Extra declareren bij cliënt

27 mei 2020

De Raad ontvangt signalen dat advocaten en mediators, naast de eigen bijdrage, een honorarium in rekening brengen aan de cliënt. Zolang de toevoeging in stand blijft, is het sturen van een (aanvullende) rekening naar de cliënt echter niet geoorloofd.

Gewerkte uren zijn hoger dan het forfaitaire puntenaantal voor de zaak

Artikel 38, eerste lid, Wet op de rechtsbijstand (Wrb) bepaalt dat de rechtzoekende naast de eigen bijdrage geen aparte vergoeding verschuldigd is, behalve voor kosten die door de advocaat of mediator voor zijn zaak zijn gemaakt. Deze kosten zijn limitatief opgesomd in artikel 4 Bvr.

Als de door u gewerkte uren uitgaan boven het forfaitaire puntenaantal, kunt u deze uren daarom niet in rekening brengen bij uw cliënt.

Door dit wel te doen overtreedt u artikel 18 lid 2 van de Gedragsregels advocatuur/ artikel 9 Gedragsregels voor MfN-registermediator.

Afwijzing extra uren

Om dezelfde reden is het ook niet mogelijk om een rekening naar uw cliënt te sturen als u extra uren heeft aangevraagd, maar deze zijn afgewezen.

High Trust onrechtmatige toevoeging

Als u onder High Trust een toevoeging heeft aangevraagd, dan toetst u zelf van tevoren aan wet- en regelgeving of de aanvraag rechtmatig is. Blijkt achteraf dat dit niet het geval is, dan zal de vergoeding worden geweigerd of worden ingetrokken. Het risico daarvan ligt bij uzelf. De Raad raadt het daarom ten sterkste aan, dat u altijd de betreffende werkinstructie op Kenniswijzer raadpleegt. Op Kenniswijzer zijn de meeste reguliere situaties beschreven. Twijfelt u over de toevoegwaardigheid van uw zaak, dan kunt u daarover contact opnemen met de telefonische helpdesk van de Raad. Wij ondersteunen u graag in een correcte aanvraag.

Als de Raad constateert dat onrechtmatig bij een rechtzoekende werkzaamheden in rekening worden gebracht, maken wij hiervan altijd melding bij de deken dan wel het MfN-register.

Meer informatie

Zie ook de nieuwsbrief van 30 oktober 2019

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht