Nieuwsoverzicht

28 april 2021

Kenniscentrum Raad brengt visie op data uit

Steeds meer informatie wordt gevat in (digitale) data. Data spelen een steeds belangrijkere rol bij besluitvorming en informatievoorziening. Ook in de directe omgeving van de Raad brengen de stelselherziening en de ontwikkeling van het kenniscentrum grote veranderingen met zich mee. Het kenniscentrum van de Raad voor Rechtsbijstand heeft daarom een visie op data uitgebracht. De visie op data beschrijft de rol en het gebruik van data binnen de Raad en zijn omgeving in 2025. Het is een eerste perspectief op toepassing van data en datatechnologie in de Raad en in het rechtsbijstandstelsel. Daarnaast vormt de visie voor de Raad een kompas als het gaat om inrichtings- en handelingsvraagstukken op het gebied van data. Lees meer

28 april 2021

Maximale foutscore in steekproefcontrole blijft ongewijzigd op 5%

Er is wat verwarring ontstaan naar aanleiding van het artikel in de nieuwsbrief van 24 maart jl. over de wijzigingen in de algemene voorwaarden High Trust. Hierin staat onder meer dat het percentage van maximale onrechtmatigheid voor de Raad is aangepast naar 2%. Bij sommige lezers is de indruk ontstaan dat het foutpercentage voor de High Trust-steekproeven is verlaagd van 5% naar 2%. Dit is echter niet het geval. Lees meer

28 april 2021

Rechtmatigheid: steekproef en aandachtspunten

De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen en vergoedingen. Over 2020 komt die rechtmatigheid helaas boven de gestelde foutmarge uit. Daarom voert de Raad een tussentijdse steekproef uit. Dit doen we om al eerder dit jaar de rechtmatigheid te kunnen peilen en monitoren. Lees meer

28 april 2021

Wijzigingen in werkinstructies per 1 mei

Met ingang van 1 mei 2021 voert de Raad diverse wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Wij raden u aan deze wijzigingen goed door te lezen. Dit is van belang voor het juist aanvragen van toevoegingen en declaraties. Lees meer

Nieuwsarchief

E-nieuwsbrief

De Raad voor Rechtsbijstand brengt u met de e-nieuwsbrief, die per e-mail wordt verstuurd, regelmatig op de hoogte van actualiteiten, nieuwe wet- en regelgeving en informatie over bedrijfsprocessen. De e-nieuwsbrief is daarmee een waardevolle informatiebron.

Aanmelden e-nieuwsbrief

De e-nieuwsbrief wordt automatisch verzonden naar advocaten en mediators die meedoen aan het stelsel van rechtsbijstand.

Staat u ingeschreven maar ontvangt u geen e-nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres dan door aan

Staat u niet ingeschreven als rechtsbijstandverlener, maar wilt u wel de e-nieuwsbrief ontvangen?