Vereisten deelname (voortzetting) Wots-Wets/uitlevering-overleveringspiket

24 februari 2021

De Raad hanteert vier piketplanningen in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Utrecht. Elders wordt, gezien het zeer geringe aantal zaken daar, geen piketplanning gehanteerd. Advocaten die elders kantoor houden, kunnen zich dan ook niet bij de Raad aanmelden voor deelname. Als deze advocaten een piketmelding voor een uitlevering of overlevering, WOTS of WETS zaak ontvangen, worden zij geacht deze door te verwijzen naar een advocaat op de hiervoor genoemde vier piketplanningen. In dit bericht leest u meer over de vereisten voor deelname en de vereisten voor voortzetting van de deelname aan het WOTS-WETS-uitlevering-en overleveringspiket.

Wegens het noodzakelijke onderhouden van de ervaring wordt waar nodig per territoriale piketplanning een wachtlijst voor deelname aan de piketplanning gehanteerd. Belangstellenden voor toelating tot piketplanning registreren wij op datum van aanmelding. Nieuwe toelating vindt pas plaats als het aantal zaken per deelnemende rechtsbijstandverlener in een jaar gemiddeld niet onder 5 toevoegingen daalt. De Raad kondigt mogelijke toelating aan als het volgen van een cursus, die vereist is voor toelating, mogelijk is.

Vereisten deelname WOTS-WETS-uitlevering-en overleveringspiket

De vereisten voor deelname aan het WOTS-WETS-uitlevering-en overleveringspiket zijn:

  1. Het reeds voor een periode van minimaal drie jaar deelnemen aan de strafpiketplanning en;
  2. Het in de afgelopen drie jaar behandeld hebben van minimaal één uitleveringszaak en drie overleveringszaken en;
  3. Het in de afgelopen drie jaar behandeld hebben van minimaal één Wots zaak of één wetszaak. Als dit niet het geval is, dient de advocaat een dergelijke zaak te hebben meegelopen en;
  4. In de afgelopen twee jaar te hebben deelgenomen aan een of meer cursussen van minimaal vier PO-punten waarin het uit- en overleveringsrecht, de WOTS en de WETS zijn behandeld.  

Vereisten voortzetting deelname WOTS-WETS-uitlevering-en overleveringspiket

De vereisten voor de voortzetting van de deelname aan het WOTS-WETS-uitlevering- en overleveringspiket zijn:

  1. Het behandelen van ten minste drie WOTS-WETS uitlevering/overleveringszaken per jaar. Piketzaken tellen voor deze zaken mee, en;
  2. Het tweejaarlijks volgen van een door de Raad goedgekeurde cursus WOTS-WETS- uitleverings-/overleveringsrecht van minimaal vier PO-punten.


De Raad toetst dit jaar de voorwaarden voor de voorzetting van de deelname aan het WOTS-WETS-uitlevering- en overleveringspiket.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht