Tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners

27 mei 2020

De sociaal advocatuur, mediators en bijzondere curatoren vervullen een bijzondere en belangrijke rol in de toegang tot het recht van min-en onvermogende burgers en daarmee voor de rechtsstaat. Deze rol dient juist in deze tijden gewaarborgd te blijven. Minister Dekker heeft de Tweede Kamer daarom vorige week geïnformeerd over het Kabinetsbesluit om een extra regeling voor de sociale advocatuur te treffen. Hiermee wordt tegemoetgekomen in inkomensverlies door de mogelijke afname van het aantal toevoegingen in 2020. De regeling is in overleg met de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand tot stand gekomen.

Sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren die ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand die hun vergoedingen in vergelijking met vorig jaar met meer dan 20 procent zien dalen, kunnen in december een aanvraag doen voor een tegemoetkoming, waarna de Raad in januari 2021 een beslissing zal nemen op die aanvraag. Het ligt in de rede om pas in januari 2021 over geheel het jaar 2020 terug te kijken.

De bestaande voorschotregeling biedt advocaten en mediators de mogelijkheid de periode tot januari 2021 te overbruggen. In januari 2021 kan de toe te kennen tegemoetkoming worden verrekend met het eerder aangevraagde voorschot.

De tegemoetkomingsregeling komt er kort gezegd op neer dat wanneer de afname in de berekende vergoeding van de afgegeven toevoegingen voor een individuele advocaat/mediator in 2020 lager is dan 80% van de berekende vergoeding in 2019, hij/zij op aanvraag over het gedeelte lager dan 80% een tegemoetkoming tot 80% van de afname in de vergoeding krijgt. Dit is zoveel mogelijk in lijn met de bestaande generieke maatregelen in het noodpakket economie en banen. De regeling kent een maximumvergoeding van 40.000 euro per sociaal advocaat/mediator.

Indien een aanvrager al voor dezelfde daling in het aantal toevoegingen andere financiële overheidssteun in het kader van de coronacrisis heeft gekregen, dan wordt deze in mindering gebracht op het bedrag van de tegemoetkoming.

Een nadere uitwerking van de regeling en de precieze voorwaarden volgt zo spoedig mogelijk. Wij adviseren u onze website in de gaten te houden voor verdere informatie.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling is te vinden in het persbericht van het ministerie van Jusitie en Veiligheid en de Kamerbrief over de tegemoetkomingsregeling

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht