Overzicht wijzigingen algemene voorwaarden

22 maart 2021

‘Rechtsbijstandverlener/mediator’ in plaats van ‘advocaat’

High Trust is niet alleen van toepassing op advocaten(kantoren), maar ook op mediators, gerechtsdeurwaarders en anderen met wie de Raad een overeenkomst is aangegaan tot het verlenen van rechtsbijstand op bepaalde rechtsgebieden.

De termen advocaat, advocaten en advocatenkantoor zijn daarom vervangen door rechtsbijstandverlener/mediator, rechtsbijstandverleners/mediators en kantoor.

Algemene voorwaarden steekproef

  • Piketdeclaraties. Beschrijving steekproefvoorwaarden piketdeclaraties.
  • Percentage maximale onrechtmatigheid Raad. Het door het ministerie van Justitie en Veiligheid opgelegde maximale financiële onrechtmatigheid (fouten en onzekerheden) is aangepast naar het actuele percentage van 2%.
  • Einde High Trust. De titels en inhoud van paragrafen 4 en 5 zijn herschreven om het verschil tussen een gezamenlijke en een eenzijdige beëindiging te verduidelijken.
  • Na eenzijdige beëindiging een jaar niet deelnemen aan High Trust-werkwijze. Als de High Trust-samenwerking is beëindigd, dan zal deze minimaal een jaar niet kunnen herleven. Daarna kan in overleg met het kantoor worden beoordeeld of terugkeer naar de High Trust-werkwijze tot de mogelijkheden behoort en onder welke voorwaarden dit kan gebeuren.
  • Nihilstelling vergoeding. Wordt in een steekproef geoordeeld dat de toevoeging onrechtmatig is aangevraagd, dan stelt de Raad de vergoeding alsnog op nihil. De rechtsbijstandverlener mag zijn werkzaamheden niet alsnog bij zijn cliënt in rekening brengen. De tekst is verduidelijkt.
  • Servicecontract NOvA. Het servicecontract met de NOvA is na 2013 niet meer aangepast of verlengd. De verwijzing naar het contract is daarom verwijderd; de destijds uitgesproken intenties blijven staan.

Algemene voorwaarden één-op-één-controle achteraf

  • De tekst is gelijkgetrokken met de algemene voorwaarden steekproef.
  • De al geldende afspraken over de uitvoering van de één-op-één-controle zijn ten behoeve van de vindbaarheid in de algemene voorwaarden opgenomen.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht