Berichtgeving aan strafpiketadvocaten n.a.v. de aanpak coronavirus

16 maart 2020

De Raad voor Rechtsbijstand heeft overleg gevoerd met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, het OM en de Nederlandse Orde van Advocaten over de verlening van piketbijstand in de periode tot en met 6 april 2020. Voor deze periode heeft het Kabinet maatregelen genomen om de uitbraak van COVID-19 in te dammen en verdere verspreiding zoveel mogelijk te beperken.

Concentratie op urgente zaken

De komende tijd concentreren politie en OM zich op de urgente taken en zaken die in ieder geval doorgang moeten vinden. Waar mogelijk gaan ook de andere reguliere werkzaamheden door.

Piketplanning

Voor het piketproces blijven de gewone, reeds vastgestelde piketplanningen van kracht.

Consultatiebijstand per telefoon

In het geval verdachten worden aangehouden en voorgeleid en een piketmelding uitgaat naar de Raad voor Rechtsbijstand, is het uitgangspunt dat consultatiebijstand door de advocatuur telefonisch wordt verleend in verband met de maatregelen rond Covid-19/corona. Advocaat en politie hebben elkaars contactgegevens en kunnen daar onderling contact over zoeken en afstemmen.

Hetzelfde geldt voor de verlening van verhoorbijstand. Uitgangspunt is dat verhoorbijstand eveneens op afstand per telefoon geschiedt, indien dit om praktische redenen niet via videoverbinding plaats kan vinden.

Voor het declareren van piketmeldingen maken advocaten gebruik van het gewone declaratieformulier. Omdat bij bijstand per telefoon of videoverbinding het declaratieformulier niet kan worden afgetekend door de politie of de RC, volstaat het meesturen van de piketmelding of de beslissing van de RC.

Geeft u op de plek waar normaal de politie of de RC uw verrichting afstempelt aan dat bijstand per telefoon of per videoverbinding is verleend.

Verdere informatie

Het OM heeft op zijn website voorbeelden gegeven van taken die in ieder geval doorgaan:

  • Inzet officieren van justitie bij lopende urgente strafzaken die doorgang vinden
  • Voorgeleidingen
  • Pro forma zittingen (verlenging voorlopige hechtenis)
  • Verlenging TBS
  • Rol van het OM in het kader van de WVGGZ
  • Instellen hoger beroep of cassatie na uitspraken van de rechter


NB: Voor verdere updates over maatregelen naar aanleiding van de aanpak van het coronavirus en de aandacht daarvoor bij de Raad, verwijzen wij u naar onze site www.rvr.org. Daar plaatsen we met enige regelmaat deze updates.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht