Inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2019

19 december 2018

Het Bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2019 in oktober 2018 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 2 november 2018 goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2019 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud.

Het gaat hierbij onder meer om:

Bijzondere curatoren

Vanaf 1 juli 2019 zal de Raad in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren in 1:212 BW en 1:250 BW zaken opnemen. Bijzondere curatoren die op dit moment op de lijsten van de rechtbanken staan, worden vanaf 2019 in de gelegenheid gesteld om te gaan voldoen aan de gestelde voorwaarden. Er wordt voorzien in een overgangsregeling. Meer informatie over deze overgangsregeling leest u in onze volgende nieuwsbrief in januari. Als u nu al vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar de Stichting Bijzonder Curator Nederland via info@stichtingbcn.nl

Aankondiging deskundigheidseisen op rechtsterreinen arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht en maximum van 4 specialisatiegroepen per 1 januari 2020

De Raad gaat met ingang van 1 januari 2020 specifieke deskundigheidseisen hanteren voor arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Ook zal de Raad met ingang van 2020 het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan, gaan beperken. De Raad zal de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor indelen in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. Daarbij zal zo veel mogelijk worden aangesloten bij de door de NOvA binnen diens kwaliteitsbeleid gehanteerde indeling van rechtsgebieden. Een advocaat zal vanaf 2020 voor maximaal vier specialisatiegroepen en drie piketsoorten ingeschreven kunnen staan. De Raad informeert advocaten hierover in 2019 tijdig via de nieuwsbrief.

De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet.

Meer informatie

Inschrijvingsvoorwaarden advocaten 2019
• Nieuwsartikel “ Belangrijkste wijzigingen in de inschrijfvoorwaarden voor advocaten 2019

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht