Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020

18 december 2019

Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2020 in november 2019 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 21 november 2019 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2020 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud.

De belangrijkste wijzigingen:

  • De invoering van deskundigheidseisen voor de specialisaties arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Vanaf 1 januari 2021 mogen dan alleen advocaten die ingeschreven staan voor deze specialisaties toevoegingen op deze rechtsterreinen aanvragen. Lees meer.
  • Het beperken van het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan. De Raad heeft de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor ingedeeld in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. Een advocaat kan vanaf 2020 voor maximaal vier specialisatiegroepen en drie piketsoorten ingeschreven staan. Lees meer.
  • Het bieden van de mogelijkheid om advocaat-stagiairs die nog niet aan de voorwaarden voor de toelating van een specialisatie voldoen, onder voorwaarden werkzaamheden op het terrein van die specialisatie te laten verrichten, onder begeleiding van hun patroon, in toevoegingen van hun patroon. Lees meer.

Meer informatie

Inschrijvingsvoorwaarden advocaten 2020
• Nieuwsartikel “Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2020

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht