Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten

3 februari 2021

Op 1 december 2020 zijn we gestart met de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren. Het aanvragen van de subsidie voor de tweede cohort in september is mogelijk. In dit bericht leest u de belangrijkste voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen en een link naar het formulier.

In de eerste subsidieronde van de Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten zijn ongeveer 100 subsidies toegekend. Omdat er in totaal 175 subsidies te vergeven zijn, kunnen in de tweede ronde nog ongeveer 75 aanvragen van sociaal advocatenkantoren gehonoreerd worden.

Een succes

Een tussentijdse evaluatie leert dat de regeling voorziet in een grote behoefte bij de sociale advocatuur en daarmee succesvol genoemd kan worden.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen zijn:

  • de stagiair dient op basis van een arbeidsovereenkomst in loondienst te zijn van het kantoor van zijn patroon;
  • de patroon dient in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag minimaal 30 toevoegingseenheden te hebben verkregen (waarbij 6 toegekende extra uren meetellen als 1 eenheid);                                                    
  • naast de patroon dient een tweede advocaat bij de opleiding van de stagiair betrokken te zijn, die ook moet voldoen aan het hierboven genoemde aantal toevoegingseenheden. Deze kan werkzaam zijn op het aanvragende kantoor, maar dat is niet vereist;
  • Aan de advocaat-stagiair dienen gedurende de driejarige stage minimaal 60 toevoegingseenheden te worden afgegeven.              
  • de aanvraag dient minimaal 8 weken voor de start van de beroepsopleiding te worden ingediend.

Aanvraagformulier

Het formulier voor het aanvragen van deze subsidie vindt u op www.rvr.org, onder het kopje ‘Direct naar’. Dit formulier kunt u ingevuld sturen naar stagesubsidie@rvr.org.

Meer informatie

Lees ook het nieuwsbericht over dit onderwerp van de NOvA.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht