Wijzigingen in werkinstructies op Kenniswijzer

26 september 2018

Met ingang van 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. In dit bericht leest u een selectie van enkele wijzigingen.

Wijzigingen

(Straf)piket: De werkinstructies van piket zijn aangepast. Ook zijn twee voorbeelden opgenomen voor de kilometervergoeding in piketzaken.

Prejudiciële vragen: Het toevoegbeleid met betrekking tot prejudiciële vragen bij de Hoge Raad is beschreven.

Geschil onderwijsinstelling: Het toevoegbeleid voor geschillen in het MBO/HBO/WO is verder uitgewerkt.

Financiële beoordeling: De beoordeling van conservatoir beslag in strafzaken is toegevoegd aan de werkinstructie.

Mutatie opvolging: De werkinstructie en gebruikersinstructie zijn aangepast.

Verbintenissenrecht: De werkinstructie is uitgebreid met aantal voorbeelden van zelfredzaamheid en voorliggende voorzieningen (Geschillencommissie).

Resultaatbeoordeling: De werkinstructie is onder meer uitgebreid met een aantal voorbeelden.

Strafbeschikking: Het toevoegbeleid bij overtredingen is nader beschreven in de werkinstructie.

Internationale Instanties: Er is een gebruikersinstructie opgenomen voor procedures die worden gevoerd bij internationale instanties zoals de VN, Europese Commissie en het EHRM.

Gebruikersinstructie buitenland: Voor aanvragen uit het buitenland is de Opgave Inkomen en Vermogen ook beschikbaar in het Engels, Duits en Frans.

Overzicht

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u op https://kenniswijzer.rvr.org

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht