Rechtmatigheid: steekproef en aandachtspunten

28 april 2021

De accountant van de Raad controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de toevoegingen en vergoedingen. Over 2020 komt die rechtmatigheid helaas boven de gestelde foutmarge uit. Daarom voert de Raad een tussentijdse steekproef uit. Dit doen we om al eerder dit jaar de rechtmatigheid te kunnen peilen en monitoren.

Deze steekproef voeren wij in mei en juni uit. Neemt u deel aan de High Trust-werkwijze? Wilt u er dan rekening mee houden dat wij in deze periode stukken bij u kunnen opvragen?

Ook vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen.

Aanvraag toevoeging

  • Achternaamswijziging: Voor achternaamswijziging (wijziging geslachtsnaam) wordt geen toevoeging verstrekt. Het beleid staat op Kenniswijzer/Bestuursrecht
  • Juiste codering: Zorg ervoor dat u uw aanvragen zorgvuldig codeert. Een volledig overzicht van alle zaakcodes vindt u op Kenniswijzer/Zaakcodelijst
  • Bereik: Een toevoeging omvat alle werkzaamheden voor behartiging van het op de toevoeging vermelde rechtsbelang. Voor hetzelfde rechtsbelang wordt geen tweede toevoeging verleend, tenzij sprake is van een diversiteit van procedures. Zo is bij meerdere beschikkingen van een bestuursorgaan niet per definitie recht op meerdere toevoegingen. Het beleid vindt u op Kenniswijzer/Bereik

Aanvraag vergoeding

  • Samenhang: Als zaken gevoegd, gelijktijdig, aansluitend of nagenoeg aansluitend ter zitting zijn behandeld, vermeldt u dit op uw declaratie met een verwijzing naar het samenhangende dossier.
  • Zittingstoeslag: Er moet sprake zijn geweest van een inhoudelijke behandeling van de zaak om een toeslag van 2 punten te krijgen.
  • Toegekende proceskosten: Vermeld toegekende proceskosten en vergoeding door derden altijd op de aanvraag vergoeding. Declareer de toevoeging ook als het voorgaande leidt tot een vergoeding van € 0,-.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht