Beleidswijziging Dublin zaken die in een tweede asielaanvraag inhoudelijk worden behandeld

13 januari 2020

De Raad voert een wijziging door in het beleid voor asielzoekers die een tweede asielverzoek indienen, nadat hun eerste asielverzoek op basis van het Dublinverdrag buiten behandeling is gesteld. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op die buiten behandeling gestelde asielverzoeken die tijdens het tweede asielverzoek voor de eerste keer inhoudelijk worden beoordeeld. Met de wijziging zorgt de Raad ervoor dat dit type zaken wordt vergoed als een eerste (inhoudelijke) aanvraag en niet langer als een tweede en volgende aanvraag.

In overeenstemming met het Besluit vergoedingen rechtsbijstand, beschouwde de Raad in zijn beleid deze zaken tot nu toe als een herhaalde aanvraag met een daarbij behorende lagere vergoeding van 2 punten. Nog recent (juli 2019) heeft de Raad van State in een procedure deze zienswijze van de Raad als juist beoordeeld. Toch ziet de Raad nu reden het beleid te wijzigen.

Directe aanleiding voor de wijziging is een advies van de Landelijke adviescommissie asiel en vreemdelingenbewaring (Larav) aan de Raad. De Larav concludeert in zijn advies onder meer dat de vergoeding voor dit type zaken niet overeenkomt met de werkzaamheden van de advocaat. Er wordt namelijk een inhoudelijke behandeling gevraagd, die nog niet eerder is uitgevoerd.

De Raad heeft bij zijn keuze ook als argument laten meewegen dat de IND dit type zaken ook behandelt als een inhoudelijke aanvraag.

De beleidswijziging is als volgt terug te vinden in de werkinstructies V060 en V070 op de Kenniswijzer:

Uitzondering: tweede V060 (m.i.v. 15 januari 2020)

Je (RvR Legal Aid) verstrekt een tweede toevoeging met zaakcode V060 als een asielzaak na een onherroepelijke Dublinbeschikking van de IND alsnog en voor de eerste keer inhoudelijk behandeld wordt in de A.A.-procedure. Dit gaat om een opvolgende aanvraag. We zien deze aanvraag niet als een tweede of volgende (herhaalde) aanvraag asiel (artikel 5a lid 5 Bvr).

De beleidswijziging geldt voor toevoegingen aangevraagd op of na 15 januari 2020 en toevoegingen afgegeven op of na 15 januari 2020 door RvR Legal Aid.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht