Nadere uitwerking extra maatregelen zittingstoeslag en uitbetaling EXU

25 maart 2020

Op 24 maart jl. introduceerde de Raad een drietal aanvullende maatregelen gesubsidieerde rechtsbijstand voor advocaten en mediators. Inmiddels kunnen we voor twee van die maatregelen de verdere uitvoering bekendmaken.

Zittingstoeslag voor schriftelijke zitting

Een procedure en een eerste zitting vallen als gebruikelijk onder de forfaitaire vergoeding. Wordt in een zaak, door de maatregelen rond COVID-19/corona, een tweede behandeling schriftelijk of via een audio-/videoverbinding afgedaan, waar normaal gesproken een zitting zou plaatsvinden, dan kan een zittingstoeslag verleend worden. Stuurt u hiervoor bij declaratie een bewijs mee waaruit dit blijkt, bijvoorbeeld e-mail van het gerecht of een pv van de zitting. Of zorg ervoor dat dit bewijsstuk in het dossier zit tijdens de HT-steekproef. Dit geldt ook voor raadkamerzittingen. Als bijvoorbeeld de raadkamerzitting met betrekking tot de (verlenging van de) gevangenhouding/-neming schriftelijk wordt afgedaan, wordt ook de gebruikelijke toeslag vergoed. Dit beleid geldt (met terugwerkende kracht) vanaf 16 maart 2020 tot nader order voor álle rechtsgebieden. NB. Ook de vergoeding in vreemdelingenbewaringszaken (art. 14a Bvr) wordt niet gekort als de behandeling schriftelijk wordt afgedaan waar normaal gesproken een zitting zou plaatsvinden.

Voor het piketproces blijven de gewone, reeds vastgestelde piketplanningen van kracht.

Eerdere of tussentijdse uitbetaling in EXU-zaken

Op dit moment liggen veel procedures stil of kunnen niet worden afgerond omdat de gerechten  gesloten zijn. Normaal gesproken kan de rechtsbijstandverlener pas ná beëindiging van rechtsbijstand of ná toekenning van een vervolgverzoek extra uren, een aanvraag tot vaststelling van de extra uren vergoeding indienen (artikel 28 Bvr). Bij wijze van uitzondering kunt u vanaf 25 maart 2020 tot nader order een extra urenzaak tussentijds bij ons declareren.

Om de extra uren tussentijds te kunnen vergoeden, verzoeken wij u de volgende stukken toe te sturen:

  • het declaratieformulier van het deelbesluit dat tussentijds gedeclareerd wordt, met een minimum van 10 uur;
  • de urenspecificatie tot het moment van declaratie;
  • eventueel relevante processtukken ter onderbouwing (niet verplicht).

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de extra uren afdeling, via het algemene nummer 088-7871000, optie 2 (EXU) in het advocaten/mediators keuzemenu.

Voorschotschotregeling van 50%

Op dit moment zijn we nog druk bezig met het verder uitwerken van deze voorschotregeling. We doen er alles aan om ook deze maatregel zo snel als dat kan in te voeren. Zodra hierover meer bekend is, leest u het op onze website.

Verzameld nieuws over COVID-19/corona maatregelen

Ga naar het overzicht van coronagerelateerd nieuws van de Raad op de speciaal daarvoor ingerichte pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht