Meer over de invoering van het maximum van vier specialisatiegroepen

27 juni 2019

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Raad het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan, beperken. De Raad zal de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor indelen in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’.

Die specialisatiegroepen corresponderen met de hoofdrechtsgebieden die de NOvA hanteert voor registratie in het rechtsgebiedenregister van de NOvA. De hoofdrechtsgebieden zijn opgenomen in bijlage 9 behorend bij artikel 35b van de Regeling op de Advocatuur.

In het overzicht hieronder is aangegeven welke specialisaties van de Raad vallen onder welk hoofdrechtsgebied van de NOvA en in welke specialisatiegroep ze ingedeeld worden. Een advocaat kan vanaf 1 januari 2020 voor maximaal vier specialisatiegroepen ingeschreven staan. De indeling in specialisatiegroepen wordt opgenomen in een bijlage in de inschrijvingsvoorwaarden.

Als u voor één van de specialisaties behorend tot een specialisatiegroep staat ingeschreven bij de Raad, staat u daarmee voor die specialisatiegroep ingeschreven voor de telling van het maximum van de vier specialisatiegroepen. Als u bijvoorbeeld voor de specialisaties personen- en familierecht, psychiatrisch patiëntenrecht, strafrecht en vreemdelingenrecht staat ingeschreven, staat u daarmee ingeschreven voor 4 specialisatiegroepen. Staat u daarnaast ook ingeschreven voor de specialisatie civiel jeugdrecht? Dan staat u nog steeds ingeschreven voor vier specialisatiegroepen.

Tabel 1. Overzicht van ‘specialisatiegroepen’

Specialisatie RvR

Hoofdrechtsgebied NOvA

Specialisatiegroep RvR

Personen- en familierecht advocaat

2. Personen- en familierecht (a t/m d)

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht mediator

2. Personen- en familierecht (d)

Personen- en familierecht

Civiel jeugdrecht

2. Personen- en familierecht (e)

Personen- en familierecht

Bijzondere curator (per 1-7-2019)

2. Personen- en familierecht of Jeugdrecht (f)

Personen- en familierecht

Internationale Kinderontvoeringszaken

2. Personen- en familierecht (g)

Personen- en familierecht

Psychiatrisch patiëntenrecht

22. Psychiatrisch patiëntenrecht

Psychiatrisch Patiëntenrecht

Jeugdstrafrecht

21. Strafrecht (a)

Strafrecht

Strafrecht

21. Strafrecht (b t/m h)

Strafrecht

Slachtofferzaken

21. Strafrecht (i)

Strafrecht

Asiel- en vluchtelingenrecht

25. Asiel- en vluchtelingenrecht

Vluchtelingenrecht

Vreemdelingenrecht

24. Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenpiket

24. Vreemdelingenrecht (a)

Vreemdelingenrecht

Huurrecht

7. Huurrecht

Huurrecht

Sociale verzekeringen/Voorzieningen

5. Sociaal Zekerheidsrecht (a t/m d)

Sociaal zekerheidsrecht

Arbeidsrecht

4. Arbeidsrecht (a t/m e)

Arbeidsrecht

Tegelijk met het maximum van vier specialisatiegroepen worden drie nieuwe specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht ingevoerd. Is de Raad nagegaan welke gevolgen advocaten in hun praktijk hiervan zullen ondervinden?

De drie in te voeren nieuwe specialisaties worden zoals in bovenstaand overzicht te zien is voor het maximum ingedeeld in drie afzonderlijke specialisatiegroepen. De Raad verwacht dat na de invoering van de nieuwe specialisaties circa 200 advocaten een keuze moeten maken voor welke specialisaties zij bij de Raad ingeschreven willen blijven staan om niet boven de vier specialisatiegroepen uit te komen. Dit is ongeveer 2,5% van het totaal aantal bij de Raad ingeschreven advocaten.

Heeft de indeling in specialisatiegroepen gevolgen voor de punten die ik voor een specifieke specialisatie moet blijven behalen?

Nee, de indeling van specialisaties in specialisatiegroepen is enkel van toepassing op het maximum van vier specialisatiegroepen.

U moet de in de inschrijvingsvoorwaarden genoemde punten voor een specialisatie blijven behalen. Als u bijvoorbeeld bij de Raad staat ingeschreven voor personen- en familierecht, civiel jeugdrecht en jeugdstrafrecht moet u jaarlijks 10 opleidingspunten op het terrein van het personen- en familierecht, 8 opleidingspunten op het terrein van het civiele jeugdrecht en 8 opleidingspunten op het terrein van het jeugdstrafrecht behalen. Opleidingspunten voor de ene specialisatie binnen de specialisatiegroep kunnen ook niet worden opgegeven voor de voortzetting van de andere specialisatie binnen de specialisatiegroep. U kunt bijvoorbeeld geen opleidingspunten op het terrein van het civiel jeugdrecht opgeven voor de voortzetting van de specialisatie personen- en familierecht en vice versa.

Hoe verhouden de te behalen punten bij de NOvA zich tot de te behalen punten op grond van de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad?

Deze eisen staan los van elkaar. Bepalend voor de inschrijving en voortzetting van uw inschrijving bij de Raad zijn de deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad. De Raad en de NOvA bezien wel hoe deze eisen onderling zoveel mogelijk kunnen worden afgestemd.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht