Aanvullende maatregelen gesubsidieerde rechtsbijstand voor advocaten en mediators i.v.m. COVID-19/corona

24 maart 2020

In verband met de maatregelen die het kabinet heeft getroffen vanwege de corona-epidemie zal de Raad binnenkort, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en in nauwe afstemming met de Nederlandse Orde van Advocaten en de Mediatorsfederatie Nederland (het MfN-register), een drietal aanvullende maatregelen treffen. Deze maatregelen zijn tijdelijk en gelden tot nader order.

De aanvullende maatregelen

 • Voorschotregeling van 50%
  De Raad werkt een voorschotmaatregel uit, gerelateerd aan het aantal eerder afgegeven toevoegingen. Momenteel zijn de voorwaarden en de bijzonderheden waaronder een voorschot aangevraagd kan worden en de wijze van uitvoering, in voorbereiding.
   
 • Zittingstoeslag voor schriftelijke zitting
  Een procedure en een eerste zitting vallen als gebruikelijk onder de forfaitaire vergoeding. Wordt in een zaak, door de coronamaatregelen, een tweede behandeling schriftelijk afgedaan waar normaal gesproken een zitting zou plaatsvinden, dan kan een zittingstoeslag verleend worden.
   
 • Eerdere of tussentijdse uitbetaling in EXU-zaken
  Normaal gesproken kan pas na beƫindiging van rechtsbijstand of na toekenning van een vervolgverzoek extra uren, een aanvraag tot vaststelling van de extra uren vergoeding ingediend worden. Bij wijze van uitzondering kan een extra uren zaak tussentijds gedeclareerd worden indien noodzakelijk.

Verdere uitwerking en ingangsdatum

De Raad doet er alles aan om deze aanvullende maatregelen zo snel als mogelijk in te voeren. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u over de ingangsdatum van de maatregelen en de verdere uitwerking.

Verdere informatie

Graag attenderen wij u op het speciale overzicht van coronagerelateerd nieuws van de Raad op de speciaal daarvoor ingerichte pagina

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht