Maximale foutscore in steekproefcontrole blijft ongewijzigd op 5%

28 april 2021

Er is wat verwarring ontstaan naar aanleiding van het artikel in de nieuwsbrief van 24 maart jl. over de wijzigingen in de algemene voorwaarden High Trust. Hierin staat onder meer dat het percentage van maximale onrechtmatigheid voor de Raad is aangepast naar 2%. Bij sommige lezers is de indruk ontstaan dat het foutpercentage voor de High Trust-steekproeven is verlaagd van 5% naar 2%. Dit is echter niet het geval.

De maximale foutscore die de Raad hanteert in de steekproefcontrole blijft ongewijzigd op 5%. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden High Trust-steekproef onder M.

Rechtmatigheidscontrole

Het percentage van 2% ziet op de controle van rechtmatigheid van de afgifte van toevoegingen en verstrekking van vergoedingen die jaarlijks door de accountant van de Raad wordt uitgevoerd. Het betreft dus het foutpercentage waar de Raad zélf aan moet voldoen. Deze controle staat los van de High Trust-steekproeven.

Lees ook verderop in deze nieuwsbrief over de tussentijdse steekproef in mei en juni en de resultaten van de steekproef voor de accountant.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de jaarlijkse controle door de accountant? Lees dan het nieuwsbericht Rechtmatigheid: tussentijdse steekproef van 28 oktober 2020 en het nieuwsbericht Rechtmatigheid: steekproef en aandachtspunten van 29 april 2020.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht