Tijdelijke versoepeling permanente educatie verplichtingen inschrijvingsvoorwaarden Raad voor Rechtsbijstand voor advocaten en mediators

15 mei 2020

Tegen de achtergrond van de effecten van de coronacrisis heeft de Raad voor Rechtsbijstand een besluit genomen over de manier waarop wij om zullen gaan met de toetsing op het voldoen aan permanente educatie (PE) verplichtingen.

Besluit tot tijdelijke versoepeling permanente educatie

Dit halfjaar doet zich als realiteit voor dat advocaten en mediators vanwege de coronacrisis op veel rechtsgebieden beperkt worden in hun mogelijkheden alle opleidingspunten te behalen. Om die reden zal de Raad bij de toetsing op de naleving van PE verplichtingen voor 2020 vanwege de zeer bijzondere omstandigheden gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Wij zullen er in redelijkheid van uitgaan dat advocaten in 2020 aan hun jaarlijkse verplichtingen hebben voldaan indien zij de helft van de punten hebben behaald die voor een rechtsterrein zijn voorgeschreven.

De Raad heeft hierbij ook betrokken dat het in de komende tijd mogelijk voor zal komen dat er - vanwege bijvoorbeeld inhaalacties -een verhoogd beroep zal worden gedaan op de voor werkzaamheden beschikbare tijd van advocaten en mediators. Het besluit van de Raad levert daar een positieve randvoorwaardelijke bijdrage aan.

Gebruikelijke gang van zaken opleidingspunten

De inschrijvingsvoorwaarden van de Raad schrijven voor dat advocaten en mediators op terreinen waarvoor zij specifiek ingeschreven staan opleidingspunten moeten behalen.

De inschrijvingsvoorwaarden zijn een belangrijk instrument om de kwaliteit van de rechtsbijstand en mediation te  waarborgen. In goed overleg met de beroepsorganisaties NOvA en MfN heeft de Raad in de afgelopen jaren het stelsel van voorwaarden steeds verder vormgegeven. Een goede opwaartse ontwikkeling waaraan de Raad onverkort vasthoudt.

Voorwaarden m.b.t. de eerste inschrijving voor rechtsgebieden blijven gelijk

Voor de goede orde: het voorgaande ziet op de PE-eisen. De in de inschrijvingsvoorwaarden gestelde eisen voor de eerste toelating in 2020 tot een specifiek rechtsterrein ondergaan geen wijziging.

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht