Definitieve cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis

11 januari 2021

In onze nieuwsberichten van 1 december en 16 december 2020 hebben wij u geïnformeerd over de voorlopige cijfers van de afgifte van het aantal toevoegingen, de piketmeldingen en het aantal toegekende extra uren. Voor de berekening van de individuele afname wordt ten hoogste uitgegaan van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname in het jaar 2020 ten opzichte van 2019.

In de onderstaande tabel ziet u de definitieve cijfers over 2020 vergeleken met 2019. Hierin is te zien dat het rechtsgebied met de grootste afname het rechtsgebied asiel is met een afname van 18%. Aangezien de eerste 20% van de afname voor eigen rekening komt kan er geen effectief beroep gedaan worden op de tegemoetkomingsregeling. Heeft u in december een aanvraag gedaan voor een tegemoetkoming, dan ontvangt u deze week de beslissing op uw aanvraag.

 

2019

2020

afname/

toename

 

 

 

 

Civiel

162.491

160.900

-1%

Bestuur

64.908

56.674

-15%

Asiel

35.574

30.179

-18%

Straf Regulier

74.992

67.935

-10%

Straf Ambtshalve

38.695

36.637

-6%

Mediation

16.580

14.417

-15%

LAT

8.390

7.866

-7%

Piketmeldingen

89.229

83.912

-6%

Extra uren strafzaken verdachten

235.503

247.252

5%

Extra uren overige zaken

32.459

35.084

7%


In de Vierde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand d.d. 11 januari 2020 heeft de Minister voor Rechtsbescherming aangegeven dat de niet bestede middelen behouden blijven voor de stelselvernieuwing rechtsbijstand.

Eerdere informatie

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht