Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag

1 maart 2021

Gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag kunnen, bij verzoeken in het kader van de herstelregelingen kinderopvangtoeslag bij Belastingdienst/Toeslagen, via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze gefinancierde rechtsbijstand krijgen. Deze ‘Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen Kinderopvangtoeslag’ (HKT), gaat in per 1 maart 2021. Vanaf die datum kunnen advocaten hun aanvraag voor deelname aan deze regeling indienen. Hoe en waar dit kan, onder welke voorwaarden, leest u in dit nieuwsbericht.

De ‘Subsidieregeling bpakket rechtsijstand herstelregelingen Kinderopvangtoeslag’ (HKT) is speciaal voor gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag. Als zij gedupeerde zijn, kunnen zij zich bij de Raad melden voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In deze regeling gelden geen inkomens- en vermogenseisen, noch wordt een eigen bijdrage opgelegd.

Aanvraag advocatuur voor deelname

Om in aanmerking te komen voor toevoegingen voor deze subsidieregeling, kan een advocaat zich bij ons aanmelden via een formulier. De voorwaarden om binnen deze subsidieregeling rechtsbijstand te verlenen, staan op het formulier.Aanmelden kan zolang de subsidieregeling loopt. Verzending van het formulier gaat op een compleet beveiligde manier. U leest er meer over op de pagina over de regeling.

Advocaten die al voor de ouders aan het werk zijn kunnen in nog lopende zaken worden toegevoegd zonder dat zij voldoen aan de deelnamevoorwaarden van de subsidieregeling. De ouder kan dit op het aanvraagformulier aangeven.

LET OP: bent u gedupeerde ouder en wilt u een aanvraag doen voor gesubsidieerde rechtsbijstand binnen deze subsidieregeling herstelregelingen Kinderopvangtoeslag? Ga dan naar de informatie hierover op onze burgersite. Hier vindt u ook het juiste formulier waarmee u uw aanvraag kunt doen.

Totstandkoming voorwaarden

De voorwaarden voor advocatuur om deel te kunnen nemen aan de subsidieregeling, zijn door de Raad in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten geformuleerd. 

Matchingsproces

Met een speciaal formulier en een bevestigingsbrief van de Belastingdienst (de ontvangstbevestiging melding herbeoordeling Toeslagen), kan een ouder zich bij de Raad melden voor gesubsidieerde rechtsbijstand binnen deze regeling. Hierna kunnen wij een match maken met de ingeschreven advocaten. Deze matching start vanaf 15 maart aanstaande.

Deze match komt in eerste instantie tot stand via een matchingstool. Hierin staan straks alle ingeschreven advocaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen. Aan de hand van het invoeren van de adresgegevens en de eventuele andere problemen (schulden, werk, etc.) van de burger komt de tool met een matchingsvoorstel op basis van hoogste matchingsscores en kleinste afstand. Ook wordt rekening gehouden met het aantal keren dat de advocaat binnen de regeling zijn of haar hulp heeft ingezet. Meer over de tool leest u op de pagina over de regeling.

Op basis van de matching wordt aan de ouder een voorstel gedaan van een aantal advocaten, waaruit de ouder een advocaat kiest. De Raad benadert deze advocaat met de vraag of hij deze ouder wil bijstaan. Wanneer de advocaat de zaak accepteert ontstaat er een positieve match.

Gedupeerde ouders die al worden bijgestaan door een advocaat, kunnen aangeven dat zij zich bij voorkeur door deze advocaat binnen de regeling verder geholpen willen worden. Een eventueel reeds verstrekte reguliere toevoeging kan, als de zaak nog in behandeling is en wanneer nog geen beslissing op bezwaar door de Belastingdienst/Toeslagen is genomen, worden omgezet. We verzoeken de advocaat in dat geval, om het kenmerk (toevoegnummer) te melden via toeslag@rvr.org of telefonisch via 088-787 1234.

Toevoeging- en vergoedingscriteria

Bij een positieve match verleent de Raad een toevoeging op basis van de zaakcode W013. Dit is de bevestiging van de match. Er wordt geen inkomens- en vermogenstoets uitgevoerd en er wordt aan de ouders geen eigen bijdrage opgelegd. Ook vindt er na afloop van de zaak geen resultaatsbeoordeling plaats. Na afloop van de werkzaamheden kan er via een apart declaratieformulier een vergoeding worden aangevraagd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de werkzaamheden die u hebt verricht. Dit is ook na te lezen in de subsidieregeling.

De verzending van het declaratieformulier gaat op beveiligde manier. U leest erover op de pagina over de regeling

Meer informatie over het declaratieproces, vindt u op de pagina over de regeling.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen over deze speciale inschrijving bij voorkeur stellen via herstelregeling@rvr.org. Belt u toch liever dan kan dat via ons algemene nummer 088 787 1000 optie 3. Voor overige vragen belt u 088-787 1234.

Meer informatie

 

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht