Wijziging inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten per 1 juli 2020

7 juli 2020

Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020 per 1 juli 2020 aangepast. Hieraan ging overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: NOvA) vooraf. De minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 juli 2020 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2020 zijn per 1 juli 2020 op twee onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud.

Het gaat om de volgende twee wijzigingen:

  1. Aankondiging van het opnemen per 1 januari 2021 in de inschrijvingsvoorwaarden van de mogelijkheid voor paralegals om onder specifieke voorwaarden rechtsbijstand te verrichten op de toevoeging van een advocaat onder verantwoordelijkheid van die advocaat. Lees meer
     
  2. Aanpassing van de distributieregeling voor het AC Rooster (beperking van het aantal voorkeursmachtigingen per jaar tot maximaal 20 machtigingen waarbij voorzien is een overgangsregeling. Lees meer

Meer informatie

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht