Op herhaling: Nadere informatie over verhoging van de vergoedingen in 2020 en 2021

26 februari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. Ook ontvangen advocaten en mediators werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage van € 10,88 (excl. BTW) per toevoegingspunt, voor de eerste 1.500 punten per jaar. In onze nieuwsbrief van 20 december 2019 heeft u dit al kunnen lezen. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor dit onderwerp.

Het basisbedrag voor toevoegingen voor rechtsbijstand en voor mediation afgegeven op of na 1 januari 2020 bedraagt € 110,62. De administratieve kostenvergoeding wordt geïndexeerd naar € 19,84. Deze bedragen zijn excl. BTW.

Minister Dekker heeft in de brief aan de Tweede Kamer op 15 november 2019 laten weten op voorstel van de NOvA besloten te hebben dat advocaten en mediators werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage ontvangen van € 10,88 (excl. BTW) per toevoegingspunt, voor de eerste 1.500 punten per jaar. Dit geldt ook voor piketzaken waarin de eerste piketverrichting heeft plaatsgevonden in 2020 of 2021. Deze tijdelijk toelage zal gelden bovenop de jaarlijkse indexatie. In 2020 zal het punttarief dus voor de eerste 1.500 punten stijgen tot een bedrag van € 121,50 (excl. BTW). Extra uren zijn van deze verhoging uitgezonderd.

Om administratieve redenen ontvangt u voor alle  genoemde zaken bij uitbetaling van de forfaitaire vergoedingen en piketdeclaraties het hogere puntentarief, derhalve inclusief de tijdelijke toelage. Voor alle tijdelijke toelagen van € 10,88 euro per punt, die zijn uitbetaald vanaf de grens van 1.500 punten, zal verrekening met toekomstige vergoedingen plaatsvinden. In het eerste kwartaal van het volgende jaar zal telkens terugkijkend worden bezien of sprake is van teveel uitbetaalde tijdelijke toelagen. Indien geen verrekening mogelijk is, bijvoorbeeld omdat u inmiddels de praktijk heeft beëindigd, kan tot terugvordering worden overgegaan. U moet er derhalve mee rekening te houden dat, indien u de grens van 1.500 punten passeert, tot verrekening of terugvordering wordt overgegaan.

Meer informatie

Beleidsregel van de Raad voor Rechtsbijstand over verstrekking van een tijdelijke aanvullende vergoeding voor verleende rechtsbijstand en verrichte mediation in de jaren 2020 en 2021. Lees hier de beleidsregel

Vragen en antwoorden

Wat valt onder de regeling? Welke zaken?

Hieronder vallen:

  • piketzaken waarbij de eerste piketverrichting valt in de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2021;
  • mediation toevoegingen, afgegeven in 2020 of 2021;
  • reguliere toevoegingen, afgegeven in 2020 of 2021;
  • lichte advies toevoegingen, afgegeven in 2020 of 2021;
  • ambtshalve toevoegingen, afgegeven in 2020 of 2021;
  • alle toeslagen die worden omgeslagen naar een basisbedrag, zoals reiskostenvergoeding, voor zover deze toeslagen verband houden met toevoegingen, afgegeven in 2020 of 2021 dan wel piketzaken waarbij de eerste piketverrichting valt in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Dit geldt voor zover het betreft de eerste 1.500 punten in het betreffende jaar. De tijdelijke toelage geldt niet voor een toevoeging die is afgegeven vóór 1 januari 2020, of voor piketrechtsbijstand waavan de eerste piketverrichting heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2020, en die wordt vastgesteld in 2020 of 2021.

Ik heb mijn toevoeging aangevraagd op 27 december 2019, welk basistarief krijg ik?

De afgiftedatum van de toevoeging is bepalend voor het tarief. De tijdelijke toelage is van toepassing op toevoegingen, afgegeven in 2020 of 2021.

Waarom zijn extra uren uitgesloten?

De aanvullende vergoeding is niet van toepassing op zogenoemde extra uren vergoedingen die de rechtsbijstandverlener of mediator mogelijk toegekend krijgt. De reden hiervoor is dat de tijdelijke aanvullende vergoeding tot doel heeft om rechtsbijstandverleners in zaken die forfaitair worden vergoed meer financiële armslag te bieden en zo ook de overgang naar een modern en financieel duurzaam stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand beter te laten verlopen. In geval van extra uren zaken vindt voor verrichte werkzaamheden boven de forfaitaire tijdgrens een vergoeding op urenbasis plaats. Er doet zich daarom geen discrepantie voor tussen deze vergoeding voor de tijdsbesteding en de hoogte van het forfait. De extra uren tellen niet mee bij de berekening van de grens van 1.500 punten.

Wat gebeurt er als de 1.500 punten zijn bereikt?

Om administratieve redenen ontvangt u het hogere puntentarief, derhalve inclusief de tijdelijke toelage. Voor alle tijdelijke toelagen die zijn uitbetaald vanaf de grens van 1.500 punten zal verrekening met toekomstige vergoedingen plaatsvinden. In het eerste kwartaal van het volgende jaar zal telkens terugkijkend worden bezien of sprake is van teveel uitbetaalde toelagen. Indien geen verrekening mogelijk is, bijvoorbeeld omdat u inmiddels de praktijk heeft beëindigd, kan tot terugvordering worden overgegaan. 

Op welke jaren is de grens van 1.500 punten van toepassing? Hoe wordt die grens berekend?

De tijdelijke toelage geldt alleen voor de eerste 1.500 punten die vastgesteld worden voor zaken waarvan de toevoegingen zijn afgegeven in 2020 of 2021, en voor piketrechtsbijstand waarbij de eerste piketverrichting heeft plaatsgevonden in 2020 of 2021. Voor ieder jaar (2020 en 2021) afzonderlijk geldt deze grens van 1.500 punten.

Een toevoeging die is afgegeven vóór 2020 die wordt vastgesteld in 2020 of 2021, telt niet mee voor deze grens van 1.500 punten.

Welk basistarief krijg ik in 2021?

Dan geldt voor toevoegingen afgegeven in 2021 het geïndexeerde basistarief per 1 januari 2021, plus 10,88 euro (excl. BTW).

In welk geval vindt verrekening of terugvordering plaats?

Verrekening of terugvordering vindt plaats als u meer dan 1.500 punten heeft gedeclareerd voor zaken waarvan de toevoeging is afgegeven in 2020 of in 2021 en voor piketzaken waarvan de eerste piketverrichting plaatsvindt in 2020 of 2021. Punten voor extra uren tellen niet mee bij de berekening van de grens van 1.500 punten.

Hoe en wanneer vindt verrekening of terugvordering plaats?

Verrekening vindt plaats via rekeningcourant in het eerste kwartaal van het daarop volgende jaar. Indien geen verrekening mogelijk is, bijvoorbeeld omdat u inmiddels de praktijk heeft beëindigd, kan tot terugvordering worden overgegaan.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht