Meer over de specialisatie Arbeidsrecht

27 juni 2019

De nieuwe inschrijvingsvoorwaarden houden onder meer in dat advocaten die niet genoeg ervaring hebben op het terrein van het arbeidsrecht een basisopleiding Arbeidsrecht of het grote keuzevak Arbeidsrecht uit de beroepsopleiding moeten volgen en arbeidszaken moeten meelopen met een andere advocaat.

De Raad hanteert daarbij een overgangsregeling. U hoeft niet aan deze eisen te voldoen als u:

  • Lid bent van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) of;
  • Van 1 januari tot en met 31 december 2019 of van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 minimaal tien zaken op het terrein van het arbeidsrecht heeft behandeld.


De Raad zal advocaten die lid zijn van de VAAN of minimaal tien toevoegingen in het afgelopen jaar op het terrein van het arbeidsrecht hebben behandeld, automatisch inschrijven. Bent u geen lid van de VAAN en heeft u minder dan 10 toevoegingen ontvangen, maar voldoet u wel aan de eis van 10 zaken omdat u ook betalende zaken hebt behandeld?  Dan kunt u zelf een inschrijvingsverzoek bij de Raad indienen en (geanonimiseerde) bewijsstukken van betalende zaken aanleveren.

De nieuwe deskundigheidseisen worden per 1 januari 2020 opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden, maar de Raad zal pas per 1 januari 2021 toetsen of advocaten die een toevoeging aanvragen op het terrein van het arbeidsrecht ook ingeschreven staan voor de specialisatie arbeidsrecht.

Welke toevoegingen vallen onder de specialisatie Arbeidsrecht?

Alle toevoegingen met zaakcode A010, A011, A012, A020, A030, A031 en A032 vallen onder de specialisatie arbeidsrecht. Voor het aanvragen van die toevoegingen is vanaf 1 januari 2021 de inschrijving voor de specialisatie arbeidsrecht vereist.

Ik ben geen lid van de VAAN en heb geen tien arbeidszaken van 1 januari tot en met 31 december 2019 of van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 behandeld. Aan welke toelatingseisen moet ik voldoen?

Bent u geen lid bent van de VAAN en u heeft geen tien arbeidszaken het afgelopen jaar behandeld? Dan kunt u zich in 2020 inschrijven als u:

  1. met succes een door de Raad erkende basisopleiding arbeidsrecht ter waarde van 20 opleidingspunten heeft voltooid of;
  2. het groot keuzevak van 5 dagdelen Arbeidsrecht van de huidige beroepsopleiding advocaten van de NOvA met succes heeft afgerond en;
  3. onder begeleiding van een op het terrein van arbeidsrecht ervaren rechtsbijstandverlener behandeld 5 arbeidsrechtzaken heeft behandeld.

De Raad zal via de nieuwsbrief nog nadere informatie verstrekken over de erkende basisopleidingen.

Aan welke eisen moet ik voldoen zodra ik ingeschreven ben voor de specialisatie Arbeidsrecht?

Zodra u ingeschreven staat voor de specialisatie arbeidsrecht moet u ten minste tien arbeidsrechtzaken per jaar behandelen en tenminste tien opleidingspunten per jaar op het terrein van het arbeidsrecht behalen.

Voorkeursgebied in het verwijsarrangement het Juridisch Loket

Eind 2020 vindt een controle plaats of alle advocaten met voorkeursgebied arbeidsrecht  in het verwijsarrangement van het Juridisch Loket ook staan ingeschreven voor de specialisatie arbeidsrecht. Als dit niet het geval is, wordt het voorkeursgebied per 1 januari 2021 verwijderd. U komt dan niet meer in aanmerking voor doorverwijzingen van het Juridisch Loket voor arbeidsrechtzaken.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht