Wachtwoordbeleid Mijn RvR is aangescherpt

27 mei 2020

De Raad voor Rechtsbijstand hecht veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy in het algemeen en bescherming van uw persoonsgegevens in het bijzonder. Vanzelfsprekend werken wij conform de bepalingen uit de AVG, maar aanvullend nemen wij maatregelen om de informatiebeveiliging rond Mijn RvR de komende tijd verder te verbeteren. Zo hebben we op 26 mei het wachtwoordbeleid aangescherpt. In dit bericht leest u wat dit voor u betekent.

In het wachtwoordbeleid is vastgelegd waaraan een wachtwoord voor Mijn RvR moet voldoen.
Algemeen geldt dat u uw wachtwoord voor Mijn RvR iedere 90 dagen verplicht moet wijzigen. Zo voorkomen we dat eerder uitgelekte wachtwoorden nog steeds in gebruik zijn. Bovendien krijgen hackers op die manier minder tijd om wachtwoorden te kraken.

Wijzigt u het wachtwoord niet binnen 90 dagen?

Wijzigt u het wachtwoord niet binnen 90 dagen? Dan krijgt u een melding dat uw wachtwoord is verlopen. U logt in op Mijn RvR met uw verlopen wachtwoord en wordt direct naar een scherm geleid waarop u een nieuw wachtwoord moet aanmaken. Pas na de wijziging kunt u Mijn RvR weer gebruiken.

Wilt u uw wachtwoord eerder wijzigen?

U heeft de mogelijkheid om eerder dan pas na 90 dagen uw wachtwoord te wijzigen. Dit kunt u doen nadat u bent ingelogd op Mijn RvR. Lees er meer over in de handeling Mijn RvR op de Mijn RvR pagina (zie voor de handleiding de eerste link in de rechterkolom).

Vereisten aan het wachtwoord

Uw nieuwe wachtwoord voor Mijn RvR moet voldoen aan de volgende eisen:

  • wachtwoorden moeten ten minste bestaan uit 12 karakters (voorheen 8 karakters);
  • wachtwoorden moeten ten minste een hoofdletter en kleine letters bevatten en moeten én een cijfer én een speciaal teken (bijvoorbeeld !, $, # of %) bevatten (voorheen een cijfer of een speciaal teken);
  • wachtwoorden moeten minimaal elke 90 dagen worden gewijzigd;
  • wachtwoorden mogen niet twee maal in 24 uur worden gewijzigd;
  • nieuwe wachtwoorden mogen niet overeenkomen met de vorige drie gebruikte wachtwoorden en ook niet met het laatste zelfgecreëerde wachtwoord;
  • wachtwoorden mogen niet overeenkomen met uw gebruikersnaam, achternaam en e-mailadres;
  • wachtwoorden mogen geen woorddelen bevatten uit de door de Raad samengestelde lijst zoals ‘welkom’, ‘lente’ en ‘woensdag’ (nieuwe eis).

Wat moet u doen?

Op dit moment hoeft u nog niets te doen. Pas als u een nieuw wachtwoord moet aanmaken omdat deze verlopen is, of als u zelf een nieuw wachtwoord wilt kiezen, geldt het nieuwe wachtwoordbeleid.

Verdere maatregelen

Zoals gezegd nemen wij maatregelen om Mijn RvR de komende tijd nog beter te beveiligen. Zo werkt Mijn RvR binnenkort niet meer via verouderde webbrowsers en Windowsversies. Wij houden u via onze website en e-nieuwsbrief hiervan op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over informatiebeveiliging en privacy in het algemeen of het wachtwoordbeleid in het bijzonder? Stuur dan een e-mail naar security@rvr.org

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht