Invoering specialisatie bijzondere curator: wat betekent dit voor u?

6 februari 2019

Vanaf juli 2019 neemt de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen op voor bijzondere curatoren in 1:212 en 1:250 BW zaken.

Als u op dit moment als bijzondere curator op een lijst van de rechtbanken staat en in de toekomst in aanmerking wilt blijven komen voor benoemingen als bijzondere curator door de rechtspraak en het ontvangen van een vergoeding voor uw werkzaamheden als bijzondere curator door de Raad, dan moet u zich eerst aanmelden bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (hierna: Stichting BCN).

Deze Stichting toetst of u aan de deskundigheidseisen en de overgangsregeling voldoet en of u kunt opgaan voor een examen Bijzondere curator in 1:212 of 1:250 BW zaken. Vervolgens geeft de Stichting uw gegevens door aan de Raad. De Raad schrijft u daarna voorwaardelijk in als bijzondere curator.

Achtergrond

Deze nieuwe regeling vloeit voort uit het rapport van de Klankbordgroep “Bijzondere Curator 2016, achtergrond, opleiding en kwaliteit”, van november 2016. In dit rapport deed de Klankbordgroep aanbevelingen tot waarborging van de kwaliteit van de bijzondere curator aan het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de Rechtspraak. Het rapport is te vinden op de website van de Stichting BCN: http://www.stichtingbcn.nl.

Wat betekent dit voor u?

Ik ben advocaat en sta op een lijst van de rechtbanken voor benoemingen als bijzondere curator in 1:212 BW zaken.

Ik ben advocaat en sta op een lijst van de rechtbanken voor benoemingen als bijzondere curator in 1:250 BW zaken.

Ik ben MfN-registermediator en sta op een lijst van de rechtbanken voor benoemingen als bijzondere curator in 1:250 BW zaken.

Ik ben gedragsdeskundige en sta als zodanig op een lijst van de rechtbanken voor benoemingen als bijzondere curator in 1:250 BW zaken.

Ik ben advocaat, MfN-registermediator of gedragsdeskundige en sta op dit moment niet op een lijst van de rechtbanken voor benoemingen als bijzondere curator en wil hier graag voor in aanmerking komen.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht