Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand gesloten voor inschrijving

13 januari 2021

Eind verleden jaar publiceerden wij onderstaand artikel over de Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand. Per eind 2020 is de inschrijvingsmogelijkheid voor deze regeling gesloten.

Eerder gepubliceerd artikel op 16 december 2020:

Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand nog open voor inschrijving

Projecten stimuleren die op een innovatieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. Dat is waar de subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand toe moet aanzetten. En dat lukt. Want de Raad kreeg al een behoorlijk aantal inzendingen binnen. Daartussen bleken mooie initiatieven te zitten die na een gewogen beoordeling van de daarvoor ingestelde adviescommissie en besluit door de Raad de gevraagde subsidie kregen. De initiatiefnemers zijn inmiddels druk aan de slag hun ideeën verder te ontwikkelen en te laten groeien. Ook al zijn nog niet alle aanvragen behandeld, toch is het duidelijk dat er nog plek is voor meer initiatieven. Het subsidieplafond van 10 miljoen euro is nog niet bereikt. Het is nog mogelijk om aanvragen op schrift in te dienen, tot het einde van dit jaar.

Innovatieve projecten die aan oplossingsroutes bijdragen

Via deze subsidieregeling worden toekomstige aanbieders, zoals (coöperaties van) sociaal advocaten, maar ook andere juridische adviseurs, verzekeraars, mediators en nieuwe toetreders tot de markt opgeroepen subsidie aan te vragen voor innovatieve projecten die input leveren voor het ontwikkelen van oplossingsroutes en rechtshulppakketten. Begin dit jaar stelde minister Dekker 10 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidieregeling die de Raad voor Rechtsbijstand uitvoert.

Sinds de start van de regeling heeft de Raad 48 aanvragen ontvangen. Van dit aantal hebben inmiddels 6 subsidie ontvangen. Augustus jl. gaven we een eerste overzicht van de aanvragen die op dat moment waren goedgekeurd. We lichten in dit bericht er twee toegekende aanvragen uit. De initiatiefnemers van die projecten geven aan waarom zij hun aanvraag deden en hoe zij aankijken tegen de subsidieregeling en de doelstelling. In de nabije toekomst publiceren we meer artikelen op onze website over de projecten.

Digitale applicatie ‘Mijn zaak’

Rietje Obers, voorzitter van de Stichting voor Rechtshulpinnovatie en advocate, deed een aanvraag voor het ontwikkelen van een digitale applicatie ‘Mijn zaak’. Een elektronisch zaakdossier van rechtzoekende voor rechtzoekende en (juridisch) hulpverleners. Tevens een communicatieplatform voor bij een geschil betrokken partijen en (rechts)hulpverleners.

Obers is verheugd over de toekenning: “Ik kon niet wachten totdat er een subsidieregeling zou zijn. De tool die we al langer wilden ontwikkelen, maakt het namelijk voor rechtzoekenden makkelijker om zaken te delen met anderen en te komen tot een oplossing voor hun juridische problemen. Nu hebben professionals niet het complete overzicht en de rechtzoekende al helemaal niet. De tool die wij aan het ontwerpen zijn, is van de rechtzoekende en biedt blijvend ondersteuning onder meer door overzicht te bieden. Voor de advocatuur heeft dit als voordeel dat geen informatie verzameld hoeft te worden uit de spreekwoordelijke schoenendozen. Alle benodigde informatie –ook uit de eerstelijn- kan uit de tool gedownload worden.”

Over de samenwerking binnen de subsidieregeling zegt Obers: “De Raad geeft ons vanuit zijn rol als partner en stimulator vanuit vertrouwen deze kans. Daarom willen we er maximaal rendement uithalen voor de doelgroep. We zijn blij dat we deze vernieuwende tool nu kunnen ontwikkelen en dat de waarde ervan gezien wordt. Want we ontwikkelen primair iets voor de rechtzoekende waarmee we, als het goed is, zelf ons werk ook efficiënter kunnen doen en meer in samenwerking met andere professionals oplossingen kunnen ontwerpen met en voor de rechtzoekende. Hiervoor is een intensieve samenwerking nodig met andere partijen en met de rechtzoekende zelf. We zijn ervan overtuigd dat we een tool kunnen maken die het gebruiksgemak heeft van Facebook. Maar mensen zullen toch een drempel over moeten om de tool in gebruik te nemen. Daarvoor hebben we eerstelijnsorganisaties nodig in en rond Eindhoven die daarin met ons willen experimenteren. Een aantal gesprekken daarover staat deze winter op stapel.”

Dynamisch zaaksysteem

Ook vroegen we Sanne Ruis van Knowit om een reactie. Hij ontwikkelt samen met Van Doorn CS Advocaten een digitaal dynamisch zaaksysteem voor bestuursrechtelijke problemen in het sociaal domein. Sanne: “We stonden al op het punt om een systeem te ontwikkelen voor betere doorverwijzing van rechtzoekenden en efficiëntere zaakafhandeling voor advocaten. De regeling inspireert ons nader onderzoek te doen naar een volledig integrale rechtshulpoplossing. We willen een oplossingsroute bieden via een combinatie van informatie, advies, diagnose, triage, de werkwijze van een living lab en het gebruik van artificiële intelligentie. Deze elementen samen zorgen voor een integrale benadering van het probleem van de rechtzoekenden en er is aandacht voor niet juridische oplossingen. Deze unieke aanpak waarborgt de kwaliteit van het juridisch advies, een eindcontrole geeft een leerprikkel terug aan het systeem en een briefscan maakt de intake kort en laagdrempelig.”

Knowit brengt onder meer ervaring in als zaaksysteemontwikkelaar en werken met zelflerende algoritmes en Van Doorn cs veel ervaring binnen bestuursrecht en sociale zekerheidsrecht. Sanne concludeert: “Vanuit onze achtergronden zijn wij overtuigd dat rechtshulp (incl. informele geschiloplossing) toegankelijker, duidelijker en efficiënter kan met inzet van ICT. Zo maakt de living lab constructie ons platform uniek. Het genereert op basis van de intake informatie een bijbehorende rechtshulpactiviteiten strategie. Via netwerkvisualisatie (zoals mind en concept mapping) wordt het primaire besluit, bezwaar en de grotere psychosociale probleemcontext verduidelijkt.

Kortom: we zijn goed op weg en willen dit graag samen met andere partijen als het UWV, gemeenten, het Juridisch loket en andere relevante projecten oppakken.”

Geïnspireerd? Interesse?

Ben u door deze verhalen geïnspireerd geraakt en denkt u ook een innovatieve en duurzame bijdrage te kunnen leveren met een project dat kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen kan bieden, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan? Stuur dan nog snel uw aanvraag in, het is mogelijk tot en met 31 december 2020, tenzij het subsidieplafond eerder wordt bereikt. Lees er meer over op onze website.

Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen uit het veld. Er loopt nog besluitvorming over een aantal andere aanvragen.

Vragen?

Heeft u vragen over de regeling? Deze kunt u stellen via subsidieregeling@rvr.org.

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht