1-april-2018-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2018. Bent u piketadvocaat? Dan maken wij u erop attent dat u tot uiterlijk 1 april 2018 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven. Dit kan bij het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 28 Feb 2018 16:01:00 Jurisprudentie t/m derde kwartaal 2017 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/februari/jurisprudentie-t-m-derde-kwartaal-2017-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak tot en met het derde kwartaal van 2017. 28 Feb 2018 15:49:00 Raad gestart met inkomenscontrole https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/februari/raad-gestart-met-inkomenscontrole.html Maandag 12 februari jl. is de Raad voor Rechtsbijstand gestart met de inkomenscontrole van de toevoegingen die in 2015 zijn aangevraagd. Alle toevoegingen waarbij het inkomen en/of vermogen voor 2013 nog niet definitief was vastgesteld en toevoegingen waarbij het peiljaar naar 2015 is verlegd, vallen binnen de inkomenscontrole. 28 Feb 2018 15:42:00 Specialisatievereisten bij waarneming, piketten en voorkeursmelding https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/februari/specialisatievereisten-bij-waarneming-piketten-en-voorkeursmelding.html Om op bepaalde rechtsterreinen rechtsbijstand te kunnen verlenen zijn in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad extra specialisatievereisten opgenomen. Deze specialisatievereisten zijn ook van toepassing bij waarneming, piketten en voorkeursmeldingen. 28 Feb 2018 15:40:00 Mijn RvR wordt nu ook op Google Chrome ondersteund https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/februari/mijn-rvr-wordt-nu-ook-op-google-chrome-ondersteund.html Vanaf heden kunt u Mijn RvR ook gebruiken in Google Chrome. Werkt het systeem toch niet zoals bedoeld? Hieronder leest u wat u kunt doen als u onverhoopt toch problemen daarbij ervaart. 28 Feb 2018 15:38:00 Inschrijvingsvoorwaarden advocaten 2018: verhoging deskundigheidseisen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/februari/inschrijfvoorwaarden-advocaten-2018-verhoging-deskundigheidseisen.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2018, in december 2017 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 9 februari jl. goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2018 zijn op een groot aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. Het gaat hierbij onder meer om een verhoging van de deskundigheidseisen voor de voortzetting van vrijwel alle specialisaties. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud. 14 Feb 2018 16:35:00 De wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2018 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/februari/de-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2018.html In dit artikel vindt u het overzicht van alle wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor de deskundigheidseisen (aantallen zaken en opleidingspunten) bij voortzetting van vrijwel alle specialisaties. 14 Feb 2018 16:27:00 Commissies Wolfsen en Van der Meer en inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2018 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/februari/commissies-wolfsen-en-van-der-meer-over-inschrijvingsvoorwaarden-advocatuur-2018.html De commissies Wolfsen en Van der Meer hebben geadviseerd de deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad aan te scherpen, vergelijkbaar met de deskundigheidseisen die specialisatieverenigingen hanteren. Beide commissies hebben verder aangegeven dat een systeem van intercollegiale en vakinhoudelijke toetsing noodzakelijk is om een adequaat niveau van rechtsbijstandverlening te kunnen waarborgen. De inschrijvingsvoorwaarden van de Raad moeten daar ook op aansluiten. 14 Feb 2018 16:26:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2018 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/februari/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2018.html Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators in december 2017 vastgesteld. Over de inhoud van de voorwaarden is overleg gepleegd met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 9 februari jl. goedkeuring verleend aan de voorwaarden. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 14 Feb 2018 14:19:00 Pilot signalering multiproblematiek gestart https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/januari/pilot-signalering-multiproblematiek-gestart.html Op 4 januari jl. is de pilot vroegtijdige signalering multiproblematiek, onderdeel van het Programma Versterking Rechtsbijstand dat door de Raad voor Rechtsbijstand wordt uitgevoerd, officieel gestart. 24 Jan 2018 10:15:00 Resultaten enquête onder toevoegingsgebruikers https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2018/januari/resultaten-enquete-onder-toevoegingsgebruikers.html De Raad heeft in het najaar van 2017 een groep toevoegingsgebruikers aangeschreven om deel te nemen aan een internetenquête. Het onderzoek heeft betrekking op onder meer het probleem of de kwestie waarvoor men juridische hulp nodig had, het vinden van een advocaat of mediator en de tevredenheid over de dienstverlening van de rechtsbijstandverlener. In dit artikel leest u meer over de onderzoeksmethode, de respons en de onderzoeksresultaten. De resultaten van de straftoevoegingsgebruikers en de niet straf-gerelateerde toevoegingsgebruikers worden afzonderlijk beschreven. 24 Jan 2018 09:02:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2018 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2018.html Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018. 28 Dec 2017 10:43:00 Kostenverhaal rechtsbijstand in strafzaken van start https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/december/kostenverhaal-rechtsbijstand-in-strafzaken-van-start.html Op 1 maart 2017 ging de maatregel kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtig veroordeelden in. Medio januari 2018 worden naar verwachting de eerste facturen met een verzoek om terugbetaling vanuit de Raad voor Rechtsbijstand verzonden. De maatregel heeft betrekking op verdachten van strafbare feiten die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en die daarom op last van de rechter of op aanwijzing van het OM een advocaat krijgen toegewezen. Bij onherroepelijke veroordeling kunnen de kosten hiervan op de verdachte worden verhaald, als uit de inkomens- en vermogenstoets blijkt dat de veroordeelde boven de draagkrachtnormen uitkomt, als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand. 28 Dec 2017 10:41:00 Telefonische bereikbaarheid tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/december/telefonische-bereikbaarheid-op-14-december-en-tijdens-de-feestdagen.html Op 1e kerstdag, 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand gesloten en telefonisch niet bereikbaar. 15 Dec 2017 10:53:00 Onderhoud Mijn RvR van 15 tot 17 december gaat door https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/december/onderhoud-mijn-rvr-van-15-tot-17-december-gaat-door.html Vrijdag 15 december vanaf 22.00 uur, tot zondag 17 december 05.00 uur in de ochtend, vindt er onderhoud plaats aan Mijn RvR. Gedurende deze dagen is Mijn RvR niet beschikbaar. In de nieuwsbrief van 29 november informeerden wij u al over het geplande onderhoud. De data en tijdstippen waren toen nog onder voorbehoud. Inmiddels zijn deze definitief. 13 Dec 2017 15:56:00 Vernieuwde Kenniswijzer per 20 december live https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/december/vernieuwde-kenniswijzer-per-20-december-live.html Op 20 december aanstaande gaat een vernieuwde versie van de u bekende Kenniswijzer live. Na onderzoek onder rechtsbijstandverleners moesten wij concluderen dat met name de zoekfunctie niet goed genoeg werkte. Het was dus tijd voor een verbetering. Inmiddels zijn we bijna zover. Samen met onze ICT-leverancier hebben we gekeken naar verbetermogelijkheden die bijdragen aan een sneller en makkelijker zoekproces en een hoger gebruikersgemak. U hoeft daarbij niets nieuws te leren; Kenniswijzer werkt als voorheen, alleen beter. Lees er meer over in dit artikel. 13 Dec 2017 15:55:00 Overzicht betaaldata 2018 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/december/overzicht-betaaldata-2018.html Ook in 2018 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 13 Dec 2017 15:55:00 Brievenbus regiokantoor ’s-Hertogenbosch rond jaarwisseling gesloten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/december/brievenbus-regiokantoor-%E2%80%99s-hertogenbosch-rond-jaarwisseling-gesloten.html De brievenbus van het kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand aan het Eerste straatje van Best 10-12 in ’s-Hertogenbosch, is vanaf vrijdag 29 december 2017 om 15:00 uur gesloten vanwege de te verwachte vuurwerkoverlast. Vanaf 2 januari 2018 is de brievenbus weer geopend. In deze periode is het wel mogelijk om poststukken te versturen naar het postbusnummer van de Raad. Ook kunt u gewoon uw post versturen via PostNL/Falck Post en natuurlijk digitaal via Mijn RvR. 13 Dec 2017 00:00:00 Succesvol symposium voor rechtswinkels in Jaarbeurs https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/november/succesvol-symposium-voor-rechtswinkels-in-jaarbeurs.html Op 12 oktober jl. vond het symposium voor rechtswinkels, georganiseerd door de Raad voor Rechtsbijstand, in de Jaarbeurs in Utrecht plaats. De mooie opkomst toont de betrokkenheid aan van rechtswinkels en van mediators en de advocatuur bij de rechtswinkels. Onder de inspirerende leiding van dagvoorzitter Ernst Radius werd gesproken over de huidige rol van de rechtswinkels en de herijking van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. In dit artikel leest u meer over onder meer showcase Tilburg en de bevindingen van de dag. 29 Nov 2017 14:27:00 Relatiemanager Hossain Amezziane aan het woord https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/november/relatiemanager-hossain-amezziane-aan-het-woord.html Bij de Raad voor Rechtsbijstand werken we dagelijks met een gedreven team aan het stelsel voor gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Wij laten u graag kennismaken met de mensen achter onze organisatie. In dit artikel stelt relatiemanager Hossain Amezziane zich aan u voor. 29 Nov 2017 00:00:00 Technische storing bij Centrale Piketafdeling https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/november/technische-storing-bij-centrale-piketafdeling.html De eerder gemelde netwerkstoring is verholpen. De Centrale Piketafdeling is weer telefonisch te bereiken. Dank voor uw begrip. 29 Nov 2017 00:00:00 Resultaten enquête onder rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/november/resultaten-enquete-onder-rechtsbijstandverleners.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft enige tijd geleden onderzoek gedaan onder de rechtsbijstandverleners binnen het stelsel in de vorm van een enquête. Er hebben in totaal bijna 2.200 rechtsbijstandsverleners meegedaan aan de enquête, een respons van bijna 30%. Graag informeren wij u in dit artikel over de resultaten. 29 Nov 2017 00:00:00 Zaterdag 16 en zondag 17 december onderhoud Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/november/zaterdag-16-en-zondag-17-december-onderhoud-mijn-rvr.html Zaterdag 16 december vanaf 05.00 uur en zondag 17 december de hele dag vindt er hoogstwaarschijnlijk onderhoud plaats aan Mijn RvR. Gedurende deze dagen is Mijn RvR niet beschikbaar. Het portaal is dan weer beschikbaar op maandag 18 december vanaf 05.00 uur. 29 Nov 2017 00:00:00 Onlangs technische storing (jeugd-)strafpiketmeldingensysteem https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/augustus/onlangs-technische-storing-jeugd-strafmeldingensysteem.html Door een technische storing kon de Raad vanaf dinsdagavond 22 augustus jl. 22:30 uur tot vrijdagochtend 25 augustus jl. 9.00 uur geen (jeugd-)strafmeldingen van de politie ontvangen. Daarom startte de Raad samen met de politie een noodscenario op. Om de piketrechtsbijstandverlening zoveel mogelijk in goede banen te leiden is afgesproken dat de politie contactgegevens van dienstdoende piket- of voorkeurspiketadvocaten bij de Centrale Piketafdeling kon opvragen. 30 Aug 2017 11:57:00 Technische storing (jeugd-)strafpiket meldsysteem voorbij https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/augustus/storing-piket-meldsysteem-voorbij.html De technische storing die zich sinds eergisteren in de avond voordeed in het meldsysteem voor (jeugd-)strafpiket van de politie naar de Raad, is opgelost. Piketmeldingen vinden weer op de gebruikelijke manier plaats. Dank voor uw begrip. -25 aug. 2017, 09.00 uur- 25 Aug 2017 09:00:00 Reviewteam High Trust presenteert onderzoeksresultaten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/augustus/reviewteam-high-trust-presenteert-onderzoeksresultaten.html Op 9 november 2016 ging een reviewteam, samengesteld vanuit de gelederen van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB), aan de slag, om de High Trust-werkwijze van de Raad te evalueren. Dit gebeurde op initiatief van de Raad. Na de invoering van High Trust in 2009 vond de directie het tijd om deze onafhankelijke externe groep van experts de werkwijze onder de loep te laten nemen. Het reviewteam heeft zijn opdracht inmiddels klaar en de onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd. U leest meer over de uitkomsten in dit artikel. 23 Aug 2017 16:28:00 Per 1 september: nieuwe aanvraagformulieren voor mediators https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/augustus/per-1-september-nieuwe-aanvraagformulieren-voor-mediators.html Per 1 september wordt op RvR.org en Kenniswijzer het nieuwe aanvraagformulier toevoeging gepubliceerd voor mediators. Ook het beëindigingsbericht is vernieuwd. Deze ontvangt u als bijlage bij de verstrekte toevoeging. 23 Aug 2017 16:23:00 Jurisprudentie tot en met het vierde kwartaal 2016 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/augustus/jurisprudentie-tot-en-met-het-vierde-kwartaal-2016-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het vierde kwartaal van 2016. Meer weten? 23 Aug 2017 16:20:00 Onderzoek naar de inzet, inkoop en kwaliteit van tolkdiensten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/augustus/onderzoek-naar-de-inzet-inkoop-en-kwaliteit-van-tolkdiensten.html Bent u als Wsnp-bewindvoerder ingeschreven bij de Raad? En hebt u als bewindvoerder wel of niet een of meerdere toevoegen aangevraagd? Dan is dit bericht interessant en informatief voor u. 23 Aug 2017 16:10:00 Vraag uw tolk- of vertaaldiensten bij ons aan https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/augustus/vraag-uw-tolk--of-vertaaldiensten-bij-ons-aan.html Wilt u een gesubsidieerde tolk inschakelen voor uw cliënt? Of hebt u een gesubsidieerde vertaling nodig? Dan kunt u bij de Raad voor Rechtsbijstand terecht. Want de Raad sloot een overeenkomst af met Tolk- en vertaal centrum Nederland (TVcN) en met vertaalbureau Concorde. Wilt u meer weten over hoe en voor wie u deze diensten kunt aanvragen? 23 Aug 2017 16:05:00 Piketadvocaat? Voer voor 1 oktober 2017 uw beschikbaarheid in https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/augustus/piketadvocaat-voer-voor-1-oktober-2017-uw-beschikbaarheid-in.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2018. Bent u piketadvocaat? Dan maken wij u erop attent dat u tot uiterlijk 1 oktober 2017 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven. Dit kan bij het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 23 Aug 2017 15:50:00 Fout in omschrijving betaling https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/juli/fout-in-omschrijving-betaling.html Vanwege de introductie van een nieuw boekhoudprogramma is er een fout ontstaan in de omschrijving van de betalingen aan advocaten en mediators op donderdag 6 juli. De omschrijving wordt komende week gewijzigd op de afschrift van uw bank. Excuses voor het ongemak. 7 Jul 2017 11:00:00 Mijn RvR weer beschikbaar na preventieve sluiting https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/juni/voorzorgsmaatregelen-i.v.m.-ransomware-aanval.html Mijn RvR is weer bereikbaar nadat wij op 27 juni besloten tot een preventieve sluiting van Mijn RvR in verband met de wereldwijde ransomware aanval. In overleg met onze ICT beheerder is gisteren voor deze voorzorgsmaatregel gekozen, om Mijn RvR te beschermen. Inmiddels is de situatie opnieuw bekeken en hebben we in overleg kunnen besluiten Mijn RvR weer te activeren. U kunt Mijn RvR dus gewoon gebruiken. Wij blijven in samenwerking met onze ICT leverancier de situatie nauwlettend in de gaten houden. Mocht deze monitoring aanleiding geven tot hernieuwde preventieve sluiting, dan informeren wij u via onze site en via Mijn RvR. De veiligheid van Mijn RvR is niet in geding geweest en we doen er alles aan om onze systemen te blijven beschermen. Onze excuses voor het eventuele ongemak dat u hebt ondervonden van de preventieve sluiting. 28 Jun 2017 08:02:00 Jurisprudentie tot en met het derde kwartaal 2016 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/april/jurisprudentie-tot-en-met-het-derde-kwartaal-2016-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het derde kwartaal van 2016. 26 Apr 2017 11:21:00 Consultatiereactie wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/april/consultatiereactie-wetsvoorstel-duurzaam-stelsel-rechtsbijstand.html Op vrijdag 14 april jl. sloot de consultatietermijn van het Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand. Een aantal van onze ketenpartners maakte – net als de Raad – van de gelegenheid gebruik om een visie op het wetsvoorstel te geven. De reacties tonen de betrokkenheid bij het rechtsbijstandstelsel. De reactie van de Raad op het voorstel wordt gekenmerkt door de versterkte regierol in het stelsel, naast die van uitvoeringsinstantie. Meer weten? 26 Apr 2017 10:01:00 Vanaf 1 mei 2017 Reglement Piket aangepast https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/april/vanaf-1-mei-2017-reglement-piket-aangepast.html Vanaf 1 mei 2017 is er een aangepaste versie van het Reglement Piket van 1 augustus 2014. Dit reglement bevat de uitgangspunten, regels en randvoorwaarden ten aanzien van deelname aan de verschillende piketregelingen. Wilt u weten wat deze aanpassingen inhouden? En wat er niet verandert? 24 Apr 2017 13:24:00 Rechtwijzer uit elkaar door in vernieuwde vorm https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/maart/rechtwijzer-uit-elkaar-door-in-vernieuwde-vorm.html HiiL, Modria en de Raad voor Rechtsbijstand hebben met de ontwikkeling van Rechtwijzer uit elkaar geïnvesteerd in online scheiden waarbij burgers meer zelf kunnen doen en tegelijkertijd meer samenwerken. De innovatie Rechtwijzer uit elkaar is geslaagd en de markt neemt het nu over. Daarmee stopt na drie jaar de samenwerking tussen de organisaties. De rol van de Raad verandert van ontwikkelaar, investeerder en eigenaar, naar aanjager en facilitator. 31 Mar 2017 10:57:00 Toetsing deskundigheidseisen vreemdelingenrecht, -piket, asiel- en vluchtelingenrecht en psychiatrisch patiëntenrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/februari/toetsing-deskundigheidseisen-vluchtelingenrecht-vreemdelingenrecht-vreemdelingenpiket-en-psychiatrisch-patientenrecht.html De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisaties vreemdelingenrecht, vreemdelingenpiket, asiel- en vluchtelingenrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Advocaten die ingeschreven zijn voor deze specialisaties moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen, om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisaties en voor deze specialisaties toevoegingen aan te kunnen vragen. 22 Feb 2017 10:33:00 Per 1 maart: maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/februari/per-1-maart-maatregel-kostenverhaal-draagkrachtig-veroordeelden.html De maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden gaat per 1 maart 2017 in. Deze maatregel heeft betrekking op verdachten van strafbare feiten die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en die daarom op last van de rechter een advocaat krijgen toegewezen. De Raad voor Rechtsbijstand kán de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand terugvorderen, als er sprake is van een onherroepelijke veroordeling. 22 Feb 2017 09:50:00 Deadline doorgeven beschikbaarheid en verhinderdata Piket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/februari/deadline-doorgeven-beschikbaarheid-en-verhinderdata-piket.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode juli tot en met december 2017. Wij maken u erop attent dat u tot uiterlijk 1 april 2016 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven. Dit kan bij het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 22 Feb 2017 00:00:00 Collegiale kwaliteitsbevordering: doet u mee? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/februari/collegiale-kwaliteitsbevordering-doet-u-mee.html Vorig jaar startte de Raad de collegiale kwaliteitsbevordering (CKB) voor reguliere vreemdelingenzaken. Samen met NOvA en SVMA zijn concrete stappen gezet om de kwaliteit van de rechtsbijstand in het vreemdenlingenrecht te verbeteren. Er komt weer een ronde aan. Bent u advocaat in dit specifieke segment? Dan kunt u een mail ontvangen waarin we u vragen deel te nemen aan CKB. Bent u nog niet bekend met CKB? Wellicht nieuwsgierig geworden? Of bent u er wel mee bekend en wilt u meedoen? Dan is dit artikel interessant voor u. 22 Feb 2017 00:00:00 Strafbeschikking van de OvJ - beleidswijziging https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/februari/strafbeschikking-van-de-ovj---beleidswijziging.html Op 1 februari 2017 is door de Raad van State bepaald dat het horen van een verdachte door de Officier van Justitie inzake een strafbeschikking moet worden aangemerkt als een behandeling in rechte. 13 Feb 2017 11:17:00 Wijzigingen binnen MijnRvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2017/januari/mijnrvr-even-uit-de-lucht-door-wijzigingen.html Gisteravond was Mijn RvR van 18.00 tot 18.30 uur even uit de lucht. Dit in verband met een aantal wijzigingen binnen het systeem. Bovendien is het na deze update niet meer mogelijk gebruik te maken van Mijn RvR met verouderde besturingssystemen en browsers. Zo zal MijnRvR niet meer beschikbaar zijn voor gebruikers van WindowsXP en Internet Explorer 8 of lager. Deze software wordt al langere tijd niet meer veilig geacht en met deze update wordt dit actief geblokkeerd. 11 Jan 2017 09:02:00 Supersnelrecht en toeslag gevangenhouding/-neming https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/november/supersnelrecht-en-toeslag-gevangenhouding--neming.html Op 28 september 2016 is door de Raad van State bepaald dat in supersnelrecht (SSR) de toeslag gevangenhouding/-neming van toepassing is. Vanaf de datum van deze uitspraak kent de Raad voor Rechtsbijstand daarom bij SSR en behandeling gevangenhouding/-neming de toeslag van twee punten toe. De beleidswijziging heeft geen terugwerkende kracht. Als de bezwaartermijn van een eerdere vaststelling nog open staat, dan kunt u wel aanvullend declareren. 4 Jan 2017 10:20:00 Hoe werkt de telefooncentrale piket? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/december/piket-telefonie.html De Centrale Piketafdeling heeft een eigen telefooncentrale en is te bereiken via het nummer 088- 787 1098. De afdeling is zeven dagen per week, ook op weekend- en feestdagen, te bereiken van 7.00 tot 20.00 uur. De beller krijgt bij verbinding met de Centrale Piketafdeling het volgende keuzemenu te horen: 1) piketmelding, 2) vragen over planning en diensten, 3) vragen over piketdeclaraties, 4) afdeling Inschrijven. Ook is er een wachtrij-aanduiding te horen. In de nachtelijke uren, tussen 20.00 en 7.00 uur is er een bereikbaarheidsdienst ingericht waarvoor alleen in geval van een levensdelict, gijzeling of ontvoering ook contact met een medewerker mogelijk is. 21 Dec 2016 13:40:00 Commissie evaluatie puntentoekenning rechtsbijstand opent e-mailadres https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/december/commissie-evaluatie-puntentoekenning-rechtsbijstand-opent-e-mailadres.html Sinds 2 september 2016 is de Commissie evaluatie puntentoekenning rechtsbijstand onder leiding van mr. H. Th. van der Meer aan de slag. De commissie wil graag in verbinding staan met rechtsbijstandverleners in het stelsel. Omdat het niet mogelijk is alle rechtsbijstandverleners in persoon te horen, heeft de commissie een e-mailadres opengesteld waarop individuele rechtsbijstandverleners hun ervaringen met de puntentoekenningen in het stelsel kenbaar kunnen maken. De commissie heeft de Raad gevraagd dit artikel te plaatsen in deze nieuwsbrief. In het artikel leest u meer en vindt u het e-mailadres. 21 Dec 2016 13:37:00 Update versterking rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/december/update-versterking-rechtsbijstand.html In mei van dit jaar heeft de regering de aanbevelingen uit het eerder gepubliceerde rapport “Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand” van de commissie, onder voorzitterschap van mr. A. Wolfsen, in een kabinetsreactie aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel gesteld wordt dat het stelsel op hoofdlijnen goed functioneert, kondigt de regering een groot aantal maatregelen aan die het stelsel op onderdelen kunnen verbeteren. De maatregelen worden via een gemeenschappelijk programma door het Juridisch Loket en de Raad uitgevoerd. Op dit moment worden de randvoorwaarden gerealiseerd om die uitvoering op termijn mogelijk te maken. 21 Dec 2016 13:35:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2017 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2017.html Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2017. 21 Dec 2016 13:28:00 Overzicht betaaldata 2017 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/november/overzicht-betaaldata-2017.html Ook in 2017 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot (directe betaling) en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 25 Nov 2016 09:48:00 Werkinstructie ‘mediation vaststellen’ per 1 oktober gewijzigd https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/november/per-1-oktober-werkinstructie-%E2%80%98mediation-vaststellen%E2%80%99-gewijzigd.html Per 1 oktober jl. wordt een afhechtingstoeslag alleen toegekend als de advocaat die een vaststellingsovereenkomst bij de rechtbank indient, staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en beschikt over de specialisatievereiste personen- en familierecht. 25 Nov 2016 09:48:00 Pilot Exu in High Trust https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/oktober/pilot-exu-in-high-trust.html Begin 2015 heeft de Raad een aantal advocatenkantoren uitgenodigd om mee te doen aan een pilot ‘extra uren in High Trust’. Met deze pilot wilden wij onderzoeken onder welke condities en binnen welke grenzen de praktijk van extra uren onder het regime van High Trust kan worden vormgegeven. 27 Oct 2016 11:52:00 Tijdig afmelden beschikbaarheid lasten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/oktober/tijdig-afmelden-beschikbaarheid-lasten.html Jaarlijks kunnen er (op grond van artikel 5 van de inschrijvingsvoorwaarden) niet meer toevoegingen worden afgegeven dan het equivalent van 250 “eenheden”. Onder dit aantal vallen ook de ambtshalve verstrekte toevoegingen. Het is daarom belangrijk dat u, als u bijna het maximum aantal toevoegingen heeft bereikt, tijdig aan de rechtbank(en) doorgeeft dat u niet meer beschikbaar bent voor ambtshalve toevoegingen. Dit voorkomt dat er lasten aan u worden verstrekt, waar geen toevoegingen meer voor kunnen worden afgegeven. 27 Oct 2016 11:51:00 Update werking Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/oktober/update-onderhoud-mijn-rvr.html Na het laatste onderhoud aan Mijn RvR ontstonden er problemen in de werking van het systeem. Dit was vervelend, zeker voor u als advocaat. Uiteindelijk bleven er nog wat kleinere problemen over, maar inmiddels komen hierover geen meldingen meer bij ons binnen. Verder hebben we een grondige evaluatie over het onderhoud gehouden met onze ICT-leverancier. De belangrijkste uitkomst hiervan is, dat ondanks dat de samenwerking tussen partijen prima verliep, eerdere communicatie naar u als advocaat over een dergelijk onderhoud cruciaal is. 20 Oct 2016 17:25:00 Supersnelrecht en toeslag gevangenhouding/-neming https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/oktober/supersnelrecht-en-toeslag-gevangenhouding-neming.html Op 28 september jl. is door de Raad van State bepaald dat in supersnelrecht (SSR) de toeslag gevangenhouding/-neming van toepassing is. Vanaf de datum van deze uitspraak kent de Raad voor Rechtsbijstand daarom bij SSR en behandeling gevangenhouding/-neming de toeslag van twee punten toe. De beleidswijziging heeft geen terugwerkende kracht. Als de bezwaartermijn van een eerdere vaststelling nog open staat, dan kunt u wel aanvullend declareren. 10 Oct 2016 20:22:00 Hoe verder met een gedistribueerde asielzaak wanneer er geen contact (meer) is met cliënt? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/september/gedistribueerde-asielzaak-bij-geen-contact-meer-met-client.html Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand volgens het rooster een asielzaak aan u distribueert, staat u de cliënt in principe gedurende de gehele asielprocedure bij. In een vroeg stadium van de Algemene Asielprocedure wordt daarvoor een toevoeging verstrekt door de medewerkers van de Raad in het AC. 29 Sep 2016 00:00:00 Meldingen psychiatrisch patiëntenpiket op korte termijn via de Raad https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/september/meldingen-psychiatrisch-patientenpiket-op-korte-termijn-via-raad.html Zoals in het afgelopen jaar al is gecommuniceerd, gaat de Raad de piketmeldingen voor het psychiatrisch patiëntenpiket (Bopz) op korte termijn in eigen beheer melden. Dit verloopt dan door middel van het geautomatiseerde meldsysteem van de Raad, waarin tevens de piketplanningen worden opgesteld, zoals dat nu ook al het geval is bij (jeugd)strafrecht. 29 Sep 2016 00:00:00 Deadline doorgeven beschikbaarheid en verhinderdata Piket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/september/deadline-doorgeven-beschikbaarheid-en-verhinderdata-piket.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode januari tot en met juni 2017. Wij maken u erop attent dat u tot uiterlijk 7 oktober 2016 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven via het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 29 Sep 2016 00:00:00 Wijzigingen werkinstructies per 1 oktober 2016 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/september/wijzigingen-werkinstructies-per-1-oktober-2016.html Per 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit artikel een aantal van die wijzigingen op een rij. Op Kenniswijzer vindt u (per 1 oktober a.s.) een overzicht van alle wijzigingen. 29 Sep 2016 00:00:00 Verjaringstermijn https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/september/verjaringstermijn.html De Raad ontvangt geregeld vragen over hoe lang u een toevoeging mag laten liggen na beëindiging van de rechtsbijstand voordat u deze declareert. U moet daarbij rekening houden met de verjaringstermijn. Declaraties waarbij de rechtsbijstand tenminste 5 jaar voor de ontvangstdatum van het verzoek om vergoeding is beëindigd, zijn verjaard. De Raad stelt dan geen vergoeding vast. De periode van 5 jaar begint op 31 december van het jaar waarin de rechtsbijstand werd beëindigd en de vergoeding opeisbaar werd. 29 Sep 2016 00:00:00 High Trust-helpdesk tijdelijk niet beschikbaar op 20 september https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/september/high-trust-helpdesk-tijdelijk-niet-beschikbaar-op-20-september.html De High Trust-helpdesk is vanwege een interne bijeenkomst tijdelijk telefonisch niet beschikbaar tussen 12.30 en 14.30 uur. Daarvoor en daarna is de High Trust-helpdesk wel te bereiken. We staan dan klaar voor beantwoording van uw vragen. Wij danken u voor uw begrip. Excuses voor het ongemak. 16 Sep 2016 12:32:00 Status werking Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/september/status-werking-mijn-rvr.html Na het recentelijk herstel van de problemen rond Mijn RvR, bleek de afgelopen dagen toch dat het systeem nog niet naar onze tevredenheid werkt. We hebben helaas te maken gehad met momenten dat Mijn RvR niet beschikbaar was. Dit hebben we opgelost door Mijn RvR te herstarten. Overigens verwerkt Mijn RvR wel de gebruikelijke hoeveelheid aanvragen als ervoor. We realiseren ons dat deze ontwikkelingen uw vertrouwen in Mijn RvR op de proef stelt. We geven u daarom in dit bericht meer uitleg over de huidige stand van zaken, zodat u op de hoogte bent en weet wat u in de tussentijd kunt doen als u tegen problemen aanloopt. Ondertussen doen wij er alles aan om de nog openstaande zaken zo snel mogelijk op te lossen. 1 Sep 2016 00:00:00 Excuus voor geen bereik Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/augustus/excuus-voor-geen-bereik-mijn-rvr.html Wij bieden u onze excuses aan voor het feit dat wij de afgelopen dagen niet in staat waren u een goed functionerend Mijn RvR te leveren. We konden een goede verwerking van de gegevens van Mijn RvR niet garanderen en hebben noodgedwongen het systeem voor bepaalde tijd moeten afsluiten. Graag geven wij u een korte uitleg over de gang van zaken. Na het onderhoud van vrijdag 19 augustus 15.00 uur t/m zondag 21 augustus leek Mijn RvR bij de start op maandagochtend 22 augustus weer goed bereikbaar te zijn. 24 Aug 2016 00:00:00 Mijn RvR vandaag weer operationeel vanaf 15.00 uur https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/augustus/mijn-rvr-vandaag-weer-operationeel-vanaf-15.00-uur.html Mijn RvR is vandaag, 23 augustus, vanaf 15.00 uur weer beschikbaar. Het systeem verwerkt de gegevens dan weer optimaal. U kunt uw aanvragen vanaf dat moment dus weer via Mijn RvR indienen en uw gegevens checken. Het kan echter nog voorkomen dat u wel een e-mailnotificatie heeft ontvangen, maar dat het besluit (nog) niet zichtbaar is Mijn RvR. Onze ICT-leverancier is op dit moment de oplossing hiervoor aan het implementeren. Deze treedt uiterlijk morgen, 24 augustus in werking. Dan zijn ook deze besluiten weer zichtbaar in Mijn RvR. 23 Aug 2016 15:00:00 Mijn RvR niet beschikbaar door onvoorziene omstandigheden https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/augustus/mijn-rvr-niet-beschikbaar-door-onvoorziene-omstandigheden.html Helaas blijkt dat Mijn RvR nog steeds niet goed functioneert. Na het onderhoud van afgelopen weekend blijft de werking van Mijn RvR mede door onvoorziene omstandigheden onvoorspelbaar. Daarom blijft Mijn RvR afgesloten tot we een goede werking kunnen garanderen. We realiseren ons dat dit voor ongemak zorgt, maar voor een goede verwerking van uw aanvragen is een goede werking van Mijn RvR noodzakelijk. Onze ICT-leverancier werkt aan een oplossing van het probleem. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via de website en melden u als Mijn RvR weer beschikbaar is. (Update bericht: 23 aug 07.30 uur) 23 Aug 2016 07:30:00 Versterking Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/augustus/versterking-rechtsbijstand.html Op 22 juni vond het rondetafelgesprek met de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie plaats over de adviezen van de Commissie Wolfsen en de Commissie Barkhuysen en over de kabinetsreactie naar aanleiding van deze adviezen. Algemeen directeur/bestuurder Hans Gerritsen gaf een toelichting namens onze organisatie. In dit artikel meer over de reactie van de Raad. 4 Aug 2016 14:37:31 Vragen over de verwerking van uw aanvragen? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/augustus/vragen-over-de-verwerking-van-uw-aanvragen.html Wij streven ernaar uw verzoeken zo goed en zo snel mogelijk te verwerken. Toch kan er bij het verwerken van verzoeken om toevoeging of declaratie wat mis gaan. Doet dit zich voor bij uw zaak, neem dan eerst contact op met een van de medewerkers van de Raad via ons algemene nummer 088-787 1000. 4 Aug 2016 14:34:55 Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2015 gepubliceerd https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/augustus/monitor-2015-gepubliceerd.html Begin augustus is de 14e editie van de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand met daarin de cijfers over het jaar 2015 verschenen. Elk jaar publiceert de Raad voor Rechtsbijstand deze monitor om te beschrijven hoe de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand zich ontwikkelen. 4 Aug 2016 13:54:19 Geconcentreerde telefonische (helpdesk)bezetting in ochtenden augustus https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/juli/telefonische-bereikbaarheid-augustus-2016.html Van maandag 1 augustus t/m vrijdag 19 augustus 2016 concentreert de Raad de telefonische (helpdesk)bezetting in de ochtend. Dit doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in deze weken tijdens de zomerperiode. Doe uw zaken met de Raad in deze weken dus in de ochtenden vóór 13.00 uur. Door de aanwezige menskracht op deze manier optimaal in te zetten, zijn er meer collega’s beschikbaar voor de beantwoording van uw vragen. Wij kunnen u dan sneller te woord staan en verder helpen. 19 Jul 2016 13:19:56 Vragen over mediation? Bel met de helpdesk mediation https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/juli/vragen-over-mediation-bel-met-de-helpdesk-mediation.html Voor u als mediator hebben wij een aparte helpdesk ingericht. Kies in het telefonische keuzemenu voor optie 2 (rechtsbijstandverlener), gevolgd door optie 4 (overig) en vraag de telefoniste om doorverbonden te worden met de helpdesk voor mediation. Zo beperkt u uw wachttijd en voorkomt u extra doorverbinden. 7 Jul 2016 11:23:06 Informatiebijeenkomsten voor mediators https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/juli/informatiebijeenkomsten-voor-mediators.html De Raad organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor mediators. Mediators die zich voor het eerst bij de Raad inschrijven ontvangen hiervoor een uitnodiging. We organiseren ook zogenaamde scholingsbijeenkomsten voor mediators die al zijn inschreven bij de Raad, maar graag op de hoogte gehouden willen worden. 7 Jul 2016 11:20:37 Nieuw formulier aanvraag toevoeging mediation https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/juli/nieuw-formulier-aanvraag-toevoeging-mediation.html De Raad heeft het formulier voor het aanvragen van een mediationtoevoeging aangepast. Het nieuwe formulier is voor u beschikbaar op onze website. 7 Jul 2016 10:56:09 Collegiale Kwaliteitsbevordering succesvol van start https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/juli/collegiale-kwaliteitsbevordering-succesvol-van-start.html Eind 2015 is de collegiale kwaliteitsbevordering (CKB) voor reguliere vreemdelingenzaken en zaken van inbewaringstelling van vreemdelingen gestart. In januari van dit jaar gingen de uitnodigingen uit aan advocaten die zich bezighouden met regulier vreemdelingenrecht. Deze kwaliteitsbevordering is opgezet voor en door advocaten en beoogt bij te dragen aan de kwaliteit door uitwisseling van ervaringen en het delen van ‘tips en tricks’. Er is geen sprake van een toezichthoudende rol. Het is een vorm van vrijwillige intervisie die als doel heeft de eigen kwaliteit te verbeteren. Nu de eerste bezoeken achter de rug zijn en naar na de vakantieperiode een tweede uitnodigingsronde start, is het tijd voor een korte update. 6 Jul 2016 13:29:00 Hoe vind ik mijn weg op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/juni/hoe-vind-ik-mijn-weg-op-kenniswijzer.html Dient u onder High Trust een aanvraag voor toevoeging of vaststelling in, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de aanvraag. De Raad ondersteunt u daarbij met de interne werkinstructies die op Kenniswijzer zijn gepubliceerd. 30 Jun 2016 09:35:12 Inloggen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/juni/inloggen-in-mijn-rvr.html Voor het inloggen en werken in Mijn RvR adviseren wij u Internet Explorer of Firefox te gebruiken. Google Chrome veroorzaakt af en toe problemen bij het invoeren van gegevens. Dit is overigens mede afhankelijk van de instellingen van de lokale werkplek. Hierdoor is de oorzaak van deze problemen door ons moeilijk te vinden. Om die reden ontraden wij het gebruik van Google Chrome. 30 Jun 2016 09:34:06 Wijzigingen werkinstructies per 1 juli https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/juni/wijzigingen-werkinstructies-per-1-juli.html Per 1 juli voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. De wijzigingen betreffen onder andere het in maart 2016 ingevoerde 'spoor 2- beleid'. We berichtten u hier al over in een nieuwsartikel van 2 mei jl. Daarnaast is ook in het beleid van de Raad beschreven hoe de Raad omgaat met een toevoegingsaanvraag, nadat een toevoeging op last is ingetrokken, omdat de rechtzoekende op betalende basis wenst te worden bijgestaan. Het beleid bij ‘verzet tegen strafbeschikking’ is verder verduidelijkt. 30 Jun 2016 09:33:18 Slagingskans schuldsanering onverminderd hoog https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/juni/slagingskans-schuldsanering-onverminderd-hoog.html De Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) blijkt een goede manier om problematische schulden duurzaam op te lossen. De kans op een succesvolle afronding is onverminderd hoog. Van het aantal personen dat is toegelaten tot de schuldsanering, haalt 86% schuldenvrij de eindstreep (‘schone lei’). Het slagingspercentage is daarmee zelfs licht gestegen. Dit blijkt uit de Monitor 2015. Opvallend is de dalende instroom van nieuwe Wsnp-zaken ten opzichte van voorgaande jaren. 22 Jun 2016 13:54:00 Kabinetsreactie rapport Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/juni/kabinetsreactie-rapport-wolfsen.html Minister van der Steur (VenJ) heeft op 31 mei aan de Tweede Kamer de kabinetsreactie gestuurd op het rapport “Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand” van de “Commissie Onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel”. 1 Jun 2016 13:50:35 Correctie op te lage uitbetalingen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/mei/correctie-op-te-lage-uitbetalingen.html Begin juni 2016 voert de Raad weer een ambtshalve correctie uit op te lage uitbetalingen voor toevoegingszaken die vóór 3 februari 2015 zijn aangevraagd en op, of direct na die datum nog in onze werkvoorraad zaten. In deze toevoegingszaken is er namelijk recht op uitbetaling van het basisbedrag zoals dat voor de indexering van 1 februari 2015 gold. 24 May 2016 09:07:39 Asiel: toevoeging en vaststelling vergoeding spoor 2 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/mei/asiel-toevoeging-en-vaststelling-vergoeding-spoor-2.html Voor de rechtsbijstand aan asielzoekers in de procedure veilig land van herkomst of bescherming in een andere EU-lidstaat (spoor 2) wordt door het AC een V060 toevoeging afgegeven. Doordat op 1 maart jl. de procedure op grond van artikel 3.109ca Vreemdelingenbesluit is ingevoerd, wordt de asielaanvraag buiten de AA/VA procedure afgedaan, waardoor de vergoeding op grond van artikel 5a lid1 onder a, b en c Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr) niet van toepassing is. 2 May 2016 10:17:13 Introductie wachtlijsten BOPZ piketplanningen Ressort Arnhem-Leeuwarden en Lelystad https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/mei/introductie-wachtlijsten.html De Raad hanteert al sinds geruime tijd wachtlijsten voor de aanmelding op de psychiatrisch patiëntenpiketplanningen in een groot deel van Nederland. Voor de meeste psychiatrisch piketplanningen in het ressort Arnhem-Leeuwarden bestond tot voor kort nog geen wachtlijst. Sinds 1 januari 2016 hanteert de Raad –na advies van de landelijke Adviescommissie BOPZ en in afstemming met de Nederlandse Orde van Advocaten- ook voor deze piketplanningen een wachtlijst. Daarmee geldt landelijk voor alle psychiatrisch piketplanningen een wachtlijst. 2 May 2016 08:57:53 Peter van den Biggelaar benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/april/peter-van-den-biggelaar-benoemd-tot-officier-in-de-orde-van-oranje-nassau.html Dinsdag 29 maart 2016 is Peter van den Biggelaar benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat maakte Secretaris-Generaal Siebe Riedstra van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekend tijdens het symposium ‘Rechtsbijstand voor de burger’ in Utrecht. Van de Biggelaar nam daar afscheid als directeur van de Raad voor Rechtsbijstand. 8 Apr 2016 09:27:27 Onderzoek rol Juridisch Loket voor vreemdelingen in bewaring https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/april/onderzoek-rol-juridisch-loket-voor-vreemdelingen-in-bewaring.html In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand heeft het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden onderzoek gedaan naar de beleving en ervaringen van ingesloten vreemdelingen in het Detentiecentrum (DC) Zeist met het spreekuur van het Juridisch Loket. 7 Apr 2016 08:40:23 Invoering wijzigingen werkinstructies uitgesteld https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/maart/invoering-wijzigingen-werkinstructies-uitgesteld.html Anders dan u van ons gewend bent, hebben we deze keer geen wijzigingen in de werkinstructies ingevoerd in per 1 april. De recent ingevoerde regeling voor vergoeding verhoorbijstand geeft mogelijk na monitoring aanleiding tot verdere aanpassing van het beleid en de werkinstructies. Om wijzigingen in de werkinstructies zoveel mogelijk te clusteren en de wijzigingsdata waar mogelijk te beperken in aantal, stellen we de invoering van de wijzigingen daarom voorlopig uit. 5 Apr 2016 11:39:26 Aanvraag Lichte Advies Toevoeging bij High Trust één-op-één-controle https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/maart/aanvraag-lichte-advies-toevoeging-bij-ht-een-op-een.html Geregeld ontvangt de Raad Lichte Advies Toevoegingsaanvragen (LAT) binnen de High Trust één-op-één-controle, waarbij onduidelijk is waarvoor deze worden aangevraagd. Bij de afgifte van een LAT binnen High Trust één-op-één-controle valt het moment van de controle van de toevoeging samen met het vaststellen van de vergoeding. Dit is één administratieve handeling. Het is daarom van belang dat u uw LAT-aanvraag goed motiveert. Zo kunnen we deze sneller controleren en uw vergoeding sneller uitbetalen. 5 Apr 2016 11:39:22 Pricon lanceert piketservice nieuwe stijl https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/maart/pricon-lanceert-piketservice-nieuwe-stijl.html Met de komende veranderingen in de processen van de Raad voor Rechtsbijstand worden ook de piketmeldingen die nog via de Piketcentrale in Rotterdam verliepen, geautomatiseerd door de Centrale Piketafdeling van de Raad voor Rechtsbijstand gemeld aan piketadvocaten. In de procedures zijn echter een aantal voorwaarden opgenomen voor wat betreft de acceptatie, zoals een reactietermijn. Deze voorwaarden kunnen de oorzaak zijn dat een advocaat een bepaalde melding niet tijdig accepteert. Pricon heeft voor de acceptatie van piketmeldingen een service opgezet. In dit artikel wordt globaal ingegaan op de achtergronden. 5 Apr 2016 11:39:10 De Raad tijdelijk telefonisch niet bereikbaar op 24 maart https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/maart/de-raad-telefonisch-tijdelijk-niet-bereikbaar-op-24-maart.html De Raad is vanwege een interne bijeenkomst tijdelijk telefonisch niet beschikbaar op donderdag 24 maart vanaf 16.00 uur. Vanaf vrijdag 25 maart zijn wij weer te bereiken. We staan dan klaar voor beantwoording van uw vragen. Wij danken u voor uw begrip. 23 Mar 2016 07:38:34 Jaarverslag 2015: Voorbereid de toekomst in https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/maart/jaarverslag-2015-voorbereid-de-toekomst-in.html Het rechtsbijstandstelsel is een kostbaar goed dat we moeten bewaken. Het is nooit een rustig bezit. Na zeven jaren van reorganisatie en veranderingen in onze organisatie, staan alweer nieuwe ontwikkelingen voor de deur. We bereiden ons voor op de uitdagingen die ons wachten op basis van het rapport Wolfsen. 22 Mar 2016 19:51:55 Declaratie reiskosten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/maart/declaratie-reiskosten.html Voor het bijwonen van zittingen kunt u een vergoeding van reiskosten en –tijd krijgen. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als er daadwerkelijk is gereisd. Bij de berekening van de afstand gaat de Raad uit van de snelste route. 14 Mar 2016 09:31:18 Toevoegingen alleen met inschrijving specialisatie: ook bij Jeugdzaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/maart/toevoegingen-alleen-met-inschrijving-specialisatie-ook-bij-jeugdzaken.html Voor een aantal rechtsgebieden, waaronder Jeugdzaken, heeft de Raad op grond van artikel 15 van de Wet op de rechtsbijstand specialisaties ingesteld. Hiervoor gelden aanvullende deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden. Wilt u toevoegingen voor een of meerdere van deze specialisaties aanvragen, dan hoort u hiervoor ingeschreven te staan. Dit geldt ook voor toevoegingen die op last (digitaal) door het gerecht worden afgegeven. 14 Mar 2016 09:07:24 Deadline doorgeven beschikbaarheid en verhinderdata piket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/maart/deadline-doorgeven-beschikbaarheid-en-verhinderdata-piket.html Binnenkort stelt de centrale piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2016. Wij willen u erop attent maken dat u tot uiterlijk 1 april 2016 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven via het piketplanningsprogramma Symagic, te bereiken via Mijn RvR. 14 Mar 2016 08:52:08 Meenemen mobiele telefoon tijdens piketdienst https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/maart/meenemen-mobiele-telefoon-tijdens-piketdienst.html Vanaf 1 maart 2016 mogen piketadvocaten hun mobiele telefoon meenemen tijdens het verlenen van consultatiebijstand. De Korpsleiding van de Nationale Politie heeft hierover een hernieuwd standpunt ingenomen. 14 Mar 2016 08:40:00 Recht van verdachten op verhoorbijstand; ook voor meerderjarigen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/februari/recht-van-verdachten-op-verhoorbijstand-ook-voor-meerderjarigen.html Uiterlijk 27 november 2016 moet de EU-richtlijn (2013/48/EU) waarin minimumregels voor het recht op rechtsbijstand in strafprocedures zijn opgenomen in nationale regelgeving omgezet zijn. Hiervoor is een wetsvoorstel (Kamerstukken II 34 157 nr. 2) ingediend. De Hoge Raad heeft bij arrest van 22 december 2015 (ECLI: NL: HR:2015:3608) echter al aangegeven er voortaan van uit te zullen gaan dat verdachten recht op verhoorbijstand hebben. De Hoge Raad heeft de rechtspraktijk tot 1 maart 2016 de gelegenheid gegeven om de feitelijke implementatie van dit recht te realiseren. 12 Feb 2016 00:00:00 Collegiale Kwaliteitsbevordering voor zaken regulier vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/februari/collegiale-kwaliteitsbevordering-voor-reguliere-en-bewaringszaken.html Eind 2015 is gestart met collegiale kwaliteitsbevordering voor reguliere vreemdelingenzaken en zaken van inbewaringstelling van vreemdelingen. Kwaliteitsbevordering van advocaten voor en door advocaten die beoogt bij te dragen aan de kwaliteit door uitwisseling van ervaringen, ‘tips en tricks’. De collegiale kwaliteitsbevordering heeft geen toezichthoudende rol. Het is een vorm van vrijwillige intervisie die als doel heeft om de eigen kwaliteit te verbeteren. 11 Feb 2016 09:58:34 Gerard Schouw nieuwe voorzitter Raad van Advies https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/januari/gerard-schouw-nieuwe-voorzitter-raad-van-advies.html De heer dr. A.G. (Gerard) Schouw is op 21 januari 2016 benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies van de Raad voor Rechtsbijstand. 28 Jan 2016 13:23:00 Aangepaste structuur en bedrijfsvoering Raad https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/januari/aangepaste-structuur-en-bedrijfsvoering-raad.html In 2015 heeft de Raad voor Rechtsbijstand zijn landelijke dienstverlening verder uitgebouwd en vormgegeven. Door de landelijke inrichting van de organisatie en de dienstverlening vergroten we de efficiency van de organisatie voor het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand. In 2009 is dit proces via de fusie in gang gezet waarbij de voormalige Raden voor Rechtsbijstand fuseerden tot één Raad met vijf vestigingen en een centraal kantoor. In dit artikel informeren wij u over de uitbouw van de landelijke dienstverlening. 28 Jan 2016 09:39:00 Raad verwelkomt 2000-ste High Trust-kantoor https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/januari/raad-verwelkomt-2000-ste-high-trust-kantoor.html Begin december 2015 mocht de Raad het 2000-ste High Trust-kantoor verwelkomen. Kantoor Ten Berge│Leerkotte uit Utrecht viel deze gebeurtenis ten deel. High Trust is inmiddels de ‘core business’ van de Raad. Dit betekent dat ruim 76% van het toevoegvolume wordt verwerkt op basis van High Trust. In dit artikel een kennismaking met kantoor Ten Berge│Leerkotte. 28 Jan 2016 00:00:00 Herhaalde aanvraag vanwege peiljaarverlegging https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/januari/herhaalde-aanvraag-vanwege-peiljaarverlegging.html De Raad ontvangt geregeld herhaalde aanvragen voor toevoeging nadat een aanvraag toevoeging financieel is afgewezen én een verzoek PJV is afgewezen of de termijn voor indienen ervan ongebruikt is verstreken. Met de nieuwe financiële afwijzing én een daarop tijdig aangevraagde peiljaarverlegging wordt dan getracht alsnog het verzoek PJV gehonoreerd te krijgen. Dit is niet correct als niet wordt voldaan aan de volgende criteria. 28 Jan 2016 00:00:00 Nieuwe telefooncentrale piket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/januari/nieuwe-telefooncentrale-piket.html De Centrale Piketafdeling van de Raad voor Rechtsbijstand is vanaf 21 januari jl. op de telefooncentrale van de Raad aangesloten via het bekende telefoonnummer 088-787 10 98. Dit betekent dat advocaten die met de Centrale Piketafdeling bellen een nieuw keuzemenu te horen krijgen. Met deze aanpassing is de Centrale Piketafdeling, met gebruik van een eigen apart keuzemenu, opgenomen in het overkoepelende telefoonsysteem van de Raad dat begin 2015 al in gebruik werd genomen voor de andere afdelingen en vestigingen. 28 Jan 2016 00:00:00 Toetsing specialisatie Strafrecht en Jeugdzaken High Trust-steekproef https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/januari/toetsing-specialisatie-strafrecht-en-jeugdzaken-high-trust-steekproef.html De Raad toetst binnenkort bij advocaten van High Trust-kantoren die staan ingeschreven voor de specialisaties Strafrecht en Jeugdzaken tijdens de steekproefcontrole of u aan de deskundigheidseisen voor deze specialisaties heeft voldaan. Deze toetsing vindt plaats op basis van een willekeurige selectie. Bent u geselecteerd voor de toetsing van de opleidingspunten of heeft u te weinig toevoegingen behandeld? Dan ontvangt u voorafgaand of tijdens het kantoorbezoek voor de High Trust-steekproefcontrole van de beschikker relatiebeheer een antwoordformulier, dat wij u vragen in te vullen. 28 Jan 2016 00:00:00 Toetsing specialisatie Strafrecht en Jeugdzaken Niet High Trust-kantoren en High Trust één-op-één-kantoren https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/januari/toetsing-specialisatie-strafrecht-en-jeugdzaken-niet-high-trust-kantoren-en-high-trust-een-op-een-kantoren.html Heeft uw kantoor een High Trust-overeenkomst met één-op-één-controle met de Raad gesloten of heeft uw kantoor geen High Trust-overeenkomst met de Raad? Dan toetsen we door middel van een e-mailbericht, waarin we u verzoeken aan te tonen dat u aan de deskundigheidseisen heeft voldaan. Als u te weinig toevoegingen op het terrein van het strafrecht over 2015 en/of te weinig toevoegingen op het terrein van jeugdzaken over 2014 en 2015 heeft behandeld, ontvangt u van ons binnenkort een e-mailbericht met daarin een link naar het antwoordformulier. 28 Jan 2016 00:00:00 Spreekuur Juridisch Loket voor vreemdelingen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/januari/spreekuur-juridisch-loket-voor-vreemdelingen.html Het Juridisch Loket verzorgt spreekuren voor vreemdelingen in detentie voor juridische vragen over hun verblijf in Nederland en het detentiecentrum waar zij verblijven. In dit artikel meer over deze dienstverlening. 28 Jan 2016 00:00:00 Toetsing inschrijvingsvoorwaarden specialisaties Strafrecht en Jeugdzaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2016/januari/toetsing-inschrijvingsvoorwaarden-specialisaties-strafrecht-en-jeugdzaken.html De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisaties Strafrecht en Jeugdzaken. Advocaten die ingeschreven zijn voor deze specialisaties moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisaties en voor deze specialisaties toevoegingen aan te kunnen vragen. 28 Jan 2016 00:00:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2016 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2016.html De inschrijvingsvoorwaarden voor 2016 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 22 Dec 2015 20:34:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2016 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2016.html Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2016. 22 Dec 2015 00:00:00 Overzicht betaaldata 2016 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/december/overzicht-betaaldata-2016.html In 2016 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur. Hierbij is een onderscheid gemaakt in betalingen zónder voorschot en betalingen mét voorschot. De directe betalingen vinden wekelijks plaats. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald. 22 Dec 2015 00:00:00 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2016 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2016.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2016, in december 2015 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de voorwaarden goedgekeurd. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 22 Dec 2015 00:00:00 Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2016 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/december/belangrijkste-wijzigingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2016.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. Het gaat hierbij onder meer om wijzigingen in de specialisaties strafrecht en jeugdzaken. 22 Dec 2015 00:00:00 Extra vragen over deskundigheidseisen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/december/extra-vraag-over-deskundigheidseisen-in-mijn-rvr.html Vraagt u via Mijn RvR een toevoeging aan voor een rechtsgebied waarvoor aanvullende deskundigheidseisen gelden? Dan wordt u ook de vraag gesteld of u voor dit rechtsgebied ingeschreven bent bij de Raad. Dit is namelijk een vereiste. Let op: High Trust-advocaten die een toevoeging aanvragen voor een rechtsgebied waarvoor zij niet zijn ingeschreven krijgen deze toch automatisch toegewezen omdat in High Trust deze controle niet vooraf wordt uitgevoerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het juiste invullen van deze vraag. 21 Dec 2015 14:40:46 Bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/december/bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Op eerste kerstdag en op nieuwjaarsdag is de Raad voor Rechtsbijstand telefonisch niet bereikbaar. Op 31 december zijn wij tot 15.00 uur bereikbaar. De afdeling Piket is gedurende deze dagen bereikbaar voor (actuele) piketmeldingen. 20 Dec 2015 00:05:00 Hans Gerritsen nieuwe directeur Raad voor Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/december/hans-gerritsen-nieuwe-directeur-raad-voor-rechtsbijstand.html De heer mr. drs. J.H. (Hans) Gerritsen wordt de nieuwe directeur van de Raad voor Rechtsbijstand. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft besloten hem te benoemen. Gerritsen begint 1 januari 2016 bij de Raad. 18 Dec 2015 10:00:00 Kort geding opheffing gijzeling Wet Mulder https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/november/kort-geding-opheffing-gijzeling-wet-mulder.html De Raad ontvangt geregeld aanvragen voor advieswerkzaamheden bij een dreigende gijzeling in Wet Mulderzaken. Kern van het toevoegingbeleid is dat alleen dan een toevoeging wordt verleend (of bij High Trust mag worden aangevraagd) voor kort geding opheffing gijzeling, als de rechtzoekende daadwerkelijk is gegijzeld. 26 Nov 2015 15:13:13 Let op gebruik juiste zaakcode bij automatisch verstrekte toevoeging https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/november/let-op-gebruik-juiste-zaakcode-bij-automatisch-verstrekte-toevoeging.html Wanneer een toevoeging automatisch wordt verstrekt komt de door u geselecteerde zaakcode (via Mijn RvR) op de toevoeging. Het is dus belangrijk dat u alert bent op dit onderdeel omdat de zaakcode direct van invloed is (puntenaantal) op de hoogte van de vergoeding. Daarnaast is in het personen- en familierecht de zaakcode ook bepalend voor welke eigen bijdrage van toepassing is. 26 Nov 2015 15:13:00 Jurisprudentie tot en met vierde kwartaal 2014 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/november/jurisprudentie-tot-en-met-vierde-kwartaal-12014-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het vierde kwartaal van 2014. 26 Nov 2015 15:12:50 Op goede voet scheiden via Rechtwijzer https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/november/op-goede-voet-scheiden-via-rechtwijzer.html De Raad voor Rechtsbijstand lanceert, in samenwerking met HiiL Innovating Justice en IT-bedrijf Modria, het online conflictoplossingsplatform Rechtwijzer uit elkaar. 24 Nov 2015 12:56:11 Rechtwijzer krijgt eervolle vermelding Europese innovatieprijs Raad van Europa https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/oktober/rechtwijzer-krijgt-eervolle-vermelding-europese-innovatieprijs.html Vrijdag 23 oktober 2015 is in Banja Luka (Bosnië en Herzegovina) de Crystal Scale of Justice uitgereikt aan het Gerechtelijk instituut voor Schotland. Rechtwijzer kreeg tijdens de uitreiking een eervolle vermelding. 29 Oct 2015 15:24:20 Supersnelrecht (S042) en toeslagen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/oktober/supersnelrecht-s042-en-toeslagen.html De Raad krijgt met enige regelmaat vragen over het declareren van toeslagen bij supersnelrechtzaken. Het gaat hier om verdachten die binnen de termijn van de inverzekeringstelling worden berecht. De vergoeding van deze zaken is afgestemd op het geheel van de uit te voeren werkzaamheden, zo blijkt uit de Nota van toelichting. De toeslagen ex artikel 16 en 17 Besluit vergoedingen rechtsbijstand zijn niet van toepassing op deze zaken. 29 Oct 2015 15:22:09 Belastingvrij inkomen of inkomen en vermogen in het buitenland https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/oktober/belastingvrij-inkomen-of-inkomen-en-vermogen-in-het-buitenland.html Heeft uw cliënt (en/of de eventuele partner) belastingvrij inkomen of heeft uw cliënt inkomsten of vermogen in het buitenland? Dan kan voor de financiële beoordeling niet worden volstaan met de opgave van het BSN. 29 Oct 2015 15:20:21 Samenvoeging piketregio's Roosendaal/Bergen op Zoom-Breda en Friesland Noord-Zuid https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/oktober/samenvoeging-piketregios.html Vanaf 1 januari 2016 worden twee piketregio’s samengevoegd: de piketregio Roosendaal/Bergen op Zoom met de piketregio Breda en de regio’s Friesland Noord en Zuid worden één piketregio. Aanleiding daartoe is de aanmerkelijke vermindering van het aantal piketmeldingen in Roosendaal/Bergen op Zoom en de regio Friesland Zuid. 29 Oct 2015 15:10:39 Rechtwijzer genomineerd voor Europese innovatie prijs https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/oktober/rechtwijzer-genomineerd-voor-europese-innovatie-prijs.html De ‘Crystal Scale of Justice’ is een prijs van de justitiecommissie van de Raad van Europa. De prijs wordt vrijdag 23 oktober 2015 uitgereikt in Banja Luka (Bosnië en Herzegovina). Rechtwijzer is –samen met drie andere initiatieven- genomineerd. 20 Oct 2015 17:06:04 Cursus ‘Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten’ https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/september/cursus-%E2%80%98actualiteiten-gesubsidieerde-rechtsbijstand-en-proceskosten%E2%80%99.html De bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand zijn vooralsnog stilgelegd in afwachting van de verschijning van de rapporten van de Commissie Wolfsen en de Commissie Duurzaam van de Nederlandse Orde van Advocaten begin december 2015. In deze cursus gaan twee experts, Bernard de Leest, lid van de Algemene Raad van de NOvA en portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand en Ella Schepel, Coördinator Kwaliteit bij de Raad voor Rechtsbijstand, u bijpraten over de actuele stand van zaken. 24 Sep 2015 00:00:00 Declaratie reiskosten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/september/declaratie-reiskosten.html Voor het bijwonen van zittingen kunt u een vergoeding van reiskosten en –tijd krijgen. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als er daadwerkelijk is gereisd. Bij de berekening van de afstand heen- en terugreis gaat de Raad uit van de snelste route. 24 Sep 2015 00:00:00 Wijzigingen werkinstructies per 1 oktober 2015 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/september/wijzigingen-werkinstructies.html Met ingang van 1 oktober 2015 wordt een aantal werkinstructies aangepast, aangevuld en/of verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet. 24 Sep 2015 00:00:00 Nieuw: High-Trust scholingsbijeenkomsten voor Asiel- en Vreemdelingenrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/september/nieuw-high-trust-scholingsbijeenkomsten-voor-asiel--en-vreemdelingenrecht.html Binnenkort organiseert de Raad voor Rechtsbijstand op een aantal locaties speciale High Trust-scholingsbijeenkomsten op het gebied van Asiel- en Vreemdelingenrecht. Gespecialiseerde medewerkers zijn bij deze bijeenkomsten aanwezig om u te ondersteunen bij uw aanvragen en declaraties voor deze specialisatie. 24 Sep 2015 00:00:00 Extra declareren bij cliënt https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/september/extra-declareren-bij-client.html De Raad ontvangt opnieuw vragen van rechtzoekenden over advocaten die aan hen, naast de eigen bijdrage, een honorarium in rekening brengen. Dit blijkt bijvoorbeeld voor te komen als na steekproefcontrole de vergoeding van de High Trust-advocaat is ingetrokken omdat het een onterecht afgegeven toevoeging bleek te zijn. Het alsnog sturen van een (aanvullende) rekening naar de cliënt is dan niet geoorloofd. De toevoeging blijft namelijk in stand. 24 Sep 2015 00:00:00 Nieuw burgerportaal voor aanvraag inkomensverklaring https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/september/nieuw-burgerportaal-voor-aanvraag-inkomensverklaring.html Op 5 oktober 2015 introduceert de Raad voor Rechtsbijstand het nieuwe burgerportaal Mijn Rechtsbijstand. Hiermee kunnen burgers een inkomensverklaring veilig en eenvoudig aanvragen. Verwijst u op uw website of in andere middelen naar de Raad voor het aanvragen van de inkomensverklaring? Pas dan de link aan. 24 Sep 2015 00:00:00 Nieuw telefoonnummer Coördinatiecentrum Cellen en Transport https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/september/nieuw-telefoonnummer-coordinatiecentrum-cellen-en-transport.html Voor advocaten die in Amsterdam een afspraak willen maken met hun ingesloten cliënt, is het vanaf heden mogelijk direct telefonisch met het Coördinatiecentrum Cellen en Transport contact op te nemen. 21 Sep 2015 09:06:53 Inloggen Mijn RvR vanuit nieuwste browserversies https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/september/inloggen-mijn-rvr-vanuit-nieuwste-browserversies.html Eerder berichtten wij u dat het nog niet mogelijk was met de nieuwe versie van Firefox in te loggen in Mijn RvR. Inmiddels is door de Raad in samenwerking met de IT-leverancier een oplossing gevonden. Mijn RvR is beschikbaar via de nieuwste browserversies van Firefox, Chrome en Internet Explorer. 3 Sep 2015 07:32:16 Mijn RvR tijdelijk niet beschikbaar https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/september/inloggen-mijn-rvr-nieuwste-versie-firfox-mogelijk.html Eerder berichtten wij u dat het nog niet mogelijk was met de nieuwe versie van Firefox in te loggen in Mijn RvR. Inmiddels is door de Raad in samenwerking met de IT-leverancier een oplossing gevonden. We gaan de daarvoor noodzakelijke aanpassingen op woensdag 2 september doorvoeren. Hierdoor is Mijn RvR van 17.00 - 18.00 uur niet beschikbaar. Uw opgeslagen concepten blijven wel gewoon behouden. Daarna is Mijn RvR weer bereikbaar. 2 Sep 2015 00:00:00 Automatische verwerking aanvraag vergoeding alleen voor High Trust-steekproefvariant https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/augustus/automatische-verwerking-aanvraag-vergoeding-allen-voor-high-trust-steekproefvariant.html In onze nieuwsbrief van juni 2015 informeerden wij u over de automatische verwerking van de aanvraag vergoeding. Dit is alleen het geval bij aanvragen vergoeding Civiel en Straf binnen de High Trust-steekproefvariant, ingediend vanuit een webdossier in Mijn RvR. Alle andere aanvragen vergoedingen worden nog niet automatisch verwerkt. 27 Aug 2015 13:05:09 Resultaten klantonderzoek onder rechtsbijstandverleners https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/augustus/resultaten-klantonderzoek-onder-rechtsbijstandverleners.html In juni heeft de Raad wederom onderzoek laten uitvoeren onder aangesloten rechtsbijstandverleners. We waren benieuwd naar de recente ervaringen met de High Trust-dienstverlening, de basis van samenwerking met de Raad. De resultaten laten een positief beeld zien. Als we vergelijken met vorige metingen zien we tegelijkertijd een stabiel beeld. Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten voor de totale dienstverlening geven is een 7,4. Tijdens de vorige meting in december 2014 was dit 7,3. 27 Aug 2015 13:05:00 Deadline doorgeven beschikbaarheid en verhinderdata piket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/augustus/deadline-doorgeven-beschikbaarheid-en-verhinderdata-piket.html Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode januari tot en met juni 2016. Wij willen u erop attent maken dat u tot uiterlijk 1 oktober 2015 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven via het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. 27 Aug 2015 13:04:48 Stamadvocaat of vrije advocaatkeuze bij psychiatrisch patiëntenpiket? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/augustus/stamadvocaat-of-vrije-advocaatkeuze-bij-psychiatrisch-patientenpiket.html Sinds 2013 verzorgt de Centrale Piketafdeling van de Raad voor Rechtsbijstand de straf- en jeugdstrafpiketmeldingen. Op termijn komen daar de piketmeldingen in het kader van de Wet BOPZ (psychiatrisch patiëntenpiket) bij. Hierbij komt de vraag naar voren of het fenomeen van stamadvocaat op dezelfde wijze gehandhaafd moet blijven, of dat er meer ruimte moet komen voor de voorkeursadvocaat. 27 Aug 2015 13:04:37 Monitor 2014: innovatie blijft belangrijk https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/augustus/monitor-2014-innovatie-blijft-belangrijk.html Dinsdag 18 augustus 2015 is de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2014 gepubliceerd. Daaruit komt naar voren dat online-applicaties in 2014 onverminderd in een behoefte blijken te voorzien. Het nieuwe Rechtwijzer uit elkaar, speelt hierop in. Ondanks het feit dat meer Nederlanders kans maken in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is er in 2014 toch een lichte afname te zien van het daadwerkelijk beroep dat op het stelsel gedaan is. De Raad heeft in 2014 ongeveer 450.000 toevoegingen afgegeven. 27 Aug 2015 13:04:16 Inloggen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/augustus/inloggen-in-mijn-rvr-kopie.html Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk met de nieuwe versie van Firefox in te loggen in Mijn RvR. De Raad heeft dit probleem samen met de IT-leverancier opgepakt. Een oplossing vinden voor het probleem blijkt echter minder eenvoudig dan gedacht. Bovendien moeten we een mogelijke oplossing eerst gedegen testen op werkbaarheid, voordat wij deze aan u kunnen meedelen. Zodra we u hierover nieuws hebben, berichten wij u hierover op onze website. 10 Aug 2015 09:21:42 Eindbesluit en verzoek om gegevens via e-mail, niet per post https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juli/eindbesluit-en-verzoek-om-gegevens-via-e-mail-niet-per-post.html Sinds augustus 2014 ontvangt u een e-mailbericht van de Raad als het eindbesluit op uw aanvraag of een verzoek van de Raad om meer gegevens (en rappel) in Mijn RvR voor u klaarstaat. U ontvangt eindbesluiten of verzoeken niet meer via schriftelijke post. 30 Jul 2015 00:00:00 Inloggen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juli/inloggen-in-mijn-rvr%5B2%5D.html Zoals eerder door ons aangegeven is het op dit moment helaas nog niet mogelijk met de nieuwe versie van Firefox in te loggen in Mijn RvR. De Raad heeft dit probleem samen met de IT-leverancier opgepakt en we hopen nu op korte termijn met een geschikte oplossing te kunnen komen. Voordat we de mogelijke oplossing aan u kunnen meedelen, moeten we deze eerst nog testen op werkbaarheid. We verwachten u in de loop van volgende week hierover meer te kunnen vertellen. Een bericht hierover plaatsen wij dan op onze website. 30 Jul 2015 00:00:00 Raad bij International Legal Aid Group (ILAG) https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juli/raad-bij-international-legal-aid-group-ilag.html Van 10 t/m 12 juni 2015 vond in Edinburgh de tweejaarlijks terugkerende conferentie van The International Legal Aid Group (ILAG) plaats. Een Nederlandse afvaardiging van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Hill (The Hague Institute for the Internationalisation of Law, het advies- en onderzoeksinstituut van de juridische sector, WODC (het Wetenschappelijk en Documentatie Centrum), de Universiteit van Amsterdam en de Raad voor Rechtsbijstand was aanwezig om meer te horen en zeker ook te vertellen over de laatste (inter)nationale ontwikkelingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand en te leren van de ‘best practices’ uit de diverse landen om ons heen. 30 Jul 2015 00:00:00 Dien uw declaratie juist in Mijn RvR in voor een snelle verwerking https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juli/dien-uw-declaratie-juist-in-mijn-rvr-in-voor-een-snelle-verwerking.html Werkt u met de Raad samen op basis van High Trust, variant steekproef, dan is het van groot belang dat u uw declaratie juist indient in Mijn RvR zodat de automatische verwerking van uw declaratie goed verloopt. In dit artikel zetten we de punten voor u op een rij. 30 Jul 2015 00:00:00 Eerste halfjaarcijfers 2015 Piket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juli/eerste-halfjaarcijfers-2015-piket.html In dit artikel informeren wij u over de piketcijfers van het eerste halfjaar van 2015. In het eerste zes maanden werden in totaal 76.804 piketmeldingen afgehandeld. Hiervan waren 41.878 consultatiemeldingen (Salduz) en 34.926 meldingen over inverzekeringstelling. 30 Jul 2015 00:00:00 Inloggen in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juli/inloggen-in-mijn-rvr.html Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk met de nieuwe versie van Firefox in te loggen op Mijn RvR. De Raad heeft dit probleem opgepakt samen met de IT-leverancier, naar een oplossing wordt gezocht. Zodra we hierover nieuws voor u hebben, melden wij dat op onze website. 14 Jul 2015 15:53:38 Werkinstructies aangepast aan nieuw ontslagrecht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juli/werkinstructies-aangepast-aan-nieuw-ontslagrecht.html Per 1 juli is het ontslagrecht (WWZ) gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen voor de werkinstructies zijn: de wijziging ontslagroute, de ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding en er zijn meer rechtsmiddelen (beroep/hoger beroep) mogelijk. Naast een transitievergoeding kan ook een zogenaamde billijke vergoeding worden toegekend. Beide vergoedingen tellen mee bij het bepalen van het resultaat van de zaak. Kosten van maatregelen gericht op bijvoorbeeld het voorkomen van werkloosheid of het verkorten daarvan, kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Aangenomen wordt dat de toegekende transitievergoeding het bedrag na verrekening betreft (zie de werkinstructie Resultaatbeoordeling). 2 Jul 2015 07:48:55 Deze zomer: doe uw zaken met de Raad in de ochtend https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juni/deze-zomer-doe-uw-zaken-met-de-raad-in-de-ochtend.html Van 20 juli t/m 14 augustus 2015 concentreert de Raad de telefonische (helpdesk)bezetting in de ochtenden. Dit doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in de zomerperiode. Doe uw zaken met de Raad in deze weken dus bij voorkeur in de ochtenden. Dan kunnen wij u sneller helpen omdat er meer collega’s beschikbaar zijn voor de beantwoording van uw vragen. 24 Jun 2015 10:53:33 Aanvraag vergoeding Asiel en Vreemdelingenrecht niet automatisch https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juni/aanvraag-vergoeding-asiel-en-vreemdelingenrecht-niet-automatisch.html De vergoeding Asiel en Vreemdelingenrecht wordt niet automatisch vastgesteld. Wel worden zo veel mogelijk door u ingevulde gegevens door ons systeem ingelezen. Voor de verdere verwerking van uw aanvraag vergoeding geldt nog het bestaande proces. 24 Jun 2015 10:51:26 Uitzonderingen op automatische verwerking aanvraag vergoeding Civiel en Straf https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juni/uitzonderingen-op-automatische-verwerking-aanvraag-vergoeding-civiel-en-straf.html Voor High Trust-advocaten (steekproefvariant) verwerkt de Raad de aanvragen vergoeding Civiel en Straf per 26 juni 2015 automatisch. Dit geldt voor alle aanvragen die zijn ingediend vanuit een webdossier in Mijn RvR. Er zijn echter uitzonderingen. Deze uitzonderingen zetten we voor u in dit artikel op een rij. 24 Jun 2015 10:47:27 Wijzigingen in aanvraag vergoeding Straf per 26 juni https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juni/wijzigingen-in-aanvraag-vergoeding-straf-per-26-juni.html Ook in de aanvraag vergoeding Straf wijzigt er per 26 juni 2015 het een en ander binnen Mijn RvR. In dit artikel zetten wij die wijzigingen voor u op een rij. Door het automatisch inlezen van door u ingevoerde gegevens bij een aanvraag vergoeding Straf is het juist invullen van uw aanvraag van belang. 24 Jun 2015 10:28:06 Wijzigingen in aanvraag vergoeding Civiel/Bestuursrecht per 26 juni https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juni/wijzigingen-in-aanvraag-vergoeding-civiel-bestuursrecht-per-26-juni.html Per 26 juni 2015 voert de Raad voor Rechtsbijstand een aantal wijzigingen door in Mijn RvR. Omdat vanaf die datum uw gegevens voor een aanvraag vergoeding Civiel/Bestuursrecht automatisch ingelezen worden door ons systeem en dus niet meer handmatig worden gecontroleerd bij invoering, is het juist invullen van uw aanvraaggegevens belangrijk. 24 Jun 2015 09:16:40 Nieuw: automatische verwerking aanvragen vergoeding https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juni/nieuw-automatische-verwerking-aanvragen-vergoeding.html Per 26 juni 2015 worden alle gegevens die u bij uw aanvraag vergoeding in Mijn RvR invult, automatisch door het systeem van de Raad ingelezen. Dit geldt voor High Trust-advocaten (steekproef en één-op-één) en niet High Trust-advocaten. Bent u High Trust-advocaat in de steekproefvariant, dan verloopt voor uw aanvraag vergoeding het daaropvolgende verwerkingsproces ook automatisch. Doordat minder tijd verloren gaat bij het overnemen van uw gegevens, kan het proces sneller en met minder kans op (type)fouten doorlopen worden. Bovendien wordt hierdoor de declaratie ook sneller uitgekeerd in de High Trust-steekproefvariant. 24 Jun 2015 08:41:25 Belangrijk voor uw piketdienst https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juni/tips-voor-uw-piketdienst.html We zetten in dit artikel graag een aantal zaken over het piketmeldingsysteem en de randvoorwaarden voor u op een rij. Door deze toe te passen neemt u optimaal deel aan het piketsysteem van de Raad voor Rechtbijstand. 11 Jun 2015 00:00:00 Samen werken aan een succesvol opererend piketsysteem https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juni/samen-werken-aan-een-succesvol-openerend-piketsysteem.html Als ketenpartners dienen de politie, de advocatuur en de Raad voor Rechtsbijstand gezamenlijk te zorgen voor een succesvol verloop van het (minderjarigen) strafpiketsysteem. Het is daarbij van belang dat de ketenpartners van elkaar weten hoe de processen verlopen. In dit artikel een korte schets van wat er wordt verwacht van de advocatuur, hoe het dient te verlopen bij de politie en waar de Raad zich voor inzet. 11 Jun 2015 00:00:00 Het planningsproces: hoe komt een piketmelding tot stand? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juni/het-planningsproces-hoe-komt-een-piketmelding-tot-stand.html Van het moment dat een verdachte wordt aangehouden tot het moment dat deze verdachte wordt bijgestaan door een advocaat, vinden er veel handelingen plaats om de piketmelding tot stand te brengen. In dit artikel geven we een kijkje achter de schermen. 11 Jun 2015 00:00:00 Resultaten onderzoek onder piketadvocaten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/juni/resultaten-onderzoek-onder-piketadvocaten.html De Raad voor Rechtsbijstand heeft eind maart 2015 een klantwaarderingsonderzoek uit laten voeren onder piketadvocaten over het digitale piketsysteem van de Raad. Het aantal respondenten voor dit onderzoek was hoog: 35% ten opzichte van gemiddeld 24% bij andere klantwaarderingsonderzoeken van de Raad. Wij zijn verheugd over deze betrokkenheid onder piketadvocaten. Men reageerde overwegend positief op de telefonische bereikbaarheid, het contact met en de deskundigheid van de Centrale Piketafdeling. Ook het planningsproces en het regelen van een ruiling of een waarneming werden over het algemeen positief belicht. Kritischer waren de respondenten over het uitmeldproces van de piketmeldingen. 11 Jun 2015 00:00:00 Invullen straatnaam met cijfertoevoeging in Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/mei/invullen-straatnaam-met-toevoeging-in-mijn-rvr.html Heeft de straatnaam van uw cliënt een extra cijfer? Dan kunt u dit cijfer het beste invullen in het huisnummerkader in Mijn RvR, direct voorafgaand (zonder spatie) aan het huisnummer. Zo voorkomt u foutmeldingen bij het invoeren van de adresgegevens van uw cliënt in Mijn RvR. 28 May 2015 13:52:13 Jurisprudentie tot en met derde kwartaal 2014 op Kenniswijzer https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/mei/jurisprudentie-tot-en-met-derde-kwartaal-2014-op-kenniswijzer.html Het onderdeel ‘Jurisprudentie’ op Kenniswijzer is aangevuld met samenvattingen van relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak tot en met het derde kwartaal van 2014. 28 May 2015 11:42:53 Controleer openstaande, niet gedeclareerde toevoegingen vanwege inkomenscontrole https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/mei/controleer-openstaande-niet-gedeclareerde-toevoegingen-vanwege-inkomenscontrole.html In de Wet op de rechtsbijstand is geregeld dat voor de financiële beoordeling wordt uitgegaan van het door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomen in het peiljaar. De Raad controleert het verzamelinkomen daarom nogmaals als de inkomensgegevens op het moment van de aanvraag van de toevoeging nog niet definitief waren vastgesteld door de Belastingdienst. 28 May 2015 09:48:03 Openingstijden High Trust-helpdesk en gebruik Kenniswijzer en Mijn RvR https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/mei/openingstijden-high-trust-helpdesk-en-gebruik-kenniswijzer-en-mijn-rvr.html De Raad werkt sinds februari 2015 met een nieuwe telefonische dienstverlening. Hierbij gelden ruimere openingstijden van 09.00 – 17.00 uur op werkdagen. Deze openingstijden gelden daarmee ook voor de helpdesk High Trust, die sindsdien via het landelijk nummer 088 – 787 1000 te bereiken is. 28 May 2015 09:30:45 Voorwaarden inschakelen tolk via ‘niet-leveren-verklaring’ https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/mei/voorwaarden-inschakelen-tolk-via-niet-leveren-verklaring.html TVcN bemiddelt sinds 1 januari 2015 bij de levering van tolkdiensten in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Uit de realisatiecijfers van het eerste kwartaal 2015 blijkt dat TVcN in een percentueel klein aantal gevallen de gevraagde tolkdienst niet kan leveren. In die gevallen verstrekt TVcN een ‘niet-leveren-verklaring’. Hiermee kunt u als advocaat of mediator zelf een tolk regelen. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt de kosten van die tolk, mits u voldoet aan de voorwaarden. 28 May 2015 09:02:07 Bopz-advocaat: meelopen in beklagzaak met patiëntenvertrouwenspersoon https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/mei/bopz-advocaat-meelopen-beklagzaak-met-een-patientenvertrouwenspersoon.html Eerder informeerden wij u over de gewijzigde deskundigheidseisen voor de specialisatie psychiatrisch patiëntenrecht. Een van die gewijzigde eisen is dat advocaten die zich willen inschrijven, onder meer eenmaal in een beklagzaak op grond van artikel 41 Wet BOPZ moeten hebben meegelopen met een patiëntenvertrouwenspersoon. 28 May 2015 00:00:00 Ambtshalve correctie basisbedragen toevoegingsvergoedingen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/april/ambtshalve-correctie-basisbedragen-toevoegingsvergoedingen.html Per 1 februari 2015 is het basisbedrag voor toevoegingszaken verlaagd van € 106,40 naar €105,61 per punt. Wij hebben dit bekendgemaakt in onze e-nieuwsbrief van 2 februari jl. 30 Apr 2015 13:48:09 Formulieren Raad nu op één plek https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/april/formulieren-raad-nu-op-een-plek.html Er zijn al veel formulieren van de Raad gedigitaliseerd in Mijn RvR. Een aantal formulieren, waaronder die voor burgers, is er nog in printvorm. Deze formulieren voor burgers zijn sinds kort op onderwerp te vinden op de burgersite rechtsbijstand.nl. Omdat er toch behoefte bleek aan een concentratie van alle beschikbare printformulieren op één plek, hebben we een pagina op rvr.org hiervoor gereserveerd. 30 Apr 2015 11:29:19 Gebruik centraal postadres in 's-Hertogenbosch https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/april/gebruik-centraal-postadres-in-s-hertogenbosch.html Sinds 1 maart 2015 kunt u uitsluitend gebruikmaken van het centrale postbusnummer van de Raad: postbus 70503, 5201 CD, ’s-Hertogenbosch. Wij raden u overigens aan zoveel mogelijk gebruik te maken van Mijn RvR. 30 Apr 2015 11:22:52 Evaluatie van het verwijsarrangement https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/april/evaluatie-van-het-verwijsarrangement.html Via het verwijsarrangement wil de Raad de verwijsstructuur vanuit het Juridisch Loket naar advocaten en mediators goed en transparant regelen. Uitgangspunt bij de verwijzing is dat de verdeling van zaken over advocaten en mediators zoveel mogelijk naar specialisme en op basis van evenredigheid gebeurt. Eind februari 2015 heeft de Raad in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten en het Juridisch Loket de uitvoering van het verwijsarrangement geëvalueerd. 30 Apr 2015 10:39:32 Onderzoek onder piketadvocaten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/april/onderzoek-onder-piketadvocaten.html In 2013 is de werkwijze digitale piketmelding door de Raad ingevoerd. Medio 2014 is de laatste regio aangesloten. De landelijke uitrol van de nieuwe centrale digitale strafpiketmelding was daarmee een feit. Nu de beginperiode achter de rug is en er relevante ervaring is opgebouwd, heeft de Raad een klantwaarderingsonderzoek gedaan onder deelnemende piketadvocaten. In dit bericht leest u er meer over. 30 Apr 2015 10:35:09 Eerste ervaringen en inzichten pilot aanvragen exu in High Trust https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/april/eerste-ervaringen-en-inzichten-pilot-aanvragen-exu-in-high-trust.html In januari van dit jaar nodigde de Raad elf advocatenkantoren uit, mee te doen aan een pilot aanvragen extra uren in High Trust. Hiermee onderzoeken we onder welke condities en binnen welke grenzen de praktijk van extra uren in High Trust kan worden vormgegeven. Via de pilot wil de Raad de introductie van extra uren in High Trust op een gefaseerde en behoedzame manier laten verlopen. Daarom zijn we gestart met een kleine groep en hebben we een apart werkproces ingericht met een helpdesk voor optimale ondersteuning. In dit artikel meer over de eerste inzichten. Daarnaast vertellen Advocaten Serge Weening van ‘Weening Strafrechtadvocaten’ en Erik Thomas van ‘Thomas Doesburg & Van ’t Land strafrechtadvocaten’ over hun ervaringen. 30 Apr 2015 09:46:17 Formulieren van de Raad https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/maart/formulieren-van-de-raad.html Naast de digitale formulieren op Mijn RvR, zijn er nog een paar print-formulieren van de Raad. De formulieren voor burgers staan voortaan op www.rechtsbijstand.nl. We hebben de linkjes naar de diverse burgerformulieren voor u op een rij gezet. 1 Apr 2015 14:25:20 Jaarverslag 2014: Twintig jaar toegang tot het recht https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/maart/jaarverslag-2014.html De Wet op de rechtsbijstand bestaat twintig jaar. De Raad was in die twintig jaar altijd in beweging. We stonden klaar om te reageren op veranderingen die op ons afkwamen. Dat blijven we doen. Nu en in de toekomst. Met constant in ons achterhoofd de reden van ons bestaan: een burger helpen met het vinden van een oplossing. 27 Mar 2015 11:30:00 Onderzoek organisatie en dienstverlening piket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/maart/onderzoek-organisatie-en-dienstverlening-piket.html Sinds enige tijd is de organisatie van piketrechtsbijstand centraal georganiseerd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Om de organisatie en de dienstverlening voor piket te kunnen evalueren en daar waar nodig te verbeteren gaat de Raad binnenkort een onderzoek onder piketdeelnemers uitvoeren. 27 Mar 2015 07:11:11 Wijzigingen specialisatievereisten advocaten mensenhandelzaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/maart/wijzigingen-specialisatievereisten-advocaten-mensenhandelzaken.html Eerder hebben wij u bericht over de specialisatievoorwaarden voor rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel. In nader overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten zijn deze voorwaarden als volgt vastgesteld. 27 Mar 2015 07:11:05 Wijzigingen in de werkinstructies per 1 april 2015 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/maart/wijzigingen-in-de-werkinstructies-per-1-april-2015.html Een aantal werkinstructies wijzigt per 1 april 2015, de belangrijkste wijzigingen lichten we hieronder kort toe. 27 Mar 2015 07:10:56 Hercontrole inkomens https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/maart/hercontrole-inkomens.html Medio februari 2015 is de Raad gestart met de hercontrole van inkomensgegevens van cliënten over het hercontrolejaar 2012 (toevoegingen aangevraagd in 2012). Dit doen we bij toevoegingen waarvan het verzamelinkomen ten tijde van de aanvraag nog niet is vastgesteld door de Belastingdienst. 27 Mar 2015 07:10:45 Organisatiebureau Raad officieel van start https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/maart/organisatiebureau-raad-officieel-van-start.html Het nieuwe organisatiebureau dat organisatorische en administratieve ondersteuning gaat bieden aan de nieuwe landelijke indeling bedrijfsvoering, is per 2 maart 2015 officieel van start gegaan op het centraal kantoor in Utrecht. Het organisatiebureau is onderdeel van de nieuwe landelijke indeling binnen bedrijfsvoering van de Raad naar High Trust, Productie en Piket, Extra uren, Financieel Klantencentrum en Asiel/Vreemdelingenrecht , die per 1 februari 2015 in gang is gezet. 27 Mar 2015 07:06:21 Wijzigingen in telefonisch keuzemenu Raad per 1 april 2015 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/maart/wijzigingen-in-telefonisch-keuzemenu-raad-per-1-april.html Onlangs introduceerde de Raad de nieuwe telefonische dienstverlening met een landelijk telefoonnummer en keuzemenu. Per 1 april 2015 wijzigt het keuzemenu. De keuze voor de helpdesk Mijn RvR vervalt. Toegevoegd worden de keuzes voor asiel en extra uren. De keuzemogelijkheid voor de High Trust-helpdesk blijft bestaan. 27 Mar 2015 06:55:58 Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2015 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/maart/nwsbrf-3-art-3-inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2015.html Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2015, in februari 2015 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de voorwaarden goedgekeurd. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 19 Mar 2015 09:07:24 Belangrijkste veranderingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2015 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/maart/nwsbrf-3-art-2-belangrijkste-veranderingen-in-de-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2015.html De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet. Het gaat hierbij onder meer om wijzigingen voor de specialisaties Psychiatrisch Patiëntenrecht, Asiel- en Vluchtelingenrecht en deelname aan het AC-rooster. 19 Mar 2015 08:32:52 Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2015 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/maart/nwsbrf-3-art-1-inschrijvingsvoorwaarden-voor-advocaten-2015.html De inschrijvingsvoorwaarden voor 2015 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. 19 Mar 2015 08:21:59 Links op Kenniswijzer tijdelijk niet beschikbaar https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/maart/links-kenniswijzer-werken-niet.html Door een technisch mankement zijn niet alle links op Kenniswijzer beschikbaar op dit moment. In overleg met onze leverancier zijn we bezig met het vinden van een oplossing. Het heeft onze volle aandacht. Zodra alle links weer werken, informeren wij u hierover op onze website rvr.org en op Kenniswijzer.nl. Excuses voor het ongemak. 11 Mar 2015 13:12:27 Nieuw: landelijke telefonische dienstverlening Raad https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/februari/nieuw-landelijke-telefonische-dienstverlening-raad.html Vanaf maandag 2 maart 2015 gaat de Raad officieel van start met een nieuw landelijk telefoonnummer voor al uw vragen, 088 – 787 1000. Wij introduceren hiermee een nieuwe landelijke telefonische dienstverlening met een uniforme bereikbaarheid en service op werkdagen van 09.00-17.00 uur. U kunt op dit nummer terecht met uw vragen voor de helpdesk High Trust, Mijn RvR en met overige vragen. 26 Feb 2015 00:00:00 Per 9 maart: één website voor burgers en één voor advocaten en mediators https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/februari/per-9-maart-een-website-voor-burgers-en-een-voor-advocaten-en-mediators.html Maandag 9 maart 2015 gaan twee nieuwe websites van de Raad online: één website met informatie specifiek voor burgers en één website specifiek toegespitst op advocaten en mediators. U vindt algemene informatie en nieuws van de Raad op het vernieuwde rvr.org. Uw cliënt kunt u voortaan verwijzen naar rechtsbijstand.nl. 26 Feb 2015 00:00:00 Wijziging inloggen in het piketroosterprogramma https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/februari/wijziging-inloggen-in-het-piketroosterprogramma.html Sinds de ingebruikname van het geautomatiseerde piketroosterprogramma medio 2013 logt u als piketadvocaat bij Symagic in, met gebruikmaking van een door de Raad verstrekt wachtwoord. De wens om voor het piketroosterprogramma gebruik te maken van de inlogmogelijkheden via Mijn RvR, kon op dat moment technisch nog niet ingevuld worden. Deze wens bleef echter bestaan, ook bij advocaten. Binnenkort is deze inlogmogelijkheid er wel. 26 Feb 2015 00:00:00 Per 1 maart 2015 alleen post op centraal postadres ‘s-Hertogenbosch https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/februari/per-1-maart-2015-alleen-post-op-centraal-postadres-s-hertogenbosch.html Sinds 1 maart 2013 heeft de Raad één centraal postadres. Twee jaar na de invoering stopt ook de automatisch doorzending van poststukken die binnenkomen op andere (post)adressen van de Raad. Per 1 maart 2015 kunt u dus uitsluitend gebruikmaken van het centrale postbusnummer van de Raad: postbus 70503, 5201 CD, ’s-Hertogenbosch. Wij raden u overigens aan zoveel mogelijk gebruik te maken van Mijn RvR. 26 Feb 2015 00:00:00 Afnameplicht beëdigde tolken en vertalers voor advocaten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/februari/afnameplicht-beedigde-tolken-en-vertalers-voor-advocaten.html Politie en justitie moeten in straf- en vreemdelingenzaken, voor zover mogelijk, gebruikmaken van beëdigde tolken en vertalers. Vanaf 1 maart 2015 moeten ook advocaten verplicht gebruik gaan maken van tolken en vertalers uit het Register beëdigde tolken en vertalers. 26 Feb 2015 00:00:00 Instelling onderzoekscommissie gesubsidieerde rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/februari/instelling-onderzoekscommissie-gesubsidieerde-rechtsbijstand.html Mr. A. (Aleid) Wolfsen wordt voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de oorzaken van de kostenstijgingen in het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De staatssecretaris heeft in afwachting van het eindrapport van de onderzoekscommissie het wetsvoorstel ten aanzien van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand opgeschort. 17 Feb 2015 00:00:00 Toeslag gevangenhouding en vergoeding bij beëindiging voor terechtzitting wijzigt https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/februari/toeslag-gevangenhouding-en-vergoeding-bij-beeindiging-voor-terechtzitting-wijzigt.html Wordt een strafprocedure in hoger beroep beëindigd voor het onderzoek ter zitting, dan wordt de vergoeding hierop aangepast. Daarnaast wordt de toeslag van drie punten voor gevangenhouding gesplitst. 2 Feb 2015 00:03:00 Invoering nieuwe zaakcodes. Wijziging punten Z080 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/februari/invoering-nieuwe-zaakcodes.-wijziging-punten-z080.html Per 1 februari 2015 gebruikt u een andere zaakcode voor zaken over gijzeling bij Wet Mulder, supersnelrecht en overleveringswet. Voor geschillen/klachtzaken gedetineerden wijzigt het puntenaantal. 2 Feb 2015 00:02:00 Wijziging vergoeding extra uren in strafzaken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/februari/wijziging-vergoeding-extra-uren-in-strafzaken.html Het basisbedrag voor extra uren in strafzaken is verlaagd naar € 100,86. Dit verlaagde basisbedrag geldt voor strafzaken met een S-code (verdachten) en niet voor zaken met een Z-code (niet-verdachten). 2 Feb 2015 00:01:00 Indexering inkomensnormen en verlaging basisbedrag https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2015/februari/indexering-inkomensnormen-en-verlaging-basisbedrag.html Per brief van 12 december 2014 heeft Staatssecretaris F. Teeven aangekondigd dat de inkomensnormen voor 2015 werden geïndexeerd. Dit is met de AMvB per 1 februari 2015 geformaliseerd. De inkomensnormen die per 1 januari 2015 zijn gaan gelden, wijzigen op 1 februari niet. Met invoering van de AMvB wordt het basisbedrag voor berekening van de toevoegingsvergoeding per 1 februari verlaagd naar € 105,61. 2 Feb 2015 00:00:00 Bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2014/december/bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Vanwege kerst en oud & nieuw zijn de kantoren van de Raad voor Rechtsbijstand enkele dagen telefonisch niet bereikbaar. De afdeling Piket is gedurende deze dagen wel gewoon bereikbaar. 19 Dec 2014 00:05:00 Indexering inkomensnormen 2015 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2014/december/indexering-inkomensnormen-2015.html Omdat de AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand wordt uitgesteld, worden de inkomensnormen per 1 januari 2015 zoals gebruikelijk geïndexeerd. 19 Dec 2014 00:01:00 Uitstel AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2014/december/uitstel-amvb-stelselvernieuwing-rechtsbijstand.html Op 15 december jl. zou de Eerste Kamer debatteren over de begroting voor Veiligheid en Justitie. Dit debat is echter uitgesteld. Dit uitstel heeft consequenties voor de inwerkingtreding van de AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand. 19 Dec 2014 00:00:00 Tolk- en vertaalcentrum Nederland (TVcN) nieuwe aanbieder van tolkdiensten https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2014/december/tolk--en-vertaalcentrum-nederland-tvcn-nieuwe-aanbieder-van-tolkdiensten.html TVcN is per 1 januari 2015 de nieuwe aanbieder van tolkdiensten in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat betekent dat u tolken die u vanaf 1 januari a.s. inzet in de gesprekken met uw cliënt, voortaan moet aanvragen bij TVcN in plaats van bij Concorde. Vertaaldiensten vraagt u na 1 januari 2015 onveranderd aan bij Concorde. 18 Dec 2014 00:00:00 Rechtsbijstand aan nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2014/november/rechtsbijstand-aan-nabestaanden-van-de-ramp-met-vlucht-mh17.html Om nabestaanden in Nederland van de ramp met vlucht MH17 behulpzaam te zijn bij het indienen van claims voor schadevergoeding bij Malaysia Airlines, heeft de Raad voor Rechtsbijstand afspraken gemaakt met Slachtofferhulp Nederland, de Nederlandse Orde van Advocaten en twee specialisatieverenigingen van advocaten, te weten ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade) en LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten). 27 Nov 2014 00:01:00 Bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2014/november/bereikbaarheid-rond-en-tijdens-de-feestdagen.html Vanwege kerst en oud & nieuw zijn de kantoren van de Raad voor Rechtsbijstand enkele dagen telefonisch niet bereikbaar. De afdeling Piket is gedurende deze dagen wel gewoon bereikbaar. 27 Nov 2014 00:00:00 Stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand innoveert en vereenvoudigt https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2014/september/stelsel-gesubsidieerde-rechtsbijstand-innoveert-en-vereenvoudigt.html De in september 2014 verschenen Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2013 laat een lichte stijging van het aantal afgegeven toevoegingen zien. In 2013 heeft de Raad voor Rechtsbijstand ongeveer 450.000 toevoegingen afgegeven. Ook in de eerstelijn is er een toename van het aantal klantactiviteiten. Online voorzieningen blijken daarbij in een behoefte te voorzien. 26 Sep 2014 00:05:00 Innovatieportaal Rechtsbestel gelanceerd https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2014/juli/innovatieportaal-rechtsbestel-gelanceerd.html Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft eind juni 2014 het Innovatieportaal Rechtsbestel gelanceerd. Innovatierechtsbestel.nl is een online platform waar juridische professionals van de rechtspraak, advocatuur, gerechtsdeurwaarders en andere organisaties uit het rechtsbestel hun ideeën kunnen indienen. Het portaal is specifiek bedoeld om ideeën voor innovaties te genereren, samenhang en verbinding tussen de innovaties te stimuleren en professionals de mogelijkheid geven innovaties te volgen. 31 Jul 2014 00:02:00 Verslag miniconferentie Twintig jaar Wrb https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2014/mei/verslag-miniconferentie-twintig-jaar-wrb.html ‘Samen werken aan de toegang tot het recht’ stond centraal tijdens de conferentie in Den Haag op 22 mei 2014. Vele verschillende partijen uit de rechtsketen waren met 130 personen aanwezig om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. 28 May 2014 00:00:00 Meld u aan voor de miniconferentie twintig jaar Wet op de rechtbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2014/april/meld-u-aan-voor-de-miniconferentie-twintig-jaar-wet-op-de-rechtbijstand.html De Raad voor Rechtsbijstand organiseert, samen met de leerstoel Sociale Rechtshulp, op donderdagmiddag 22 mei 2014 een miniconferentie in Den Haag. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. U bent van harte welkom. Hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. 24 Apr 2014 00:05:00 Meld u aan voor de miniconferentie twintig jaar Wet op de rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2014/april/meld-u-aan-voor-de-miniconferentie-twintig-jaar-wet-op-de-rechtsbijstand.html De Raad voor Rechtsbijstand wil deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren we, samen met de leerstoel Sociale Rechtshulp, op donderdagmiddag 22 mei 2014 een miniconferentie. 17 Apr 2014 00:01:00 Gesubsidieerde rechtsbijstand: focus op vooruitkijken en verbeteren https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2014/maart/gesubsidieerde-rechtsbijstand-focus-op-vooruitkijken-en-verbeteren.html De Raad werkt steeds digitaler, bezwaren worden proactief afgehandeld en burgers krijgen steeds meer online tools in handen om (echtscheidings)conflicten zelf op te lossen. Het invoeren van de administratieve werkwijze ‘High Trust’ gaat voorspoedig; inmiddels verloopt 65% van alle aanvragen via deze wijze. De Raad voor Rechtsbijstand doet meer met minder middelen. Tegelijkertijd innoveert de Raad. 31 Mar 2014 00:00:00 Bereikbaarheid rond de feestdagen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2013/december/bereikbaarheid-rond-de-feestdagen.html Vanwege kerst en oud & nieuw zijn de kantoren van de Raad voor Rechtsbijstand enkele dagen telefonisch niet bereikbaar. De afdeling Piket is gedurende deze dagen wel gewoon bereikbaar. 24 Dec 2013 00:08:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdragen 2014 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2013/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdragen-2014.html Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen, die zijn ingediend vanaf 1 januari 2014. 24 Dec 2013 00:03:00 Ook voor bewindvoerders: aanpassing eigen bijdrage rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2013/december/ook-voor-bewindvoerders-aanpassing-eigen-bijdrage-rechtsbijstand.html Op 1 oktober 2013 is het Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners (hierna: het Besluit) in werking getreden. Dit Besluit bevat een aantal maatregelen, waarmee wordt beoogd besparingen op de uitgaven voor gefinancierde rechtsbijstand te realiseren. Wij informeren u over één van de maatregelen, namelijk de verhoging van de eigen bijdrage. Die maatregel is relevant voor u als Bewindvoerder Wsnp die rechtsbijstand verleent op basis van de Regeling toevoegen bewindvoerders Wsnp (hierna: Regeling). 3 Dec 2013 00:00:00 Deelnemers gezocht voor onderzoek over scheiden https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2013/oktober/deelnemers-gezocht-voor-onderzoek-over-scheiden.html De faculteit Psychologie van de Universiteit Twente voert in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand een onderzoek onder burgers uit naar scheidingen. 31 Oct 2013 00:04:00 Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2012: stijging aantal toevoegingen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2013/oktober/monitor-gesubsidieerde-rechtsbijstand-2012-stijging-aantal-toevoegingen.html De stijging van het aantal afgegeven toevoegingen doet zich vrijwel overal voor. Dat staat in de begin september 2013 verschenen Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2012. 1 Oct 2013 00:01:00 Centraal postadres https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2013/maart/centraal-postadres-herhaling.html Er is sinds kort één centraal postadres voor al uw aanvragen bij de Raad. Daarnaast is het niet meer mogelijk uw post naar ons te faxen. Maak zoveel mogelijk gebruik van Mijn RvR. Ook voor het indienen van declaraties. 28 Mar 2013 00:02:00 Centraal postadres https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2013/maart/centraal-postadres.html Er is sinds kort één centraal postadres voor al uw aanvragen bij de Raad. Daarnaast is het niet meer mogelijk uw post naar ons te faxen. Maak zoveel mogelijk gebruik van Mijn RvR. Ook voor het indienen van declaraties. 21 Mar 2013 00:00:00 Centraal postadres https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2013/februari/centraal-postadres.html Vanaf 1 maart 2013 heeft de Raad één centraal postadres. Daarnaast is het niet meer mogelijk uw post naar de Raad te faxen. Maak zoveel mogelijk gebruik van Mijn RvR. 21 Feb 2013 00:00:00 Nieuwe Rechtwijzer voor burger online https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2012/november/nieuwe-rechtwijzer-voor-burger-online.html In 2007 lanceerde de Raad voor het eerst de applicatie voor burgers: Rechtwijzer. Via deze tool kon de burger een advies of verwijzing krijgen bij het oplossen van zijn conflict of probleem. Sinds 20 oktober 2012 staat er een nieuwe versie van de Rechtwijzer online. 7 Nov 2012 00:04:00 Landelijke informatiedag 'Los je Conflict Op!' https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2012/oktober/landelijke-informatiedag-los-je-conflict-op.html Op 20 oktober 2012 organiseert de Raad voor Rechtsbijstand in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Universiteit van Tilburg een informatiedag voor de burger. Via workshops, persoonlijk advies en informatiestands leren bezoekers wat zij zelf kunnen doen om een probleem op te lossen en waar zij terecht kunnen voor hulp. 3 Oct 2012 00:04:00 Monitor 2011: Daling aantal toevoegingen zet door https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2012/oktober/monitor-2011-daling-aantal-toevoegingen-zet-door.html De Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2011, laat zien dat de daling in het aantal afgegeven toevoegingen in 2010, zich in 2011 voortzette. In 2011 zijn door de Raad ongeveer 414.000 toevoegingen afgegeven. 3 Oct 2012 00:03:00 Onderzoek naar verbetering dienstverlening https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2012/september/onderzoek-naar-verbetering-dienstverlening.html Wij onderzoeken regelmatig of onze dienstverlening aan u, als advocaat of mediator, aansluit bij uw verwachtingen en waar verbetering mogelijk is. 11 Sep 2012 00:01:00 Specialisatie 'Personen- en Familirecht': inschrijvingsformulieren op www.rvr.org https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2012/september/specialisatie-personen--en-familierecht-inschrijvingsformulieren-op-www.rvr.org.html Sinds 1 juli 2012 gelden deskundigheidseisen voor de specialisatie 'Personen- en Familierecht'. Per 1 januari 2013 mogen alleen advocaten en mediators die gespecialiseerd zijn toevoegingen aanvragen op het gebied van personen- en familierecht. 11 Sep 2012 00:00:00 Jaarverslag 2011: Rechtvaardige oplossing voor de burger https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2012/maart/jaarverslag-2011-rechtvaardige-oplossing-voor-de-burger.html Toegang tot een rechtvaardige oplossing is voor de Raad een belangrijk onderdeel van de democratische samenleving. Uitbreiding van het scala aan mogelijkheden om juridische problemen aan te pakken is een belangrijke voorwaarde voor burgers om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. 26 Mar 2012 00:00:00 Start hercontrole inkomens https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2012/januari/start-hercontrole-inkomens.html Vanaf 23 januari 2012 start de Raad met het hercontroleren van inkomensgegevens van cliënten. Dit doen we bij voorlopig verstrekte toevoegingen. Hierbij was het verzamelinkomen, ten tijde van de aanvraag, nog niet vastgesteld door de Belastingdienst. 19 Jan 2012 00:00:00 Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2012 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2011/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2012.html Vanaf 1 januari 2012 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2012. 21 Dec 2011 00:01:00 Alle post van de Raad op wit papier https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2011/oktober/alle-post-van-de-raad-op-wit-papier.html De Raad digitaliseert op dit moment haar interne processen zodat u in de toekomst via een webportaal digitaal toevoegingen kunt aanvragen en declareren. Alle beschikkingen printen we voortaan op gewoon wit papier. 26 Oct 2011 00:00:00 Geen stijging meer in de vraag naar rechtsbijstand https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2011/september/geen-stijging-meer-in-de-vraag-naar-rechtsbijstand.html Tot 2010 steeg de vraag naar gesubsidieerde rechtsbijstand en contacten met het Juridisch Loket continu. In 2010 is de vraag gestabiliseerd. Een trendbreuk met voorgaande jaren. De Raad heeft in 2010 minder toevoegingen afgegeven dan verwacht kon worden op basis van de trendmatige groei sinds 2000. 16 Sep 2011 00:00:00 Gesubsidieerde rechtsbijstand in 2010 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2011/juni/gesubsidieerde-rechtsbijstand-in-2010.html Momenteel leggen we de laatste hand aan de ‘Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand’ over het jaar 2010. Dit is de achtste editie alweer. We geven alvast een voorproefje van de belangrijkste trends. 24 Jun 2011 00:02:00 Eerst naar het Juridisch Loket https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2011/juni/eerst-naar-het-juridisch-loket.html Vanaf 1 juli 2011 treedt ‘Diagnose en triage’ in werking. De eigen bijdrage voor rechtzoekenden wordt verhoogd, maar zij krijgen € 50,- korting als ze met hun juridisch probleem eerst het Juridisch Loket bezoeken en naar een advocaat worden doorverwezen. 24 Jun 2011 00:00:00 Instaptarief mediaton https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2011/juni/instaptarief-mediaton.html Sinds 1 januari 2011 is het voor mediators mogelijk om een instaptarief te hanteren. In de module ‘Vind snel een mediator’ is opgenomen of een mediator dit tarief hanteert. 8 Jun 2011 00:01:00 De Kenniswijzer: alle informatie op één plek https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2011/april/de-kenniswijzer-alle-informatie-op-een-plek.html De benodigde informatie om een aanvraag voor een toevoeging te kunnen invullen vindt u voortaan verzameld op één plek in de Kenniswijzer. Hier vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie in samenhang met elkaar. 13 Apr 2011 00:00:00 Steeds meer mogelijkheden met Rechtwijzer https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2011/april/steeds-meer-mogelijkheden-met-rechtwijzer.html De Rechtwijzer is samen met de Universiteit van Tilburg ontwikkeld. Sinds 2007 is de site aangevuld met steeds meer onderdelen. Zoals het Echtscheidings- en Ouderschapsplan in 2010 en recentelijk Gezondheid. Wat zijn de ervaringen van gebruikers? 7 Apr 2011 00:04:00 Meer kantoren starten met ‘High Trust’ https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2011/april/meer-kantoren-starten-met-%E2%80%98high-trust%E2%80%99.html Na zeer positieve ervaringen met de proef ‘High Trust’ bij Viadicte-kantoren, voert de Raad de nieuwe werkwijze gefaseerd landelijk in. Sinds april zijn meer advocatenkantoren overgegaan op de nieuwe manier van aanvragen van toevoegingen en declaraties. 7 Apr 2011 00:00:00 Echtscheidings- en ouderschapsplan https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/december/echtscheidings--en-ouderschapsplan.html Van advocaten en mediators hebben we veel reacties ontvangen op het plan en ook op de pagina speciaal voor kinderen. Sinds de lancering in september zijn er ook al flink wat mensen gestart met het plan. 15 Dec 2010 00:06:00 Veel deelnemers internetenquête monitor https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/december/veel-deelnemers-internetenquete-monitor.html 2150 advocaten en mediators hebben deelgenomen aan de internetenquête voor de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand. Dit is 27% van de benaderde rechtsbijstandverleners. 15 Dec 2010 00:01:00 Hoeveel advocaten bereiken het maximum? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/november/hoeveel-advocaten-bereiken-het-maximum.html Om de kwaliteit van de gefinancierde rechtsbijstand te waarborgen is het aantal toevoegingen per jaar aan een maximum gebonden. Doel daarvan is te voorkomen dat een advocaat te snel of teveel toevoegingen aanvraagt. 17 Nov 2010 00:01:00 Alimentatieberekening door het LBIO https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/september/alimentatieberekening-door-het-lbio.html Sinds begin 2010 voert het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) een project rondom de berekening van alimentatie uit. (Ex-)partners kunnen het bureau inschakelen om een alimentatieberekening voor hen te maken. 10 Sep 2010 00:03:00 Ouders-uit-elkaar.nl geeft kinderen antwoord https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/september/ouders-uit-elkaar.nl-geeft-kinderen-antwoord.html De nieuwe site www.ouders-uit-elkaar.nl geeft kinderen en jongeren informatie over wat er op hen afkomt bij het uit elkaar gaan van hun ouders. Want wat zijn de gevolgen voor de kinderen? Bij wie mogen (of moeten) zij gaan wonen? Hoe zit het bijvoorbeeld met de omgangsregeling? 10 Sep 2010 00:02:00 Kinderalimentatierekentool (KART) https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/september/kinderalimentatierekentool-kart.html 10 Sep 2010 00:01:00 Scheiding voor groot deel zelf regelen https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/september/scheiding-voor-groot-deel-zelf-regelen.html Via www.echtscheidingsplan.nl kunnen mensen die uit elkaar gaan zelf een echtscheidings- en ouderschapsplan opstellen. Echtgenoten kunnen het plan online in elkaar zetten, zonder dat zij daarvoor direct contact met elkaar hebben. Een advocaat kan met het plan vervolgens relatief snel een verzoek tot echtscheiding indienen. De website is sinds maandag 6 september online. 10 Sep 2010 00:00:00 Rechtsbijstand steeds vaker nodig https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/augustus/rechtsbijstand-steeds-vaker-nodig.html Gesubsidieerde rechtsbijstand via het Juridisch Loket, een advocaat of mediator wordt steeds vaker ingeroepen. Dit blijkt uit de ‘Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2009’. In een samenleving die met nieuwe wetten en regels alsmaar complexer wordt, groeit de vraag naar rechtsbijstand mee. 30 Aug 2010 00:01:00 Kwaliteit tolken en vertalers versterken https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/juli/kwaliteit-tolken-en-vertalers-versterken.html De Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) richt zich op het versterken van de kwaliteit van tolken en vertalen in de straf- en vreemdelingenketen. Ook u kunt erop toezien dat dit wordt gerealiseerd. 8 Jul 2010 00:03:00 Fusie Raad voor Rechtsbijstand officieel een feit https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/juli/fusie-raad-voor-rechtsbijstand-officieel-een-feit.html Per 1 juli 2010 is de fusie van de vijf Raden voor Rechtsbijstand tot één Raad voor Rechtsbijstand officieel een feit. De eerder aangekondigde wijziging van de Wet op de rechtsbijstand is op 1 juli in werking getreden. Peter van den Biggelaar en Jan Wijkstra zijn door de minister benoemd tot het Bestuur. 8 Jul 2010 00:01:00 Inkomensnorm alleenstaanden https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/maart/inkomensnorm-alleenstaanden.html De inkomensnorm voor alleenstaanden is per 1 januari 2010 € 400,- hoger. 19 Mar 2010 00:03:00 Echtscheidings- en ouderschapsplan online https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/maart/echtscheidings--en-ouderschapsplan-online.html Sinds januari 2010 kunnen burgers gebruikmaken van het online ouderschapsplan. Het bijbehorende echtscheidingsplan komt in mei online te staan. 19 Mar 2010 00:02:00 Tevredenheid over de Raad https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/februari/tevredenheid-over-de-raad.html Een groot aantal advocaten en mediators heeft meegewerkt aan het klanttevredenheidsonderzoek 2009. We zetten nu tal van activiteiten op om te werken aan een betere dienstverlening. 19 Feb 2010 00:01:00 Hoeveel aanvragen ontvangt de Raad? https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/februari/hoeveel-aanvragen-ontvangt-de-raad.html De Raad voor Rechtsbijstand krijgt meer dan 450.000 aanvragen voor toevoegingen per jaar. Een overzicht van een aantal cijfers over 2009. 19 Feb 2010 00:00:00 Parlementaire goedkeuring centralisatie Raden https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/januari/parlementaire-goedkeuring-centralisatie-raden.html Eind 2009 hebben zowel de Tweede als Eerste Kamer ingestemd met de aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). De aanpassing regelt in de wet de centralisatie van de Raden voor Rechtsbijstand in één Raad. 13 Jan 2010 00:05:00 De Raad in 2010 https://www.rvr.org/nieuws/algemeen/2010/januari/de-raad-in-2010.html Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de vijf Raden voor Rechtsbijstand op 1 februari 2009 feitelijk fuseerden. De formele afronding daarvan verwachten we medio 2010. 13 Jan 2010 00:00:00 Nieuwsoverzicht 2019 https://www.rvr.org/Informatie-over-de-raad/Nieuwsarchief/nieuwsoverzicht-2019.html Op deze pagina kunt u per maand de nieuwsberichten terugvinden.