Subsidieregeling herstelregelingen kinderopvangtoeslag: aanmelden kan nog steeds, meer informatie via online bijeenkomst op 15 april 2021

7 april 2021

Op 1 maart is de subsidieregeling pakket herstelregelingen kinderopvangtoeslag van start gegaan. Er hebben zich inmiddels 169 advocaten aangemeld om rechtsbijstand te verlenen. Geïnteresseerde advocaten kunnen zich nog steeds voor deze regeling aanmelden. Tijdens een online bijeenkomst 15 april aanstaande kunnen reeds deelnemende advocaten en geïnteresseerde advocaten meer informatie verkrijgen over de regeling en de laatste stand van zaken. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De regeling

Gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag kunnen, bij verzoeken in het kader van de herstelregelingen kinderopvangtoeslag, via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze gefinancierde rechtsbijstand krijgen. Deze ‘Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag’ (HKT), is per 1 maart 2021 ingegaan. Vanaf die datum kunnen advocaten hun aanvraag voor deelname aan deze regeling indienen. Aanmelden kan nog steeds.

De regeling is speciaal voor gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag. Als zij gedupeerde zijn, kunnen zij zich bij de Raad melden voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In deze regeling gelden geen inkomens- en vermogenseisen, noch wordt een eigen bijdrage opgelegd.

Wilt u zich ook aanmelden?

Wilt ook u in aanmerking komen voor toevoegingen voor deze subsidieregeling en zich inzetten voor gedupeerden ouders van de kinderopvangtoeslag? Meldt u zich dan aan via het daarvoor bestemde formulier. De voorwaarden om binnen deze subsidieregeling rechtsbijstand te verlenen, staan op het formulier. Aanmelden kan zolang de subsidieregeling loopt. Verzending van het formulier gaat op een compleet beveiligde manier. U leest er meer over op de pagina over de regeling.

Advocaten die al voor de ouders aan het werk zijn kunnen in nog lopende zaken worden toegevoegd zonder dat zij voldoen aan de deelnamevoorwaarden van de subsidieregeling. De ouder kan dit op het aanvraagformulier aangeven.

Totstandkoming voorwaarden

De voorwaarden voor advocatuur om deel te kunnen nemen aan de subsidieregeling, zijn door de Raad in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten geformuleerd. 

Online bijeenkomst op 15 april 2021

Inmiddels hebben zich 169 advocaten aangemeld voor de regeling en zijn er 425 aanmeldingen van gedupeerde ouders binnengekomen. Het is mooi om te zien dat er zich in korte tijd al zoveel advocaten hebben aangemeld, maar hoe meer advocaten zich melden, hoe beter.

Bent u geïnteresseerd, maar wilt u toch meer weten of heeft u nog vragen? Kom naar de online bijeenkomst, georganiseerd door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Daar wordt u bijgepraat over de herstelregeling kinderopvangtoeslag en meer.

Ook als u al deelneemt aan de regeling bent u van harte welkom.

U kunt zich via deze link aanmelden voor het online event.

LET OP: bent u gedupeerde ouder en wilt u een aanvraag doen voor gesubsidieerde rechtsbijstand binnen deze subsidieregeling herstelregelingen Kinderopvangtoeslag? Ga dan naar de informatie hierover op onze burgersite. Hier vindt u ook het juiste formulier waarmee u uw aanvraag kunt doen.

Meer informatie

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht