Jaarverslag 2018: Koers bepalen in tijden van verandering

20 maart 2019

Het jaarverslag 2018 is gepubliceerd. Het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van de rechtsbijstand, de vraag wat burgers nodig hebben en de rol die de Raad kan spelen. Over deze onderwerpen gingen we het afgelopen jaar in gesprek met onze ketenpartners en stakeholders. Uit die strategische verkenning bleek onder meer dat de rol van kenniscentrum goed bij de Raad past. Want we hebben de kennis en kunde, maar ook de data tot onze beschikking die we beter willen gaan ontsluiten, analyseren en beschikbaar stellen. Kortom: de Raad als meer data-gedreven organisatie.

Heroriëntatie

Heroriëntatie op onze toekomst is niet onbelangrijk. We zien momenteel dat jaarlijks het aantal toevoegingen afneemt. We moeten ook scherp blijven op ons organisatieproces. We centraliseerden het afgelopen jaar verschillende werkzaamheden en we kijken waar we kunnen toewerken naar multidisciplinaire teams. Samen met de ondernemingsraad en medewerkers verzamelden we bovendien inzichten binnen het overkoepelend thema integraal werken. Dit leidde tot mooie intenties om in de nabije toekomst te concretiseren.

Vanuit onze kernwaarden

Deze opgedane inzichten en ondernomen acties vormen vanuit onze kernwaarden het fundament voor onze toekomst. Daarbij is de verbinding met onze ketenpartners en stakeholders essentieel. Via toegankelijke dienstverlening, dagelijks contact met burgers en advocaten en via professionele samenwerking, willen we werken aan commitment en een wezenlijke bijdrage leveren aan het detailleren van de contouren voor een modern stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Hieraan willen we de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren.

Nieuw: kerncijfers 2018 als infographic

Dit jaar hebben we de kerncijfers 2018 in een aparte infographic laten opmaken. Deze is online beschikbaar en wordt bij de geprinte jaarverslagen meegestuurd. Door op de infographic te klikken, vergroot u het beeld. Klik hier voor een printbare versie van de infographic.

Dit jaarverslag biedt u een mooi inkijkje in wat er het afgelopen jaar allemaal tot stand is gebracht door onze medewerkers in samenwerking met ketenpartners.

Bekijk het jaarverslag 2018.

De verantwoording via de zogenaamde bedrijfsvoeringsparagraaf is dit jaar online te lezen.

Gedrukt exemplaar ontvangen?

Het is mogelijk om per kantoor één gedrukt exemplaar van het jaarverslag 2018 te bestellen. Bestellen kan tot en met 19 april 2019. U ontvangt het jaarverslag vervolgens in mei. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Stuur een e-mail naar webredactie@rvr.org en vermeld daarin duidelijk:

Kantoor/organisatie:
Naam:
Functie:
Postadres:
E-mailadres:

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht