Nieuwsoverzicht

13 januari 2020

Beleidswijziging Dublin zaken die in een tweede asielaanvraag inhoudelijk worden behandeld

De Raad voert een wijziging door in het beleid voor asielzoekers die een tweede asielverzoek indienen, nadat hun eerste asielverzoek op basis van het Dublinverdrag buiten behandeling is gesteld. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op die buiten behandeling gestelde asielverzoeken die tijdens het tweede asielverzoek voor de eerste keer inhoudelijk worden beoordeeld. Met de wijziging zorgt de Raad ervoor dat dit type zaken wordt vergoed als een eerste (inhoudelijke) aanvraag en niet langer als een tweede en volgende aanvraag. Lees meer

9 januari 2020

Nieuw: subsidieregeling voor innovatieve ideeƫn stelselherziening rechtsbijstand

Minister Dekker heeft dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. Toekomstige aanbieders, zoals (coƶperaties van) sociaal advocaten, maar ook andere juridische adviseurs, verzekeraars, mediators en nieuwe toetreders tot de markt worden opgeroepen subsidie aan te vragen voor innovatieve projecten die input leveren voor het ontwikkelen van rechtshulppakketten. De uitvoering van de regeling ligt in handen van de Raad voor Rechtsbijstand. Lees meer

8 januari 2020

Dossier(stukken) voor rechtmatigheidstoets

In januari vindt er een rechtmatigheidstoets plaats voor de jaarrekening en accountantscontrole van de Raad voor Rechtsbijstand. In dit kader moeten wij mogelijk dossier(stukken) bij u opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk om deze stukken snel aan te leveren zodat wij onze controle op tijd kunnen afronden. Neemt u deel aan High Trust? De rechtmatigheidstoets staat los van de HT-steekproeven bij u op kantoor en heeft geen invloed op de steekproefpercentages. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Lees meer

20 december 2019

Locaties pilot Samenwerken in de eerstelijn bekend

De pilot Samenwerken in de eerstelijn start volgend jaar in Amsterdam, Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Middelburg. Op deze locaties gaan sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket nauwer samenwerken met als doel sneller een passende oplossing voor rechtzoekenden te vinden. Lees meer

Nieuwsarchief

E-nieuwsbrief

De Raad voor Rechtsbijstand brengt u met de e-nieuwsbrief, die per e-mail wordt verstuurd, regelmatig op de hoogte van actualiteiten, nieuwe wet- en regelgeving en informatie over bedrijfsprocessen. De e-nieuwsbrief is daarmee een waardevolle informatiebron.

Aanmelden e-nieuwsbrief

De e-nieuwsbrief wordt automatisch verzonden naar advocaten en mediators die meedoen aan het stelsel van rechtsbijstand.

Staat u ingeschreven maar ontvangt u geen e-nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres dan door aan

Staat u niet ingeschreven als rechtsbijstandverlener, maar wilt u wel de e-nieuwsbrief ontvangen?