Resultaten enquête onder toevoegingsgebruikers

24 januari 2018

De Raad heeft in het najaar van 2017 een groep toevoegingsgebruikers aangeschreven om deel te nemen aan een internetenquête. Het onderzoek heeft betrekking op onder meer het probleem of de kwestie waarvoor men juridische hulp nodig had, het vinden van een advocaat of mediator en de tevredenheid over de dienstverlening van de rechtsbijstandverlener. In dit artikel leest u meer over de onderzoeksmethode, de respons en de onderzoeksresultaten. De resultaten van de straftoevoegingsgebruikers en de niet straf-gerelateerde toevoegingsgebruikers worden afzonderlijk beschreven.

Methode

Aan een deel van de toevoegingsgebruikers die in maart en april 2017 een toevoeging hebben ontvangen, is een brief gestuurd met daarin een uitnodiging om middels de aangeleverde unieke inlogcode deel te nemen aan een internetenquête. Gezien de lage respons en de scheve verdeling van zaaksoorten is het nodig gebleken een tweede groep toevoegingsgebruikers die ook in mei 2017 een toevoeging hebben ontvangen, aan te schrijven. De enquête werd in de periode september tot en met november 2017 afgenomen.

Op voorhand zijn de volgende categorieën toevoegingsgebruikers uitgesloten:

  • Asiel en vreemdelingenbewaring, vanwege taalproblemen en bereikbaarheid;
  • Bopz, vanwege bereikbaarheid;
  • Rechtzoekenden met een p/o-adres, een buitenlands adres, een adres van een instelling of van de rechtsbijstandverlener.


De dataverzameling via de internetenquête is uitgevoerd door een onafhankelijk ISO-20252-gecertificeerd onderzoeksbureau.

Binnen de enquête waren twee routes mogelijk: een route voor toevoegingsgebruikers met een strafrechtelijk probleem en een route voor toevoegingsgebruikers met een niet-strafrechtelijk probleem. Hoewel een groot deel van de vragen voor beide groepen gelijk waren, lag bij de vragen in de strafrechtelijke route de focus meer op de specifieke bijdrage van de rechtsbijstandverleners tijdens de procedure en de zitting.

Het aantal respondenten kwam na twee zendingen uit op 469, waarvan 82 respondenten met een straftoevoeging. De verdeling man/vrouw van alle respondenten was 42,0% tegen 58,0%. Onder alle toevoegingsgebruikers is de verhouding 44,5% tegen 55,5%.

Aan de enquête namen relatief vaak wat oudere toevoegingsgebruikers deel vergeleken met de Wrb-gerechtigden in het jaar 2016.

Tabel 1 Verdeling naar leeftijd, enquête en Wrb-gebruikers 2016

Leeftijd Enquête n=476  Wrb-gerechtigden
<25 jaar 7 17
25 tot 35 20 26
35 tot 45  22 24
45 tot 55 25 20
55 tot 65 17 9
65 jaar of ouder 9 5


Respons

De respons van deze enquête is 5%. In de enquête die in 2013 werd gehouden, lag de respons op een kleine 3%.

Als men niet beschikte over een internetvoorziening, kon men contact opnemen met het onderzoeksbureau. Een klein aantal rechtzoekenden is op deze wijze ingestroomd in het Customer journey onderzoek dat parallel aan dit onderzoek wordt uitgevoerd. Met hen is een telefonisch of een face-to-face-interview gehouden over hun klantreis en hun ervaringen met de rechtsbijstandverlener.

Resultaten

De resultaten van de straftoevoegingsgebruikers (n=82) en de overige niet straf-gerelateerde toevoegingsgebruikers (n=382) zijn afzonderlijk beschreven. Klik hier voor de enquêteresultaten.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht