Meer over de specialisatie Huurrecht

27 juni 2019

De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het huurrecht een basisopleiding Huurrecht of het grote keuzevak Huurrecht uit de beroepsopleiding moeten volgen en huurrechtzaken moeten meelopen met een andere advocaat.

De Raad hanteert daarbij een overgangsregeling. U hoeft niet aan deze eisen te voldoen als u:

  • Lid bent van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) of;
  • Van 1 januari t/m 31 december 2019 of van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 minimaal tien zaken op het terrein van het huurrecht heeft behandeld.


De Raad zal advocaten die lid zijn van de VHA of minimaal tien toevoegingen in het afgelopen jaar op het terrein van het huurrecht hebben behandeld, automatisch inschrijven. Bent u geen lid van de VHA en heeft u minder dan 10 toevoegingen ontvangen, maar voldoet u wel aan de eis van 10 zaken omdat u ook betalende zaken hebt behandeld?  Dan kunt u zelf een inschrijvingsverzoek bij de Raad indienen en (geanonimiseerde) bewijsstukken van betalende zaken aanleveren.

De nieuwe deskundigheidseisen worden per 1 januari 2020 opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden, maar de Raad zal pas per 1 januari 2021 toetsen of advocaten die een toevoeging aanvragen op het terrein van het huurrecht ook ingeschreven staan voor de specialisatie huurrecht.

Welke toevoegingen vallen onder de specialisatie huurrecht?

Alle toevoegingen met zaakcode H010, H020, H030, H040, H050, W010 en W013 vallen onder de specialisatie huurrecht. Voor het aanvragen van die toevoegingen is vanaf 1 januari 2021 de inschrijving voor de specialisatie huurrecht vereist.

Ik ben geen lid van de VHA en heb geen tien huurrechtzaken van 1 januari tot en met 31 december 2019 of van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 behandeld. Aan welke toelatingseisen moet ik voldoen?

Bent u geen lid bent van de VHA en u heeft geen tien huurrechtzaken het afgelopen jaar behandeld? Dan kunt u zich in 2020 inschrijven als u:

  1. met succes een door de Raad erkende basisopleiding huurrecht ter waarde van 20 opleidingspunten heeft voltooid of;
  2. het groot keuzevak van 5 dagdelen huurrecht van de huidige beroepsopleiding advocaten van de NOvA met succes heeft afgerond en;
  3. onder begeleiding van een op het terrein van huurrecht ervaren rechtsbijstandverlener 5 huurrechtzaken heeft behandeld.

De Raad zal via de nieuwsbrief nog nadere informatie verstrekken over de erkende basisopleidingen.

Aan welke eisen moet ik voldoen zodra ik ingeschreven ben voor de specialisatie Huurrecht?

Zodra u ingeschreven staat voor de specialisatie Huurrecht moet u ten minste tien huurrechtzaken per jaar behandelen en ten minste tien opleidingspunten per jaar op het terrein van het huurrecht behalen.

Voorkeursgebied in het verwijsarrangement het Juridisch Loket

Eind 2020 vindt een controle plaats of alle advocaten met voorkeursgebied huurrecht in het verwijsarrangement van het Juridisch Loket ook staan ingeschreven voor de specialisatie huurrecht. Als dit niet het geval is, wordt het voorkeursgebied per 1 januari 2021 verwijderd. U komt dan niet meer in aanmerking voor doorverwijzingen van het Juridisch Loket voor huurrechtzaken.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht