Vragen en antwoorden aanpassing distributieregeling AC

16 september 2020

Zoals we u eerder lieten weten is de distributieregeling van het aanmeldcentrum (AC) aangepast. Het gaat daarbij om bijlage 2 van de inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020. In dit nieuwsartikel beantwoorden we een aantal vragen die we hierover van u binnenkregen.

Aanleiding

Aanleiding voor de aanpassing is de sterke toename van het aantal door advocaten ingediende voorkeursmachtigingen sinds het afgelopen jaar, mede veroorzaakt door de achterstanden van de IND.

Wachtende asielzoekers zoeken daardoor naar mogelijkheden om de start van hun procedure naar voren te halen. Zij benaderen advocaten in de hoop dat zij de IND kunnen bewegen eerder met de procedure te starten en deze advocaten stellen zich als voorkeursgemachtigde bij de IND en de Raad voor Rechtsbijstand. Er zijn daarbij advocaten met meer dan 100 voorkeursmachtigingen. Dit maakt een efficiƫnte uitvoering van een distributieregeling onuitvoerbaar. In de distributieregeling was al een bepaling voor dit doel opgenomen, maar deze bleek in de praktijk niet te voldoen.

De aanpassing behelst het opnemen van een maximum van 20 voorkeursmachtigingen per jaar voor advocaten op het AC Rooster in bijlage 2a van de inschrijvingsvoorwaarden.

Zodra het maximum van 20 voorkeursmachtigingen in een jaar is behaald, wordt de advocaat gedurende de rest van het kalenderjaar in de behandellocatie niet meer gefaciliteerd.

Lijst van vragen en antwoorden

De Raad heeft over deze aanpassing en over de uitvoering ervan vragen gekregen. We beantwoorden deze graag in bijgaande lijst met vragen & antwoorden. Deze lijst kan worden aangepast als er nieuwe vragen opkomen en is ook te vinden op de pagina over inschrijven in de rechter kantlijn onder 'distributieregeling AC'.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht