Nieuwsoverzicht

20 maart 2019

Jaarverslag 2018: Koers bepalen in tijden van verandering

Het jaarverslag 2018 is gepubliceerd. Het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van de rechtsbijstand, de vraag wat burgers nodig hebben en de rol die de Raad kan spelen. Over deze onderwerpen gingen we het afgelopen jaar in gesprek met onze ketenpartners en stakeholders. Uit die strategische verkenning bleek onder meer dat de rol van kenniscentrum goed bij de Raad past. Want we hebben de kennis en kunde, maar ook de data tot onze beschikking die we beter willen gaan ontsluiten, analyseren en beschikbaar stellen. Kortom: de Raad als meer data-gedreven organisatie. Lees meer

14 maart 2019

Veelgestelde vragen over de Pilot Consumentenzaken

Begin maart is de Raad voor Rechtsbijstand gestart met een pilot consumentenzaken met LegalGuard. We willen via deze verkenning onze blik verbreden op wat werkt voor de burger als het gaat om oplossingen voor zijn problemen. De pilot met rechtsbijstandsverzekeraar LegalGuard moet ons meer inzicht geven in het effect van gestandaardiseerde vormen van dienstverlening. We beogen met deze pilot burgers met een consumentenprobleem te helpen met een passende oplossing, solide data te verzamelen over zaken en betrokken partijen, kosten van oplossingen en routes, doorlooptijden, uitkomsten, kwaliteit en klanttevredenheid. Lees meer

11 maart 2019

Toetsing inschrijvingsvoorwaarden specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken

De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisaties Strafrecht en Slachtofferzaken. Advocaten die ingeschreven zijn voor deze specialisaties moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisaties en voor deze specialisaties toevoegingen te kunnen aanvragen. Lees meer

4 maart 2019

Piketadvocaat? Voer vóór 1 april 2019 uw beschikbaarheid in

Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de piketplanningen op voor de periode juli t/m december 2019. Bent u piketadvocaat? Dan moet u vóór 1 april 2019 uw beschikbaarheid en verhinderdata opgeven. Dit kan in het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. Lees meer

Nieuwsarchief

E-nieuwsbrief

De Raad voor Rechtsbijstand brengt u met de e-nieuwsbrief, die per e-mail wordt verstuurd, regelmatig op de hoogte van actualiteiten, nieuwe wet- en regelgeving en informatie over bedrijfsprocessen. De e-nieuwsbrief is daarmee een waardevolle informatiebron.

Aanmelden e-nieuwsbrief

De e-nieuwsbrief wordt automatisch verzonden naar advocaten en mediators die meedoen aan het stelsel van rechtsbijstand.

Staat u ingeschreven maar ontvangt u geen e-nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres dan door aan

Staat u niet ingeschreven als rechtsbijstandverlener, maar wilt u wel de e-nieuwsbrief ontvangen?