Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2020

18 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2020 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2018 (het peiljaar).

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

Alleenstaand

 

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 19.800

€ 203

t/m € 27.500

€ 19.801 - € 20.500

€ 373

€ 27.501 - € 28.500

€ 20.501 - € 21.600

€ 533

€ 28.501 - € 29.800

€ 21.601 - € 23.500

€ 694

€ 29.801 - € 33.300

€ 23.501 - € 27.900

€ 853

€ 33.301 - € 39.400

Boven de € 27.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 39.400

Personen- en familierecht

Alleenstaand

 

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 19.800

€ 353

t/m € 27.500

€ 19.801 - € 20.500

€ 427

€ 27.501 - € 28.500

€ 20.501 - € 21.600

€ 587

€ 28.501 - € 29.800

€ 21.601 - € 23.500

€ 747

€ 29.801 - € 33.300

€ 23.501 - € 27.900

€ 881

€ 33.301 - € 39.400

Boven de € 27.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 39.400

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 55,- op deze eigen bijdrage.

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

 

Alleenstaand

 

 

Gehuwd, samenwonend of éénouder-gezin

 

 

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2018

t/m € 19.800

€ 19.801 t/m
€ 27.900

Boven de

€ 27.900

t/m € 27.500

€ 27.501 t/m
€ 39.400

Boven de

€ 39.400

Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur

€ 55

€ 55

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

€ 55

€ 55

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

 

Alleenstaand

 

 

Gehuwd, samenwonend of éénouder-gezin

 

 

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2018

t/m € 19.800

€ 19.801 t/m
€ 27.900

Boven de

€ 27.900

t/m € 27.500

€ 27.501 t/m
€ 39.400

Boven de

€ 39.400

Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer

€ 55

€ 109*

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

€ 55

€ 109*

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 55 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 54 verschuldigd.

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De toepasselijke normen per 1 januari 2020 zijn:

 

Alleenstaand

 

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 20.500

€ 80

t/m € 28.500

€ 20.501 - € 27.900

€ 134

€ 28.501 - € 39.400

Boven de € 27.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 39.400

LAT personen- en familierecht

Alleenstaand

 

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

t/m € 20.500

€ 112

t/m € 28.500

€ 20.501 - € 27.900

€ 147

€ 28.501 - € 39.400

Boven de € 27.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 39.400

Vermogensnormen

- Rechtsbijstand en mediation

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2018 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

 

Vrijgesteld per persoon

2018 (het peiljaar)

€ 30.000

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

- Heffingsvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling

In 2020 geldt:

 

Vrijgesteld per persoon

Vrijgesteld voor resultaatsbeoordeling

2020

€ 30.846 (onder voorbehoud)

€ 15.422,99 (tot de helft van het heffingsvrij vermogen)

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht