Extra voorschotregeling 50%

31 maart 2020

Op 24 maart jl. heeft de Raad een extra voorschotregeling van 50% aangekondigd. Hierbij informeren we u nader over de regeling en de verdere uitvoering.

Beleidsregel

In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse Orde van Advocaten en Mediation federatie Nederland heeft het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand besloten tot de volgende beleidsregel (versie 8 april 2020) voor de verstrekking van een extra voorschot. Deze maatregel moet de toegang tot het recht door advocaten en mediators borgen via een bijzonder subsidievoorschot, om hen in hun financiële continuïteit te ondersteunen.

Deze extra voorschotmaatregel geldt naast de gebruikelijke praktijk, waarbij de rechtsbijstandverlener of mediator de toevoeging ter vaststelling van de vergoeding indient en door het bestuur (van de Raad voor Rechtsbijstand) direct wordt betaald. En deze extra maatregel geldt naast de reguliere voorschotregeling, overeenkomstig artikel 35 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Wanneer kunt u het voorschot aanvragen?

U kunt het voorschot aanvragen als:

 • u op het moment van aanvragen ingeschreven bent als advocaat en/of mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand; en
 • u in de periode van 1 september 2019 tot 1 december 2019 minimaal 5 afgegeven toevoegingen hebt gekregen; en
 • er geen sprake is van:
  • beslag
  • faillissement
  • surseance van betaling
  • cessie van toevoegingsvergoedingen.

Hoe wordt het voorschot berekend?

Het voorschot wordt berekend door het aantal aan u afgegeven toevoegingen in de periode van 1 september 2019 tot 1 december 2019, volgens de toevoegingenregistratie van de Raad, te vermenigvuldigen met € 430, zijnde 50% van het reguliere voorschotbedrag. Het toe te kennen voorschot is gemaximeerd op € 26.450.

U hoeft zelf geen opgave te doen van het aantal toevoegingen.

Hoe kan ik het voorschot aanvragen?

U kunt het voorschot aanvragen door dit formulier in te vullen en te sturen naar het e-mailadres voorschot@rvr.org     

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 augustus 2020. Op grond van de beleidsregel heeft de Raad vier weken om te beslissen op uw aanvraag. De Raad is doordrongen van de impact van de maatregelen en streeft ernaar de aanvragen sneller dan deze maximale termijn af te handelen en uit te betalen. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de Raad, via het algemene nummer 088-7871000, optie 1 (advocaten/mediators), gevolgd door optie 7 (overige vragen) in het keuzemenu.

Verzameld nieuws over COVID-19/coronamaatregelen

Ga naar het overzicht van coronagerelateerd nieuws van de Raad op de speciaal daarvoor ingerichte pagina.

Meer informatie

 

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht