Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2018

14 februari 2018

Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators in december 2017 vastgesteld. Over de inhoud van de voorwaarden is overleg gepleegd met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Rechtspraak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 9 februari jl. goedkeuring verleend aan de voorwaarden. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud.

Bijzondere curatoren

De Raad verwacht vanaf juli 2018 het regime van inschrijvingsvoorwaarden voor bijzondere curatoren bekend te kunnen maken. Mediators moeten vanaf dat moment voldoen aan die voorwaarden om te kunnen worden benoemd als bijzonder curator en een vergoeding van de Raad te ontvangen. Er wordt voorzien in een overgangsregeling. De Raad geeft hierover in de loop van 2018 nadere informatie via de digitale nieuwsbrief.

Artikel 6 Klacht- en tuchtrecht

In dit artikel is opgenomen dat de Raad en de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) van de MfN in 2018 overleggen over het opstellen van een gezamenlijk protocol over de onderlinge informatieuitwisseling.

Artikel 13 Verhoging aantal opleidingspunten personen - familierecht

Het minimumaantal opleidingspunten dat een ingeschreven mediator moet behalen om de inschrijving voort te zetten, is verhoogd van 5 opleidingspunten naar 10 opleidingspunten per jaar.

Meer informatie

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht